Spring naar bijdragen
ineke-kitty

Rechter van levenden en doden

Aanbevolen berichten

@HJW 

Wie ontwijkt hier nu een gewone simpele vraag?  Ik vraag niet of jij het "goddelijke in de Bijbel ziet"  , maar of je tot bekering bent gekomen in de God van de Bijbel, en dat je kunt beamen dat je daardoor een kind van God bent geworden.  Op die vraag geef je geen antwoord, terwijl dat juist DE kern van de boodschap van het Evangelie is. 

Graag dus een gewoon antwoord op mijn vraag.  Ben je een gelovige in Christus Jezus of niet. Geloof je dat Hij is gestorven voor jouw zonden, en is opgestaan uit de dood?  Om maar weer eens duidelijkheid te scheppen.  DAAR wil ik een antwoord op.  Niet over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, want ik beschouw dat als een poging om af te wijken van waar de vraag over gaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei ineke-kitty:

@HJW

Wie ontwijkt hier nu een gewone simpele vraag?  Ik vraag niet of jij het "goddelijke in de Bijbel ziet"  , maar of je tot bekering bent gekomen in de God van de Bijbel, en dat je kunt beamen dat je daardoor een kind van God bent geworden.  Op die vraag geef je geen antwoord, terwijl dat juist DE kern van de boodschap van het Evangelie is.

Graag dus een gewoon antwoord op mijn vraag.  Ben je een gelovige in Christus Jezus of niet. Geloof je dat Hij is gestorven voor jouw zonden, en is opgestaan uit de dood?  Om maar weer eens duidelijkheid te scheppen.  DAAR wil ik een antwoord op.  Niet over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, want ik beschouw dat als een poging om af te wijken van waar de vraag over gaat.

O. Heel simpel. Nee, ik geloof niet dat Jezus is gestorven voor mijn zonden. Is ook niet nodig.

Dat is trouwens ook niet DE kern van het evangelie. Het staat namelijk helemaal niet in de apostolische geloofsbelijdenis, die rond 150-180 n. Chr. tot stand is gekomen.

Het is pas later DE kern geworden.

Dus, in jouw ogen ben ik een ongelovige, een hond.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei ineke-kitty:

Ik verwacht nog een antwoord van @HJW  op mijn vraag of hij überhaupt wel in de God van mijn interpretatie  (zonder aanhalingstekens dit keer van de) Bijbel gelooft, en dan is deze discussie in dit topic wat mij betreft afgesloten.

Grappig dat degene die altijd vragen ontwijkt en postst negeert nu n antwoord 'verwacht '. Anyway, heb even je tekst gecorrigeerd. Geen dank

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@HJW 

Kijk, nu komen we ergens.  Je gelooft dus niet dat de Here Jezus Christus gestorven is voor jouw zonden.  Dat is nu juist WEL de kern van de Blijde Boodschap van het Evangelie, en volgens de Bijbelse norm ben je een ongelovige als je niet gelooft dat Christus  Jezus jouw zonden heeft gedragen aan het kruis, is opgestaan uit de dood, en nu aan de rechter [hand] Gods gezeten is op de troon, waar Hij zal oordelen over de levenden en de doden.  Als je zegt niet te geloven in het Verlossingswerk van de Here Jezus Christus,  ben je toch echt volgens Bijbelse normen verloren, tenzij je tot bekering komt in de Heer.

@MysticNetherlands 

Je kunt corrigeren wat je wilt, maar het gaat toch echt over de God van de Bijbel.  Bovendien heb ik zoveel mogelijk elke vraag beantwoordt, en ik heb het recht vragen te negeren die ik niet relevant vind voor het topic.  Ik heb zelfs het recht om users die voortdurend vervelend bezig zijn helemaal  te negeren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei ineke-kitty:

@HJW 

Kijk, nu komen we ergens.  Je gelooft dus niet dat de Here Jezus Christus gestorven is voor jouw zonden.  Dat is nu juist WEL de kern van de Blijde Boodschap van het Evangelie, en volgens de Bijbelse norm ben je een ongelovige als je niet gelooft dat Christus  Jezus jouw zonden heeft gedragen aan het kruis, is opgestaan uit de dood, en nu aan de rechter [hand] Gods gezeten is op de troon, waar Hij zal oordelen over de levenden en de doden.  Als je zegt niet te geloven in het Verlossingswerk van de Here Jezus Christus,  ben je toch echt volgens mijn persoonlijke Bijbelse normen verloren, tenzij je tot bekering komt in de Heer.

Weer even gecorrigeerd, geen dank :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@MysticNetherlands 

Ah.... dan is het zeker ook de "eigen interpretatie"  van de apostel Paulus waar hij zegt:  " Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden" . [ Romeinen 1:18].

Precies wat hier nu al pagina's lang wordt gedaan.  De waarheid ten onder houden, en allerlei excuses verzint om maar te ontkennen dat er ooit een oordeel zal komen over de goddeloze mens. De toorn van God zal toch echt komen over de mensheid die niet hebben geloofd in Zijn Zoon.

Ik herhaal het nog maar eens:  Wie niet gelooft IS al veroordeeld staat er in Johannes 3:18.  Je kunt dat blijven verdoezelen en ontkennen en de waarheid ten onder blijven houden.  Het zal je niet helpen.

En ik blijf, met Paulus zeggen:  "Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet;  want het is een kracht Gods tot zaligheid, een ieder die gelooft,  eerst de Jood en ook den Griek [= heiden]. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk ...... WAT?   Door een " eigen interpretatie?"  ..... geschreven is". 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@violist 

Als het om bekering dan wel wedergeboorte gaat, is dat niet met een ander te vergelijken. Het gaat in de eerste plaats om de beslissing die je maakt om je ongeloof om te zetten in geloof.  Situaties in het leven die je meemaakt hebben daar wel invloed op denk ik.  Mijn persoonlijke bekering is dan ook een persoonlijk verhaal/gebeurtenis geweest en inmiddels 40 jaar geleden. Ondanks het feit dat ik ben opgegroeid met de Bijbel en elke zondag naar de kerk ging,  kende ik de Heer niet persoonlijk.  In de tijd dat ik nog naar de kerk ging, heb ik nooit vanaf de kansel gehoord dat God een persoonlijke relatie wil met de mens, en dat je daarvoor wedergeboren moet worden.  Net zoals de geschiedenis van Nicodemus, die een geestelijk leraar was, en geacht werd de Schrift te kennen, niet  wist wat wedergeboorte inhield, zodat de Here Jezus dat uitgebreid aan hem heeft uitgelegd, vertelde iemand mij precies hetzelfde.  Ik heb toen bewust een keuze gemaakt om mijn leven in dienst van de Heer te stellen. Ben daarna gedoopt als getuigenis van mijn geloof .  Ik vertel het nu in vogelvlucht, maar het "verhaal"  is uiteraard veel langer, en ik vind het niet relevant voor dit topic om daar uitgebreid over uit te wijden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei ineke-kitty:

@MysticNetherlands 

Tuurlijk!.  Dergelijke opmerkingen krijg je dan als men niets meer weet te zeggen op wat er gewoon letterlijk staat.

Ja Ineke-kitty ik denk dat 't voor een ieder hier heel duidelijk is dat ik degene ben die niets meer te zeggen heb en dat jij degene bent die een zuivere, weloverwogen weergave geeft van wat de Bijbel letterlijk aangeeft. Ja.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik wil nog wel even een kanttekening maken wat betreft de hoop van goddelozen. Jezus gaf zijn menselijke leven als loskoopoffer voor de hele mensheid, dus ook de goddelozen. Dus een wat genuanceerder beeld na wat onderzoek van mijn kant.

Deze worden opgewekt in de tweede opstanding. Openb. 20:5 benoemt de eerste opstanding. Fil 3:11 noemt dat de vroege opstanding. 1 Thes. 4:16 - 16 want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en zij die dood zijn in eendracht met Christus zullen eerst opstaan. = eerste opstanding. Wat tijd betreft zal die aan de tweede, die van de niet-gelovigen en ongelovigen, voorafgaan. Han 24:15 15  en op God heb ik mijn hoop gesteld, welke hoop ook deze [mannen] zelf koesteren, dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.

In Openb 20:12,13 staat „En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan, en er werden boekrollen geopend. Maar er werd een andere boekrol geopend; het is de boekrol des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van de dingen die in de boekrollen geschreven stonden, overeenkomstig hun daden. En de zee gaf de doden in haar op, en de dood en Hades gaven de doden in hen op, en zij werden ieder afzonderlijk geoordeeld overeenkomstig hun daden.” Dus de 'onrechtvaardigen' die zullen worden geoordeeld volgens hun daden. Want aangezien ’het loon dat de zonde betaalt, de dood is’, hebben zij door hun dood het loon van hun vroegere zonden ontvangen (Ro 6:7, 23). Dus beginnen ze eigenlijk met een schone lei want door hun dood zijn hun zonden kwijtgescholden. Let op dat de goddelozen niet veroordeeld worden maar geoordeeld. Ze krijgen als het ware een herkansing maar dan zonder de invloed van Satan. Ze krijgen de boodschap te horen en kunnen dan laten zien hoe hun houding nu tegenover God is en of zij het loskoopoffer van Christus willen aanvaarden. Dus die Hindoe-man zal wellicht een positief oordeel kunnen krijgen en als hij dan het loskoopoffer aanvaard zal hij alsnog goedgekeurd worden. 

Dus de gelovigen in Christus zullen een opstanding krijgen in de eerste opstanding, de rest tijdens het 1000 jarig Rijk in de tweede opstanding. 

Mt 20:28 zegt: „Evenals de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen”. Dus niet voor iedereen. Iemand die tegen de Heilige Geest heeft gezondigd krijgt geen opstanding. God kan ook iemand onwaardig vinden voor een opstanding. Iemand bijv die verschrikkelijke misdaden heeft gepleegd, maar dat is aan God. 

Hebreeen 6:4 geeft aan dat wanneer iemand de waarheid heeft gekend maar bewust afstand daar van doet ook geen opstanding krijgt:  Want het is onmogelijk om hen die eens voor al verlicht zijn geweest en die de hemelse vrije gave hebben gesmaakt en die deelgenoten zijn geworden van heilige geest 5 en die het voortreffelijke woord van God en krachten van het komende samenstel van dingen hebben gesmaakt, 6 maar die zijn afgevallen, wederom tot berouw te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw aan een paal hangen en hem aan openbare schande blootstellen. 7 De grond bijvoorbeeld, die de dikwijls daarop vallende regen indrinkt en dan plantengroei voortbrengt, bruikbaar voor hen ten behoeve van wie hij ook bebouwd wordt, ontvangt in ruil daarvoor een zegen van God. 8 Wanneer hij echter doorns en distels voortbrengt, wordt hij verworpen en is hij de vervloeking nabij; en het einde ervan is verbranding.

Jezus beloofde een opstanding: „Het uur komt, en is nu, waarin de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die er acht op hebben geslagen, zullen leven. . . . Verwondert u hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen, zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens, zij die verachtelijke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des oordeels.” — Jo 5:25-29 Dit vers heeft betrekking op het einde van de oordeelsperiode. Die dan (einde 1000 jarig Rijk) een negatief oordeel krijgt gaat naar het meer van vuur = de tweede dood. Dit moet wel zo zijn, anders zou dit in tegenspraak zijn met Openb. 20:12,13

Apart hiervan heb je het oordeel tijdens Armageddon. 2 Petrus 3:7 geeft aan dat goddeloze mensen dit niet overleven: 7 Maar door hetzelfde woord zijn de hemelen en de aarde van nu voor het vuur opgespaard en ze worden bewaard voor de dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen. Dit is dus te vergelijken met de Vloed. De mensen tijdens Armageddon hebben nog niet voor hun zonden betaald met de dood, vandaar dit verschil. Daarom is geloof tijdens de oordeeldag essentieel om deze te overleven. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

.

4 uur geleden zei ineke-kitty:

Als het om bekering dan wel wedergeboorte gaat, is dat niet met een ander te vergelijken. Het gaat in de eerste plaats om de beslissing die je maakt om je ongeloof om te zetten in geloof.

Bedankt voor je verhaal. In het verhaal van EvdG kom je echter tegen dat een mens zelf niet kan beslissen over zijn bekering,  hij kan alleen maar zoeken, God komt tot hem en niet andersom. Mijn opa zei ook altijd dat mensen die zichzelf bekeerd hadden door de satan waren misleid om zo te voorkomen dat ze echt bekeerd zouden worden. En die zei ook alles volgens de schrift. In die zin zouden de verhalen van echte wedergeboortes dus wel met elkaar te vergelijken zijn. Ik moest hieraan denken  toen ik van je las dat de tegenwoordige kerk de alverzoening predikt  maar dat dat niet volgens de schrift is. Zo zei mijn opa dus ook dat iedereen maar zei dat hij bekeerd was maar dat dat niet volgens de schrift was. Verder heb ik er geen verstand van en heb wat dat betreft dan ook geen oordeel over anderen.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei ineke-kitty:

@HJW

Kijk, nu komen we ergens.  Je gelooft dus niet dat de Here Jezus Christus gestorven is voor jouw zonden.  Dat is nu juist WEL de kern van de Blijde Boodschap van het Evangelie, en volgens de Bijbelse norm ben je een ongelovige als je niet gelooft dat Christus  Jezus jouw zonden heeft gedragen aan het kruis, is opgestaan uit de dood, en nu aan de rechter [hand] Gods gezeten is op de troon, waar Hij zal oordelen over de levenden en de doden.  Als je zegt niet te geloven in het Verlossingswerk van de Here Jezus Christus,  ben je toch echt volgens Bijbelse normen verloren, tenzij je tot bekering komt in de Heer.

In de eerste honderden jaren van het christendom was het NIET de kern van de boodschap. Maar blijkbaar ken je je geschiedenis niet.

Ik betwijfel zeer of ik volgens de bijbelse norm als ongelovig zal worden beschouwd. Ik word wel als ongelovig beschouwd in jouw interpretatie. Maar gelukkig draait het daar niet om.

Jezus geeft aan dat het niet om het geloof draait.

 

Heb je nog een antwoord op Mattheus 5:46-48 waarin Jezus duidelijk aangeeft dat als je alleen je broeders liefhebt en groet, dat je dan niet meer doet dan de tollenaars ?

7 uur geleden zei ineke-kitty:

@MysticNetherlands

Ah.... dan is het zeker ook de "eigen interpretatie"  van de apostel Paulus waar hij zegt:  " Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden" . [ Romeinen 1:18].

En ik blijf, met Paulus zeggen:  "Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet;  want het is een kracht Gods tot zaligheid, een ieder die gelooft,  eerst de Jood en ook den Griek [= heiden]. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk ...... WAT?   Door een " eigen interpretatie?"  ..... geschreven is".

Klopt. Het is een eigen interpretatie van Paulus. Dat was hoe hij erover dacht. In die tijd best goed te plaatsen. Maar niet goddelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei ineke-kitty:

@HJW 

Ik geef nergens meer antwoord op.  Wat mij betreft is dit onderwerp afgesloten, maar ga gerust verder met de discussie onderling.  Ik heb er genoeg over aangetoond en gezegd.

Klopt. Meer dan genoeg zelfs. Ik hoop oprecht dat je je aan je woord houdt. Voor jou is er alleen nog hoop als je de bijbel gaat lezen als leerboek en niet langer als boek om teksten uit te plukken om jouw gelijk aan te tonen. Nu ben ik even net zo snoeihard als jijzelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei ineke-kitty:

@HJW

Ik geef nergens meer antwoord op.  Wat mij betreft is dit onderwerp afgesloten, maar ga gerust verder met de discussie onderling.  Ik heb er genoeg over aangetoond en gezegd.

Tja......de tekst van Mattheus 5:46-48 komt blijkbaar niet uit.........Is ook een lastige, want Jezus zegt hier diametraal iets anders dan jij doet. En dat is pijnlijk, dat snap ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei HJW:

Tja......de tekst van Mattheus 5:46-48 komt blijkbaar niet uit.........Is ook een lastige, want Jezus zegt hier diametraal iets anders dan jij doet. En dat is pijnlijk, dat snap ik.

SV Mattheus 5:

46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?

47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Misschien is een apart topic wat, dat de verdraagzaamheid en interesse in ander zicht/beleving in geloof heeft als onderwerp. Hoe gaan we daarmee om?

Er vallen hier in het forum toch wel veel bitse woorden als iemand anders gelooft.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Trajecto:

Misschien is een apart topic wat, dat de verdraagzaamheid en interesse in ander zicht/beleving in geloof heeft als onderwerp. Hoe gaan we daarmee om?

Dat vind ik een heel goed idee. Ik denk dat we hier een heleboel van kunnen leren. Soms gaan onze emoties met ons aan de haal. Is menselijk, maar niet goed. We zijn allemaal onvolmaakte mensen, maar we kunnen allemaal met elkaars gevoelens rekening houden en respect voor elkaar hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dan doen we deze op slot, met behoud van heel wat negatieve opmerkingen. De crew kijkt hier op een later tijdstip na, maar het blijft in ieder geval dicht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid