Spring naar bijdragen
MaartenV

Hoe omgaan met vluchtelingen, migranten en vreemdelingen

Aanbevolen berichten

Wat wil je hiermee zeggen? Want je manier van reageren is erg vaag. Waar het nu op neer komt is dat je zegt dat het praktisch onmogelijk is om de Koran "dommer" te laten lijken dan het al is! Bedoel je dat?

Er zijn allerhande zienswijzen, dit is een mogelijkheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Een hele verhandeling over de Koran, daar schieten we niets mee op.

Waar het om gaat is dat vluchtelingen, migranten en vreemdelingen, die een toevlucht zoeken in ons land, zich aan de Wet van ons land dienen te houden, zich zullen moeten aanpassen aan onze staat van democratie.

Het probleem is echter dat er velen van de vluchtelingen een ideologie/religie meebrengen die

aanpassen aan onze staat van democratie.
helemaal niet toestaat. De citaten uit de koran heb ik duidelijk aangegeven. Deze zeggen letterlijk dat men niet aan democratie mag meedoen. Een moslim mag enkel meedoen wanneer het doel is de democratie omver te werpen om vervolgens plaats te laten maken voor sharia.
Ik haal nu even de Bijbel aan als voorbeeld, waarin de vreemdeling die in het midden van het volk Israel woonde, zich moest onderwerpen aan de Wet van God.

Het ging over de Koran, niet de Bijbel.

Exodus 12:48 "Als nu een vreemdeling bij u verkeert, en den HEERE het pascha houden zal, dat alles, wat mannelijk is, bij hem besneden worde, en DAN kome hij daartoe, om dat te houden, en hij zal wezen als een ingeborene des lands; maar geen onbesnedene zal daarvan eten".

Leviticus 16:29 "En dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn: gij zult in de zevende maand, op den tienden der maand, uw zielen verootmoedigen, en geen werk doen, inboorling noch vreemdeling, die in het midden van u als vreemdeling verkeert".

Dit zijn maar twee voorbeelden van de Wet waaraan de vreemdeling die in het midden van het volk Israel woonde, zich aan moest houden.

Het ging over de Koran nogmaals.
Zo geloof ik dat de vreemdeling, dan wel vluchteling die in ONS midden verblijft, zich dient te houden aan de WET van ons land.
Maar een moslim kan niet (goed) moslim zijn en tegelijkertijd de Koran verloochenen.
Dat zij, als het gaat om "vrijheid van Godsdienst" hun religie in alle vrijheid mogen uitoefenen, is het recht van onze democratie, net zoals christenen die vrijheid hebben .

Maar discriminatie en haatzaaierij is bij wet verboden, en daar staat de Koran vol mee. Voorbeelden genoeg in mijn eerder reactie.

Daar is niets mis mee.
Wel als het andersdenken/gelovigen voor rotte vis uit maakt, discrimineert een haatzaait. Daar is erg veel mis mee.
Echter zal elke burger van ons land, ongeacht welke godsdienst zij aanhangen, zich dienen te houden aan onze rechtsorde.
En in de basis gaat het daar al mis. De Koran zit vol discriminate en haatzaaierij

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat wil je hiermee zeggen? Want je manier van reageren is erg vaag. Waar het nu op neer komt is dat je zegt dat het praktisch onmogelijk is om de Koran "dommer" te laten lijken dan het al is! Bedoel je dat?

Er zijn allerhande zienswijzen, dit is een mogelijkheid.

Kun je stoppen met reageren op mij als je niks zinnigs te melden hebt of vragen blijft ontwijken? En erg interessant vind ik je niet hoor, ook al doe je alsof je heel interessant bent. Je bent in mijn ogen een nogal vervelend persoon die vragen ontwijkt en enkel loopt te trollen.

Enne,

Er zijn allerhande zienswijzen, dit is een mogelijkheid.
Je zegt nu dat de mogelijkheid is dat er allerlei zienswijzen zijn. Je moet echt minder gaan blowen denk ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste Zelfdenker

Ik ben op de hoogte van de inhoud van de Koran.

Het gaat er om dat elke burger dan wel "vreemdeling" die in ons land woont, zich aan de Nederlandse Wet dient te houden.

Er is nu eenmaal vrijheid van Godsdienst in ons land, en gelukkig maar.

De voorbeelden die je opnoemt in je ellenlange uiteenzetting over de Koran, is mij althans, bekend.

Blijft staan dat OOK de moslim zich dient te houden aan de Nederlandse Wetgeving.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste Zelfdenker

Ik ben op de hoogte van de inhoud van de Koran.

Het gaat er om dat elke burger dan wel "vreemdeling" die in ons land woont, zich aan de Nederlandse Wet dient te houden.

Er is nu eenmaal vrijheid van Godsdienst in ons land, en gelukkig maar.

Maar discriminatie en haatzaaien is bij wet ook verboden. Op die gronden werd Mein kampf verboden. Waarom geldt dat niet voor de Koran?

De voorbeelden die je opnoemt in je ellenlange uiteenzetting over de Koran, is mij althans, bekend.
Echter lijk je niet de consequenties er van te begrijpen.
Blijft staan dat OOK de moslim zich dient te houden aan de Nederlandse Wetgeving.

Dan kan een moslim geen moslim zijn. De Koran en democratie zijn niet verenigbaar. En zonder Koran is er geen grond meer om jezelf moslim te noemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is nu eenmaal vrijheid van Godsdienst in ons land, en gelukkig maar.

Gelukkig? Waarom eigenlijk? Wanneer houdt de vrijheid van godsdienst op? Waar ligt de grens?

Stel ik geloof in een God die stelt dat kinderen misbruikt mogen worden, dat vrouwen geen rechten hebben, dat andersdenkenden/gelovigen vermoord moeten worden, etc?

Moet dat allemaal maar kunnen? We mogen toch niet onrechtmatig discrimineren? Die religie gaat toch over de grenzen van de wet heen? Waarom moet dat kunnen? Waarom ben je er blij mee dat de meest walgelijke dingen worden verkondigt als "goed"?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
@MN

Nee, dat betekent het niet. Ik ben zeker voor opvang van vluchtelingen en vreemdelingen, zoals de Bijbel OOK voorschrijft, echter zijn daar wel bepaalde voorwaarden aan verbonden door God.

Welke voorwaarden?

Zoals ineke-kitty schrijft waren de vreemdelingen welkom onder de Israëlieten.

Al hoewel God een uitverkoren natie had, stond hij niet-Israëlieten onder zijn volk toe. Toen ze uit Egypte vertrokken ging er "veel vermengd volk" met hen mee.(Ex. 12:38)

God herinnert de Israëlieten eraan dat zij zelf vreemdelingen geweest zijn in Egypte zodat zij beseffen wat een inwonende vreemdeling in een ander land te verduren kan hebben.

Ex. 22 : 21 : Gij zult ook den vreemdeling geen overlast doen, noch hem onderdrukken; want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. (zie ook Ex. 10:18,19)

Leviticus 19 : 34 De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben de HEERE, uw God!

Een vreemdeling mocht deelnemen aan de Paschaviering indien de mannen vooraf besneden werden en er gold slechts één wet voor de inwonende als voor de vreemdeling. (Exodus 12: 48,49)

(Statenvertaling)

P.S. merk dat ineke ondertussen al geantwoord heeft. Ok, dan is tweemaal vermelden ook goed, dat gebeurt in de bijbel ook om er nadruk op te leggen. :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat is er in gelogen dan? Wat klopt er niet? Je zegt wel wat, maar onderbouwd het niet.

Je kiest heel bewust een negatieve insteek. Je pakt de negatieve teksten op en laat de andere liggen.

Ik raad je aan om eens boeken te gaan lezen van Karen Armstrong. Ook over de islam. Die komt met een heel wat genuanceerder beeld.

Door je op deze manier te profileren, draag je bij aan de radicalisering van moslimjongeren.

Als jouw geloof constant zo onderuit gehaald wordt, ben je ontvankelijker voor radicale geluiden.

Ik heb in mijn persoonlijke omgeving meegemaakt dat moslims wel degelijk met anderen omgaan (met mijn gezin bijvoorbeeld) en dat dat met onderling respect gaat. Geen enkel probleem.

Mensen die moslim zijn, zich houden aan de koran, maar geen enkele intentie hebben om hier de democratie omver te werpen of de sharia in te voeren.

Je geeft een verkeerd beeld van de bijbel en de koran.

De bijbel wordt nu in Nederland en andere westerse landen wel vrij gelezen, met ruimte voor eigen interpretatie, maar dat is eeuwenlang natuurlijk niet zo geweest.

Vervolgingen, anderen leren tot ketterijen benoemen etc.

Dat we hier de bijbel niet meer letterlijk nemen (overgrote deel althans, afgezien van een kleine minderheid) komt doordat onze cultuur is veranderd.

Als de cultuur in islamitische landen verandert, zal ook daar de beleving van de koran anders worden.

In de bijbel staat dat homo's vermoord moeten worden. Vrijwel niemand die dat nog vindt, terwijl de bijbel toch expliciet duidelijk is.

Als ik alle slachtverhalen op een rijtje zet uit de Tenach, komt daar een zeer onverbiddelijke, hardvochtige God naar voren.

Toch denken de grote kerken daar nu anders over. Cultuur.....

Je haalt religie en cultuur door elkaar. In islamitische landen is er nog zeer veel groepsdruk.

Religie versus groepsdruk.

Door een geloof zo te verketteren, help je mee aan het opbouwen van spanningen in onze samenleving.

In de islam geldt:

Wie één mens doodt, het ware alsof hij de hele mensheid gedood heeft.

Heb je de brief gelezen van veel moslims aan IS waarin zij aangeven hoe IS de koran misinterpreteert ?

Lees hoe veel moslims terreurdaden afwijzen, met de koran in de hand.

In plaats van deze mensen de hand te reiken, neem je ook hen te grazen.

Het is beter om met gematigde moslims op te trekken, dan alle moslims maar te verketteren.

Je noemt het woord "onderwerpen".

In de islam betekent dat: onderwerpen aan de wil van God.

Niet zo heel anders dan het christendom dus.

Wel is duidelijk dat de islam moeite heeft met democratie.

Daar moeten we goed voor uitkijken.

De islam verketteren is niet goed, maar de ogen sluiten voor gevaren ook niet.

Laten we een modus vinden om gezamenlijk te kunnen leven, want ik ben ervan overtuigd dat verreweg de meeste moslims ook gewoon rustig willen leven in vrede.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is mij eveneens bekend dat de Koran en democratie niet verenigbaar zijn.

Ongeacht wat de Koran voorschrijft dient men zich te houden aan onze Nederlandse Wetgeving.

Doet men dat niet, zijn daar dus consequenties aan verbonden.

En dan kom je niet tot de conclusie dat Islam en "onze" democratie niet samengaan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Tine

Ja, de teksten die je aanhaalt zijn eveneens van toepassing.

Echter de vreemdeling diende zich te onderwerpen aan de wetten van God.

Zo dient de vreemdeling, dan wel vluchteling, zich eveneens te onderwerpen aan de Wet van onze Nederlandse samenleving.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zo dient de vreemdeling, dan wel vluchteling, zich eveneens te onderwerpen aan de Wet van onze Nederlandse samenleving.

Is dit niet vanzelfsprekend? Een vreemdeling mag zichzelf ook niet opblazen in een mensenmassa, een vreemdeling mag ook geen meisje van zes huwen of meerdere vrouwen tegelijkertijd huwen. Dat zijn voor mij logische zaken. Wat voegt het toe?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Stel ik geloof in een God die stelt dat kinderen misbruikt mogen worden, dat vrouwen geen rechten hebben, dat andersdenkenden/gelovigen vermoord moeten worden, etc?

Dat zal in de meeste landen (= scheiding van "kerk en staat") dan ook niet toegelaten worden en zullen diegenen bij overtreding veroordeeld worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je kiest heel bewust een negatieve insteek.

Nee, dat is niet waar. De citaten komen rechtstreeks uit de koran. Ze zijn negatief noch positief. Het zijn de regels die het onmogelijk maken om Islam te verenigen met "onze" democratie. Je kunt om die redenen niet moslim zijn en Nederlands burger. Ik geef enkel de citaten weer die hier relevant zijn om dat deze het onmogelijk maken. Dat jij het "een negatieve insteek" noemt lijkt erg op beeldvorming. Ik geef enkel weer waarom ik er van overtuigd ben dat Islam en democratie niet verenigbaar zijn volgens de Koran. Dat zijn gewoon feiten, heeft niks met een insteek te maken.

Je pakt de negatieve teksten op en laat de andere liggen.

Citeer even waar de Koran weergeeft dat het wel verenigbaar is met democratie, dat andersgelovigen evenveel rechten hebben, dat niet gelovigen prima mensen zijn, en ook gewoon betrouwbaar zijn etc.

Graag even citeren uit de koran, wil je dat dan even doen?

Ik raad je aan om eens boeken te gaan lezen van Karen Armstrong. Ook over de islam. Die komt met een heel wat genuanceerder beeld.
Ik raad je aan het bij de Koran zelf te houden, en niet bij andere boeken.
Door je op deze manier te profileren, draag je bij aan de radicalisering van moslimjongeren.
Nee, ik geef enkel weer wat er staat in de koran.
Als jouw geloof constant zo onderuit gehaald wordt, ben je ontvankelijker voor radicale geluiden.
O, interessant punt. Als hun geloof onderuit gehaald wordt. Dat is een reden om alles en iedereen die niet moslim is te gaan haten? Zullen we eens even kijken waar ik voor uitgemaakt word in de Koran? Ik als ongelovige ben onbetrouwbaar, slecht en dwalende. Ik ben niks waard. Maar het is natuurlijk prima om Homosexuelen, ongelovigen, andersdenkenden, andersgelovigen, etc onderuit te halen he? Daar mag niemand over "zeuren" Maar o wee als je kritiek hebt op die Islam, nee dat mag niet.

Men mag mij voor onbetrouwbaar uitmaken omdat ik anders denk, maar ik maag niks zeggen over "hun"?

Is dat wat je bedoeld?

Vind je het niet erg hypocriet wat je zegt?

Ik heb in mijn persoonlijke omgeving meegemaakt dat moslims wel degelijk met anderen omgaan (met mijn gezin bijvoorbeeld) en dat dat met onderling respect gaat. Geen enkel probleem.

Dat zijn volgens de Koran moslims die de Koran verloochenen dan. Of zich gedeisd houden totdat het moment komt dat sharia hier wordt ingevoerd. Dat is wat de Koran daarover zegt. Maar hun ideologie zegt ze dat ze jou niet mogen vertrouwen, jij bent niet hun "gelijke".

Mensen die moslim zijn, zich houden aan de koran, maar geen enkele intentie hebben om hier de democratie omver te werpen of de sharia in te voeren.

Dan houden ze zich per definitie dus niet aan de Koran! Men mag als moslim niet een niet moslim leider volgen! Dus je voorstelling van zaken klopt niet.
Je geeft een verkeerd beeld van de bijbel en de koran.
O ja?
De bijbel wordt nu in Nederland en andere westerse landen wel vrij gelezen, met ruimte voor eigen interpretatie, maar dat is eeuwenlang natuurlijk niet zo geweest.

Vervolgingen, anderen leren tot ketterijen benoemen etc.

Dat we hier de bijbel niet meer letterlijk nemen (overgrote deel althans, afgezien van een kleine minderheid) komt doordat onze cultuur is veranderd.

Dat verschil leg ik hier uit

Het verschil tussen direct en in direct is het verschil tussen Islam en Christendom

Wanneer je Christen bent(althans jezelf zo noemt) dan heb je veel vrijheid. Het erkennen(ofwel geloven) van het ooit hebben bestaan van Jezus is in wezen genoeg. Je kunt van Jezus maken wie je wilt. Die vrijheid heb doordat de bijbel bestaat uit getuigenverklaringen. Je kunt die "getuigenverklaring" gebruiken waarvan jijzelf denkt dat die het beste bij Jezus past. Dee verklaringen die je niet bij "jouw persoonlijke" Jezus vindt passen, die kan je gewoon negeren of verwerpen. Je trekt dan Jezus zelf niet in twijfel, maar enkel de woorden die de "getuige" toeschrijft aan Jezus.

Met de Bijbel kun je alles maken

De bijbel moet je eigenlijk zien als een "bak vol Lego steentjes". Er zitten allerlei soorten in, waarmee je je eigen "persoonlijke Jezus" kunt bouwen. De 1 maakt er een liefdevolle en vergevingsvolle Jezus van, de ander een strenge en strikte Jezus. En alles daartussen in kan ook.

Met de Koran zit dat heel anders in elkaar. De Koran is als een "Lego doosje" met 1 beschrijving, en daarbij de plicht om dat er van te maken wat de beschrijving zegt dat het moet worden. De Koran komt namelijk direct van Mohammed. Waarmee elke soera die verworpen wordt, direct de woorden van Mohammed verwerpt. En dat is werkelijk een enorm en essentieel verschil.

De getuigenis

De Koran stelt dat iedereen als Moslim wordt geboren, is een klein beetje tegenstrijdig met de "shahadda"(getuigenis}/

De shahadda is een getuigenis die je moet afleggen om "moslim" te worden. Of gemaakt te worden, want na je geboorte kan hij ook voor je afgelegd worden. Pas dan ben je "volledig moslim. Je ziel bestond volgens de Koran al voor jij er was, en die ziel was al "bekeerd". et de shahadda verklaar je eigenlijk dat het "huis" waarin die ziel "leeft" de "Moslimziel" accepteert. Na de shahadda is het vlees aan de ziel gekoppeld als het ware.

Als je de shahadda hebt afgelegd, dan getuig je dat er maar 1 God is, en dat is Allah. Dat de Koran het woord is van die God, en dat Mohammed de enige ware profeet is en de afgezant is van God als mens en brenger van het woord.

Dat woord is de Koran, die je als absolute waarheid moet accepteren.

Wanneer je bepaalde stukken uit de Koran verwerpt? Dan verwerp je direct het woord van God en Mohammed. Binnen de Koran is er wezenlijk geen mogelijkheid om je "eigen Mohammed" in elkaar te knutselen. Het zegt precies hoe de "steentjes" in elkaar moeten, en wat de uitkomst moet zijn". En dat maakt Islam zo onvermurwbaar. Daarom staat het geen "interpretatie" toe van de Koran.

Interpretatie binnen Islam

Maar, nu zul je zeggen, waarom dan verschillende stromingen binnen Islam? Die stromingen zijn er niet op basis van de interpretatie van de Koran. Die zijn er op basis van Hadith. Hadith is de naam voor de getuigenverklaringen buiten de Koran om. Het zijn "getuigen" die Mohammeds' leven beschrijven, maar niet in tegenstrijd mogen zijn met de Koran.

De Koran gaat boven alles, het is absoluut. De hadith is ondergeschikt aan de Koran, en daar waar er twijfel is over wat te doen, daar geeft de Koran antwoord. Dat antwoord gaat boven alles. De Koran spreekt soms over dingen die een beetje onduidelijk zijn. Bijvoorbeeld kleedvoorschriften en bedekking bij vrouwen. Waar de Koran spreekt over bedekking, daar kan hadith soms een aanvulling op zijn. Afhankelijk van de regio is er vaak een hadith.

Hadith is vaak eerder cultuur dan religie. Het is wel een aan religie verbonden cultuur aangezien het de absolute hoofdpersonage aangaat binnen de Koran. Hadith zegt afhankelijk van de periode dat Mohammed leefde hoe Mohammed zelf tegen bepaalde dingen aankeek en hoe hij ergens mee omging. Maar de Koran gaat daar absoluut boven, in wezen als "Doe niet wat ik doe, maar doe wat IK zeg". Zo ia het ook weer duidelijk dat hadith ondergeschikt is aan e Koran.

Is er hier sprake van interpretatie van de Koran? Nee, er is enkel ruimte om Hadith als aanvulling te gebruiken zolang het de Koran niet tegenspreekt. Daar zitten de stromingen. De stromingen kunnen bij Christendom vanuit de bijbel ontstaan, bij Koran niet. Daar kan het enkel buiten de Koran, zolang het de Koran niet ondermijnt.

Valt er dezelfde "evolutie" te verwachten bij Islam, net als dat er bij Christendom is??

Daarmee bedoel ik dat Christendom minder "extreem" is geworden door de eeuwen heen. Als je uitgaat van de naïeve gedachte dat Bijbel en Koran gelijksoortige boeken zijn, dan lijkt dat zeer wel mogelijk. Echter, het zijn niet gelijksoortige boeken, het verschil heb ik hierboven uitgelegd. En dat verschil is echt cruciaal. De Bijbel biedt de mogelijkheid de ethisch verwerpelijk stukken te verwerpen. Nogmaals doordat het niet Jezus verwerpt, maar slechts dat wat getuigen beweren over Jezus en God.

Die optie is er binnen de Koran per definitie niet. Elke tegenspraak ondermijnt direct de Koran, God en Mohammed.

Islam is een zeer statische religie, het zit waterdicht dichtgetimmerd wat betreft ruimte tot interpretatie en het weg laten van stukken er uit. Als je de eed (shahadda) hebt uitgesproken, zit je in een "mentale gevangenis" waar je niet meer uit mag, zelfs niet na het leven. Het is een eenrichtingsstraat tot in de eeuwigheid. Een tot voorbij de dood lopende weg. Islam is wat dat betreft "beter doordacht" waar het "afvalligheid" betreft. Dat is geen optie, ook twijfel is al taboe. Eenmaal binnen, geen weg meer naar buiten. Islam wil geen verandering, en staat het ook absoluut niet toe.

Je kunt dus wel "denken" dat het hetzelfde is, maar feit is dat Christendom en Islam wezenlijk totaal verschillend zijn omdat de basis, de Bijbel en Koran zeer verschillende boeken zijn qua hierachische structuur.

Als de cultuur in islamitische landen verandert, zal ook daar de beleving van de koran anders worden.
De kern van Islam kan je niet veranderen. De koran is de essentieele basis. Je kunt het enkel veranderen door de Koran te herschrijven en alle hat en discriminatie uit weg te laten. Alsmede alle oproepen tot onderwerping en dergelijke. Dan blijft er heel weinig over.
In de bijbel staat dat homo's vermoord moeten worden. Vrijwel niemand die dat nog vindt, terwijl de bijbel toch expliciet duidelijk is.
En zijn dat Jezus' woorden? Nee. Je kunt dat verwerpen zonder direct Jezus te verloochenen. Dat kan niet met de Koran. Dat is Mohammeds woord van God. Die mag je als moslim niet verloochenen.
Als ik alle slachtverhalen op een rijtje zet uit de Tenach, komt daar een zeer onverbiddelijke, hardvochtige God naar voren.

Toch denken de grote kerken daar nu anders over. Cultuur.....

Binnen Islam is Hadith meer de cultuur, maar de Koran is heel duidelijk. De koran gaat boven alles, alle cultuur die in strijd is met de Koran is ondergeschikt. Hadith is ondergeschikt.

Je haalt religie en cultuur door elkaar. In islamitische landen is er nog zeer veel groepsdruk.

Religie versus groepsdruk.

Nee, eerder jij zelf doet dat.
Door een geloof zo te verketteren, help je mee aan het opbouwen van spanningen in onze samenleving.
En ieder die niet de religie volgt verketteren moet maar kunnen?
In de islam geldt:

Wie één mens doodt, het ware alsof hij de hele mensheid gedood heeft.

Citeer even uit de koran waar dat staat, welke soera, en de context graag.
Heb je de brief gelezen van veel moslims aan IS waarin zij aangeven hoe IS de koran misinterpreteert ?

Lees hoe veel moslims terreurdaden afwijzen, met de koran in de hand.

IS volgt de koran zeer letterlijk op. Volgens e koran zijn dat letterlijk goede moslims. Ja erg eng idee, maar dat is eenmaal hoe de Koran in elkaar zit.
In plaats van deze mensen de hand te reiken, neem je ook hen te grazen.

Het is beter om met gematigde moslims op te trekken, dan alle moslims maar te verketteren.

Ik hou het gewoon bij de feiten, meer niet.
Je noemt het woord "onderwerpen".

In de islam betekent dat: onderwerpen aan de wil van God.

Niet zo heel anders dan het christendom dus.

En?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Stel ik geloof in een God die stelt dat kinderen misbruikt mogen worden, dat vrouwen geen rechten hebben, dat andersdenkenden/gelovigen vermoord moeten worden, etc?

Dat zal in de meeste landen (= scheiding van "kerk en staat") dan ook niet toegelaten worden en zullen diegenen bij overtreding veroordeeld worden.

Waarom is de Koran niet verboden dan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bovendien is het ook nog eens zo, dat ieder land zijn eigen cultuur en gewoonten heeft.

Mijn dochter woont al meer dan 10 jaar in Frankrijk, waar zij zich niet alleen aan de Franse Wetgeving dient te houden, maar ook zich aan heeft moeten passen aan de cultuur van het Franse volk, die echt heel anders is dan onze Nederlandse cultuur.

Als je wilt integreren in een ander land, zal je je toch echt moeten aanpassen, wil je "opgenomen" worden in de gemeenschap van het land waar je te "gast" bent, dan wel inwoner bent.

Officieel mag je na 5 jaar de Franse nationaliteit aanvragen volgens de Wet, echter betekent dat, dat je je Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraakt.

Mijn dochter heeft ook geen stemrecht in Frankrijk, zolang zij haar Nederlandse nationaliteit wil behouden.

Eventuele kinderen die uit een huwelijk met een Fransman voortkomen, krijgen automatisch de Franse nationaliteit, en verliezen eveneens de Nederlandse.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
IS volgt de koran zeer letterlijk op. Volgens e koran zijn dat letterlijk goede moslims. Ja erg eng idee, maar dat is eenmaal hoe de Koran in elkaar zit.

Dit geeft je insteek goed weer.

120 moslimgeleerden sturen een open brief aan IS met daarin aangegeven waarom IS de islam misbruikt.

Hoe reageer jij ?

Volgens de koran zou IS de juiste islam weergeven. De geleerden negeer je, omdat dat niet in jouw wereldje past.

Je bent inmiddels te ver islamofoob geworden om nog fatsoenlijk mee te kunnen discussieren.

Je zaait haat.

Ik laat het hierbij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
IS volgt de koran zeer letterlijk op. Volgens e koran zijn dat letterlijk goede moslims. Ja erg eng idee, maar dat is eenmaal hoe de Koran in elkaar zit.

Dit geeft je insteek goed weer.

120 moslimgeleerden sturen een open brief aan IS met daarin aangegeven waarom IS de islam misbruikt.

Hoe reageer jij ?

Volgens de koran zou IS de juiste islam weergeven. De geleerden negeer je, omdat dat niet in jouw wereldje past.

Je bent inmiddels te ver islamofoob geworden om nog fatsoenlijk mee te kunnen discussieren.

Je zaait haat.

Ik laat het hierbij.

Ik zaai geen haat. Ik stel enkel vast dat de Koran haat zaait. Ga toch weg met je islamofoob nonsense. Geeft maar eens antwoord op mijn vragen aan jou.

Zijn ze te moeilijk om te beantwoorden voor je?

Je bent inmiddels te ver islamofoob geworden om nog fatsoenlijk mee te kunnen discussieren.

Je zaait haat.

Ik laat het hierbij.

Zwak, weerleggen ho maar. Haak maar af. Maar je zit dus gewoon klem!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik denk dat de Koran en de Hadith te ambivalent zijn om te zeggen wat de ware Islam is. Je kunt, veel meer dan bij 't christendom, volledig 'cherrypicken' en kiezen tussen een ISIS achtig versie tot een hippie iedereen is lief versie.

Nee, "cherrypicken" is er bij de Koran niet bij. Het is een "total package" ofwel alles of niets.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Stel ik geloof in een God die stelt dat kinderen misbruikt mogen worden, dat vrouwen geen rechten hebben, dat andersdenkenden/gelovigen vermoord moeten worden, etc?

Dat zal in de meeste landen (= scheiding van "kerk en staat") dan ook niet toegelaten worden en zullen diegenen bij overtreding veroordeeld worden.

Waarom is de Koran niet verboden dan?

Daar heb ik geen zeggen aan.

Kan een godsdienstboek verboden worden ?

En het valt nog allemaal te zien of moslims in het algemeen hogerstaande feiten toepassen ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Daar heb ik geen zeggen aan.

Kan een godsdienstboek verboden worden ?

Waarom zou dat niet kunnen? Als Mein kampf verboden kan worden op basis vaan haatzaaien en discriminatie, waarom de Koran dan niet? Dat zou discriminatie zijn, en dat is bij wet verboden. Als Mein kampf verboden kan worden, dan MOET de koran ook verboden kunnen worden. Zo niet? Dan wordt de wet selectief gebruikt en discrimineerd men, en dat is bij wet verboden!!!

En het valt nog allemaal te zien of moslims in het algemeen hogerstaande feiten toepassen ?

Leg dat eens uit?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid