Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

12 uur geleden zei student:
Citaat

Voordat Magere Hein gaat denken dat zijn laatste vraag met 'ja' beantwoord moet worden, zal ik uitleggen hoe ik geloof zie. Ik zal als voorbeeld 'Adam & Eva hebben echt bestaan' nemen

Mijn vraag blijft staan @student. "IS FAITH EEN BETROUWBARE KENMETHODE?" Ik heb het dan, zoals je inmiddels uit den treuren hebt kunnen lezen, over empirische claims, zoals "Adam en Eva zijn letterlijk, stoffelijk onze genetische voorouders en wij stammen er allen vanaf" Dit soort vragen dus! Dus niet: "Wat waren Jezus' laatste woorden aan het kruis?" Daar mag je wat mij betreft over speculeren tot Sint Juttemis.

Citaat

Geloof is een onderdeel van mijn grotere wereldbeeld.

Daar zeg je het al. Je hebt een wereldbeeld opgebouwd m.b.v. betrouwbare kenmethoden, maar daar bovenop komt nog een stukje extra. In jouw ogen iets groters. Aanvullend. En we gaan lezen of die aanvulling een gelijke mate van betrouwbaarheid heeft.

Citaat

Mijn wereldbeeld is hoe ik denk dat alles in elkaar zit,

Hoe jij denkt...Je weet dat 10 mensen, 10 verschillende dingen over 1 onderwerp kunnen denken? De laatste woorden van JC aan het kruis b.v. Jij denkt dat Jezus zei: "Eloï, Eloï, lema sabachtani?", RF denkt dat de laatste woorden waren: "tetelestai" , er zijn mensen die menen te weten dat de kruisdood doorgestoken kaart was en JC schijndood was, een andere Jezus nam de plaats in, en ik denk dat we helemaal niet meer kunnen weten wat er destijds mogelijk gezegd of gebeurd is.  Te lang geleden, te vaag, te onbetrouwbaar. Dus hieruit gaan filteren dat iemand na 3 dagen uit de dood is opgestaan is geëxtraheerd uit totaal onbetrouwbare bronnen.

Citaat

waarbij 'alles' heel letterlijk genomen dient te worden. Mijn wereldbeeld is niet een verzameling van feiten en niets meer.

Troost je. Dat geldt denk ik voor iedereen, zelfs voor mij! Ook ik houd er onlogische zienswijzen op na. Ook ik mag heel graag patronen zien in wolken. Ik kan lang bezig zijn met denken aan dit onmetelijk grote universum waar wat mij betreft leven in moet voorkomen. Als ik me dan echter aan de vraag houd (hetgeen ik van jou ook vroeg/vraag) moet ik toch concluderen dat de feitenkennis die ik heb meer betrouwbaar is, dan al die andere vermeende "kennis". Want ik kan je ontzettend veel argumenten geven om leven in het heelal aan te tonen, uiteindelijk moet ik toegeven, dat ik het niet weet! Zelfs als ik me beperk tot al die betrouwbare kenbronnen waar ik het steeds over heb. Zij weten nl. nog steeds niet alles. Maar ze weten WEL dat wij niet genetisch afstammen van 1 ouderpaar, geheten Adam en Eva. Dat is betrouwbare feitenkennis!

Citaat

Feiten zijn slechts losse puzzelstukjes.

Hier maak je je wel heel gemakkelijk vanaf. SLECHTS....losse ....puzzel(!)stukjes. Laat me dit weer even toespitsen op Adam en Eva (onze genetische afstamming): Jij brengt het nu alsof we een puzzel van 100 stukjes hebben, waarvan alleen de 4 hoekjes aangelegd zijn. Evolutie is een puzzel waarvan nog 5 a 6 stukjes van de 100 ontbreken. Ik denk dat je meer in die richting moet zoeken.

Citaat

Er bestaan ook nog andere puzzelstukjes, nl. aannames. Deze aannames kunnen enigszins onderbouwd worden, maar nooit bewezen.

En dat is eigenlijk het antwoord op de vraag. Zoveel mensen, zoveel aannamen. Ik neem aan dat er leven elders in het heelal is. Kan ik dit bewijzen? NEE! Is de kans (wetenschappelijk gezien) aanwezig? Nou, reken er maar op! Jij neemt aan (for the sake of argument) dat Adam en Eva onze genetische voorouders zijn. Is deze aanname redelijk? Is ze gebaseerd op die betrouwbare kenmethoden of komt de bijbel hier al snel om de hoek kijken? En is die bijbel betrouwbaar als het om dit soort empirische claims gaat? Nee dus!

Citaat

Een voorbeeld is de aanname dat de signalen die via de zenuwbanen mijn hersenen binnenkomen, het resultaat zijn van fysische gebeurtenissen in de wereld om mij heen. Ik kan dat niet bewijzen,

Ik kan dit proefondervindelijk aantonen. Ik kan je knijpen en er kan een EEG van je brein worden gemaakt. Ook is de sterkte van mijn kneep te meten en de weg die deze fysische gebeurtenis aflegt via je arm, ruggenmerg naar je brein. Zelfs het potentiaal is te meten. Nu kan ik ook gaan speculeren dat er hele kleine minigeestjes in jouw arm zitten die om het hards naar je brein rennen. En dat rennen dat voel je! Ik kan speculeren dat we allen slechts een homogram zijn en dat die pijn computergestuurd is virtueel is. Ik kan eindeloos door speculeren! We weten WAT voor signalen het zijn. Hoe de signalen opgewekt worden, De weg van het signaal, de samenstelling van dit signaal, de stofjes die er vrij komen, de spanningen die opgewekt worden en ga zo maar door. Allemaal verifieerbare meetbare kennis.
Sluit je ogen nu en je ziet je PC niet meer. IK voorspel je dat en die voorspelling komt uit. Het zou me nu dan ook niet verbazen als je met die opmerking ergens anders heen wilt om de boel weer af te leiden van DE vraag. Of faith een betrouwbare kenmethode is. Want misschien geloof jij wel dat je brein eigenlijk een buitenaards geïmplanteerde biocomputer is.

Citaat

Met behulp van zo min mogelijk en zo waarschijnlijk mogelijke aannames probeer ik de feiten zo te rangschikken dat er een coherent beeld ontstaat. Dat beeld is ook nog eens niet helemaal objectief, omdat het natuurlijk mijn meest waarschijnlijke reconstructie is; iemand anders vindt met exact dezelfde puzzelstukjes een andere reconstructie misschien waarschijnlijker. Echter, mijn reconstructie van de puzzel is waar ik het mee moet doen. En wanneer ik meer puzzelstukjes verzamel, blijken die ook in mijn reconstructie te passen. Uiteraard zijn er ook stukjes die een beetje vreemd zijn in mijn reconstructie: een blauw stukje moet in mijn model lucht zijn, maar de rimpelingen zijn net wat waarschijnlijker als het stukje water zou zijn.

Jij kunt rangschikken tot je een ons weegt, Adam en Eva zijn NIET onze genetische voorouders. Spreken in tongen blijft gibberish, een hostie verandert niet van samenstelling en ondergaat gewoon de processen in je lichaam die ieder snoepje doet ondergaan, de aarde IS 4,5 miljard jaar oud, ook als je voor jezelf een coherent beeld wilt scheppen waar deze ouderdom niet in past. Er is inmiddels zo onnoemlijk veel kennis m.b.t. dit onderwerp opgedaan dat je met even grote stelligheid kunt zeggen dat we onderhevig zijn aan intelligent falling omdat dat toevallig beter in jouw visie past.

Citaat

Ik hoop dat deze analogie een beetje duidelijk is.

Absoluut! Wensdenken in willen voegen in je eigen wereldbeeld. Je niet aan de spelregels willen houden voor wat betreft wetenschappelijk betrouwbare kennis. Er toch dat stukje creationisme in moeten voegen, terwijl je met jouw intelligentie donders goed weet waar dit vandaan komt en dat het nergens toe leidt. Echter! Ik houd een slag om de arm. Mochten de creationisten toch gelijk hebben, dan komt dit uit en wordt dat de theorie die in de klaslokalen onderwezen gaat worden.

Citaat

In mijn wereldbeeld bevindt zich de idee dat God bestaat. Dat is althans het plaatje dat ik krijg als ik verschillende puzzelstukjes (Godsargumenten) aan elkaar leg. Een ander punt is de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ook dat is het resultaat van verschillende puzzelstukjes aan elkaar leggen. Andere puzzelstukjes passen wat moeilijker, maar de betrouwbaarheid van de Bijbel is het meest waarschijnlijke plaatje.

Zo goed als het meest controversiële boek wil jij betrouwbaar noemen en het feit van zenuwimpulsen niet? Waar zit jij met je (wens)gedachten Student? Als ik alle kritieken op de bijbel (inhoudelijk, wetenschappelijk en historisch...en ethisch gezien) hier moet gaan posten, is de server te klein!

Citaat

Bovendien past dit resultaat perfect met het andere plaatje van het bestaan van God. Nu ik deze twee reconstructies hoogst waarschijnlijk heb gemaakt....

Verkeerd gebruik van je intelligentie Student. Jij weet (als je dit wilt) alles waarschijnlijk te maken. Maar iets waarschijnlijk maken voor jezelf, maakt het geen werkelijkheid in de grote wereld. Faith is nl. een totaal onbetrouwbare manier. Ik kan met faith een duivel als Grote Heerser (i.p.v. God) aannemelijk maken en jou gaan vertellen dat je maar beter een duivelaanbidder kunt gaan worden. En waarom word je geen katholiek? RF heeft faith erin, dat dit de beste weg tot God is? Waarom word je geen jehova's getuige? Er zijn mensen die er absolute faith in hebben dat zij tot de 44.000 behoren. Of moslim? Islam neemt toe dus steeds meer mensen hebben faith in Mohammed. En zij zeggen mij dat de koran een betrouwbare kenbron is. Is immers door Djibriel (jij kent ze als Gabriël) aan Mohammed geopenbaard. En dat dit wel erg betrouwbaar is, bewijst wiki:
Volgens de islam kan alleen de aartsengel Djibriel een openbaring naar de profeten brengen, aangezien dit zijn enige taak is. Hij wordt in de Koran ook wel Rûh-ul-Emîn (Betrouwbare Geest) en Rûh-ul-Kuds (Heilige Geest) genoemd.

En geloof mij: De moslim vindt de koran een betrouwbare kenbron. Jij ook? Zo niet, waarom niet? De moslim gebruikt bovendien zijn faith! En is dit geloof betrouwbaar? Wat vind jij Student? Waarom wel/waarom niet?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Magere Hein:

"IS FAITH EEN BETROUWBARE KENMETHODE?" Ik heb het dan, zoals je inmiddels uit den treuren hebt kunnen lezen, over empirische claims, zoals "Adam en Eva zijn letterlijk, stoffelijk onze genetische voorouders en wij stammen er allen vanaf" Dit soort vragen dus!

Uit den treuren inderdaad, zouden we al die tijd niet zinvoller kunnen besteden? We nemen kennis van een oeverloos debat, en geloven dat het niets bijdraagt tot de betere wereld die we ambiëren. Het is een geloof dat betrouwbaar is, net omwille van de absurditeit om het oeverloze debat aan te houden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Magere Hein,

Ik heb er werkelijk geen problemen mee als iemand mijn post in stukjes knipt en daar steeds apart op reageert; dat doe ik zelf ook graag en vaak. Echter, wanneer het resultaat een totaal verkeerde voorstelling van mijn verhaal wordt, heb ik er toch meer moeite mee. Het lijkt er haast op alsof je, terwijl je een stukje van mij bekritiseert, datgene wat erop volgt nog niet eens gelezen hebt. Maar goed, ik zal op je oraties reageren.

1 uur geleden zei Magere Hein:

Mijn vraag blijft staan @student. "IS FAITH EEN BETROUWBARE KENMETHODE?" Ik heb het dan, zoals je inmiddels uit den treuren hebt kunnen lezen, over empirische claims, zoals "Adam en Eva zijn letterlijk, stoffelijk onze genetische voorouders en wij stammen er allen vanaf" Dit soort vragen dus! Dus niet: "Wat waren Jezus' laatste woorden aan het kruis?" Daar mag je wat mij betreft over speculeren tot Sint Juttemis.

Dan is mijn antwoord: ja, zolang het gefundeerd geloof is.

1 uur geleden zei Magere Hein:

Daar zeg je het al. Je hebt een wereldbeeld opgebouwd m.b.v. betrouwbare kenmethoden, maar daar bovenop komt nog een stukje extra. In jouw ogen iets groters. Aanvullend. En we gaan lezen of die aanvulling een gelijke mate van betrouwbaarheid heeft.

Daar heb je inderdaad een foute weergave van mijn wereldbeeld. Het is niet zomaar een aanvulling, maar een noodzakelijke aanvulling.

N.B. Merk op hoe MH hier impliciet antwoord geeft op zijn eigen vraag.

1 uur geleden zei Magere Hein:

Hoe jij denkt...Je weet dat 10 mensen, 10 verschillende dingen over 1 onderwerp kunnen denken?

Dat klopt, nou en?

1 uur geleden zei Magere Hein:

en ik denk dat we helemaal niet meer kunnen weten wat er destijds mogelijk gezegd of gebeurd is.  Te lang geleden, te vaag, te onbetrouwbaar. Dus hieruit gaan filteren dat iemand na 3 dagen uit de dood is opgestaan is geëxtraheerd uit totaal onbetrouwbare bronnen.

Die bronnen zijn wel degelijk betrouwbaar.

1 uur geleden zei Magere Hein:

Troost je. Dat geldt denk ik voor iedereen, zelfs voor mij! Ook ik houd er onlogische zienswijzen op na.

Zo te zien heb je het niet begrepen.

Citaat

Hier maak je je wel heel gemakkelijk vanaf. SLECHTS....losse ....puzzel(!)stukjes. Laat me dit weer even toespitsen op Adam en Eva (onze genetische afstamming): Jij brengt het nu alsof we een puzzel van 100 stukjes hebben, waarvan alleen de 4 hoekjes aangelegd zijn. Evolutie is een puzzel waarvan nog 5 a 6 stukjes van de 100 ontbreken. Ik denk dat je meer in die richting moet zoeken.

En zodra ik een inhoudelijke discussie over evolutie wil beginnen, haak jij af. Je kunt nog niet eens één goed argument voor de ET noemen, want je bent niet in staat geweest mijn algemene kritiek op argumenten voor de ET te weerleggen.

Citaat

En dat is eigenlijk het antwoord op de vraag.

Nee, dat is het niet.

Citaat

Is ze gebaseerd op die betrouwbare kenmethoden of komt de bijbel hier al snel om de hoek kijken? En is die bijbel betrouwbaar als het om dit soort empirische claims gaat? Nee dus!

Jawel.

Citaat

Ik kan dit proefondervindelijk aantonen.

Nee, je gebruikt een cirkelredenering.

Citaat

Het zou me nu dan ook niet verbazen als je met die opmerking ergens anders heen wilt om de boel weer af te leiden van DE vraag. Of faith een betrouwbare kenmethode is.

Nee, het was om te laten zien dat het wereldbeeld van iedereen niet alleen is opgebouwd uit feiten, maar ook uit aannames.

Citaat

Jij kunt rangschikken tot je een ons weegt, (en dan een hoop onbewezen stellingen die als feiten worden gepresenteerd, ondanks het feit dat MH ze in een inhoudelijke discussie niet durft te verdedigen).

Hier zal ik maar niet op in gaan, dat leidt ons van DE VRAAG af.

Citaat

Absoluut! Wensdenken in willen voegen in je eigen wereldbeeld. Je niet aan de spelregels willen houden voor wat betreft wetenschappelijk betrouwbare kennis.

Jammer, ik had toch gehoopt dat ik duidelijk was.

Citaat

Er toch dat stukje creationisme in moetenvoegen, terwijl je met jouw intelligentie donders goed weet waar dit vandaan komt en dat het nergens toe leidt.

Dat is altijd een heel goede debattruc, doen alsof je tegenstander heel goed weet dat jij gelijk hebt. Leuk geprobeerd, MH.

Citaat

Zo goed als het meest controversiële boek wil jij betrouwbaar noemen en het feit van zenuwimpulsen niet? Waar zit jij met je (wens)gedachten Student? Als ik alle kritieken op de bijbel (inhoudelijk, wetenschappelijk en historisch...en ethisch gezien) hier moet gaan posten, is de server te klein!

Door het feit dat er veel verschillende mening rondom een kwestie bestaan, laat ik me niet van de wijs brengen een eigen, gefundeerde mening te vormen. Jij blijkbaar ook niet.

Citaat

Maar iets waarschijnlijk maken voor jezelf, maakt het geen werkelijkheid in de grote wereld. 

Dat klopt. Aan dat probleem is iedereen onderhevig, inclusief jij.

Citaat

Faith is nl. een totaal onbetrouwbare manier.

Waarom?

Citaat

En geloof mij: De moslim vindt de koran een betrouwbare kenbron. Jij ook? Zo niet, waarom niet? De moslim gebruikt bovendien zijn faith! En is dit geloof betrouwbaar? Wat vind jij Student? Waarom wel/waarom niet?

Ik denk dat de moslim geen gelijk heeft, omdat ik denk dat mijn reconstructie van de puzzel beter is dan de zijne, i.e. ik kan geen betere bedenken.

Noot: hoe krijg ik MH van het idee af dat hij heel objectief zijn wereldbeeld stoelt op alleen maar feiten en dat er over bepaalde kwesties die in zijn ogen feiten zijn ook verschil van mening kan bestaan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei student:

Dan is mijn antwoord (op de vraag: Is faith een betrouwbare kenmethode?): ja, zolang het gefundeerd geloof is.

Probleem is dat het fundament het geloof is. En dus vereist de logica: Case closed. Want de rest van je antwoorden zijn eveneens niet interessant meer. Zeker niet als ik lees dat jij de bronnen m.b.t. de opstanding betrouwbaar noemt. Ik denk dat een zichzelf respecterend dominee wel 3X heel goed zou nadenken alvorens hij dit zou gaan beweren.
Jij bent de relativist waar Bhogossian het over had in zijn filmpje. En relativisten zijn nooit te overtuigen (behalve van zichzelf).
Als faith een betrouwbare kenbron is dan bestaan duivels, goden, geesten , ufo's, heksen, spoken, djinns, poltergeists en al het bovennatuurlijke geneuzel dat er "bestaat". Want reken er maar op dat de moslim een gefundeerd geloof heeft!
En laat dat GEFUNDEERDE geloof nu jouw geloof tegenspreken. Hoe gaan we dat beslechten?
Met een NOG gefundeerder geloof?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei student:

Noot: hoe krijg ik MH van het idee af dat hij heel objectief zijn wereldbeeld stoelt op alleen maar feiten en dat er over bepaalde kwesties die in zijn ogen feiten zijn ook verschil van mening kan bestaan?

Je zou misschien kunnen beginnen met verschillende wereldbeelden aan te bieden, misschien dat niet iedereen ze kent waardoor onbewuste interferentie nadelig blijft zegevieren. Als voorbeeld eentje uit een reeks van acht. 

Citaat

3. Machtsgoden (rood)

Eerste manifestatie van een zelf dat zich onderscheidt van de stam, sterk, impulsief, egocentrisch en heldhaftig. Mythische geesten, draken, wilde beesten en machtige mensen. Feodale heren beschermen hun onderdanen in ruil voor gehoorzaamheid en arbeid. De grondslag van feodale rijken – macht en uiterlijk vertoon. De wereld is een oerwoud vol bedreigingen en roofdieren. Overmeestert, is te slim af en domineert, geniet volop van zichzelf zonder spijt en gewetensbezwaren. Wordt aangetroffen in de opstandigheid van peuters tussen twee en drie jaar, rebellerende pubers, de mentaliteit van het bedreigde grensgebied, feodale koninkrijken, epische helden, James Bond, boosdoeners, gelukzoekers, het ongeremde leven van rockzangers, Attila de Hun, Lord of the Flies. (geschat op 20 % van de bevolking, 5 % van de macht) (bron)

 

 

3 minuten geleden zei Magere Hein:

Als faith een betrouwbare kenbron is dan bestaan duivels, goden, geesten , ufo's, heksen, spoken, djinns, poltergeists en al het bovennatuurlijke geneuzel dat er "bestaat". Want reken er maar op dat de moslim een gefundeerd geloof heeft!

Vraag blijft of je ook rekening houdt met transpersoonlijke ervaringen, dit is essentieel om het ruimere beeld te kunnen begrijpen.

bewerkt door TTC

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Je zou misschien kunnen beginnen met verschillende wereldbeelden aan te bieden

Jij zou misschien voor de verandering je eens inhoudelijk aan het topic kunnen houden i.p.v. iedere bijdrage met je taalacrobatiek te verzieken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Magere Hein:

Jij zou misschien voor de verandering je eens inhoudelijk aan het topic kunnen houden i.p.v. iedere bijdrage met je taalacrobatiek te verzieken?

Ben je gestopt met achterliggend mensen te stalken? Het onderwerp is betrouwbare kennis, het ontbreekt je jammer genoeg aan ervaring om daar enig oordeel over te kunnen vellen. Maar zeg nooit nooit, het is jou ook gegund.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei student:

@Magere Hein,

Weinig nieuws in je post, dus mijn antwoord daarop is in een van mijn vorige posts wel te vinden, vermoed ik.

Wel heb ik nu eindelijk begrepen wat jij bent, nl. een relativist.

En zo is het Student. Ook jij nog een fijne zondag. Je bent betrapt, ontmaskerd en hebt maar al te duidelijk verborgen je antwoord gegeven hier, terwijl je dit zelf niet doorhad. Waarvoor dank overigens! Wel jammer dat het me zoveel moeite heeft gekost. Topicvraag had al veel eerder gesteld moeten worden om (gefundeerde....:*) wensgedachten te kunnen ontmaskeren.
Fijne studie nog en alvast veel plezier met je Nobelprijs. En nogmaals: ik gun deze je van harte. Jij debatteert het creationisme zo de leslokalen in! 

@Moderatie: Topic kan op slot.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zonder uit te leggen wat er wordt bedoeld met "Geloof is betrouwbaar als het gefundeerd is" komen we niet verder.

Ik kan me goed voorstellen dat iemand gelooft vanwege persoonlijke omstandigheden en/of gewaarwordingen, en daardoor dat geloof betitelt als 'gefundeerd'.

Zo heeft @Willempie ooit eens verteld dat zijn bedrijf in de problemen zat, hij bad tot god en vervolgens de bank aan hem een fortuin overmaakte zonder het terug te vragen (tenmiste, dat denk ik wat op mijn vraag of de bank dat geld nooit terug is komen halen is er nooit antwoord gekomen). Als dat zo is, dan heb je reden om gefundeerd te geloven. En dan denk ik ook nog wel, als je zoiets overkomt, dat je dat geloof persoonlijk als betrouwbaar kunt aanmerken. Of dat in algemene zin door anderen als betrouwbaar wordt gezien, dat waag ik te betwijfelen.

 

Het ligt er dus maar aan of je 'betrouwbaar' en 'gefundeerd' als persoonlijke ervaring of als algemene erkenning wil zien.

Aangezien we hier uitgaan van een brede discussie, kan het volgens mij alleen maar gaan om het tweede. Dat wil niet zeggen dat persoonlijke ervaringen niet ingebracht kunnen worden. Maar als ze, zoals bij bovenstaand verhaal waarschijnlijk, door bijna iedereen als onzin worden afgedaan, houdt het daar ook op.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De topic-vraag was (bewust) zo  ontzettend eenvoudig gekozen:

Zijn er betere en slechtere manieren om problemen op te lossen? In dit geval toegespitst op empirische objectieve kennis. Voorbeeld was het gat in de deur.
Dus: Zijn er betere en slechtere manieren om problemen op te lossen?

Natuurlijk zijn er betere en slechtere manieren om dit probleem op te lossen. Hoe simpel kan een antwoord zijn? In het geval van de deur hebben we betrouwbare kennis dat een meetlint werkt om het gat op te meten. Kun je stokjes werpen en uit de ligging hiervan concluderen wat de maten van je deur moet zijn? Misschien. Is het een slechtere manier? Zeker weten!
Hoe moeilijk is de vraag?

Maakt het dan uit hoe STERK je gelooft in stokjes werpen? Maakt dit het stokjes werpen een betere methode? Stel, je overtuigt je buurman (of je hele straat) dat stokjes werpen een goede methode is. Maakt dit de methode er meer betrouwbaar op? Staat het vervolgens ook nog eens in een (in jouw ogen foutloos) boek. Gaan we in de bouw dan massaal stokjes werpen en gooien we het meetlint weg?
Ook deze vraag is wederom erg simpel en er rest slechts 1 antwoord: Natuurlijk niet! Tot zover verwacht ik dan ook geen commentaar.

Daarna gaan we 1 stapje verder. Stokjes werpen om tot een betrouwbaar wereldbeeld (betrouwbare objectieve empirische kennis) te komen is gebaseerd op geloof in deze stokjes. Stokjesfaith.
(ander voorbeeld: homeopathie). Werkt stokjes werpen (is het betrouwbaar) als je er 100% gefundeerd geloof in hebt? Natuurlijk niet! 1 Antwoord is slechts correct.
Werkt homeopathie als je borstkanker hebt, omdat je "arts"/goeroe/Jomanda 100% gefundeerd zweert bij alternatieve geneeskunde en niet gelooft in de reguliere methoden?
1 Antwoord blijft wederom over. Vraag het Sylvia Millecam: NEEN! (Sylvia is overigens overleden...Zij luisterde naar Jomanda die 100% faith in haar methoden had)

Nog 1 stapje verder m.b.t. onbetrouwbare kenmethoden: Gebedsgenezing. Mensen staan in de rij omdat ze meer dan 100% gefundeerd zeker weten dat gebed werkt. Een empirische objectieve claim die dus die objectief te testen is, zoals iedere empirische objectieve wetenschappelijke claim die gedaan wordt, te testen moet zijn.
Dan luidt de conclusie:
(Dat bidden voor anderen niet werkt, is overvloedig wetenschappelijk bewezen. Een grote, goed gecontroleerde studie kwam tot de conclusie dat het zelfs negatief kan uitwerken op ernstig zieken. Deze (statistisch significante) studie werd uitgevoerd op drie keer 600 hartpatiënten die een coronaire bypassoperatie ondergingen. Er werd in drie groepen ingedeeld. Zonder dat ze wisten voor wie, werd er voor groep 1 gebeden, voor groep 2 niet. Er was geen verschil in het aantal complicaties. Groep 3 wist dat er voor hen gebeden werd. Deze groep had de meeste complicaties.): 
BRON.(22 en 23)

Stapje erbij. Faith (geloof in God/Allah/goden/geesten etc) was vroeger DE betrouwbare methode om natuurlijke processen zoals wind, aardbevingen (of heksen) etc te verklaren. Is dit nog steeds een goede of slechte manier om de tsunami van 2004 te verklaren? Zijn er betere meer betrouwbare manieren om hier mee om te gaan? Het feit alleen al dat deze vraag gesteld moet worden...

Nog een stapje: Adam en Eva. Het staat in de bijbel, ik geloof 100% gefundeerd in de bijbel, DUS...
Of zou het kunnen dat er betere manieren zijn om onze (genetische) afkomst te onderzoeken? Is de bijbel altijd betrouwbaar gebleken wat dit soort empirische objectieve kennis betreft? http://www.skepticsannotatedbible.com/
Is faith in Genesis te verkiezen (als verklaringsmodel) boven genetica? Je moet van heel goede huize komen als je dit objectief kunt onderbouwen. Niet alleen de genetica spreekt de Genesis versie diametraal tegen, ook intern (religieuzen onderling) is er absoluut totaal geen consensus. Maar al die gelovigen hebben 100% gefundeerd vertrouwen in hetgeen ze geloven. Dat zou het allemaal waar maken....

FAITH is m.a.w. absoluut geen goede manier om betrouwbare empirische objectieve kennis te verkrijgen. Het lijkt mij vervolgens een beetje overbodig om het meetlint hier te moeten gaan verdedigen (om op betrouwbare wijze het gat op te meten). Of reguliere geneeskunde (in geval van borstkanker, coronairlijden) of zelfs meteorologie/geowetenschappen en genetica.

bewerkt door Magere Hein

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien hier wel de samenvatting van Hein versus faith.
Alleen de conclusie van David Sloan Wilson zal velen hier in het verkeerde keelgat schieten. Dat faith open moet staan voor kritiek.
Dezelfde kritiek die jij b.v hebt m.b.t. spoonbending, graancirkels, helende stenen etc. (Maar NIET m.b.t. de wonderen uit de bijbel...)

Beste voorbeeld is uiteraard van Natalie, die uitlegt waarom er zoveel weerstand tegen evolutie is in Amerika. Hier zien we hetzelfde in het klein.
Faith is dan uiteraard de grote boosdoener. En m.b.v. faith kun je dan (om er weer een mantra tegenaan te gooien) uuuuren over het aantal
engelen op een naaldpunt praten.
Mijn conclusie (en die van jullie ook!): Er zijn goede en minder goede manieren om een deur op te meten, onze afkomst te herleiden....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid