Spring naar bijdragen
Devootje

Hoe denkt Jezus over... onrecht?

Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei Bastiaan73:

Nee dat weten we niet allebei. Wat betekent 'bezoeken' volgens jou?

In dat geval: we zouden het allebei kunnen weten. Dan zou je echter wel de vraag moeten stellen wat het betekent, in plaats van wat het volgens mij betekent.
En wat het betekent, kun je gewoon opzoeken als je dat niet weet.
Maar doet het er toe? 
Ik denk van niet.

Want wat de ouders ook doen, ik vind het onrechtvaardig om daar te kinderen op aan te spreken. Of dat nu in de zin van controleren is, of in de zin van vergelden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Bastiaan73:

In reactie op het vet gemaakte: is dit volgens jou iets van het heden of van de toekomst?

Het sterfelijke lichaam is je etherisch lichaam, je energetische lichaam dat zich in je biologische lichaam bevindt. Ook dit energetisch lichaam is sterfelijk, daarom ondergaat het de tweede dood en belandt dan opnieuw in een sterfelijk biologisch lichaam op de aarde, oftewel: het blijft in de hel van voortdurend ergens naar verlangen.  Dit energetisch lichaam moet zich bekleden met Christus om uit de eeuwigdurende cyclus van de dood te worden bevrijd.  Daarom zullen zij die Christus in zich dragen, dat wil zeggen in hun geestelijk, energetisch, etherisch lichaam, wat Paulus het soma pneumatikon noemde, de dood niet smaken. Dat is de tweede dood. Die maken zij niet meer mee omdat Hij in hen is opgestaan. Vanuit hemels perspectief is de tweede dood overigens de eerste dood en andersom. 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Maar... er staat niet dat het de bedoeling was dat de mens eeuwig zou leven in een aards Paradijs.

Dat staat er wel. Anders zou het toch zinloos geweest zijn om tegen Adam te zeggen dat hij weer tot het stof zou terugkeren als dat al die tijd al de bedoeling was. Daar is nu juist de verlossing voor nodig. Die vloek moet worden opgeheven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei sjako:
50 minuten geleden zei thom:

Hij heeft Zijn leven gegeven waar wat Adam heeft gedaan.

1kor 15:20

Maar Christus is wel uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die zijn gestorven.  21 Omdat de dood er is gekomen door een mens, komt ook de opstanding van de doden er door een mens.  22 Want zoals in Adam iedereen sterft, zo zal ook in de Christus iedereen levend gemaakt worden.  23 Maar ieder op zijn beurt: Christus als eersteling en daarna, tijdens zijn aanwezigheid, zij die bij de Christus horen.  24 Vervolgens het einde, wanneer hij het Koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regeringsautoriteit en alle gezag en kracht heeft uitgeschakeld.  25 Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.

Tegenwoordige tijd, en daaropvolgend, als proces in de mens waarin Hij is opgewekt, komt het Leven. Dus de dood is er door de wet van oorzaak en gevolg, maar het Leven is er door Hem. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

Maar... er staat niet dat het de bedoeling was dat de mens eeuwig zou leven in een aards Paradijs.

Als satan nu tekeer gaat om zoveel mogelijk mensen aan te vallen, nu het nog kan, dan is hij toch niet verslagen.

Straks is niet nu. En daarna, na 1000 jaar, gaat ie weer tekeer.

Satan is enkel verslagen in de individu in wie Christus Koning is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Dat staat er wel. Anders zou het toch zinloos geweest zijn om tegen Adam te zeggen dat hij weer tot het stof zou terugkeren als dat al die tijd al de bedoeling was. Daar is nu juist de verlossing voor nodig. Die vloek moet worden opgeheven.

Menselijke filosofie dus. Als het er niet staat, maar je denkt dat het er staat, of verzint waarom het er niet zou staan, is het filosoferen. 

Want waarom dan die twee bomen, allebei in het centrum, als op 1 plek. Waarom onberoerd moeten laten als opdracht..

Wat is het Paradijs? Is het wel een tuin, of is het te ontwikkelen gebied juist door die boom van kennis van goed en kwaad; de mens die door de lange weg van de stof heen, Mens wordt; 1 Kor. 15, en Openbaring.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Plume:

Goede wil jegens wat?  Het Vaticaan? Het Wachttorengenootschap? De Generale Synode? Het Sanhedrin? De leer van Sjako?

Lukas 2:14

Glorie in de hoogste hoogten aan God, en vrede op aarde onder mensen van goede wil.

Je mag zelf uitzoeken wie dat zijn. Daarvoor heb je een levenlang de tijd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei sjako:

Dat staat er wel. Anders zou het toch zinloos geweest zijn om tegen Adam te zeggen dat hij weer tot het stof zou terugkeren als dat al die tijd al de bedoeling was. Daar is nu juist de verlossing voor nodig. Die vloek moet worden opgeheven.

Dat is de reïncarnatiecyclus. Telkens weer tot stof terug te keren. Alleen wie het Lichaam van Christus in zich draagt  in die is die cyclus voltooid, omdat Christus de Wet van reïncarnatie voleindigde. 

En de vloek van Satan was een zegen. Satan de bedrieger kon ons niet voor zichzelf houden in zijn “paradijs” en op aarde konden wij verlost worden uit de kluisters van bewusteloosheid.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Plume:

Dat is de reïncarnatiecyclus. Telkens weer tot stof terug te keren. Alleen wie het Lichaam van Christus in zich draagt  in die is die cyclus voltooid, omdat Christus de Wet van reïncarnatie voleindigde. 

Waar staat dat? De mens zou terugkeren naar het stof. Volgens o.a. Daniël zullen degenen die in het stof slapen weer opstaan. 
 

Blijkbaar heb je m’n vorige antwoord niet gelezen dus dan nog maar een keer.

1kor 15:20

 Maar Christus is wel uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die zijn gestorven.  21 Omdat de dood er is gekomen door een mens, komt ook de opstanding van de doden er door een mens.  22 Want zoals in Adam iedereen sterft, zo zal ook in de Christus iedereen levend gemaakt worden.  23 Maar ieder op zijn beurt: Christus als eersteling en daarna, tijdens zijn aanwezigheid, zij die bij de Christus horen.  24 Vervolgens het einde, wanneer hij het Koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regeringsautoriteit en alle gezag en kracht heeft uitgeschakeld.  25 Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.

Degenen die Christus toebehoort zijn allereerst de uitverkorenen, Zijn bruid, de 144.000. Die krijgen een hemelse opstanding tijdens zijn parousia of tegenwoordigheid. Dat is het moment dat Jezus daadwerkelijk gaat regeren. Dat is bij het eindigen van tijd der heidenen. Die opstanding is voor ons aardlingen onzichtbaar. Vervolgens volgen alle doden tijdens het Duizendjarig rijk.

Dus er wordt niet gesproken over een meermalige reïncarnatie of zo, maar over een opstanding bij Jezus aanwezigheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Waar staat dat? De mens zou terugkeren naar het stof. Volgens o.a. Daniël zullen degenen die in het stof slapen weer opstaan. 
 

Blijkbaar heb je m’n vorige antwoord niet gelezen dus dan nog maar een keer.

1kor 15:20

 Maar Christus is wel uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die zijn gestorven.  21 Omdat de dood er is gekomen door een mens, komt ook de opstanding van de doden er door een mens.  22 Want zoals in Adam iedereen sterft, zo zal ook in de Christus iedereen levend gemaakt worden.  23 Maar ieder op zijn beurt: Christus als eersteling en daarna, tijdens zijn aanwezigheid, zij die bij de Christus horen.  24 Vervolgens het einde, wanneer hij het Koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regeringsautoriteit en alle gezag en kracht heeft uitgeschakeld.  25 Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.

Degenen die Christus toebehoort zijn allereerst de uitverkorenen, Zijn bruid, de 144.000. Die krijgen een hemelse opstanding tijdens zijn parousia of tegenwoordigheid. Dat is het moment dat Jezus daadwerkelijk gaat regeren. Dat is bij het eindigen van tijd der heidenen. Die opstanding is voor ons aardlingen onzichtbaar. Vervolgens volgen alle doden tijdens het Duizendjarig rijk.

Dus er wordt niet gesproken over een meermalige reïncarnatie of zo, maar over een opstanding bij Jezus aanwezigheid.

Naar jouw geloof  krijg jij een opstanding in het Duizendjarige Rijk.  Die is inderdaad opnieuw stoffelijk en dus sterfelijk.  Je kunt dan weliswaar duizend jaar oud worden, maar blijft sterfelijk. In hen die in dit leven reeds van Christus zijn is Hij allang opgestaan. En dat is de Verborgenheid. 

Je kunt geen twee Heren blijven dienen, het Wachttorengenootschap of Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Maar Christus is wel uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die zijn gestorven.

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

Ontslapenen; zij die de totale ik-verbreking tot stand hebben gebracht, in die zin gestorven vóór het sterven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

En niemand is het met jou eens zover ik kan zien, behalve thom dan.

Thomas 75

Jezus zei:

Velen staan voor de deur, maar de eenlingen zijn het,

die het bruidsvertrek zullen binnengaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Dat beloof ik:
4 uur geleden zei Bastiaan73:

Nee dat weten we niet allebei. Wat betekent 'bezoeken' volgens jou?

In dat geval: we zouden het allebei kunnen weten. Dan zou je echter wel de vraag moeten stellen wat het betekent, in plaats van wat het volgens mij betekent.
En wat het betekent, kun je gewoon opzoeken als je dat niet weet.

Wat het betekent:

paqad: to attend to, visit, muster, appoint

Original Word: פְקַד
Part of Speech: Verb
Transliteration: paqad
Phonetic Spelling: (paw-kad')
Definition: to attend to, visit, muster, appoint

Vertaald:

paqad: bijwonen, bezoeken, verzamelen, benoemen

Oorspronkelijk woord: פְקַד
Onderdeel van spraak: Werkwoord
Transliteratie: paqad
Fonetische spelling: (paw-kad ')
Definitie: bijwonen, bezoeken, verzamelen, benoemen

Bron: https://biblehub.com/hebrew/6485.htm

Hetzelfde Hebreeuwse grondwoord wordt bijvoorbeeld gebruikt in Genesis 21:1.

NCV:

En JAHWEH merkte Sara op, zoals Hij zei. En JAHWEH doet voor Sara zoals Hij sprak.

NBG:

De Here bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de Here deed aan Sara, zoals Hij gesproken had.

SV:

En de HEERE bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de HEERE deed aan Sara, gelijk als Hij gesproken had.

HSV:

De HEERE nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken had.

NBV:

De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, hij gaf haar wat hij had toegezegd.

WV75:

Jahwe begunstigde Sara, zoals hij gezegd had, en vervulde de belofte die hij haar gedaan had.

NB (Naardense Bijbel):

De Ene heeft Sara bezocht zoals hij heeft gezegd; de Ene doet aan Sara zoals hij heeft gesproken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Bastiaan73:

Wat het betekent:

paqad: to attend to, visit, muster, appoint

Original Word: פְקַד
Part of Speech: Verb
Transliteration: paqad
Phonetic Spelling: (paw-kad')
Definition: to attend to, visit, muster, appoint

Vertaald:

paqad: bijwonen, bezoeken, verzamelen, benoemen

Oorspronkelijk woord: פְקַד
Onderdeel van spraak: Werkwoord
Transliteratie: paqad
Fonetische spelling: (paw-kad ')
Definitie: bijwonen, bezoeken, verzamelen, benoemen

Bron: https://biblehub.com/hebrew/6485.htm

Hetzelfde Hebreeuwse grondwoord wordt bijvoorbeeld gebruikt in Genesis 21:1.

NCV:

En JAHWEH merkte Sara op, zoals Hij zei. En JAHWEH doet voor Sara zoals Hij sprak.

NBG:

De Here bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de Here deed aan Sara, zoals Hij gesproken had.

SV:

En de HEERE bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de HEERE deed aan Sara, gelijk als Hij gesproken had.

HSV:

De HEERE nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken had.

NBV:

De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, hij gaf haar wat hij had toegezegd.

WV75:

Jahwe begunstigde Sara, zoals hij gezegd had, en vervulde de belofte die hij haar gedaan had.

NB (Naardense Bijbel):

De Ene heeft Sara bezocht zoals hij heeft gezegd; de Ene doet aan Sara zoals hij heeft gesproken.

Jammer dat je op het belangrijkste niet in gaat:

Maar doet het er toe? 
Ik denk van niet.

Want wat de ouders ook doen, ik vind het onrechtvaardig om daar te kinderen op aan te spreken. Of dat nu in de zin van controleren is, of in de zin van vergelden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Jammer dat je op het belangrijkste niet in gaat:

Maar doet het er toe? 
Ik denk van niet.

Want wat de ouders ook doen, ik vind het onrechtvaardig om daar te kinderen op aan te spreken. Of dat nu in de zin van controleren is, of in de zin van vergelden.

Als Hitler kinderen had gehad zou het onrechtvaardig zijn geweest om hen zijn misdaden aan te rekenen. Zou het echter realistisch kunnen zijn om die hypothetische kinderen iets kritischer te bekijken, of ze wellicht sympathieën voor de ideeën van hun vader hebben?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Waar staat dat? De mens zou terugkeren naar het stof. Volgens o.a. Daniël zullen degenen die in het stof slapen weer opstaan. 
 

Wat in het stof slaapt is geest. Je essentie is niet stof maar geest. Christus heeft dat aangetoond aan de mensen door op te staan met een geestelijk lichaam en te verschijnen aan de Zijnen.  Daarmee heeft Hij laten zien dat “stof zijt gij” de leugen was die hij die zich voordeed als het Licht de “mensen” op de mouw speldde.

Zolang jij nou maar blijft geloven dat jij stof bent blijf je onder de macht van de demiurg, de dwaling. Die ronddoolt in de stof.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

. Zeer gevaarlijk.

Ja nou. Hoe gevaarlijk heeft twee millennia aan “christendom” inclusief het Wachttorengenootschap (https://www.digibron.nl/search/detail/012e9a295625b879f70885b1/ontgoochelden-opereren-tegen-bedrog-wachttorengenootschap) wel uitgewezen.  

Matteüs 10,28 Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Plume:

Wat in het stof slaapt is geest. Je essentie is niet stof maar geest. Christus heeft dat aangetoond aan de mensen door op te staan met een geestelijk lichaam en te verschijnen aan de Zijnen.  Daarmee heeft Hij laten zien dat “stof zijt gij” de leugen was die hij die zich voordeed als het Licht de “mensen” op de mouw speldde.

Zolang jij nou maar blijft geloven dat jij stof bent blijf je onder de macht van de demiurg, de dwaling. Die ronddoolt in de stof.

Nee, want Adam is geschapen vanuit het stof. Door de levensadem is Adam geworden tot een levende ziel. Deze levensadem is dezelfde levensadem zoals die ook zit in dieren. Daar is de Bijbel duidelijk in. Satan zei dat wanneer ze van de boom zouden eten volstrekt niet zouden sterven, maar ze stierven wel. Diezelfde leugen probeert hij nu ook weer door te zeggen dat de 'ziel' niet sterft. Maar die sterft wel degelijk. Voor het eeuwige leven zijn we afhankelijk van de herschepping. Dat is Bijbels. Prediker 9:10 zegt: Doe wat je hand te doen vindt met heel je kracht, want er is geen werk, geen plan, geen kennis en geen wijsheid in het Graf, waar je naartoe gaat.

Of wat dacht je van vers 5: Want de levenden weten dat ze zullen sterven, maar de doden weten helemaal niets en ze hebben ook geen beloning meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat.6 Ook hun liefde, hun haat en hun jaloezie zijn al vergaan. Ze hebben geen deel meer aan wat er onder de zon wordt gedaan.

Je dwaalt enorm of Jehovah de demiurg te noemen. Je verwijst dus het hele OT naar de vuilnisbak. Een zeer gevaarlijke houding. Jezus deed dat namelijk niet. Hij las zelfs voor uit de boekrollen van Jesaja en bracht dit op zichzelf van toepassing. Het OT is verbonden met het NT en vormt één geheel. 

31 minuten geleden zei Plume:

Ja nou. Hoe gevaarlijk heeft twee millennia aan “christendom” inclusief het Wachttorengenootschap

Ik ben hier niet van onder de indruk en dit doe je bij gebrek aan argumenten waar we het fout zouden hebben. Natuurlijk zal het Genootschap onder vuur komen te liggen, maar ik heb werkelijk nog geen één steekhoudend argument gezien. 

32 minuten geleden zei Plume:

Matteüs 10,28 Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.

Je kunt de ziel zien als de gehele persoon. Ziel=lichaam + levensadem. Een stad bevat bijv 150.000 zielen. Ga je dood, dan verdwijnt de levensadem (gaat weer terug naar God zegt de Bijbel). Levensadem is een andere naam voor geest (ruach). Wanneer de geest uit is dan vergaat ook het lichaam. Bij de opstanding wordt de ziel echter weer volledig hersteld, dus lichaam+levensadem (geest). Dus als ziel en lichaam naar Gehenna gaat (vuilnisbelt net buiten Jeruzalem en symbool voor oneervolle eeuwige vernietiging) dan betekent dat een volledige vernietiging van de gehele persoon. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Bastiaan73:

Als Hitler kinderen had gehad zou het onrechtvaardig zijn geweest om hen zijn misdaden aan te rekenen. Zou het echter realistisch kunnen zijn om die hypothetische kinderen iets kritischer te bekijken, of ze wellicht sympathieën voor de ideeën van hun vader hebben?

Ik kan me voorstellen dat zoiets zou gebeuren.

Maar dat is toch écht iets anders dan zónder kritisch te kijken, wraak nemen op de kinderen voor wat hun vader deed. Dát is onrechtvaardig en dát is wat hier staat:

Citaat

 

Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen ongerechtigheid wil
...

En uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn, veertig jaren, en zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen verteerd zijn in deze woestijn.

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Dat beloof ik:

Want wat de ouders ook doen, ik vind het onrechtvaardig om daar te kinderen op aan te spreken. Of dat nu in de zin van controleren is, of in de zin van vergelden.

Maar 30 mei toen zei je mbt abortus het volgende:

Ik vind het niet ethisch om een kind geboren te laten worden in een omgeving waarin het wordt opgevoed door incapabele ouders.

Betaalt het kind in scenario van abortus voor de ongerechtigheid van de ouders? 

🤔

bewerkt door nikie90

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei nikie90:

Maar 30 mei toen zei je mbt abortus het volgende:

Ik vind het niet ethisch om een kind geboren te laten worden in een omgeving waarin het wordt opgevoed door incapabele ouders.

Betaalt het kind in scenario van abortus voor de ongerechtigheid van de ouders? 

🤔

Nee.
Kijk, rechtvaardigheid en capabel zijn, dat zijn twee heel verschillende zaken.
Maar ik begrijp dat iemand die om religieuze redenen tegen abortus is, dit zo ziet.

Van mijn kant uit snap ik niet dat mensen aan de ene kant principieel tegen abortus zijn en dat als moord zien, en daarna kunnen stellen dat God rechtvaardig is en over levens kan beschikken. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

twee heel verschillende zaken.
 

Nee, maar ik had je reactie al ingeschat en dat je exact dat zou zeggen. Kijk,

Enerzijds zeg je kinderen aanspreken op de zondes van ouders is altijd onrechtvaardig, tegelijkertijd zeg je abortus is ethisch (/=rechtvaardig) en is het oké om deze kinderen te aborteren (= dus de kinderen aanspreken/aborteren vanwege de zonde/omdat de ouders incapabel zijn)

Heeft even niks met religieuze overtuigingen te maken. Je maakt simpelweg gewoon een uitzondering, oneerlijk om dan te zeggen van a) onrechtvaardig en van hetzelfde b) rechtvaardig. Kan ik toch gemakkelijk concluderen dat je gewoon voorbedacht tegen het OT bent zelfs wanneer je fout zit?

bewerkt door nikie90

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Plume:

Naar jouw geloof  krijg jij een opstanding in het Duizendjarige Rijk.  Die is inderdaad opnieuw stoffelijk en dus sterfelijk.  Je kunt dan weliswaar duizend jaar oud worden, maar blijft sterfelijk. In hen die in dit leven reeds van Christus zijn is Hij allang opgestaan. En dat is de Verborgenheid. 

Het is een overgangstijd. Vergeet niet dat satan niets meer kan doen in die tijd en dat de natiën tot genezing komen. De duizend jaar gaan na een laatste test wanneer satan nog even zijn gang kan gaan, over naar een regering door alleen God, de Vader. Dus als het goed is sterf je niet meer als je eenmaal in het Duizend jarig Rijk bent.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei nikie90:

Nee, maar ik had je reactie al ingeschat en dat je exact dat zou zeggen. Kijk,

Enerzijds zeg je kinderen aanspreken op de zondes van ouders is altijd onrechtvaardig, tegelijkertijd zeg je abortus is ethisch (/=rechtvaardig) en is het oké om deze kinderen te aborteren (= dus de kinderen aanspreken/aborteren vanwege de zonde/omdat de ouders incapabel zijn)

Heeft even niks met religieuze overtuigingen te maken. Je maakt simpelweg gewoon een uitzondering, oneerlijk om dan te zeggen van a) onrechtvaardig en van hetzelfde b) rechtvaardig. Kan ik toch gemakkelijk concluderen dat je gewoon voorbedacht tegen het OT bent zelfs wanneer je fout zit?

Ik heb nergens gezegd dat abortus ethisch is. Dat maak jij er van.
Ik heb ook nergens gezegd dat aborteren in mijn ogen gelijk is aan "de kinderen aanspreken/aborteren vanwege de zonde/omdat de ouders incapabel zijn". Dat maak jij er van.

Ik ga er niet van uit dat a) en b) hetzelfde zijn. Dat ze hetzelfde zijn is jouw idee, en dat leg je voor het gemak mij maar even in de mond.

Dit heeft niks met religieuze overtuigingen te maken? Toch wel hoor, die van jou om precies te zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik heb nergens gezegd dat abortus ethisch is. Dat maak jij er van.
Ik heb ook nergens gezegd dat aborteren in mijn ogen gelijk is aan "de kinderen aanspreken/aborteren vanwege de zonde/omdat de ouders incapabel zijn". Dat maak jij er van.

Ik ga er niet van uit dat a) en b) hetzelfde zijn. Dat ze hetzelfde zijn is jouw idee, en dat leg je voor het gemak mij maar even in de mond.

Dit heeft niks met religieuze overtuigingen te maken? Toch wel hoor, die van jou om precies te zijn.

Nou dan zijn we alsnog geen stap verder 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid