Spring naar bijdragen
Davy964

SGP lid voor doodstraf

Aanbevolen berichten

Een SGP-raadslid uit Vlissingen heeft maandag nogmaals herhaald dat ze best bereid zou zijn tot de tenuitvoerlegging van de doodstraf. ,,Als je voor de doodstraf bent, is het hypocriet als je de uitvoering dan niet zelf wil doen."

Lilian Janse, de eerste vrouw ooit die een zetel voor de SGP haalde, verklaarde zaterdag in dagblad Trouw dat ze voorstander zou zijn van herinvoering van de doodstraf. ,,Toen vroeg de journalist: zou je het zelf kunnen? En toen zei ik dat als je tot het oordeel komt dat iemand des doods schuldig is, dan zou het hypocriet zijn om te zeggen: de tenuitvoerlegging doe ik dan maar niet."

Onrechtvaardig

Janse zegt dat ze de doodstraf passend vindt voor moordenaars en verkrachters van wie het voor honderd procent vast staat dat ze schuldig zijn. ,,Het is zo onrechtvaardig dat slachtoffers en nabestaanden levenslang met de gevolgen zitten, terwijl de daders van hun belastinggeld hun straf uitzitten.".

De doodstraf moet snel en pijnloos zijn, benadrukt Janse in gesprek met Omroep Zeeland. ,,Ik denk dan aan een schot ofzo, in de beslotenheid van de gevangenis, want het moet geen show worden."

De SGP is - als enige partij in ons land - uitgesproken voorstander van de doodstaf.

Aldus de telegraaf.

Wat vinden jullie hiervan?

Ik stond verbijsterd toen ik dit hoorde.

Een christelijk partij lid die, heel makkelijk ook, verteld dat ze de doodstraf rechtvaardig vindt en dat ze er geen moeite mee zou hebben een mens om het leven te brengen.

Wij mogen toch niet doden en een kwaad met een ander kwaad vergelden?

Zij zegt dat als ze het rechtvaardig vindt, ze het ook wel zou kunnen doen.

Weet zij wat rechtvaardig is en mag zij voor God spelen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben het eens met haar beredenering dat als je voor de doodstraf bent je ook bereid moet zijn om als beul te dienen.

Ik ben tegen de doodstraf maar het is mij bekend dat grote groepen christenen voor de doodstraf zijn. Zie bijvoorbeeld de VS dus ik snap de ophef niet zo.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben het eens met haar beredenering dat als je voor de doodstraf bent je ook bereid moet zijn om als beul te dienen.

Ik ben tegen de doodstraf maar het is mij bekend dat grote groepen christenen voor de doodstraf zijn. Zie bijvoorbeeld de VS dus ik snap de ophef niet zo.

Denk dat vooral het idee bij sommige mensen heerst dat dit soort taal/ideeen enkel en alleen en exclusief door moslims gebruikt worden, die zijn soms een beetje verrast.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je moet voor nuances ook niet bij de Televaag zijn: ze zegt er duidelijk bij "van wie het voor honderd procent vast staat dat ze schuldig zijn". Het probleem is dat het nooit 100% vast staat dat iemand schuldig is en het een straf is die onomkeerbaar is. Dat is voor mij de praktische reden om tegen de doodstraf te zijn. We hebben afgelopen jaren al genoeg gerechtelijke dwalingen gezien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De SGP is toch al tijden voor het invoeren van de doodstraf?

@ Davy: Ik denk dat de SGP onderscheid maakt tussen de kerk en de gelovigen en de staat. De overheid draagt het zwaard (Rom. 13) en heeft dus ook de taak die te gebruiken om de orde te handhaven.

Nederland heeft overigens een zeer christelijk strafsysteem, gebaseerd op rehabilitatie. Gevaar is daarbij dat je voor echte verandering bekering nodig hebt. Als dat niet gebeurt ben je niet beter af.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Ursa, maar zij willen toch christelijke normen en waarden in de politiek brengen?

Dat is dit niet.

@Dingo, de Telegraaf was even de makkelijkste bron, ik zag het op het nieuws.

@Thorgrem, dit was mij dus niet bekend.

En ik snap gewoon niet hoe je als christelijke partij hiervoor kan zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Gisteren toevallig gelezen in de Bijbel : Numeri 35 . Ik citeer vanaf vers 9 .

9 De HEER zei tegen Mozes: 10 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie de Jordaan oversteken naar Kanaän, 11 moeten jullie een aantal steden uitkiezen die als vrijplaats kunnen dienen; dan kan iemand die zonder opzet een ander heeft gedood daarheen uitwijken. 12 Die steden dienen als vrijplaats tegen bloedwrekers, zodat voorkomen wordt dat iemand die een ander gedood heeft, sterft voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan. 13 Van de steden die jullie afstaan, moeten er zes een vrijplaats zijn: 14-15 drie steden aan de overkant van de Jordaan en drie in Kanaän. Deze zes steden moeten een vrijplaats zijn voor zowel de Israëlieten als de vreemdelingen die bij jullie wonen of tijdelijk bij je verblijven, zodat iedereen die zonder opzet een ander heeft gedood, daarheen kan vluchten. 15 [14–15]

16 Wie een ander echter met een ijzeren voorwerp zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. 17 Ook wie een ander met een steen waarmee je iemand kunt doden zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. 18 En ook wie een ander met een houten voorwerp waarmee je iemand kunt doden zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. 19 De bloedwreker moet hem doden zodra hij hem aantreft. 20 Als iemand een ander uit haat een duw geeft of met opzet iets naar hem gooit en de ander sterft daardoor, 21 of als iemand een ander uit vijandschap zo’n vuistslag geeft dat hij sterft, dan moet de dader ter dood gebracht worden. Hij is een moordenaar en de bloedwreker moet hem doden zodra hij hem vindt.

22 Maar als iemand een ander per ongeluk een duw geeft zonder dat er van vijandschap sprake is, of onopzettelijk een voorwerp naar hem gooit, 23 of uit onoplettendheid een steen die de dood kan veroorzaken op hem laat vallen, en de ander sterft zonder dat hij hem vijandig gezind was of eropuit was hem kwaad te doen, 24 dan moet de gemeenschap met behulp van deze regels rechtspreken over de dader en de bloedwreker. 25 De gemeenschap moet de dader tegen de bloedwreker beschermen en hem laten terugkeren naar de vrijplaats waar hij zijn toevlucht had gezocht. Daar moet hij blijven tot de dood van de hogepriester, die met de heilige olie gezalfd is. 26 Maar begeeft de dader zich ook maar even buiten de grenzen van de vrijplaats waarheen hij is uitgeweken 27 en treft de bloedwreker hem dan buiten die vrijplaats aan en doodt hij hem, dan laadt de bloedwreker daarmee geen bloedschuld op zich. 28 De dader is verplicht in de vrijplaats te blijven tot de dood van de hogepriester en mag pas na diens dood naar zijn eigen gebied terugkeren. 29 Dit zijn wettelijke bepalingen die voor jullie en voor alle komende generaties gelden, waar jullie ook wonen.

30 Als iemand een ander gedood heeft, mag hij alleen op grond van getuigenverklaringen ter dood gebracht worden, maar de verklaring van één getuige is niet voldoende om iemand ter dood te veroordelen. 31 Je mag geen losprijs aannemen voor het leven van een moordenaar die schuldig bevonden en ter dood veroordeeld is; zo iemand moet ter dood gebracht worden. 32 Je mag ook geen losgeld aannemen van iemand die naar een vrijplaats is uitgeweken en nog voor de dood van de priester wil terugkeren naar zijn eigen woonplaats. 33 Jullie mogen het land waarin je woont niet ontwijden. Bloed ontwijdt het land, en wanneer er bloed vergoten is, kan er alleen verzoening voor het land bewerkt worden door het bloed van degene die bloed vergoten heeft. 34 Jullie mogen het land waarin jullie wonen en waarin ik woon, niet verontreinigen, want ik, de HEER, woon te midden van de Israëlieten.â€â€™

Voor of tegen de doodstraf ?

Indien ik bovenstaande tekst lees, zou ik denken dat de bijbel de doodstraf in sommige gevallen noodzakelijk acht : of ben ik mis ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja, en ook die bizarre wetten rond verkrachtingszaken, om maar niet te spreken over de regels rond eerwraak en slavernij.

In een nomadische stammenmaatschappij uit de oudheid is het allemaal net wat lastiger om een serieverkrachter in een TBS kliniek op te sluiten en te behandelen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Je moet voor nuances ook niet bij de Televaag zijn: ze zegt er duidelijk bij "van wie het voor honderd procent vast staat dat ze schuldig zijn". Het probleem is dat het nooit 100% vast staat dat iemand schuldig is en het een straf is die onomkeerbaar is. Dat is voor mij de praktische reden om tegen de doodstraf te zijn. We hebben afgelopen jaren al genoeg gerechtelijke dwalingen gezien.

Amen!!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik kijk liever met dit soort thema's naar het Nieuwe Testament. Ik ben van mening dat Jezus absoluut tegen de doodstraf was. (De eerste steen) Sowieso was Jezus tegen elke vorm van geweld dus ik zie niet hoe de doodstraf in een christelijk plaatje past.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben het eens met haar beredenering dat als je voor de doodstraf bent je ook bereid moet zijn om als beul te dienen.

Ik ben tegen de doodstraf maar het is mij bekend dat grote groepen christenen voor de doodstraf zijn. Zie bijvoorbeeld de VS dus ik snap de ophef niet zo.

Even een losstaande vraag. Indien je iemand bent die vlees eet, ben je bereid om het dier te doden dat je gaat eten?

Ik kijk liever met dit soort thema's naar het Nieuwe Testament. Ik ben van mening dat Jezus absoluut tegen de doodstraf was. (De eerste steen) Sowieso was Jezus tegen elke vorm van geweld dus ik zie niet hoe de doodstraf in een christelijk plaatje past.

Die 'eerste steen' passage is iets dat pas 200 jaar later is geschreven/toegevoegd, komt niet voor in alle vroegste manuscripten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben het eens met haar beredenering dat als je voor de doodstraf bent je ook bereid moet zijn om als beul te dienen.

Ik ben tegen de doodstraf maar het is mij bekend dat grote groepen christenen voor de doodstraf zijn. Zie bijvoorbeeld de VS dus ik snap de ophef niet zo.

Even een losstaande vraag. Indien je iemand bent die vlees eet, ben je bereid om het dier te doden dat je gaat eten?

Ik kijk liever met dit soort thema's naar het Nieuwe Testament. Ik ben van mening dat Jezus absoluut tegen de doodstraf was. (De eerste steen) Sowieso was Jezus tegen elke vorm van geweld dus ik zie niet hoe de doodstraf in een christelijk plaatje past.

Die 'eerste steen' passage is iets dat pas 200 jaar later is geschreven/toegevoegd, komt niet voor in alle vroegste manuscripten.

Je vraag aan thorgrem: een dier is wel anders dan een mens. Maar ja, ik zou bereid zijn om een dier te doden die ik vervolgens opeet.

Je tweede opmerking: Dat wist ik niet? Stel dat is het geval, dan doet het algehele plaatje van Jezus daar niets aan af.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben het eens met haar beredenering dat als je voor de doodstraf bent je ook bereid moet zijn om als beul te dienen.

Ik ben tegen de doodstraf maar het is mij bekend dat grote groepen christenen voor de doodstraf zijn. Zie bijvoorbeeld de VS dus ik snap de ophef niet zo.

Even een losstaande vraag. Indien je iemand bent die vlees eet, ben je bereid om het dier te doden dat je gaat eten?

Maar natuurlijk. Liefst nog met een mooie jachtpartij erbij. Dat lijkt me nou een echte leuk weekend. Op jacht met een groep vrienden en dan zelf ook het eten klaarmaken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Die 'eerste steen' passage is iets dat pas 200 jaar later is geschreven/toegevoegd, komt niet voor in alle vroegste manuscripten.

Toegevoegd. Er zijn wel aanwijzingen dat het voor die tijd bestaan heeft als verhaal. Of het een onderdeel was van een ander verloren manuscript/evangelie of uit de mondelinge overlevering afkomstig is, is niet duidelijk.

Maakt ook verder niks uit voor dit topic, aangezien het niks afdoet aan de autoriteit van het verhaal binnen het christendom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Och. Ik ben voor de doodstraf, maar tegen de invoering van de doodstraf vanwege de gerechtelijke dwalingen hier en daar.

Los daarvan, er zijn wel enkele figuren die op de nominatielijst mogen staan wat mij betreft:

- Breivik

- Enkele ISIS figuren

- De Dnepropetrovsk maniacs. De meest notoire in dit lijstje. Wanneer je de wiki leest kan ik me niet voorstellen dat je deze gasten niet van de aardbodem zou willen zien verdwijnen. (Ik raad je sterk aan de video in kwestie niet op te zoeken. Ik heb dat wel gedaan en heb daar oprecht spijt van.)

Daarnaast vind ik dat de doodstraf geen straf moet zijn maar een verlichting voor nabestaanden en de rest van de wereld. De dood'straf' moet wat mij betreft dan ook pijnloos en snel worden toegepast tot de veroordeelde in spé.

En de straf? Tien jaar in een isoleercel lijkt mij wel passend. Met het uitzicht op een naald in je arm.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Ursa, ja.

@morphogenesis, ik snap dat je ze van de aardbodem wil laten verdwijnen maar ik ga toch voor een levenslange opsluiting.

En als motivatie daarvoor heb ik al opgegeven: ik beslis niet over leven of dood, en er staat in de bijbel: vergeldt een kwaad niet met een ander kwaad. Doding is een kwaad ja.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@morphogenesis, ik snap dat je ze van de aardbodem wil laten verdwijnen maar ik ga toch voor een levenslange opsluiting.

En als motivatie daarvoor heb ik al opgegeven: ik beslis niet over leven of dood, en er staat in de bijbel: vergeldt een kwaad niet met een ander kwaad. Doding is een kwaad ja.

Ok :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@morphogenesis, ik snap dat je ze van de aardbodem wil laten verdwijnen maar ik ga toch voor een levenslange opsluiting.

En als motivatie daarvoor heb ik al opgegeven: ik beslis niet over leven of dood, en er staat in de bijbel: vergeldt een kwaad niet met een ander kwaad. Doding is een kwaad ja.

Ok :)

Maar als je ze eerst in een isoleercel stopt dan laat je ze niet snel sterven zoals je eerder zei, snel en pijnloos :P

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@morphogenesis, ik snap dat je ze van de aardbodem wil laten verdwijnen maar ik ga toch voor een levenslange opsluiting.

En als motivatie daarvoor heb ik al opgegeven: ik beslis niet over leven of dood, en er staat in de bijbel: vergeldt een kwaad niet met een ander kwaad. Doding is een kwaad ja.

Ok :)

Maar als je ze eerst in een isoleercel stopt dan laat je ze niet snel sterven zoals je eerder zei, snel en pijnloos :P

Zo had je het ook kunnen lezen ja :# Wat ik bedoelde was: Geen naald in je arm en je vervolgens een half uur lang dood martelen. Gewoon spuit in je arm en inslapen die hap. En dat na 10 jaar in een isoleercel te hebben gezeten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben het eens met haar beredenering dat als je voor de doodstraf bent je ook bereid moet zijn om als beul te dienen.

Ik ben tegen de doodstraf maar het is mij bekend dat grote groepen christenen voor de doodstraf zijn. Zie bijvoorbeeld de VS dus ik snap de ophef niet zo.

Even een losstaande vraag. Indien je iemand bent die vlees eet, ben je bereid om het dier te doden dat je gaat eten?

Maar natuurlijk. Liefst nog met een mooie jachtpartij erbij. Dat lijkt me nou een echte leuk weekend. Op jacht met een groep vrienden en dan zelf ook het eten klaarmaken.

Haha, oké. Ben het denk ik wel met je eens trouwens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zo had je het ook kunnen lezen ja :# Wat ik bedoelde was: Geen naald in je arm en je vervolgens een half uur lang dood martelen. Gewoon spuit in je arm en inslapen die hap. En dat na 10 jaar in een isoleercel te hebben gezeten.

Is mij te clean en of de spuit echt pijnloos is, is nog maar zeer de vraag. Ãls je dan de doodstraf wil invoeren, dan is mijns inziens het vuurpeleton de beste optie. Een eerlijke, fatsoenlijke manier van doden. Misschien ook niet helemaal pijnloos, maar dat is niet zó erg en de kogel zal zeker wel doden, vooral als je meerdere kogels tegelijk laat schieten.

De doodstraf mag er dan ook best wel een beetje smerig uitzien; het moet niet te afstandelijk worden allemaal. Je mag je best bewust van zijn dat je wel iemand dóódt, het leven uit iemand wegknalt.

En je kunt daarbij niet iemand tien jaar in een isoleercel opsluiten. Dat is veel te onmenselijk, zo iemand wordt dan echt helemaal gestoord. Gewoon een normale cel, eventueel op een eigen afdeling, met medegevangenen en mogelijkheid tot bezoek.

Maar goed, in bepaalde gevallen kan de doodstraf best van dienst zijn, maar die bepaalde gevallen zijn vrijwel nooit met zekerheid vast te stellen. En ons rechtssysteem is ook niet zo onfeilbaar, dat zij altijd de juiste vonnissen velt en altijd volstrekt puur en objectief het recht hanteert.

Je moet er toch niet aan denken dat een onschuldige wordt gedood, of dat er een regime wordt aangesteld dat besluit dat jouw leefwijze de doodstraf waardig is.

Kortom, in de praktijk kan de doodstraf maar beter tot het verleden blijven horen. Er zijn voldoende alternatieven (hoewel je je kunt afvragen hoe humaan het dan is iemand levenslang op te sluiten) en een afschrikwekkende werking heeft zij aantoonbaar ook al niet. Daarvoor hoef je het dus ook al niet te doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid