Spring naar bijdragen
jdv2000

Twijfel over het Christendom

Aanbevolen berichten

Onder 'islamitische gemeenschap' kun je niets anders begrijpen dan dat dit soort denkbeelden verspreid zijn onder de islamitische gemeenschap. Tenzij je een krankzinnige bent en hier wat anders onder begrijpt.

Maar leuk dat hij het toch snel even corrigeerde in 'islamitische wereld' wat uiteindelijk op hetzelfde neerkomt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Eerst noem je die 'velen individuen' die in strijd handelen met de islam 'de islamitische gemeenschap' (zie je vorige reactie). Nu zijn die 'andersdenkenden' (de slachtsoffers van deze 'individuen' opeens de islamitische gemeenschap. Heel vreemd hoor.. Maar goed..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Onder 'islamitische gemeenschap' kun je niets anders begrijpen dan dat dit soort denkbeelden verspreid zijn onder de islamitische gemeenschap. Tenzij je een krankzinnige bent en hier wat anders onder begrijpt.

Maar leuk dat hij het toch snel even corrigeerde in 'islamitische wereld' wat uiteindelijk op hetzelfde neerkomt.

Ik zie niet onder mijn posts staan dat er een correctie heeft plaatsgevonden. En jij ook niet (kijk maar...)

En inderdaad: dat soort denkbeelden zijn verspreid onder de islamitische gemeenschap. Niet de gehele islamitische gemeenschap. Maar dat schreef ik ook niet. Ik schreef alleen dat die verzameling van "wel héél veel individuen die blijkbaar in strijd met die islam handelen als ze het leven van andersdenkenden tot een hel maken" gewoon "islamitische wereld" noemen... Want daar maken ze gewoon deel van uit...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Onder 'islamitische gemeenschap' kun je niets anders begrijpen dan dat dit soort denkbeelden verspreid zijn onder de islamitische gemeenschap. Tenzij je een krankzinnige bent en hier wat anders onder begrijpt.

Maar leuk dat hij het toch snel even corrigeerde in 'islamitische wereld' wat uiteindelijk op hetzelfde neerkomt.

Ik zie niet onder mijn posts staan dat er een correctie heeft plaatsgevonden. En jij ook niet (kijk maar...)

En inderdaad: dat soort denkbeelden zijn verspreid onder de islamitische gemeenschap. Niet de gehele islamitische gemeenschap. Maar dat schreef ik ook niet. Ik schreef alleen dat die verzameling van "wel héél veel individuen die blijkbaar in strijd met die islam handelen als ze het leven van andersdenkenden tot een hel maken" gewoon "islamitische wereld" noemen... Want daar maken ze gewoon deel van uit...

Vreemd, ik dacht echt dat ik dat las maar blijkbaar heb je gelijk. Mijn excuses daarvoor..

Het komt uiteindelijk op hetzelfde neer, gemeenschap/wereld. Dit soort individuen maken deel uit van die gemeenschap, maar zij zijn niet 'de gemeenschap'. Hiermee scheer je alle moslims over een kam. Zoals ik al eerder zei kunnen we hetzelfde over het christendom zeggen, gebaseerd op feiten. Maar ik scheer niet graag hele groepen over een kam.

Fijne avond.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De Koran is precies hetzelfde gebleven zoals Allah zegt: Voorwaar: Wij hebben de vermaning (de Koran) doen openbaren en Wij zullen er zeker over waken. (Koran) Tot de dag van vandaag wordt de Koran uit het hoofd geleerd en gememoriseerd.

Na de dood van Mohammed duurde het nog nog een tijd voordat de officiële teksten vastgesteld werden:

Onder de derde kalief, Oethman ibn Affan (644-656), begon het proces van officiële codificatie van de verzamelde teksten. De reden hiervoor was dat in de verschillende centra van het uitdijende islamitische rijk onenigheid over de correcte manier van reciteren ontstond.

Je kan dus niet zeker weten of het de exacte woorden van Allah zijn, en dat is maar goed ook, anders heb je bewezen dat Allah niet kan rekenen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De Koran is precies hetzelfde gebleven zoals Allah zegt: Voorwaar: Wij hebben de vermaning (de Koran) doen openbaren en Wij zullen er zeker over waken. (Koran) Tot de dag van vandaag wordt de Koran uit het hoofd geleerd en gememoriseerd.

Na de dood van Mohammed duurde het nog nog een tijd voordat de officiële teksten vastgesteld werden:

Onder de derde kalief, Oethman ibn Affan (644-656), begon het proces van officiële codificatie van de verzamelde teksten. De reden hiervoor was dat in de verschillende centra van het uitdijende islamitische rijk onenigheid over de correcte manier van reciteren ontstond.

Je kan dus niet zeker weten of het de exacte woorden van Allah zijn, en dat is maar goed ook, anders heb je bewezen dat Allah niet kan rekenen.

De Koran was al verzameld in de tijd van de profeet, was al uit het hoofd geleerd door de metgezellen en opgeschreven, op palmbladeren en leer hout. En in tijd van Abou bakr verzameld tot 1 bundel..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Koran was al verzameld in de tijd van de profeet, was al uit het hoofd geleerd door de metgezellen en opgeschreven, op palmbladeren en leer hout. En in tijd van Abou bakr verzameld tot 1 bundel..

Prima, jij je zin. Dan heb je dus bewezen, gezien de erfwetten, dat Allah niet kan rekenen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Alle geloven hebben wel een halve waarheid waar zij zich aan klampen.

Beter een halve waarheid dan een hele leugen.

Mensen hebben halve waarheden, maar een woord van God dat God tegenspreekt is een hele leugen. Waaruit weten we dan hoe een woord niet het Woord van God is? Doordat het in tegenspraak is met de eeuwige boodschappen van God die alle in harmonie zijn met elkaar. Want God liegt niet, en Zijn Woord blijft eeuwig in stand.

God liegt niet, dus wij kunnen samen zeggen dat God niet liegt, maar alleen Waarheid spreekt.

God Woord is hele waarheid, en pas als de gelovigen het in de mond nemen om na te spreken, wordt er aan toe of afgedaan tot een halve waarheid.

Maar waar een leer strijdig is met Gods lijn van profeten, dan is die leer een hele leugen.

lijkt me een duidelijke algemene waarheid.

Erken je dat Gods Woord Waarheid is in eeuwigheid?

Mozes is inderdaad een boodschapper voor de joden,

Dat is een halve waarheid. Maar God liegt niet. En daaruit weten wij dat Mozes de waarheid brengt van God, en daarom ook de boodschapper is voor alle moslims. Erken dus dat Mozes onverkort geldt voor de joden en voor alle volken op deze aarde voor wie gelden wat Mozes al zegt. En het bewijs is de besnijdenis.

Erken je de besnijdenis?

En het gaat verder. Want Mozes is een boodschapper voor alle geloven.

Want de verlossing is in Mozes en de profeten vastgelegd en aangekondigd over alle volken en natiën. Erken dat God niet liegt, en machtig is om Zijn Woord in Waarheid tot in eeuwigheid in stand te houden.

Dan kun je als moslim een eigen geur een smaak onderscheiden, maar dat is logisch, want de islam zegt zelf dat het denkt in lokale boodschappers met eigen profeten, en dat de koran in specifiek de eigen taal is gegeven om begrepen te kunnen worden door hen. dat is dus heel duidelijk een door God toegelaten lokalisatie die kan afwijken, maar ook heel duidelijk een geloof dat niet geschikt is om zichzelf uit te rollen als algemene waarheid voro heel de wereld, en zich opwerpen als heersende religie voor heel de wereld.

Dat zit gewoon ook niet in het woord moslim. Dat betekent niet "onderwerpen" maar "onderworpene".

Erken je dat je je moet onderwerpen aan de boodschappen van Verlossing via Mozes en de profeten?

Jezus een boodschapper voor de verloren schapen van Israël.

Dat is een halve waarheid. De islam is daar gewoon in de war. God liegt niet.

Jezus is de Verlosser voor alle volken en natiën. En Jezus komt meer eer toe dan Mohammed.

Erken je dat Jezus Christus de beloofde Messias is?

Maar zo ook de boodschapper na Jezus: de profeet Mohamed. Volgens de islam moet de mens geloven in alle profeten en boodschappers incl. Abraham, Mozes, Jezus en Mohamed. Allen zijn zij gestuurd met dezelfde boodschap: Aanbidt de Enige God.

Dat is een halve waarheid. De leugen is dat God heeft gelogen en onmachtig is om Zijn Woord te brengen. Dus ofwel de koran moet de lijn volgen van alle profeten, zoals jezelf ook zegt. Ofwel de koran breekt de vaste eeuwige lijn van God.

Erken je dat de eeuwige lijn van Gods Waarheid een andere waarheid biedt;

Erken je en dat de koran afgesneden is van die eeuwige lijn van Gods Waarheid?

Zo schrijft de islam ook voor dat men in alle heilige boeken dient te geloven: de psalmen, torah, evangelie en de laatste openbaring van God: de Koran waarin velen boodschappers en profeten met hun boodschap genoemd worden.

Dat is een halve waarheid. De hele waarheid is dat de koran de oude boeken zegt te bevestigen en daarvan een uitleg geeft, specifiek voor Arabieren. Maar de islam leert juist heel nadrukkelijk om alle heilige boeken te verwerpen, inclusief de koran zelf - waar die schrijft dat de oude boeken juist bevestigd worden. Hier klopt iets niet in de islam.

Erken je dat de de koran leert dat de moslim in de psalmen, torah, en evangelie moet geloven?

Zo schrijft de islam ook voor dat men in alle heilige boeken dient te geloven: de psalmen, torah, evangelie en de laatste openbaring van God: de Koran waarin velen boodschappers en profeten met hun boodschap genoemd worden.

Fijn dat we op dat punt een basis hebben ! :);)

Liegt God? Kan een boek heilig genoemd worden dat liegt en bedriegt?

Liefdevolle God voor degenen die daar recht op hebben en het verdienen. Daarentegen is Hij streng in bestraffing voor degenen die dat verdienen vanwege hun onrecht jegens onschuldige mensen. God in de islam is een Vergevensgezinde God.

Wie op weg is naar het noorden omdat God op hem wacht in het Noorderland, heeft er niets aan dat hem genade en vergiffenis wordt geschonken voor het afreizen naar het Noorden.

Want het wijzigt zijn bestemming niet, en het brengt geen vrede met degenen die hem in volle genade en overtuiging en vergevingsgezindheid, met beslistheid op het pad zetten naar het zuiden.

Erken je dat de moslim in de praktijk breekt met de heilige boeken van vóór de koran?

Hij accepteert het berouw van de oprechte zondaren, en bestraft de onrechtplegers die onverstoord mensen pijn doen.

Dat is een halve waarheid. Onder pijn doen versta jij ook een spotprent of zeggen dat de almachtige God een Zoon heeft. Jullie God heeft niet de vrijheid van jullie gekregen om Zelf te openbaren Wie Hij IS. En wie in God geloven en daartoe van God heilige boeken heeft gekregen, die werpen jullie tegen dat die heilige boeken geen gezag hebben over de moslims, omdat moslims niet onderworpen zijn aan Gods Woord van Waarheid door die heilige boeken.

De islam is niet vernoemd naar een mens. Het heet geen mohamedisme, mohameddom maar het is vernoemd naar hetgeen wat God van ons wil: Onderwerping. Islam is vrijwillig en vol met liefde zich onderwerpen aan de Enige Ware God. Het is dezelfde God van de joden, christenen en moslims. In de Koran staat:

"En redetwist met de mensen van het boek slechts op de beste wijze, behalve de onrechtplegers onder hen. En zeg: Wij geloven in Hetgeen wat aan ons is geopenbaard en in Hetgeen wat aan jullie is geopenbaard. En onze Heer en jullie Heer is één, en wij hebben ons aan Hem onderworpen." (Al-Ankabut: 46)

Onderwerpen is niet overheersen maar onderwerpen.

Erken je en geloof je wat God aan de wereld heeft geopenbaard?

Wij geloven in Hetgeen wat aan jullie is geopenbaard. En onze Heer en jullie Heer is één, en wij hebben ons aan Hem onderworpen.

Mooi. :);) Dat schept een basis. Waarom moet je dat dan zeggen van de koran?

Het is toch niet een halve waarheid?

Waarom verwerpt de islam het gezag van de koran dat spreekt dat je je aan thora en bijbel als Woord van Waarheid van God moet onderwerpen?

Is de bijbel heilig, en Waarheid van God?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De realiteit leert ons dat het er alles mee te maken heeft...

Dat zijn handelingen van individuele mensen die in strijd handelen met de islam, zoals er individuen zijn die in strijd handelen met het christendom.

Dat was de "no true Scotsman"-drogreden die ik wel verwachtte... Intussen zijn het wel érg veel "individuele" mensen die dan in strijd met die islam handelen en daarmee het leven van de andersdenkenden in dat zogenaamde "Dar al-islam" tot een hel maken...

We noemen die verzameling van "wel héél veel individuen" gewoon "islamitische wereld"...

en:

Dat is nou precies wat ik bedoelde: De Media. De media wekt de indruk dat alle moslims dit soort denkbeelden hebben en zich schuldig maken aan dit soort zaken. Hetzelfde kan ik ook over het westen zeggen, maar dan niet via de media maar op basis van jullie eigen geschiedenis: 1 e en 2e Wereldoorlog door christenen. Holocaust door christenen. Uitroeiing en genocide aboriginals door christenen. Kruistochten dor christenen. Uitroeiing en genocide indianen door christenen. De bewering die jij doet over de islam kan ik nu heel makkelijk doen over het christendom, alleen op basis van geschiedenis en niet de leugenachtige gekleurde subjectieve media.

Sarah: een oplossing ligt hier niet in een "verketteren" van die personen. Je schrijft "Dat zijn handelingen van individuele mensen die in strijd handelen met de islam", en je zegt er nog net niet bij "dat zijn dus geen echte moslims".

Het probleem is dat die personen zich wel zo zien, en zich zo wel presenteren...

Ik zou er erg veel moeite mee hebben om een Adolf Hitler te zien als een mede-christen. En ik meen ook uit zijn denkbeelden op te kunnen maken dat deze niet uit het christendom afkomstig zijn, maar stoelen op "neo-Germaans paganisme" en "antichristelijke filosofische stromingen". En ik maak me geen illusies over wat hij met de kerken gedaan zou hebben, als hij nog meer tijd had gekregen... Die zouden, na het Jodendom, ook op zijn "hit-list" hebben gestaan...

Maar goed: stél dat hij zou blijven bij zijn beweringen dat hij een christen was, en stél dat hij op de zondagen bij me zou aanschuiven in de kerkbanken: ik zou hem als "mede-christen" benaderen (hem "het voordeel van de twijfel gunnen"), en het gesprek met hem aan willen gaan over zijn denkbeelden...

Maar (dat zeg ik er wel eerlijk bij) zou de situatie me té intimiderend en bedreigend worden, omdat "de bruinhemden" de overhand zouden gaan krijgen binnen mijn gemeente: ik zou een andere gemeente opzoeken... Want AH stond helaas niet alléén...

Maar je hebt wel gelijk: ook wij hebben onze geschiedenis... Een geschiedenis waar we mee en over in gesprek moeten... Waar we lering uit zouden moeten trekken...

En op dezelfde manier probeer ik je voor te houden dat al die lui, waarvan jij zegt dat ze "in strijd handelen met de islam", en misschien niet wil zien als moslims, dat wel degelijk zijn. Ze maken onderdeel uit van je eigen leefwereld (en ook die van mij, helaas). En ook echt van "de islamitische wereld". En het zijn personen met wie we in gesprek moeten gaan. In de hoop dat dat in ieder geval het "wij-zij denken" ooit gaat verminderen...

In het geval AH is dat niet gelukt. En heeft Europa in brand moeten staan om dat "kwaad" - tijdelijk - een halt toe te roepen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Koran was al verzameld in de tijd van de profeet, was al uit het hoofd geleerd door de metgezellen en opgeschreven, op palmbladeren en leer hout. En in tijd van Abou bakr verzameld tot 1 bundel..

Prima, jij je zin. Dan heb je dus bewezen, gezien de erfwetten, dat Allah niet kan rekenen.

Ik weet niet waar jij het over hebt, maar de Koran was al verzameld in de tijd van Abou bakr.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat zijn handelingen van individuele mensen die in strijd handelen met de islam, zoals er individuen zijn die in strijd handelen met het christendom.

Dat was de "no true Scotsman"-drogreden die ik wel verwachtte... Intussen zijn het wel érg veel "individuele" mensen die dan in strijd met die islam handelen en daarmee het leven van de andersdenkenden in dat zogenaamde "Dar al-islam" tot een hel maken...

We noemen die verzameling van "wel héél veel individuen" gewoon "islamitische wereld"...

en:

Dat is nou precies wat ik bedoelde: De Media. De media wekt de indruk dat alle moslims dit soort denkbeelden hebben en zich schuldig maken aan dit soort zaken. Hetzelfde kan ik ook over het westen zeggen, maar dan niet via de media maar op basis van jullie eigen geschiedenis: 1 e en 2e Wereldoorlog door christenen. Holocaust door christenen. Uitroeiing en genocide aboriginals door christenen. Kruistochten dor christenen. Uitroeiing en genocide indianen door christenen. De bewering die jij doet over de islam kan ik nu heel makkelijk doen over het christendom, alleen op basis van geschiedenis en niet de leugenachtige gekleurde subjectieve media.

Sarah: een oplossing ligt hier niet in een "verketteren" van die personen. Je schrijft "Dat zijn handelingen van individuele mensen die in strijd handelen met de islam", en je zegt er nog net niet bij "dat zijn dus geen echte moslims".

Het probleem is dat die personen zich wel zo zien, en zich zo wel presenteren...

Ik zou er erg veel moeite mee hebben om een Adolf Hitler te zien als een mede-christen. En ik meen ook uit zijn denkbeelden op te kunnen maken dat deze niet uit het christendom afkomstig zijn, maar stoelen op "neo-Germaans paganisme" en "antichristelijke filosofische stromingen". En ik maak me geen illusies over wat hij met de kerken gedaan zou hebben, als hij nog meer tijd had gekregen... Die zouden, na het Jodendom, ook op zijn "hit-list" hebben gestaan...

Maar goed: stél dat hij zou blijven bij zijn beweringen dat hij een christen was, en stél dat hij op de zondagen bij me zou aanschuiven in de kerkbanken: ik zou hem als "mede-christen" benaderen (hem "het voordeel van de twijfel gunnen"), en het gesprek met hem aan willen gaan over zijn denkbeelden...

Maar (dat zeg ik er wel eerlijk bij) zou de situatie me té intimiderend en bedreigend worden, omdat "de bruinhemden" de overhand zouden gaan krijgen binnen mijn gemeente: ik zou een andere gemeente opzoeken... Want AH stond helaas niet alléén...

Maar je hebt wel gelijk: ook wij hebben onze geschiedenis... Een geschiedenis waar we mee en over in gesprek moeten... Waar we lering uit zouden moeten trekken...

En op dezelfde manier probeer ik je voor te houden dat al die lui, waarvan jij zegt dat ze "in strijd handelen met de islam", en misschien niet wil zien als moslims, dat wel degelijk zijn. Ze maken onderdeel uit van je eigen leefwereld (en ook die van mij, helaas). En ook echt van "de islamitische wereld". En het zijn personen met wie we in gesprek moeten gaan. In de hoop dat dat in ieder geval het "wij-zij denken" ooit gaat verminderen...

In het geval AH is dat niet gelukt. En heeft Europa in brand moeten staan om dat "kwaad" - tijdelijk - een halt toe te roepen...

Er zijn genoeg andere voorbeelden te noemen van christenen die in naam van hun godsdienst onschuldige mensen hebben gedood en anderen gedwongen hebben tot geloof. Denk bijvoorbeeld aan de kruisvaarders.. Alle christenen moeten nu dus ook afstand nemen van hun daden en duidelijk maken dat zij hier niets mee te maken hebben. Dit is hun heilige plicht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn genoeg andere voorbeelden te noemen van christenen die in naam van hun godsdienst onschuldige mensen hebben gedood en anderen gedwongen hebben tot geloof. Denk bijvoorbeeld aan de kruisvaarders.. Alle christenen moeten nu dus ook afstand nemen van hun daden en duidelijk maken dat zij hier niets mee te maken hebben. Dit is hun heilige plicht.

Bij deze neem ik daar zelf ondubbelzinnig afstand van. Zo: dat staat in ieder geval een gesprek tussen jou en mij niet meer in de weg. Met "alle" christenen ben ik niet in gesprek. En ook niet met "alle" moslims. Dat zou ook niet eens kunnen, trouwens.

De "heilige plicht" is trouwens niet om alle mensen afstand te laten nemen van hun gedachtegoed. Daar zou nu juist weer dwang (en dus geweld) bij te pas gaan komen. Ze isoleren en negeren werkt ook niet. Want dan komen ze zeker ook niet op andere gedachten.

Nee: de enige "heilige plicht" die ik zie is om met die andersdenkenden in gesprek te komen. Er voor ze "te zijn". Ze te on-ontmenselijken. In de hoop dat ze op andere gedachten komen.

Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten,

als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.

Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd.

NB: die tekst was ook voor mij een lesje in bescheidenheid. Een dubbele les trouwens. Want eerlijk gezegd dacht ik altijd dat hij door Jezus was uitgesproken. Maar ik blijk hem te kennen dankzij een citaat van Paulus, die hem aanhaalde uit de Misjlei (het boek Spreuken, uit de Tenach).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Alle geloven hebben wel een halve waarheid waar zij zich aan klampen.

Beter een halve waarheid dan een hele leugen.

Mensen hebben halve waarheden, maar een woord van God dat God tegenspreekt is een hele leugen. Waaruit weten we dan hoe een woord niet het Woord van God is? Doordat het in tegenspraak is met de eeuwige boodschappen van God die alle in harmonie zijn met elkaar. Want God liegt niet, en Zijn Woord blijft eeuwig in stand.

God liegt niet, dus wij kunnen samen zeggen dat God niet liegt, maar alleen Waarheid spreekt.

God Woord is hele waarheid, en pas als de gelovigen het in de mond nemen om na te spreken, wordt er aan toe of afgedaan tot een halve waarheid.

Maar waar een leer strijdig is met Gods lijn van profeten, dan is die leer een hele leugen.

lijkt me een duidelijke algemene waarheid.

Erken je dat Gods Woord Waarheid is in eeuwigheid?

Mozes is inderdaad een boodschapper voor de joden,

Dat is een halve waarheid. Maar God liegt niet. En daaruit weten wij dat Mozes de waarheid brengt van God, en daarom ook de boodschapper is voor alle moslims. Erken dus dat Mozes onverkort geldt voor de joden en voor alle volken op deze aarde voor wie gelden wat Mozes al zegt. En het bewijs is de besnijdenis.

Erken je de besnijdenis?

En het gaat verder. Want Mozes is een boodschapper voor alle geloven.

Want de verlossing is in Mozes en de profeten vastgelegd en aangekondigd over alle volken en natiën. Erken dat God niet liegt, en machtig is om Zijn Woord in Waarheid tot in eeuwigheid in stand te houden.

Dan kun je als moslim een eigen geur een smaak onderscheiden, maar dat is logisch, want de islam zegt zelf dat het denkt in lokale boodschappers met eigen profeten, en dat de koran in specifiek de eigen taal is gegeven om begrepen te kunnen worden door hen. dat is dus heel duidelijk een door God toegelaten lokalisatie die kan afwijken, maar ook heel duidelijk een geloof dat niet geschikt is om zichzelf uit te rollen als algemene waarheid voro heel de wereld, en zich opwerpen als heersende religie voor heel de wereld.

Dat zit gewoon ook niet in het woord moslim. Dat betekent niet "onderwerpen" maar "onderworpene".

Erken je dat je je moet onderwerpen aan de boodschappen van Verlossing via Mozes en de profeten?

Jezus een boodschapper voor de verloren schapen van Israël.

Dat is een halve waarheid. De islam is daar gewoon in de war. God liegt niet.

Jezus is de Verlosser voor alle volken en natiën. En Jezus komt meer eer toe dan Mohammed.

Erken je dat Jezus Christus de beloofde Messias is?

Maar zo ook de boodschapper na Jezus: de profeet Mohamed. Volgens de islam moet de mens geloven in alle profeten en boodschappers incl. Abraham, Mozes, Jezus en Mohamed. Allen zijn zij gestuurd met dezelfde boodschap: Aanbidt de Enige God.

Dat is een halve waarheid. De leugen is dat God heeft gelogen en onmachtig is om Zijn Woord te brengen. Dus ofwel de koran moet de lijn volgen van alle profeten, zoals jezelf ook zegt. Ofwel de koran breekt de vaste eeuwige lijn van God.

Erken je dat de eeuwige lijn van Gods Waarheid een andere waarheid biedt;

Erken je en dat de koran afgesneden is van die eeuwige lijn van Gods Waarheid?

Zo schrijft de islam ook voor dat men in alle heilige boeken dient te geloven: de psalmen, torah, evangelie en de laatste openbaring van God: de Koran waarin velen boodschappers en profeten met hun boodschap genoemd worden.

Dat is een halve waarheid. De hele waarheid is dat de koran de oude boeken zegt te bevestigen en daarvan een uitleg geeft, specifiek voor Arabieren. Maar de islam leert juist heel nadrukkelijk om alle heilige boeken te verwerpen, inclusief de koran zelf - waar die schrijft dat de oude boeken juist bevestigd worden. Hier klopt iets niet in de islam.

Erken je dat de de koran leert dat de moslim in de psalmen, torah, en evangelie moet geloven?

Zo schrijft de islam ook voor dat men in alle heilige boeken dient te geloven: de psalmen, torah, evangelie en de laatste openbaring van God: de Koran waarin velen boodschappers en profeten met hun boodschap genoemd worden.

Fijn dat we op dat punt een basis hebben ! :);)

Liegt God? Kan een boek heilig genoemd worden dat liegt en bedriegt?

Liefdevolle God voor degenen die daar recht op hebben en het verdienen. Daarentegen is Hij streng in bestraffing voor degenen die dat verdienen vanwege hun onrecht jegens onschuldige mensen. God in de islam is een Vergevensgezinde God.

Wie op weg is naar het noorden omdat God op hem wacht in het Noorderland, heeft er niets aan dat hem genade en vergiffenis wordt geschonken voor het afreizen naar het Noorden.

Want het wijzigt zijn bestemming niet, en het brengt geen vrede met degenen die hem in volle genade en overtuiging en vergevingsgezindheid, met beslistheid op het pad zetten naar het zuiden.

Erken je dat de moslim in de praktijk breekt met de heilige boeken van vóór de koran?

Hij accepteert het berouw van de oprechte zondaren, en bestraft de onrechtplegers die onverstoord mensen pijn doen.

Dat is een halve waarheid. Onder pijn doen versta jij ook een spotprent of zeggen dat de almachtige God een Zoon heeft. Jullie God heeft niet de vrijheid van jullie gekregen om Zelf te openbaren Wie Hij IS. En wie in God geloven en daartoe van God heilige boeken heeft gekregen, die werpen jullie tegen dat die heilige boeken geen gezag hebben over de moslims, omdat moslims niet onderworpen zijn aan Gods Woord van Waarheid door die heilige boeken.

De islam is niet vernoemd naar een mens. Het heet geen mohamedisme, mohameddom maar het is vernoemd naar hetgeen wat God van ons wil: Onderwerping. Islam is vrijwillig en vol met liefde zich onderwerpen aan de Enige Ware God. Het is dezelfde God van de joden, christenen en moslims. In de Koran staat:

"En redetwist met de mensen van het boek slechts op de beste wijze, behalve de onrechtplegers onder hen. En zeg: Wij geloven in Hetgeen wat aan ons is geopenbaard en in Hetgeen wat aan jullie is geopenbaard. En onze Heer en jullie Heer is één, en wij hebben ons aan Hem onderworpen." (Al-Ankabut: 46)

Onderwerpen is niet overheersen maar onderwerpen.

Erken je en geloof je wat God aan de wereld heeft geopenbaard?

Wij geloven in Hetgeen wat aan jullie is geopenbaard. En onze Heer en jullie Heer is één, en wij hebben ons aan Hem onderworpen.

Mooi. :);) Dat schept een basis. Waarom moet je dat dan zeggen van de koran?

Het is toch niet een halve waarheid?

Waarom verwerpt de islam het gezag van de koran dat spreekt dat je je aan thora en bijbel als Woord van Waarheid van God moet onderwerpen?

Is de bijbel heilig, en Waarheid van God?

Het is niet in strijd met alle profeten en boodschappers, dat suggereer jij omdat jij afwijkt van de eeuwige boodschap van die profeten en boodschappers als het gaat om Jezus, door hem ineens een zoon van God te maken. Hiermee druis jij in tegen de gehele boodschap van alle profeten en boodschappers. Ik heb een vraagje aan jou, zijn er meerdere mensen in de bijbel die de titel 'zoon van God' hebben, en zijn wij kinderen van God of is Jezus de enige zoon van God? Graag een duidelijke antwoord zonder hier doekjes omheen te winden.

Joden, volgelingen van Mozes zijn ook van mening dat jullie onterecht Jezus tot Zoon van God hebben gemaakt, terwijl dit jullie naaste broeders zijn. Dus over welke harmonie heb je het?

Het woord van God in de Koran is waarheid in eeuwigheid. God bewaakt hier bewust over.

Wij erkennen de besnijdenis en Mozes als boodschapper, zo erkennen wij ook Jezus en Mohammed als profeten en boodschappers. Alleen wijken jullie af van het geloof in de profeet Mohammed, terwijl wij wel in 'jullie' boodschappers geloven. Mozes is gestuurd naar de joden, maar wij geloven in hem dat hij naar hen gestuurd is. Wat betreft de besnijdenis, dat is ook middels onze boodschapper door God voorgeschreven.

De verlossing die Mozes had gebracht was de verlossing in zijn tijd, de verlossing van Jezus die hij bracht was in zijn tijd, en de verlossing die Mohammed heeft gebracht is de verlossing van deze tijd tot aan de dag des oordeels, de profeet heeft gezegd; "Er is geen jood of christen die over mij hoort(dat ik een boodschapper ben) van deze gemeenschap, en vervolgens niet in mij gelooft, of hij zal het hellevuur binnentreden."

God liegt niet, de mensen hebben gelogen.

Alle profeten en boodschappers zijn gestuurd naar hun specifieke volkeren, Jezus naar de verloren schapen van Israël, Mozes naar de Israëlieten en de profeet Mohammed naar de rest van de wereld omdat hij de laatste boodschapper is.

Zie je dan niet dat de islam over de hele wereld verspreid is en dat het geen nationaliteit heeft? En dat de meeste moslims geen Arabieren zijn ondanks deze 'specifieke taal'.

Islam betekent niet onderworpene maar islam betekent vrijwillige liefdevolle onderwerping aan God.

Wij geloven in alle profeten en boodschappers, eenieder van hen was gestuurd naar een specifieke volk. En degenen die hen toen volgden werden verlost. Wat betreft de laatste profeet, Mohammed; hij was een verlosser voor de hele wereld. God zegt; "En Wij hebben jou O Mohammed, gezonden naar de gehele mensheid als een verkondiger van blijde tijdingen en als een waarschuwer."(Koran)

Jezus zegt zelf 'ik ben gestuurd naar de verloren schapen van Israël' en jij zegt; nee, Jezus is gestuurd naar de gehele mensheid. Als ik moet kiezen wie ik geloof, dan geloof toch eerder de woorden van Jezus (vrede zij met hem).

Hij is de Messias in zijn tijd.

Weet jij dan niet dat vele van jouw christelijke broeders met volle overtuiging geloven (zelfs priesters en dominees) dat de bijbel niet het letterlijke woord van God is, maar dt het verhalen zijn over Jezus die in veel gevallen geschreven zijn door apostelen die Jezus niet eens hadden ontmoet en dat er een tijdschat tussen hen en Jezus was? En dat de opwerping van de kanon bepaalde bijbelse teksten niet in de bijbel heeft opgenomen, terwijl er christenen waren die van mening waren dat die uitgesloten teksten wel in de bijbel hoorden die er niet in zijn opgenomen? Hoe kun je dan nog beweren dat dit het letterlijke(complete) woord van God is, laat staan over halve waarheden spreken?

De boodschap van Jezus is verwaterd waardoor God een nieuwe boodschapper heeft gestuurd naar de christenen en de gehele mensheid, namelijk de profeet Mohammed (vrede zij met hem); "O mensen van het boek, onze boodschapper is tot jullie gekomen, die jullie veel van hetgeen wat jullie achterhielden van het boek duidelijk maakt, en hij is zeer vergevensgezind. Er is tot jullie van Allah licht en een duidelijk boek gekomen waar middels Allah degenen die Zijn tevredenheid nastreven naar de wegen van de vreden leidt. En Hij haalt hen uit de duisternissen naar het licht met Zijn toestemming. En Hij leidt hen naar het rechte pad"(maidah)

De Koran is niet afgesneden van de eeuwige waarheid, maar het christendom is afgeweken van de waarheid.

De islam bevestigd dat God de originele heilige boeken aan de toenmalige boodschappers heeft geopenbaard, hier geloven wij in. Tegelijkertijd geloven wij dat die heilige geschriften niet meer intact zijn en in hun originele staat zijn gebleven, ofwel vanwege vertalingen, ofwel bewust achtergehouden in bepaalde gevallen, ofwel verkeerd geïnterpreteerd. Dus kort samengevat; wij geloven dat Jezus het evangelie heeft gekregen, maar dat de huidige evangelie niet meer in zijn originele staat is gebleven door de mensen en niet omdat God liegt zoals jij beweert, blijft herhalen en wil doen geloven.

God heeft alle heilige boeken toevertrouwd aan de schriftgeleerden destijds, om erover te waken en het niet achter te houden of te vervalsen vanwege wereldse belangen. Hierin waren zij niet geslaagd, waarop Allah de laatste openbaring heeft geopenbaard als genade voor de mensheid en leidraad wat verloren is gegaan in de voorgaande openbaringen. En Hij heeft het waken erover niet toevertrouwd aan de moslims of anderen, waardoor hetzelfde zou kunnen gebeuren. God zegt; "Wij hebben de vermaning(Koran) doen neerdalen en Wij zullen er zeker over waken."(hijr)

Jij wendt je tot God uit liefde voor hem, zonder de genade nodig te hebben om voor God te kiezen, een ander heeft dit wel nodig.

Nee, de moslim breekt net met de heilige boeken voor de Koran, maar het kan zijn dat er een onwetende moslim is die ze helemaal verwerpt van zijn onwetendheid. Hiermee wordt hij ongelovig.

Christenen die geloven dat God een zoon heeft respecteren wij en beschouwen wij niet als een belediging voor moslims of als pijn, omdat zij hier heilig van overtuigd zijn en dit ook onderbouwen. De islam leert ons respect te hebben voor andere geloven. Maar bewust mensen provoceren, kwetsen en pijn doen, enkel en alleen om hen te vernederen en te beledigen accepteren wij niet. Dit is ver verwijderd van elke vorm van fatsoen, respect en tolerantie.

Moslims zijn onderworpen aan Gods woord in de Koran, omdat dit de meest recente boodschap en openbaring van God is, en meest authentiek.

Ik erken wat God heeft geopenbaard aan de voorgaande profeten, en wat niet meer van toepassing is, en wat God aan de profeet Mohammed heeft geopenbaard. En wat van toepassing is voor de gehele mensheid.

Wij geloven in hetgeen wat aan jullie is geopenbaard aan Jezus wat toen in zijn originele staat is gebleven en wat aan ons is geopenbaard. In andere verzen verteld Allah ons dat die niet meer in originele staat zijn gebleven; wij geloven alleen in de originele bijbel.

De bijbel is net meer heilig omdat het niet het letterlijke woord van God meer is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat mag je allemaal prima geloven hoor, het is mij om het even.

Maar als je het nou even een stapje naar achter neemt en het even objectief bekijkt dan slaan je argumenten natuurlijk niet echt raak. Bijvoorbeeld de koran dat dat de meest recente openbaring van God zou zijn, kijk eens naar het boek van Mormon, veel recenter. http://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_van_Mormon

Dat liefdevolle zie ik eigenlijk binnen het grootste deel van de islam niet terug. Onderdrukking en doodslag zijn eerder termen die mij te binnen schieten als ik denk aan de vruchten van de islam.

De islam blaast zichzelf wel op binnen de komende 100 jaar. Mensen van goede wil zullen het verlaten en de rest zal elkaar wel uitmoorden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn genoeg andere voorbeelden te noemen van christenen die in naam van hun godsdienst onschuldige mensen hebben gedood en anderen gedwongen hebben tot geloof. Denk bijvoorbeeld aan de kruisvaarders.. Alle christenen moeten nu dus ook afstand nemen van hun daden en duidelijk maken dat zij hier niets mee te maken hebben. Dit is hun heilige plicht.

Bij deze neem ik daar zelf ondubbelzinnig afstand van. Zo: dat staat in ieder geval een gesprek tussen jou en mij niet meer in de weg. Met "alle" christenen ben ik niet in gesprek. En ook niet met "alle" moslims. Dat zou ook niet eens kunnen, trouwens.

De "heilige plicht" is trouwens niet om alle mensen afstand te laten nemen van hun gedachtegoed. Daar zou nu juist weer dwang (en dus geweld) bij te pas gaan komen. Ze isoleren en negeren werkt ook niet. Want dan komen ze zeker ook niet op andere gedachten.

Nee: de enige "heilige plicht" die ik zie is om met die andersdenkenden in gesprek te komen. Er voor ze "te zijn". Ze te on-ontmenselijken. In de hoop dat ze op andere gedachten komen.

Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten,

als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.

Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd.

NB: die tekst was ook voor mij een lesje in bescheidenheid. Een dubbele les trouwens. Want eerlijk gezegd dacht ik altijd dat hij door Jezus was uitgesproken. Maar ik blijk hem te kennen dankzij een citaat van Paulus, die hem aanhaalde uit de Misjlei (het boek Spreuken, uit de Tenach).

Neem je ook afstand van die kerk in wiens opdracht het was verricht? Weet je nog dat jij zelf met het idee kwam dat mensen afstand moeten nemen van andermans daden? Ik ben blij dat je zelf nu tot de conclusie bent gekomen dat dit geen goed idee is.. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Neem je ook afstand van die kerk in wiens opdracht het was verricht? Weet je nog dat jij zelf met het idee kwam dan mensen afstand moeten nemen van andermans daden? Ik ben blij dat je zelf nu tot de conclusie bent gekomen dat dit geen goed idee is.. ;)

Ik geloof niet dat je precies begrijpt wat ik je duidelijk probeer te maken. Dat het nemen van afstand van de daden van personen niet betekent dat je meteen ook afstand neemt van die personen als mens...

Inderdaad opperde ik dat het wijs is als "mensen afstand zouden nemen van andermans daden". Maar dan wel gekoppeld aan een on-ontmenselijken van die "daders" (= ze als mens blijven zien en benaderen), en een met hen in gesprek gaan/blijven...

Dus: nee, ik neem geen afstand van die Kerk. Wat trouwens ook niet kan, omdat die Kerk de "gemeenschap der heiligen" is. Het geheel van de "gelovigen". Inclusief de rotte appels onder hen. Onder andere omdat er ook voor hen altijd nog hoop blijft dat de binnenkant minder rot blijkt te zijn dan de buitenkant doet vrezen... En "het Oordeel" niet aan ons is...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Neem je ook afstand van die kerk in wiens opdracht het was verricht? Weet je nog dat jij zelf met het idee kwam dan mensen afstand moeten nemen van andermans daden? Ik ben blij dat je zelf nu tot de conclusie bent gekomen dat dit geen goed idee is.. ;)

Ik geloof niet dat je precies begrijpt wat ik je duidelijk probeer te maken. Dat het nemen van afstand van de daden van personen niet betekent dat je meteen ook afstand neemt van die personen als mens...

Inderdaad opperde ik dat het wijs is als "mensen afstand zouden nemen van andermans daden". Maar dan wel gekoppeld aan een on-ontmenselijken van die "daders" (= ze als mens blijven zien en benaderen), en een met hen in gesprek gaan/blijven...

Dus: nee, ik neem geen afstand van die Kerk. Wat trouwens ook niet kan, omdat die Kerk de "gemeenschap der heiligen" is. Het geheel van de "gelovigen". Inclusief de rotte appels onder hen. Onder andere omdat er ook voor hen altijd nog hoop blijft dat de binnenkant minder rot blijkt te zijn dan de buitenkant doet vrezen... En "het Oordeel" niet aan ons is...

Dat eerste heb ik ook niet gezegd.. Zijn je eigen woorden.

Ik kan ook zeggen(zonder omwegen of indirect); het werd in naam van die kerk gedaan, dat is 'de bron van het kwaad' dus waarom neem je daar geen afstand van?

Zie waar het naartoe zal leiden..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat eerste heb ik ook niet gezegd.. Zijn je eigen woorden.

Ik kan ook zeggen(zonder omwegen of indirect); het werd in naam van die kerk gedaan, dat is 'de bron van het kwaad' dus waarom neem je daar geen afstand van?

Zie waar het naartoe zal leiden..

Nog eens, zou ik zeggen... Wat is je punt? Want ik snap je niet...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat eerste heb ik ook niet gezegd.. Zijn je eigen woorden.

Ik kan ook zeggen(zonder omwegen of indirect); het werd in naam van die kerk gedaan, dat is 'de bron van het kwaad' dus waarom neem je daar geen afstand van?

Zie waar het naartoe zal leiden..

Nog eens, zou ik zeggen... Wat is je punt? Want ik snap je niet...

Geen probleem, laat het zitten..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nog eens, zou ik zeggen... Wat is je punt? Want ik snap je niet...

Geen probleem, laat het zitten..

Maar waarom zou ik het er bij laten zitten, nu ik de "moeite" genomen heb om het gesprek met je aan te gaan? Ik wil écht graag weten wat je bedoelt!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat mag je allemaal prima geloven hoor, het is mij om het even.

Maar als je het nou even een stapje naar achter neemt en het even objectief bekijkt dan slaan je argumenten natuurlijk niet echt raak. Bijvoorbeeld de koran dat dat de meest recente openbaring van God zou zijn, kijk eens naar het boek van Mormon, veel recenter. http://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_van_Mormon

Dat liefdevolle zie ik eigenlijk binnen het grootste deel van de islam niet terug. Onderdrukking en doodslag zijn eerder termen die mij te binnen schieten als ik denk aan de vruchten van de islam.

De islam blaast zichzelf wel op binnen de komende 100 jaar. Mensen van goede wil zullen het verlaten en de rest zal elkaar wel uitmoorden.

Het boek van mormon is wel recent, maar niet afkomstig van God.

Dit komt (nogmaals) omdat jij de islam enkel en alleen via de media 'kent'.

Zie mijn vorige antwoord..

Ik weet niet of jij de ontwikkelingen bijhoudt rondom de islam, maar steeds meer mensen treden de islam binnen terwijl de kerken leeglopen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nog eens, zou ik zeggen... Wat is je punt? Want ik snap je niet...

Geen probleem, laat het zitten..

Maar waarom zou ik het er bij laten zitten, nu ik de "moeite" genomen heb om het gesprek met je aan te gaan? Ik wil écht graag weten wat je bedoelt!

Deze gruweldaden waren in opdracht van de kerk uitgevoerd, dat is iets anders dan in naam van de kerk zoals het geval is bij terroristen die claimen iets in naam van de islam te doen. De kerk, die 'gemeenschap der heiligen' heeft zelf opdracht gegeven om deze kruistochten te houden en onschuldige mensen waaronder ouderen, vrouwen en kinderen als geiten af te slachten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...waren in opdracht van de kerk uitgevoerd...

Dacht het niet... Maar misschien kan je dat hard maken?!

Je schreef trouwens eerder: "het werd in naam van die kerk gedaan" - en dat is heel wat anders...

Dat laatste is voor mij ook geen reden om "de Kerk" te verlaten - zoals "Kouachi en Coulibaly" voor jou ongetwijfeld geen reden zullen zijn om de islam de rug toe te keren...

Maar dat is iets anders dan "er een ander moreel standpunt over innemen" en dat standpunt ondubbelzinnig kenbaar maken...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zucht.. daar gaan we weer, het zijn terroristen dus heeft niets met de Islam te maken, of ' wij kennen de islam alleen maar uit de media' Als iets er uitziet als een kip, het loopt als een kip, het maakt het geluid van een kip, het legt eieren als een kip, maar we noemen het een olifant. Logisch? Nee, zo ook hier. Hoef je nog niet eens enig kennis te hebben van Islam, alleen een aanblik is al voldoende.

Neem bijvoorbeeld ISIS:

1. Men noemt zich een Islamitische Staat.

2. Men wordt gefinancieerd door o.a. moslims en Islamitische landen.

3. Alle leden zijn moslim

4. Men leeft volgens de islamitische sharia.

5. Men geeft hun eigen leven op voor de islam als een islamitische martelaar.

6. De leden halen hun inspiratie uit de koran

7. De organisatie streeft naar een islamitische kalifaat

8. Dit doet men d.m.v. de Jihad, de islamitische heilige oorlog

9. De leden worden geworven door moslims veelal ook in moskeeen

10. Men roept voortdurend, ook tijdens het moorden Allah akbar (Allah is de grootste)

Een fatwa van Al-Quada luidt:

'De opdracht is zoveel mogelijk Amerikanen en bondgenoten te doden, dit is een individuele opdracht voor elke Moslim die daartoe in staat is, in elk land waar dit mogelijk is'.

Het motto van de Moslim Broederschap:

'Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de profeet onze leider, de Jihad is inze weg en de dood voor Allah ons hoogste streven'.

Het motto van Boko Haram:

'De Nigiriaanse staat en de Christenen zijn inze vijanden, wij vallen de Staat, haar veiligheidsapparaat en de kerken aan, tot wij ons doel bereiken; de oprichting van een islamitische Staat'.

Het handvest van Hamas:

Artikel 7: 'de dag des oordeels komt niet, totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht.

Zoals bovenstaand duidelijk wordt, al deze organisaties hebben helemaal niets met de Islam te maken, ik heb ook geen idee hoe wij westerlingen dan met het vreemde idee rondlopen dat deze organisaties ook maar iets met Islam te maken zouden kunnen hebben.

En dan beperk ik mij nog maar tot enkele organisaties en heb het nog niet eens over de moslimlanden, waarvan er niet één een democratie is en waar de mensen volledige vrijheid van bv Godsdienst hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid