Spring naar bijdragen
Miekje

Omgang met Jezus als God

Aanbevolen berichten

heb net weer gesprek gehad met de dominee, en aan de hand daarvan heb ik weer een vraag, en ik vraag me af hoe jullie dit zien/hier invulling aan geven.

nu gaat geloof ik niet iedereen op het forum hier ervan uit dat Jezus ook God is, maar aangezien daar al een heel topic over is, lijkt het me handig dat we er even vanuitgaan dat Jezus God is, en dat God de vader met Jezus en de Heilige Geest een drie-eenheid is.

Ik krijg soms het idee, dat ook al geloven christenen wel dat Jezus God is en dat er God een drie-eenheid is, dat mensen God de vader soms toch hoger plaatsen dan Jezus en de Heilige Geest, terwijl men tegelijkertijd zegt dat God de vader niet hoger is Jezus en de Heilige Geest, omdat ze een drie-eenheid zijn.

Maar als mensen bidden, dan bidden ze vrijwel altijd naar God de vader, en dan vragen ze soms dingen in Jezus' naam, maar als Jezus God is, waarom bidden ze dan niet naar Jezus?

Jezus lijkt soms meer een hulpmiddel om naar God te komen, dan dat hij opzichzelfstaand echt belangrijk is. het gaat vaak wel om wat hij gedaan heeft, maar dat heeft hij dan gedaan zodat wij naar God toe kunnen.

Ik vind het lastig uit te leggen wat ik nu precies bedoel, dus ik hoop dat het een beetje overkomt. maar ff nog voor de duidelijkheid, ik twijfel niet of Jezus God is, ik vraag me alleen af of we uitgaande van Jezus goddelijkheid wel goed met hem omgaan. Dus hoe kijken jullie hier tegenaan en hoe geven jullie binnen je geloof invulling aan de goddelijkheid van Jezus?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zelf zie het in het beeld van de drie-eenheid zo dat je Hen gezamenlijk als één God aanspreekt. God de Vader werkt met en via de Heilige Geest door Zijn Zoon Jezus heen en zo spreek je altijd God de Vader aan, als je God de Zoon Jezus aanspreekt. Ook jouw aanspreken van Jezus en Zijn Vader gaat via de leiding door de Heilige Geest, die je dus ook aanspreekt. Of je dus "Heilige Geest", "Jezus" of "Vader" zegt, het komt allemaal bij heel de drie-eenheid aan. Bij God is alles een eenheid. Er is geen verdeeldheid bij God. Daarom kan Hij dus ook samen met Zijn Zoon en met de Heilige Geest één God zijn. Jezus zei op de aarde ook dat Hij alles doet wat de Vader hem laat zien. Hij heeft alles wat Hij doet van huis uit mee gekregen en als Tweelingen lopen zij overal rond. Eén van gedachte, één van Geest en één in alles wat ze doen.

De duivel is de zaaier van verdeeldheid. Hij vindt het mooi als God, Zijn kinderen (inclusief Zijn Zoon) en de heilige Geest van elkaar vervreemd, afgebakend en opgedeeld wordt. Jezus wil juist de eenheid herstellen tussen Zijn Vader en ons.

Te gelijke tijd is het ook Zijn vader die dit in Hem, met Hem en door Hem wil en doet.

Jezus kan je dus gerust persoonlijk aanspreken. Ook Saulus had een persoonlijk gesprek met Jezus bij Damascus. God de Vader sprak te gelijk door Jezus heen en zichtbaar was in dat spreken Jezus als God aan Saulus verschenen. De Heilige Geest werkte dit allemaal als een ommekeer in het hart van Saulus tot Paulus uit. Te gelijk was het Jezus en God de Vader die dit in Saulus uitwerkte. Ook hierin waren ze geheel één.

In die eenheid is er geen sprake van hogere en lagere positie, maar van een Vader en Zoon verhouding. Een zoon ziet zijn vader als een voorlever van het gelijke soort. Iemand van wie hij het allemaal heeft meegekregen, om net zo te kunnen zijn als zijn vader. Zo valt bij Jezus de appel niet ver van de Boom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja ik vroeg het eens aan een Katholieke geestelijke "hoe beziet u de 3-eenheid?" hij antwoordde met "het is een mysterie we kunnen het niet uitleggen".

Is God echt zo onduidelijk over Zijn wezen?! Tegelijkertijd verwacht hij van mensen dat ze nauwkeurige kennis van Hem en de Waarheid hebben.......

(1 Timotheüs 2:3, 4) Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God, 4 wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen.

De apostel Johannes schreef eens......

(Johannes 1:18) . . .Geen mens heeft ooit God gezien; de eniggeboren god, die in de boezem[positie] bij de Vader is, die heeft hem verklaard.

Is Jezus onduidelijk geweest in "het verklaren" van de Vader.....

(Johannes 14:28-31) . . .Indien GIJ mij liefhad, zou GIJ U verheugen dat ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan ik. .....opdat de wereld moge weten dat ik de Vader liefheb, doe ik zoals de Vader mij geboden heeft. . . .

Er is in ieder geval een hiërarchisch verschil volgens Jezus.

Jezus is ook middelaar tussen God en mensen....

(1 Timotheüs 2:5) . . .Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus. . .

Door bemiddeling van Jezus wordt ook het amen gezegd.....

(2 Korinthiërs 1:20) . . .Want ongeacht hoe vele Gods beloften zijn, ze zijn Ja geworden door tussenkomst van hem. Daarom wordt ook door bemiddeling van hem(Jezus) het „Amen†[gezegd], tot heerlijkheid van God . . .

(Openbaring 3:14) En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Deze dingen zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping door God:

fijne dag verder,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja ik vroeg het eens aan een Katholieke geestelijke "hoe beziet u de 3-eenheid?" hij antwoordde met "het is een mysterie we kunnen het niet uitleggen".

Is God echt zo onduidelijk over Zijn wezen?! Tegelijkertijd verwacht hij van mensen dat ze nauwkeurige kennis van Hem en de Waarheid hebben.......

Hoezo verwacht goed dat we alles snappen in dat opzicht? Dat lijkt me een verkeerde veronderstelling.

Veel verder dan een bepaalde these ten aanzien van de drieeenheid is uiteindelijk niet te brengen, omdat daarvoor onze taal en rationele vermogens tekort schieten. Het is meer vanuit geloof te ervaren dan vanuit de logica.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja ik vroeg het eens aan een Katholieke geestelijke "hoe beziet u de 3-eenheid?" hij antwoordde met "het is een mysterie we kunnen het niet uitleggen".

Is God echt zo onduidelijk over Zijn wezen?! Tegelijkertijd verwacht hij van mensen dat ze nauwkeurige kennis van Hem en de Waarheid hebben.......

Nee hoor. Het probleem ligt eerder bij de ontvanger, niet de zender.

Het is eerder zo dat de werkelijkheid gewoon enorm complex is en het menselijk bevattingsvermogen ook zo haar beperkingen kent. Maar hé, als jij denkt Gods wezen wel prima te bevatten vindt terwijl wij als mensheid amper de schepping begrijpen, voel je vooral gezegend.

Wat dat betreft ben ik het helemaal met C.S. Lewis eens dat de werkelijkheid nu eenmaal niet simpel is. Complexe vragen kunnen niet met simpele antwoorden afgedaan worden.

En ik hoop dat ik niet hoef toe te lichten dat tussen 'nauwkeurige kennis' en 'het snappen van die kennis' een ontzettend groot verschil zit? Als je een eenvoudiger godsbeeld wil wat je makkelijk kunt snappen, dan kan dat natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat zo'n godsbeeld dan ook correcter is. In tegendeel: Versimpeling wil nogal eens minder correct zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mijns inziens heeft o.a. "de hogere Bijbelkritiek" de chaos/verwarring en de complexiteit gebracht en daarmee de ontreddering en ongeloof bij gelovigen.

Het gaat de "gewone" gelovige ver boven hun pet, het is ook geen wonder dat anno 2014 het geloof in God ver te zoeken is.

Het zijn juist de "geleerde mensen" die een verwarrend godsbeeld hebben gemaakt die niet te begrijpen is en tegen de Bijbel spreekt.

Het verbaast me dat met name bejaarde mensen (die vroeger de macht van de kerken toch hebben gevoeld) zeggen niet meer in God te geloven en zeggen dat ze nooit in God hebben geloofd.

De ontkerkelijking neem hand over hand toe, vele kerken moeten sluiten....resultaat van de verwarring wellicht!

Toch is "ware geestelijke kennis" beschikbaar, al vanaf de geboorte van Jezus Christus en nu nog meer omdat Jezus als "Dagster" is opgegaan....

(Johannes 1:9-11) . . .Het ware licht (Jezus), dat alle soorten van mensen licht geeft, stond op het punt in de wereld te komen. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door bemiddeling van hem ontstaan, maar de wereld kende hem niet. 11 Hij kwam tot zijn eigen huis (eerst Israël; nu christenen), maar de zijnen namen hem niet tot zich.

(1 Johannes 2:8) . . .want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. . .

God zegent mensen met inzicht in ware kennis als wij bij Zijn Woord blijven en ook die van Jezus....

(Jakobus 1:25) . . .Wie daarentegen tuurt in de volmaakte wet (van God), die tot de vrijheid behoort, en daarbij blijft, die zal, omdat hij geen vergeetachtig hoorder maar een dader van het werk is geworden, gelukkig zijn doordat hij [het] doet.

(Johannes 8:31, 32) . . .Jezus zei verder: „Indien GIJ in mijn woord blijft, zijt GIJ werkelijk mijn discipelen, 32 en GIJ zult de waarheid kennen en de waarheid zal U vrijmaken.â€â€ƒ

fijne dag allen,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ach, in de tijd van Boëthius waren ze ook al flink aan het filosoferen. Vijftien eeuw later is de kerk nog steeds springlevend.

Wij kunnen ons geen voorstelling maken over Wie God is. God is de Schepper van het heelal. Op die schaal zijn wij slechts stofjes. Hoe kan de pot de Pottenbakker begrijpen? Gelukkig komt God naar ons toe: in Jezus, de Messias. God werd mens. Jezus is ambassadeur van een God die onbegrijpelijk ver weg is maar ook onbegrijpelijk dichtbij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ach, in de tijd van Boëthius waren ze ook al flink aan het filosoferen. Vijftien eeuw later is de kerk nog steeds springlevend.

Wij kunnen ons geen voorstelling maken over Wie God is. God is de Schepper van het heelal. Op die schaal zijn wij slechts stofjes. Hoe kan de pot de Pottenbakker begrijpen? Gelukkig komt God naar ons toe: in Jezus, de Messias. God werd mens. Jezus is ambassadeur van een God die onbegrijpelijk ver weg is maar ook onbegrijpelijk dichtbij.

Maar dat is niet echt een antwoord op mijn vraag. Tenzij je antwoord is dat het gewoon een aanname is dat God zo onbegrijpelijk en complex is voor de mens (de pot die de pottenbakker niet begrijpt). Maar waar is die aanname dan op gebaseerd?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom is het zo dat men God complexer noemt dan wij mensen kunnen bevatten? Waar staat dat, wat is daarvoor de basis?

Onder andere logica.

Als wij nog niet eens het universum in al haar facetten weten te doorgronden en van dat gene wat we wel weten te doorgronden veel mensen dat ook niet snappen, zou het dan logisch zijn dat een entiteit die het universum als een bewuste daad heeft gecreëerd dan wel simpel is?

Om nog maar niet te spreken van dat alles wat wij waar kunnen nemen op een fysisch niveau ligt. Hoe eenvoudig is iets te bevatten wat dat niet is, in feite buiten je alledaagse referentiekader ligt en niet hoeft te voldoen aan constanten en waarden die vanzelfsprekend lijken te zijn?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom is het zo dat men God complexer noemt dan wij mensen kunnen bevatten? Waar staat dat, wat is daarvoor de basis?

Onder andere logica.

Als wij nog niet eens het universum in al haar facetten weten te doorgronden en van dat gene wat we wel weten te doorgronden veel mensen dat ook niet snappen, zou het dan logisch zijn dat een entiteit die het universum als een bewuste daad heeft gecreëerd dan wel simpel is?

Om nog maar niet te spreken van dat alles wat wij waar kunnen de op een fysisch niveau ligt. Hoe eenvoudig is iets te bevatten wat dat niet is, in feite buiten je alledaagse referentiekader ligt en niet hoeft te voldoen aan constanten en waarden die vanzelfsprekend lijken te zijn?

Misschien is het creeeren van een universum wel een hele simpele daad, we weten alleen nog niet hoe het functioneert. Het universum zoals we dat nu kennen is dan verder een kwestie van stuurloze ontwikkeling. Wie zal het zeggen? Dat iets buiten je bereik ligt wil niet per se zeggen dat het complex is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De ware God, schepper van het complexe universum, is noch simpel noch eenvoudig uit te leggen. We kunnen Hem (Zijn persoon) slechts begrijpen uit de dingen die Hij aan ons heeft geopenbaard, via Jezus en Zijn Woord de Bijbel..........

(Lukas 10:22) . . .Alle dingen zijn door mijn Vader aan mij overgegeven, en niemand weet wie de Zoon is, dan de Vader; en niemand [weet] wie de Vader is, dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren.â€

Maar ook via Zijn schepping is veel van Zijn persoon te analyseren, want de Bijbel zegt toch....

(Romeinen 1:19-23) . . .omdat hetgeen omtrent God bekend kan zijn, openbaar is onder hen, want God heeft het hun openbaar gemaakt. 20 Want zijn onzichtbare [hoedanigheden] worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid,.................

.....zodat zij niet te verontschuldigen zijn; 21 want, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt, noch hebben zij hem gedankt, maar zij zijn leeghoofdig geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart werd verduisterd. 22 Hoewel zij beweerden wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God veranderd in iets wat gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren.

Geestelijk inzicht is alleen voor hen die de ware God aanbidden, anderszins is er alleen maar geestelijke duisternis.

goede dag,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Misschien is het creeeren van een universum wel een hele simpele daad, we weten alleen nog niet hoe het functioneert. Het universum zoals we dat nu kennen is dan verder een kwestie van stuurloze ontwikkeling. Wie zal het zeggen? Dat iets buiten je bereik ligt wil niet per se zeggen dat het complex is.

Wie weet. Maar dan nog betreft het niet de daad an sich maar de entiteit die de daad volbrengt, op een terrein waar waar ons referentiekader niet geldt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het universum is te groot voor het menselijk brein om te begrijpen.

Maar moeten we het willen begrijpen terwijl we het "werkelijke leven" in z'n volle glorie nog niet eens kunnen bevatten en dat waarschijnlijk nooit echt zullen.

Een wijs man zei eens.......

(1 Timotheüs 6:17-19) . . .Beveel hun ... 18 goed te doen, rijk te zijn in voortreffelijke werken, vrijgevig te zijn, mededeelzaam, 19 voor zichzelf een voortreffelijk fundament voor de toekomst veilig als een schat wegleggend, opdat zij het werkelijke leven stevig mogen vastgrijpen.

Over het eeuwige leven zegt de Bijbel....

(Prediker 3:11) . . .Alles heeft hij (God) fraai gemaakt op zijn tijd. Zelfs onbepaalde tijd heeft hij in hun hart gelegd, opdat de mensheid het werk dat de [ware] God heeft gemaakt, nooit van het begin tot het eind kan doorgronden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid