Spring naar bijdragen
TTC

Openbaringen en Vredesrijk

Aanbevolen berichten

Er is een aspect binnen het kader van het vredesrijk TTC waar staat dat ' dàn ' de aarde VOL zal zijn van de kennis des Heeren, maar er staat ook parallel hieraan.... dat de Steen heel de aarde zal vullen. Nu is het aardig om eens te kijken naar hoe en wanneer iets gevuld kan worden. In de Franse taal is dat goed terug te vinden in de zin dat het vrouwelijke het mannelijke zal omvangen. Er staat letterlijk in de Bijbel dat de vrouw de man zal omvangen. En typologisch gezien heeft dat te maken met Schepper en schepping waarvan de verhouding ligt in mannelijk en vrouwelijk. Wij kennen dat in de voorzetsels le en la, waar je ziet dat alles wat gevuld wordt mannelijk is Le café dans la tasse om het maar eenvoudig te houden. Dan kun je ook stellen dat de steen, mannelijk is en dat moeder aarde hem zal omvangen en dat kan slechts als er een ruimte is of holte die gevuld kan worden. Tenzij iemand een andere verklaring heeft hoe de steen heel de aarde zou kunnen vullen.

Dank Kwispel, het gebruik van metaforische concepten laat natuurlijk veel interpretaties toe, net zoals de grootste twisten daaromtrent. We kunnen de oefening verder zetten, dit is toepasbaar op zowat elke zin of stelling die wordt uitgesproken. Vrij vertaald en suggestief:

(1) er is leegte

(2) mensen voelen zich leeg en zoeken naar zin/geluk

(3) de leegte wordt gevuld met materiële zaken maar dat bevredigt finaal niet

(4) mensen zoeken naar andere vullingen dan louter materiële rijkdom

(5) God biedt zich aan voor wie daar open voor staat

(6) de leegte wordt door God gevuld waardoor ook herstel gerealiseerd wordt

Zoiets, ik zou nu kunnen stellen dat het vrouwelijke ('zachtheid') het mannelijke ('hardheid') zal omvangen, vullen, opslokken ... Maar ook de 'holle aardetheorie' krijgt hierdoor misschien een andere invulling, misschien niet letterlijk te nemen maar als een metaforische verwijzing naar de afwezigheid van God. Ik meen dat de verschillende interpretaties en deze dialoog toch hun vruchten afwerpen, net omwille van het wikken en wegen, keren en draaien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarbij nog even de notitie dat onder de hemelen ( hasjamajiem) wordt verstaan de lucht waar de vogels vliegen en de sterrenhemel. De hemel waar God woont is vanaf de aarde gerekend de 3e hemel en daar regeert satan niet, dus stellen dat God weggeredeneerd wordt is niet juist. Integendeel. Men redeneert God weg binnen het denken van de bol want daar wordt God nergens geplaatst behalve dan eventueel erbuiten. Dat satan in de lucht regeert verklaren de teksten waar staat dat hij de overste in de lucht is ( Efeze 6) Dat wil niet zeggen dat satan geen toegang heeft tot God want hoe zou hij de 'broeders'( gelovigen) anders moeten aanklagen. Hij is immers 'de verklager der broederen ' en wij stellen daar tegenover dat we een Hogepriester hebben die voor ons bidt en pleit. Maar dat wil niet zeggen dat satan daar de baas is uiteraard.

Ik stel je nu misschien de meest domme vraag die je ooit gehoord hebt, en er zijn logischerwijs maar twee antwoorden mogelijk. Ook weer in een stelling vervat:

(1) Als God alles gecreëerd heeft, dan heeft hij ook Satan gecreëerd. J/N?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nu de vraag: volgens dezelfde aanhangers is satan de god van deze wereld en regeert hij op aarde. Aangezien de wereld gelijk is aan de hemelen + de aarde, betekent het dus dat de duivel ook in de hemelen regeert. In de hemelen is satan dus ook god. De vraag is dus: Waar is God "god", of waar heerst God, als satan in de hemelen en op aarde god is? Uitgaande van die theorie kan ik me voorstellen dat mensen zich afvragen waar God is!!? Immers, waar we ook zijn, volgens deze leer is God nergens. Blijft over een holle aarde en een boek, dat letterlijk dood is, omdat God nergens is. Misschien kan iemand mij dit uitleggen??

Misschien wijken we nu een beetje af, toch ook weer niet aangezien elk inzicht plots de puzzel kan doen kloppen, wonderbaarlijk is dat. Ik ventileer uit 'jouw' betoog:

(1) God is nergens

(2) God is overal

Voor het debat:

(1)=(2)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Satan was voordat hij in opstand kwam tegen God een gezalfde overdekkende cherub, en was volkomen in zijn wegen, van de dag af dat hij geschapen was.[ Engelen zijn geschapen wezens] , totdat er ongerechtigheid in hem gevonden was.

Hij heeft zich boven God willen stellen.

God heeft dus satan niet "gecreeerd" , maar zichzelf tot satan [= tegenstander] van God gemaakt.

[ zie Ezechiel 28:13-19].

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Satan was voordat hij in opstand kwam tegen God een gezalfde overdekkende cherub, en was volkomen in zijn wegen, van de dag af dat hij geschapen was.[ Engelen zijn geschapen wezens], totdat er ongerechtigheid in hem gevonden was. Hij heeft zich boven God willen stellen. God heeft dus satan niet "gecreeerd", maar zichzelf tot satan [= tegenstander] van God gemaakt. [zie Ezechiel 28:13-19].

Dank, ik meen dat dit belangrijk is om beter te begrijpen, zeker voor mezelf om jou beter te kunnen begrijpen.

(1) God heeft een gezalfde overdekkende cherub geschapen

(2) deze cherub heeft zich tegen God gekeerd, die vanaf dan de naam Satan kreeg

Om het even in IT-taal te zeggen, in die geschapen 'cherub' zat dan een programmeerfout waardoor er duidelijk iets misgelopen is. In zekere zin zouden we dan Satan moeten herprogrammeren om dat probleem op te lossen. Of gewoon ergens gevangen zetten opdat we verder kunnen met ons geambieerde Vredesrijk. Kunnen we dat zo stellen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, geen "programmeerfout" .

God maakt geen robots/ dan wel computers die Hem automatisch gehoorzamen.

Ook de geschapen engelen hadden een vrije wil om Hem te dienen, en die overdekkende cherub heeft er dus zelf voor gekozen in opstand te komen en zich te verheffen BOVEN de Schepper.

Overigens wordt het "probleem" door God opgelost, als de satan met zijn engelen, straks voorgoed geworpen zal worden in de poel des vuurs. [zie Openbaring 20:10].

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
God heeft dus satan niet "gecreeerd" , maar zichzelf tot satan [= tegenstander] van God gemaakt.[ zie Ezechiel 28:13-19].

Wat ik hier lees is dat Satan een mens is die zich God waant.

De verzen 1-11 handelen over de vorst van Tyrus. Hier staat duidelijk dat de vorst van Tyrus een mens is geweest, geen God. Wel verhief zijn hart zich; hij waande zich een god, omdat hij zo wijs en verstandig meende te zijn en zoveel vermogen van goud en zilver en schatten had verkregen, maar hij zou ter groeve nederdalen door in de strijd te sneuvelen. Zijn stad Tyrus werd, na 13 jaar belegerd te zijn, door Nebukadnezar verwoest. Later werd het op een eilandje gebouwde nieuwe Tyrus door Alexander de Grote ook verwoest (Ez. 26 en 27).

http://www.amen.nl/artikel/410/satan-de ... nde-cherub

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee, geen "programmeerfout" . God maakt geen robots/ dan wel computers die Hem automatisch gehoorzamen. Ook de geschapen engelen hadden een vrije wil om Hem te dienen, en die overdekkende cherub heeft er dus zelf voor gekozen in opstand te komen en zich te verheffen BOVEN de Schepper. Overigens wordt het "probleem" door God opgelost, als de satan met zijn engelen, straks voorgoed geworpen zal worden in de poel des vuurs. [zie Openbaring 20:10].

Mi stel je hier dat alle ongelovigen Satan zijn, of ten minste dienaars (engelen?) van Satan. Mensen kunnen echter door Satan misleid en gemanipuleerd worden, die 'vrije wil' lijkt me dan niet zo vrij dan we misschien willen denken. Ik maak me hierover wel wat zorgen, zeker nu je verwijst naar die 'poel des vuurs'. Wanneer is 'straks'?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ezechiel 27 gaat inderdaad over de ondergang van Tyrus terwijl hoofdstuk 28 gaat over de vorst van Tyrus, waarbij uitdrukkelijk vanaf vers 13 wordt gezegd dat hij een overdekkende cherub was. De edelstenen waarmee hij bekleed was, beelden zijn glans en heerlijkheid uit die hij HAD voordat hij in opstand kwam.

Die "vorst van Tyrus" vanaf vers 13 is dus geen mens, maar een overdekkende cherub/engel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

"Straks" is bij het eindoordeel.

Dit onderwerp is niet 1,2,3 zomaar uit te leggen.

En ja, de mens heeft eveneens een vrije wil gekregen om een keuze te maken tussen de satan "dienen" of De Enige Waarachtige God, Christus Jezus.

In een ander topic wordt de vraag gesteld of de satan de heerser van deze wereld is, en dat is inderdaad het geval, hoewel er christenen zijn die beweren dat God deze wereld regeert.

Enfin, lees het hele topic maar eens door.

De mensheid in het algemeen heeft trouwens liever de duisternis gehad dan het licht, en ja zij worden misleidt en gemanipuleerd door de overste van deze wereld.

Dat zal tot zijn hoogtepunt komen tijdens de regering van de antichrist.

Dat wordt weer uitgelegd in mijn topic over de wederopbouw van Babel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
"Straks" is bij het eindoordeel. Dit onderwerp is niet 1,2,3 zomaar uit te leggen. En ja, de mens heeft eveneens een vrije wil gekregen om een keuze te maken tussen de satan "dienen" of De Enige Waarachtige God, Christus Jezus. In een ander topic wordt de vraag gesteld of de satan de heerser van deze wereld is, en dat is inderdaad het geval, hoewel er christenen zijn die beweren dat God deze wereld regeert. Enfin, lees het hele topic maar eens door. De mensheid in het algemeen heeft trouwens liever de duisternis gehad dan het licht, en ja zij worden misleidt en gemanipuleerd door de overste van deze wereld. Dat zal tot zijn hoogtepunt komen tijdens de regering van de antichrist. Dat wordt weer uitgelegd in mijn topic over de wederopbouw van Babel.

Waarom zou je dat moeilijker willen maken dan het is, internet staat vandaag bol met informatie waar dat over gaat. In het onderstaande staat het letterlijk, alles ligt in handen van politiek en er is geen twijfel over de technische mogelijkheden. De regering van de antichrist?

My aim in this paper to assess the possible and appropriate role for monetary finance of fiscal deficits. And I will argue that all the really important issues are political, since the technical issues surrounding monetary finance are already well understood (or should be) and that the technical feasibility and desirability in some circumstances of monetary finance is not in doubt.

https://www.imf.org/external/np/res/sem ... /adair.pdf

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ezechiel 27 gaat inderdaad over de ondergang van Tyrus terwijl hoofdstuk 28 gaat over de vorst van Tyrus, waarbij uitdrukkelijk vanaf vers 13 wordt gezegd dat hij een overdekkende cherub was. De edelstenen waarmee hij bekleed was, beelden zijn glans en heerlijkheid uit die hij HAD voordat hij in opstand kwam. Die "vorst van Tyrus" vanaf vers 13 is dus geen mens, maar een overdekkende cherub/engel.

Beetje als een Duivel in schaapskleren?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het internet staat inderdaad bol van allerlei theorieën, echter is het maar de vraag of zij uitgaan van wat de Schrift daarover leert.

de duivel heeft reeds vanaf zijn val uit de hemel heerschappij gevoerd over de aarde, inclusief politieke/ en de financiele wereld.

De duivel bedient zich dus [ook] van invloedrijke mensen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het internet staat inderdaad bol van allerlei theorieën, echter is het maar de vraag of zij uitgaan van wat de Schrift daarover leert. de duivel heeft reeds vanaf zijn val uit de hemel heerschappij gevoerd over de aarde, inclusief politieke/ en de financiele wereld. De duivel bedient zich dus [ook] van invloedrijke mensen.

Hoe ga je die Duivel dan vangen? Kan me moeilijk voorstellen dat je een stolp op alle regeringsgebouwen gaat zetten, zou wat worden. Het lijkt me dan iets menselijker dat politiek zich distancieert van die Duivel, niet? Tenslotte dienen zij de bevolking, meen ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

IK ga die duivel niet "vangen" , want ik heb niks met hem te maken.

Ik dien de Here Jezus Christus, de Enige waarachtige God.

Zoals ik al zei: de duivel zal uiteindelijk geworpen worden, samen met zijn 'personeel' in de poel des vuurs. God Zelf zal dat doen, en tot die tijd is de duivel de wereldbeheerser van deze eeuw [aion] die de mensheid verleidt en manipuleert op ALLE terreinen, dus eveneens de politiek.

Die DENKT alleen maar dat zij de bevolking dienen, maar in feite dienen zij de duivel zelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
IK ga die duivel niet "vangen", want ik heb niks met hem te maken.

Ik dien de Here Jezus Christus, de Enige waarachtige God.

Is dat op zich geen dwaling of schuldig verzuim? Je weet nu waar de Duivel zit en je doet er niets aan, hoe gaan we dan ooit dat Vredesrijk kunnen realiseren? Gewoon wachten tot de mensheid in die 'poel des vuurs' wordt gekieperd? Lijkt me een akelige gedachte om mee te leven, hoe ga je daar mee om?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zoals ik al zei: de duivel zal uiteindelijk geworpen worden, samen met zijn 'personeel' in de poel des vuurs. God Zelf zal dat doen, en tot die tijd is de duivel de wereldbeheerser van deze eeuw [aion] die de mensheid verleidt en manipuleert op ALLE terreinen, dus eveneens de politiek. Die DENKT alleen maar dat zij de bevolking dienen, maar in feite dienen zij de duivel zelf.

Hiertegen is een debat over een wel/niet 'holle aarde' werkelijk nietszeggends. Vraag me nu écht af of je nu werkelijk bewust bent van wat je hier schrijft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is een van de grootste misvattingen van de mens die meent het Vredesrijk van Christus Jezus te kunnen realiseren.

Het is niet mijn "verzuim of dwaling" dat de satan de wereldbeheerser is van deze eeuw. Het is de mensheid zelf die kiest voor de duisternis i.p.v. het Licht.

Als christen heb ik geen deel aan de werken van die duisternis, en de mensheid heeft de keuze mogelijkheid te kiezen voor het Licht.

Daarom heeft God Zijn Zoon gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven heeft ontvangen.

De keus is dus aan de mens zelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is een van de grootste misvattingen van de mens die meent het Vredesrijk van Christus Jezus te kunnen realiseren. Het is niet mijn "verzuim of dwaling" dat de satan de wereldbeheerser is van deze eeuw. Het is de mensheid zelf die kiest voor de duisternis i.p.v. het Licht. Als christen heb ik geen deel aan de werken van die duisternis, en de mensheid heeft de keuze mogelijkheid te kiezen voor het Licht. Daarom heeft God Zijn Zoon gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven heeft ontvangen. De keus is dus aan de mens zelf.

Heb daar vroeger al eens over gelezen, het noemt paradoxaal genoeg 'angst voor vrijheid'. Ken je dat fenomeen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Waren we dan in 'debat' over de holle aarde? Ik ga daar niet over in debat. Daar mag je over 'brainstormen' met gelooft.com die dat keer op keer probeert te bestrijden.

We leven in een hol universum, niet dat deze stelling volledig klopt maar het is eenvoudig af te leiden uit het onderstaande. Die holle aarde is al lang geen probleem meer dus.

Sir Arthur Eddington zei: “De materie is overwegend spookachtige lege ruimte.†Om preciezer te zijn, het is 99,9999999% lege ruimte. Maar waarom zakt die 99,9…% lege ruimte van mijn hand niet door de 99,9… % lege ruimte van de tafel, waarop mijn hand ligt? De makkelijkste verklaring hiervoor is dat de elektronen zo snel rond de kern draaien dat ze een ondoordringbaar pantser vormen. Stel je voor dat iemand een gewicht aan een touw rond zich slingert. Je kunt niet in de buurt komen om hem of haar aan te raken, want het rondcirkelende gewicht houdt je op afstand. Wanneer twee atomen elkaar ontmoeten, zorgt de cirkelende beweging van hun elektronen ervoor dat ze elkaar niet kunnen raken en gedragen ze zich als massieve ballen.

http://www.peterrussell.com/index2.php

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid