Spring naar bijdragen
bernard 3

Wie is Michaël

Aanbevolen berichten

Om op de topic “ Openbaring 12 te zien in 2014†een off topic discussie betreffende Michaël te vermijden daarom deze topic

volgende vraag werd gesteld:

Ben benieuwd naar een Bijbelse uitleg of Jezus de aartsengel Michael is, kun je mij een schriftpassage geven waarin je dit kunt aantonen?

Om op deze vraag te antwoorden kunnen volgende Bijbelpassages hierbij behulpzaam zijn.

In Daniël 10:13 wordt Michaël als een der eerste vorsten genoemd, in vers 21 wordt hij betiteld als “uw vorst en in Daniël 12:1 als die grote vorst die voor de kinderen uws volks staat en die in de laatste tijd “opstaat†en Gods volk verlost.

In Jozua 5:13-15 verschijnt de vorst van het engelenheir, die in het boek Daniël als Michaël wordt genoemd, en hij eist goddelijke eer, dezelfde eer die de God van Mozes eist aan het vurige braambos ( Exod 3:1-6) en waar Hij de naam van zijn geheimenisvol Wezen openbaart als “ Ik ben die ben†(vers14)

In Openbaring 12:7 wordt Hij ( Michaël) als aanvoerder der engelen genoemd en behaalt Hij de overwinning over de Draak.

De Here die met Mozes sprak op de berg Sinaï, wordt door Stefanus “ de Engel “ genoemd ( Hand 7:38)

In het OT wordt Christus dikwijls “ de Engel†of de Engel de Heren “ genoemd ( Ex 19:3 , 18-25 / 24: 9-10,12 en het is “ de Engel zijns aangezichts “ ( Jes 63:9) die Israël heeft behouden het is “ de Engel in wie Gods naam is “ ( Ex 23:20-23)

In Gen 16:9 spreekt de Engel de Heren tot Hagar en in vers 13 wordt aangetoond dat de Engel de Heren de Here zelf is.

In Maleachi wordt de Here “ de Engeld des verbonds “ genoemd. In het derde hoofdstuk, verzen 1en 2 zien wij duidelijk dat het op Christus doelt: “ wie zal bestaan als Hij verschijnt?â€

In Richteren 13:17-18 verschijnt de Engel des Heren en in vers 22 wordt Hij God genoemd, in vers 18 geeft Hij zijn naam te kennen “ Wonderlijk†; een naam die in de profetie van Jesaja 9:5 aan christus gegeven wordt.

In Judas wordt Michaël de aarstengel genoemd (vers9) en het is op de stem van de aartsengel dat deze die in Christus gestorven zijn zullen opstaan ( 1 Tess 4:16)

In Joh 5:28 leest men dat dat het op Christus’ stem is dat de doden zullen opstaan

Samengevat :

Michaël = uw vorst = de grote vorst die voor de kinderen uws volk staat = diegene die Gods volk verlost = Hij die de draak overwint = die de doden doet opstaan

Uit deze Bijbelse gedeelten leid ik dan ook af dat deze aartsengel Michaël niemand anders is dan Jezus christus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Om op de topic “ Openbaring 12 te zien in 2014†een off topic discussie betreffende Michaël te vermijden daarom deze topic

volgende vraag werd gesteld:

Ben benieuwd naar een Bijbelse uitleg of Jezus de aartsengel Michael is, kun je mij een schriftpassage geven waarin je dit kunt aantonen?

Om op deze vraag te antwoorden kunnen volgende Bijbelpassages hierbij behulpzaam zijn.

In Daniël 10:13 wordt Michaël als een der eerste vorsten genoemd, in vers 21 wordt hij betiteld als “uw vorst en in Daniël 12:1 als die grote vorst die voor de kinderen uws volks staat en die in de laatste tijd “opstaat†en Gods volk verlost.

Ik kan hier nog niet uit herleiden dat Jezus= de aartsengel Michaël is. Uiteraard kan de aartsengel Michael strijden namens Jezus.

Het zou ook heel apart zijn als Jezus een engel was, Jezus wordt immers boven de engelen gesteld en hebr 1 vers 5 zegt immers:

Tegen wie vd engelen heeft God immers ooit gezegd: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt?

Vers 4 beschrijft zelfs dat Jezus ver boven de engelen is verheven. Maar volgens jou is Jezus een engel?

Ik denk juist dat in hebr hoofdstuk 1 heel duidelijk het contrast wordt geschetst tussen de positie van engelen en de bijzondere positie van Jezus.

Daarbij zijn engelen geschapen wezens(ook aartsengelen) Jezus beschouwen als een engel, daarmee doe je Jezus naar mijn mening te kort, want daarmee zeg je ook in feite dat Jezus een geschapen wezen is en ontneem je Hem Zijn goddelijkheid.

Terwijl Jezus juist wordt beschreven als de schepper en Gods eniggeboren Zoon!

In Jozua 5:13-15 verschijnt de vorst van het engelenheir, die in het boek Daniël als Michaël wordt genoemd, en hij eist goddelijke eer, dezelfde eer die de God van Mozes eist aan het vurige braambos ( Exod 3:1-6) en waar Hij de naam van zijn geheimenisvol Wezen openbaart als “ Ik ben die ben†(vers14)

Ik zie 5 aanwijzingen waaruit ik kan herleiden dat deze vorst God zelf was die voor Jozua verscheen

1. Deze vorst gaf aan de aanvoerder vh leger vd Heer te zijn. Hiermee identificeerde deze man zichzelf aan Jozua dat Hij God was, want God was de aanvoerder van Israel. God had al eens beloofd voor hen(het volk van Israel) uit te gaan en hen te leiden in het land van Kanaan. Dit deed God al 40 jaar! (ex 3:8, 12:17-22, 6:1-8 enz.. )

2. Jozua aanbid deze persoon. En aanbidding komt alleen God toe, en geen engelen. Als deze persoon alleen een boodschapper of engel was geweest zou Hij geen aanbidding hebben toegestaan(zie o.a. openb 19-9 t/m 10, en openb 22:8 waar engelen/boodschappers Johannes terrecht wijzen indien hij hen wil aanbidden!)

3. Jozua noemt deze man: Heer!

4. Jozua herkend zichzelf als Zijn dienaar

5. Er werd hetzelfde gezegd tegen Jozua als daarvoor tegen Mozes is gezegd. Alleen God kan zulke eisen stellen(Jozua sommeren zijn schoenen uit te doen omdat het Heilige grond is!)

In Openbaring 12:7 wordt Hij ( Michaël) als aanvoerder der engelen genoemd en behaalt Hij de overwinning over de Draak.

De Here die met Mozes sprak op de berg Sinaï, wordt door Stefanus “ de Engel “ genoemd ( Hand 7:38)

In het OT wordt Christus dikwijls “ de Engel†of de Engel de Heren “ genoemd ( Ex 19:3 , 18-25 / 24: 9-10,12 en het is “ de Engel zijns aangezichts “ ( Jes 63:9) die Israël heeft behouden het is “ de Engel in wie Gods naam is “ ( Ex 23:20-23)

In Gen 16:9 spreekt de Engel de Heren tot Hagar en in vers 13 wordt aangetoond dat de Engel de Heren de Here zelf is.

In Maleachi wordt de Here “ de Engeld des verbonds “ genoemd. In het derde hoofdstuk, verzen 1en 2 zien wij duidelijk dat het op Christus doelt: “ wie zal bestaan als Hij verschijnt?â€

De Engel des Heren is een andere naam voor God. Maar daarmee is God nog geen engel! Het is een andere naam voor God.

Alleen de Engels des Heren(God) staat aanbidding toe. En geeft aan dat de plek waar Hij verschijnt heilig is(schoenen uit doen om die reden). De aartsengel Michael eist dit nooit(geen aanbidding of eisen dat de mensen die Hem ontmoeten hun schoenen moeten uitdoen!)

Daarbij bestraft Jezus demonen, terwijl de aartsengel Michael satan niet mag bestraffen maar zegt: De Here bestraffe U. Wat een aparte uitspraak zou zijn voor de aartsengel Michael (als hij Jezus zou zijn!), daar Jezus zelf ook de Heer wordt genoemd en is!

In Judas wordt Michaël de aarstengel genoemd (vers9) en het is op de stem van de aartsengel dat deze die in Christus gestorven zijn zullen opstaan ( 1 Tess 4:16)

In Joh 5:28 leest men dat dat het op Christus’ stem is dat de doden zullen opstaan

Er staat in 1 tess 4: 16 dat op de roep van een aartsengel de Heer zal neerdalen(dus 2 personen die bij deze gebeurtenis actief zijn!)Het is een signaal vd aartsengel waarop Jezus vervolgens nederdaalt en de doden opwekt. En uiteraard kun je het zo opvatten dat in principe de stem van Christus hen opwekt(Christus heeft dit allemaal geinitieerd en gebruikt voor deze taak ook zijn dienaren zoals engelen en aartsengelen)

Er staat dus in dit bijbelgedeelte dat Christus zal komen bij de stem van 1 aartsengel. Dit sluit naar mijn mening uit dat die aartsengel en Jezus dezelfde personen zijn

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Om op de topic “ Openbaring 12 te zien in 2014†een off topic discussie betreffende Michaël te vermijden daarom deze topic

Netjes! Als iedereen hieraan denkt, bespaar je ons als moderators een pak werk. |P

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Om op de topic “ Openbaring 12 te zien in 2014†een off topic discussie betreffende Michaël te vermijden daarom deze topic

volgende vraag werd gesteld:

Ben benieuwd naar een Bijbelse uitleg of Jezus de aartsengel Michael is, kun je mij een schriftpassage geven waarin je dit kunt aantonen?

Om op deze vraag te antwoorden kunnen volgende Bijbelpassages hierbij behulpzaam zijn.

In Daniël 10:13 wordt Michaël als een der eerste vorsten genoemd, in vers 21 wordt hij betiteld als “uw vorst en in Daniël 12:1 als die grote vorst die voor de kinderen uws volks staat en die in de laatste tijd “opstaat†en Gods volk verlost.

Ik kan hier nog niet uit herleiden dat Jezus= de aartsengel Michaël is. Uiteraard kan de aartsengel Michael strijden namens Jezus.

Het zou ook heel apart zijn als Jezus een engel was, Jezus wordt immers boven de engelen gesteld en hebr 1 vers 5 zegt immers:

Tegen wie vd engelen heeft God immers ooit gezegd: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt?

Vers 4 beschrijft zelfs dat Jezus ver boven de engelen is verheven. Maar volgens jou is Jezus een engel?

Ik denk juist dat in hebr hoofdstuk 1 heel duidelijk het contrast wordt geschetst tussen de positie van engelen en de bijzondere positie van Jezus.

Daarbij zijn engelen geschapen wezens(ook aartsengelen) Jezus beschouwen als een engel, daarmee doe je Jezus naar mijn mening te kort, want daarmee zeg je ook in feite dat Jezus een geschapen wezen is en ontneem je Hem Zijn goddelijkheid.

Terwijl Jezus juist wordt beschreven als de schepper en Gods eniggeboren Zoon!

In Jozua 5:13-15 verschijnt de vorst van het engelenheir, die in het boek Daniël als Michaël wordt genoemd, en hij eist goddelijke eer, dezelfde eer die de God van Mozes eist aan het vurige braambos ( Exod 3:1-6) en waar Hij de naam van zijn geheimenisvol Wezen openbaart als “ Ik ben die ben†(vers14)

Ik zie 5 aanwijzingen waaruit ik kan herleiden dat deze vorst God zelf was die voor Jozua verscheen

1. Deze vorst gaf aan de aanvoerder vh leger vd Heer te zijn. Hiermee identificeerde deze man zichzelf aan Jozua dat Hij God was, want God was de aanvoerder van Israel. God had al eens beloofd voor hen(het volk van Israel) uit te gaan en hen te leiden in het land van Kanaan. Dit deed God al 40 jaar! (ex 3:8, 12:17-22, 6:1-8 enz.. )

2. Jozua aanbid deze persoon. En aanbidding komt alleen God toe, en geen engelen. Als deze persoon alleen een boodschapper of engel was geweest zou Hij geen aanbidding hebben toegestaan(zie o.a. openb 19-9 t/m 10, en openb 22:8 waar engelen/boodschappers Johannes terrecht wijzen indien hij hen wil aanbidden!)

3. Jozua noemt deze man: Heer!

4. Jozua herkend zichzelf als Zijn dienaar

5. Er werd hetzelfde gezegd tegen Jozua als daarvoor tegen Mozes is gezegd. Alleen God kan zulke eisen stellen(Jozua sommeren zijn schoenen uit te doen omdat het Heilige grond is!)

In Openbaring 12:7 wordt Hij ( Michaël) als aanvoerder der engelen genoemd en behaalt Hij de overwinning over de Draak.

De Here die met Mozes sprak op de berg Sinaï, wordt door Stefanus “ de Engel “ genoemd ( Hand 7:38)

In het OT wordt Christus dikwijls “ de Engel†of de Engel de Heren “ genoemd ( Ex 19:3 , 18-25 / 24: 9-10,12 en het is “ de Engel zijns aangezichts “ ( Jes 63:9) die Israël heeft behouden het is “ de Engel in wie Gods naam is “ ( Ex 23:20-23)

In Gen 16:9 spreekt de Engel de Heren tot Hagar en in vers 13 wordt aangetoond dat de Engel de Heren de Here zelf is.

In Maleachi wordt de Here “ de Engeld des verbonds “ genoemd. In het derde hoofdstuk, verzen 1en 2 zien wij duidelijk dat het op Christus doelt: “ wie zal bestaan als Hij verschijnt?â€

De Engel des Heren is een andere naam voor God. Maar daarmee is God nog geen engel! Het is een andere naam voor God.

Alleen de Engels des Heren(God) staat aanbidding toe. En geeft aan dat de plek waar Hij verschijnt heilig is(schoenen uit doen om die reden). De aartsengel Michael eist dit nooit(geen aanbidding of eisen dat de mensen die Hem ontmoeten hun schoenen moeten uitdoen!)

Daarbij bestraft Jezus demonen, terwijl de aartsengel Michael satan niet mag bestraffen maar zegt: De Here bestraffe U. Wat een aparte uitspraak zou zijn voor de aartsengel Michael (als hij Jezus zou zijn!), daar Jezus zelf ook de Heer wordt genoemd en is!

In Judas wordt Michaël de aarstengel genoemd (vers9) en het is op de stem van de aartsengel dat deze die in Christus gestorven zijn zullen opstaan ( 1 Tess 4:16)

In Joh 5:28 leest men dat dat het op Christus’ stem is dat de doden zullen opstaan

Er staat in 1 tess 4: 16 dat op de roep van een aartsengel de Heer zal neerdalen(dus 2 personen die bij deze gebeurtenis actief zijn!)Het is een signaal vd aartsengel waarop Jezus vervolgens nederdaalt en de doden opwekt. En uiteraard kun je het zo opvatten dat in principe de stem van Christus hen opwekt(Christus heeft dit allemaal geinitieerd en gebruikt voor deze taak ook zijn dienaren zoals engelen en aartsengelen)

Er staat dus in dit bijbelgedeelte dat Christus zal komen bij de stem van 1 aartsengel. Dit sluit naar mijn mening uit dat die aartsengel en Jezus dezelfde personen zijn

Even kort reageren

Ik beweer nergens dat Jezus Christus een Engel is maar wel dat Hij als een engel (aarstengel Michaël ) genoemd wordt.

Net zoals Jezus Christus ook als een mens genoemd werd (wordt) maar geen mens was (is).

(Christus bezat wel de menselijke natuur maar was heel wat meer dan enkel een mens)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
="bernard 3:

Even kort reageren

Ik beweer nergens dat Jezus Christus een Engel is maar wel dat Hij als een engel (aarstengel Michaël ) genoemd wordt.

Net zoals Jezus Christus ook als een mens genoemd werd (wordt) maar geen mens was (is).

(Christus bezat wel de menselijke natuur maar was heel wat meer dan enkel een mens)

Het is was lastig om te peilen wat je standpunt hierover was. JG en 7e dagsadventisten geloven namelijk weer dat Jezus de aartsengel Michael is.

Ik heb deze variant nog niet eerder gehoord: dat Jezus als een engel genoemd wordt. Zelf denk ik dat dit ook niet het geval is(zie ze beiden als 2 aparte personen)

Maar wellicht wordt je standpunt duidelijker naarmate ik meer lees hierover in dit topic.

Tot zover dank voor de toelichting. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Geloven zevendedagsadventisten dat Jezus en Michaël dezelfde zijn? Ik dacht dat het trinitariërs waren?

De moeilijkheid met uitdrukkingen, zoals o.a.trinitariërs, te gebruiken is het feit dat " de lading die door de vlag gedekt wordt" bij de ene persoon blijkbaar niet altijd hetzelfde is dan bij een ander;

Of met andere woorden als jij spreekt van trinitariërs wat houdt dit dan voor u in?

De ZDA geloven in drie hemelse machten die één zijn in natuur maar duidelijk te onderscheiden entiteiten ( persoonlijkheden) zijn; Waarbij de Zoon van God steeds heeft opgetreden als tussenpersoon tussen de schepsels en God de Vader; Dat is zo bij de mensen maar dat was ook zo bij de engelen.

Naargelang de omstandigheden en hetgeen gebeurt wordt de Zoon van God dan ook bepaalde namen toegedicht waaronder Here, Engel, Schepper, Zoon des mensen, Messias , Jezus de Christus, ... enz

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vraag me af in hoeverre jouw definitie gedeeld wordt door je eigen kerkgenootschap. Op basis van eigen ervaringen ging ik er vanuit dat de ZDA zich konden vinden in het 'dogma' zoals beschreven in de belijdenissen en beleden door katholieke en protestantse kerken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vraag me af in hoeverre jouw definitie gedeeld wordt door je eigen kerkgenootschap. Op basis van eigen ervaringen ging ik er vanuit dat de ZDA zich konden vinden in het 'dogma' zoals beschreven in de belijdenissen en beleden door katholieke en protestantse kerken.

Waarschijnlijk niet de juiste "ervaring"; tenminste wat de basisleer van de ZDA betreft :D

Hierbij wat meer info betreffende deze basisleer

Fundamentele geloofspunten der zevende-dags adventisten gebaseerd op de

Generale conferentie van 1962

HOOFDSTUK 2 pagina 14;

De zevende-dags adventisten houden zich aan bepaalde fundamentele geloofspunten, waarvan de voornaamste kenmerken, tezamen met enkele bijbelse citaten waarop deze zijn gebaseerd, hier worden samengevat:

1) Dat de Heilige Schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament ontstaan zijn door de inspiratie Gods en een alleszins voldoende openbaring bevatten van Zijn wil ten opzichte van de mensen, en het onfeilbare richtsnoer zijn voor het geloof en het gedrag (2 Tim. 3 :15-17).

2) Dat de Godheid of Drieëenheid bestaat uit de Eeuwige Vader, een persoonlijk, geestelijk Wezen, almachtig, alomtegenwoordig, alwetend, oneindig in wijsheid en liefde;

de Here Jezus Christus, de Zoon van de Eeuwige Vader, door Wie alle dingen werden geschapen en door Wie de redding van de verloste scharen vervuld zal worden;

de Heilige Geest, de derde Persoon van de Godheid, de grote herscheppende macht in het werk der verlossing (Matth. 28 : 19).

3) Dat Jezus Christus inderdaad God is, in natuur en wezen overeenkomende met de eeuwige Vader. Terwijl Hij Zijn goddelijke natuur behield, nam Hij de natuur aan van het menselijk geslacht en leefde als zodanig op deze aarde, openbaarde in Zijn leven — ons ten voorbeeld — de beginselen der gerechtigheid, bewees Zijn verwantschap met God door vele machtige wonderen, stierf voor onze zonden aan het kruis, werd opgewekt uit de doden, en voer ten hemel tot de Vader, waar Hij als de Middelaar voor ons eeuwig leeft (Joh. 1 : 1, 14; Hebr. 2 :

9-18; 8 :1,2;4 :14-16;7 :25).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Interessant topic dit! Ik heb meteen maar een account aangemaakt om eventjes te reageren.

Ik heet zelf Michaël en ik ben wel eens Jezus genoemd.

Ik vond dat maar raar want ik kon er geen enkele reden voor bedenken. Tot nu!

Dus hartelijk dank voor deze uitleg.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat zijn aartsengelen? Wie is Michaël? Het antwoord lezen we in de Bijbel:

Laten we eerst eens bekijken wat engelen zijn:

Engelen zijn dienende geesten, zonder voorouders, het zijn boodschappers, zoals we in Lukas 20 kunnen lezen:

Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden; Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij kinderen der opstanding zijn

De uitdrukking mensenkind lezen we in de Bijbel, de uitdrukking engelenkind niet. Engelen zijn boodschappers, die enkele honderden keren in de Bijbel voorkomen, zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Engelen verschenen en verschijnen aan mensen, de Bijbel leert ons dat. Tevens leveren de vele betrouwbare getuigenissen het bewijs voor het feit dat engelen nog steeds aan mensen verschijnen. Engelen tonen ons letterlijk de weg, ze staan ons bij in lastige tijden.

Handelingen 8

En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is

Handelingen 10

Deze zag in een gezicht klaarlijk, omtrent de negende ure des daags, een engel Gods tot hem inkomen, en tot hem zeggende: Cornelius!

Handelingen 27

Want dezen zelfden nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben, Welken ook ik dien, Zeggende: Vrees niet, Paulus, gij moet voor den keizer gesteld worden; en zie, God heeft u geschonken allen, die met u varen.

Tegenwoordig hebben engelen dezelfde functie. Velen hebben engelen gezien.

Aartsengelen zijn, zoals alle engelen, boodschappers van God. Het zijn dienende geesten, die zich bewegen tussen de hemel (waar God is) en de aarde. Aartsengelen zijn engelen van de hoogste rangorde. Zij staan dicht bij Gods Troon. In de Bijbel worden o.a. Michaël en Gabriël genoemd.

Gabriël betekent "God is mijn sterkte", Michaël betekent "Wie is als God?". Er zijn zeer waarschijnlijk meerdere aartsengelen, niemand weet hoeveel, en belangrijk is het ook niet, maar er zijn waarschijnlijk meerdere, dat lezen we in o.a: Daniël 10:

en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen

(Michael was dus één van de eerste vorsten, er zijn dus meerdere)

Ook aartsengelen zijn geschapen wezens, net zoals wij door God geschapen zijn. Ook Michael is geschapen. Er doen verhalen de ronde dat de aartsengel Michael Jezus zou zijn, maar Michael is zeker niet Jezus. Daartoe beschouwen we weer de Bijbel.

Daniël 10

Doch de vorst des koninkrijks van Perzie stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzie.

Hier lezen we dat Michael één van de voornaamste vorsten genoemd wordt (er zijn meerdere voorname vorsten te onderscheiden!). Jezus behoort niet tot deze groep vorsten en is geen (aarts)engel!

Daniël 10

Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid; en er is niet een, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michael

Waarschuwing: Ellen White geloofde dat Michael Jezus was:

In "Desire of the Ages" beweert zij:

"The words of the angel, 'I am Gabriel, that stand in the presence of God', show that he holds a position of high honor in the heavenly courts. When he came with a message to Daniel, he said, 'There is none that holdeth with me in these things, but Michael (Christ) your prince'." (Dan. 10:21) (THE DESIRE OF AGES, p99.).

Nergens lezen we dit. In de KJV lezen we:

But I will shew thee that which is noted in the scripture of truth: and there is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince

Ellen White heeft Christ tussen haakjes ingevoegd. Jezus wordt niet in dit vers genoemd!

Openbaring 12

En er werd krijg in den hemel; Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

Hieruit wordt duidelijk dat Michael een aanvoerder van (de) engelen is. Nergens lezen we dat met Michaël Jezus bedoeld wordt. Michael overwint uitsluitend omdat hij met God aan zijn zijde strijdt. God geeft de Kracht! Overigens is dat ook de wijze waarop wij de duistere machten moeten bestrijden!

Nergens in de Bijbel lezen we dat Jezus een (aarts)engel is of was. Jezus is de Zoon van God, de Christus, de Messias, het Lam, de Koning, onze Verlosser, onze Geneesheer, Wonderbare Raadsman, Vredevorst, Beste Vriend, Immanuël, ofwel 'God met ons'. Jezus is God. Geen enkele Bijbeltekst verbindt Jezus met de naam Michael. Michael is geen andere naam voor Jezus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik geloof inderdaad ook dat de aartsengel Michael de Here Jezus Christus is, zoals Melchizedek, die Koning der gerechtigheid, Koning van Salem, noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende, maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. [ Hebr. 7:2,3].

"Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek" [vers 20].

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

We lezen dus wel in de Bijbel dat God over de Here Jezus spreekt als : "Mijn engel", we zien dat terug in een tekst waar Hij dat expliciet zegt.

De meeste Bijbeluitleggers zijn wel van mening dat de 'Engel van de Heer' in het Oude Testament gelijkgesteld kan worden met een verschijning van de Here Jezus zelf. Zie ook deze tekst:

"Toen ging de Engel des HEREN van Gilgal naar Bokim en zeide: Ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat Ik uw vaderen onder ede beloofd had, en Ik heb gezegd: Ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken." (Rechters 2:1, NBG1951)

Dit kunnen moeilijk anders dan woorden van God zelf zijn...

Nergens in de Bijbel staat het woord "aartsengelen" in het meervoud. Het gaat altijd in het oude verbond om "de engel des Heeren" , we mogen ook lezen als een hendiadys: de engel namelijk de Heere.

Helaas noemt de RK kerk verschillende namen voor aartengelen zoals Raphaël enz... maar dat heeft geen enkele Bijbelse grond, wel zaait het verwarring.

De naam Michael komt uit het Hebreeuws en betekend “Hij die is zoals Godâ€. in de Bijbel wordt maar vijf keer verwezen naar de engel Michael. Drie keer in Daniel, Eén keer in Judas, en een keer in Openbaringen. Aartsengel wordt maar twee keer genoemd in de Bijbel. In het boek Judas, en in 1 Thessalonicenzen.

Nu is het een veel gehoord argument dat er verscheidende aartsengelen bestaan, en dat ze een bijzondere plaats in zouden nemen. Dat ze hoog verheven zijn boven andere engelen en een beschermende functie hebben. ze beschermen mensen en planeten. Michael zou de plaats van Lucifer hebben ingenomen nadat Lucifer uit de hemel zou zijn gevallen. Nu is Lucifer al geen aartsengel maar een cherub. Aartsengelen worden ook wel eens vergeleken met een beschermingsengel. Zoals gezegd zijn volgens de RK en allerlei theologen en denominaties vele aartsengelen. Zo zou bv Gabriel een aartsengel zijn, Uriel, Rafael, En zelfs Metatron.

Nu zijn deze opvattingen onbijbels. Zoals gezegd komt Rafael bv in de Bijbel helemaal niet voor. Uriel wordt wel genoemd, maar dat is de zoon van Kahath en dus gewoon een mens. Gabriel wordt nergens vergeleken met een aartsengel, En Metatron komt in de Bijbel ook niet voor. Er wordt in de Bijbel maar een aartsengel genoemd en dat is Michael.

Waarmee ik niet stel dat de Here Jezus een engel is. Dat kan niet want Hij is tijdens Zijn bediening beneden de engelen gesteld en na Zijn verhoging ver boven de engelen gesteld.

Het is zoals eerder vermeld t.a.v. Melchizédek een Christofanie. Een verschijningsvorm van de Here Jezus. Er is gezien de situaties waarin Michaël verkeert of verkeerde voor mij geen enkele twijfel om te geloven dat het hier om de Here Jezus Zelf gaat.

Is het belangrijk voor je geloofsleven? Dat mag iedereen zelf invullen. Zelf heb ik over deze verschijningsvorm : "Wie als God is" geen enkele twijfel, want dat kan er maar Eén zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
We lezen dus wel in de Bijbel dat God over de Here Jezus spreekt als : "Mijn engel", we zien dat terug in een tekst waar Hij dat expliciet zegt.

De meeste Bijbeluitleggers zijn wel van mening dat de 'Engel van de Heer' in het Oude Testament gelijkgesteld kan worden met een verschijning van de Here Jezus zelf. Zie ook deze tekst:

"Toen ging de Engel des HEREN van Gilgal naar Bokim en zeide: Ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat Ik uw vaderen onder ede beloofd had, en Ik heb gezegd: Ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken." (Rechters 2:1, NBG1951)

Dit kunnen moeilijk anders dan woorden van God zelf zijn...

Nergens in de Bijbel staat het woord "aartsengelen" in het meervoud. Het gaat altijd in het oude verbond om "de engel des Heeren" , we mogen ook lezen als een hendiadys: de engel namelijk de Heere.

Helaas noemt de RK kerk verschillende namen voor aartengelen zoals Raphaël enz... maar dat heeft geen enkele Bijbelse grond, wel zaait het verwarring.

De naam Michael komt uit het Hebreeuws en betekend “Hij die is zoals Godâ€. in de Bijbel wordt maar vijf keer verwezen naar de engel Michael. Drie keer in Daniel, Eén keer in Judas, en een keer in Openbaringen. Aartsengel wordt maar twee keer genoemd in de Bijbel. In het boek Judas, en in 1 Thessalonicenzen.

Nu is het een veel gehoord argument dat er verscheidende aartsengelen bestaan, en dat ze een bijzondere plaats in zouden nemen. Dat ze hoog verheven zijn boven andere engelen en een beschermende functie hebben. ze beschermen mensen en planeten. Michael zou de plaats van Lucifer hebben ingenomen nadat Lucifer uit de hemel zou zijn gevallen. Nu is Lucifer al geen aartsengel maar een cherub. Aartsengelen worden ook wel eens vergeleken met een beschermingsengel. Zoals gezegd zijn volgens de RK en allerlei theologen en denominaties vele aartsengelen. Zo zou bv Gabriel een aartsengel zijn, Uriel, Rafael, En zelfs Metatron.

Nu zijn deze opvattingen onbijbels. Zoals gezegd komt Rafael bv in de Bijbel helemaal niet voor. Uriel wordt wel genoemd, maar dat is de zoon van Kahath en dus gewoon een mens. Gabriel wordt nergens vergeleken met een aartsengel, En Metatron komt in de Bijbel ook niet voor. Er wordt in de Bijbel maar een aartsengel genoemd en dat is Michael.

Waarmee ik niet stel dat de Here Jezus een engel is. Dat kan niet want Hij is tijdens Zijn bediening beneden de engelen gesteld en na Zijn verhoging ver boven de engelen gesteld.

Het is zoals eerder vermeld t.a.v. Melchizédek een Christofanie. Een verschijningsvorm van de Here Jezus. Er is gezien de situaties waarin Michaël verkeert of verkeerde voor mij geen enkele twijfel om te geloven dat het hier om de Here Jezus Zelf gaat.

Is het belangrijk voor je geloofsleven? Dat mag iedereen zelf invullen. Zelf heb ik over deze verschijningsvorm : "Wie als God is" geen enkele twijfel, want dat kan er maar Eén zijn.

Och heden, de sekte der roodblauwe tent heeft nog meer merkwaardige en zelfverzonnen dogmas.

Er wordt heel duidelijk gesteld dat Micheal een engel is. Engelen zijn de boodschappers van God. Ze zijn niet God zelf. Jezus is daarentegen wel God zelf. Daaruit kun je concluderen dat Jezus geen Engel is.

De verschillende aartsengelen zijn natuurlijk volop Bijbels: Micheael, Gabriel en Raphael komen we in de Bijbel bij name tegen, maar er zijn er natuurlijk nog meer. De traditie zegt dat er 8 waren, waarvan eentje gevallen is en er dus nog 7 (heilig getal) over zijn.

Naast de aartsengelen zijn er nog ontelbare andere engelen.

Melchizedek is een beetje ingewikkeld: in weze een normaal mens, maar tegelijkertijd een priester in het Heilige en oorspronkelijke verbond. Dat klinkt heel bijzonder, maar gelukkig is het door Jezus weer aanwezig tussen ons. Kom eens kijken in de katholieke mis, daar wordt de mis opdragen zoals Melchizedek die ook opdroeg voor Abraham;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Och heden, de sekte der roodblauwe tent heeft nog meer merkwaardige en zelfverzonnen dogmas.

Er wordt heel duidelijk gesteld dat Micheal een engel is. Engelen zijn de boodschappers van God. Ze zijn niet God zelf. Jezus is daarentegen wel God zelf. Daaruit kun je concluderen dat Jezus geen Engel is.

De verschillende aartsengelen zijn natuurlijk volop Bijbels: Micheael, Gabriel en Raphael komen we in de Bijbel bij name tegen, maar er zijn er natuurlijk nog meer. De traditie zegt dat er 8 waren, waarvan eentje gevallen is en er dus nog 7 (heilig getal) over zijn.

Naast de aartsengelen zijn er nog ontelbare andere engelen.

Melchizedek is een beetje ingewikkeld: in weze een normaal mens, maar tegelijkertijd een priester in het Heilige en oorspronkelijke verbond. Dat klinkt heel bijzonder, maar gelukkig is het door Jezus weer aanwezig tussen ons. Kom eens kijken in de katholieke mis, daar wordt de mis opdragen zoals Melchizedek die ook opdroeg voor Abraham;)

Precies. Ook hier is het weer de Moederkerk, de Traditie, die de Heilige Leer heeft bewaard. De aartsengelen dienen de Heer Jezus Christus. De HEER Jezus is geen aartsengel.

Er zijn 7 aartsengelen. Dus vijf naast Michaël en Gabriël. De boeken Tobith, Het Boek van Henoch en 4Ezra noemen de vijf anderen, Uriël, Raphaël, Raguël, Jeremiël, en Saraquël. Zij zijn de zeven geesten voor Gods Troon. De Heer Jezus is de meerdere van de zeven. Hij is DE HEER. Hij is God, de Verlosser.

De Raad der Heiligen (o.a. Ps.89:8) bestaat naast de Vader uit de zeven aartsengelen (die voor Gods Troon zijn) en Jezus Christus, God De Zoon, die de Meerdere is. De aartsengelen zijn als herders voor het volk van God dat Hem trouw is gebleven, maar ook het zwaard van de Messias, die de oordelen van de Eindtijd uitvoeren. Michaël is een van de zeven aartsengelen. Jezus Christus is De Zoon van God, die hij, Michaël mag dienen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wees maar blij dat je mag geloven wat je zelf wilt. Ik erken de genoemde boeken Tobith, Henoch enz.... niet als het geïnspireerde Woord van God dus ga ik er verder niet op in.

In de grondtekst staat in Psalm 89 vers 8 "de raad der heiligen" , het woord engelen staat er niet en er staat al helemaal niet dat het om 7 aartsengelen gaat. Nergens staat dat het herders voor het volk zijn of zwaard van de Messias. Dus ik erken deze gedachte niet als Bijbels. Ik heb nergens gezegd dat de Here Jezus een aartsengel is.

Het gaat om de verschijningsvorm van Michaël, dus een aartsengel die "als God is".

Nergens lees ik in de Bijbel dat er nog meer "aartsengelen" zijn.

Heel goed past dit in de gedachte wie Melchizedek voorstelt en de Here Jezus wordt ook profeet genoemd, maar daarom is Hij niet Elia.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wees maar blij dat je mag geloven wat je zelf wilt. Ik erken de genoemde boeken Tobith, Henoch enz.... niet als het geïnspireerde Woord van God dus ga ik er verder niet op in.

In de grondtekst staat in Psalm 89 vers 8 "de raad der heiligen" , het woord engelen staat er niet en er staat al helemaal niet dat het om 7 aartsengelen gaat. Nergens staat dat het herders voor het volk zijn of zwaard van de Messias. Dus ik erken deze gedachte niet als Bijbels. Ik heb nergens gezegd dat de Here Jezus een aartsengel is.

Het gaat om de verschijningsvorm van Michaël, dus een aartsengel die "als God is".

Nergens lees ik in de Bijbel dat er nog meer "aartsengelen" zijn.

Heel goed past dit in de gedachte wie Melchizedek voorstelt en de Here Jezus wordt ook profeet genoemd, maar daarom is Hij niet Elia.

Als JIJ natuurlijk boven het Woord van God staat, dan heb je wel gelijk ja:P

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Er wordt heel duidelijk gesteld dat Micheal een engel is. Engelen zijn de boodschappers van God. Ze zijn niet God zelf. Jezus is daarentegen wel God zelf. Daaruit kun je concluderen dat Jezus geen Engel is.

Als er Eén gedienstig was dan was het de Knecht des HEEREN en als er Eén een goede boodschap had dan was dat de Zoon.

De duidelijkste tekst is Maleachi 3 vers 1 : "Ziet, ik zende Mijn engel , Die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal en snellijk zal tot Zijn tempel komen, die Heere, Die gijlieden zoekt , te weten de Engel des verbonds aan Denwelke gij gij lust hebt ziet Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen".

Nee gewoon doorstrepen in je Bijbel en roepen dat de Here Jezus nergens een engel wordt genoemd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Leg dat nu eens naast Openb. 22 vers 6 en ga er ook vanuit, althans dat doe ik, dat wij die tempel zijn als Gemeente van eerstelingen: "En hij zeide tot mij: 'Deze woorden zijn getrouw en waarachtig en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie Ik kom haastiglijk, zalig is hij die de woorden der profetie dezes boeks bewaart".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Er wordt heel duidelijk gesteld dat Micheal een engel is. Engelen zijn de boodschappers van God. Ze zijn niet God zelf. Jezus is daarentegen wel God zelf. Daaruit kun je concluderen dat Jezus geen Engel is.

Als er Eén gedienstig was dan was het de Knecht des HEEREN en als er Eén een goede boodschap had dan was dat de Zoon.

De duidelijkste tekst is Maleachi 3 vers 1 : "Ziet, ik zende Mijn engel , Die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal en snellijk zal tot Zijn tempel komen, die Heere, Die gijlieden zoekt , te weten de Engel des verbonds aan Denwelke gij gij lust hebt ziet Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen".

Nee gewoon doorstrepen in je Bijbel en roepen dat de Here Jezus nergens een engel wordt genoemd.

Misschien om te beginnen goed om niet allemaal mensen zaken in de mond te leggen: ik beweer dit zeker nergens.

Ik beweer wel dat Jezus geen engel is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Leg dat nu eens naast Openb. 22 vers 6 en ga er ook vanuit, althans dat doe ik, dat wij die tempel zijn als Gemeente van eerstelingen: "En hij zeide tot mij: 'Deze woorden zijn getrouw en waarachtig en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie Ik kom haastiglijk, zalig is hij die de woorden der profetie dezes boeks bewaart".

Ik zit nog te wachten op die Bijbeltekst waar in staat dat Micheal Jezus is, want deze teksten hebben daar naar mijn weten totaal niets mee te maken. En gebruik alsjeblieft even een moderne vertaling.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Malachi:

[1] Zie, Ik zend mijn bode om voor Mij uit de weg* te banen.

Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die u zoekt, de bode van het verbond, naar wie u met vreugde uitkijkt. Zie, Hij komt – zegt de HEER van de machten.

[2] Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande, als Hij verschijnt?

Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers.

[3] Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt: de Levieten reinigt en loutert Hij, als goud en zilver. Dan zullen zij de HEER weer hun offergaven brengen zoals het hoort.

[4] Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de HEER bevallen, evenals in de dagen van weleer, in de vroegere jaren.

Dit slaat niet direct op Jezus waarschijnlijk, maar op de engel die em aankondigt, de bode in modern nederlands dus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is het probleem van de moderne vertalingen en daarom houd ik me het dichtste bij de grondtekst. Want hier zijn alle hoofdletters weggelaten en zo raakt de essentie van de tekst zoek. Er komt maar Eén tot Zijn tempel en dat is Hij die in die tempel woont en zo maakt men van de "Engel des verbonds" de bode des verbonds. Zelfs de NBG vertaling gebruikt het woord "engel".

Er staat ook duidelijk dat Hij de zonen van Levi zal reinigen en louteren. Het gaat niet voor niets over het zoonschap en dat wordt allemaal weggeredeneerd. Ook staat er dat zij de HEERE in gerechtigheid offer zullen brengen. Gerechtigheid totaal weggelaten.

Een engel is een boodschapper en daar heb ik al wat over gezegd. Het zijn gedienstige geesten, maar ook heb ik niet beweerd dat de Here Jezus een engel is zoals de engelen die het "Ere zij God" zongen, want typologisch staat de hele engelenmacht voor de Gemeente. Want er zullen tienduizenden van engelen bij Hem zijn als Hij wederkeert op de Olijfberg en dat staat voor de Gemeente.

Echter Michaël maar ook Gabriël en de Engel des Heeren staan voor een verschijning van de Here Jezus in een bepaalde gedaante zoals bij Melchizédek.

Het voorbeeld van Maleachi 3 was om aan te tonen dat God over de Heer wel degelijk spreekt./verschijnt als een Boodschapper. Waarom zou dat niet kunnen?

Dan zou de betekenis van de naam Michaël geen waarde hebben als het niet de Here Jezus Zelf is. Geldt ook voor Gabriël.

Waarom zou de Here Jezus niet Zijn eigen geboorte aangekondigd hebben? Lijkt mij geen probleem.

In de nieuwste vertaling maakt men ook van de Dag des Heeren, de Zondag en dat is toch echt niet de betekenis van de term. Zolang ik zulke onzin lees in de nieuwere vertalingen zie ik geen enkele reden om dat soort vertalingen te gebruiken voor Bijbelstudie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid