Spring naar bijdragen
Davy964

De rechterstoel

Aanbevolen berichten

Ik wist even niet goed waar ik dit moest plaatsen, maar hier lijkt me prima.

We kennen de geboden van het niet oordelen en veroordelen. Wat nu als dat je beroep is?

Een rechter oordeelt en, indien schuldig, veroordeeld. Is dat geoorloofd, omdat het een rechtvaardig oordeel is ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ten eerste, er staat niet: Gij zult niet oordelen. Naar de maat waarmee je oordeelt zul je geoordeeld worden.

Ten tweede: Oordelen doen we allemaal, dat gaat automatisch. Veroordelen is iemand afschrijven. Daar zit dus een duidelijk verschil tussen.

Ten derde, de overheid draagt het zwaard.

Ten vierde, wat een rechter doet is niet iemand afschrijven maar een straf toebedelen. Vaak is zo'n straf ook nog weer gericht op rehabilitatie. Dat hetzelfde woord gebruikt wordt hoeft niet te betekenen dat het dezelfde betekenis heeft.

Tenslotte, dit lijkt me er eentje voor bijbelstudie. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
We kennen de geboden van het niet oordelen en veroordelen. Wat nu als dat je beroep is? Een rechter oordeelt en, indien schuldig, veroordeelt. Is dat geoorloofd, omdat het een rechtvaardig oordeel is ?

Ik ken helemaal niet zo'n gebod van het niet oordelen en veroordelen.

Zouden we dan in Sodom en Gomorra niet sprakeloos worden gesteld?

Hoe zou dat zijn? U màg dat niet doen van de Heere, zeg je dan.

En dan antwoordt men: "Foei toch bekeer uzelf,

want uw God zegt u dat u niet mag oordelen ! "

Dat zou raar zijn, is het niet?

1 Cor.6:2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij dan de geringste rechtszaken onwaardig?

Als wij dan de wereld zullen oordelen, en ook de geringste (want materiële) rechtzaken waardig zijn, hoe zou het dan zijn dat een christen niet zou mogen oordelen en veroordelen?

Maar wel wordt het tegenovergestelde hier in 1 Cor.6 geleerd, namelijk dat een christen-leek in beginsel méér gekwalificeerd is om te oordelen en veroordelen dan een wereldse professionele rechter. Er staat zelfs letterlijk: degenen die het minst geacht zijn. Dat is om te laten voelen dat die zaken er helemaal niets toe doen, omdat een christen niet hangt aan het materiële maar aan het geestelijke.

En dat geeft dan weer een inplicatie: namelijk dat het geestelijke wel degelijk een zaak is van oordelen, en die wordt ook specifiek aan de gemeente toevertrouwd.

En dan wordt het spannend:

1 Cor.6:9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven?

Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigen, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb het niet over wat meneer Paulus zegt.

Ik vind dat Paulus soms een beetje te ver door schiet en wat Jezus zegt, tegenspreekt.

Ik heb het over wat Jezus zei: Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel wat je velt, zal over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.

Ken je dit gebod niet?

Waarom denk je dat God oordeelde over Sodom en niet Abraham?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb het niet over wat meneer Paulus zegt.

Ik vind dat Paulus soms een beetje te ver door schiet en wat Jezus zegt, tegenspreekt.

Ik heb het over wat Jezus zei: Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel wat je velt, zal over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.

Ken je dit gebod niet?

Ik denk dat wanneer jij oordeelt, broer konijn, je meent dat je 'heilig' bent (dat haal ik overigens uit je citaat), maar dat je dit in werkelijkheid niet bent. En iemand die niet heilig is behoort niet te oordelen. Er kunnen namelijk genoeg fouten bij jou of mij gevonden worden, die jou dan ook toegerekend worden.

Waarom denk je dat God oordeelde over Sodom en niet Abraham?

Ik heb bewust deze benadering gekozen.

Het heeft nut, meende ik.

Maar ik ben geschokt met dit resultaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb het niet over wat meneer Paulus zegt.

Ik vind dat Paulus soms een beetje te ver door schiet en wat Jezus zegt, tegenspreekt.

Ik hoef hier niet te zeggen dat Gods Woord door de Heilige Geest is geïnspireerd.

En daar voel ik mij zurig onder.

En dat iemand met kennis van het evangelie de leer van Jezus Christus tegenspreekt, is best mogelijk.

Zelfs als het iemand is die weet waarover hij spreekt en als schriftgeleerde al meer kennis had dan de discipelen.

En zelfs als hij door God (Jezus) zelf is aangesteld; heel specifiek om het Woord van God te brengen, kun je verdedigen dat er mensenwerk aan de orde is.

Maar dat na 2000 jaar bevestigende kerkgeschiedenis hier wordt tegengesproken,

met een opmerking dat Paulus soms een beetje te ver doorschiet en wat Jezus zegt tegenspreekt, dat vind ik niet passend.

[knip]

Ik heb het over wat Jezus zei: Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel wat je velt, zal over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.

Ken je dit gebod niet?

Zeker wel.

[knip]

Waarom denk je dat God oordeelde over Sodom en niet Abraham?

Was er niet reeds een post geweest over verschillende betekenisssen van oordelen?

Je kunt in andere draden zien dat oordelen wordt geassocieerd met naspreken wat God van ons vraagt. In die lijn wordt ook zonder schroom de wet van God overboord gekieperd. Wetteloosheid wordt geleerd. En jij gaat daarin een stap verder door te spreken over rechters, of die wel mogen oordelen.

[knip]

De kern die de christenwereld verliest, die je ook ziet verloren gaan in andere draden, is dat de wet nog met geen jota of een tittel teniet zal gaan. En ja, dat heeft Jezus Christus onze verlosser Zelf gezegd. De wet blijft, maar de straf wordt weggenomen voor de kinderen van God. En wat daartoe gebracht is, is dat de strafuitvoering niet door de mens geschiedt maar door Jezus Christus op de jongste dag. En niet de mens weegt en meet, maar God meet en weegt. En als de mens dan weegt en meet, laat hij wegen en meten alsof het om zijn eigen heil gaat.

Is er dan werkelijk geen jood meer in Israël?

Judas 1:9 Maar Michaël, de archangel, toen hij met de duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!

Zacharía 3:2 Doch de HEERE zeide tot de satan: De HEERE schelde u, gij satan! ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste broer konijn, mag ik zeggen dat ik raar vind dat jij zo reageert op iemand die, wellicht fout zit, en mij gewoon compleet de grond in boord?

Ik vind het echt werkelijk bijzonder dat jij durft te beweren dat ik oordeel over jou oordeel en dat ik jou woorden in de mond leg.

Dit is nou een reactie, die van jou, waarover ik geschokt ben.

Ten eerste: Ik zeg helemaal niet wat jouw gedachten zijn. Ik zie een citaat waar jij iets uithaalt. Ik lees jouw reactie, en vervolgens denk ik dat jij datgene bedoelt van wat ik zei: namelijk dat jij heilig bent en over de wereld oordeelt. Als ik dit fout heb begrepen, dan zeg je dat tegen mij en dan ga je niet zo heftig op mij reageren. Ik was dus niet aan het oordelen, ik duidde een mogelijk situatie aan die ik als gelijkenis gebruikte. Dit was helemaal niet persoonlijk en dit moet je ook niet zo opvatten.

Ten tweede: als ik zie dat Paulus Jezus tegenspreekt, dan neem ik hetgeen dat Jezus zegt méér aan als waarheid dan dat wat Paulus zei. Waarom doe ik dat? Omdat het de Heere zelf is Die dit zei. Een apostel zou er een keer naast kunnen zitten, ongeacht als hij de Heilige Geest heeft, toch?

Paulus was Schriftgeleerde ja, maar dit gaat niet over de Heilige Schrift. Dit gaat over een uitspraak van Jezus die niet eens in de Schrift stond! Dat Paulus het Oude Testament kent, is hier dus totaal irrelevant.

'En jij gaat daarin een stap verder door te spreken over rechters, of die wel mogen oordelen. '

Als je niets zinnigs hebt te zeggen op mijn vraag, die ik stel uit onwetendheid, dan hoef je niets te zeggen van mij. Ik vraag namelijk iets in een topic, omdat ik jullie mening erover wil horen en omdat ik zelf het antwoord er niet op weet.

Al met al vind ik echt dat je overdreven reageert, en dat jij mij de woorden in de mond legt, en niet andersom.

Mocht je hierop reageren, dan hoop ik dat je even normaal kan reageren. En dat je er rekening mee houdt dat ik wellicht onbewust iets 'onbeschofts' zeg en dat ik er ook wel eens dingen uit kan floepen.

Zou je ook willen toelichten waarom je bepaalde verzen aanhaalt, teksten staan niet op zich, maar hebben uitleg nodig. Alvast bedankt!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
warningM.pngAdmod note:
Dit topic is opgeschoond van reactie's die een gesprek niet ten goede komt. Als iets je verbaasd, kan je ook een vraag stellen in plaats van uitspraken te doen over iemands geloof. We zijn een jongeren site en daar kan je uitspraken tegenkomen van jongeren die je verbazen. Stel vragen om elkaar te begrijpen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Sorry voor het ongemak.

IN DE "REBOUND"

We kennen de geboden van het niet oordelen en veroordelen. Wat nu als dat je beroep is?

Een rechter oordeelt en, indien schuldig, veroordeeld. Is dat geoorloofd, omdat het een rechtvaardig oordeel is ?

Ja, dat lijkt mij geoorloofd. Want het niet oordelen en veroordelen is geen aansporing om niet te beoordelen, maar het is een aansporing om niet zelf straffen uit te gaan delen. Broeders bestraffen dus niet het kwaad, maar zij vergeven elkaar (als er berouw is). Oordeel is de tegenhanger van barmhartigheid. vandaar ook dat de aansporing is om bij het oordelen, te oordelen alsof jezelf de dader bent. Dus vergevingsgezind en van het goede uitgaande. Wij oordelen namelijk over zaken van God. Dat zijn geen zaken van onszelf. Daarom moeten we oordelen zoals wijzelf geoordeeld willen worden. Want het is niet wij tegenover de zondaar, maar de zondaar en wij samen tegenover God. En dan staan we naast elkaar, en niet tegenover elkaar.

Dat wil niet zeggen dat er geen beoordeling moet zijn en geen veroordeling van zonde! Dat is een heel ander onderwerp. Veroordeling van zonde en bekering is relevant, want er komt wel degelijk een oordeel en veroordeling, namelijk door God zelf. Want God heeft het oordeel aan Zichzelf voorbehouden. Er is namelijk een oordeel gepland, en dat is op de jongste dag. Dat is het moment van bestraffing en dat is ook de Rechter die bestraft.

Een oordeel vellen over een rechtskwestie mag dus altijd.

Een oordeel vellen over zondigheden mag dus altijd.

Dat betekent dus ook dat een rechter mag beoordelen.

En wat de straf betreft, de rechter geeft geen straffen namens God. Hij straft namens de maatschappij. Over aardse zaken. De rechter legt dus een straf op die niet van God komt, en niet vanuit zijn vergevingsgezinde hart, maar vanuit de richtlijnen van de staat.

Wel is het zo dat een rechter in conflict kan komen met zijn geloof, als er straffen opgelegd moeten worden die juist onrechtvaardig of wreed zijn. Maar dan is niet het punt dat hij niet mag oordelen, maar dan is het punt dat hij juist RECHTVAARDIG MOET oordelen. Laat hij dat na, dan is dat zonde. En als het recht niet meer bestaat, dan zit er niets anders op dan weigerambtenaar te worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb het niet over wat meneer Paulus zegt.

Ik vind dat Paulus soms een beetje te ver door schiet en wat Jezus zegt, tegenspreekt.

Dan heb je een deksel!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste broer konijn, mag ik zeggen dat ik raar vind dat jij zo reageert op iemand die, wellicht fout zit, en mij gewoon compleet de grond in boord?

Ik vind het echt werkelijk bijzonder dat jij durft te beweren dat ik oordeel over jou oordeel en dat ik jou woorden in de mond leg.

Dit is nou een reactie, die van jou, waarover ik geschokt ben.

1Co 3:1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus.

1Co 3:2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.

1Co 3:3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid