Spring naar bijdragen
ineke-kitty

De zalige hoop

Aanbevolen berichten

10 uur geleden zei TTC:

Ja, en er is bij weten nog niemand die wetenschappelijk heeft kunnen bewijzen dat informatie bestaat, hetzelfde geldt voor tijd en ruimte. Maar ik laat me graag verrassen door iemand die dat wel kan, het zou een prijsje waard zijn. We kunnen de oefening eens proberen, ik zeg 'ploeps' en jij mag bewijzen dat het niet bestaat. :)

Het herkennen van een foute vraag is lastiger dan het herkennen van een fout antwoord, ergo ploeps bestaat!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Magere Hein:

Ik vind dit een magere "uitleg" van mijn vraag. Kun of wil je niet beter? Jammer, want dit lijkt mij een discussie-forum, geen evangelisatie forum.

Misschien moet je dit boek eens een kans geven. Geschreven in helder Nederlands.

https://www.jw.org/finder?pub=bh&wtlocale=O&srcid=share

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Magere Hein:

Het herkennen van een foute vraag is lastiger dan het herkennen van een fout antwoord, ergo ploeps bestaat!

Leuk om de tijd te doden, amusant. Ik verblijf in spanning over wat er nu morgen staat te gebeuren, en vooral wanneer dat doemscenario effectief van start gaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

17. Openbaring 11:3-14.  De twee getuigen profeteren 1260 dagen lang.  Als we dit letterlijk nemen, dan komt hun dienst overeen met de 42 maanden van oordeel die we hiervoor beschreven hebben. Het is duidelijk dat deze twee getuigen echte mensen zijn, met de macht om wonderen te doen, net als Mozes en Elia.  Zij prediken en getuigen tijdens de eerste helft van de grote verdrukking in Jeruzalem.  Het is mogelijk dat door hun getuigenis de 144.000 uit Openbaring 7:1-8 gered zijn en uitgezonden worden om te prediken.  Hoe verschrikkelijk deze tijd ook mag zijn,  God is toch getrouw om ervoor te zorgen dat het evangelie gepredikt wordt aan de volken die dan nog op aarde zijn.

De laatste 42 maanden van de grote verdrukking omvatten de oordelen van de zeven schalen [ of fiolen SV] , die nu volgen in deze chronologie.

Openbaring 16:1-2.  De eerste schaal brengt kwaadaardige en boze zweren bij de mensen die Christus verworpen hebben en het merkteken van de antichrist hebben aanvaard en zijn beeld aanbidden.

Openbaring 16:3.  De tweede schaal wordt uitgegoten op de zee.  De zee wordt bloed als van een dode en elke levende ziel, alles wat in de zee is, sterft.

Openbaring 16:4.  De derde schaal verandert de rivieren en waterbronnen in bloed.

Openbaring 16:8-9.  De vierde schaal vergroot de hitte van de zon.  De mensen worden verbrand door de grote hitte en lasteren de Naam van God.

Openbaring 16:10-11.  De vijfde schaal brengt duisternis over de troon van de antichrist en over zijn gehele koninkrijk.  De mensen kauwen op hun tong van pijn.  Ze lasteren God vanwege hun pijn en hun zweren, maar ze weigeren zich te bekeren.

Openbaring 16:13-16.  De zesde schaal stuurt leugenachtige demonische geesten naar de koningen van het hele aardrijk om hen te verzamelen naar  'de oorlog op de grote dag van de Almachtige God,  meer bekend als  'de slag bij Armageddon'.

Openbaring 16:17-21.   De zevende schaal heeft een oordeel van God tot gevolg dat het hele wereldsysteem verwoest, en een zwaar oordeel over alle ongelovige mensen brengt. Er vallen enorme hagelstenen. Toch weigeren de mensen zich te bekeren.  Dit oordeel brengt een grote verwoesting en het bereidt de wereld voor op de komst van Christus om Zijn aards Koninkrijk op te richten.

Openbaring 18:1-24.  Hier wordt de verwoesting van Babylon beschreven,  het centrum van de handel en de regering.  Dit is het nieuwe wereldsysteem waarnaar de mens heeft verlangd vanaf de torenbouw van Babel.  Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden bij de zevende schaal.  Het hele systeem van de antichrist zal ineenstorten en de weg wordt voorbereid voor het geweldige, moment waarop Christus Zijn Koninkrijk zal oprichten op aarde.

Openbaring 19:11-21.  Aan het einde van de verdrukking komt de verschijning van Christus, samen met Zijn Gemeente, in macht en grote heerlijkheid als de Koning der koningen en de Here der heren, om Zijn regering van 1000 jaar over deze aarde te beginnen.

Later:  waarom eigenlijk een grote verdrukking?

Bron:  uit het boek  "De Here tegemoet"  van Tim LaHaye   blz. 68,, 70, 71, 72.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank Ineke, het is nu veel duidelijker wanneer WOIII begint, dat is pas na die periode van 42 maanden. Als mensen tegen die tijd nog steeds slapen dan is het duidelijk wat die grote verdrukking betekent, er kan enkel nog maar een schepje bovenop gedaan worden. Maar nu wordt het beeld ook concreter, zie de treffende gelijkenis:

bHutjaT.jpg

25 minuten geleden zei ineke-kitty:

De laatste 42 maanden van de grote verdrukking omvatten de oordelen van de zeven schalen [ of fiolen SV] , die nu volgen in deze chronologie.

Gemakshalve

6JeZCq1.jpg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei ineke-kitty:

Later:  waarom eigenlijk een grote verdrukking?

Volgens een aantal zou die Grote Verdrukking reeds plaatsgehad hebben in de eerste eeuw na Christus.

Citaat

“Dan” is wanneer? Binnen een paar duizend jaar? Het woordje “dan” heeft betrekking op de context van de verzen 15-20, wanneer je de gruwel der verwoesting ziet waar Lucas laat zien dat dit Jeruzalem is, omsingeld door legers. We hebben al gezien dat dit gebeurde in het jaar 67 na Christus, toen Cestius Gallus, de Romeinse generaal, Jeruzalem belegerde. De grote verdrukking is geen gebeurtenis die voor ons bestemd is. Het was “dan”, gedurende de belegering van Jeruzalem door de Romeinen in de eerste eeuw. (bron)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei ineke-kitty:

Openbaring 16:17-21.   De zevende schaal heeft een oordeel van God tot gevolg dat het hele wereldsysteem verwoest, en een zwaar oordeel over alle ongelovige mensen brengt. Er vallen enorme hagelstenen. Toch weigeren de mensen zich te bekeren.  Dit oordeel brengt een grote verwoesting en het bereidt de wereld voor op de komst van Christus om Zijn aards Koninkrijk op te richten.

Dan kan de Heer de gelovigen gelijk aan het werk zetten in de kassenbouw. Of zij er dus daadwerkelijk op vooruit gaan hangt nog, werk aan de winkel.

Openbaring 19:11-21.  Aan het einde van de verdrukking komt de verschijning van Christus, samen met Zijn Gemeente, in macht en grote heerlijkheid als de Koning der koningen en de Here der heren, om Zijn regering van 1000 jaar over deze aarde te beginnen.

Inmiddels is het op de nieuwe aarde dan wel een mooi zootje geworden als alle rampvoorspellingen uitgevoerd zijn.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ineke-kittyTip: Lees "de schrift betwist" van Maarten 't Hart.

6 uur geleden zei sjako:

Misschien moet je dit boek eens een kans geven. Geschreven in helder Nederlands.

https://www.jw.org/finder?pub=bh&wtlocale=O&srcid=share

Ken je "Crisis of conscience" van Raymond Franz? Zou mijn tip aan jou zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

@Magere Hein Als jij met iemand ruzie hebt, geef jij dan ook een eerlijk beeld van die persoon?  Ik ben enkel gevoelig voor schriftuurlijk bewijs, niet voor geroddel.

Lees het nu maar eens.

Nee nee! Dit is je ingeprent door de wachttoren. Franz heeft een objectief verhaal van binnenuit de organisatie geschreven! Hij legt ook duidelijk uit (in de inleiding naar ik meen), dat het geen haat is of kwaadsprekerij. Probeer eens een boek te lezen van de verboden lijst...

Gewetensconflict Raymond Franz. Het op een zeer integere wijze geschreven boek van Raymond Franz, voormalig lid van het “besturend lichaam” van Jehovah’s Getuigen, is een absolute aanrader voor mensen die meer inzicht willen in de leringen en handelwijze van het WTG. Het aangedragen materiaal in dit boek is zeer goed gedocumenteeerd en heel herkenbaar voor Jehovah’s Getuigen die eerlijk durven te kijken naar het WTG. Voor velen is dit boek een echte “ogen-opener” geweest. Het lezen in dit boek roept vaak heftige reacties op van verbazing en zelfs van walging en kwaadheid over het gemanipuleer met volgelingen en met Gods Woord. http://wachttorenkijker.wimdegoeij.nl/gewetensconflict-raymond-franz/
Dit boek is geschreven zonder bittere gevoelens en heeft als doel om inzicht te verschaffen. Het geeft veel historische feiten over de organisatie van Jehovah's Getuigen en is zeer goed gedocumenteerd. https://www.bol.com/nl/p/gewetensconflict/666771633/
 

This book was banned, even before it was written.

The author, Raymond Franz, had been under ban by the Watchtower Society since 1981, when he was excommunicated for eating a meal with a previously banned individual, his landlord. Five million Jehovah's Witnesses are now forbidden to speak to Franz, read his book, or even say "Hello" if they pass him on the street. http://www.freeminds.org/history/crisis.htm

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Magere Hein:

This book was banned, even before it was written.

The author, Raymond Franz, had been under ban by the Watchtower Society since 1981, when he was excommunicated for eating a meal with a previously banned individual, his landlord. Five million Jehovah's Witnesses are now forbidden to speak to Franz, read his book, or even say "Hello" if they pass him on the street. http://www.freeminds.org/history/crisis.htm

???

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom eigenlijk een verdrukking?

Alles wat God doet, heeft een bedoeling.  Een onderzoek van het Woord van God bevestigt deze gedachte. Als Daniel de gebeurtenissen beschrijft die voorafgaan aan de verdrukking en de wederkomst van Christus, dan spreekt hij over  'de voleinding van de eeuw' en  'om eeuwige gerechtigheid te brengen' . [Dan. 9:24].  De verdrukking is een afsluiting van het handelen van God met de mens vanaf Adam tot de tweede komst van Christus, waarbij Hij aan ieder mens persoonlijk de gelegenheid geeft Hem vrijwillig te dienen.

Om de mens te dwingen te kiezen voor Christus of de antichrist.

EEN belangrijk doel van de verdrukking is om aan de mensheid die in die tijd van zeven jaar leven,  de gelegenheid te geven Christus aan te nemen of Hem te verwerpen.  Als zij kiezen voor Christus, zullen zij het zegel van de Vader op hun voorhoofden ontvangen. [ Openb. 7:3].  Maar zij zullen verschrikkelijk vervolgd worden door het systeem van Babylon,  door de valse profeet en door de mensen bij wie de haat tegen de mensen die tot geloof zijn gekomen in de Here Jezus Christus.  Mensen die kiezen voor de antichrist zullen  'het merkteken van het beest' [ of 666] krijgen op hun voorhoofd of op hun rechterhand.  Wie deze keuze heeft gemaakt, zal door de oordelen van God, eerder genoemd,  omkomen.

In het midden van deze verschrikkelijke tijd, woedt er nog een andere geweldige geestelijke strijd tussen de machten van satan [ in de vorm van demonen die losgelaten worden uit de afgrond]  en de machten van God [ in de vorm van de Joodse getuigen van Openb. 7  en de twee getuigen met bovennatuurlijke krachten, beschreven in Openbaring 11. Hoewel de verdrukking een tijd is van grote beroering en van oordeel,  komt de liefde en het medelijden van God toch tot uiting. In Openbaring 14:6-7 zien we een engel die  'een eeuwig evangelie'  verkondigt  'aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie'  . Zoals we al eerder opgemerkt hebben,  geeft God, door het getuigenis van de 144.000, de mensen een laatste kans om Zijn Zoon aan te nemen.  Maar om er zeker van te zijn dat iedereen het hoort en de gelegenheid heeft om te reageren,  stuurt God een speciale engel naar de aarde om de boodschap van het evangelie te verkondigen zo dat iedereen het hoort. De mensen worden opgeroepen  'God te vrezen, Hem heerlijkheid te geven.... en Hem te aanbidden'.  Wie dit doet, is voor eeuwig gered.  Wie dit aanbod weigert, aanbidt de antichrist, en is verloren.

Later meer over de twee getuigen uit Openbaring 11.

Bron: uit het boek  'De Here tegemoet'  van Tim LaHaye  blz.73, 74, 75.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei ineke-kitty:

In het midden van deze verschrikkelijke tijd, woedt er nog een andere geweldige geestelijke strijd tussen de machten van satan [ in de vorm van demonen die losgelaten worden uit de afgrond]  en de machten van God [ in de vorm van de Joodse getuigen van Openb. 7  en de twee getuigen met bovennatuurlijke krachten, beschreven in Openbaring 11.

Losgelaten demonen.....ik heb gelukkig nog een windbuks op zolder liggen. Hoeveel pagina's met deze onzin komen er nog? Welk doel heb je eigenlijk met het domweg plaatsen van het boek van die man? Pik er liever éen item uit en verdedig dat als je er in gelooft en het jouw leven beheerst.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het doel van dit onderwerp  is mensen tot het geloof in Christus te bewegen,  zodat ook zij deel uit mogen maken van de 'zalige hoop'  die voor ons ligt, namelijk de opname van de Gemeente voordat die verschrikkelijke tijd aan gaat breken. Echter als men daar geen behoefte aan heeft,  is men vrij dit topic te negeren en het te betitelen als  " deze onzin". 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk niet dat je met deze bangmakerij iemand tot geloof beweegt, integendeel. Maar het blijft vermakelijk jou zo serieus met de eindtijd bezig te zien. Ik ga nog even van het zonnetje genieten voordat die verduisterd wordt.....

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei ineke-kitty:
  1. Maar zij zullen verschrikkelijk vervolgd worden door het systeem van Babylon,  door de valse profeet en door de mensen bij wie de haat tegen de mensen die tot geloof zijn gekomen in de Here Jezus Christus. 
  2. Mensen die kiezen voor de antichrist zullen  'het merkteken van het beest' [ of 666] krijgen op hun voorhoofd of op hun rechterhand.  Wie deze keuze heeft gemaakt, zal door de oordelen van God, eerder genoemd,  omkomen.

Wat gebeurt er in die periode met de grote massa die misleid wordt en daar onwetend over is? Het beschrijft nochtans perfect de situatie zoals ze nu is, mensen worden helemaal niet correct geïnformeerd waardoor het vermoeden ontstaat dat die grote verdrukking al bezig is (of tenminste zeer nabij is).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei ineke-kitty:

Het doel van dit onderwerp  is mensen tot het geloof in Christus te bewegen,  zodat ook zij deel uit mogen maken van de 'zalige hoop'  die voor ons ligt, namelijk de opname van de Gemeente voordat die verschrikkelijke tijd aan gaat breken. Echter als men daar geen behoefte aan heeft,  is men vrij dit topic te negeren en het te betitelen als  " deze onzin". 

Maar gaan mensen tot geloof komen door dit topic? Marketing technisch gezien is het niet bepaald aantrekkelijk. Hel en verdoemenis. Een select clubje gelovigen dat zichzelf en elkaar in een doemdenk scenario dat veel weg heeft van Mordor uit "The Lord of the Rings" zit te bevestigen. Als dat de zalige hoop moet zijn...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-11-2016 om 12:23 zei TTC:

Dank Ineke, het is nu veel duidelijker wanneer WOIII begint, dat is pas na die periode van 42 maanden. Als mensen tegen die tijd nog steeds slapen dan is het duidelijk wat die grote verdrukking betekent, er kan enkel nog maar een schepje bovenop gedaan worden. Maar nu wordt het beeld ook concreter, zie de treffende gelijkenis:

bHutjaT.jpg

De Architecture-Studio uit Parijs is verantwoordelijk is voor het ontwerp van het parlementsgebouw en schrijven daarover:

Citaat

The architecture of the European Parliament expresses the culture of Europe and its history. It is also representative of our era and of the democratic institution behind the building: a new heritage, destined to achieve its full value through the Parliament’s decisions, was thus created.
The building embodies the foundations of Western civilization: Classicism and the Baroque, the transition from a central geometric structure (Galileo) to the ellipse (Kepler, Gongora), an unsettled snapshot of geometry and the transition from centralized power to democracy.
Both iconic and appealing to the media, the European Parliament takes into account the morphology of its vicinity, from the city to Europe. It is a contextual building in the broad sense of the word. It embodies the strength of unity and the openness of democracy.

De Breugheliaanse versie is gebaseerd op de architectuur van het Colosseum in Rome. De onderliggende symboliek daarvan is dat in het Colosseum christenen als voorprogramma werden gebruikt voor de gladiatoren en er daarmee heel veel slachtoffers zijn gevallen.

Kortom, beiden hebben niets met elkaar te maken en de relatie ontstaat alleen in de fantasie van mensen. Dit hoort duidelijk tot onderstaand citaat:

1 uur geleden zei TTC:

Wat gebeurt er in die periode met de grote massa die misleid wordt en daar onwetend over is?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Mullog

 Het is de vraag of mensen dit onderwerp serieus nemen, en zich laten waarschuwen voor de vreselijke gebeurtenissen die over de wereld zullen komen.  Men kan maar beter NU tot geloof komen, dan dat men straks geconfronteerd zal worden met de antichrist die de mensheid zal dwingen zijn teken aan te nemen, en het beeld te aanbidden van de valse profeet.  We leven nu [nog]  in de Genadetijd, waarin een ieder die tot geloof komt in de Here Jezus Christus, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal ontvangen.  Zij behoren dan tot het Lichaam van Christus Jezus, namelijk de Gemeente, en zullen opgenomen worden voordat de grote verdrukking een aanvang zal nemen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid