Spring naar bijdragen
student

Jehovah's Getuigen en de Bijbel

Aanbevolen berichten

Er is al een tijdje niet meer gediscussieerd over de Jehovah's Getuigen. Ik zou de discussie in dit topic graag willen toespitsen op de theologische opvattingen in het licht van de Bijbel. Ik denk namelijk dat de Jehovah's Getuigen er op verschillende punten naast zitten. Hier volgt een lijstje met Bijbelteksten:

1. Ontkenning Drie-eenheid

Allereerst wordt er in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest gedoopt. Ook sluit Paulus af met een zegenbede van de Drie-eenheid in 2 Korinthe.

Maar een veel belangrijker argument is dat alle drie de Personen als God betiteld worden. Van de Vader is dat duidelijk. De Zoon wordt in Joh. 20:28 'Heere' en 'God' genoemd. Ook heeft Jezus goddelijke eigenschappen als almachtigheid (Mat. 28:18), alomtegenwoordigheid (Mat. 18:20) en alwetendheid (Joh. 16:30).

In Hand. 28:25 staat er dat de Heilige Geest Jesaja heeft geïnspireerd. Dat sluit aan bij 2 Tim. 3:16, waar staat dat God de Bijbel heeft geïnspireerd. Ook doet het feit dat tegen Heilige Geest liegen een zonde is waarop de doodstraf staat vermoeden dat Hij goddelijk is (Hand. 5).

2. Ontkenning hemel en leven na de dood

Allereerst komen de Jehovah's Getuigen dan in de knoop te zitten met de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. De Heere Jezus gebruikt altijd echt bestaande dingen in gelijkenissen. Als hij deze gelijkenis metaforisch had bedoeld, zou Hij de discipelen, die in een hemel geloofden omdat ze joods waren, ernstig misleid hebben.

Verder staat er in de Bijbel dat Henoch, Elia en alle martelaren (Op. 20:4) naar de hemel gingen, hoewel dat volgens JG's voor een mens onmogelijk is.

Verder nog een paar probleemteksten:

Mat. 6:20: Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;

Hebr. 9:27: En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;

'Daarna' ('meta' in het Grieks) betekent ook echt 'daarna' in een opeenvolgende rij van gebeurtenissen. Het is dus niet mogelijk om het op te vatten als een oordeel wat pas na de opstanding der doden zal plaatsvinden.

Pred. 12: 7: en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft. ​

Mat. 10: 28: En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Als 'ziel' hier 'mens' zou betekenen, dan liegt Jezus hier.

3. We leven nu in de eindtijd

Volgens JG's leven we pas een paar decennia in de 'eindtijd'. Bijvoorbeeld pas sinds 1914. De eindtijd kan worden omschreven als de tijd van de afval door de Antichrist en vele natuurrampen. Ook het Woord van God is dan aan alle mensen verkondigd.

Ik geloof zelf dat we al sinds Pinksteren in de eindtijd zijn. Op grond van verschillende Bijbelteksten:

1 Joh. 2:18: Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

Johannes geloofde rond 90 n.C. al dat het de eindtijd was!

1 Joh. 3:4: En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

En zo zijn er nog wat teksten die er op wijzen dat de apostelen geloofden dat de eindtijd al gekomen was.

Ook oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen zijn altijd al aanwezig geweest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Schopje naar LB?

Ik vraag me trouwens af wat je hoopt te bereiken student. Discussies over JG leer hebben nooit geleid tot verandering van standpunt...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De JG zitten er al naast met hun standpunt dat uitsluitend en alleen de protestantse canon van de Schrift doctrinair gezag zou hebben en dat het WTG de authentieke, apostolische voortzetting van de Kerk en de christelijke leer zou zijn. Het eerste is een theologische kwestie, het tweede is aantoonbaar niet waar.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vraag me trouwens af wat je hoopt te bereiken student.

Kijken welke argumenten voor en tegen JG's houdbaar zijn.

Discussies over JG leer hebben nooit geleid tot verandering van standpunt...

Eén keer moet de eerste zijn.

Overigens heb ik het idee dat dat komt doordat er vaak overgegaan wordt op een ander onderwerp, bijv. als iemand iets zegt waar een ander het niet mee eens is, hoewel dat niet over de JG-leer gaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Discussies over JG leer hebben nooit geleid tot verandering van standpunt...

Eén keer moet de eerste zijn.

Overigens heb ik het idee dat dat komt doordat er vaak overgegaan wordt op een ander onderwerp, bijv. als iemand iets zegt waar een ander het niet mee eens is, hoewel dat niet over de JG-leer gaat.

Dat is een beproefde discussietechniek. Zodra de ander met een argument komt waar moeilijk wat tegenin valt te brengen, probeert men de discussie te kapen door in te zoomen op een deelgebiedje of simpelweg een ander onderwerp aan te snijden.

Er blijven altijd een aantal vragen liggen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Op het punt van de Drie eenheid zijn volgens mij wel meer kerken die dat doen dan alleen de JG?

Het punt van de eindtijd denk ik ook dat we sinds de start van de genadetijd ook in de eindtijd leven en daar wordt m.i. vooral mee bedoeld dat we als Christenen wel letten op de tekenen des tijds. Maar de JG zullen ook gelijk hebben aangezien de tekenen des tijds de afgelopen decenia wel steeds sterker zijn geworden en v.a. 1948 is er een heel belangrijk 'teken des tijds' bijgekomen, namelijk Israel.

Overigens ben ik niet bekend met het Israel standpunt van de JG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vraag me trouwens af wat je hoopt te bereiken student.

Kijken welke argumenten voor en tegen JG's houdbaar zijn.

Daarvoor zal je toch echt een JG moeten hebben die hier dan een en ander uit kan leggen. 8 jaar Credible ervaring leert mij dat deze gesprekken uiteindelijk leiden tot emmers met stront over het christendom. Om vervolgens emmers met stront te kieperen over het WTG.

Kortom in mijn ogen een zinloze oefening wat de sfeer op het forum niet ten goede komt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Meestal schiet een discussie niks op. Een gemiddelde JG zal nooit van standpunt wijzigen ook al heb je de beste argumenten en kan je aantonen dat bepaalde zaken onjuist zijn. Men zal altijd volhouden en inderdaad de discussie frustreren met gedraai/van onderwerp switchen of modder gooien over andere kerken.

Dat is ook mijn ervaring in discussies met jehovah's getuigen. Ook ik heb menig discussie gevoerd met diverse JG en een discussie verloopt in 99% vd gevallen volgens de bovenstaande patronen.

Men zal nooit iets toegeven ook al is het 100% aantoonbaar onjuist. Dus het heeft inderdaad weinig nut zo'n discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op het punt van de Drie eenheid zijn volgens mij wel meer kerken die dat doen dan alleen de JG?

Ik vraag het me af.

Het punt van de eindtijd denk ik ook dat we sinds de start van de genadetijd ook in de eindtijd leven en daar wordt m.i. vooral mee bedoeld dat we als Christenen wel letten op de tekenen des tijds. Maar de JG zullen ook gelijk hebben aangezien de tekenen des tijds de afgelopen decenia wel steeds sterker zijn geworden en v.a. 1948 is er een heel belangrijk 'teken des tijds' bijgekomen, namelijk Israel.

Wat versta je onder de 'genadetijd'? Ik weet niet of de 'tekenen' erger worden; Jezus heeft voorspeld dat er altijd oorlogen en geruchten van oorlogen zullen zijn. Wat oorlogen betreft leven we in een redelijk vreedzame tijd (als we de statistieken moeten geloven). Ik denk wel dat je klaar moet zijn voor Jezus' komst. Maar dat is meer een spirituele houding dan het wereldnieuws in de gaten houden.

Maar wellicht is dit stof voor een ander topic.

Overigens ben ik niet bekend met het Israel standpunt van de JG

Ik ook niet. Vraag een JG niet al te snel naar de Joden want kans is dat je een hoop (semi) antisemitisme over je heen krijgt. Volgens mij hanteren de JG de vervangingsleer (Israël heeft zijn kans gehad en Jezus verworpen, de JG zijn het nieuwe volk van God).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is al meer geopperd hier door JG

Als je vragen hebt over vlees ga je naar de slager, als je een brood probleem hebt ga dan naar de bakker

Wil je meer weten over JG, ga dan naar de bron, hier word haarfijn met bijbelse onderbouwing uitgelegd over het waarom van verschillende zaken, van een vogeltje mus bv tot de betekenis van Armageddon.

teveel om op te noemen. overigens zie ik nergens JG stront over de kerken uitrijden, zoals hier gesuggereerd..

http://wol.jw.org/nl/wol/h/r18/lp-o

http://www.jw.org/nl/publicaties/bijbel/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Klopt, de website van het WTG is inderdaad een mooie, vriendelijke en verhelderende website die netjes al hun leerstellingen onder elkaar zet en allerlei artikelen over allerlei zowel theologische als wetenschappelijke onderwerpen bevat.

De ervaringen hier gaan dan ook voornamelijk over de discussies die hier met JG gevoerd zijn. De JG hier blijken vaak ook vriendelijke mensen te zijn, maar bij echt diepgaande discussies zich toch vooral te bedienen van drogredenen, ontwijkingsmanoeuvres en soms ook (impliciete) oordelen over de geloofspraxis van kerken en kerkgemeenschappen.

Je begrijpt dat dat dan nog weleens ergernis opwekt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op het punt van de Drie eenheid zijn volgens mij wel meer kerken die dat doen dan alleen de JG?

Ik vraag het me af.

Het punt van de eindtijd denk ik ook dat we sinds de start van de genadetijd ook in de eindtijd leven en daar wordt m.i. vooral mee bedoeld dat we als Christenen wel letten op de tekenen des tijds. Maar de JG zullen ook gelijk hebben aangezien de tekenen des tijds de afgelopen decenia wel steeds sterker zijn geworden en v.a. 1948 is er een heel belangrijk 'teken des tijds' bijgekomen, namelijk Israel.

Wat versta je onder de 'genadetijd'? Ik weet niet of de 'tekenen' erger worden; Jezus heeft voorspeld dat er altijd oorlogen en geruchten van oorlogen zullen zijn. Wat oorlogen betreft leven we in een redelijk vreedzame tijd (als we de statistieken moeten geloven). Ik denk wel dat je klaar moet zijn voor Jezus' komst. Maar dat is meer een spirituele houding dan het wereldnieuws in de gaten houden.

Maar wellicht is dit stof voor een ander topic.

Overigens ben ik niet bekend met het Israel standpunt van de JG

Ik ook niet. Vraag een JG niet al te snel naar de Joden want kans is dat je een hoop (semi) antisemitisme over je heen krijgt. Volgens mij hanteren de JG de vervangingsleer (Israël heeft zijn kans gehad en Jezus verworpen, de JG zijn het nieuwe volk van God).

Toevallig een ex lid van de JG gesproken. Het Israel standpunt is idd wat jij zegt. De JG zijn het 'nieuwe' Israel. Overigens registreren JG blijkbaar hun werkelijke gelovigen, want het aantal van 144.000 is bijna bereikt..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is al meer geopperd hier door JG

Als je vragen hebt over vlees ga je naar de slager, als je een brood probleem hebt ga dan naar de bakker

Wil je meer weten over JG, ga dan naar de bron, hier word haarfijn met bijbelse onderbouwing uitgelegd over het waarom van verschillende zaken, van een vogeltje mus bv tot de betekenis van Armageddon.

teveel om op te noemen. overigens zie ik nergens JG stront over de kerken uitrijden, zoals hier gesuggereerd..

http://wol.jw.org/nl/wol/h/r18/lp-o

http://www.jw.org/nl/publicaties/bijbel/

Antoon,

Op de website legt men inderdaad alleraardigst uit wat hun standpunten zijn. Dat is vaak het probleem niet. Maar als je bepaalde standpunten op Schriftuurlijke basis ter discussie stelt dan treden al de genoemde zaken in werking(ontwijken van vragen/de ander betichten van heidense leer/vragen negeren etc etc..)

Helaas leert mijn ervaring dat als je echt dieper op de materie ingaat van wat daar op de site beschreven staat de meeste JG dit niet op prijs stellen en men eigenlijk niet op de materie wenst in te gaan, enkel standpunten herhaalt zonder echt kritische argumenten te formuleren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat is een beproefde discussietechniek. Zodra de ander met een argument komt waar moeilijk wat tegenin valt te brengen, probeert men de discussie te kapen door in te zoomen op een deelgebiedje of simpelweg een ander onderwerp aan te snijden.

Je kan als JG natuurlijk ook gewoon niet in dit topic reageren, wat nu gebeurt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat is een beproefde discussietechniek. Zodra de ander met een argument komt waar moeilijk wat tegenin valt te brengen, probeert men de discussie te kapen door in te zoomen op een deelgebiedje of simpelweg een ander onderwerp aan te snijden.

Je kan als JG natuurlijk ook gewoon niet in dit topic reageren, wat nu gebeurt.

Het kan wel, alleen raad ik je aan om topics door te lezen mbt JG en hun geloofsopvattingen, dan zie je bepaalde patronen terugkomen. Daar wijzen we je op. Uiteraard aan een ieder wat hij of zij ermee doet en toch een discussie start met een JG. Dat is prima.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit topic vertoont een tikkeltje vijandigheid tegenover JG. Als dat zo blijft zal deze niet lang open blijven staan. Wat is je doel precies student? Wat wil je met dit topic bereiken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit topic vertoont een tikkeltje vijandigheid tegenover JG. Als dat zo blijft zal deze niet lang open blijven staan. Wat is je doel precies student? Wat wil je met dit topic bereiken?
Ik vraag me trouwens af wat je hoopt te bereiken student.

Kijken welke argumenten voor en tegen JG's houdbaar zijn.

Discussies over JG leer hebben nooit geleid tot verandering van standpunt...

Eén keer moet de eerste zijn.

Overigens heb ik het idee dat dat komt doordat er vaak overgegaan wordt op een ander onderwerp, bijv. als iemand iets zegt waar een ander het niet mee eens is, hoewel dat niet over de JG-leer gaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Er is al een tijdje niet meer gediscussieerd over de Jehovah's Getuigen. Ik zou de discussie in dit topic graag willen toespitsen op de theologische opvattingen in het licht van de Bijbel. Ik denk namelijk dat de Jehovah's Getuigen er op verschillende punten naast zitten. Hier volgt een lijstje met Bijbelteksten:

1. Ontkenning Drie-eenheid

Allereerst wordt er in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest gedoopt. Ook sluit Paulus af met een zegenbede van de Drie-eenheid in 2 Korinthe.

Maar een veel belangrijker argument is dat alle drie de Personen als God betiteld worden. Van de Vader is dat duidelijk. De Zoon wordt in Joh. 20:28 'Heere' en 'God' genoemd. Ook heeft Jezus goddelijke eigenschappen als almachtigheid (Mat. 28:18), alomtegenwoordigheid (Mat. 18:20) en alwetendheid (Joh. 16:30).

In Hand. 28:25 staat er dat de Heilige Geest Jesaja heeft geïnspireerd. Dat sluit aan bij 2 Tim. 3:16, waar staat dat God de Bijbel heeft geïnspireerd. Ook doet het feit dat tegen Heilige Geest liegen een zonde is waarop de doodstraf staat vermoeden dat Hij goddelijk is (Hand. 5).

Je maakt er je toch wel wat gemakkelijk vanaf, meen ik, Student. De meeste exegeten zijn trouwens de mening toegedaan dat in het NT enkele teksten neigen naar een triniteit, maar dat dit nergens expliciet wordt uitgesproken, net zo met het homoousios idee, die voor ophef zorgde tijdens het concilie van Nicea.

Het is niet voor niets dat zelfs "lang" na het concilie van Nicea de meerderheid van de mensten het arianisme volgden (Jezus is Godsgelijk, maar niet God), zelfs Constantijn zelf was die mening toegedaan. Ook verschillende van de ondertekenaars van het concilie van Nicea wilden hiermee niet meteen komaf maken met het Arianisme, maar tekenden omdat ze vonden dat interpretatie werd toegelaten.

Ook de schriftplaatsen die je hier aanhaalt, geven geen bewijzen van een triniteit, neigen gewoon in interpretatie ernaartoe. Het wil niet zeggen omdat Paulus in verschillende brieven de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één adem noemt dat ze daarom opeens gelijk zouden zijn.

En ja, er zijn (als ik me goed herinner) twee schriftplaatsen die expliciet verwijzen naar de goddelijkheid van Jezus, de ene is de thomistische geloofsbelijdenis, de ander staat in Titus, waarvan de meeste exegeten uitgaan dat het notabene niet eens een authentiek document is.

Dus, zo simpel is het niet om te stellen dat het NT onomwonden pleit voor een triniteit.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Je maakt er je toch wel wat gemakkelijk vanaf, meen ik, Student.

Het is een korte samenvatting. Er zijn ook nog vele teksten die voor Elk van de drie Personen goddelijke werken en eer geven.

De meeste exegeten zijn trouwens de mening toegedaan dat in het NT enkele teksten neigen naar een triniteit, maar dat dit nergens expliciet wordt uitgesproken, net zo met het homoousios idee, die voor ophef zorgde tijdens het concilie van Nicea.

Klopt, maar dat geldt voor vele leerstellingen, omdat bijv. Jezus en Paulus de mensen alleen toerustten en niet zozeer theologische vraagstukken behandelden.

Het is niet voor niets dat zelfs "lang" na het concilie van Nicea de meerderheid van de mensten het arianisme volgden (Jezus is Godsgelijk, maar niet God), zelfs Constantijn zelf was die mening toegedaan. Ook verschillende van de ondertekenaars van het concilie van Nicea wilden hiermee niet meteen komaf maken met het Arianisme, maar tekenden omdat ze vonden dat interpretatie werd toegelaten.

Wat zijn je bronnen en volgens mij geloofden de eerste christenen i.i.g. in de Drie-eenheid. Kijk bijv. naar de apostolische geloofsbelijdenis.

Ook de schriftplaatsen die je hier aanhaalt, geven geen bewijzen van een triniteit, neigen gewoon in interpretatie ernaartoe. Het wil niet zeggen omdat Paulus in verschillende brieven de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één adem noemt dat ze daarom opeens gelijk zouden zijn.

Klopt, maar mij lijkt dat dit toch enigszins een ondersteuning is van de drie-eenheidsleer.

En ja, er zijn (als ik me goed herinner) twee schriftplaatsen die expliciet verwijzen naar de goddelijkheid van Jezus, de ene is de thomistische geloofsbelijdenis, de ander staat in Titus, waarvan de meeste exegeten uitgaan dat het notabene niet eens een authentiek document is.

a. In dit subforum wordt uitgegaan dat de Bijbel waar is.

b. Titus zou best wel eens waar kunnen zijn.

Dus, zo simpel is het niet om te stellen dat het NT onomwonden pleit voor een triniteit.

Klopt, maar wel omwonden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De christelijke gemeenschap kwam met zijn eigen drie-eenheid om overeenstemming met de polytheïstische godsdiensten, die op dat moment tot de meerderheid golden.

De Romeinen hadden 3 broers: [1] Jupiter [2] Pluto [3] Neptunus

De Grieken hadden 3 broers: [1] Zeus [2] Hades [3] Poseidon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De christelijke gemeenschap kwam met zijn eigen drie-eenheid om overeenstemming met de polytheïstische godsdiensten, die op dat moment tot de meerderheid golden.

De Romeinen hadden 3 broers: [1] Jupiter [2] Pluto [3] Neptunus

De Grieken hadden 3 broers: [1] Zeus [2] Hades [3] Poseidon

Als je een beetje kennis hebt van zowel de Griekse goden als de Romeinse dan weet je dat dit een onzinnige opmerking is. Beide hadden namelijk veel en veel meer goden waardoor elke vergelijking compleet mank gaat.

Welke God denk jij te dienen met zulke onwaarheden?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit waren wel de drie oppergoden: hemel en aarde, de onderwereld, de zee

met elkaar verbonden als broers.

Griekse goden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Griekse_goden

Er is slechts sprake van 1 oppergod; Zeus

Romeinse goden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Romeinse_goden

Ook hier niets wat lijkt op de heilige drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

De God die ik dien staat in Deut. 6:4

En die denk jij te dienen met onwaarheden/leugens?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid