Spring naar bijdragen
Magere Hein

Hoe sterk is je geloof

Welk cijfer zou je jezelf toekennen?  

19 leden hebben gestemd

 1. 1. Welk cijfer zou je jezelf toekennen?

  • 1. Absolute theist: Ik twijfel niet aan het bestaan van God/Allah, ik WEET dat Hij bestaat.
   6
  • 2. Feitelijk theist: Ik kan het niet zeker weten maar ik geloof zeer sterk in God/Allah en ik leef mijn leven in de veronderstelling dat Hij er is.
   7
  • 3. Zwakke theist: Ik ben nogal onzeker, maar wel geneigd te geloven in God/Allah
   1
  • 4. Agnostisch: Gods/Allahs bestaan en Zijn niet-bestaan zijn even goed mogelijk
   1
  • 5. Zwakke atheist: Ik weet niet of God/Allah bestaat, maar ik wil wel sceptisch zijn.
   0
  • 6. Feitelijk Atheist: Zeker weten kan ik het niet, maar ik denk dat God/Allah uiterst onwaarschijnlijk is en ik leef mijn leven in de veronderstelling dat Hij er niet is.
   1
  • 7. Sterke atheist: Ik ben zo goed als 100% zeker dat God/Allah niet bestaat.
   3


Aanbevolen berichten

Mooi uitgelegd, ik had al wat toelichting over het verschil tussen 'leven' een 'eeuwig leven', gepost...maar toen ging het mis.

De Bijbel is ook duidelijk over de werken des geloofs.

En dat een mens uit genade zalig wordt, en op grond van zijn/haar keuze voor geloof, lijkt mij zeer evident.

Daar hoef je geen Grieks gestudeerd voor te hebben, want ik ben maar een gewoon mens die geen Grieks kent en toch is de genade verschenen aan alle mensen en eigenlijk vier ik dat met Kerstmis. Maar nog meer bij Zijn opstanding. Waar beste TTC eeuwig en onvergankelijk Leven aan het licht is gebracht. Daar gaat het niet over de neshamahm , maar over de Heilige Geest, misschien leren om dat verschil te leren zien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Kwispel

De Genade is absoluut verschenen aan alle mensen, echter zal de mens zelf een keuze moeten maken. Of voor geloof, of voor ongeloof, nog tijdens dit aardse leven.

Zaligheid ontvangt men alleen op grond van geloof tijdens het leven op aarde.

Jozua 24:15 zegt dan ook: "Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult.....".

Deuteronomium 30:19 " Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld; den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad".

Men kan dus kiezen voor het leven OF voor de dood.

Ooit zal de mens geconfronteerd worden met welke keuze hij gemaakt heeft in DIT leven, en zal oog in oog staan met Christus Jezus, die zal oordelen over levenden en doden.

God is een rechtvaardig God, en men zal eens geconfronteerd worden met Zijn uitermate verhoogde Zoon, die zij verworpen hebben.

God heeft Christus Jezus uitermate verhoogd en Hem de Naam gegeven Welke boven elke naam is. Hij is de hoogste Machthebber, en dat betekent dat aan Hem alle oordeel is gegeven.

Ieder mens is aan Hem onderworpen, en zal aan Hem onderworpen worden.

Hij zal recht voortbrengen en zeker recht doen aan degenen die Hem verworpen hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
... want ik ben maar een gewoon mens die geen Grieks kent ...
Daar gaat het niet over de neshamahm , maar over de Heilige Geest, misschien leren om dat verschil te leren zien.

Het Bijbels-Grieks vind je overbodig, omdat je 'maar een gewoon mens bent'. Maar voor Hebreeuws maakt dat niet uit?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zullen we nu maar gewoon aannemen wat de Schrift leert over geloof dan wel ongeloof, en wat voor consequenties dat heeft, zonder te blijven zeuren over "Bijbels-Grieks" ?
Het zou toch mooi zijn als de Ineke's en Kwispels in deze wereld eens een keer zouden kunnen toegeven dat ook zij wel eens een plank mis slaan en/of met een mond vol tanden staan omdat ze iets niet blijken te weten...

Dat "zeuren over bijbels Grieks" is nu bij uitstek iets dat je moet doen, als je wil leren wat de Schrift nu precies zegt over geloof, ongeloof, etc... Dat ontkennen is nogal onnozel. En natuurlijk kan je dan wel die bijbel lezen in een vertaling, maar (ook) dan vooral niet op eigen houtje - maar in samenspraak met medegelovigen... Want maar al te vaak staat er toch net iets anders dan je tevoren dacht... Merk ook ik met enige regelmaat...

En dat al dan vooral vanuit de wetenschap dat het nog steeds gaat om een vertaling (die keer op keer getoetst moet worden aan de grondtekst).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

NB Anja: ook het Griekse woord πίστις (geloof) is vrouwelijk. De vraag is nu waar dat onzijdige aanwijzende voornaamwoord τοῦτο (want dat is wel degelijk onzijdig, daar heb je gelijk in) nu precies naar verwijst... Als ik de tijd heb ga ik dat eens uitpluizen!!

Dat is interessant, dat wist ik niet. Feit is dat er staat "uit genade bent u behouden". "Uit genade" draagt al in zich dat Iemand anders het ons geeft. Het is natuurlijk absurd als "en dat niet uit uzelf" op genade zou terugslaan, want de Schrift is een intelligent Boek waar in de regel geen absurde overtolligheden als stijlfiguur ingevoegd zijn, zeker niet op die plek.

Dat is precies wat ik probeer te zeggen. Dat het gaat om de verleende genade die God geeft.

En daarom is het raar dat jij beweert dat het om 'geloof' gaat wat gegeven wordt.

Dus neem ik de tekst uit Titus als referentiekader.

Dat is helemaal niet wat jij "probeert te zeggen". Sterker nog, jij hebt helemaal niet gelezen wat ik precies schrijf, waar je nu op reageert. Het raakt kant noch wal. Jouw antwoord slaat net zoveel op mijn bericht als het antwoord "inderdaad, ik moet poepen" op de vraag "wil je een glaasje wijn".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je de context van die teksten leest (waarin omstanders het werk van de Geest aan Satan toeschreven), dan lijkt me dat de uitleg van Anja daar prima bij past...

M.a.w: wanneer iemand van de Heilige Geest een profetie ontvangt, en omstanders schrijven deze profetie willens en wetens aan satan toe, is er sprake van een zonde tegen de Heilige Geest?

Of: wanneer iemand vervuld is of wordt met de Heilige Geest (zoals Stefanus) en door de Geest grote wonderen en tekenen doet, is het toeschrijven van deze wonderen en tekenen aan satan (zoals de ouderlingen en schriftgeleerden deden, zelfs middels valse getuigen!) een lastering van de Heilige Geest, dus de zonde van de Heilige Geest??

Als dat zo is, verklaart dat ook waarom het hart van sommigen dusdanig verhard is, dat inkeer niet of nauwelijks mogelijk is?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je de context van die teksten leest (waarin omstanders het werk van de Geest aan Satan toeschreven), dan lijkt me dat de uitleg van Anja daar prima bij past...

M.a.w: wanneer iemand van de Heilige Geest een profetie ontvangt, en omstanders schrijven deze profetie willens en wetens aan satan toe, is er sprake van een zonde tegen de Heilige Geest?

Of: wanneer iemand vervuld is of wordt met de Heilige Geest (zoals Stefanus) en door de Geest grote wonderen en tekenen doet, is het toeschrijven van deze wonderen en tekenen aan satan (zoals de ouderlingen en schriftgeleerden deden, zelfs middels valse getuigen!) een lastering van de Heilige Geest, dus de zonde van de Heilige Geest??

Als dat zo is, verklaart dat ook waarom het hart van sommigen dusdanig verhard is, dat inkeer niet of nauwelijks mogelijk is?!

Weet je... Ik denk dat je die hele zin niet uit zijn context moet knippen. Heel die passage gaat over de vraag "Is die Jezus van Nazareth - de Mensenzoon - nu wel of niet de Messias?" Het gaat over "tekenen". En hoe die tekenen te verstaan.

De kerntekst lijkt me te zijn: "Maar als Ik met de hulp van de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is kennelijk het koninkrijk van God onder u gekomen."

En als laatste teken (voor een "slechte en overspelige generatie") komt dan nog dat "teken van Jona" (de Opstanding) waar Jezus het aan het einde van de perikoop over heeft. Ook in die Opstanding zien we God werken aan zijn Koninkrijk...

Als we ons blind willen staren op die ene zin over "het lasteren van de Geest", dan zijn we vooral bezig om "algemeen geldende wetsregeltjes" uit een tekstgedeelte te puren dat eigenlijk een heel andere boodschap heeft.

Maar zou je dat per se willen doen: zie dan die uitleg die daarover gegeven werd...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Enfin. De vraag was "hoe sterk is je geloof".

Mijn geloof is gebouwd op de Rots, Christus Jezus. Sterker kan niet.

Die Rots is onwankelbaar en vast, en geen enkele macht, of menselijk bedenksel, kan mijn geloof in Hem aan het wankelen brengen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Enfin. De vraag was "hoe sterk is je geloof". Mijn geloof is gebouwd op de Rots, Christus Jezus. Sterker kan niet. Die Rots is onwankelbaar en vast, en geen enkele macht, of menselijk bedenksel, kan mijn geloof in Hem aan het wankelen brengen.

En wat heb je daar aan in het alledaagse leven? Leef je dan niet in een wereld die je geenszins nog interesseert?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wel, de wereld interesseert me inderdaad niks.

Mijn "alledaagse leven" en wat ik daarmee doe, gaat alleen de Heer aan, en is niet interessant voor mensen die niet geloven.

Ik weet mij omringd door mijn geliefden, die eveneens leven vanuit het geloof in Christus Jezus.

Ik zie uit naar de opname van de Gemeente, en wanneer die plaats zal vinden doet niet ter zake.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wel, de wereld interesseert me inderdaad niks. Mijn "alledaagse leven" en wat ik daarmee doe, gaat alleen de Heer aan, en is niet interessant voor mensen die niet geloven. Ik weet mij omringd door mijn geliefden, die eveneens leven vanuit het geloof in Christus Jezus. Ik zie uit naar de opname van de Gemeente, en wanneer die plaats zal vinden doet niet ter zake.

Waarom zou je dan nog met ons een dialoog willen aangaan? Omdat je mensen zoekt om die 'opname' ook te kunnen realiseren? Velen zijn daar al mee bezig Ineke, ze hebben nog wel interesse in deze wereld en andere mensen. Louter pro forma, dit is een Christelijk forum.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Grappig, God is bezig de wereld te redden, maar sommige christenen interesseren zich niet voor de wereld.

Daar zeg je wat, het is de omgekeerde wereld maar dan omgekeerd, men zegt ook dat mensen al eens kunnen dwalen. :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja, dit is een Christelijk forum, en dat is ook de reden waarom ik hier de mensen die de Here Jezus Christus nog niet aan hebben genomen in geloof, vertel wat de Schrift daarover leert.

Deze wereld leeft sowieso in duisternis, en de mensheid in het algemeen wordt opgeroepen, zoals ook de apostel Paulus getuigde in Handelingen 17:30,31. "God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt, nu ALLEN mensen alom, dat zij zich bekeren.

Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, [= Christus Jezus], Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft".

Hij spreekt hier overigens tegen de Grieken, de 'mannen van Athene' , en als zij van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, maar sommigen geloofden hem.

Het gaat er dus maar om, of je deze boodschap aan wilt nemen in geloof, OF afwijst, en dat heeft consequenties voor de eeuwigheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja, dit is een Christelijk forum, en dat is ook de reden waarom ik hier de mensen die de Here Jezus Christus nog niet aan hebben genomen in geloof, vertel wat de Schrift daarover leert. Deze wereld leeft sowieso in duisternis, en de mensheid in het algemeen wordt opgeroepen, zoals ook de apostel Paulus getuigde in Handelingen 17:30,31. "God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt, nu ALLEN mensen alom, dat zij zich bekeren. Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, [= Christus Jezus], Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft". Hij spreekt hier overigens tegen de Grieken, de 'mannen van Athene' , en als zij van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, maar sommigen geloofden hem. Het gaat er dus maar om, of je deze boodschap aan wilt nemen in geloof, OF afwijst, en dat heeft consequenties voor de eeuwigheid.

Ik denk dat meer mensen geloof aan je zullen hechten wanneer je die Satan inderdaad eens gaat vangen, maar dat is dan weer een job voor iemand anders, zoals je meermaals stelt. Op den duur gelooft niemand je nog, anderen zijn er al wel mee bezig. Dit louter als een dienstmededeling voor wanneer het een keertje past. :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Grappig. God HEEFT de wereld al gered door Zijn Zoon te geven. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat.... een iegelijk die in Hem gelooft...., niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe".

Het is aan de mens, Christus aan te nemen in geloof, OF niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wel, de wereld interesseert me inderdaad niks. Mijn "alledaagse leven" en wat ik daarmee doe, gaat alleen de Heer aan, en is niet interessant voor mensen die niet geloven. Ik weet mij omringd door mijn geliefden, die eveneens leven vanuit het geloof in Christus Jezus. Ik zie uit naar de opname van de Gemeente, en wanneer die plaats zal vinden doet niet ter zake.

Waarom zou je dan nog met ons een dialoog willen aangaan?

Welke dialoog? :+ Het lijkt er eerder op dat er gewoon een publiek nodig is voor wie zich een leraar wil wanen :+ .

Omdat je mensen zoekt om die 'opname' ook te kunnen realiseren? Velen zijn daar al mee bezig Ineke, ze hebben nog wel interesse in deze wereld en andere mensen. Louter pro forma, dit is een Christelijk forum.

Gelukkig wel *:}

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Grappig. God HEEFT de wereld al gered door Zijn Zoon te geven. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat.... een iegelijk die in Hem gelooft...., niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe". Het is aan de mens, Christus aan te nemen in geloof, OF niet.

De wereldziel wordt wakker, het is volop aan de gang. :D

Wereldziel (Grieks: ψυχή κόσμου, Latijn: Anima mundi) is de etherische geest waarvan volgens sommige antieke filosofen alles in de wereld doordrongen zou zijn. De anima mundi zou alle dingen van welke materie ook bezielen, net zoals verondersteld werd dat de ziel een mens 'animeerde'. Als gevolg daarvan werd - bijvoorbeeld in de Timaeus[1] en de Wetten'[2] van Plato - de wereld beschouwd als een levend wezen, begiftigd met een ziel en intelligentie, als één enkele zichtbare levende entiteit die alle andere levende entiteiten bevatte. Hierdoor was ook alles wat leefde met elkaar verbonden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldziel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Welke dialoog? :+ Het lijkt er eerder op dat er gewoon een publiek nodig is voor wie zich een leraar wil wanen :+ .

Egoïsme of lotsverbondenheid? Als je ‘een levende’ bent en handelt vanuit je verbondenheid met de Christusnatuur in jou, wordt je zelf actief deelnemer in het nooit eindigend scheppingsproces van de hele werkelijkheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je de context van die teksten leest (waarin omstanders het werk van de Geest aan Satan toeschreven), dan lijkt me dat de uitleg van Anja daar prima bij past...

M.a.w: wanneer iemand van de Heilige Geest een profetie ontvangt, en omstanders schrijven deze profetie willens en wetens aan satan toe, is er sprake van een zonde tegen de Heilige Geest?

Of: wanneer iemand vervuld is of wordt met de Heilige Geest (zoals Stefanus) en door de Geest grote wonderen en tekenen doet, is het toeschrijven van deze wonderen en tekenen aan satan (zoals de ouderlingen en schriftgeleerden deden, zelfs middels valse getuigen!) een lastering van de Heilige Geest, dus de zonde van de Heilige Geest??

Als dat zo is, verklaart dat ook waarom het hart van sommigen dusdanig verhard is, dat inkeer niet of nauwelijks mogelijk is?!

Als we in en vanuit de Relatie met Christus willen (kunnen) blijven handelen, dan kunnen wij niet anders - en moeten wij m.i. niet anders willen - dan inderdaad zoals Hendrik-NG aangeeft de "zonde tegen de Heilige Geest" strikt in Zijn context laten staan en moeten we ervoor waken dat we verder zouden gaan dan Hij Zelf deed,want Jezus noemde dit maar één keer en in die specifieke context.

Desalniettemin zeer hartelijk dank voor jouw scherpzinnige opmerkingsvermogen, waarmee je iets aanreikt wat het in stilte overdenken cq in het achterhoofd houden cq zich ervan bewust te zijn, waard blijft. Bedankt *:}

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid