Spring naar bijdragen
Davy964

Gods werkzame kracht of Geest?

Aanbevolen berichten

13 Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Dit laatste vers doet ons denken aan de verklaring die Hij eerder van zichzelf gaf in wederom Jesaja.....

(Jesaja 43:10, 11) . . .opdat GIJ begrijpt dat ik Dezelfde ben. Vóór mij werd er geen God geformeerd, en na mij bleef het zo dat er geen was. 11 Ik — ik ben Jehovah, en buiten mij is er geen redder.â€

Deze zin in openbaringen 22:13 wordt uitgesproken door iemand die in vers 12(ervoor) ook zegt: "Ik kom spoedig"

Daarna identificeert deze persoon Zich als de: Alfa en Omega.

Wie komt er volgens jou spoedig in vers 12?

Jouw antwoord is degene die dus ook in vers 13 aan het Woord is, en Zichzelf de Alfa en Omega noemt.

Ik heb alle reden om aan te nemen dat: Jezus spoedig terugkomt en daarmee is Jezus dus de Alfa en Omega in openb 22:13

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Danny,

"De alfa en de Omega" komt 3 keer voor in de Bijbel allemaal in Openbaring.

Openbaring 1:8, 21:6 en 22:13.

In Openb.1:18 openbaart degene die deze titel draagt zich als "Jehovah de Almachtige".....

(Openbaring 1:8) 8 „Ik ben de Alfa en de Omega,†zegt Jehovah God, „Hij die is en die was en die komt, de Almachtige.â€

"Ik" ben de Alfa en de Omega zegt God daar en niet "wij".

Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat Jehovah deze titel met zijn zoon Jezus deelt.

Er kan er maar 1 Almachtig zijn!

Als we een aantal verwijsteksten beschouwen wordt het nog duidelijker dat Jehovah "de Alfa en de Omega" is.

(Jesaja 44:6, 7) 6 Dit heeft Jehovah gezegd, de Koning van Israël en zijn Terugkoper, Jehovah der legerscharen: ’Ik ben de eerste en ik ben de laatste, en buiten mij is er geen God. 7 En wie is er als ik?. . .

(Jesaja 48:12) 12 Luister naar mij, o Jakob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben Dezelfde. Ik ben de eerste. Bovendien ben ik de laatste. 

Wie komt er?

Het is Jehovah die komt, die term komt al eerder voor in de Bijbel, lees maar.....

(Jesaja 40:10) 10 Zie! De Soevereine Heer Jehovah zelf zal komen net als een sterke, en zijn arm zal voor hem heersen. Zie! Zijn beloning is bij hem, en het loon dat hij betaalt, [gaat] voor hem uit. . .

Bedenk dat het boek Openbaring van God is die hij geeft aan achtereenvolgens Jezus, een engel en Johannes en hij geeft die het dan doorgeeft aan Gods slaven op aarde.

groet,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat Jehovah deze titel met zijn zoon Jezus deelt.

Er kan er maar 1 Almachtig zijn!

Sorry dat ik me erin meng,

maar is het niet aan God Zelf om te beoordelen aan wie Hij alle macht op hemel en aarde overdraagt? Aan wie Hij schepping en heerschappij aan de voeten legt?

Wie is de God waarvan wij leren dat Hij met de mens in de heerlijke toekomst zal samenleven? Is dat de Verschijning van God, die niet is mensgeworden, of is dat de Verschijning van God die aan de mens is gelijk geworden? Is de natuurlijke aard van deze zaak niet voor zichzelf sprekend?

Als God dan in Zijn almacht Zijn Heerlijkheid bestemt om Zelf deel te gaan worden van zijn schepping, en dat niet meer vanuit Zijn Geestelijke Verschijning als een brandend vuur of een machtige wind, of via een aartsengel, wie zou dan God deze wonderlijke heerlijkheid willen verbieden?

Ik weet wie het verbieden wil, en die ook in verontwaardigd verongelijkt protest ontstak: dat is de eersteling die namens God macht had en die wist dat hij altijd dichter bij de mens zou zijn dan God Zelf. Dat is de satan. Wat zou ons belang hier nu zijn om ons hard te maken voor het juridische standpunt van de satan, en aan God tegen te werpen dat als Hij heeft gezegd en ook van karakter echt één IS, dat het Hem dan niet toegestaan is om een Zoon te verwekken die één is in Zijn geest en één is met Zijn macht en één is in Zijn heerlijkheid en liefde? Is het niet heerlijk en wonderlijk, dat de mens een ziel heeft die zodanig een eeuwig en waardig leven heeft gekregen, dat ook God heeft gekozen er deel van uit te willen maken?! Zelfs zodanig dat ook God zich onderwierp aan de satan - zij het in het vlees. Jezus Christus bewijst ons de heerlijkheid van deze schepping, die wij nu nog niet zien, maar in de komst van Christus wel is bewezen door God. Want het is Hem ook tot heerlijkheid.

En voor wie precies wil zijn: er is een verschil. Openbaringen noemt het verschil. Jezus Christus, het Lam, zal de Koning zijn. Zijn aard is als die van een mensenzoon, maar tegelijk is Zijn aard die van de almacht van God en daardoor ook in macht en verschijning onderscheiden van de mens met wie Hij zal samenleven. Openbaringen zegt: Het lam is de kandelaar en God is het Licht dat van de kandelaar afkomt. God is Geest. Christus is God - maar in aard van verschijning een mensenzoon.

Wat wil je nog meer??? Is het niet duidelijk genoeg? Is het niet logisch genoeg? Ook de Heilige geest is reeds nu geopenbaard, en dat is opnieuw God in een andere verschijning, namelijk in de verschijning van de mens die kan branden van Gods liefde en heerlijkheid, zonder de macht ervan uit zichzelf te kunnen putten. Dat is ons verschil met Christus. En zo is God als Vader, en God als Zoon en God in de mens op drie onderscheiden wijzen geopenbaard, en bestemd om eens één te zijn, zonder gelijk te zijn. Elk in een geheel eigensoortige aard en hoedanigheid. Drie nu, is niet drie straks. Want God en de Zoon zullen één zijn in verschijning, en Gods Geest in de mens zal in vele verschijningen zijn, in een ontelbaar aantal zielen die Gods Geest hebben als bron van leven en liefde en heerlijkheid.

Wil je God echt terugproppen tot 'beperkte' proporties en verschijningen die Hijzelf niet heeft gekozen, en die de geschiedenis terugdraait tot vóór de aanvang van het wonderlijke heilsplan van God? Heb je niet gelezen in de profeten dat er een wonderlijke zaak door God gedaan wordt, die onbegrijpelijk is, maar tot verheerlijking is van God, ten overstaan van de hemelse legermachten, en de volken voor het aangezicht van God?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bedankt broer,

Maar God zal nooit aan de mens gelijk worden dat zou zoals je zelf zegt God proppen in "...'beperkte' proporties en verschijningen".

God is ver verheven boven alles en zeker boven de aarde en ons nietige mensjes.

Dat vooropgesteld!

God vind zich niet te verheven om met mensen te handelen en communiceren, maar dat is heel wat anders.

Wij zijn per slot van rekening naar Zijn beeld en gelijkenis gemaakt.

Hij houdt intens veel van ons, maar wij mensen laten door onze levenswijze niet hetzelfde zien.

Maar zijn loyalen zal Hij behouden voor het eeuwige leven.....

(Psalm 31:23) . . .O hebt Jehovah lief, al GIJ zijn loyalen. De getrouwen beveiligt Jehovah, Maar hij vergeldt bovenmate al wie blijk geeft van hoogmoed.

groet,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar zijn loyalen zal Hij behouden voor het eeuwige leven.
Ik mis de inhoud. Zal God nu wel of niet met de uitverkoren mensen gaan samenleven? En zullen die mensen wel of niet een koning hebben?
De getrouwen beveiligt Jehovah, Maar hij vergeldt bovenmate al wie blijk geeft van hoogmoed
Ik mis de inhoud. Vind je jouw benadering hoogmoedig - als je leert dat God zich zeker niet zal manifesteren zoals Hij zich in de bijbel heeft geopenbaard?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Danny,

"De alfa en de Omega" komt 3 keer voor in de Bijbel allemaal in Openbaring.

Openbaring 1:8, 21:6 en 22:13.In Openb.1:18 openbaart degene die deze titel draagt zich als "Jehovah de Almachtige".....

(Openbaring 1:8) 8 „Ik ben de Alfa en de Omega,†zegt Jehovah God, „Hij die is en die was en die komt, de Almachtige.â€

Alfa en Omega betekent hetzelfde als Eerste en Laatste, en ik wees je op de volgende aanwijzingen:L

Openb 1 vers 17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.

Wie zegt hier dat Hij de Eerste en de Laatste is?(= Alfa en Omega)

Jij zegt: God de Vader. Pak ik echter de vervolgzin erbij dan lees ik in vers 18:

18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren.

Wie is er dood geweest en opgestaan??...Jezus natuurlijk!!

Dus de uitleg is heel simpel, degene die zich in openbaringen 1 vers 17 de Eerste en de Laatste noemt identificeert zich vervolgens ook als: degene die dood was maar weer leeft..rara wie is er gestorven en opgewekt...Jezus uiteraard!

Dus Jezus is de Eerste en de Laatste (=Alfa en Omega)

Het staat er notabene bij in de context!!

Ik weet dat JG dit niet lusten, maar de context negeren van dit vers lijkt me ons niet verder te helpen als je een serieuze bijbelonderzoeker bent zoals JG willen zijn.

"Ik" ben de Alfa en de Omega zegt God daar en niet "wij".

Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat Jehovah deze titel met zijn zoon Jezus deelt.

Er kan er maar 1 Almachtig zijn!

In genesis spreekt God als ons. In Genesis 19 vers 24 zie je al dat er meerdere personen in de Godheid actief waren:

Genesis 19:24

24 Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel.

...De Heere liet zwavel en vuur regenen van de Heer uit de Hemel(2 Heren dus, en naar mijn mening de 2 personen vd drie-eenheid die hier al actief waren in het OT!!)

Daarbij snap jij de drie-eenheidsleer niet, want ook al spreekt de Alfa en Omega over "Ik" ipv "Wij" dan is dat slechts 1 vd personen vd drie-enige Godheid die spreekt. Alle 3 vormen ze die ene God maar ze zijn uiteraard niet elkaar. Dus deze opmerking van jou getuigd van onvoldoende kennis van wat de drie-eenheidsleer inhoud.

Daarbij deelt God de Vader tig van goddelijke titels met Jezus

Als we een aantal verwijsteksten beschouwen wordt het nog duidelijker dat Jehovah "de Alfa en de Omega" is.

(Jesaja 44:6, 7) 6 Dit heeft Jehovah gezegd, de Koning van Israël en zijn Terugkoper, Jehovah der legerscharen: ’Ik ben de eerste en ik ben de laatste, en buiten mij is er geen God. 7 En wie is er als ik?. . .

Zoals ik al eerder aangaf noem Jezus Zichzelf de Eerste en de Laatste in openbaringen 1 vers 17, omdat Jezus in vers 18 geïdentificeerd wordt als degene die dood was en nu leeft.

(Jesaja 48:12) 12 Luister naar mij, o Jakob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben Dezelfde. Ik ben de eerste. Bovendien ben ik de laatste.
 

Idem in in openb 1 vers 17 noemt Jezus Zichzelf de Eerste en de Laatste. Dus helaas voor jou is het niet alleen de Vader die Zichzelf op deze wijze identificeerd lees de hele context van openbaringen 1 vers 17 en 18(identificatie van degene die zich in vers 17 eerste en laatste noemt!)

bedenk dat het boek Openbaring van God is die hij geeft aan achtereenvolgens Jezus, een engel en Johannes en hij geeft die het dan doorgeeft aan Gods slaven op aarde.

groet,

Ed

Opnebaringen is een boek waarin Jezus en God de Vader dingen doorgeven aam Johannes(soms via een engel ja) Maar Jezus is aan het woord in openbaringen 1 vers 17 en 18.(Context!!)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Bedankt broer,

Maar God zal nooit aan de mens gelijk worden dat zou zoals je zelf zegt God proppen in "...'beperkte' proporties en verschijningen".

Ed

Dat is niet helemaal waar Ed.

God verscheen als mens aan Abraham samen met 2 engelen. Sterker nog! God at zelfs met Abraham.

Dus dat God nooit als mens verscheen is niet waar. Lees heel genesis hoofdstuk 18, toen God verscheen aan Abraham en met hem at (tesamen met 2 engelen die ook als mens verschenen) en vertelde dat Sara zwanger zou worden.

Uiteraard is God niet gelijk aan de mens, maar dat is niet hetzelfde dat God weldegelijk als mens kan verschijnen aan o.a. Abraham en Christus die als mens naar de wereld kwam en Zijn gelijkheid aan God(tijdelijk) opgaf om voor de mens te sterven(fil 2 vers 7 en8)

Wie komt er?

Het is Jehovah die komt, die term komt al eerder voor in de Bijbel, lees maar.....

(Jesaja 40:10) 10 Zie! De Soevereine Heer Jehovah zelf zal komen net als een sterke, en zijn arm zal voor hem heersen. Zie! Zijn beloning is bij hem, en het loon dat hij betaalt, [gaat] voor hem uit. . .

Beste Ed lees ook eens het deel wat na Jesaja 40:10 komt, want in Jesaja 40 vers 11 identificeert Hij zich ook als: Herder!

11 "Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien"

Wie noemt zich in joh 10 vers 14 De Goede Herder??, dat is Jezus beste Ed.

Jezus zegt namelijk dat Hij die Herder is:

Joh 16:14 "Ik ben de goede herder".

Behalve dat is het ook Jezus die ze hoedt

Joh 16 vers 14 tot 16 zegt Jezus:

"Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,

15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder."

Dat komt aardig overeen met wat Jehovah in Jesaja 40 vers 10 en 11 zegt(vergelijk maar)

Niet iedereen was er overigens blij mee joden wisten dat Jezus Zich gelijk stelde aan Jehovah en in joh 16 vers 19 komt dit dan ook ter sprake na deze uitspraak.

Net als de joden in de tijd van Jezus ontken jij dat Jezus Jehovah is. Men wilde Jezus zelfs stenigen omdat Jezus Zich gelijk stelde aan Jehovah, behalve dat Jezus tig-keren de term: Ego eimi gebruikt (Ik ben zoals Jehovah zich openbaart in het oude testament) zegr Jezus naast de Goede Herder te zijn ook degene te zijn die Eeuwig leven geeft(ook iets wat alleen Jehovah kan)

Dus ik denk dat je de overeenkomsten mist en de link tussen diverse Bijbelpassages mist. Jezus betrekt oudtestamentische uitspraken mbt tot Jehovah op zichzelf en stelde Zich gelijk aan Jehovah. Niet voor niks pakten de joden(in vers 31 van joh 16) stenen om Hem te stenigen vanwege godslastering(in hun ogen)

Het WTG ontkent eveneens net zo hardnekkig de goddelijkheid van Jezus net als de joden uit die tijd. Al stenigen ze wel geen mensen, maar de ontkenning is hetzelfde als de ontkenning vd joden en de Schriftgeleerden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

JEHOVAH vergelijkt zichzelf met een herder (Ezech. 34:11-14).

Jehovah heeft Jezus aangesteld als Hoofd van de christelijke gemeente (Efez. 1:22, 23). Als „de voortreffelijke herder†is Jezus net als zijn Vader. Hij houdt van de schapen en zorgt voor ze. Hij heeft zelfs ’afstand gedaan van zijn ziel ten behoeve van de schapen’ (Joh. 10:11, 15).

Als hoofd van de wereldwijde christelijke gemeenten heeft Jezus ouderlingen aangesteld als onderherders om de gemeenten te voeden en te beschermen, dat is gedelegeerde verantwoordelijkheid.

Je kunt je nog het gesprek herinneren tussen Jezus en de apostel Petrus, tot 3x toe zei hij tegen Petrus "voed mijn lammeren; weid mijn schaapjes; voed mijn schaapjes".

Danny ik respecteer jouw trinitarische visie, ik denk er anders over maar dat weet jij.

Uit respect voor jou laat ik het gesprek hierover rusten!

De farizeeën, Schriftgeleerden en oudere mannen stonden Jezus tegen en hadden Gods woord verdraaid ten gunste van hun eigen menselijke overleveringen of leringen/interpretaties van rabbis.

Nu is het niet anders de meeste kerken hebben Gods woord krachteloos gemaakt en daarvoor in de plaats menselijke gedachten, filosofieën en dogma's gesteld.

Ik weet zeker dat jij het met mij eens bent dat Gods woord onfeilbaar is en dat iemand die Gods woord tekortdoet of er iets aan toevoegt........

(Openbaring 22:18, 19) . . .de plagen toegevoegd [krijgt] die in deze boekrol beschreven zijn; 19 ....[of dat] God zijn deel af zal nemen van de bomen des levens . . .

Geen prettig vooruitzicht.

Wij moeten er ernstige moeite voor doen om vrede met God te hebben door bemiddeling van Jezus Christus Zijn zoon, die God heeft laten sterven opdat wij eeuwig mogen leven.

vriendelijke groet,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
God is ver verheven boven alles en zeker boven de aarde en ons nietige mensjes.

Dat vooropgesteld!

God vind zich niet te verheven om met mensen te handelen en communiceren, maar dat is heel wat anders.

Is het niet aan God Zelf, om te bepalen wat Hem goed dunkt? Het sturen van Jezus Christus getuigt van een weg die in het geheel niet past bij het hoge en ver verhevene boven de aarde en de nietige mensjes.
(Psalm 31:23) . . .O hebt Jehovah lief, al GIJ zijn loyalen. De getrouwen beveiligt Jehovah, Maar hij vergeldt bovenmate al wie blijk geeft van hoogmoed.

Is dat een toverformule waarmee de formule-uitspreker gelijk krijgt? Zo niet; dan is het uitspreken ervan als een geestelijk pistool op je eigen hoofd zetten om Russische roulette te spelen. Vraag liever om vergeving van het kwade dat met jou en mij is, en wijsheid en inzicht om te begrijpen wat jezelf zegt en leest, en om rechtzinnigheid en eerbiedige aandacht bij al je overwegingen van gemengde kwaliteit in intelligentie en inzicht; en om verlichting door de heilige Geest.

Hij heeft zelfs ’afstand gedaan van zijn ziel ten behoeve van de schapen’ (Joh. 10:11, 15).

Dat klopt. Maar waarom breng je dergelijke zaken in schimmigheid zonder de evidente afwijkingen die je erin legt? Waarom niet in openheid kort getypeerd? Dan is het toch voor een anders denkende een zaak van misleiding? Of ken je de typeringen niet waarop jouw leer zich beroept?

vers 17: Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme. Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

De farizeeën, Schriftgeleerden en oudere mannen stonden Jezus tegen en hadden Gods woord verdraaid ten gunste van hun eigen menselijke overleveringen of leringen/interpretaties van rabbis.

Is dat geldig als tegenwerping op alle verdraaiingen van iedereen? Zo niet; dan is beroep erop als een geestelijke stok in de handen van eenieder die zich onheus bejegend gevoeld. Maar hoe weet hij of hijzelf niet de dwalende is? Vraag liever om vergeving van de eigen draaiingen en om inzicht hoe het kwade altijd probeert het goede te verdraaien en daar ook vaak in slaagt.

Ik weet zeker dat jij het met mij eens bent dat Gods woord onfeilbaar is en dat iemand die Gods woord tekortdoet of er iets aan toevoegt........

(Openbaring 22:18, 19) . . .de plagen toegevoegd [krijgt] die in deze boekrol beschreven zijn; 19 ....[of dat] God zijn deel af zal nemen van de bomen des levens . . .

Russische roulette..

Geen prettig vooruitzicht.
Inderdaad. Stemt dat niet tot deemoedigheid?
Wij moeten er ernstige moeite voor doen om vrede met God te hebben door bemiddeling van Jezus Christus Zijn zoon, die God heeft laten sterven opdat wij eeuwig mogen leven.

Wat een vreselijke terminologie heb je hier. Ik kan niet opmaken wat oneerbiedig is of een dwaling of gewoon ongelukkig verwoord. De Schrift zegt:

Hebr.12:1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
JEHOVAH vergelijkt zichzelf met een herder (Ezech. 34:11-14).

Jehovah heeft Jezus aangesteld als Hoofd van de christelijke gemeente (Efez. 1:22, 23). Als „de voortreffelijke herder†is Jezus net als zijn Vader. Hij houdt van de schapen en zorgt voor ze. Hij heeft zelfs ’afstand gedaan van zijn ziel ten behoeve van de schapen’ (Joh. 10:11, 15).

Beste Ed,

Hiermee geef je te kennen dat Jezus weldegelijk goddelijke titels deelt met Jehovah. En Goede Herder is er 1 van. Naast deze titel is Jezus ook net als Jehovah de Heiland/Eerste en de Laatste(=Alfa en Omega).

Als hoofd van de wereldwijde christelijke gemeenten heeft Jezus ouderlingen aangesteld als onderherders om de gemeenten te voeden en te beschermen, dat is gedelegeerde verantwoordelijkheid.

Jezus zegt IK ben de Eerste en de Laatste, ook zegt Jezus dat Hij eeuwig leven geeft en zonde kan vergeven. Allemaal zaken die ook aan Jehovah worden toegeschreven.

De joden beschuldigden Jezus niet voor niks van Godslastering omdat ook zij (net als ik) begrepen wat deze uitspraken betekenden. Alleen de joden en Schriftgeleerden veroordeelden Jezus hierom, en ik en vele andere christenen erkennen deze uitspraken van Jezus. Alleen JG en bepaalde andere groeperingen ontkennen dit net zo hard als de joden en de Schriftgeleerden.

Je kunt je nog het gesprek herinneren tussen Jezus en de apostel Petrus, tot 3x toe zei hij tegen Petrus "voed mijn lammeren; weid mijn schaapjes; voed mijn schaapjes".

Klopt maar Jezus zei niet dat Petrus net als Jehovah de Goede Herder is, maar inderdaad weid(of voed) Mijn Lammeren. Net zoals Jehovah het heeft over Zijn Lammeren

Danny ik respecteer jouw trinitarische visie, ik denk er anders over maar dat weet jij.Uit respect voor jou laat ik het gesprek hierover rusten!

Uiteraard weet ik hoe jij erover denkt. Jij haalde dit onderwerp over de goddelijkheid van Jezus zelf aan terwijl dit topic ging over de HG wel of geen persoon. Daar ben je helaas niet echt op ingegaan. En ik heb de goddelijkheid van Jezus verdedigd op grond van Gods woord de bijbel. 0x nicea genoemd en 0x Contantijn. Dus je kan me niet betichten dat ik de drie-eenheidsleer baseer op buitenbijbelse bronnen. Tot op heden baseerde ik me enkel en alleen op Gods Woord en op letterlijke uitspraken van Jezus(zie al mijn argumenten in mijn vorige bijdragen)

De farizeeën, Schriftgeleerden en oudere mannen stonden Jezus tegen en hadden Gods woord verdraaid ten gunste van hun eigen menselijke overleveringen of leringen/interpretaties van rabbis.

Nou nu zal het best zijn dat ze dit deden. Maar ze begrepen dondersgoed wat Jezus bedoelde met termen als Ik ben(Ego Eimi)/Dat Jezus zei dat Hij(net als Jehovah) eeuwig leven gaf/ Jezus net als Jehovah zonden vergaf/ Jezus net als Jehovah Heiland was..

Ze erkenden dit niet(net als het WTG overigens) maar ze verdraaiden in deze kwestie niet Zijn woorden, ze begrepen Jezus te goed en daarom werden ze kwaad en wilden ze Hem stenigen vanwege godslastering.

Nu is het niet anders de meeste kerken hebben Gods woord krachteloos gemaakt en daarvoor in de plaats menselijke gedachten, filosofieën en dogma's gesteld.

Deze woorden zijn voor jouw rekening en het WTG. Let wel ook het WTG heeft eigen dogma;s en filosofieën die niet overeenstemmen met het getuigenis vd schrift.

Ik weet zeker dat jij het met mij eens bent dat Gods woord onfeilbaar is en dat iemand die Gods woord tekortdoet of er iets aan toevoegt........

(Openbaring 22:18, 19) . . .de plagen toegevoegd [krijgt] die in deze boekrol beschreven zijn; 19 ....[of dat] God zijn deel af zal nemen van de bomen des levens . . .

Absoluut. Ik neem net als JG de schrift uiterst serieus, al verschillen we enorm van mening mbt bepaalde schriftinterpretatie.

Geen prettig vooruitzicht.

Zeker niet, toevoegen aan de schrift is ook wel het laatste wat ik doe.

Wij moeten er ernstige moeite voor doen om vrede met God te hebben door bemiddeling van Jezus Christus Zijn zoon, die God heeft laten sterven opdat wij eeuwig mogen leven.

vriendelijke groet,

Ed

Zeker waar Jezus is middelaar, maar we kunnen ook direct tot Hem bidden. Jezus zegt dat we Hem direct om dingen kunnen vragen:

"14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

En Jezus is inderdaad gestorven en opgestaan opdat wij eeuwig leven mogen hebben. Al zitten er in je laatste zinnetje al zaken verborgen waar wij verschillend over denken.

Opstanding betekent voor mij lichamelijke opstanding en niet een geestelijke opstanding zoals JG beweren

-eeuwig leven betekent voor mij niet alleen simpelweg : 'altijd bestaan' maar eeuwig leven heeft een diepere rijkere betekenis dan dat.

Maar dat laatste is voor een ander topic.

Hopelijk ga je in op de kwestie HG wel of geen persoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, ik ben er zeker van dat Gods heilige geest geen persoon is, dat heb ik al eerder geschreven.

De ware en levende God, de Almachtige, onze hemelse Vader wordt Jehovah (JHWH) genoemd, zijn zoon is Jezus Christus. Maar Gods heilige geest heeft geen naam!

Ik snap dat er wel verwarring is omdat van de geest in de Schrift gezegd wordt dat het een "helper, trooster of raadsman" is dat "getuigt, leert, spreekt en hoort".

De rijke taal die God laat gebruiken in de Bijbel personifieert de heilige geest, maar dat betekent voor mij nog niet dat het een persoon is. Immers, "wijsheid, zonde, bloed, water en dood" worden ook gepersonifieerd.

Maar mensen kunnen "vervuld zijn" met heilige geest of zij kunnen "gedoopt of gezalfd zijn" met heilige geest. Dit past niet bij een persoon!

In Handelingen 7:55, 56 zag Stéfanus in een visioen Jezus, „staande aan Gods rechterhandâ€. Maar hij zei niet dat hij de heilige geest zag.

Ook Openbaring vermeldt alléén God en Jezus( het Lam).....

(Openbaring 7:10) . . .En zij blijven met een luide stem roepen en zeggen: „Redding [hebben wij te danken] aan onze God, die op de troon is gezeten, en aan het Lam.â€

(Openbaring 22:1) . . .En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, die vanuit de troon van God en van het Lam stroomde 

(Openbaring 22:3) . . .Maar de troon van God en van het Lam zal in [de stad] zijn. . .

In de Bergrede, in Mat.5 zegt de zoon van God dat ware christenen God zullen zien.....

(Mattheüs 5:8) 8 Gelukkig zijn de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

In vers 9 worden dezen zonen van God genoemd en niet van de heilige geest en/of Jezus, maar ze zijn wel de vrienden van Jezus Christus.....

(Mattheüs 5:9) 9 Gelukkig zijn de vredelievenden, want zij zullen ’zonen van God’ worden genoemd.

(Johannes 15:14, 15) . . .GIJ zijt mijn vrienden indien GIJ doet wat ik U gebied. 15 Ik noem U niet langer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar ik heb U vrienden genoemd, want alle dingen die ik van mijn Vader heb gehoord, heb ik U bekendgemaakt.

groet,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee, ik ben er zeker van dat Gods heilige geest geen persoon is, dat heb ik al eerder geschreven.

En ik ben er zeker van dat de HG wel een persoon is daar alleen een persoon kan getuigen/spreken/ zenden enz...

De ware en levende God, de Almachtige, onze hemelse Vader wordt Jehovah (JHWH) genoemd, zijn zoon is Jezus Christus.

Ja?

Maar Gods heilige geest heeft geen naam!

Engelen hebben ook niet altijd een naam, maar er zijn toch diverse engelen. Dus ansich geen argument dat de HG geen persoon is.

Ik snap dat er wel verwarring is omdat van de geest in de Schrift gezegd wordt dat het een "helper, trooster of raadsman" is dat "getuigt, leert, spreekt en hoort".

Jij ziet het als verwarring omdat je het niet wenst te aanvaarden. Maar zo verwarrend is de schrift niet. Als de HG spreekt duidt dit op een persoon niet op een kracht. Wat is er volgens jou verwarrend? Dat hetgeen de bijbel leert niet strookt met de leer vh WTG?

De rijke taal die God laat gebruiken in de Bijbel personifieert de heilige geest, maar dat betekent voor mij nog niet dat het een persoon is. Immers, "wijsheid, zonde, bloed, water en dood" worden ook gepersonifieerd.

Nou in dit geval geen personificatie daar de HG in diverse boeken als persoon wordt aangeduid. Apart dat je de Wijsheid in spreuken 8 niet personificeert daar jij blijft beweren dat het over de schepping van Jezus gaat. Maar dat even terzijde.

Maar mensen kunnen "vervuld zijn" met heilige geest of zij kunnen "gedoopt of gezalfd zijn" met heilige geest. Dit past niet bij een persoon!

Mensen kunnen ook "bezet zijn"door een demon, maar ook demonen dat zijn personen en entiteiten. Ze spraken zelfs met Jezus?

Dus waarom zou de HG niet iemand kunnen "vervullen" en toch een persoon kunnen zijn?? Ik zie het probleem niet Ed! (zie voorbeelden van mij)

God kan bijvoorbeeld alomtegenwoordig zijn, en dat past ook niet bij een persoon, maar jij en ik durven toch niet te beweren dat God geen persoon is?

Dat jij iets niet met je menselijk verstand kan bevatten zoals God die "alomtegenwoordig" is of de HG die mensen "vervuld" zegt niet dat zowel God als de HG geen personen kunnen zijn.

In Handelingen 7:55, 56 zag Stéfanus in een visioen Jezus, „staande aan Gods rechterhandâ€. Maar hij zei niet dat hij de heilige geest zag.

En?? iets wat Stefanus niet zag wil niet zeggen dat Hij er niet is. Stefanus zag ook geen engelen maar die zijn er ook, dus wat zegt dit argument?

Ook Openbaring vermeldt alléén God en Jezus( het Lam).....

(Openbaring 7:10) . . .En zij blijven met een luide stem roepen en zeggen: „Redding [hebben wij te danken] aan onze God, die op de troon is gezeten, en aan het Lam.â€

(Openbaring 22:1) . . .En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, die vanuit de troon van God en van het Lam stroomde 

(Openbaring 22:3) . . .Maar de troon van God en van het Lam zal in [de stad] zijn. . .

En?? Iets niet benoemd hebben zegt niks!!

In de Bergrede, in Mat.5 zegt de zoon van God dat ware christenen God zullen zien.....

(Mattheüs 5:8) 8 Gelukkig zijn de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

In vers 9 worden dezen zonen van God genoemd en niet van de heilige geest en/of Jezus, maar ze zijn wel de vrienden van Jezus Christus.....

En?? de HG wordt soms de Geest van Christus of de Geest van God genoemd door elkaar heen dus wat wil je hiermee aantonen??

\(Mattheüs 5:9) 9 Gelukkig zijn de vredelievenden, want zij zullen ’zonen van God’ worden genoemd.

(Johannes 15:14, 15) . . .GIJ zijt mijn vrienden indien GIJ doet wat ik U gebied. 15 Ik noem U niet langer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar ik heb U vrienden genoemd, want alle dingen die ik van mijn Vader heb gehoord, heb ik U bekendgemaakt.

groet,

Ed

2 teksten aan elkaar koppelen voor eigen vermeend conclusies. Wie zegt dat je niet zowel vriend van Christus als zonen God genoemd kan worden. Weet jij wel wat de diepere betekenis achter deze termen is?

Want zonder wachttorendefinitie wordt het namelijk zeer verhelderend wat de bijbel hierover zegt!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je hebt gelijk dat mensen bezeten kunnen zijn door demonen, overigens dat zijn ook personen, in dit geval zijn mensen in de macht van demonen en Satan.

Satan's stelsel is overigens stevig gestoeld op spiritisme en valse religie (naast politiek en handel/commercie).

Maar waar de geest van Jehovah is daar is het ware geestelijke licht en vrijheid ( ook van valse leerstellingen)......

(2 Korinthiërs 3:16, 17) . . .Maar wanneer men zich tot Jehovah keert, wordt de sluier weggenomen. 17 Jehovah nu is de Geest, en waar de geest van Jehovah is, daar is vrijheid.

groet,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee, ik ben er zeker van dat Gods heilige geest geen persoon is, dat heb ik al eerder geschreven.

De ware en levende God, de Almachtige, onze hemelse Vader wordt Jehovah (JHWH) genoemd, zijn zoon is Jezus Christus. Maar Gods heilige geest heeft geen naam!

Ik snap dat er wel verwarring is omdat van de geest in de Schrift gezegd wordt dat het een "helper, trooster of raadsman" is dat "getuigt, leert, spreekt en hoort".

De rijke taal die God laat gebruiken in de Bijbel personifieert de heilige geest, maar dat betekent voor mij nog niet dat het een persoon is. Immers, "wijsheid, zonde, bloed, water en dood" worden ook gepersonifieerd.

Maar mensen kunnen "vervuld zijn" met heilige geest of zij kunnen "gedoopt of gezalfd zijn" met heilige geest. Dit past niet bij een persoon!

Ed. Ik hoop dat je ooit in gaat zien dat alles wat je hier schrijft cirkelt rond de uitspraak "ik ben er zeker van dat". Het gaat inderdaad om een eigen interpretatie van de Schrift... Of desnoods een interpretatie die je deelt met je eigen kerkgenootschap. Maar alles cirkelt rond je eigen referentiekader...

Je maakt een keuze daar waar gewoon meerdere interpretaties mogelijk zijn...

Je schrijft bijvoorbeeld:

"Maar mensen kunnen "vervuld zijn" met heilige geest of zij kunnen "gedoopt of gezalfd zijn" met heilige geest. Dit past niet bij een persoon!"

Dat dit "vervuld zijn van" niet bij een persoon past, kan je slechts staande houden als je even niet bedenkt dat ook Christus vervuld was door een persoon: de Vader (hier aangeduid met het woord "pleroma - πλήÏωμα", volheid).

Lees maar:

Kol 1:18 Hij (= de Zoon) is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij,

eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn:

1:19 in Hem heeft heel de Volheid willen wonen

1:20 en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

(zoals Paulus dat woord ook gebruikt in zijn brief aan Efeze: 3:18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 3:19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid (πλήÏωμα).)

Jezus was op aarde vervuld van/met de Vader. Zoals Hij zelf ook zei tegen zijn leerlingen:

Joh 17:21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 17:22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: 17:23 Ik in hen en U in Mij.

De Vader was/is in de Zoon, en de Zoon was/is in de Vader, en de Zoon wil in ons mensen zijn...

En dat alles past prima samen met de gedachte dat wij beiden "zien" als "persoon"... En dan zet ik dat "persoon" bewust tussen aanhalingstekens. Want dat woord wordt door ons mensen gebruikt om iets van die eenheid te snappen. Maar tegelijk moet je daar niet te beperkt menselijk over denken...!!

En datzelfde geldt voor het denken over de Geest. Ook die staat in de Schrift wel degelijk aangeduid als een "persoon". Een "persoon" die de "Naam" deelt met Vader en Zoon. Zie de doopformule, waarmee wordt gedoopt "in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest". Allen delen ze die Ene Naam... JHWH.

Maar goed: binnen mijn referentiekader valt helaas ook dat aanhangers van het WTG nooit zullen toegeven dat men de Schrift leest vanuit een eigen referentiekader. Men die Schrift gezamenlijk interpreteert... Men meent nl. dat God hen de enige juiste leeswijze heeft geopenbaard...

In ieder geval: ik ben nog geen Getuige van Jehova tegengekomen met wie ik gedachten over de Schrift heb kunnen uitwisselen: men roept altijd "de Schrift zegt dit of dat..." in plaats van "de Schrift zegt mij dit of dat..."

Maar je "ik ben er zeker van dat..." geeft me dan toch weer enige hoop... Je taalgebruik duidt toch op enige besef van een "ik" dat een referentiekader gebruikt bij het lezen van de Schrift...!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee, ik ben er zeker van dat Gods heilige geest geen persoon is, dat heb ik al eerder geschreven.

De ware en levende God, de Almachtige, onze hemelse Vader wordt Jehovah (JHWH) genoemd, zijn zoon is Jezus Christus. Maar Gods heilige geest heeft geen naam!

Ik snap dat er wel verwarring is omdat van de geest in de Schrift gezegd wordt dat het een "helper, trooster of raadsman" is dat "getuigt, leert, spreekt en hoort".

De rijke taal die God laat gebruiken in de Bijbel personifieert de heilige geest, maar dat betekent voor mij nog niet dat het een persoon is. Immers, "wijsheid, zonde, bloed, water en dood" worden ook gepersonifieerd.

Maar mensen kunnen "vervuld zijn" met heilige geest of zij kunnen "gedoopt of gezalfd zijn" met heilige geest. Dit past niet bij een persoon!

Ed. Ik hoop dat je ooit in gaat zien dat alles wat je hier schrijft cirkelt rond de uitspraak "ik ben er zeker van dat". Het gaat inderdaad om een eigen interpretatie van de Schrift... Of desnoods een interpretatie die je deelt met je eigen kerkgenootschap. Maar alles cirkelt rond je eigen referentiekader...

Je maakt een keuze daar waar gewoon meerdere interpretaties mogelijk zijn...

Je schrijft bijvoorbeeld:

"Maar mensen kunnen "vervuld zijn" met heilige geest of zij kunnen "gedoopt of gezalfd zijn" met heilige geest. Dit past niet bij een persoon!"

Dat dit "vervuld zijn van" niet bij een persoon past, kan je slechts staande houden als je even niet bedenkt dat ook Christus vervuld was door een persoon: de Vader (hier aangeduid met het woord "pleroma - πλήÏωμα", volheid).

Lees maar:

Kol 1:18 Hij (= de Zoon) is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij,

eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn:

1:19 in Hem heeft heel de Volheid willen wonen

1:20 en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

(zoals Paulus dat woord ook gebruikt in zijn brief aan Efeze: 3:18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 3:19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid (πλήÏωμα).)

Jezus was op aarde vervuld van/met de Vader. Zoals Hij zelf ook zei tegen zijn leerlingen:

Joh 17:21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 17:22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: 17:23 Ik in hen en U in Mij.

De Vader was/is in de Zoon, en de Zoon was/is in de Vader, en de Zoon wil in ons mensen zijn...

En dat alles past prima samen met de gedachte dat wij beiden "zien" als "persoon"... En dan zet ik dat "persoon" bewust tussen aanhalingstekens. Want dat woord wordt door ons mensen gebruikt om iets van die eenheid te snappen. Maar tegelijk moet je daar niet te beperkt menselijk over denken...!!

En datzelfde geldt voor het denken over de Geest. Ook die staat in de Schrift wel degelijk aangeduid als een "persoon". Een "persoon" die de "Naam" deelt met Vader en Zoon. Zie de doopformule, waarmee wordt gedoopt "in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest". Allen delen ze die Ene Naam... JHWH.

Maar goed: binnen mijn referentiekader valt helaas ook dat aanhangers van het WTG nooit zullen toegeven dat men de Schrift leest vanuit een eigen referentiekader. Men die Schrift gezamenlijk interpreteert... Men meent nl. dat God hen de enige juiste leeswijze heeft geopenbaard...

In ieder geval: ik ben nog geen Getuige van Jehova tegengekomen met wie ik gedachten over de Schrift heb kunnen uitwisselen: men roept altijd "de Schrift zegt dit of dat..." in plaats van "de Schrift zegt mij dit of dat..."

Maar je "ik ben er zeker van dat..." geeft me dan toch weer enige hoop... Je taalgebruik duidt toch op enige besef van een "ik" dat een referentiekader gebruikt bij het lezen van de Schrift...!

Kleine opmerking van mijn kant: Kolossenzen 1:19 spreekt over Jezus NA zijn opstanding, niet over 'Jezus op aarde'.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Kleine opmerking van mijn kant: Kolossenzen 1:19 spreekt over Jezus NA zijn opstanding, niet over 'Jezus op aarde'.

Niet noodzakelijkerwijs.

De hele "hymne" in Kol 1 spreekt over de Zoon voor de menswording, over de menswording, en over de Zoon na Opstanding en Hemelvaart.

voor de menswording, want:

"Eerstgeborene van heel de schepping:

in Hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem."

over de menswording, want:

"en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis."

na Opstanding (en Hemelvaart), want:

"Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij,

Eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn."

Vers 19 (het "in Hem heeft heel de volheid willen wonen") past feitelijk bij alles wat hier getekend wordt - heel het "zijn" van de Zoon. Behalve wellicht rond het ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’...

Daarbij: ik citeerde ook Johannes 17. Joh 17:21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

Jezus maakt een vergelijking tussen de gewenste eenheid tussen zijn leerlingen (werkwoord in de subjunctief) en de eenheid tussen Hem en de Vader. Die laatste eenheid is voor Hem een zekerheid/een vast gegeven, vandaar dat het hier mogelijk is om de vergelijking te maken.

Die "eenheid" duidde Hij trouwens ook al eerder aan. In Joh 10: 30 staat: á¼Î³á½¼ καὶ á½ Î Î±Ï„á½´Ï á¼•Î½ á¼ÏƒÎ¼ÎµÎ½ - Ik en de Vader zijn één. Werkwoord (á¼ÏƒÎ¼ÎµÎ½) in de tegenwoordige tijd...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Kleine opmerking van mijn kant: Kolossenzen 1:19 spreekt over Jezus NA zijn opstanding, niet over 'Jezus op aarde'.

Niet noodzakelijkerwijs.

De hele "hymne" in Kol 1 spreekt over de Zoon voor de menswording, over de menswording, en over de Zoon na Opstanding en Hemelvaart.

voor de menswording, want:

"Eerstgeborene van heel de schepping:

in Hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem."

over de menswording, want:

"en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis."

na Opstanding (en Hemelvaart), want:

"Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij,

Eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn."

Vers 19 (het "in Hem heeft heel de volheid willen wonen") past feitelijk bij alles wat hier getekend wordt - heel het "zijn" van de Zoon. Behalve wellicht rond het ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’...

Daarbij: ik citeerde ook Johannes 17. Joh 17:21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

Jezus maakt een vergelijking tussen de gewenste eenheid tussen zijn leerlingen (werkwoord in de subjunctief) en de eenheid tussen Hem en de Vader. Die laatste eenheid is voor Hem een zekerheid/een vast gegeven, vandaar dat het hier mogelijk is om de vergelijking te maken.

Die "eenheid" duidde Hij trouwens ook al eerder aan. In Joh 10: 30 staat: á¼Î³á½¼ καὶ á½ Î Î±Ï„á½´Ï á¼•Î½ á¼ÏƒÎ¼ÎµÎ½ - Ik en de Vader zijn één. Werkwoord (á¼ÏƒÎ¼ÎµÎ½) in de tegenwoordige tijd...

Hallo,

Kolossenzen 1 spreekt absoluut niet over 'de Zoon voor de menswording, over de menswording'.

Kolossenzen 1:15-17 spreekt over de opgewekte Jezus Christus, Jezus NA zijn opstanding.

Mensen lezen 'schepping' en 'geschapen' in Kolossenzen 1, en denken dan dat dit refereert naar de 'schepping uit Genesis'. Dat is absoluut fout. Paulus had 'de schepping van Genesis' niet eens voor ogen toen hij dit opschreef. Trinitariërs en Jehovah's Getuigen hebben dit fout, ik begrijp ook niet hoe ik dit vroeger ook zo geloofde. Als je eenmaal inziet waar Paulus over spreekt, vallen dingen op zijn plek.

Ten eerste:

Paulus heeft het hier over de schepping geschapen IN Christus. IN Christus (Grieks 'en auto') betekend dat alles in eendracht met Christus is geschapen. Zoals we weten is de schepping niet geschapen 'IN Christus'. Het woord 'geschapen' verwijst niet naar de 'schepping'. Een beetje Bijbels inzicht doet ons dat inzien. Neem bijvoorbeeld de volgende woorden van Paulus:

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen - Efeziers 2:8-10

'geschapen IN Christus Jezus' refereert NIET naar de schepping uit Genesis.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden - 2 Korinthiers 5:17

'IN Christus / nieuwe SCHEPPING' refereert NIET naar de schepping uit Genesis. Paulus had heel wat anders voor ogen toen hij Kolossenzen 1 opschreef, namelijk HET KONINKRIJK VAN JEZUS. Lees vanaf Kolossenzen 1:12:

terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.......

etc etc etc

Paulus schreef over Jezus' Koninkrijk, waar alles geschapen is IN Christus. Als we dat in gedachten houden, valt alles op zijn plaats...

Ten tweede:

Paulus spreekt over de dingen IN de hemel en de dingen OP de aarde. Hij spreekt niet over de schepping van de hemel en van de aarde. Zoals gezegd, gaat dit over Jezus' Koninkrijk. Alles is in eendracht met Jezus geschapen, alles IN de hemel en alles OP de aarde.

Ten derde:

Lees jij in Genesis over de schepping van 'vorsten en heersers, machten en krachten'? Nee, inderdaad dat staat nergens in Genesis vermeld. In Jezus' Koninkrijk is er een autoriteits structuur, waar alles geschapen is in Christus, alle 'vorsten en heersers, machten en krachten' zijn Jezus onderworpen. Vergelijk Paulus woorden in Efeziers 1:20-23

Ten vierde:

Paulus bedoeld met 'Eerstgeborene van heel de schepping' HETZELFDE als 'Eerstgeborene uit de doden'. Dit zijn synoniemen. In Romeinen 8:29 wordt Jezus 'de Eerstgeborene VAN VELE BROEDERS' genoemd. Klinkt dit alsof Hij od is? Worden we opeens broeders van YAHWEH? Absurd! Jezus is 'de eerstgeborene uit de doden', DAAROM is Hij 'de eerstgeborene van heel Gods schepping'. DAAROM wordt Hij 'het begin' genoemd: Hij is het begin van de nieuwe schepping waar Paulus herhaaldelijk over spreekt.

Groeten

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Hallo,

Kolossenzen 1 spreekt absoluut niet over 'de Zoon voor de menswording, over de menswording'.

Kolossenzen 1:15-17 spreekt over de opgewekte Jezus Christus, Jezus NA zijn opstanding.

Ja, ook hallo...

Je post 13x bewerken om uiteindelijk alleen maar met een link naar youtube als "argument" te komen? Nogal magertjes, zou ik zeggen... Je reactie komt daardoor neer op een simpel "nietus"...

Leg me eerst maar eens uit waarom je dat vindt. Pas dan ga ik weer energie steken in dit gesprek!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Hallo,

Kolossenzen 1 spreekt absoluut niet over 'de Zoon voor de menswording, over de menswording'.

Kolossenzen 1:15-17 spreekt over de opgewekte Jezus Christus, Jezus NA zijn opstanding.

Ja, ook hallo...

Je post 13x bewerken om uiteindelijk alleen maar met een link naar youtube als "argument" te komen? Nogal magertjes, zou ik zeggen... Je reactie komt daardoor neer op een simpel "nietus"...

Leg me eerst maar eens uit waarom je dat vindt. Pas dan ga ik weer energie steken in dit gesprek!

Ik kreeg de link er niet op zoals ik wou, mijn excuses. Ik ben ook net nieuw hier, en moet nog uitzoeken hoe alle toeters werken hier. Ik raad je aan de video te bekijken, is echt een 'eye-opener'.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben ook net nieuw hier, en moet nog uitzoeken hoe alle toeters werken hier.

Had ik me nog niet zo direct gerealiseerd...

Ik lees toch liever eerst je eigen samenvatting van dat betoog waar je naar verwijst. En daarmee de reden waarom je e.e.a. aanvoert...

Je bent nieuw hier. Heb je misschien nog niet de "gebruiksaanwijzing" bij het forum gelezen?

Zie FAQ:

Forum gedrag

Wat we graag zien

6 - Eigen argumenten. Discussie valt of staat met argumenten. Het alleen plaatsen van een link of een zin die verwijst naar een andere site of forum helpt daar niet in. Indien dit toch gebeurt zal de link worden verwijderd. Links zijn bedoeld om je argumentatie te ondersteunen, maar niet om als argument te dienen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben ook net nieuw hier, en moet nog uitzoeken hoe alle toeters werken hier.

Had ik me nog niet zo direct gerealiseerd...

Ik lees toch liever eerst je eigen samenvatting van dat betoog waar je naar verwijst. En daarmee de reden waarom je e.e.a. aanvoert...

Je bent nieuw hier. Heb je misschien nog niet de "gebruiksaanwijzing" bij het forum gelezen?

Zie FAQ:

Forum gedrag

Wat we graag zien

6 - Eigen argumenten. Discussie valt of staat met argumenten. Het alleen plaatsen van een link of een zin die verwijst naar een andere site of forum helpt daar niet in. Indien dit toch gebeurt zal de link worden verwijderd. Links zijn bedoeld om je argumentatie te ondersteunen, maar niet om als argument te dienen.

Onder mijn video link had ik mijn argument namelijk geplaatst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

God kan blijkbaar Zijn geest terugtrekken of wegnemen. De geest is ondergeschikt aan God........

Een taakverdeling maakt iemand niet minder dan de ander in natuur en wezen. Je maakt dezelfde denkfout hier bij de HG als bij Christus. Zelfs de minister president die hoger is in funtie dan mijn persoontje is even menselijk als ik.

---------------------------------------------------------------------------

Juist de minister-president (naam: Mark Rutte) is een persoon evenals jij een persoon bent.

Maar de HG is geen persoon (heeft ook geen naam)maar Gods kracht,

groet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

God kan blijkbaar Zijn geest terugtrekken of wegnemen. De geest is ondergeschikt aan God........

Een taakverdeling maakt iemand niet minder dan de ander in natuur en wezen. Je maakt dezelfde denkfout hier bij de HG als bij Christus. Zelfs de minister president die hoger is in funtie dan mijn persoontje is even menselijk als ik.

---------------------------------------------------------------------------

Juist de minister-president (naam: Mark Rutte) is een persoon evenals jij een persoon bent.

Maar de HG is geen persoon (heeft ook geen naam)maar Gods kracht,

groet.

Maar ik toonde juist aan dmv diverse Schriftplaatsen dat de HG wel een persoon is. Hij spreekt/getuigd en je kan Hem bedriegen en verdriet doen, en Hij pleit voor ons. Nogal eigenschappen van een persoon vind je ook niet?

Ik snap je 1 tweetje met de vergelijking van Mark Rutte en mij als nederlandse burger niet, althans niet in jouw begrip van hoe de persoon van God in elkaar steekt(wel in de context vd drie-eenheidsleer want dat kan je met dit voorbeeld juist prima verduidelijken aan o.a. JG).

Ik toonde juist aan dat ook Jezus net zo goddelijk is in natuur en wezen als de Vader. Zoals ik net zo menselijk ben als Mark Rutte ongeacht de positie van Rutte als minister president.

Volgens mij snap jij mijn statement niet en herhaal je verder zonder onderbouwing je standpunt dat de HG geen persoon is. Maar een standpunt meerdere malen herhalen zonder dit te beargumenteren maakt dit standpunt nog niet waar, hoe vaak je het ook herhaald.

Op een discussieforum zul je dit moeten onderbouwen vanuit de schrift. Zoals ik gedaan heb in mijn vorige bijdragen waarom ik denk dat de bijbel leert dat de HG wel een persoon is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat je eens moet beschouwen dat de HG uitgestort werd op de dicipelen, je kan dan moeilijk van een persoon spreken maar meer van een kracht die zij kregen, een kracht uitgaande van Jehovah oftewel God, een kracht die Jezus ook beloofd had dat die zou komen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik denk dat je eens moet beschouwen dat de HG uitgestort werd op de dicipelen, je kan dan moeilijk van een persoon spreken maar meer van een kracht die zij kregen, een kracht uitgaande van Jehovah oftewel God, een kracht die Jezus ook beloofd had dat die zou komen

Hoezo zou de HG geen persoon kunnen zijn omdat Hij uitgestort werd over meerdere discipelen?

Ik bedoel: God kan ook alomtegenwoordig zijn!! Ben je met me eens toch? Dan vervalt jouw puur rationele argument dat het niet logisch zou zijn dat de HG een persoon is omdat Hij over meerdere mensen(discipelen) werd uitgestort.

Jij redeneert dat een persoon niet over meerdere mensen kan worden uitgestort en dus dat de HG om die reden(jouw logica) geen persoon kan zijn.

Maar met dezelfde logica kan je dan ook beweren dat God geen persoon is. Want welke persoon kan overal tegelijk aanwezig en dus alomtegenwoordig zijn?

Dus al met al moet je dan met andere argumenten komen dat de HG geen persoon kan zijn omdat het niet overeenstemt met jouw logica. Want dat geld voor Gods alomtegenwoordigheid net zo. En zou volgens dezelfde regels van jouw menselijke logica God ook geen persoon kunnen zijn.

Maar beiden: zowel God als de HG worden persoonlijke eigenschappen toebedeelt in de bijbel. Dus tegenover onze beperkte menselijke logica staat Gods woord die de HG persoonlijke eigenschappen toedicht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid