Spring naar bijdragen
BibleNerd

Film beeldt Noach en God af als kindermoordenaar en tiran.

Aanbevolen berichten

Noach een kindermoordenaar ? Geen idee.

God een tiran ? Absoluut en nog een moordlustige ook. Iets wat de kerk door de eeuwen heen met liefde heeft nagevolgd......geloof of sterf. Of soms gewoon.....sterf. Dus als de film hem zo neerzet, zijn ze vrij accuraat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Noach een kindermoordenaar ? Geen idee.

God een tiran ? Absoluut en nog een moordlustige ook. Iets wat de kerk door de eeuwen heen met liefde heeft nagevolgd......geloof of sterf. Of soms gewoon.....sterf. Dus als de film hem zo neerzet, zijn ze vrij accuraat.

Zo zo...

Het komt op me over dat je God en het christendom maar een naar gedoe vindt he?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik moet zeggen dat FreedomOfMind wel een punt heeft. Zo'n goed doordachte, intelligente, goed gefundeerde mening over het christendom heb ik nou nog nooit gehoord. Ik zou er bijna over aan het denken gezet worden, ware het niet dat ik totaal geen vrijheid van geest heb.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn twee uitleggingen ervoor.

Ten eerste was het in die tijd onder de heidense culturen gewoon om kinderen te offeren en liet God juist hiermee zien dat "niet" van hem te vragen, door op het moment dat het er op aan kwam hem van een ram te voorzien. Zodat het duidelijk is dat God geen dierenoffers vraagt.

Hij vraagt het "niet" van hem door het wel te vragen? In dat geval is het inderdaad terecht wat men zegt: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

De tweede uitleg: God wilde weten of hij alles voor Hem over zou hebben en net zo ver zou gaan als Hijzelf, want God offerde immers zelf Zijn Kind op Golgota aan het kruis.

Het lijkt mij onlogisch dat God iets onmenselijks van een mens vraagt.

Laten we terzijde even voorbij gaan het trauma dat Isaac hieraan oploopt. In Genesis staat trouwens ook dat Abraham alleen terug keerde van de offer berg (of in elk geval word er nergens gezegd dat Isaac mee terugkeert), dus een derde uitleg is ook nog mogelijk. De chronologie van genesis is dermate bevreemdend dat de zaken die Isaac later doet, zoals zonen verwekken best al gebeurd kan zijn voordat hij geofferd wordt.

In het oude testament zegt God overigens heel duidelijk dat Hij het offeren van kinderen een gruwel vindt. Waar dat staat weet ik niet, wat ik heb een slechte Bijbelkennis over het oude testament. In ieder geval weet ik dat God dit onder andere tegen Koning Salomo had, dat hij afgodendienst met kinderoffers in Israël ongemoeid de gang liet gaan.

Ik snap dit even niet, maar misschien was je onzorgvuldig in je formulering. God vind het een gruwel en daarom moet Salomo er GEEN einde aan maken?

Maar als je zelf dus kennelijk niet in God geloofd, wat voor zin heeft het dan om te speculeren over wat God wel of niet vindt? Dat is dan toch dom gezwets in de ruimte?

Heerlijk om te zien dat de moderators deze laatste opmerking van dom gezwets ongemoeid hebben gelaten, terwijl de post erna gecensureerd is. Moderators, even voor de duidelijkheid, ik heb geen enkel probleem met het feit dat Gaitema mijn morele verontwaardiging over het verzinnen van excuses van schijnexecutie in Genesis afdoet als "dom gezwets in de ruimte". Het geeft aan met wat voor soort persoon we te maken hebben.

Gaitema, ik geloof niet in God, maar er zijn mensen die daar wel in geloven, en als die in naam van God kinderoffers goed praten heeft dat de potentie gevaarlijk te worden.

Verder ging dit topic over een film. niets meer, niets minder dan dat. Het heeft als taak een verhaal te vertellen. Je kunt dat verhaal goed vinden, of slecht. je kunt de interpretatie goed vinden, of slecht. Je kunt het product goed vinden, of slecht. Who cares?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Was God in het oude testament dan geen kindermoordenaar en tiran? Hij liet namelijk wel de joden hun eerstgeborenen offeren.

Dat waren beesten grapjas !

Oh?

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:U mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden. De eerstgeborene van uw zonen moet u Mij geven.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:25 Ik gaf hun zelfs slechte wetten, en regels die leidden tot de dood.26 Met hun eigen offergaven maakte ik hen onrein, hun eerstgeboren kinderen liet ik hen offeren, opdat ze in ontzetting zouden beseffen dat ik de HEER ben.â€

Laat dit niet zien waarom zowel Abraham en Izaak niet echt onder de indruk waren van dat God hun dit beval? Het was namelijk al een wet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Was God in het oude testament dan geen kindermoordenaar en tiran? Hij liet namelijk wel de joden hun eerstgeborenen offeren.

Dat waren beesten grapjas !

Oh?

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:U mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden. De eerstgeborene van uw zonen moet u Mij geven.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:25 Ik gaf hun zelfs slechte wetten, en regels die leidden tot de dood.26 Met hun eigen offergaven maakte ik hen onrein, hun eerstgeboren kinderen liet ik hen offeren, opdat ze in ontzetting zouden beseffen dat ik de HEER ben.â€

Laat dit niet zien waarom zowel Abraham en Izaak niet echt onder de indruk waren van dat God hun dit beval? Het was namelijk al een wet?

Tja; wie wat weten wil moet een serieuze vertaling nemen.

De bijbel zegt hier:

Ez/20:16

Daarom dat zij Mijn rechten verwierpen, en in Mijn inzettingen niet wandelden, en Mijn sabbatten ontheiligden; want hun hart wandelde hun drekgoden na.

Doch Mijn oog verschoonde hen, dat Ik hen niet verdierf, en geen voleinding met hen maakte in de woestijn. Maar Ik zeide tot hun kinderen in de woestijn: Wandelt niet in de inzettingen uwer vaderen, en onderhoudt hun rechten niet, en verontreinigt u niet met hun drekgoden. Ik ben de HEERE, uw God, wandelt in Mijn inzettingen, en onderhoudt Mijn rechten, en doet dezelve. En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen ulieden, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben.

Maar die kinderen waren ook wederspannig tegen Mij; zij wandelden niet in Mijn inzettingen, en Mijn rechten namen zij niet waar, om die te doen; dewelke, zo ze een mens doet, zal hij door dezelve leven; zij ontheiligden Mijn sabbatten, dat Ik zeide, Mijn grimmigheid te zullen uitgieten over hen, volbrengende Mijn toorn tegen hen in de woestijn.

Doch Ik keerde Mijn hand af, en deed het om Mijns Naams wil, opdat hij voor de ogen der heidenen niet zou ontheiligd worden, voor welker ogen Ik hen uitgevoerd had. Ik hief ook Mijn hand tot hen op in de woestijn, dat Ik hen verspreiden zou onder de heidenen, en hen verstrooien in de landen; Omdat zij Mijn rechten niet gedaan hadden, maar Mijn inzettingen verworpen en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, en hun ogen achter de drekgoden hunner vaderen waren.

Daarom gaf Ik hun ook besluitingen, die niet goed waren, en rechten, waarbij zij niet leven zouden. En Ik verontreinigde hen in hun giften, omdat zij door het vuur deden doorgaan al wat de baarmoeder opent; opdat Ik ze verwoesten zou, ten einde dat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben.

Daarom, mensenkind, spreek tot het huis Israëls, en zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Hiermede nog hebben Mij uw vaderen gesmaad, dat zij door overtreding tegen Mij overtreden hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn twee uitleggingen ervoor.

Ten eerste was het in die tijd onder de heidense culturen gewoon om kinderen te offeren en liet God juist hiermee zien dat "niet" van hem te vragen, door op het moment dat het er op aan kwam hem van een ram te voorzien. Zodat het duidelijk is dat God geen dierenoffers vraagt.

Hij vraagt het "niet" van hem door het wel te vragen? In dat geval is het inderdaad terecht wat men zegt: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

De tweede uitleg: God wilde weten of hij alles voor Hem over zou hebben en net zo ver zou gaan als Hijzelf, want God offerde immers zelf Zijn Kind op Golgota aan het kruis.

Het lijkt mij onlogisch dat God iets onmenselijks van een mens vraagt.

Laten we terzijde even voorbij gaan het trauma dat Isaac hieraan oploopt. In Genesis staat trouwens ook dat Abraham alleen terug keerde van de offer berg (of in elk geval word er nergens gezegd dat Isaac mee terugkeert), dus een derde uitleg is ook nog mogelijk. De chronologie van genesis is dermate bevreemdend dat de zaken die Isaac later doet, zoals zonen verwekken best al gebeurd kan zijn voordat hij geofferd wordt.

Ik krijg de indruk dat de jongen een kind was en nog geen vader. Hoe het op hem overgekomen is weet ik niet, maar ik heb er moeite mee dat je onze God betiteld als een God die aan kinderoffers doet. Ik las een uitleg net op een site dat dit idee ook tegenspreekt. God heeft nergens echt kinderoffers van Zijn volk gevraagd als het er op aan kwam. Ik citeer van de site:

• Ontwijd de naam van je God niet door een van je kinderen aan Moloch te offeren. Ik ben de HEER (Leviticus 18:21).

• ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die in Israël woont een van zijn kinderen aan Moloch offert, moet hij ter dood gebracht worden; het volk moet hem stenigen. Ikzelf zal mij tegen zo iemand keren en hem uit de gemeenschap stoten, omdat hij een van zijn kinderen aan Moloch heeft geofferd en daarmee mijn heiligdom heeft verontreinigd en mijn heilige naam heeft ontwijd. Mocht het volk oogluikend toestaan dat zo’n man zijn kinderen aan Moloch offert en hem niet ter dood brengen, dan zal ik mij tegen die man en zijn familie keren. Ik zal hem en allen die zich met hem en met Moloch inlaten, uit de gemeenschap stoten (Leviticus 20:2-5).

• "Straks zal de HEER, uw God, voor u de volken uitroeien die nu nog het land bewonen dat voor u bestemd is. Als u het eenmaal in bezit hebt gekregen en er bent gaan wonen, zorg er dan voor dat die volken, die voor u zijn uitgeroeid, niet alsnog uw ondergang worden. Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Want zij hebben voor hun goden alles gedaan wat de HEER verafschuwt; ze hebben zelfs hun zonen en dochters als offer voor hen verbrand (Deuteronomium 12:31).

• Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden (Deuteronomium 18:10b).

Exodus 13: De wet op de eerstgeborenen

In Exodus 13 lezen we over de wet op de eerstgeborenen. Alle mannelijke eerstgeborenen behoren toe aan God. Er wordt evenwel onderscheid gemaakt in de behandeling van de eerstgeborenen van de mens en die van de dieren. Terwijl alle mannelijke eerstgeboren aan God geofferd moesten worden, moest men zijn eerstgeboren zoon ‘vrijkopen’ door een eenjarig schaap en een tortelduif te offeren in plaats van hun zoon. Waarom? Omdat het onbestaanbaar is dat de God van Israël gediend en geëerd zou willen worden door een mensenoffer. Dat deden de andere (omringende) volken, de heidenen, die brachten mensenoffers. Maar de God van Israël wil daar niets mee van doen hebben. Hij doet het tegendeel: Hij zendt Jesjoea (Jezus), Zijn enige Zoon, voor ons in deze wereld. Dit oudtestamentische gebruik wijst op de noodzaak losgekocht te worden door het bloed van het Lam, Jesjoea.

Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/re ... ament.html

In het oude testament zegt God overigens heel duidelijk dat Hij het offeren van kinderen een gruwel vindt. Waar dat staat weet ik niet, wat ik heb een slechte Bijbelkennis over het oude testament. In ieder geval weet ik dat God dit onder andere tegen Koning Salomo had, dat hij afgodendienst met kinderoffers in Israël ongemoeid de gang liet gaan.

Ik snap dit even niet, maar misschien was je onzorgvuldig in je formulering. God vind het een gruwel en daarom moet Salomo er GEEN einde aan maken?.

Dan was ik inderdaad onzorgvuldig. In de tijd van koning Salomo werden er in Israël kinderen geofferd aan afgoden. Salomo stond dat toe. God vond het gruwelijk dat Salomo dat toestond. God stond dit dus 'niet' toe. Met koning Salomo is het ook niet goed afgelopen. Hij was op het laatst van zijn leven God kwijt.

Maar als je zelf dus kennelijk niet in God geloofd, wat voor zin heeft het dan om te speculeren over wat God wel of niet vindt? Dat is dan toch dom gezwets in de ruimte?

Heerlijk om te zien dat de moderators deze laatste opmerking van dom gezwets ongemoeid hebben gelaten, terwijl de post erna gecensureerd is. Moderators, even voor de duidelijkheid, ik heb geen enkel probleem met het feit dat Gaitema mijn morele verontwaardiging over het verzinnen van excuses van schijnexecutie in Genesis afdoet als "dom gezwets in de ruimte". Het geeft aan met wat voor soort persoon we te maken hebben.

Gaitema, ik geloof niet in God, maar er zijn mensen die daar wel in geloven, en als die in naam van God kinderoffers goed praten heeft dat de potentie gevaarlijk te worden.

Om eerlijk te zijn kan ik me niet voorstellen dat je denkt dat christenen in een God geloven die aan kinderoffers doet. Ik kreeg erin de indruk dat je het beeld dat wij van God hebben met opzet een negatieve draai geeft en Hem af wilt schilderen als een God die kinderoffers vraagt. Iets wat echt gruwelijk is in Gods ogen, volgens ons geloof. Het komt daarom op mij over alsof dit gesprek erdoor een negatieve wending gaat krijgen als daar al te serieus op ingegaan wordt. Maar los daarvan; ik kan het me niet indenken dat het zinvol is voor een atheïst om zich te verdiepen in wat een God wil. Dat zou voor de atheïst zelf toch dom gezwets in de ruimte zijn. Zo bedoelde ik het. Hoewel ik ook geloof dat atheïsten ook wel eens twijfelen aan hun eigen opvattingen en daardoor wel eens zichzelf kritische vragen stelt over de optie van het bestaan van een god of meerdere goden.

Het is wat anders als je zou vragen naar het beeld van God dat een gelovige heeft. In dat geval: we geloven niet in een God die kinderoffers vraagt. Dan zal daarmee als ik het goed begrijp jouw zorg over zijn. Het ging er volgens jou erom dat wij als christenen dus niet in kinderoffers moeten geloven. Wel, dat doen we dus ook niet. Gelukkig maar :D

Eigenlijk zegt mijn gevoel dat je niet bezorgd bent, maar jouw eigen atheïsme probeert te voeden door een argument daarvoor te zoeken in een beeldvorming rondom het geloof van een ander. Dat maakt dat je kijk erop atheïstische interpretaties zoekt dat het idee zal moeten bevestigen dat het geloven in een God/god nadelig is.

Verder ging dit topic over een film. niets meer, niets minder dan dat. Het heeft als taak een verhaal te vertellen. Je kunt dat verhaal goed vinden, of slecht. je kunt de interpretatie goed vinden, of slecht. Je kunt het product goed vinden, of slecht. Who cares?

Dat is waar. Het gaat hier over de film. :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Laat dit niet zien waarom zowel Abraham en Izaak niet echt onder de indruk waren van dat God hun dit beval? Het was namelijk al een wet?

Want Abraham en Izaak leefden na Mozes? :?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb de film ook gezien en vond het eerlijk gezegd een matige film. Je hoeft de film niet te gaan kijken als 'bijbelse' film, maar ook puur als Hoolywood spectakel is er weinig aan. Ik ben wel benieuwd naar waar het beeld vandaan komt dat de gevallen engelen Noach de ark hebben laten bouwen. Volgens mij zijn er buiten-bijbelse bronnen die over Noach spreken dus wellicht komt het uit één van deze bronnen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb de film ook gezien en vond het eerlijk gezegd een matige film. Je hoeft de film niet te gaan kijken als 'bijbelse' film, maar ook puur als Hoolywood spectakel is er weinig aan. Ik ben wel benieuwd naar waar het beeld vandaan komt dat de gevallen engelen Noach de ark hebben laten bouwen. Volgens mij zijn er buiten-bijbelse bronnen die over Noach spreken dus wellicht komt het uit één van deze bronnen?

Het is waarschijnlijk gebaseerd op Genesis 6:4 waar staat dat gevallen engelen vlak voor de zondvloed met mensen hoereerden. Verder gaat het apocriefe boek Henoch daar uitgebreid op in. Je moet zelf maar zoeken voor een vertaling, ik kon geen goede vinden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar daarin staat dan niet dat deze gevallen engelen Noach ermee hielpen met de ark.

Het zou best kunnen dat er nog een buiten Bijbelse bron is uit andere religieuze stromingen of zo, maar het leek mij zelf het fantasie van de regisseur.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar daarin staat dan niet dat deze gevallen engelen Noach ermee hielpen met de ark.

Het zou best kunnen dat er nog een buiten Bijbelse bron is uit andere religieuze stromingen of zo, maar het leek mij zelf het fantasie van de regisseur.

Mijn zus heeft de film gezien en vertelde me dat op een gegeven moment Tubal-Kaïn met geweld de ark wil binnendringen, samen met een groep mannen. Als die met z'n allen tegen 4 zouden vechten (nl. Noach, Sem, Cham en Jafeth), zou het een oneerlijke strijd worden. Dus moesten die engelen Noach even helpen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je moeder Babylon heet, is de kans groot dat je t niet erg vindt als je vader vals wordt beschuldigd.

Ik wou slechts delen wat ik heb ontdekt over de film. Ja, dat is mijn persoonlijke mening. Heel subjectief, en vol respect en liefde voor mijn God die mening. Ik hou van God, ik ben Hem dankbaar en wil Zijn Naam heiligen. (Matt 6:9, Luk 11:2)

Op geen enkele wijze wil ik anderen voorschrijven wat te zien, ik deel gewoon wat ik heb uitgezocht. Als je de film wil zien, moet je dat gewoon doen. Maar ik dacht dus...voor je je geld uitgeeft aan iets wat God lastert en beledigt...

Sorry als iemand zich bedreigd voelt door mijn lange arm die van achter dit keyboard echt invloed heeft op wat je doet of laat.

Verder was ik verontwaardigd over de boodschap van de film. Ja, ook in het Nederland van 2014 zijn er nog mensen die iets voelen, een pols of hartslag hebben waar het hun God en Zijn profeten betreft. Sorry als ik uit de toon val hier. Ik hoop dat ik niemand een ongemakkelijk gevoel heb bezorgd op dit Bijbelstudieforum van deze christelijke website.

Als God toch niet bestaat dan maakt het allemaal niets uit. Of als God inderdaad een rotzak is, dan verdient de film een Oscar. (zal me niet verbazen)

En ja...als onze Schepper op z'n minst niet echt belangrijk is dan moeten we vooral geen moeite doen te lezen of zien wat er inmiddels bekend is over de film. Heel saai en niet eens de moeite waard om een commentaar te beluisteren.

Het niet begrijpen van de laster en het subtiel verhulde prijzen van de slang/satan en de demonen in de film geeft immers een prettig gevoel. Daarom lezen veel mensen ook niet graag de bijbel. (stel je voor!)

Het gaat immers alleen maar over de naam en reputatie van onze Schepper en Levengever. Degene die zijn meest dierbare zoon zond en alle tranen van de mensheid gaat uitwissen. Lekker belangrijk. Als op school iemand je moeder of vader uitscholdt zei je immers ook niets ter verdediging van pa of ma. Degene die zoiets deed rekende je tot je vrienden. Daar kocht je graag een drankje voor toch?

Wel, behandel de regisseur en studio van deze film ook zo als je doet met hen die je ouders beledigen;

Geef ze je geld maar als dat je gewoonte is.

Spreuken 6:19 Openbaring 12:10 2 Petr 2:2 Openbaring 3:15,16

Markus 8:38 2Pet 3:3,4 Lukas 17:26-30 Matt 24:37-39 Op 21:4 Psalm 37:11

PS Niet dat ik het nodig had, maar ik heb uit 1e hand verslag gehad van een familielid dat een bioscoopabonnement heeft. Ik heb ook gewacht tot na dit verslag en het uitkomen van de film om te besluiten mijn geld niet aan de makers te geven. Alle laster jegens God en zijn dienaren komt uit dezelfde bron.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is net als met alle andere films en muziek en zo gaat het al decennia. Als het net uit is, is het eng en mogen christenen er niet naar kijken/luisteren. Maar 10 jaar later, als men eraan gewend is, heeft iedereen het al gezien/gehoord, ook de christenen. Niet dat de film/muziek veranderd is...

Doe relax, het is maar een film, t waait wel over

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid