Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Ken ik niet. Vertel.

Een aantal spreekt over een 'grote verdrukking', anderen over de 'donkere nacht van de wereldziel'. Het is allemaal zeer logisch te begrijpen en het wordt vakkundig onderbouwd, hebben we daar iets over gehoord tijdens de Brexit-affaire? Als bevolking - zowel pro als contra - worden we in een fuik gezogen en mensen worden tegen elkaar opgezet, georchestreerd door diegenen die we daar zelf voor verkozen hebben. Ecco homo, wat betreft het verloren paradijs van Keynes (ea):

Zware tol

Vandaag betalen we een zware tol, elke vorm van logisch boerenverstand doven we in de kiem en vervolgens verklaren we depressie (ea) tot DE ziekte van de 21ste eeuw. En erger, we gaan vandaag niet minder werken maar terug meer. De remedie is eenvoudig, verdeel arbeid in functie van wat we denken nodig te hebben, punt. De tol wordt nog zwaarder als blijkt dat er een schaarste is aan geld, hierdoor wordt het evolutionair logische ondermijnd.

https://biflatie.nl/artikelen/crisis/ve ... js-keynes/

Het klinkt allemaal niet best en hoewel ik er geen verstand van heb, geloof ik je direct.

De wereld waarin we in zitten, mat ons af en maakt van ons slaven van een systeem, waarin we steeds meer moeten doen voor steeds minder opbrengsten, op dat van de hogere klassa na.

De maatschappij lijkt steeds meer dan op het Romeinse rijk, waarin 3 procent van haar inwoners welvaart geniet en de rest in armoede door brengt.

Ik las in een onderzoek dat in Nederland 20 procent van de bevolking het werkelijk breed heeft.

De rest bestaat zo (even uit mijn geheugen) voor twee derde uit mensen die net rond komen en 1/3 uit mensen die in de schulden zitten. We behoren overigens tot de genen die net rond komen :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het klinkt allemaal niet best en hoewel ik er geen verstand van heb, geloof ik je direct. De wereld waarin we in zitten, mat ons af en maakt van ons slaven van een systeem, waarin we steeds meer moeten doen voor steeds minder opbrengsten, op dat van de hogere klassa na. De maatschappij lijkt steeds meer dan op het Romeinse rijk, waarin 3 procent van haar inwoners welvaart geniet en de rest in armoede door brengt. Ik las in een onderzoek dat in Nederland 20 procent van de bevolking het werkelijk breed heeft. De rest bestaat zo (even uit mijn geheugen) voor twee derde uit mensen die net rond komen en 1/3 uit mensen die in de schulden zitten. We behoren overigens tot de genen die net rond komen.

Het is een alomgekend fenomeen voor wie er interesse in toont, even inlezen en je valt van de ene verbazing in de andere, letterlijk. Uiteindelijk veel eenvoudiger dan wat een aantal je trachten wijs te maken, waaronder vooral politiek die neiging heeft. Het is bijna onwaarschijnlijk waardoor al snel de perceptie ontstaat dat ze het Noorden totaal kwijt zijn. En hier zijn we dan, anno 2016.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het klinkt allemaal niet best en hoewel ik er geen verstand van heb, geloof ik je direct.

Het onwaarschijnlijke uit zich in eenvoudige conclusies, baseer beleidsbeslissingen op drijfzand en het resultaat zal crisis zijn. In amper 30 bladzijden wordt uitgelegd waarom 'economen' alsmaar miskleunen, in den beginne zal je misschien niet geloven wat je leest, toch nemen een aantal dat voor 'normaal' met zware gevolgen voor miljoenen mensen. Hieronder een rede van Henk Folmer, zoals er velen zijn:

Validatie

De economische wetenschap ligt zwaar onder vuur van zowel economen, andere sociale wetenschappers als beleidsmakers in politiek en bedrijfsleven. Kern van de kritiek is dat een aanzienlijk deel van het economische onderzoek irrelevant is voor beleidsonderbouwing en dat verklaringen en voorspellingen vaak onjuist zijn. In deze oratie wordt deze kritiek onderzocht voor wat betreft het belangrijkste paradigma in de moderne micro-economie, het standaard neoklassieke model. Een fundamentele tekortkoming van dit paradigma is dat economische begrippen onvoldoende gevalideerd worden waardoor niet de juiste data worden verzameld en dat de verkregen data op onjuiste wijze geanalyseerd en geïnterpreteerd worden.

https://biflatie.nl/wp-content/uploads/ ... leunen.pdf

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Toch heeft Jezus gezegd, dat zijn bruiloft spoedig begint :D

Dat was 2.000 jaar geleden. Dus het kan nog wel 2.000 jaar duren......

Hij zal een keer terug komen. Maar goed, laat deze discussie maar voor wat het is.

Er blijft helemaal niets achter..

Dit kan ik op twee manieren uitleggen:

1. Iedereen gaat mee

2. Degenen die niet schoongewassen zijn, worden vernietigd

Als het tweede waar is, dan heb ik een voorkeur om bij die groep te horen die vernietigd wordt.

Stel dat ik het zou halen, en mijn dierbaren niet. Vreselijk.

Ik zou me eeuwig geamputeerd voelen.

En het argument dat God er wel voor zal zorgen dat je er geen last van hebt, lijkt mij ook gruwelijk.

Ik begrijp deze overweging. Mijn overtuiging is overigens weer anders.

Deze aarde is een tijdelijk verblijf voor iedereen. Iedereen zal het hoe dan ook verlaten.

Hoe het daarna is, hangt af van de geestelijke ontwikkeling dat die door gemaakt heeft.

Er zal echter een dag komen, waarop Jezus ingrijpt, omdat de mensheid zelf (niet God) zijn eigen wereld om zeep helpt. Wie Hij dan mee neemt, hang in zekere zin van zijn geestelijke ontwikkeling af en ik verzeker je, niemand van wie Hij mee neemt zal al rein zijn. Behalve dan door het Woord dat Hij tot hen spreekt, maar aards gezien zijn ze nog niet volmaakt.

Ik wilde er alleen maar mee laten zien, dat Europa niet voor iedereen zo'n groot succes is.

Dat niet iedereen het zelfde geluk deelt en dat maakt alleen al ons hele economische systeem onbetrouwbaar. De rijkdommen worden niet overal even rechtvaardig verdeeld.

Wat is het alternatief, welk economisch systeem deugt er dan wel ?

Ik ken ze niet.

En als het systeem al zou deugen, zouden de mensen dan met dat systeem om kunnen gaan ?

Bedenk daarbij 1 basisregel: macht corrumpeert.

Daarmee laat je nu het probleem pijnlijk zien dat deze wereld kent. Als de mensen geestelijk niet verlicht zijn, is het lot ook duister van aard.

Daar heb je het al, zelfs vele christenen zijn verrot van binnen, in deze tijd.

Maar om eerlijk te zijn gaat het in beginsel al mis om een BMW meer waarde toe te kennen dan een Fiat Panda van 18 jaar oud bijvoorbeeld. De waarde zit tussen onze oren.

Ik ben het helemaal met je eens. Ik rijd een auto van 16 jaar oud met 400.000 op de teller. Het interesseert me niets.

Het enige materiele wat voor mij waarde heeft, zijn boeken. Daar ben ik voorzichtig mee.

Herkenbaar :) Mijn auto is 18 jaar. Wel 120.000 op de teller. een piep klein autootje. ik vind het prima :)

Dit is nu wat ik bedoel met het Risk spelen van onze Unie en ook van alle andere machten in de wereld.De vruchten laten de geest van het graaien wel mooi zien :|

Dit is een Unie overstijgend probleem.

Vrijwel iedereen graait, het is alleen zo dat sommigen dichter bij het geld zitten dan anderen. Maar ook de gewone man graait over het algemeen, als die de kans maar krijgt.

Kijk een paar jaar geleden maar naar de verkoop van ABN/AMRO. De gewone belegger graaide ook.

De Unie zal daarom ook niet werken. De Unie is meer een ijdele hoop dan een degelijke visie voor de toekomst.

Waar ik vooral moeite mee heb is dat in deze wereld niet iedereen die net als jullie zich enorm hard inzetten om zijn gezin te onderhouden, krijgt waar het recht op zou moeten hebben.

Welcome to real life.

Net als jij vind ik het leven onbegrijpelijk en op meerdere punten onaanvaardbaar.

We kunnen er voor kiezen om de duisternis te vervloeken, maar we kunnen er ook voor kiezen om een licht te ontsteken.

Zeker, dat licht zal niet van de Unie komen.

Ik las het vanmorgen nog in Psalm 20: 8-9

"Anderen vertrouwen op paarden en wagens,

wij op de naam van de HEER, onze God.

Anderen buigen en vallen ter aarde,

wij richten ons op en houden stand."

Ik geloof dat we nog tegen zo'n wereldbrand op lopen.

Dan is het de vraag waar we op vertrouwen. Zou de Europese Unie ons helpen, of een samenwerking met landen die er juist bewust niet bij horen, zoals Zwitserland en Groot Brittannië? Of vertrouwen we op onze God die ons een Koning gegeven heeft om daar onze vertrouwen op de stellen.

De koning waar iedereen die vermoeid, belast en beladen is zijn toevlucht tot kan nemen.

De Koning van het Nieuw Jeruzalem. Hoe dat ook mag zijn, de vraag waar we onze vertrouwen op stellen is aan ons allemaal gesteld.

Dit gebeurd onder de vleugels van de EU, wat laat zien dat de EU in ieder geval nog geen paradijs is.

Er bestaat op deze wereld sowieso geen paradijs. Het is overal sappelen.

Omdat de wereld God niet kent.

Dat denk ik niet. God is vandaag de zelfde als 100 of 300 jaar terug. Je moet alleen geen waarde hechten aan deze aardse zichtbare schijnwerkelijkheid. Daar waar je hart is, daar zal je schat zijn.

Economisch gezien hebben jij en ik het veel beter dan we het 300 jaar geleden zouden hebben gehad.

Verder hecht ik geen enkele waarde aan deze aardse werkelijkheid. Het kon wel eens allemaal een illusie zijn, maar dat is een heel andere discussie.

Het is een illusie. Het is een piramide van geleend geld. De top profiteert ten koste van de onderlaag. Net zo lang, tot alles op is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het klinkt allemaal niet best en hoewel ik er geen verstand van heb, geloof ik je direct.

Het onwaarschijnlijke uit zich in eenvoudige conclusies, baseer beleidsbeslissingen op drijfzand en het resultaat zal crisis zijn. In amper 30 bladzijden wordt uitgelegd waarom 'economen' alsmaar miskleunen, in den beginne zal je misschien niet geloven wat je leest, toch nemen een aantal dat voor 'normaal' met zware gevolgen voor miljoenen mensen. Hieronder een rede van Henk Folmer, zoals er velen zijn:

Validatie

De economische wetenschap ligt zwaar onder vuur van zowel economen, andere sociale wetenschappers als beleidsmakers in politiek en bedrijfsleven. Kern van de kritiek is dat een aanzienlijk deel van het economische onderzoek irrelevant is voor beleidsonderbouwing en dat verklaringen en voorspellingen vaak onjuist zijn. In deze oratie wordt deze kritiek onderzocht voor wat betreft het belangrijkste paradigma in de moderne micro-economie, het standaard neoklassieke model. Een fundamentele tekortkoming van dit paradigma is dat economische begrippen onvoldoende gevalideerd worden waardoor niet de juiste data worden verzameld en dat de verkregen data op onjuiste wijze geanalyseerd en geïnterpreteerd worden.

https://biflatie.nl/wp-content/uploads/ ... leunen.pdf

Duidelijk. Los hier van, kan het iedereen niet ontgaan, die het nieuws gevolgd heeft in de afgelopen jaren. De banken die in elkaar zijn gestort, overkwam dat door de te grote leningen die er verstrekt werden. Om deze banken te redden hebben de overheden hen geld geleend. De ene gat wordt met de andere gevuld. Griekenland belande ook in de problemen door te grote leningen, waarop de EU hen nog meer geld leent om dat te boven te komen :?

Om dit waar te maken leent de EU dat van de staten, die het weer lenen van de belastingbetalers die hun geld via de banken laat lopen, die het weer belegt. :|

De Europese Centrale bank is dan de spaarpot van de EU.

De ene gat wordt met de andere gevuld.

Het is dus ook een stoelendans.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Duidelijk. Los hier van, kan het iedereen niet ontgaan, die het nieuws gevolgd heeft in de afgelopen jaren. De banken de in elkaar zijn gestort, overkwam dat door de te grote leningen die er verstrekt werden. Om deze banken te redden hebben de overheden hen geld geleend. De ene gat wordt met de andere gevuld. Griekenland belande ook in de problemen door te grote leningen, waarop de EU hen nog meer geld leent om dat te boven te komen? Om dit waar te maken leent de EU dat van de staten, die het weer lenen van de belastingbetalers die hun geld via de banken laat lopen, die het weer belegt. De Europese Centrale bank is dan de spaarpot van de EU. De ene gat wordt met de andere gevuld. Het is dus ook een stoelendans.

Dat is allemaal nep, al die schulden zijn 'morgen' weg zonder verlies aan koopkracht en/of kapitaal, al deze informatie wordt de bevolking onthouden waardoor de misleiding blijft aanhouden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Duidelijk. Los hier van, kan het iedereen niet ontgaan, die het nieuws gevolgd heeft in de afgelopen jaren. De banken de in elkaar zijn gestort, overkwam dat door de te grote leningen die er verstrekt werden. Om deze banken te redden hebben de overheden hen geld geleend. De ene gat wordt met de andere gevuld. Griekenland belande ook in de problemen door te grote leningen, waarop de EU hen nog meer geld leent om dat te boven te komen? Om dit waar te maken leent de EU dat van de staten, die het weer lenen van de belastingbetalers die hun geld via de banken laat lopen, die het weer belegt. De Europese Centrale bank is dan de spaarpot van de EU. De ene gat wordt met de andere gevuld. Het is dus ook een stoelendans.

Dat is allemaal nep, al die schulden zijn 'morgen' weg zonder verlies aan koopkracht en/of kapitaal, al deze informatie wordt de bevolking onthouden waardoor de misleiding blijft aanhouden.

Ooo? Hoe doen ze dat?

Je maakt me nieuwsgierig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ken ik niet. Vertel.

Vandaag betalen we een zware tol, elke vorm van logisch boerenverstand doven we in de kiem en vervolgens verklaren we depressie (ea) tot DE ziekte van de 21ste eeuw. En erger, we gaan vandaag niet minder werken maar terug meer. De remedie is eenvoudig, verdeel arbeid in functie van wat we denken nodig te hebben, punt. De tol wordt nog zwaarder als blijkt dat er een schaarste is aan geld, hierdoor wordt het evolutionair logische ondermijnd.

https://biflatie.nl/artikelen/crisis/ve ... js-keynes/

Ik heb de betreffende website eens bestudeerd en wat mij opvalt is dat er gezegd wordt dat je met gewoon boeren verstand een heel eind kan komen. Vervolgens wordt er gesmeten met termen waarvoor je een paar jaar economie moet hebben gestudeerd om ze te begrijpen en wordt er om de haverklap geroepen dat de theorie mooi is maar de werkelijkheid weerbarstig.

Mijn conclusie is dan ook dat dit de zoveelste poging is om de complexe realiteit te vangen in wat aan de buitenkant een eenvoudig model lijkt maar waarvan de voorspellende waarde nihil is. Kortom geen verloren paradijs maar vooral een niet bestaanbaar paradijs.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb de betreffende website eens bestudeerd en wat mij opvalt is dat er gezegd wordt dat je met gewoon boeren verstand een heel eind kan komen. Vervolgens wordt er gesmeten met termen waarvoor je een paar jaar economie moet hebben gestudeerd om ze te begrijpen en wordt er om de haverklap geroepen dat de theorie mooi is maar de werkelijkheid weerbarstig. Mijn conclusie is dan ook dat dit de zoveelste poging is om de complexe realiteit te vangen in wat aan de buitenkant een eenvoudig model lijkt maar waarvan de voorspellende waarde nihil is. Kortom geen verloren paradijs maar vooral een niet bestaanbaar paradijs.

Fijn bericht Mullog, wat je hier stelt is nu net waar het om gaat, met moeilijke woorden kan je mensen afschrikken waardoor velen er ook niet verder over zullen nadenken. Als we dat wel zouden doen dan kom je op het spoor van structurele denkfouten die je amper voor mogelijk houdt, ontdaan van elementaire logica of dat logische boerenverstand waarnaar verwezen wordt. De voorspellende waarde wordt hierdoor heel anders dan wat je stelt, ook hier bestaan moeilijke woorden voor. Niets nieuws onder de zon, het is dan ook niet zomaar dat insiders spreken over een tragische absurditeit:

Gaston Bachelard stelde dat de geschiedenis van de wetenschap gekenmerkt wordt door een confrontatie met epistemologische obstakels die de vooruitgang van het denken verhinderen. Deze worden niet opgeworpen door de complexiteit van de wereld of de beperkingen van de mens, maar door de manier waarop wordt gedacht. Voor Bachelard werd wetenschappelijkheid dan ook gekenmerkt door een epistemologische breuk met het alledaagse denken.

https://eilandmodel.wordpress.com/denksporen/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ooo? Hoe doen ze dat? Je maakt me nieuwsgierig.

Er zijn zelfs verschillende methoden Gaitema, hierdoor wordt dat probleem zelfs een luxeprobleem. Hieronder een voorbeeld dat voorbij gaat aan dogmatische stellingen die elke progressie fnuiken, zo eenvoudig mogelijk:

AROJjAD.png

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ooo? Hoe doen ze dat? Je maakt me nieuwsgierig.

Er zijn zelfs verschillende methoden Gaitema, hierdoor wordt dat probleem zelfs een luxeprobleem. Hieronder een voorbeeld dat voorbij gaat aan dogmatische stellingen die elke progressie fnuiken, zo eenvoudig mogelijk:

AROJjAD.png

Wat zegt dit plaatje?

De website heet biflatie en verwijst naar een situatie waarbij zowel inflatie als deflatie gelijktijdig plaatsvindt. Veel mensen begrijpen al niet wat deze begrippen betekenen en hebben nog minder een idee wat de consequenties van beide verschijnselen zijn. Laat staan dat men weet en begrijpt wat biflatie is. En nu geef je een plaatje zonder toelichting met onduidelijke cijfers en formules waar het onduidelijk van is wat ze betekenen en waar ze over gaan en dan is alles duidelijk?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat zegt dit plaatje? De website heet biflatie en verwijst naar een situatie waarbij zowel inflatie als deflatie gelijktijdig plaatsvindt. Veel mensen begrijpen al niet wat deze begrippen betekenen en hebben nog minder een idee wat de consequenties van beide verschijnselen zijn. Laat staan dat men weet en begrijpt wat biflatie is. En nu geef je een plaatje zonder toelichting met onduidelijke cijfers en formules waar het onduidelijk van is wat ze betekenen en waar ze over gaan en dan is alles duidelijk?

Dat is correct, veel mensen zijn niet eens op de hoogte van wat er mogelijk is, het wordt ze mainstream dan ook niet verteld en zelf zijn ze misschien niet geneigd om dat zelfstandig te onderzoeken. Ook hier bestaan moeilijke woorden voor, ook zeer eenvoudige. Je geeft hier het voorbeeld 'biflatie', dit wordt toegepast in het plaatje en het schuldenprobleem is weg. Vreemd misschien? Nee, dat is niet vreemd, dat is economie tbv het maatschappelijk welzijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat zegt dit plaatje? De website heet biflatie en verwijst naar een situatie waarbij zowel inflatie als deflatie gelijktijdig plaatsvindt. Veel mensen begrijpen al niet wat deze begrippen betekenen en hebben nog minder een idee wat de consequenties van beide verschijnselen zijn. Laat staan dat men weet en begrijpt wat biflatie is. En nu geef je een plaatje zonder toelichting met onduidelijke cijfers en formules waar het onduidelijk van is wat ze betekenen en waar ze over gaan en dan is alles duidelijk?

Dat is correct, veel mensen zijn niet eens op de hoogte van wat er mogelijk is, het wordt ze mainstream dan ook niet verteld en zelf zijn ze misschien niet geneigd om dat zelfstandig te onderzoeken. Ook hier bestaan moeilijke woorden voor, ook zeer eenvoudige. Je geeft hier het voorbeeld 'biflatie', dit wordt toegepast in het plaatje en het schuldenprobleem is weg. Vreemd misschien? Nee, dat is niet vreemd, dat is economie tbv het maatschappelijk welzijn.

Mainstream vertelt misschien niet alles maar wat jij laat zien is zonder enige vorm van uitleg (en misschien met uitleg ook) volstrekt onbegrijpelijk. Dus zou je willen uitleggen wat dit plaatje nu precies betekent. Waarom er begonnen wordt met een negatief Eigen Vermogen, waarom dit vermindert, wat Fiat geld is en wat die groene V links onder verbergt en het rode kruis. Waar A,B,C, D E voor staan. Wat de betekenis is van de letters in de formules (M+S)/M en M-(M/F), waar deze formules vandaan komen en wat ze zeggen. Daarnaast zou het prettig zijn als duidelijk zou zijn welke onderliggende mechanismen en theorieën model staan voor de berekeningen die uitgevoerd worden en wat dan de conclusies zijn. En waarom dit model dan beter zou zijn als het mainstream model (en dan wel vermelden welke mainstream model dit dan is, want volgens mij zijn er meerdere).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een aantal spreekt over een 'grote verdrukking', anderen over de 'donkere nacht van de wereldziel'. Het is allemaal zeer logisch te begrijpen en het wordt vakkundig onderbouwd, hebben we daar iets over gehoord tijdens de Brexit-affaire? Als bevolking - zowel pro als contra - worden we in een fuik gezogen en mensen worden tegen elkaar opgezet, georchestreerd door diegenen die we daar zelf voor verkozen hebben. Ecco homo, wat betreft het verloren paradijs van Keynes (ea):

Ik ben niet zo van de complottheorieën.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De maatschappij lijkt steeds meer dan op het Romeinse rijk, waarin 3 procent van haar inwoners welvaart geniet en de rest in armoede door brengt.

Ik las in een onderzoek dat in Nederland 20 procent van de bevolking het werkelijk breed heeft.

De rest bestaat zo (even uit mijn geheugen) voor twee derde uit mensen die net rond komen en 1/3 uit mensen die in de schulden zitten. We behoren overigens tot de genen die net rond komen :D

Met andere woorden: eigenlijk is het nooit anders geweest....

In ieder geval de laatste 2.000 jaar is het dus al hetzelfde, want in de tussentijd was het ook al niet beter.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben niet zo van de complottheorieën.

Je zou dan moeten gaan denken dat politici gewoon dom zijn of helemaal niet op de hoogte zijn van wat er in de wereld aan bewijslast gegenereerd wordt? Toevallig of niet, het onderstaande staat wel bij complottheorieën, aan deskundig onderbouwde verklaringen ontbreekt het dus niet.

Het merendeel van de complottheorieën is, net als met de meeste overige theorieën door de eeuwen het geval was en is, niet juist. Historisch gezien zijn de meeste theorieën inmiddels door de feiten achterhaald. Waarschijnlijk vanuit een basisbehoefte aan zekerheid en vastigheid gaat men er desondanks het liefst van uit dat al onze huidige theorieën kloppen, en hooguit nog verder verfijnd moeten worden. Toch is het tempo waarin wetenschappelijke 'zekerheden' worden vervangen door nieuwe inzichten nog nooit zo hoog geweest als in de afgelopen decennia.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Complottheorie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Mainstream vertelt misschien niet alles maar wat jij laat zien is zonder enige vorm van uitleg (en misschien met uitleg ook) volstrekt onbegrijpelijk. Dus zou je willen uitleggen wat dit plaatje nu precies betekent. Waarom er begonnen wordt met een negatief Eigen Vermogen, waarom dit vermindert, wat Fiat geld is en wat die groene V links onder verbergt en het rode kruis. Waar A,B,C, D E voor staan. Wat de betekenis is van de letters in de formules (M+S)/M en M-(M/F), waar deze formules vandaan komen en wat ze zeggen. Daarnaast zou het prettig zijn als duidelijk zou zijn welke onderliggende mechanismen en theorieën model staan voor de berekeningen die uitgevoerd worden en wat dan de conclusies zijn. En waarom dit model dan beter zou zijn als het mainstream model (en dan wel vermelden welke mainstream model dit dan is, want volgens mij zijn er meerdere).

Weet niet of je iets van boekhoudprincipes kent, in deze voorstelling is negatief positief omwille van tegengesteld aan debet, zijnde credit. Wil het wel toelichten maar met een valse start zullen we niet ver geraken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Mainstream vertelt misschien niet alles maar wat jij laat zien is zonder enige vorm van uitleg (en misschien met uitleg ook) volstrekt onbegrijpelijk. Dus zou je willen uitleggen wat dit plaatje nu precies betekent. Waarom er begonnen wordt met een negatief Eigen Vermogen, waarom dit vermindert, wat Fiat geld is en wat die groene V links onder verbergt en het rode kruis. Waar A,B,C, D E voor staan. Wat de betekenis is van de letters in de formules (M+S)/M en M-(M/F), waar deze formules vandaan komen en wat ze zeggen. Daarnaast zou het prettig zijn als duidelijk zou zijn welke onderliggende mechanismen en theorieën model staan voor de berekeningen die uitgevoerd worden en wat dan de conclusies zijn. En waarom dit model dan beter zou zijn als het mainstream model (en dan wel vermelden welke mainstream model dit dan is, want volgens mij zijn er meerdere).

De uitleg voor de letters staat in de kolom IV en komt overeen met de diverse rekeningen, dit staat voor 'integrale verkeersvergelijking'. Je kan dit nagaan, er is enerzijds M=Q en anderzijds S=V. A,B, C, D ... zijn de economische agenten binnen het economische spel, hier in een vereenvoudigd model weergegeven. Het gaat immers niet over de kwantiteit dan wel de kwalitatieve methode die gebuikt wordt, dit volgens de manier hoe we daarover denken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik begrijp deze overweging. Mijn overtuiging is overigens weer anders.

Deze aarde is een tijdelijk verblijf voor iedereen. Iedereen zal het hoe dan ook verlaten.

Tot zover mee eens.

Hoe het daarna is, hangt af van de geestelijke ontwikkeling dat die door gemaakt heeft.

En de mogelijkheden die erna nog zijn.

Er zal echter een dag komen, waarop Jezus ingrijpt, omdat de mensheid zelf (niet God) zijn eigen wereld om zeep helpt.

De mensheid verklooit het al lang, maar dat is blijkbaar nog nooit reden geweest om in te grijpen. Ik zou niet kunnen bedenken waarom het dan nu op korte termijn wel zal gebeuren.

Overigens denk ik niet dat Jezus zal ingrijpen, er wordt geduldig gewacht tot de mens wakker wordt.

De verloren zoon werd ook niet opgehaald (er werd niet ingegrepen) toen hij zijn eigen wereldje helemaal verruïneerd had.

Het was van belang dat de zoon zelf tot de conclusie kwam dat het beter was om naar huis te gaan.

Ik denk dat het eerder zo zal gaan.

Als we om ons heen kijken, zitten we met zijn allen aardig tussen het varkensvoer. Het is tijd om zelf het initiatief te nemen en huiswaarts te keren.

Terugkeren naar de Bron waar we allen vandaan komen.

Dat is mijns inziens de oplossing.

Wie Hij dan mee neemt, hang in zekere zin van zijn geestelijke ontwikkeling af en ik verzeker je, niemand van wie Hij mee neemt zal al rein zijn.

Mensen met een bijna-dood-ervaring vertellen iets heel anders. "I was made aware of my purity".

Onvoorwaardelijke Liefde.

Daarmee laat je nu het probleem pijnlijk zien dat deze wereld kent. Als de mensen geestelijk niet verlicht zijn, is het lot ook duister van aard.

Klopt. Daarom hoog tijd om ons bewustzijn te laten ontwaken. Wie houdt ons tegen ?

Ik geloof dat we nog tegen zo'n wereldbrand op lopen.

Hoe langer je van huis bent, hoe moeilijker het wordt.

Of vertrouwen we op onze God die ons een Koning gegeven heeft om daar onze vertrouwen op de stellen.

We kunnen ook zelf initiatief nemen. Daar ligt de oplossing.

De verloren zoon zei, toen hij tussen het varkensvoer leefde, niet: ik stel mijn vertrouwen op God.

Nee, hij nam het initiatief en ging naar huis.

Het heeft geen zin om een klaagzang te houden over de omstandigheden tussen het varkensvoer. Dat leidt tot niets.

Omdat de wereld God niet kent.

Christenen dus ook niet, want anders hadden die toch wel een ander systeem ingevoerd ?

Het is een illusie. Het is een piramide van geleend geld. De top profiteert ten koste van de onderlaag. Net zo lang, tot alles op is.

Ik bedoelde dit anders: deze hele wereld kon wel eens een illusie zijn, een droom, niet werkelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Mainstream vertelt misschien niet alles maar wat jij laat zien is zonder enige vorm van uitleg (en misschien met uitleg ook) volstrekt onbegrijpelijk. Dus zou je willen uitleggen wat dit plaatje nu precies betekent. Waarom er begonnen wordt met een negatief Eigen Vermogen, waarom dit vermindert, wat Fiat geld is en wat die groene V links onder verbergt en het rode kruis. Waar A,B,C, D E voor staan. Wat de betekenis is van de letters in de formules (M+S)/M en M-(M/F), waar deze formules vandaan komen en wat ze zeggen. Daarnaast zou het prettig zijn als duidelijk zou zijn welke onderliggende mechanismen en theorieën model staan voor de berekeningen die uitgevoerd worden en wat dan de conclusies zijn. En waarom dit model dan beter zou zijn als het mainstream model (en dan wel vermelden welke mainstream model dit dan is, want volgens mij zijn er meerdere).

De uitleg voor de letters staat in de kolom IV en komt overeen met de diverse rekeningen, dit staat voor 'integrale verkeersvergelijking'. Je kan dit nagaan, er is enerzijds M=Q en anderzijds S=V. A,B, C, D ... zijn de economische agenten binnen het economische spel, hier in een vereenvoudigd model weergegeven. Het gaat immers niet over de kwantiteit dan wel de kwalitatieve methode die gebuikt wordt, dit volgens de manier hoe we daarover denken.

Aha, je zet de integrale liborrentevoet af tegen het principe van Hagen-Poiseuille. Als je dat combineert met de wet van Engel (niet te verwarren met de bijbelse engelen, de goede man heet echt zo) dan komt de factor goed uit. Kortom het raakt kant noch wal.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Aha, je zet de integrale liborrentevoet af tegen het principe van Hagen-Poiseuille. Als je dat combineert met de wet van Engel (niet te verwarren met de bijbelse engelen, de goede man heet echt zo) dan komt de factor goed uit. Kortom het raakt kant noch wal.
Je hoeft een debat niet ernstig te nemen, het is een optie. Maar het is goed om alweer de bevestiging te krijgen, toch dank. 'Fiatgeld' heeft te maken met 'vertrouwen', moeilijk in een formule te vangen maar wel waarneembaar, vooral wanneer dat vertrouwen er niet meer is:
Vaak zal aan dit vertrouwen een wettelijke basis ten grondslag liggen, zoals bij een wettig betaalmiddel. Hierdoor zal het vertrouwen mede gebaseerd zijn op het vertrouwen dat burgers in de overheid ofwel de muntheer hebben. In dat geval wordt het geld ook wel fiatgeld genoemd. Het woord fiat komt uit het Latijn en betekent 'Laat het zo zijn'.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiduciair_geld

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat heeft Descartes volgens mij al weerlegd met zijn Cogito ergo sum (ik denk dus ik ben).

Het is de bevestiging, niet de weerlegging. A priori ben je, en je bedenkt wat. Het bedachte heeft geen werkelijkheidswaarde omwille van 'vluchtig', illusie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Aha, je zet de integrale liborrentevoet af tegen het principe van Hagen-Poiseuille. Als je dat combineert met de wet van Engel (niet te verwarren met de bijbelse engelen, de goede man heet echt zo) dan komt de factor goed uit. Kortom het raakt kant noch wal.
Je hoeft een debat niet ernstig te nemen, het is een optie. Maar het is goed om alweer de bevestiging te krijgen, toch dank. 'Fiatgeld' heeft te maken met 'vertrouwen', moeilijk in een formule te vangen maar wel waarneembaar, vooral wanneer dat vertrouwen er niet meer is:
Vaak zal aan dit vertrouwen een wettelijke basis ten grondslag liggen, zoals bij een wettig betaalmiddel. Hierdoor zal het vertrouwen mede gebaseerd zijn op het vertrouwen dat burgers in de overheid ofwel de muntheer hebben. In dat geval wordt het geld ook wel fiatgeld genoemd. Het woord fiat komt uit het Latijn en betekent 'Laat het zo zijn'.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiduciair_geld

Gezien de volkomen onbegrijpelijkheid van jou antwoorden heb ik eerder het gevoel dat jij dit debat niet ernstig neemt. Als je dat wel zou doen dan zou je namelijk proberen je antwoorden op het kennisniveau van je luisteraars af te stemmen. En aangezien je dat in in een forum nooit kunt weten betekent dat dat je antwoorden moeten zijn afgestemd op het laagst denkbare niveau, mogelijk lagere school. En anders moet je een economisch forum zoeken om deze discussies te voeren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid