Spring naar bijdragen
Lid- Kerk Van God

Wie is de ware kerk?

Aanbevolen berichten

Kortom, je bent je er niet van bewust wat voor een verzameling boeken de bijbel is en hoe het ontstaan is.

en hoe komt u tot deze conclusie?

Op basis van jouw 10 bijdragen aan dit forum. Hoe zou ik anders aan zo'n conclusie kunnen komen? Ik ken je namelijk verder niet.

Zeg overigens gerust je ipv u.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...en ook helemaal niet in de bijbel staan. Dus zij zijn al uitgesloten.

Zo'n "exclusief christendom", gericht op "uitsluiting": krijg je daar nu niet het gevoel bij "Dat kan niet kloppen...!"???

De persoon die achter "Lid, Kerk Van God" zit staat ook niet met naam en toenaam in de Schrift... En legt misschien ook nog wel 1 of 2 zaken niet uit zoals het oorspronkelijk de bedoeling was van de auteur(s) van de Schrift - kan zo maar gebeuren: ook dus al uitgesloten???

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Mijn punt is dat je niets/te weinig van kerkelijke geschiedenis en de ontstaansgeschiedenis van de bijbel weet. En dus onmogelijk zulke uitspraken kan doen.

Waarom hecht je dan überhaupt waarde aan de bijbel?

Ik wil juist zo Bijbels mogelijk blijven, daarom gebruik ik ook altijd verzen uit de Bijbel om mijn standpunt te kunnen verdedigen. want als wij over geloof spreken hebben wij alleen de Bijbel nodig het woord van God. Ik hoop dat ik daar niemand mee kwets maar wat er in de bijbel staat is het woord

van God, God kan niet liegen.

Hebreeën 6:18 zodat wij door twéé

onwrikbare stellingnames,

waarin het onmogelijk is

dat God liegt,

een krachtige aanmoediging hebben,

nu wij gevlucht zijn tot hem,

om ons vast te klampen

aan de hoop die vóór ons ligt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...en ook helemaal niet in de bijbel staan. Dus zij zijn al uitgesloten.

Zo'n "exclusief christendom", gericht op "uitsluiting": krijg je daar nu niet het gevoel bij "Dat kan niet kloppen...!"???

De persoon die achter "Lid, Kerk Van God" zit staat ook niet met naam en toenaam in de Schrift... En legt misschien ook nog wel 1 of 2 zaken niet uit zoals het oorspronkelijk de bedoeling was van de auteur(s) van de Schrift - kan zo maar gebeuren: ook dus al uitgesloten???

Handelingen 20:28 vergadering van God

1 Korintiërs 1:2 vergadering van God

2 Korintiërs 1:1 vergadering van God

1 Timoteüs 3:5 vergadering van God

Er staan er nog meer in de bijbel, De Kerk van God of Vergadering. Apostel Paulus noemt het vergadering of kerk van God dus ik ook. Het is toch veel juister dan Rooms-katholieke Kerk of niet??? de kerk was toch niet ontstaan in Rome???

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...en ook helemaal niet in de bijbel staan. Dus zij zijn al uitgesloten.

Zo'n "exclusief christendom", gericht op "uitsluiting": krijg je daar nu niet het gevoel bij "Dat kan niet kloppen...!"???

De persoon die achter "Lid, Kerk Van God" zit staat ook niet met naam en toenaam in de Schrift... En legt misschien ook nog wel 1 of 2 zaken niet uit zoals het oorspronkelijk de bedoeling was van de auteur(s) van de Schrift - kan zo maar gebeuren: ook dus al uitgesloten???

Handelingen 20:28 vergadering van God

1 Korintiërs 1:2 vergadering van God

2 Korintiërs 1:1 vergadering van God

1 Timoteüs 3:5 vergadering van God

Er staan er nog meer in de bijbel, De Kerk van God of Vergadering. Apostel Paulus noemt het vergadering of kerk van God dus ik ook. Het is toch veel juister dan Rooms-katholieke Kerk of niet??? de kerk was toch niet ontstaan in Rome???

Daar staat á¼ÎºÎºÎ»Î·ÏƒÎ¯Î±, ja. Ecclesia...

En wat betreft dat "Rooms-katholieke Kerk"... Misschien is het wijs om niet "etiketten van anderen" te gebruiken. Maar eens te kijken hoe men zichzelf ziet. B.v. via hun eigen catechismus:

http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/index_lt.htm

Men ziet zichzelf als "catholica ecclesia" - inderdaad: als ecclesia... Met de toevoeging "catholica", helaas om aan te geven dat er ook lieden bestaan die zich wat minder katholiek opstellen, vergeten dat die ecclesia universeel, καθολικός, is...

Zich helaas te "exclusief" opstellen naar "medegelovigen in Christus"...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik probeer zo christelijk mogelijk te blijven. Daarin is de bijbel belangrijk maar wel onderdeel van de overlevering en in die context moet die verstaan worden.

Zullen wij gaan kijken in de Bijbel en het woord van God lezen.

Johannes 8:31 Toen heeft Jezus gezegd,

tot de Judeeërs die in hem zijn gaan geloven:

gíj, als ge blijft bij mijn woord,

zijt ge waarlijk leerlingen van mij,

De waarlijke leerlingen in deze vers zijn de waarlijke christenen zij hebben het woord van God

in zijn puurste vorm ontvangen toen Jezus leefde.

En laat ons nu de vraag stellen, wie zijn ware christenen? die in hem zijn gaan geloven:

en in zijn woord blijven Zoals in de vers staat.

want geloven in Christus en niet zijn woord volgen is het zelfde als christus niet accepteren.

Ik zal het bewijzen.

Johannes 12:48 wie mij afwijst

en mijn uitspraken niet aanneemt

heeft er al één die oordeelt:

het woord dat ik heb gesproken,

dat zal hem oordelen ten laatsten dage,

Als je zegt "ik geloof in Christus maar aanvaard niet zijn woord en zijn wetten". Sorry, dan ben je niet een echte christ volgens de Bijbel. Deze woorden komen van Christus, niet van mij. er staan er zoveel in de Bijbel. Geloof is een exacte wetenschap als ik het zo mag noemen en niet een spel van raden en gissen.

Sorry broeders, maar dit gaat mijn laatste bericht zijn voor vandaag.

Heb een heel druk weekend voor mij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Toon eerst maar aan dat Christus daarmee uitsluitend en alleen de Schrift bedoelt en dan nog enkel de canon die jijzelf gebruikt. Ik mag aannemen dat jouw bijbel maar 66 boeken heeft? Leg dan maar uit, op basis van de bijbel zélf, waarom nu juist die boeken erin moesten.

Jij lijkt te suggereren dat Gods Woord = Schrift. Maar dat kom je nergens in de bijbel tegen. Ergo: in Johannes staat dat Jezus Gods Woord is. Leg dat dan maar eens uit.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Johannes 8:31 hebt dan (zorg) voor uzelf

en voor heel de kudde

waarin de heilige geestesadem

u gesteld heeft als opzieners,

om de vergadering van God te weiden

die hij zich heeft verworven

door zijn eigen bloed;

Ik wil nog even naar iets verwijzen om te bewijzen dat de vergadering echt van God is.

De Vergadering van God, die hij zich heeft verworven

door zijn eigen bloed;

Matteüs 16:18 en ík zeg jou

dat jij een Petrus bent:

op deze petra,

zal ik mijn vergadering bouwen

en de poorten van het schimmenrijk

zullen haar niet te sterk zijn;

Met petra word Jezus bedoeld.

God bouwde na de val van Israël, zijn kerk op, door zijn zoon Jezus.

Hij is het hoofd en zijn leerlingen het lichaam.

Amos 9:11 Te dien dage

zal ik de vervallen hut van David / doen opstaan;

hun bressen zal ik dichtmetselen,

al wat er van haar afgebroken is zal ik doen opstaan

en ik zal haar herbouwen als in de dagen van eeuwig,-

Dit is een belofte van God. Hiermee wordt Matteüs 16:18 bedoeld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Toon eerst maar aan dat Christus daarmee uitsluitend en alleen de Schrift bedoelt en dan nog enkel de canon die jijzelf gebruikt. Ik mag aannemen dat jouw bijbel maar 66 boeken heeft? Leg dan maar uit, op basis van de bijbel zélf, waarom nu juist die boeken erin moesten.

Jij lijkt te suggereren dat Gods Woord = Schrift. Maar dat kom je nergens in de bijbel tegen. Ergo: in Johannes staat dat Jezus Gods Woord is. Leg dat dan maar eens uit.

Dat bedoel ik dus eigenlijk ook.

Kom maar eerst overtuigend maken waarom we jouw denkkaders moeten aannemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik probeer zo christelijk mogelijk te blijven. Daarin is de bijbel belangrijk maar wel onderdeel van de overlevering en in die context moet die verstaan worden.

Zullen wij gaan kijken in de Bijbel en het woord van God lezen.

[..................]

Laat die verzameling boeken die we nu Bijbel noemen vastgesteld zijn door de katholieke kerk in de 4e eeuw na Christus (dus nog ver voor het grote schisma met gevolg Rooms Katholieke en Oosters Orthodox kerken zes eeuwen later).

Overigens beschouwt iedere christelijke groep zichzelf als vergadering van gelovigen. Dat is meer een kwestie van hoe je sommige Griekse woorden vertaald dan dat het een exclusief gezelschap betreft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Toon eerst maar aan dat Christus daarmee uitsluitend en alleen de Schrift bedoelt en dan nog enkel de canon die jijzelf gebruikt. Ik mag aannemen dat jouw bijbel maar 66 boeken heeft? Leg dan maar uit, op basis van de bijbel zélf, waarom nu juist die boeken erin moesten.

Jij lijkt te suggereren dat Gods Woord = Schrift. Maar dat kom je nergens in de bijbel tegen. Ergo: in Johannes staat dat Jezus Gods Woord is. Leg dat dan maar eens uit.

Ik denk wel dat mijn Bijbel het zelfde aantal boeken zal hebben als die van u.

Maar laten wij lezen in de bijbel.

Openbaring 22:18 Ik betuig aan ieder

die de woorden van de profetie van dit boek

hoort:

als iemand hieraan toevoegt,

God zal hem toevoegen

de slagen die in dit boek beschreven staan.

En indien iemand afneemt

van de woorden van het boek

van deze profetie,

God zal zijn deel afnemen

van het geboomte van het leven

en van de heilige stad,

die beschreven staan in dit boek.

Dit is denk een heel duidelijke antwoord op u vraag dat de Bijbel compleet is.

God verbied als iemand hieraan toevoegt,

God zal hem toevoegen

de slagen die in dit boek beschreven staan.

En indien iemand afneemt

van de woorden van het boek

van deze profetie,

God zal zijn deel afnemen

van het geboomte van het leven

en van de heilige stad,

die beschreven staan in dit boek

Hier nog een voorbeeld uit de Bijbel

Openbaring 1:1 Openbaring van Jezus Christus,

die God hem gegeven heeft

om aan zijn dienaars te tonen

‘wat spoedig moet geschieden’ (Dan. 2,28),

en welke hij in tekenen bekendgemaakt heeft

door de zending van zijn engel

aan zijn dienaar Johannes,

Deze introductie van het Boek, Openbaring is al genoeg om te begrijpen dat wat spoedig moet geschieden al in de Bijbel staat. Dus ze is compleet.

Ik zelf gebruik momenteel de Naardense Bijbel en de NGB vertaling 1951.

Als er betere vertalingen zijn mag er altijd naar verwezen worden. Dank u.

Sorry mijn antwoorden zijn redelijk kort, maar ik wil niet alles volschrijven met verzen dan haken mensen meestal af.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Toon eerst maar aan dat Christus daarmee uitsluitend en alleen de Schrift bedoelt en dan nog enkel de canon die jijzelf gebruikt. Ik mag aannemen dat jouw bijbel maar 66 boeken heeft? Leg dan maar uit, op basis van de bijbel zélf, waarom nu juist die boeken erin moesten.

Jij lijkt te suggereren dat Gods Woord = Schrift. Maar dat kom je nergens in de bijbel tegen. Ergo: in Johannes staat dat Jezus Gods Woord is. Leg dat dan maar eens uit.

Ik denk wel dat mijn Bijbel het zelfde aantal boeken zal hebben als die van u.

Maar laten wij lezen in de bijbel.

Openbaring 22:18 Ik betuig aan ieder

die de woorden van de profetie van dit boek

hoort:

als iemand hieraan toevoegt,

God zal hem toevoegen

de slagen die in dit boek beschreven staan.

En indien iemand afneemt

van de woorden van het boek

van deze profetie,

God zal zijn deel afnemen

van het geboomte van het leven

en van de heilige stad,

die beschreven staan in dit boek.

"dit boek" slaat natuurlijk op het boek openbaring. De bijbelboeken zijn pas veel later gebundeld. "dit boek" kan dus onmogelijk op de bijbel slaan.

Waarschijnlijk heb jij een bijbel met daarin 66 boeken gebundeld. Ik hanteer een bijbel waarin meer dan 66 boeken gebundeld zitten.

Dit is denk een heel duidelijke antwoord op u vraag dat de Bijbel compleet is.

God verbied als iemand hieraan toevoegt,

God zal hem toevoegen

de slagen die in dit boek beschreven staan.

En indien iemand afneemt

van de woorden van het boek

van deze profetie,

God zal zijn deel afnemen

van het geboomte van het leven

en van de heilige stad,

die beschreven staan in dit boek

Dus buiten het boek openbaring heb jij alle andere bijbelboeken uit je bijbel gescheurd?

Wat overigens ook leuk is dat aan het boek openbaring wat jij in je bijbel hebt wel degelijk dingen zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld paginanummers, alineanummers en leestekens.

Hier nog een voorbeeld uit de Bijbel

Openbaring 1:1 Openbaring van Jezus Christus,

die God hem gegeven heeft

om aan zijn dienaars te tonen

‘wat spoedig moet geschieden’ (Dan. 2,28),

en welke hij in tekenen bekendgemaakt heeft

door de zending van zijn engel

aan zijn dienaar Johannes,

Deze introductie van het Boek, Openbaring is al genoeg om te begrijpen dat wat spoedig moet geschieden al in de Bijbel staat. Dus ze is compleet.

Dat lees jij er in. Maar jou bijbel van 66 boeken beschouw ik als verre van compleet. Er zijn boeken uitgehaald.

Ik zelf gebruik momenteel de Naardense Bijbel en de NGB vertaling 1951.

Als er betere vertalingen zijn mag er altijd naar verwezen worden. Dank u.

Sorry mijn antwoorden zijn redelijk kort, maar ik wil niet alles volschrijven met verzen dan haken mensen meestal af.

Beter is relatief. Gebruik vooral de vertaling die je prettig vindt lezen zou ik zeggen. Elke vertaling is namelijk slechts een vertaling waarbij keuzes zijn gemaakt door de vertalers.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ten eerste: "mijn" bijbel heeft 73 boeken en aanvullingen op Ester en Daniël. In "mijn" bijbel zijn de deuterocanonieke boeken er namelijk niet uitgehaald.

Ten tweede: geen van die verzen spreekt expliciet over de hele bijbel, maar enkel over het boek Openbaringen zelf en over een engel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gebruik vooral de vertaling die je prettig vindt lezen zou ik zeggen. Elke vertaling is namelijk slechts een vertaling waarbij keuzes zijn gemaakt door de vertalers.

1. Een slechte vertaling is een bron van dwaling ten opzichte van een betere vertaling;

2. Een waaier aan mogelijkheden doodt elke confronterende boodschap;

3.Aan de vertaling vooraf gaat een keuze over de grondtekst.

Allemaal overwegingen waardoor je opmerking dat het gaat om prettig lezen, ellende biedt aan degenen die niet het verstand hebben gekregen om erover na te denken en van jouw norm af te wijken. Waarbij de vraag gerechtvaardigd is of het wel eerlijk en oorbaar is om een dergelijk criterium te geven. Want wie tekort komt heeft juist die begeleiding nodig die jij juist aan de leiding van de kerk toevertrouwt. Die heeft de bron nodig nodig. En dat is precies waarom je er zo gemakkelijk over praat. Je bent bang of onzeker of ongelovig waardoor je niet vertrouwt dat het woord van God er ook echt is. En dus val je terug op het volstrekt dwaze dat Christus het woordvervangende Woord van God is. Je gelooft niet dat de bijbel iets te zeggen heeft zonder een mens die er met gezag ver spreekt. En daardoor wordt je losjes over de bijbel. Vergetende dat 'prettig' wel een heldere, maar geen geestelijke norm biedt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Toon eerst maar aan dat Christus daarmee uitsluitend en alleen de Schrift bedoelt en dan nog enkel de canon die jijzelf gebruikt. Ik mag aannemen dat jouw bijbel maar 66 boeken heeft? Leg dan maar uit, op basis van de bijbel zélf, waarom nu juist die boeken erin moesten.

Jij lijkt te suggereren dat Gods Woord = Schrift. Maar dat kom je nergens in de bijbel tegen. Ergo: in Johannes staat dat Jezus Gods Woord is. Leg dat dan maar eens uit.

Dat bedoel ik dus eigenlijk ook.

Kom maar eerst overtuigend maken waarom we jouw denkkaders moeten aannemen.

Heren! Het woord van God is het Woord van God. Dat is niet Jezus Christus. Dat wordt ogenblikkelijk 100% helder, als ik hier ga beweren dat jullie zeggen dat Jezus Christus slechts een boodschapper (een woord) is en niet meer dan dat. Want een woord is geen mens en geen Kracht en geen God, maar een woord. Het begint er dus mee dat jullie loskomen van de rare onwerkelijke gedachte dat Jezus een woord is, zonder eerst dat woord ook serieus erop na te slaan waaruit je dergelijke onzin zou kunnen halen.

Dus: als je een beroep erop wilt doen dat Jezus het Woord van God is, zul je toch eerst gezag moeten toekennen aan het woord dat jullie bron is. Ik vind namelijk dat jullie op dit punt slecht lezen. Waarbij het zure is dat in jullie traditie ook geen behoefte is om te lezen, omdat je aan het woord geen ander gezag geeft dan in een context van traditie en wat jullie als leer hebben aanvaard.

Beetje jammer want jullie tekst van Johannes 1 spreekt nu juist over het Licht, en dat Licht wordt gekenmerkt door Jezus Christus.

Aha, dus Jezus Christus is nu het Licht, meer nog dan het Woord. Weten we dat ook weer. En dat licht gaat nu juist over het verstand en het licht van God. Door de heilige Geest die in een hart werkt tot sturing naar kennis en meer begrip van God. Dus als je iemand anders vraagt naar uitleg over het Woord, waarom begin je dan niet eerst te beseffen wat je zelf inbrengt, en te lezen datgene waar je je kennis uit haalt. Of komt de kennis dat Jezus Christus het WOORD is, misschien niet uit de bijbel?? Zeg het maar.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De kerken die in apostolische successie staan. De katholieke Kerk en de oosters-orthodoxe Kerken dus. Althans, dat denk ik.

Ik denk dat je het mis hebt. De katholieke kerk is aan het begin van de 16de eeuw ontstaan.

De In de 11de eeuw de oosters-orthodoxe Kerk.

Aan het begin van de 16de eeuw waren de lutheranen, calvinisten en de wederdopers :)

Of terwijl, de protestanten en de volwassendopers

De 11de eeuw was opsplitsing van de Katholieke Kerk in de Oosters Orthodoxe Kerk en de Rooms Katholieke Kerk van het westen geloof ik. De eerste oecumenische vergadering waarin de Katholieke Kerk officieel werd verenigd is de vierde eeuw na Christus.

Ik zelf geloof dat de ware Kerk alle kinderen van God gezamenlijk zijn, die door Jezus Christus worden geleid. Je ziet ze ook overal :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik denk dat je het mis hebt. De katholieke kerk is aan het begin van de 16de eeuw ontstaan.

Je bent denk ik in de war met het protestantisme. De Katholieke kerk was er al in de oudheid.

Ok, sorry heb nog eens op het internet nagekeken. Was inderdaad veel vroeger.

Mijn punt is dan ook niet welk jaar ze ontstond maar dat ze de leer van onze Heer Jezus Christus veranderd hebben en ook helemaal niet in de bijbel staan. Dus zij zijn al uitgesloten.

Nou, dit is wel interessant, want het veranderen van de leer is inderdaad een groot probleem geweest, maar ik geloof dat dit in de wortel al veel eerder gebeurd was. Al in de eerste eeuw. De 7 gemeenten van Openbaring streden er al tegen. De eeuwen later zijn er concilies geweest waarin gepoogd werd dat ook te bestrijden door de leer opnieuw vast te stellen. De katholieke leer. Later deden de protestanten dat met bijvoorbeeld de Dordrechtse leefregels. Daarna krijg je evangelicale en pinkstertheologie etc..

We zijn er eigenlijk nooit meer boven opgekomen, van wat er al vrij direct mis was gegaan.

Het komt er op neer dat we hier op aarde nog niet christelijk genoeg zijn gebleken om de waarheid zuiver in stant te laten.

Echter is de waarheid wel bewaard gebleven.

Vat het maar eens samen:

Jezus is Heer, Hij doet ons God kennen.

Hij is God die ons geschapen heeft.

Heb uw naaste lief als u zelf en God boven alles.

Behandel een ander zo, zoals je graag zelf behandeld wilt worden.

Jezus geeft ons het levend water waardoor we leven en nooit meer dorst hebben.

Zijn bloed dat vloeide op Golgota reinigd ons van alle zonden

In geloof worden wij wedergeboren en zullen we leven als Hem.

Allen weerspiegelen we Hem op de aarde.

Wij zijn allen werktuigen van Jezus onze Heer.

Met Hem zullen we leven in eeuwigheid

Jezus heeft de dood overwonnen.

Hij zal heersen op de jongste dag.

De dood zal er dan niet meer zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Robert Frans en Thorgrem: maken jullie het hem niet wat te moeilijk?

Hij is enthousiast over de bijbel die hij heeft en wat hij ontdekt heeft.

Het is duidelijk dat hij niet de hele geschiedenis weet.

Help hem dan een beetje met wat meer uitleg vanuit de geschiedenis, want hij doet geen vlieg kwaad. :)

Weet hij veel van hoe jullie het zien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De kerken die in apostolische successie staan. De katholieke Kerk en de oosters-orthodoxe Kerken dus. Althans, dat denk ik.

Ik denk dat je het mis hebt. De katholieke kerk is aan het begin van de 16de eeuw ontstaan.

De In de 11de eeuw de oosters-orthodoxe Kerk.

Aan het begin van de 16de eeuw waren de lutheranen, calvinisten en de wederdopers :)

Of terwijl, de protestanten en de volwassendopers

De 11de eeuw was opsplitsing van de Katholieke Kerk in de Oosters Orthodoxe Kerk en de Rooms Katholieke Kerk van het westen geloof ik. De eerste oecumenische vergadering waarin de Katholieke Kerk officieel werd verenigd is de vierde eeuw na Christus.

Ik zelf geloof dat de ware Kerk alle kinderen van God gezamenlijk zijn, die door Jezus Christus worden geleid. Je ziet ze ook overal :)

Daar volg ik je in.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een ware kerk bestaat niet en kan ook niet bestaan, want dan zou je lot afhangen van de kerk waar je bent aangesloten en zo werkt het niet, want men wordt niet geoordeeld door bij wat voor kerk men is aangesloten, maar obv je persoonlijke geloof en werken. De kerk is maar een hulpmiddel om de gelovige met zijn geloofsleven te helpen en te ondersteunen.

De ware kerk is m.i. alle gelovigen die een werkelijke persoonlijke relatie met God hebben, deze gezamelijk vormen het lichaam van Christus, de ware kerk en maakt het echt niet uit bij wat voor kerk dit lid aangesloten bent. Ondanks dat het Christendom honderden verschillende richtingen en stromingen heeft, uiteindelijk is er het kruis wat alle verschillende richtingen samen verbind.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja wat is de ware kerk:

Volgens sommigen was Jezus Nederlands Hervormd, anderen zeggen Hij was rooms katholiek en volgens mij was Jezus een baptist :#

Nee ik denk dat als je als kerk zo dicht mogelijk nastreeft wat Jezus leerde en als kerk mensen aanspoort te leven als Hij je een goede poging doet als kerk zijnde, maar DE ware kerk bestaat volgens mij niet.

Dat is het etiket wat mensen er zelf opplakken daar ze menen het beste te doen wat Gods woord leert en zegt. Maar daar ook een kerk uit feilbare mensen bestaat is er naar mijn mening geen echte ware kerk. Hoezeer men ook poogt zo dicht mogelijk naar Gods woord te leven.

Wel bestaat er een ware Heer en Verlosser..gelukkig maar ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Robert Frans en Thorgrem: maken jullie het hem niet wat te moeilijk?

Er komt hier iemand heel hoog van de toren blazen en krijgt wat hele basale vragen en kan daar al geen steekhoudend antwoord op geven.

Hij is enthousiast over de bijbel die hij heeft en wat hij ontdekt heeft.

Goed voor hem.

Het is duidelijk dat hij niet de hele geschiedenis weet.

Inmiddels is dat zonder meer duidelijk en toch schijnt het hem weinig te deren.

Help hem dan een beetje met wat meer uitleg vanuit de geschiedenis, want hij doet geen vlieg kwaad. :)

Om iemand te kunnen helpen moet diegene wel geholpen willen worden. Daarnaast staan er meer dan genoeg hints en tips in de antwoorden waar hij wat mee zou kunnen doen.

Weet hij veel van hoe jullie het zien.

Daar doet hij in zijn eerste bijdrage al een pittige uitspraak over dat hij dat wel denkt te weten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid