Spring naar bijdragen
WdG

Het bewijs dat God bestaat!

Aanbevolen berichten

Inmiddels heeft gelooft.com (waarom blijft die naam toegestaan???) al wat van die bewijslast op zijn site staan. Dat had hij ook beloofd. De lezer oordele zelf over de overtuigibgskracht van deze bewijslast.

Waarom zou die naam niet toegestaan zijn? En hier wat "bewijs" van de site:

Gelooft.com schreef:

Je zult niet verbaasd zijn te lezen dat wij geloven dat God bestaat. We weten het zelfs zeker! Maar, eerlijk is eerlijk, er zijn veel mensen die niet in HEM geloven! Misschien ben jij er daar één van! Je zult vragen hebben en bewijzen willen zien! Wij tonen ze! Ben je benieuwd naar de bewijzen? Lees dan verder!

De meeste mensen die niet in God geloven willen eerst een bewijs zien. En, vaak komen er vage antwoorden, zoals "stel je open", "open je hart". Eigenlijk zijn die antwoorden juist! Als jij je open stelt voor God, zal HIJ Zich aan jou tonen! Als jij Jezus aanroept, antwoordt HIJ! En zo kan je binnen een paar minuten een bewijs ontvangen. "Flauw antwoord", zal je denken. En juist omdat jij dat denkt, gaan wij bewijzen dat God echt bestaat! De bewijslast zal steeds groter worden. Blijf dus lezen en keer regelmatig terug op deze pagina!

De bewijslast - het empirisch bewijs

Empirisch onderzoek beschrijft elke onderzoeksactiviteit die directe of indirecte waarnemingen gebruikt. Bij empirisch onderzoek kijkt men dus naar de opgedane ervaringen of resultaten om vervolgens hieruit een conclusie te trekken. Bij een empirisch onderzoek is het van belang dat er heel precies te werk wordt gegaan en de gemeten resultaten/ervaringen gekoppeld worden aan de onderzoeksvraag. Het empirisch resultaat is dan ook puur gekoppeld aan het eigen onderzoek en zal nooit gebaseerd zijn op een uitgewerkte theoretische onderbouwing.

Voor mij totaal niet iets om warm voor te lopen. Maar anderen misschien wel?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En? Gelooft.com, is er al enige progressie? Ben serieus benieuwd. Wat betreft de openingspost ben je heel zeker van jezelf of zijn jullie heel zeker van jezelf. Waarom nog steeds geen vervolg? Ben benieuwd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wel dan stellen we dus vast dat er geen bewijs is dat God bestaat.

Omdat gelooft.com dat niet kan geven? Dat is volgens mij een non sequitur.

Daar heb je volledig gelijk in.

Het feit dat mensen met tijd teveel al eeuwen naar dat bewijs zoeken en daar maar niet in slagen geeft wel enige indicatie, maar het feit dat Kate/Heidi/Gelooft.com een te grote broek aantrekken zegt meer over hun mode-bewustzijn dan over het bestaan van enige godheid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wel dan stellen we dus vast dat er geen bewijs is dat God bestaat.

Omdat gelooft.com dat niet kan geven? Dat is volgens mij een non sequitur.

Daar heb je volledig gelijk in.

Het feit dat mensen met tijd teveel al eeuwen naar dat bewijs zoeken en daar maar niet in slagen geeft wel enige indicatie, maar het feit dat Kate/Heidi/Gelooft.com een te grote broek aantrekken zegt meer over hun mode-bewustzijn dan over het bestaan van enige godheid

Of ze vinden het gewoon gezelliger, met z'n drieën in een te grote broek...

En dan ook nog samen precies dezelfde stellige mening. Het kan niet op. Feest volop!!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee hoor, we stellen vast dat Jacobus aan het dementeren is, of anderszins totaal het besef van tijd kwijt is. En kennelijk is hij zelf nog nooit in zijn leven onverwacht vroeg verhuisd.

Overigens had van mij deze topic niet gehoeven. Gelooft.com geeft net iets teveel om zijn medemensen dan misschien goed voor hem is, maar dat is nog altijd een betere eigenschap dan het omgekeerde.

Het bewijs is alomtegenwoordig, zoals de Schrift ook schrijft. Ieder mens kan weten dat God bestaat. Wie dit ontkent en bestrijdt, doet dit moedwillig. En juist het gegeven dat men zo enorm gebrand is op deze topic, bewijst dat des te meer.

2Petr.3: 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.. (SV1977)
Rom.2: [12] Zij die zonder de wet* hebben gezondigd, zullen ook zonder de wet omkomen; en zij die met de wet hebben gezondigd, zullen door de wet worden veroordeeld. [13] Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig in Gods oog; alleen de onderhouders van de wet zullen worden gerechtvaardigd. 14] Wanneer heidenen, die de wet niet hebben, uit zichzelf* doen wat de wet verlangt, zijn zij zichzelf tot wet, ook al bezitten zij de wet niet. [15] Zij tonen dat wat de wet vereist, in hun hart geschreven staat. Hun geweten getuigt daarvan, en hun gedachten, die hen over en weer beschuldigen of ook wel vrijspreken [16] op de dag dat God volgens mijn evangelie over de verborgen daden van de mens zal oordelen, door Christus Jezus.(WB)
Rom.1: [18] Maar van de hemel uit openbaart zich Gods toorn over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. [19] Want wat een mens van God kan weten, is hen bekend; God heeft het hun geopenbaard. [20] Vanaf de schepping van de wereld wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon zij God kenden, hebben zij God niet de Hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd. [22] Zij beweerden wijzen te zijn, maar werden dwazen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ieder mens kan weten dat God bestaat. Wie dit ontkent en bestrijdt, doet dit moedwillig.

Dat heet een eigen mening hebben. Moet ik nu spijt hebben van het feit dat ik een eigen mening heb ? Dat is wel erg vreemd. Van dit soort bedreigingen raak ik niet onder de indruk, want u dreigt met zaken die waar ik niet in geloof. Misschien toch maar eens met argumenten proberen ?

Wat u schrijft, is tekenend voor uw mening, maar zegt niets over een bewijs dat god bestaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ieder mens kan weten dat God bestaat. Wie dit ontkent en bestrijdt, doet dit moedwillig.

Dat heet een eigen mening hebben. Moet ik nu spijt hebben van het feit dat ik een eigen mening heb ? Dat is wel erg vreemd.

Wat u schrijft, is tekenend voor uw mening, maar zegt niets over een bewijs dat god bestaat.

Nee, ik ben van mening dat u veel beter bij uw "mening" kunt blijven. Waar u allemaal wel of niet spijt van moet hebben, boeit mij in het geheel niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het bewijs is alomtegenwoordig, zoals de Schrift ook schrijft. Ieder mens kan weten dat God bestaat. Wie dit ontkent en bestrijdt, doet dit moedwillig.

Toch merkwaardig, dat moedwillig veranderen van de betekenis van de woorden 'bewijs' en 'weten'. Je zou bijna denken dat je 'geloof' en 'vermoeden' bedoelt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee hoor, we stellen vast dat Jacobus aan het dementeren is, of anderszins totaal het besef van tijd kwijt is.

"we" wie zijn we?

De mods nemen schijnbaar geen aanstoot aan de bewering van Anja, maar ik zou toch wel graag antwoord hebben op mijn vraag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Val net dit forum binnen. Is er al bewijs dat er een god bestaat? Ik verneem hier dan graag meer van.

Ben dol op bewijzen, feiten en algemeen geaccepteerde kennis. En ik ben altijd bereid mijn visie te herzien als daar aanleiding toe is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Val net dit forum binnen. Is er al bewijs dat er een god bestaat? Ik verneem hier dan graag meer van.

Ben dol op bewijzen, feiten en algemeen geaccepteerde kennis. En ik ben altijd bereid mijn visie te herzien als daar aanleiding toe is.

De topicstarter zou met argumenten komen, op veler en dikwijls verzoek, maar heeft zich niet meer laten zien. Van mij krijg je noch een bewijs noch een feit te lezen, want ik vind het een ongelooflijke vraag van een Christen. Van een atheïst kan ik me de vraag voorstellen, al vind ik dat hij/zij beter kan vragen of er een bewijs is dat God niet bestaat.

De verbastering van de vraag in : "Is er AL een bewijs dat er EEN god bestaat" maakt het tot een heel ander topic dan de Topicstarter heeft bedoeld, denk ik, maar dat moet hij zelf maar zeggen.

Ik geloof dat God niet alleen bestaat, maar dat HIJ IS...

Ik geloof ook dat er goden bestaan, maar dan hebben we het niet over de Schepper van hemelen en aarde.

Daarom is nauwkeurige formulering heel belangrijk en daar ontbreekt het nogal eens aan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

God bestaat! En, het is te bewijzen! Geloof is meer dan geloven in een God die niet zichtbaar is. En, waarom bewijzen als het geloven is? De bekende dooddoener die we graag overslaan.

Ik ben dus benieuwd naar de dooddoener want de poster spreekt steeds in het meervoud, alsof hij dus ook namens anderen spreekt.

Tot nu toe is door hem de dooddoener ook overgeslagen. Maar ..."zij die geloven haasten niet". :Y

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Van een atheïst kan ik me de vraag voorstellen, al vind ik dat hij/zij beter kan vragen of er een bewijs is dat God niet bestaat.

Moet jij aantonen dat elfjes niet bestaan?

Moet jij aantonen dat astrologie onzin is?

Moet jij aantonen dat alchemie onzin is?

Bewijzen kun je dat nooit, aannemelijk maken wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Je hebt gelijk. Ik reageerde dan eigenlijk in z'n algemeenheid, omdat deze vraag wel heel vaak gesteld wordt. "Kun jij bewijzen dat .... niet bestaat?"

O dat is heel goed mogelijk. Maar ik hoor die vraag eigenlijk nooit behalve op forums en ach...dat neem ik niet zo serieus. Je moet het ergens over hebben....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wel jammer dat gelooft.com hier nog steeds, 2 maanden lang, geen antwoord op heeft gegeven. Met veel poeha hier binnenstappen met Het bewijs dat God bestaat! Met uitroepteken, en uiteindelijk het christendom weer een paar treden lager en ongeloofwaardiger neerzetten. Secularisatie?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid