Spring naar bijdragen
Pieternel

Is het Vaticaan de grote hoer van openbaring 17

Aanbevolen berichten

Waar?

In dat stuk dat de 'hoer' heeft weggelaten? In het overzicht zie je 'hoer' staan, veel meer navolgend.

http://www.thomasevangelie.info/start/

Het woord ‘hoer’ behoeft hier eerst uitleg. Laten we nog eens het voorbeeld van logion 35 bezien. Dat ging over de secretaresse van Hitler die zei, in een interview, dat ze wel medelijden had met de vervolgde Joden, maar dat ze meende dat medelijden te moeten offeren aan een hoger doel. Haar medelijden met de Joden is medemenselijk. Het is van mens tot mens. Dat is de oervorm van de liefde die in elk mens woont. Daar werd ze toe geroepen, want daar had ze weet van, gnosis. Maar dan betuigt ze haar liefde aan de nazi-ideologie. Dat is geen liefde, dat is morele slavernij. Dan is ze in de symbolische betekenis van de gnostiek een hoer, ze hoereert zichzelf door haar liefde te schenken aan een macht buiten zichzelf, in plaats van trouw te zijn aan het geroepen worden door haar medelijden met de Joden.

http://www.thomasevangelie.info/thomas/ ... emas/hoer/

Amen!

Dit heeft dus ook alles te maken met het doen.

35 Jezus zei:

Niemand kan het huis van een machtige binnengaan

en hem overweldigen,

tenzij men zijn handen heeft gebonden;

dan kan men zijn huis ondersteboven halen.

Jezus zegt:

Het is niet mogelijk, dat iemand het huis van een sterke binnendringt

en het met geweld in bezit neemt,

tenzij hij diens handen bindt,

dan kan hij zijn huis leeghalen.

Oftewel zalig hij die het Woord hoort en het doet (naar Luc.11:28).

Waar het mij ook aan doet denken is "zalig de enkelvoudigen (er staat eenvoudigen --> een-voudig) van geest",

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Amen! Dit heeft dus ook alles te maken met het doen.

Zo is dat, een tijdje geleden zei iemand nog dat mensen niets kunnen doen, dit is logisch wanneer je ze aan de ketting legt en onderdrukt. Een aantal hebben zich daarvan bevrijd en stappen linea recta naar politiek om dringend werk te maken van het herstel van vandaag absurd scheefgetrokken situaties. Moeten er wellicht niet bijvertellen dat het over de geldduivel gaat. Simpel gaat het zo:

(1) technisch gezien is er geen probleem om het herstel in te luiden

(2) alles ligt in handen van een politiek (leiding algemeen) die daar wel/niet toe besluit

Bewijs? Morele en/of Christelijke waarden en normen?

My aim in this paper to assess the possible and appropriate role for monetary finance of fiscal deficits. And I will argue that all the really important issues are political, since the technical issues surrounding monetary finance are already well understood (or should be) and that the technical feasibility and desirability in some circumstances of monetary finance is not in doubt.

https://www.imf.org/external/np/res/sem ... /adair.pdf

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoer in deze context staat symbool voor een volk dat God's woord kent,maar zich ook mengt met heidense afgodsdiensten.

In de OT als Israel heidense afgoden ging aaanbidden, dan werd dat symbolisch hoererij genoemd.

Dat kun je bijvoorbeeld opmaken uit Jeremia 3:8,9. Het volk bedreef als het ware prostitutie met bomen en stenen; afgoden dus.

Maar er werd ook over prostitutie gesproken als het volk steun zocht bij hun buurlanden in plaats van bij God. Zie bijvoorbeeld. Ezechiël 16.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Een aantal hebben zich daarvan bevrijd en stappen linea recta naar politiek om dringend werk te maken van het herstel van vandaag absurd scheefgetrokken situaties.

Hebben zich ervan bevrijd, of zijn ervan bevrijd? "Hebben of zijn", dat is de vraag!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Hebben zich ervan bevrijd, of zijn ervan bevrijd? "Hebben of zijn", dat is de vraag!

En hoe zit het met de rest van de bevolking, misschien nog interessanter. Het wordt immers steeds moeilijker om naast de bewijslast te kijken, kunnen het wel blijven ontkennen en doen alsof we van niets weten. Alvast zeer benieuwd wat politiek met al deze informatie doet, het is een zwaar ethische kwestie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In dat stuk dat de 'hoer' heeft weggelaten? In het overzicht zie je 'hoer' staan, veel meer navolgend.

http://www.thomasevangelie.info/start/

Ik beken: deze had ik niet aan zien komen. Kun je iets preciezer aanduiden op die website waar ik lezen moet? En waarom ik waarde zou moeten hechten aan een evangelie waarvan de Kerk gekozen heeft ze niet in de canon op te nemen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik beken: deze had ik niet aan zien komen. Kun je iets preciezer aanduiden op die website waar ik lezen moet? En waarom ik waarde zou moeten hechten aan een evangelie waarvan de Kerk gekozen heeft ze niet in de canon op te nemen?

Het is een vrije keuze aan wat je waarde hecht, net zoals het niet te ontkennen valt dat de hedendaagse situatie zeer ernstig te noemen is. Wat betreft die 'hoer' met een praktisch voorbeeld om het duidelijker te maken. Link verwijst blijkbaar altijd naar de startpagina, bij logion 105 tref je het onderstaande.

Het woord ‘hoer’ behoeft hier eerst uitleg. Laten we nog eens het voorbeeld van logion 35 bezien. Dat ging over de secretaresse van Hitler die zei, in een interview, dat ze wel medelijden had met de vervolgde Joden, maar dat ze meende dat medelijden te moeten offeren aan een hoger doel. Haar medelijden met de Joden is medemenselijk. Het is van mens tot mens. Dat is de oervorm van de liefde die in elk mens woont. Daar werd ze toe geroepen, want daar had ze weet van, gnosis. Maar dan betuigt ze haar liefde aan de nazi-ideologie. Dat is geen liefde, dat is morele slavernij. Dan is ze in de symbolische betekenis van de gnostiek een hoer, ze hoereert zichzelf door haar liefde te schenken aan een macht buiten zichzelf, in plaats van trouw te zijn aan het geroepen worden door haar medelijden met de Joden.

http://www.thomasevangelie.info/start/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
En hoe zit het met de rest van de bevolking, misschien nog interessanter. Het wordt immers steeds moeilijker om naast de bewijslast te kijken, kunnen het wel blijven ontkennen en doen alsof we van niets weten. Alvast zeer benieuwd wat politiek met al deze informatie doet, het is een zwaar ethische kwestie.

De rest van de bevolking is interessanter, maar helaas is deze (nog?) ondergeschikt. Natuurlijk is het een ethische kwestie. Ik vrees dat voor de politiek de kwestie eerder economisch is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De rest van de bevolking is interessanter, maar helaas is deze (nog?) ondergeschikt. Natuurlijk is het een ethische kwestie. Ik vrees dat voor de politiek de kwestie eerder economisch is.

Wat is economie dan weer natuurlijk, er worden honderden deskundige rapporten geschreven over deze haast ongeloofwaardige situatie. Pro forma onderhavig, men kan toch onmogelijk blijven volhouden dat men dit niet weet? Of toch? Wie is dan de hoer?

Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties. Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt.

Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar. Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik beken: deze had ik niet aan zien komen. Kun je iets preciezer aanduiden op die website waar ik lezen moet? En waarom ik waarde zou moeten hechten aan een evangelie waarvan de Kerk gekozen heeft ze niet in de canon op te nemen?

Het is een vrije keuze aan wat je waarde hecht, net zoals het niet te ontkennen valt dat de hedendaagse situatie zeer ernstig te noemen is. Wat betreft die 'hoer' met een praktisch voorbeeld om het duidelijker te maken. Link verwijst blijkbaar altijd naar de startpagina, bij logion 105 tref je het onderstaande.

TTC ik doe een oprechte poging je te volgen, maar als ik vraag naar waar ik

Jezus zei: Wie de vader en de moeder niet kent, zal een zoon van een hoer genoemd worden.

vind, kom je met een website naar een totaal ander gegeven. Ik ben je helemaal kwijt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
TTC ik doe een oprechte poging je te volgen, maar als ik vraag naar waar ik
Jezus zei: Wie de vader en de moeder niet kent, zal een zoon van een hoer genoemd worden.
vind, kom je met een website naar een totaal ander gegeven. Ik ben je helemaal kwijt.

Zie je dat niet staan, bij logion 105 (rechts bovenaan op die site). De tekst als praktisch voorbeeld staat er net onder, vreemd.

Zoon van een hoer

105

Jezus zei:

Wie de vader en de moeder niet kent,

zal een zoon van een hoer genoemd worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
TTC ik doe een oprechte poging je te volgen, maar als ik vraag naar waar ik
Jezus zei: Wie de vader en de moeder niet kent, zal een zoon van een hoer genoemd worden.
... vind, kom je met een website naar een totaal ander gegeven. Ik ben je helemaal kwijt.

Volledigheidshalve, voor wie er interesse in toont. Bij logion 105 dus, link zelf verwijst naar de startpagina (kan ik niet veranderen)

En wie zijn nu de vader en de moeder uit dit logion? In logion 55 werden we gemaand om je ouders in de praktijk van het leven los te laten. In logion 101 werd daar nog aan toegevoegd om ook nog de verinnerllijkte beelden van je ouders los te laten. In de ruimte die dan onstaat kan liefde opbloeien. Die liefde wordt dan je innerlijk ouderschap. De secretaresse van Hitler heeft weet van ‘de vader en de moeder’ in haarzelf, haar innerlijk ouderschap. Dat uit zich in het medelijden met de Joden. Maar ze pleegt verraad aan de liefde die in haar woont. Het ‘hogere doel’, de nazi-idelogie, werd zo haar uiterlijke ouderschap. Daardoor kent ze niet langer ‘de vader en de moeder’ in zichzelf.

http://www.thomasevangelie.info/start/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat is economie dan weer natuurlijk, er worden honderden deskundige rapporten geschreven over deze haast ongeloofwaardige situatie. Pro forma onderhavig, men kan toch onmogelijk blijven volhouden dat men dit niet weet? Of toch? Wie is dan de hoer?

Je zou (bijna?) denken dat in dit geval "de mol" ook "de hoer" is. En, in antwoord op je vraag: ja, men kan zeker volhouden dan men dit niet weet!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De leugens van dave hunt zijn vrij eenvoudig te ontkrachten. Bovendien is deze man helemaal geen theoloog, zoals je in de OP beweerd. Wat Thorgrem zegt, klopt gewoon en is ook allemaal vrij eenvoudig online te checken.

Vaticaanstad is een enclave van de stad Rome die op 7 heuvels rust.

Onjuist, de stad Rome rust op zeven heuvels. Het Vaticaan behoort niet tot die zeven heuvels, maar ligt daarbuiten op een eigen heuvel. (zie ook hier)

Rome is de zetel van de rkk leider de paus

Nee, Rome is niet de zetel van de RKK. Vaticaanstad is de zetel van de RKK. Dat is niet hetzelfde.

De paus is geen leider van Rome, hij is bisschop van Rome. Het hoofd van de RKK is Jezus Christus. De paus is de opperherder van de Universele Kerk.

Zucht even uitleggen wat een enclave is vaticaanstad is maar een pleintje dat in de werkelijke stad Rome ligt deze stad ligt op 7 heuvels waar Johannes over schrijft, toendertijd bestond de zgn vaticaanstad wat in werkelijkheid gewoon een plein in Rome is nog niet.

Bischop is leider of letterlijk opzichter van Rome

De Bisschop is de opzichter ja. Niet van allen, maar wel van de lokale kerk.

Het Centrum van Rome ligt op 7 heuvels, de Vaticaan ligt buiten het centrum aan de kant van de Tiber.

Het is duidelijk dat je onzin vertelt en voorliegt. Daarin volg je de grote tegenstander van de katholieke kerk, de heer der leugens;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Door wie? Sommigen onderdrukken dat wat anderen uitdrukken: de Waarheid. De vraag is nu Wat de Waarheid is?

Die vraag stelde ik me prompt ook, en de waarheid kwetst en/of vormt een bedreiging voor de hoer? Kunnen dit misschien in alle nuchterheid deductief beschouwen, een aanzet:

(1) er zijn geschriften, gezegden en diens meer

(2) iemand bepaalt welke daarvan voor 'waar' in de Bijbel worden opgenomen

(3) iemand bepaalt welke daarvan worden verworpen omwille van 'onwaar'

Dit vormt onderwerp van onderzoek binnen dit topic, de variaties zijn mi redelijk eenvoudig. Door de uitsluiting van het TE weten we misschien niet eens over wat het gaat, pro forma:

Het Thomas evangelie, toegeschreven aan Thomas de Ongelovige, is een tekst uit de begintijd van het christendom, maar met een heel andere boodschap dan die van het traditionele christendom. Het evangelie van Thomas is de meest oorspronkelijke brontekst van de gnosis. Die tekst was verloren gegaan, maar werd in 1945 weer teruggevonden. Het Thomas evangelie bevat een verzameling losse uitspraken van Jezus. Een uitspraak van Jezus in het evangelie van Thomas noemt men een logion.

http://www.thomasevangelie.info/start/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Je zou (bijna?) denken dat in dit geval "de mol" ook "de hoer" is. En, in antwoord op je vraag: ja, men kan zeker volhouden dan men dit niet weet!

Voor mijn begrip, wat bedoel je hier juist met die 'mol'? Ik neem aan een afgezant van de 'hoer' die aan het hoofd staat? Beetje vergelijkbaar met een 'trol'? Zoiets?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
TTC ik doe een oprechte poging je te volgen, maar als ik vraag naar waar ik
Jezus zei: Wie de vader en de moeder niet kent, zal een zoon van een hoer genoemd worden.
... vind, kom je met een website naar een totaal ander gegeven. Ik ben je helemaal kwijt.

Volledigheidshalve, voor wie er interesse in toont. Bij logion 105 dus, link zelf verwijst naar de startpagina (kan ik niet veranderen)

En wie zijn nu de vader en de moeder uit dit logion? In logion 55 werden we gemaand om je ouders in de praktijk van het leven los te laten. In logion 101 werd daar nog aan toegevoegd om ook nog de verinnerllijkte beelden van je ouders los te laten. In de ruimte die dan onstaat kan liefde opbloeien. Die liefde wordt dan je innerlijk ouderschap. De secretaresse van Hitler heeft weet van ‘de vader en de moeder’ in haarzelf, haar innerlijk ouderschap. Dat uit zich in het medelijden met de Joden. Maar ze pleegt verraad aan de liefde die in haar woont. Het ‘hogere doel’, de nazi-idelogie, werd zo haar uiterlijke ouderschap. Daardoor kent ze niet langer ‘de vader en de moeder’ in zichzelf.

http://www.thomasevangelie.info/start/

Dat "volgen" wordt extra bemoeilijkt door:

- het fragmentarische van de tekst van dat geschrift (het gaat om losse spreuken).

- het feit dat hier vooral een "commentaar van Bram Moerland" op de tekst wordt gevolgd...

- en dat vanuit een vertaling van die Bram

Die schrijft:

Jezus zei: Wie de vader en de moeder niet kent, zal een zoon van een hoer genoemd worden.

Waar ik bij dat logion ook vertalingen vind als:

"Jezus heeft gezegd: wie de vader en de moeder zal erkennen zullen zij hem hoerenzoon noemen" (Piet Mestdagh)

of:

"Jezus zei: Hij die zijn vader en moeder zal kennen, zal hoerenzoon genoemd worden." (Jos Stollman)

(http://www.thomasevangelie.nl/)

En die laatste uitspraak staat loodrecht op die eerste vertaling van Bram... Lijkt mij een waarschuwing om niet te veel betekenis toe te kennen aan een aforisme zonder nadere achtergrondinformatie te hebben van/over de schrijver (de traditie waarin deze staat, etc)...!! Bijkomend commentaar zonder voetnoten (wat is je bron, "Bram"?!) is van mij dan zonder waarde...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Door wie? Sommigen onderdrukken dat wat anderen uitdrukken: de Waarheid. De vraag is nu Wat de Waarheid is?

Die vraag stelde ik me prompt ook, en de waarheid kwetst en/of vormt een bedreiging voor de hoer? Kunnen dit misschien in alle nuchterheid deductief beschouwen, een aanzet:

(1) er zijn geschriften, gezegden en diens meer

(2) iemand bepaalt welke daarvan voor 'waar' in de Bijbel worden opgenomen

(3) iemand bepaalt welke daarvan worden verworpen omwille van 'onwaar'

Zie mijn laatste twee opmerkingen in mijn vorige post... En ja: dan ga ik er mede van uit dat men indertijd heel goed wist wat men las... En wat men niét wilde lezen/leren...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Door wie? Sommigen onderdrukken dat wat anderen uitdrukken: de Waarheid. De vraag is nu Wat de Waarheid is?

Toch bijzonder wat woorden kunnen betekenen, een aantal werd er blijkbaar 'schichtig' wat anderen aanspoort om te gaan 'smokkelen'. Zoiets trekt natuurlijk de aandacht des te meer. :D

Het was volgens Gilles Quispel vooral aan koningin Juliana te danken dat Egypte de teksten in de jaren vijftig heeft vrijgegeven voor publicatie. De volgens Quispel "koloniale’’ opstelling van de Fransen, die meenden recht te hebben op de geschriften, maakte de Egyptenaren in de jaren vijftig "schichtig’’, waardoor zij de teksten niet vrijgaven voor publicatie. Op aandringen van Juliana, zeer geïnteresseerd in alternatieve spiritualiteit, richtte de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Beyen zich tot de Nederlandse ambassadeur in Caïro met het verzoek Quispel toegang tot de bevoegde autoriteiten te verschaffen. Quispel smokkelde in 1956 een fotokopie van het Evangelie van Thomas, een van de belangrijkste teksten uit de Nag Hammadi-collectie, het land uit.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie ... ag_Hammadi)#Quispel_over_de_rol_van_koningin_Juliana

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
TTC ik doe een oprechte poging je te volgen, maar als ik vraag naar waar ik

... vind, kom je met een website naar een totaal ander gegeven. Ik ben je helemaal kwijt.

Volledigheidshalve, voor wie er interesse in toont. Bij logion 105 dus, link zelf verwijst naar de startpagina (kan ik niet veranderen)

En wie zijn nu de vader en de moeder uit dit logion? In logion 55 werden we gemaand om je ouders in de praktijk van het leven los te laten. In logion 101 werd daar nog aan toegevoegd om ook nog de verinnerllijkte beelden van je ouders los te laten. In de ruimte die dan onstaat kan liefde opbloeien. Die liefde wordt dan je innerlijk ouderschap. De secretaresse van Hitler heeft weet van ‘de vader en de moeder’ in haarzelf, haar innerlijk ouderschap. Dat uit zich in het medelijden met de Joden. Maar ze pleegt verraad aan de liefde die in haar woont. Het ‘hogere doel’, de nazi-idelogie, werd zo haar uiterlijke ouderschap. Daardoor kent ze niet langer ‘de vader en de moeder’ in zichzelf.

http://www.thomasevangelie.info/start/

Dat "volgen" wordt extra bemoeilijkt door:

- het fragmentarische van de tekst van dat geschrift (het gaat om losse spreuken).

- het feit dat hier vooral een "commentaar van Bram Moerland" op de tekst wordt gevolgd...

- en dat vanuit een vertaling van die Bram

Die schrijft:

Jezus zei: Wie de vader en de moeder niet kent, zal een zoon van een hoer genoemd worden.

Waar ik bij dat logion ook vertalingen vind als:

"Jezus heeft gezegd: wie de vader en de moeder zal erkennen zullen zij hem hoerenzoon noemen" (Piet Mestdagh)

of:

"Jezus zei: Hij die zijn vader en moeder zal kennen, zal hoerenzoon genoemd worden." (Jos Stollman)

(http://www.thomasevangelie.nl/)

En die laatste uitspraak staat loodrecht op die eerste vertaling van Bram... Lijkt mij een waarschuwing om niet te veel betekenis toe te kennen aan een aforisme zonder nadere achtergrondinformatie te hebben van/over de schrijver (de traditie waarin deze staat, etc)...!! Bijkomend commentaar zonder voetnoten (wat is je bron, "Bram"?!) is van mij dan zonder waarde...

Interessante insteek, vergt diepgaander onderzoek om deze tegenstellingen beter te kunnen begrijpen, dit net omwille van het esoterische karakter. De uitspraken van Jezus gaan uit van het non-dualistische perspectief, het verzet (cfr de tegenstelling) is louter dualistisch waardoor verwarring ontstaat. Elke dialoog hieromtrent is gedoemd om te mislukken als dat niet eerst erkend wordt, als bron kan hier de 'tweenaturenleer' in rekening gebracht worden. Dit is waar Jezus het altijd over had, net zoals vele anderen daarover getuigen. Aan bronnen en/of informatie ontbreekt het dus niet, wel is het zo dat dit met het strik lineaire denken niet altijd begrepen wordt en vaak ook 'hevig verzet' laat opwellen. Op zich is dat verzet dan weer begrijpelijk, heeft iets met 'overgave' te maken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja... Men was bang voor diefstal, en dat trok nu juist de aandacht van een persoon die er met die teksten vandoor ging...

Een fotokopietje wel te verstaan. Bang voor diefstal of voor de inhoud van de teksten? :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid