Spring naar bijdragen
Dwarrel

parijs

Aanbevolen berichten

Robert Frans,

Ik heb je niet expres genegeerd, maar afgelopen dagen aan de buis gekluisterd.

Beste DeThomas,

Zomaar enkele citaten die mij het meest opvielen:

"Democratie is goed voor het verlichte westen, maar niet voor die arme onderontwikkelde zandnegers en spleetogen?"

"Ik vind het knap dat je dit toegeeft."

"Simpelweg, omdat de gematigden te vaak nog de deur open zetten, of in elk geval niet dicht gooien, voor de extremisten."

"De plekken in de wereld waar het Geloof, welk dan ook het voor het zeggen heeft doen het minder goed op allerlei gebieden."

Laat ik meteen met de deur in huis vallen: ik zie democratie niet als de enige verlichte bestuursvorm, ik geef niets toe maar kom er vol voor uit, ik ben geen gematigde katholiek, maar gewoon katholiek en in veel gelovige landen gaat het gewoon prima.

Ik heb geen enkel probleem met gewone katholieken in hun daden, alhoewel "gewoon katholiek" me niet zo heel veel zegt moet ik zeggen.

In het eerste citaat redeneer je heel erg vanuit de premisse dat democratie als enige verlichting zou brengen en een soort verdienste is voor ontwikkelde landen. Maar dat geloof ik nu juist niet.

Je citeert me verkeerd. Ik zeg juist dat JIJ die suggestie wel lijkt te wekken.

Niet-democratische landen zie ik dan ook niet als minderwaardig, ook niet als zij beter af zijn met een andere bestuursvorm. In de ene cultuur past de ene bestuursvorm beter dan in de andere. Dat heeft niets met ontwikkeling te maken, maar met hoe een land opgebouwd is en hoe een cultuur sowieso naar autoriteit en politiek aankijkt.

Het heeft ook heel erg met geschiedenis te maken, met hoe je daar tegenaan kijkt.

Ik zie niet democratische landen niet per definitie als minderwaardig, ligt er aan welke niet democratisch land je neemt. Als een land echter de vrijheid van meningsuiting, onderzoek en geloofsvrijheid onderdrukt dan wel.

In het tweede citaat doe je als het ware alsof ik toegeef dat ik nog niet zo ver verlicht ben als jij. Met het woord "toegeven" impliceer je namelijk dat ik je eigenlijk wel gelijk geef, maar gewoon nog niet zo ver ben als jij.

Ik ben tamelijk arrogant en ik ben er van overtuigd dat mijn levensvisie beter is dan de jouwe. Ik neem echter aan dat jij dat ook van de jouwe zult zeggen (anders vraag ik me af waarom je expres een levensvisie erop na houdt die je zelf inferieur vindt).

Maar ik heb eens even naar de rest van dat stukje discussie gekeken. Wat ik bedoelde is dat je in principe toegeeft dat een christen ook kan radicaliseren. Ik maakte hierin een zijsprong, die ik wellicht niet duidelijk als een zijsprong aan gaf.

Dat is echter slechts voor een deel waar. Mijns inziens is lang niet alles waar het westen voor staat altijd waar en juist. Soms gaan (seculiere) westerlingen dan ook echt veel te kort door de bocht als het gaat om het oordelen over andere culturen met andere normen en waarden. En niet zelden al helemáál als het om godsdienst gaat.

Geef een voorbeeld, zou ik zeggen.

Er zijn verschillende culturen en politieke systemen in de wereld, waaronder de westerse. Ik zie geen reden om de westerse culturen als superieur te zien. Ja, we kennen zeker onze verworvenheden, maar ook onze valkuilen en kwalijkheden. Ook wij schenden mensenrechten, ook wij hebben waarden die bij andere culturen afschuw wekken, ook onze politieke systemen zijn wereldwijd gezien meestal ook buitengewoon vatbaar voor corruptie.

Een deel van dit probleem zit hem (denk ik) in de benaming. Het woord "Westers" lijkt te suggereren dat alleen Europa en de VS deze waarden heeft bedacht en onderschreven. Ik doel hierbij op de vrijheid van onderzoek, meningsuiting, pers en gelijke rechten voor allen. Natuurlijk zijn er in de geschiedenis "oosterse" samenlevingen geweest die dit hebben gedaan of deze waarden nu aan hebben gedragen.

Een ander probleem is het gebruik van het woord superieur, wat veel mensen al bij voorbaat tegen de borst stuit. Ik denk niet dat we moeten claimen dat "de westerse wereld", zoals ik hem maar even noem, perfect is geboren, nu perfect is en tot in lengte der dagen perfect zal zijn. Er zijn vele fouten gemaakt. Een deel van die fouten kunnen we door kritisch zelfonderzoek (daar is hij weer, de vrijheid van onderzoek) misschien in de toekomst vermijden (om vol enthousiasme nieuwe te maken.

In het derde citaat impliceer je dat de grote gelovige massa gematigd is in hun geloof, alsof de extremisten het meest zuivere, onversneden geloof zouden belijden. Dit is dus pertinent niet waar. Oók niet als het om de islam gaat, want de gehele islamitische wereld veroordeelt openlijk deze aanslagen. Zelfs Iran en zelfs Hamas doen dat.

Een relatief nieuw fenomeen dat Moslims deze aanslagen ook veroordelen. Maar dat doet er niet toe. Als je de heilige boeken bekijkt en de God die zij beschrijven valt mij op: God is niet gematigd. Dat de meeste gelovigen het wel zijn is een gelukkig iets.

Maar dat is een ander discussie. Waar vind ik het bewijs dat jouw christendom het ware christendom is en niet dat van de bible-belt christen die de abortus-artsen doodschiet? Hoe wordt dat bepaalt? Deze redeneing kun je ook toepassen op de Islam.

Ik ben geen gematigde katholiek. Ik ben gewoon katholiek, die het katholieke geloof zo goed als mogelijk probeert na te volgen in mijn dagelijks leven. Net zoals veel moslims helemaal niet gematigd zijn, maar gewoon proberen hun islamitische geloof na te volgen.

Het christendom en de Islam zijn niet één op één inwisselbaar. Zelfs als ze hun gewelddadige gezicht opzetten zijn ze anders.

Als daardoor blijkt dat wij prima kunnen samenleven met elkaar, dan bieden zowel christelijke als islamitische religies daar blijkbaar gewoon ruimte voor. En als er dan extremisten opstaan die door zo'n beetje alle andere gelovigen worden veroordeeld, dan biedt het gewone christendom en de gewone islam blijkbaar geen ruimte daarvoor en zitten die extremisten blijkbaar gewoon fout.

Als ik je goed begrijp vind ik je naïef, maar ik weet niet zeker of ik dat doe. Bedoel je dat mensen die extremisten zijn per definitie niet meer bij het geloof horen? Die mensen zelf vinden zichzelf wel Christen of Moslim.

Door te spreken over gematigde gelovigen, die blijkbaar zomaar kunnen "radicaliseren," verdenk je hen die juist samen met jou een vreedzame samenleving willen opbouwen. Maar hoe kan er vrede zijn als we elkaar van dit soort dingen gaan verdenken? Als we elkaar niet eens willen vertrouwen, vanwege die extremisten?

Mijn wantrouwen is niet een angst die 24 uur per dag en 7 dagen per week meespeelt hoor. Het is vooral een vraag: als gelovige hou je er al vrij absurde ideeën op na, ik vraag me wel eens af waarom je niet doorschiet naar die andere kant. Misschien is dat gewoon fatsoen, hoor.

Ik laat mij liever niet leiden door IS, maar liever door de mensen om mij heen. En als zij zeggen dat IS fout zit, dan reik ik hen de hand. IS daarintegen vertrouw ik voor geen meter in haar uitleg van de islam. Ik zou haar bij wijze van spreken nog niet eens vertrouwen als zij zegt dat water nat is.

Niet te min, IS is er echt wel van overtuigd dat zij een ware Islam is.

In je vierde citaat roep je dat plaatsen waar het geloof het voor het zeggen, het minder goed zouden doen. Maar waarin dan? En doen alle seculiere of niet-religieuze staten het dan echt altijd zoveel beter?

Dat hangt dus erg van je paradigma af. In grote delen van de wereld, ook daar waar mensen volop geloven, gaat het gewoon prima. Ze zijn misschien niet superrijk en ook niet zo consumentistisch als wij, en zij kennen ook zeker hun problemen zoals wij, maar al met al gaat het best goed in de wereld. Veel kinderen, óók in Afrika en Azië, gaan naar school, veel volwassenen kunnen een misschien sober, maar menswaardig bestaan opbouwen, er is veel vruchtbaar land waar men gewassen op verbouwt, door nieuwe technische ontwikkelingen kan men ook efficienter verbouwen en produceren met minder last voor het milieu, en men heeft ook een eigen rijke, spirituele traditie waar men zingeving in vindt en een goede basis voor wat men goed en kwaad vindt.

De waarden Vrijheid van Godsdienst, Onderzoek, Pers, Meningsuiting en gelijke behandeling voor iedereen zijn de grootste waarden die er zijn. Traditioneel gezien is het zo dat Godsdiensten deze waarden niet echt hoog in het vaandel hebben staan. Onze huidige Paus (ik ben officieel nog steeds katholiek geloof ik) is een hele aardige man, met ruimdenkende ideeën, maar de gematigde gelovige of de gelovige die de bijbel a-la-carte neemt is relatief een nieuw verschijnsel.

In het nieuws horen we enkel daar waar het slecht gaat en zij geeft ook altijd de uitzonderingen op de regel weer. Zelfs goede doelen overdrijven soms graag de problemen om meer donateurs te werven.

De aard van het beestje.

Elke cultuur en elk politiek systeem heeft haar verworvenheden en haar valkuilen. En als wij niet ook eerlijk naar onze problemen en valkuilen willen kijken, als wij niet ook willen inzien hoe arrogant wij soms kunnen overkomen op de rest van de wereld, dan zullen ook wij frustratie en haat oproepen.

Ik ben het 100 % met je eens in je eerste deel. Deze zelfkritiek mist niet echt in de Westerse Wereld. Jij uit hem bijvoorbeeld al. Het tweede deel, als we het op IS betrekken; een deel van de IS terroristen komt uit het westen en radicaliseert in een enorm tempo. Daarnaast, als ze zo boos zijn op het westen, waarom roeien ze dan yazidha en hun mede moslims met een evengrote geestdrift als ze het westen haten.

Breder gezien, veel mensen die hun land van herkomst willen ontvluchten, vluchten we naar dat arrogante westen.

Haat die helemaal niet nodig is als wij meer samen willen werken met andere culturen en ook met mensen die een andere denkwijze dan jij aanhangen. Samenwerking op basis van respect en gelijkheid, op basis van waarden die wereldwijd gewoon worden aangehangen, vanuit alle grote godsdiensten en tradities. Waarden die in elke cultuur op eigen, unieke wijze kunnen worden geimplementeerd.

Je hoort mij ook niet zeggen dat dit onmogelijk is.

De wereld hoeft niet seculier of westers te worden om vrede te krijgen. Vrede ontstaat als wij elkaar respecteren, bereid zijn van elkáár te leren en niet alleen zij van ons, en ons niet laten polariseren door extremisten die, vanuit welke godsdienst of denkwijze dan ook, duidelijk enkel uit zijn op dood en verderf.

Wat kan ik leren van een andere cultuur? Ik zeg niet dat er niets is, ik zou alleen graag willen weten wat.

Daarnaast verschil ik van mening over het seculier zijn. Ik denk dat regeringen seculier moeten zijn om wereldvrede na te streven. Het zal echter geen wondermiddel zijn, ook dan is er nog genoeg om fout te doen.

En ik zie daar al heel veel mooie tekenen in, want ik zie zowel moslims als christenen als joden als boeddhisten als hindoeïsten als niet-gelovigen de strijd opnemen tegen groeperingen als IS, ieder op de eigen wijze.

Zelfs anonymous.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb geen enkel probleem met gewone katholieken in hun daden, alhoewel "gewoon katholiek" me niet zo heel veel zegt moet ik zeggen.

Laten we het houden op katholieken die geen aanslagen plegen als ze het ergens mee oneens zijn. Gewoon mensen zoals jij en ik dus.

Je citeert me verkeerd. Ik zeg juist dat JIJ die suggestie wel lijkt te wekken.

Ik citeer je bewust zo. Je haalt er namelijk zelf die manier van spreken bij. Ik geef alleen aan dat niet in alle landen of culturen democratie werkt. Waarop jij automatisch lijkt te impliceren dat ik die landen wel als inferieur zou zien of zo. Maar dat geef ik dus nergens aan in mijn schrijven.

Ik zie niet democratische landen niet per definitie als minderwaardig, ligt er aan welke niet democratisch land je neemt. Als een land echter de vrijheid van meningsuiting, onderzoek en geloofsvrijheid onderdrukt dan wel.

Daar kunnen we elkaar prima in vinden. Alleen dan is de vraag wanneer er sprake is van onrechtmatige onderdrukking. Stel dat een onderzoeksbureau van verwerpelijke, absoluut onethische methoden gebruik wil maken voor onderzoek, mag je haar dan daarin niet tegenhouden? En als iemand met zijn mening haat zaait en oproept tot geweld en terreur, mag je diegene dan niet het zwijgen opleggen?

Geen enkel land kent volledige vrijheid van meningsuiting, ook Nederland niet. Hier mag je ook niet zomaar alles zeggen. Maar waar de vrijheid behoort te eindigen, daar zijn dus veel verschillende opinies over, zelfs ook nog binnen het westen.

Een voorbeeld waarin meningen over kunnen verschillen is bijvoorbeeld de vraag of internet vrij mag zijn of niet. In het westen hechten wij vooral aan een vrij, open internet. In andere landen hecht men juist veel meer aan veiligheid en controle.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat je op internet moet kunnen zeggen wat je wil, terwijl in die andere culturen men het internet als hetzelfde beschouwt als de straat: men kan dan dus niet alles doen en laten en men mag dus ongepaste uitingen censureren of verwijderen. Twee heel verschillende opinies dus, waar je echt niet zo gemakkelijk uitkomt.

Ik ben tamelijk arrogant en ik ben er van overtuigd dat mijn levensvisie beter is dan de jouwe. Ik neem echter aan dat jij dat ook van de jouwe zult zeggen (anders vraag ik me af waarom je expres een levensvisie erop na houdt die je zelf inferieur vindt).

Maar ik heb eens even naar de rest van dat stukje discussie gekeken. Wat ik bedoelde is dat je in principe toegeeft dat een christen ook kan radicaliseren. Ik maakte hierin een zijsprong, die ik wellicht niet duidelijk als een zijsprong aan gaf.

Iedereen met een duidelijke ideologie of set van normen en waarden kan radicaliseren. Zodra je meent dat ook ánderen zouden moeten leven of denken zoals jij, kun je radicaliseren. Ieder mens is daarvoor vatbaar, gelovig of niet-gelovig. Ook dat heeft de geschiedenis luid en duidelijk bewezen.

Geef een voorbeeld, zou ik zeggen.

De visie op het huwelijk, op wanneer een ongeboren kind een kind is, op het individualisme en ook bijvoorbeeld op in hoeverre politici vanuit hun geloof openlijk politiek mogen bedrijven en argumenteren. Maar de kerk hecht bijvoorbeeld ook veel belang aan de geschiedenis, meer nog dan aan de toekomst, als het gaat om het vaststellen van wat juist is en wat niet. Dit deelt zij dan ook met vrijwel alle niet-westerse culturen.

Een deel van dit probleem zit hem (denk ik) in de benaming. Het woord "Westers" lijkt te suggereren dat alleen Europa en de VS deze waarden heeft bedacht en onderschreven. Ik doel hierbij op de vrijheid van onderzoek, meningsuiting, pers en gelijke rechten voor allen. Natuurlijk zijn er in de geschiedenis "oosterse" samenlevingen geweest die dit hebben gedaan of deze waarden nu aan hebben gedragen.

Een ander probleem is het gebruik van het woord superieur, wat veel mensen al bij voorbaat tegen de borst stuit. Ik denk niet dat we moeten claimen dat "de westerse wereld", zoals ik hem maar even noem, perfect is geboren, nu perfect is en tot in lengte der dagen perfect zal zijn. Er zijn vele fouten gemaakt. Een deel van die fouten kunnen we door kritisch zelfonderzoek (daar is hij weer, de vrijheid van onderzoek) misschien in de toekomst vermijden (om vol enthousiasme nieuwe te maken.

Alleen aan dat kritisch zelfonderzoek schort het ons dus nog weleens. Het valt mij weleens op hoe vanzelfsprekend we menen dat "de wereld" dit of dat samen met ons vindt, terwijl dat dan lang niet altijd het geval is. Veel zeer globale waarden hebben de meeste landen wel met elkaar gemeen, maar ook die waarden worden overal heel verschillend omkaderd en geïmplementeerd.

Een altijd gevoelig onderwerp is bijvoorbeeld het homohuwelijk. We gaan er zo vanzelfsprekend vanuit dat "de wereld" wel onze kijk op het huwelijk aanhangt en dat zij die het homohuwelijk afwijzen daarom wel bewust homo's zouden discrimineren. Terwijl er dus echt totaal verschillende huwelijksvisies bestaan, van een zakelijk contract tussen families tot de stichting en bescherming van een gezin.

Als je die visies niet begrijpt of niet wil begrijpen, komende ook uit zowel individualistische als collectivistische culturen, dan spreek je voortdurend langs elkaar heen en beschuldig je de ander van van alles, terwijl die ander geen idee heeft hoe je daar nu zo opeens op komt.

Het is ook vooral om die reden, en om wat ik in de volgende alinea beschrijf, dat ik me soms hevig kan ergeren aan dat hele homogebeuren. Dus nog niet eens aan homo's of aan het homohuwelijk zélf.

Een klein detail van ons enthousiasme dat iedereen uiteindelijk wel onze visie en onze waarden wel zal overnemen vind je in het veelgebruikte woordje "nog." Dat en dat land heeft het homohuwelijk "nog" niet gelegaliseerd, of dat en dat land is "nog" niet zo ver in het erkennen van welke westerse waarde ook.

Let maar eens op hoe vaak dat woordje wel niet gebruikt wordt als het om dit soort dingen gaat. Door dat woordje te gebruiken erken je dus niet dat een land wel degelijk heel anders dan jij over dingen kan denken en daar ook gewoon bij kan blijven.

Een relatief nieuw fenomeen dat Moslims deze aanslagen ook veroordelen. Maar dat doet er niet toe.

Dat terrorisme is nu juist een relatief nieuw fenomeen binnen de islam. Natuurlijk zijn er in het verleden ook oorlogen gevoerd en zijn er gelovigen opgestaan die met het zwaard de islam wilden verspreiden, maar de idee dat je op deze manier een staat zou moeten stichten, of samenlevingen zou moeten ontwrichten, was in het verleden volstrekt ondenkbaar in de islamitische gemeenschap.

Als je de heilige boeken bekijkt en de God die zij beschrijven valt mij op: God is niet gematigd. Dat de meeste gelovigen het wel zijn is een gelukkig iets.

Je moet ook niet enkel naar die boeken kijken. Elk geloof, van jodendom tot christendom tot islam, is altijd méér dan enkel dat boek of die boeken. Die boeken en die teksten worden altijd geduid en altijd gelezen in het licht van hoe wij nu leven. De geloofstraditie rondom deze boeken en niet zelden rondom nog véél meer bronnen, díé tekent het geloof en laat haar ontwikkelen.

Een bijbel of koran op zichzelf zegt helemaal niets. Maar het christendom of de islam wél.

Maar dat is een ander discussie. Waar vind ik het bewijs dat jouw christendom het ware christendom is en niet dat van de bible-belt christen die de abortus-artsen doodschiet? Hoe wordt dat bepaalt? Deze redeneing kun je ook toepassen op de Islam.

Dat houd je bij elke levensbeschouwing. Wie houdt bijvoorbeeld het ware atheïstische denken aan? Richard Dawkins? De Sunday Assembly? Stalin? Wie zal het uiteindelijk zeggen?

Binnen het katholicisme is echter wel vrij duidelijk aan te wijzen wie het echte katholicisme vertegenwoordigd: de paus en de bisschoppen en zij die duidelijk in communie met hen zijn. Dat is in elk geval al wel een stukje overzicht.

Maar buiten dat kun je prima stellen dat de goegemeente van elk geloof het betreffende geloof aardig vertegenwoordigd. Het is bijna net als met evolutie: hetgeen wat het meest zinvol is en het meest passend, dat ontwikkelt zich verder en plant zich voort.

Als ik je goed begrijp vind ik je naïef, maar ik weet niet zeker of ik dat doe. Bedoel je dat mensen die extremisten zijn per definitie niet meer bij het geloof horen? Die mensen zelf vinden zichzelf wel Christen of Moslim.

Het lijkt mij de meest bruikbare handreiking om te bepalen wie het geloof nu werkelijk het meest vertegenwoordigd. Als we het toch nooit zeker kunnen weten, laat het dan maar de meerderheid zijn.

Het gaat dan natuurlijk niet om welke levensbeschouwing nu het meest juist zou zijn, want dat is een filosofische en of theologische discussie. Maar puur om de feitelijke constatering hoe een levensbeschouwing nu vooral wordt beleden en welke richting dus de levensbeschouwing feitelijk het meest vertegenwoordigd.

Vergelijk het met een popster: over de artistieke kwaliteit van diens muziek kun je altijd discussieren, maar als diegene miljoenen fans heeft en ook door vrijwel alle andere popartiesten wordt erkend als essentieel, dan kun je wel feitelijk concluderen dat die popster voor de popwereld een belangrijke vertegenwoordiger is van de huidige popmuziek en blijkbaar vele mensen weet te raken.

Je kunt dan wel feitelijk concluderen dat die popster een zeer belangrijke, misschien op dit moment wel de belangrijkste vertegenwoordiger is van de popwereld.

Mijn wantrouwen is niet een angst die 24 uur per dag en 7 dagen per week meespeelt hoor. Het is vooral een vraag: als gelovige hou je er al vrij absurde ideeën op na, ik vraag me wel eens af waarom je niet doorschiet naar die andere kant. Misschien is dat gewoon fatsoen, hoor.

Omdat die "absurde" ideeën misschien daar totaal geen aanleiding toegeven. Omdat die ideeën misschien ineens veel minder absurd worden als je je er werkelijk in verdiept en de redenering erachter probeert te begrijpen. Omdat veel absurde ideeën over het geloof, en daar moeten we wel eerlijk zijn, ook vaak stropoppen zijn door anti-theïstische denkers opgezet, of stropoppen zijn vanuit het oude Verlichtingsdenken.

De waarden Vrijheid van Godsdienst, Onderzoek, Pers, Meningsuiting en gelijke behandeling voor iedereen zijn de grootste waarden die er zijn. Traditioneel gezien is het zo dat Godsdiensten deze waarden niet echt hoog in het vaandel hebben staan. Onze huidige Paus (ik ben officieel nog steeds katholiek geloof ik) is een hele aardige man, met ruimdenkende ideeën, maar de gematigde gelovige of de gelovige die de bijbel a-la-carte neemt is relatief een nieuw verschijnsel.

Dit is dus ook echt veel te kort door de bocht. Daarbij heb je ook genoeg atheïstische denkers die liever zien dat godsdienst lekker in het verborgene blijft, onzichtbaar voor de samenleving. Ook zij beperken dus liever bepaalde uitingen en vrijheden.

Daarnaast, als ze zo boos zijn op het westen, waarom roeien ze dan yazidha en hun mede moslims met een evengrote geestdrift als ze het westen haten.

Even een antwoord op deze vraag, daar ik de rest denk ik in bovenstaande alinea's al heb proberen te beantwoorden: omdat zij die moslims niet als moslims zien, maar als afvalligen, ongelovigen, en dus als westerlingen.

Volgens IS is alleen IS islam, alle andere moslims niet. IS ziet zichzelf dus niet als de meest ware of zuivere islam, maar als de énige islam.

Wat kan ik leren van een andere cultuur? Ik zeg niet dat er niets is, ik zou alleen graag willen weten wat.

Ruime gastvrijheid, beleefdheid en vriendelijkheid, het absolute belang van gemeenschapszin en van familie, eerbied voor ouderen én voorouderen, soberheid en gematigdheid, zich kunnen vermaken met weinig, het belang van cultuur en traditie als stabilisator voor normen en waarden, leven in harmonie met de natuur, een meer relaxede werkhouding met voldoende ruimte voor rust, dat soort dingen.

Daarnaast verschil ik van mening over het seculier zijn. Ik denk dat regeringen seculier moeten zijn om wereldvrede na te streven. Het zal echter geen wondermiddel zijn, ook dan is er nog genoeg om fout te doen.

Als alle regeringen katholiek zouden zijn, dan zou er ook wereldvrede zijn, omdat iedereen dan immers ook dezelfde normen en waarden aanhangt. Maar beide scenario's gaan niet gebeuren. Dus is er maar één mogelijkheid: accepteren dat elk land en elke cultuur vanuit een eigen denkwijze en leefwijze zal blijven werken, elkaar vinden in wat wij gemeen hebben en van daaruit toch met elkaar samenwerken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Welterusten Nunc, je bent weer op hoog niveau aan het trollen. Ik heb er vandaag en waarschijnlijk de hele week geen energie voor en zin in om hier serieus op in te gaan. :Z

ik dacht dat ik bezig was om de consequenties te laten zien van uitspraken als "geïnterneerd te worden waarna er heropvoeding plaats vindt" en "Bij twijfel gewoon lekker geïnterneerd houden". Ik heb namelijk geen behoefte aan een land met heksenjachten, en ik denk ook niet dat zoiets heel christelijk is.

Het gaat om overleven, soms zul je daar hedendaagse christelijke maatstaven wat tekort voor moeten schieten. Voordeel is dan wel dat je nageslacht ook christen kan zijn en in vrijheid kan kiezen hiervoor.

Ik denk dat er een middenweg moet zijn tussen "thee drinken" en een klopjacht op iedereen die wel eens een kopje thee drinkt. De consequenties van "thee drinken" in plaats van daadkracht, is een land dat zichzelf niet kan beveiligen. Maar de consequenties van verplichte heropvoeding (en bij twijfel interneren) kunnen minstens even erg zijn: als dat escaleert, worden we namelijk precies zoals diegenen waartegen we ons willen beschermen (concreet vb.: de tijd van McCarthy in de USA met z'n paranoia waarbij achter elke boom een communist werd gezien).

Zoals je wellicht weet heeft de VS vrij overweldigend het communisme overwonnen. Je, veel dingen waren niet fraai, gingen zelfs tegen de eigen idealen in. Maar in oorlog moet je nou eenmaal je standaarden verlagen indien je wil overleven. Doe je dat niet dan zal je heel nobel gewoon het loodje leggen tegenover je vijanden.

Hoe we er dan wel mee om kunnen gaan? Ik wou dat ik het precies wist, maar ik vrees dat niemand het echt weet, en niemand het echt helemaal kan oplossen. Alleen de Heer in de hemel is heer over alle machten en krachten en sterker dan al het kwaad.

En tot die tij dat we iemand vinden waarvan we allemaal zeker weten dat die precies weet hoe het moet en de goede uitkomst kan garanderen gaan we gewoon lekker verder op de huidige weg. Een waar we nu al wel van kunnen zien dat die niet meehelpt aan ons voortbestaan.

Wat we e.v.t. wel concreet kunnen doen? Leven zoals die Heer heeft aangegeven:

Met IS kan die wens vrij letterlijk uitkomen. Namelijk dat je gewoon levend aan het kruis geslagen wordt en vervolgens doodbloed. Hoe nobel ook, ikzelf zie dat voor mijn eigen toekomst niet zo heel erg zitten en zou dat graag willen voorkomen indien dat kan.

Helaas denken mijn medelanders daar in grote getallen heel anders over. Die worden liever in de rug neergeschoten wanneer zij zich opmaken voor de strijd. Indien ze zich al opmaken voor een strijd. De kans is groter dat ze zich verstoppen onder de dekens of in het geval van onze politiek leiders voor zichzelf een enkeltje veilig gebied regelen.

Bij deze mijn reactie. Ik heb al wel weer genoeg gelezen en gezegd over dit onderwerp op dit forum.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid