Spring naar bijdragen
student

Dagen in Genesis 1 miljoenen jaren?

Aanbevolen berichten

Als je Genesis 1 leest, lijkt het net of daar de geschiedenis in staat van Big Bang tot mens, kijk maar:

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Dit is eigenlijk de samenvatting van het hoofdstuk.

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

Dit maakt een sprong naar de tijd dat er nog geen leven op aarde was, 4,6 miljard jaar geleden.

Maar dan komen de scheppingsdagen:

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

De Big Bang.

En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

Hier wordt verteld wat God verder met het licht deed.

En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

Het ontstaan van de watercyclus op aarde.

En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

Rodinia, het oercontinent, wordt gevormd.

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.

En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.

Voordat de eerste, echte gewervelde dieren er waren, waren er al planten, die evolueerden tot allerlei soorten en maten.

En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo. En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.

Deze zinnen staan eigenlijk in de voltooid verleden tijd, dus: 'En God had de twee grote lichten gemaakt', enz.

Nu komt de vijfde dag. Water is in twee delen verdeeld. De volgorde klopt precies met het fossielenverslag. Eerst:

En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens;

Het ontstaan van ongewervelde zeedieren en later de vissen.

En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort,

Het woord voor grote zeedieren is 'tanniem', wat eigenlijk een slangachtig monster is: de dinosauriërs en andere amfbieën en reptielen ontstaan uit de vissen.

en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde! Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.

Uit de dinosauriërs ontstaan de vogels...

En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.

... en ook de zoogdieren.

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

En als laatste komt de mens, als kroon op de schepping.

Ik vind dat het scheppingsverhaal verrassend overeenkomt met het evolutiemodel. Hoe zien jullie dat?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vind dat het scheppingsverhaal verrassend overeenkomt met het evolutiemodel. Hoe zien jullie dat?

Ik denk dat het verhaal in genesis 1 in de eerste plaats een poëtisch verhaal is wat aansluit op het wereldbeeld van die tijd waarin wordt verteld dat God de schepper is van dit universum, dat er één God is (de zon, maan en al het andere objecten van de schepping zijn), de plaats van de mens (en al het andere) in de schepping en dat er een koppeling zit met de weekindeling en dan in het bijzonder de Sabbat.

Persoonlijk denk ik niet dat je het als een 'historische' of natuurwetenschappelijke beschrijving moet lezen, het is in de eerste plaats toch een poëtische theologische tekst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je Genesis 1 leest, lijkt het net of daar de geschiedenis in staat van Big Bang tot mens, kijk maar:
In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Dit is eigenlijk de samenvatting van het hoofdstuk.

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

Dit maakt een sprong naar de tijd dat er nog geen leven op aarde was, 4,6 miljard jaar geleden.

Maar dan komen de scheppingsdagen:

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

De Big Bang.

Dus er was eerst de aarde en later de Big Bang, compleet met licht. En God maakte licht en donker op de eerste dag en zon en maan op de vierde dag?

En nog maar eens voor de duidelijkheid evolutie begint pas als er leven is niet daarvoor!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je Genesis 1 leest, lijkt het net of daar de geschiedenis in staat van Big Bang tot mens, kijk maar:
In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Dit is eigenlijk de samenvatting van het hoofdstuk.

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

Dit maakt een sprong naar de tijd dat er nog geen leven op aarde was, 4,6 miljard jaar geleden.

Maar dan komen de scheppingsdagen:

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

De Big Bang.

Dus er was eerst de aarde en later de Big Bang, compleet met licht. En God maakte licht en donker op de eerste dag en zon en maan op de vierde dag?

En nog maar eens voor de duidelijkheid evolutie begint pas als er leven is niet daarvoor!

Lees nog eens goed. Ik zeg dat vers 1 de samenvatting is. De zon, maan en sterren waren op de vierde dag al gemaakt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus er was eerst de aarde en later de Big Bang, compleet met licht.

Wat Student zegt.
En God maakte licht en donker op de eerste dag en zon en maan op de vierde dag?
Wat is daar niet aan te snappen?
En nog maar eens voor de duidelijkheid evolutie begint pas als er leven is niet daarvoor!
Ehmmm oké. Vanwaar schrijf je dit? In reactie op iets specifieks?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Vreemd, ongebruikelijk en nog nooit gehoord. Het klinkt als een aankondiging, een feit. De tweede vers gaat daar gelijk op door. De derde gaat op de tweede door, wat duidelijker wordt door het beginnen met 'En'; een vervolg.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit maakt een sprong naar de tijd dat er nog geen leven op aarde was, 4,6 miljard jaar geleden.

Maar dan komen de scheppingsdagen:

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

De Big Bang.

De big bang na de schepping aarde?

Vorming sterren na schepping planten?

6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

Hier staat dat er boven de hemel water is. Dit past in het evolutiemodel?

Ik denk dat er in Genesis heel serieus een ontstaan geschiedenis van de mens wordt neergezet,wat toen antwoord kon geven op de vraag "Waar komen we vandaan?". Leuk voor toen, maar nu kom je er niet meer mee weg. Het is mooi dat er een overlevering is van hoe men ooit dacht dat hemel en aarde ontstaan zijn, maar probeer het niet te passen op hoe we nu denken dat alles is ontstaan. Dan worden er teveel verkeerde suggesties gegeven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit maakt een sprong naar de tijd dat er nog geen leven op aarde was, 4,6 miljard jaar geleden.

Maar dan komen de scheppingsdagen:

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

De Big Bang.

De big bang na de schepping aarde?

Vorming sterren na schepping planten?

Misschien, heel misschien, moet je voortaan toch echt lezen wat er al is gezegd. Of lees de OP, daar staat het ook al in.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Vreemd, ongebruikelijk en nog nooit gehoord. Het klinkt als een aankondiging, een feit. De tweede vers gaat daar gelijk op door. De derde gaat op de tweede door, wat duidelijker wordt door het beginnen met 'En'; een vervolg.

Jouw klinkende doctorstitel op t gebied van historische tekstwetenschappen ten spijt... nee serieus, je geeft echt te kennen er niets van af te weten. Beetje onnozel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik haal daar nergens uit dat de volgorde (vers 1, 2, 3, etc.) niet de volgorde is waarin de schepping gebeurd moet zijn.

Oxford Annotated Bible zegt dat genesis 1.1 een samenvatting zou kunnen zijn, maar het zou ook niet zo kunnen zijn: https://archive.org/stream/the_new_oxfo ... /mode/2up/

Maar wat student verder allemaal zegt haal ik er niet uit. En al helemaal niet dat het overeenkomt met het 'evolutiemodel'.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik haal daar nergens uit dat de volgorde (vers 1, 2, 3, etc.) niet de volgorde is waarin de schepping gebeurd moet zijn.

Daar hadden we t dan ook niet over. We hadden t over de functie van Gen 1:1 specifiek.

Oxford Annotated Bible zegt dat genesis 1.1 een samenvatting zou kunnen zijn, maar het zou ook niet zo kunnen zijn: https://archive.org/stream/the_new_oxfo ... /mode/2up/
Inderdaad, dus je kunt daaruit concluderen dat het een heel bekende theorie is. Dus zeggen 'nooit van gehoord' geeft duidelijk aan dat je jezelf er nog nooit in hebt verdiept :)
Maar wat student verder allemaal zegt haal ik er niet uit. En al helemaal niet dat het overeenkomt met het 'evolutiemodel'.

Daar hadden we t dan ook niet over. We hadden t over de functie van Gen 1:1 specifiek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat je het zo moet zien:

In den beginne schiep GOD de hemel en de aarde. (PUNT)

Ik denk dat er tussen vers 1 en vers 2 een gat zit van tijd. dat kan 1 dag zijn en dat kan 1 miljard jaar zijn. Daar zegt de Bijbel niks over, al zal het waarschijnlijk een lange periode zijn geweest.

Ten eerste, God is volmaakt, wat hij schept is volmaakt, waarom zal hij iets scheppen wat woest en ledig is?

De aarde is al bewoond geweest voor de huidige schepping die circa 6000 jaar geleden begon.

Er wordt in de Bijbel namelijk gezegd dat Lucifer, de lichtdrager, de morgenster nog in zijn positie was als allerhoogste engel het koningschap had over de aarde. Hij was hier de koning en hij werd hoogmoedig, en wilde zelf een God zijn. Als gevolg hierop is de aarde in verval geraakt (woest en ledig)

Er zijn zeer veel bewijzen dat er een schitterende aarde moet zijn geweest voor de schepping van de mens. Er wordt bijvoorbeeld gas en olie gevonden op plekken waar geen leven mogelijk is, dat toont dus aan dat er op die plaatsen vroeger bomen en planten moeten hebben gestaan. Zo zijn er nog veel bewijzen die aantonen dat er voor de huidige schepping zoals wij die nu kennen de aarde ook al bewoont is geweest. Een schitterende aarde met Lucifer daarover als aangestelde heerser. Deze aarde raakte door de rebellie van de duivel en 1/3 van de engelen in verval en zo komen we uit bij 'woest en ledig' Want er dus op moet wijzen dat er tussen vers 1 en vers 2 een tijdsperiode moet zitten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik denk dat je het zo moet zien:

In den beginne schiep GOD de hemel en de aarde. (PUNT)

Ik denk dat er tussen vers 1 en vers 2 een gat zit van tijd. dat kan 1 dag zijn en dat kan 1 miljard jaar zijn. Daar zegt de Bijbel niks over, al zal het waarschijnlijk een lange periode zijn geweest.

Waarom denk je dat?

Ten eerste, God is volmaakt, wat hij schept is volmaakt, waarom zal hij iets scheppen wat woest en ledig is?

In zes dagen heeft Hij het bevolkt, niet te haastig!

De aarde is al bewoond geweest voor de huidige schepping die circa 6000 jaar geleden begon.

Bewijs?

Er wordt in de Bijbel namelijk gezegd dat Lucifer, de lichtdrager, de morgenster nog in zijn positie was als allerhoogste engel het koningschap had over de aarde. Hij was hier de koning en hij werd hoogmoedig, en wilde zelf een God zijn. Als gevolg hierop is de aarde in verval geraakt (woest en ledig)

Dat staat niet in de Bijbel.

Er zijn zeer veel bewijzen dat er een schitterende aarde moet zijn geweest voor de schepping van de mens. Er wordt bijvoorbeeld gas en olie gevonden op plekken waar geen leven mogelijk is, dat toont dus aan dat er op die plaatsen vroeger bomen en planten moeten hebben gestaan.

Platentektoniek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

''In zes dagen heeft Hij het bevolkt, niet te haastig!''

Ik weet niet hoe je dat afleidt uit mijn woorden...

''De aarde is al bewoond geweest voor de huidige schepping die circa 6000 jaar geleden begon''

Dino's? Piramide's en andere gebouwen die ouder zijn dan 6000 jaar. etc.

''Dat staat niet in de Bijbel.''

Welke zin precies?

''Platentektoniek.''

Hoe dan ook, er was dus meer dan 6000 jaar geleden een schepping met veel begroeiing etc. Zo'n proces om dat te vormen naar bijv. aardolie kost miljoenen jaren. Er was dus een aarde, en die werd niet direct geschapen als woest en ledig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
''In zes dagen heeft Hij het bevolkt, niet te haastig!''

Ik weet niet hoe je dat afleidt uit mijn woorden...

''De aarde is al bewoond geweest voor de huidige schepping die circa 6000 jaar geleden begon''

Dino's? Piramide's en andere gebouwen die ouder zijn dan 6000 jaar. etc.

''Dat staat niet in de Bijbel.''

Welke zin precies?

''Platentektoniek.''

Hoe dan ook, er was dus meer dan 6000 jaar geleden een schepping met veel begroeiing etc. Zo'n proces om dat te vormen naar bijv. aardolie kost miljoenen jaren. Er was dus een aarde, en die werd niet direct geschapen als woest en ledig.

By the way, ik citeer steeds eerst de zin waar ik op reageer.

Dino's? Piramide's en andere gebouwen die ouder zijn dan 6000 jaar. etc.

Volgens jongeaardecreationisten is de aarde niet 6000 jaar oud maar 10000 jaar, waarin ze al die dingen passen. De dino's passen overigens lekker bij een goede aarde:

185px-11159162.JPG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je kan door simpelweg te tellen uitrekenen dat van Adam tot Jezus zo'n circa 4000 jaar passeerd, en van Jezus tot nu ong. 2000.

Nog terugkomend op dat andere over Lucifer. Hij wordt overste der engelen genoemd, toen hij nog dienaar van God was. Een derde deel van de engelen dat zijn partij koos is ook terug te vinden, ik weet zo snel even niet waar. In de statenvertaling staat in Ezechiel 28:14 over de satan dat hij een gezalfde was. Een gezalfde is altijd een koning. Saul was de gezalfde des Heren, David werd GEZALFD tot koning, en ook Jezus wordt de gezalfde genoemd. Mischien was hij niet koning over de aarde, maar er wordt iniedergeval geimpliceert dat hij een koning was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid