Spring naar bijdragen
Hitchens

Heiligverklaring Moeder Teresa

Aanbevolen berichten

Moeder Teresa wordt dit jaar heilig verklaard. Voor een heiligverklaring zijn twee wonderen nodig en die tweede is erkend door het Vaticaan.

http://www.nu.nl/buitenland/4185093/moeder-teresa-wordt-heilig-verklaard.html

Het gaat om de volgende 'wonderen':

1. In 2003 genas een vrouw in India van een kwaadaardig gezwel in haar buik nadat ze een foto van Moeder Teresa had gezien.

2. Het tweede wonder gaat over een man met een dodelijke hersenziekte. Zijn familie bad tot Moeder Teresa en nu is hij weer beter.

In hetzelfde artikel staat: "Overigens is de zaligverklaring uit 2003 niet helemaal onomstreden. De ruim honderd getuigen en duizenden pagina's documentatie die over het wonder zijn verzameld, zouden niet helemaal waarheidsgetrouw zijn en eerlijk verkregen."

Aan de andere kant zijn er genoeg aanwijzingen om te concluderen dat Moeder Teresa helemaal geen heilige was, maar de boel oplichtte. Haar schimmige 'houses for the dying', geld aannemen van een dictator, het armoedeprobleem verergeren, het niet investeren van donaties in goede gezondheidszorg, scheppen een heel ander beeld van deze vrouw.

Stelling: Moeder Teresa was helemaal geen heilige.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Stelling: Moeder Teresa was helemaal geen heilige.

Dat ligt er een beetje aan wat voor antwoord je verwacht; een protestants of een katholiek antwoord.. :E

Nou, ik hoop eigenlijk op het overstijgen van het 'hokje' protestant of katholiek en dat mensen hun eigen ongezouten mening kunnen geven :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Stelling: Moeder Teresa was helemaal geen heilige.

Dat ligt er een beetje aan wat voor antwoord je verwacht; een protestants of een katholiek antwoord.. :E

Nou, ik hoop eigenlijk op het overstijgen van het 'hokje' protestant of katholiek en dat mensen hun eigen ongezouten mening kunnen geven :)
Nuttig: een woud aan uiteenlopende ongezouten meningen planten, waardoor de waarheid "als vanzelf in het midden komt te liggen" en tegelijk ook nooit aan het licht komt, omdat je door de bomen het bos niet meer ziet...

Persoonlijk lijkt het me nuttiger om voor jezelf te concluderen dat Moeder Teresa voor jou niet als heilige kan fungeren, maar je tegelijk af te vragen waarom dat voor "een katholiek" wel het geval kan zijn, en ze zo voor die persoon van waarde is...

De kwestie ligt trouwens in het verlengde van de vraag waarom David van Bethlehem een "koning naar Gods hart" genoemd kan worden, terwijl er genoeg voorbeelden gegeven werden van alle rottigheid die hij heeft uitgehaald... De kwestie vraagt om een theologisch antwoord, maar accepteer je dergelijke antwoorden zelf niet als "betekenisvol", dan is het aanroeren van de kwestie wellicht niet zo zinnig...

(tipje van de sluier: men leert niet dat het navolgen van een heilige in eventuele onheilige zaken een heilige zaak is...!)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een heiligverklaring houdt in dat de betreffende geloofsheld in de gehele kerk als heilige vereerd mag worden. Of die wonderen nu werkelijk gebeurd zijn of niet, daar mag je het zijne van denken als gelovige, maar de kerk vindt het dus dan geen probleem als je ze wel gelooft en zal het geloof dat de heilige leefde natuurlijk wel aanmoedigen.

De heiligverklaring is dus vooral een richtlijn om een wildgroei aan wonderverhalen en bizarre "heiligen" te voorkomen, zoals je bijvoorbeeld in sommige extreem-charismatische stromingen nog weleens ziet.

De kerk wil dan wel in elk geval enig onderzoek hebben verricht op academisch en theologisch gebied, óók met medewerking van niet-gelovigen, voordat ze zo'n verhaal als fair enough beschouwd. Zo'n onderzoek is dan wellicht niet per se geheel volmaakt sluitend, omdat je nooit alles honderd procent zeker kunt weten, maar het is in elk geval wel een goede, zorgvuldig opgeworpen drempel.

Het is heel wel mogelijk dat Moeder Teresa discutabele dingen heeft gedaan die je de wenkbrauwen doen fronsen. De vraag is dan allereerst welke van de verhalen daadwerkelijk waar zijn en welke niet. Want ook haar tegenstanders hebben natuurlijk een eigen agenda. Een agenda die niet verkeerd hoeft te zijn, maar wel hun doen en laten beïnvloedt.

Als je echter de geschiedenis bestudeert van vele andere heiligen en óók van nationale helden zoals wij die ook kennen, dan zul je ook ongetwijfeld dingen tegenkomen waar je nu stevig je vraagtekens bij kan zetten, óók binnen de culturen waarin zij leefden.

Toch weerhouden zulke dingen mensen er niet van om zich door zulke helden te laten inspireren en er ook heldendichten over te vertellen. Heldendaden worden graag gevierd, omdat zij vaak staan voor waarden die wij zo belangrijk vinden: moed, standvastigheid, voorzichtigheid, wijsheid, rechtvaardigheid.

Als je de Schrift leest, dan zie je hoe bijvoorbeeld koning David wordt geprezen als misschien wel de grootste koning van het rijk Israël. Hij bracht eenheid en welvaart in het land, overwon al zijn vijanden en zijn opvolger, koning Salomo, overtrof volgens de verhalen alle andere koningen in wijsheid en rechtvaardigheid.

Toch kom je in diezelfde bijbel ook wreedheden en misstappen van diezelfde koning tegen. Een koning in die tijd regeerde op een wijze die wij nu dictatoriaal zouden noemen: opponenten werden opgesloten, gefolterd en of gedood en de wil van de koning was wet.

In die tijd was dat heel normaal, maar ook nu lijken veel mensen over zulke dingen heen te kijken als ze een (vroegere) koning of volksheld eren. Of ze erkennen die duistere kanten wel, maar vinden ze gewoon niet relevant genoeg voor het totaalbeeld.

Ze vinden de positieve daden belangrijker dan de negatieve dingen. Ze willen als het ware het goede het laatste woord geven. Iets wat lang niet altijd verkeerd is natuurlijk.

Bijna elke held zou je dus gemakkelijk als schurk kunnen afbeelden en zelfs mensen die wij als schurken zien, worden door anderen weer als helden onthaald. Denk bijvoorbeeld aan Mao, die in China dood en verderf zaaide, maar ook zorgde voor eenheid en welvaart in het land.

Ook nu is China nog altijd een klassiek geregeerd land, soms tot ergernis van onze eigen regeringen, maar wel een grote economische macht waar miljoenen mensen een redelijk vrij, welvarend en ongestoord bestaan kunnen leiden. Waar leg je dan het meeste nadruk op, wat is dan het belangrijkst?

Nu wil ik hier natuurlijk niet over China gaan discussieren, maar het geeft wel aan dat elk verhaal vanuit verschillende kanten kan worden belicht en mensen ook graag juist de mooie en positieve dingen van helden vieren.

Waarom? Misschien omdat mensen het leven mooi en waardevol vinden, omdat ze vaak echter ook moeten vechten voor hun eigen bestaan, en daarom graag die mensen vieren en hooghouden die daarin op eigen, bijzondere wijze het voortouw hebben genomen.

Het is dus best mogelijk dat de opponenten van Moeder Theresia fair enough handelen en dat haar doen en laten lang niet zo vlekkeloos was als sommigen menen. Het kan echter wel heel lastig zijn om de precieze waarheid te ontdekken, want zoals gezegd: ook opponenten kunnen een eigen agenda erop nahouden en zullen ook op zorgvuldigheid moeten worden getoetst als men Theresia zo eerlijk mogelijk wil benaderen.

Maar dan nog blijft het gegeven dat zij miljoenen mensen inspireert, ook niet-katholieken, dat ze zelfs de Nobelprijs voor de Vrede heeft ontvangen en dat zij ook vele armen op haar eigen wijze wel degelijk een sprankje hoop gaf.

Ze heeft dus in elk geval wel iets gedaan dat zoveel indruk heeft gemaakt op zoveel mensen, dat ook zij nu als een heldin wordt geëerd en in de roemrijke rij past van mensen die, met al hun duistere kanten, op wereldwijd niveau vele mensen hebben laten zien wat nu werkelijk van belang is in het leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat ligt er een beetje aan wat voor antwoord je verwacht; een protestants of een katholiek antwoord.. :E

Nou, ik hoop eigenlijk op het overstijgen van het 'hokje' protestant of katholiek en dat mensen hun eigen ongezouten mening kunnen geven :)
Nuttig: een woud aan uiteenlopende ongezouten meningen planten, waardoor de waarheid "als vanzelf in het midden komt te liggen" en tegelijk ook nooit aan het licht komt, omdat je door de bomen het bos niet meer ziet...
Niet te voorbarig he. Laten we nou eerst maar die meningen afwachten voordat we alles bij voorbaat neersabelen en allerlei voorspellingen doen over hoe de discussie gaat verlopen.
Persoonlijk lijkt het me nuttiger om voor jezelf te concluderen dat Moeder Teresa voor jou niet als heilige kan fungeren, maar je tegelijk af te vragen waarom dat voor "een katholiek" wel het geval kan zijn, en ze zo voor die persoon van waarde is...
Ik hoor inderdaad graag van de katholiek waarom ze Moeder Teresa als heilige verklaren, en als heilige beschouwen. Dan kan ik daarop reageren.

De kwestie ligt trouwens in het verlengde van de vraag waarom David van Bethlehem een "koning naar Gods hart" genoemd kan worden, terwijl er genoeg voorbeelden gegeven werden van alle rottigheid die hij heeft uitgehaald... De kwestie vraagt om een theologisch antwoord, maar accepteer je dergelijke antwoorden zelf niet als "betekenisvol", dan is het aanroeren van de kwestie wellicht niet zo zinnig...

Bedankt dat je je eigen draai aan de discussie wil geven, maar dan kunnen we wat mij betreft nu weer verder. Ik denk dat ik antwoorden wel op waarde weet te schatten. Ik wil de discussie eigenlijk voeren op argumenten rondom de twee wonderen en rondom de persoon Moeder Teresa. Maar als men een uitstapje wil maken naar de theologische invulling dan is dat ook oké (al is dat niet de basis van mijn stelling).

Maar Hendrik-NG, beschouw jij Moeder Teresa als heilige? Waarom wel/niet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
In hetzelfde artikel staat: "Overigens is de zaligverklaring uit 2003 niet helemaal onomstreden. De ruim honderd getuigen en duizenden pagina's documentatie die over het wonder zijn verzameld, zouden niet helemaal waarheidsgetrouw zijn en eerlijk verkregen."

Volgens mij is geen enkel bericht over een wonder 'niet helemaal onomstreden', ongeacht of daar wel of geen onderbouwde reden voor is. Interessanter is wat de aanwijzing tegen die wonderen zou zijn en of het hard te maken valt dat het geen echte wonderen waren.

Aan de andere kant zijn er genoeg aanwijzingen om te concluderen dat Moeder Teresa helemaal geen heilige was, maar de boel oplichtte. Haar schimmige 'houses for the dying', geld aannemen van een dictator, het armoedeprobleem verergeren, het niet investeren van donaties in goede gezondheidszorg, scheppen een heel ander beeld van deze vrouw.

Ook hier geldt dat als de ene partij iemand bejubeld er een andere partij zal zijn die daar kritiek op heeft. Overigens niet altijd onterecht hoor, maar dan zul je eerst naar die aanwijzingen moeten kijken.

Nu, voor wat kaders: Dat iemand heilig verklaard is verondersteld niet dat iemand foutloos is. Ook heiligen deden verkeerde dingen en zondigden. Het zijn ook gewoon mensen. Wat een heiligverklaring wel zegt is dat ze in de hemel zijn en dat ze in hun leven dingen gedaan hebben waarin je Christus kunt herkennen en iets waar je als gelovige inspiratie uit kunt putten en als voorbeeld kunt laten zijn.

Stelling: Moeder Teresa was helemaal geen heilige.

Voor alsnog zie ik haar als een vrouw die haar leven in dienst heeft gesteld voor de hulp aan de armen. Dat ze ook fouten gemaakt heeft neem ik gelijk aan, maar dat maakt het niet dat ik het eens zou zijn met de stelling.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De kwestie ligt trouwens in het verlengde van de vraag waarom David van Bethlehem een "koning naar Gods hart" genoemd kan worden, terwijl er genoeg voorbeelden gegeven werden van alle rottigheid die hij heeft uitgehaald... De kwestie vraagt om een theologisch antwoord, maar accepteer je dergelijke antwoorden zelf niet als "betekenisvol", dan is het aanroeren van de kwestie wellicht niet zo zinnig...

Bedankt dat je je eigen draai aan de discussie wil geven, maar dan kunnen we wat mij betreft nu weer verder. Ik denk dat ik antwoorden wel op waarde weet te schatten. Ik wil de discussie eigenlijk voeren op argumenten rondom de twee wonderen en rondom de persoon Moeder Teresa. Maar als men een uitstapje wil maken naar de theologische invulling dan is dat ook oké (al is dat niet de basis van mijn stelling).

Maar Hendrik-NG, beschouw jij Moeder Teresa als heilige? Waarom wel/niet?

Die eigen draai geef ik er aan omdat (en dat als rechtstreeks antwoord op je laatste vraag) ik gereformeerd ben, en niet, als de Rooms-Katholiek gelovige, specifiek "heiligen" onderscheid van andere leden der Kerk.

Ik kijk dus op een protestante manier naar de kwestie. En geef op deze manier een "eigen draai" aan het onderwerp:

Een "heilige" is voor mij een lid van de Ecclesia; zoals weergegeven in het Apostolicum: "Ik geloof één heilige, katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen"... En niet heilig uit zichzelf, maar geheiligd door God in Christus.

Dus is Moeder Theresa voor mij een heilige? Ja én nee... Ja: voor wat betreft dat "lid van de gemeenschap der heiligen", nee: voor wat betreft de specifiek Rooms-Katholieke lading van dat begrip "heilige".

Maar dat alles wil dan weer niet zeggen dat die personen die de RKK beschouwt als "heilige" voor mij geen inspirerend voorbeeld zouden kunnen zijn. Maar ook daarbij: het relativerende voorbeeld van David...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vraag me dan af waar het de topicstarter überhaupt wat kan interreseren wat katholieken van deze heiligverklaring of van deze persoon zelf.
De stelling lezend zou ik zeggen: voor hem/haar is ze vooral een voorbeeld hoe het niét moet...

Kan ook heel stichtelijk zijn!! ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De kwestie ligt trouwens in het verlengde van de vraag waarom David van Bethlehem een "koning naar Gods hart" genoemd kan worden, terwijl er genoeg voorbeelden gegeven werden van alle rottigheid die hij heeft uitgehaald... De kwestie vraagt om een theologisch antwoord, maar accepteer je dergelijke antwoorden zelf niet als "betekenisvol", dan is het aanroeren van de kwestie wellicht niet zo zinnig...

Bedankt dat je je eigen draai aan de discussie wil geven, maar dan kunnen we wat mij betreft nu weer verder. Ik denk dat ik antwoorden wel op waarde weet te schatten. Ik wil de discussie eigenlijk voeren op argumenten rondom de twee wonderen en rondom de persoon Moeder Teresa. Maar als men een uitstapje wil maken naar de theologische invulling dan is dat ook oké (al is dat niet de basis van mijn stelling).

Maar Hendrik-NG, beschouw jij Moeder Teresa als heilige? Waarom wel/niet?

Die eigen draai geef ik er aan omdat (en dat als rechtstreeks antwoord op je laatste vraag) ik gereformeerd ben, en niet, als de Rooms-Katholiek gelovige, specifiek "heiligen" onderscheid van andere leden der Kerk.

Ik kijk dus op een protestante manier naar de kwestie. En geef op deze manier een "eigen draai" aan het onderwerp:

Een "heilige" is voor mij een lid van de Ecclesia; zoals weergegeven in het Apostolicum: "Ik geloof één heilige, katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen"... En niet heilig uit zichzelf, maar geheiligd door God in Christus.

Dus is Moeder Theresa voor mij een heilige? Ja én nee... Ja: voor wat betreft dat "lid van de gemeenschap der heiligen", nee: voor wat betreft de specifiek Rooms-Katholieke lading van dat begrip "heilige".

Maar dat alles wil dan weer niet zeggen dat die personen die de RKK beschouwt als "heilige" voor mij geen inspirerend voorbeeld zouden kunnen zijn. Maar ook daarbij: het relativerende voorbeeld van David...

Vroeger dacht ik er hetzelfde over zoals jij het beschrijft. Tegenwoordig niet meer, althans tegenwoordig zie ik deze dingen in een wat ander perspectief. Ik probeer het in woorden te vatten (lastig vind ik dat).

Wat ik bij sommige protestanten heb zien gebeuren, is dat zij zichzelf zo ongeveer als heiligen gaan zien (intussen het tegengestelde gedrag vertonend, dus opgeblazen ego zeg maar).

De heiligen die in de Katholieke Kerk heilig zijn verklaard, zijn dat na hun dood verklaard door significante anderen en zo tot een voorbeeld voor de ecclesia. Bij mijn weten hebben katholieken geen plicht om de Heiligen te eren. Maar voor mij geldt dit gevoelsmatig als een vanzelfsprekendheid, omdat zij lid zijn van Het Lichaam en ik dat ook als zodanig ervaar (en dat is niet in woorden te vatten).

Ik zie de Katholieke Heiligen als een louteringsmogelijkheid voor de ecclesia, een loutering die ik bij sommige protestanten mis, die zichzelf als het ware heilig verklaren, zichzelf opblazend en intussen op van alles en iedereen diep neerkijken, inclusief op hun eigen kerken soms. ;(

En ik druk me vast niet helemaal duidelijk uit, misschien is loutering niet het juiste woord. Misschien is verootmoediging beter. Een vorm van "niet ik, niet jij, maar zij (de Heiligen)."

Die extra beveiliging tegen hoogmoed zouden sommige protestanten naar mijn ervaring goed kunnen gebruiken en is naar mijn mening voor ieder mens wezenlijk goed. Het zou wellicht ook schijnheiligheid tegen kunnen gaan.

De Katholieke Heiligen zijn dus naar mijn mening en ervaring functioneel.

Daarnaast gaat er naar mijn mening en ervaring van Katholieke Heiligen iets uit wat te maken heeft met spiritualiteit. Een intrinsieke kwaliteit die te maken heeft met geestelijk geoefend zijn en die woordloos afstraalt van diegene.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus is Moeder Theresa voor mij een heilige? Ja én nee... Ja: voor wat betreft dat "lid van de gemeenschap der heiligen", nee: voor wat betreft de specifiek Rooms-Katholieke lading van dat begrip "heilige".

Maar dat alles wil dan weer niet zeggen dat die personen die de RKK beschouwt als "heilige" voor mij geen inspirerend voorbeeld zouden kunnen zijn. Maar ook daarbij: het relativerende voorbeeld van David...

Oké. Laat ik de vraag dan anders stellen. Waarom vind je dat Moeder Teresa op basis van haar leven, daden en ideeen een lid zou moeten zijn van die gemeenschap der heiligen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Over het eerste wonder:

In 2002, the Vatican recognised as a miracle the healing of a tumor in the abdomen of an Indian woman, Monica Besra, after the application of a locket containing Mother Teresa's picture. Besra said that a beam of light emanated from the picture, curing the cancerous tumor. Some of Besra's medical staff and Besra's husband said that conventional medical treatment had eradicated the tumor.[126] Dr. Ranjan Mustafi, who told The New York Times he had treated Besra, said that the cyst was not cancer at all but a cyst caused by tuberculosis. He said, "It was not a miracle.... She took medicines for nine months to one year."[127] According to Besra's husband, "My wife was cured by the doctors and not by any miracle."[128] Besra's medical records contain sonograms, prescriptions, and physicians' notes could provide evidence on whether the cure was a miracle or not. Besra has claimed that Sister Betta of the Missionaries of Charity is withholding them. The officials at the Balurghat Hospital where Besra was seeking medical treatment have claimed that they are being pressured by the Catholic order to declare the cure a miracle.

Bron:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa/sainthood

Vertaald. Een Indiase vrouw werd genezen van kanker door een lichtstraal uit een foto van Moeder Teresa. Haar dokter verklaard in de New York Times dat het een cyste was veroorzaakt door tuberculose. Haar man verklaard dat ze is genezen door medicijnen. Het ziekenhuis verklaard dat ze door het Vaticaan onder druk worden gezet om het geval tot een wonder te verklaren.

En http://unamsanctamcatholicam.blogspot.nl/2010/07/miracle-for-mother-teresa.html?m=1

'With Mother Teresa's one miracle, we do not have to go very far to suggest a possible natural/scientific explanation - the woman happened to be taking medical treatments at the same time as the alleged miracle occurred'

Samengevat uit het artikel: ze nam medicijnen voor de genezing, ze genas en het werd toegeschreven aan een wonder...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Een heiligverklaring houdt in dat de betreffende geloofsheld in de gehele kerk als heilige vereerd mag worden. Of die wonderen nu werkelijk gebeurd zijn of niet, daar mag je het zijne van denken als gelovige, maar de kerk vindt het dus dan geen probleem als je ze wel gelooft en zal het geloof dat de heilige leefde natuurlijk wel aanmoedigen.

De heiligverklaring is dus vooral een richtlijn om een wildgroei aan wonderverhalen en bizarre "heiligen" te voorkomen, zoals je bijvoorbeeld in sommige extreem-charismatische stromingen nog weleens ziet.

De kerk wil dan wel in elk geval enig onderzoek hebben verricht op academisch en theologisch gebied, óók met medewerking van niet-gelovigen, voordat ze zo'n verhaal als fair enough beschouwd.

Wat vind je in dit kader dan van de wonderverklaring van bijvoorbeeld het eerste wonder van Monica Besra?

Het is heel wel mogelijk dat Moeder Teresa discutabele dingen heeft gedaan die je de wenkbrauwen doen fronsen. De vraag is dan allereerst welke van de verhalen daadwerkelijk waar zijn en welke niet.

Om te beginnen zou je kunnen kijken naar getuigenverklaringen van artsen en vrijwilligers in de Houses of the Dying in Calcutta. Ik heb meerdere verklaringen gezien van medici die praten over het bewust niet medisch behandelen van patiënten, het bewust hergebruiken van niet gesteriliseerde naalden, de slechte omstandigheden (alleen harde bedden), en de boodschap die er uitgedragen wordt: we zijn hier om het lijden te ervaren. Dan kun je je natuurlijk afvragen of die vrijwilligers een agenda hebben of niet, dat is aan een ieder om zelf te beoordelen.

Toch weerhouden zulke dingen mensen er niet van om zich door zulke helden te laten inspireren en er ook heldendichten over te vertellen. Heldendaden worden graag gevierd, omdat zij vaak staan voor waarden die wij zo belangrijk vinden: moed, standvastigheid, voorzichtigheid, wijsheid, rechtvaardigheid.

Natuurlijk is het goed dat mensen zich laten inspireren om het goede te doen. Toch vraag ik mij af of het altijd juist is dat het doel de middelen heiligt in dit geval. Ik denk dat mensen geïnspireerd zijn door een gecreëerd beeld van een persoon dat is neergezet dmv een slimme mediacampagne. Maar dat weinig mensen zich hebben verdiept in de achterliggende persoon en alle schimmigheid daar omheen. Men vindt het ook niet fijn om dat te horen, omdat het betekent dat je het positieve beeld kwijtraakt van een persoon die je op een voetstuk zet. Dan liever het positieve beeld behouden.
Of ze erkennen die duistere kanten wel, maar vinden ze gewoon niet relevant genoeg voor het totaalbeeld.

Ze vinden de positieve daden belangrijker dan de negatieve dingen. Ze willen als het ware het goede het laatste woord geven. Iets wat lang niet altijd verkeerd is natuurlijk.

Dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf beslissen. Al denk ik dat mensen zichzelf voor de gek houden in dit geval, ik denk dat jet totaalbeeld vooral is gebaseerd op onwetendheid. Dat verbaast me soms des te meer, omdat alle kritiek op Moeder Teresa voor het oprapen ligt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Een heiligverklaring houdt in dat de betreffende geloofsheld in de gehele kerk als heilige vereerd mag worden. Of die wonderen nu werkelijk gebeurd zijn of niet, daar mag je het zijne van denken als gelovige, maar de kerk vindt het dus dan geen probleem als je ze wel gelooft en zal het geloof dat de heilige leefde natuurlijk wel aanmoedigen.

De heiligverklaring is dus vooral een richtlijn om een wildgroei aan wonderverhalen en bizarre "heiligen" te voorkomen, zoals je bijvoorbeeld in sommige extreem-charismatische stromingen nog weleens ziet.

De kerk wil dan wel in elk geval enig onderzoek hebben verricht op academisch en theologisch gebied, óók met medewerking van niet-gelovigen, voordat ze zo'n verhaal als fair enough beschouwd.

Wat vind je in dit kader dan van de wonderverklaring van bijvoorbeeld het eerste wonder van Monica Besra?

Het is heel wel mogelijk dat Moeder Teresa discutabele dingen heeft gedaan die je de wenkbrauwen doen fronsen. De vraag is dan allereerst welke van de verhalen daadwerkelijk waar zijn en welke niet.

Om te beginnen zou je kunnen kijken naar getuigenverklaringen van artsen en vrijwilligers in de Houses of the Dying in Calcutta. Ik heb meerdere verklaringen gezien van medici die praten over het bewust niet medisch behandelen van patiënten, het bewust hergebruiken van niet gesteriliseerde naalden, de slechte omstandigheden (alleen harde bedden), en de boodschap die er uitgedragen wordt: we zijn hier om het lijden te ervaren. Dan kun je je natuurlijk afvragen of die vrijwilligers een agenda hebben of niet, dat is aan een ieder om zelf te beoordelen.

Toch weerhouden zulke dingen mensen er niet van om zich door zulke helden te laten inspireren en er ook heldendichten over te vertellen. Heldendaden worden graag gevierd, omdat zij vaak staan voor waarden die wij zo belangrijk vinden: moed, standvastigheid, voorzichtigheid, wijsheid, rechtvaardigheid.

Natuurlijk is het goed dat mensen zich laten inspireren om het goede te doen. Toch vraag ik mij af of het altijd juist is dat het doel de middelen heiligt in dit geval. Ik denk dat mensen geïnspireerd zijn door een gecreëerd beeld van een persoon dat is neergezet dmv een slimme mediacampagne. Maar dat weinig mensen zich hebben verdiept in de achterliggende persoon en alle schimmigheid daar omheen. Men vindt het ook niet fijn om dat te horen, omdat het betekent dat je het positieve beeld kwijtraakt van een persoon die je op een voetstuk zet. Dan liever het positieve beeld behouden.
Of ze erkennen die duistere kanten wel, maar vinden ze gewoon niet relevant genoeg voor het totaalbeeld.

Ze vinden de positieve daden belangrijker dan de negatieve dingen. Ze willen als het ware het goede het laatste woord geven. Iets wat lang niet altijd verkeerd is natuurlijk.

Dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf beslissen. Al denk ik dat mensen zichzelf voor de gek houden in dit geval, ik denk dat jet totaalbeeld vooral is gebaseerd op onwetendheid. Dat verbaast me soms des te meer, omdat alle kritiek op Moeder Teresa voor het oprapen ligt.

Het punt lijkt me gewoon dat ze er in bepaalde primitieve omstandigheden er het beste van maken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het punt lijkt me gewoon dat ze er in bepaalde primitieve omstandigheden er het beste van maken.

Dat is niet het geval. Ze heeft maar zo'n 7% van het gedoneerde geld gebruikt.

Haar organisatie ontving honderden miljoenen dollars aan donatiegeld. Genoeg om zelfs moderne ziekenhuizen neer te zetten. Punt is dat ze dat niet deed... Omdat ze een andere filosofie had.

@Henk-Jan je kunt je het volgende afvragen: in de straten van Calcutta lopen arme mensen rond in grote getalen die dringend medische hulp nodig hebben. Je hebt een berg met geld om te besteden voor die noodlijdende mensen. Je kunt die mensen daarmee helpen en redden. Maar je maakt geen gebruik van de middelen die er zijn. Waarom? Wat zou een legitieme reden zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het punt lijkt me gewoon dat ze er in bepaalde primitieve omstandigheden er het beste van maken.

Dat is niet het geval. Ze heeft maar zo'n 7% van het gedoneerde geld gebruikt.

Vooropgesteld leefde ze zelf in armoede, celibaat en met alleen maar inzet voor de armen. Dat is al genoeg voor een heiligverklaring.

Er bestaat wel aardig wat kritiek op bepaalde punten van haar ideeën, maar naar mijn idee gaat het dan om seculieren die problemen hebben met hulpverlening vanuit christelijke waarden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
inzet voor de armen.
????

Als het doel was de armen te verzorgen, had ze dus veel meer kunnen doen.

Is het een christelijke waarde mensen te laten lijden en medische zorg te onthouden? Is dat niet in strijd met de Gulden Regel? Je kan het zelfs passieve euthanasie noemen.

Het is wel erg gemakkelijk om de kritiek af te doen met "De boodschapper heeft gewoon een hekel aan christenen, dus hoef ik niet verder te onderzoeken"

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
inzet voor de armen.
????

Als het doel was de armen te verzorgen, had ze dus veel meer kunnen doen.

Is het een christelijke waarde mensen te laten lijden en medische zorg te onthouden? Is dat niet in strijd met de Gulden Regel? Je kan het zelfs passieve euthanasie noemen.

Het is wel erg gemakkelijk om de kritiek af te doen met "De boodschapper heeft gewoon een hekel aan christenen, dus hoef ik niet verder te onderzoeken"

Het ging nadrukkelijk over zogenaamde sterfhuizen. Mensen op een natuurlijke manier sterven en ze daar lichamelijk en vooral geestelijk begeleiden is heel christelijk hoor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid