Spring naar bijdragen
Gaitema

Eindtijd

Aanbevolen berichten

Soms als het over de eindtijd gaat, komen er visies voorbij die me wereldvreemd zijn.

Ik maak zelfs mee dat ik een dominee opvattingen hoor uiten die totaal anders zijn, dan de opvattingen die ik van kinds af aan ken.

Ik vraag me daarom af welke visies op de eindtijd er nu eigenlijk zijn.

Bij deze de vraag naar het toekomstbeeld over Jezus' wederkomst, onder diverse christenen.

Zowel de katholieke, protestantse en evangelische opvattingen interesseren mij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik herinner me van vroeger (zwarte kousen kerk) het volgende:

De eindtijd is niets anders dan oorlogen, hongersnoden, aardbevingen en vervolgingen. En er zullen aan 't eind amper nog gelovigen op aarde zijn. Zodra iedereen op aarde de kans heeft gehad zich te bekeren en de laatste uitverkorene die nu nog geboren moet worden binnen is komt Jezus op de wolken omlaag voor het laatste oordeel. De doden krijgen op dat moment hun vergane lichaam terug. Daarna gaan de schapen naar de hemel en de bokken naar de hel, gevolgd door de vernietiging van de aarde. Volgens Jezus gaat daar dus wel de nodige narigheid aan vooraf. Johannes deed daar nog een schepje bovenop met losgelaten duivels en vredesrijken, in mijn kerk werd daar nooit zoveel aandacht aan besteed.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei violist:

Ik herinner me van vroeger (zwarte kousen kerk) het volgende:

De eindtijd is niets anders dan oorlogen, hongersnoden, aardbevingen en vervolgingen. En er zullen aan 't eind amper nog gelovigen op aarde zijn. Zodra iedereen op aarde de kans heeft gehad zich te bekeren en de laatste uitverkorene die nu nog geboren moet worden binnen is komt Jezus op de wolken omlaag voor het laatste oordeel. De doden krijgen op dat moment hun vergane lichaam terug. Daarna gaan de schapen naar de hemel en de bokken naar de hel, gevolgd door de vernietiging van de aarde. Volgens Jezus gaat daar dus wel de nodige narigheid aan vooraf. Johannes deed daar nog een schepje bovenop met losgelaten duivels en vredesrijken, in mijn kerk werd daar nooit zoveel aandacht aan besteed.

Ongeveer hetzelfde maar iets wetenschappelijker benaderd:

Chaosdynamiek in de samenleving

We kunnen en mogen niet langer de ogen sluiten voor het feit dat huidige tendensen hard op weg zijn kritische drempels te bereiken – in de richting van de vermaarde (volgens sommigen berucht) ‘planetaire grenzen’ die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden uitgeroepen tot de ‘grenzen aan de groei’. Over de vraag of het grenzen zijn aan groei valt te twisten maar het lijdt geen twijfel dat het grenzen zijn aan het ‘soort’ groei waarvan we vandaag getuige zijn. Naarmate we deze grenzen naderen, komt het chaospunt dichterbij.

Niet lukraak

Op dat moment zullen sommige tendensen worden afgebogen of wegvallen en komen er nieuwe voor in de plaats. Dit is niet ongebruikelijk, de chaostheorie bewijst dat de evolutie van complexe systemen altijd wordt gekenmerkt door elkaar afwisselende perioden van stabiliteit en onevenwichtigheid, continuïteit en discontinuïteit, ordening en chaos. De transformatie van de samenleving is geen lukraak verlopend proces, het is evenmin star en vooraf bepaald maar volgt een herkenbaar patroon. Dit soort transformaties worden gekenmerkt door vier belangrijke fasen.

1. Activeringsstadium (1800 – 1960)

Tegen het jaar 1800 had de Industriële Revolutie in Engeland al circa een halve eeuw haar schaduw vooruitgeworpen. Echter, zelfs in de drie landen die in deze revolutie het voortouw namen – Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten – bestonden er nog geen telegraaf, geen spoorwegen, geen macadamwegen en geen stoomschepen. De staalindustrie stond nog in de kinderschoenen. Het eerste stoomschip werd echter in 1802 gebouwd en in 1859 stuitte men in Pennsylvania op aardolie. Halverwege de 19de eeuw kwam de Industriële Revolutie pas echt op gang met het verschijnen van een compleet gamma nieuwe technologieën. Innovaties op het gebied van ‘harde’ technologie (gereedschappen, machines, bedieningssystemen) maken de manipulatie van de natuur in het belang van de mens steeds efficiënter.

2. Accumulatiestadium (1960 – heden)

Innovaties in de harde technologie veroorzaken onomkeerbare veranderingen in de samenleving en het milieu, en leiden successievelijk tot:

  • een hoger niveau van hulpbronnenexploitatie
  • een snellere bevolkingsgroei
  • toenemende complexiteit van de samenleving en
  • toenemende gevolgen voor de maatschappelijke en natuurlijke omgeving

3. Het chaosvenster (het beslissingsvenster) (heden)

Veranderende verhoudingen in de samenleving en het milieu zetten de gevestigde cultuur onder druk waardoor oude, beproefde waarden en wereldbeelden twijfelachtig worden, samen met de ermee geassocieerde ethiek en ambities. De maatschappij wordt instabiel en hypergevoelig voor alle fluctuaties.

4. Het chaospunt (omslagpunt) (???)

Hier is het systeem kritisch instabiel. De status quo is niet langer houdbaar en de evolutie van het systeem slaat door naar deze of gene richting, namelijk :

  • Evolutie (‘devolutie’) naar een totale ineenstorting of ‘breakdown’.

De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

  • Evolutie naar een doorbraak of ‘breakthrough’

In de loop van de tijd verandert de geesteshouding van een kritische volksmassa in de wereld, waardoor de ontwikkeling van de samenleving wordt afgebogen naar een meer aangepaste modus. Naarmate deze veranderingen houvast vinden, ontstaat er een betere ordening van de maatschappij, die nu wordt gestuurd door aangepaste wereldbeelden, waarden en ethica. De economische, politieke en ecologische dimensies van de samenleving stabiliseren zich hierdoor tot een meer harmonieuze en duurzame modus.

Go with the flow

Het inzicht dat we uit de dynamiek van deze ontwikkeling in vier fasen kunnen puren, is eenvoudig én rechtlijnig. Fundamentele transformaties worden geactiveerd door technologische innovaties die de gevestigde structuren en instituties van de samenleving ontwrichten. Een beter aangepaste geesteshouding onder de grote meerderheid van de bevolking herbergt in zich de belofte van beter aangepaste structuren en instituties. Technologische innovatie is de drijvende kracht achter de transformatie van onze wereld. Wat echter de doorslag zal geven, is niet méér technologie, maar veranderingen in het denken (de waarden en percepties) van een kritische massa die de meerderheid vormt in de mondiale samenleving. (bron)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Gaitema:

 

Bij deze de vraag naar het toekomstbeeld over Jezus' wederkomst, onder diverse christenen.

Zowel de katholieke, protestantse en evangelische opvattingen interesseren mij.

Ik geloof dat Jezus komst als koning, begint met een strijd in de hemel. Je kunt over deze strijd lezen in Opb.12:7-12. De duivel en zijn engelen lijden de nederlaag en worden naar de aarde geslingerd. Dit betekent "wee" voor de aarde. 12:12. Het is het moment dat het Koninkrijk, waar velen om bidden, gekomen is. 12:10. Vanaf dat punt wordt Gods wil in de hemel gedaan. Niemand die daar nog de vrede verstoord. Op aarde betekent het echter toename van ellende.

Dit komt overeen met wat er staat in Matth.24. Dit gaat over de eindtijd of over Jezus wederkomst. In 24:3 wordt gevraagd om een teken van Jezus "parousia". Dat wordt vaak met komst vertaald, maar betekent eigenlijk "aanwezig zijn" of "zijn bij" of "zijn naast". Ook hier zie je dat vanaf het moment dat Jezus als koning aanwezig is, er grote problemen op aarde zijn. De oorzaak daarvan vind je dus in Opb.12.

Uiteindelijk zal Jezus ook als rechter op aarde optreden en de schapen van de bokken scheiden. 25:32,33. Ik geloof niet dat hierbij de aarde vernietigd wordt. Net als Jezus in Matth.24, maakt ook Petrus de vergelijking met de dagen van Noach. 2Petr.3:5-7. Niet de aardbol verging toen, maar alle slechtheid die erop was.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Sanne69:

Uiteindelijk zal Jezus ook als rechter op aarde optreden en de schapen van de bokken scheiden. 25:32,33. Ik geloof niet dat hierbij de aarde vernietigd wordt. Net als Jezus in Matth.24, maakt ook Petrus de vergelijking met de dagen van Noach. 2Petr.3:5-7. Niet de aardbol verging toen, maar alle slechtheid die erop was.  

Er zijn mensen die al hebben nagedacht hoe die nieuwe structuren er kunnen uitzien:

De politieke wereld is gemondialiseerd, maar plaatselijk verscheiden, zij wordt bijeengehouden door netwerken maar is niet monolithisch. Het erfgoed van de moderne tijd, de soevereine nationale staat, heeft plaatsgemaakt voor een transnationaal bestel waarvan de organisatievorm te vergelijken is met een Chinese doos – een stelsel van besluitvormingsfora waarin elk forum een eigen sfeer van gezag en verantwoordelijkheden bezit. Het besluitvormingsproces op de verschillende niveaus is echter niet ondergeschikt aan een hoger of zelfs hoogste besluitvormingslichaam. Voor sommige aspecten van de samenleving – zoals handel, het geldstelsel, informatie en communicatie, vrede en veiligheid en milieubescherming – worden de beslissingen op mondiaal niveau genomen. Deze constructie voorziet echter in een hoge mate van autonomie op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau. Het wereldbeeld van 2025 is dus geen hiërarchie, maar een ‘heterarchie’, een sequentieel geïntegreerde structuur van gedistribueerde besluitvorming op meerdere niveaus. Het is gericht op mondiale coördinatie, gecombineerd met plaatselijke, regionale en nationale zelfbeschikking. 

Het nieuwe bestel bestaat uit een sequens van autonome samenlevingen onderling verbonden door tal van communicatiekanalen en de bereidheid om samen te werken. Individuele burgers en groeperingen van burgers geven gezamenlijk vorm aan hun gemeenschap en werken aan haar verder ontwikkeling. Plaatselijke gemeenschappen maken deel uit van een groter samenwerkingsnetwerk dat ook het niveau van de nationale staat omvat, zonder dit niveau overbodig te maken. Nationale staten maken zelf weer deel uit van internationale maatschappelijke en economische federaties, die een ontmoetingsplaats hebben in de Organisatie Van Verenigde Volken, het mondiale bestuurslichaam dat is voortgekomen uit de hervorming van de Verenigde Naties. De leden daarvan zijn niet de nationale staten, maar de continentale en subcontinentale federaties van naties waarin hun relevante aspecten en gemeenschappelijke belangen zijn geïntegreerd. In het nieuwe besluitvormingsbestel wordt het subsidiariteitsbeginsel geëerbiedigd, beslissingen worden genomen op het laagste niveau waarop ze effectief zijn. Het mondiale niveau is het hoogst niveau in het besluitvormingsbestel maar het is tevens het laagste niveau waarop vrede en veiligheid kunnen worden gewaarborgd en de mondiale stromen van goederen, technologie en geld in banen worden geleid. Dit is het niveau voor het coördineren van de informatie die door de wereldomspannende communicatiekanalen stroomt. Tevens is dit het niveau waarop de harmonisatie of wederkerige afstemming van internationale en nationale beleidslijnen, gericht op het bewaken van de integriteit en heelheid van de biosfeer, moet plaatsvinden.  (bron)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je wilt weten wanneer de eindtijd in elk geval niét gaat komen, moet je de bij voorspellers van het WTG zijn. Die zaten er al een keertje of 7 naast. :B

Maar alle gekheid.

Als we schone energie op grote schaal gaan doorvoeren en doorgaan met de huidige positieve ontwikkelen op gebied van oorlog, armoede, gezondheid, etc denk ik niet dat de hemelse strijd binnenkort gaat losbarsten.

Het standpunt over de eindtijd wordt m.i  simpelweg bepaald door de stroming. Eindtijd- gerichte stromingen zullen actief op zoek gaan naar tekenen, bijbelteksten uitpluizen en concrete voorspellingen doen. Een katholiek zal zeggen: geen idee we zien het wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei TTC:

Ongeveer hetzelfde maar iets wetenschappelijker benaderd:

TTC de lappen tekst die je tevoorschijn tovert zijn te vinden in de onderstaande links (met nog wel meer tekst dan er gekopieerd is).

https://chaospunt.forum2go.nl/10-het-evolutionaire-imperatief-t37.html

https://chaospunt.forum2go.nl/besluitvoming-in-de-toekomst-t128.html

Ik weet niet of je op deze manier de vraag van Gaitema wel recht doet.

 

17 minuten geleden zei TTC:

Hoe bedoel je dit precies?

Als ex-RK weet ik nog dat de eindtijd in mijn geloofsbelevenis geen enkele rol speelde. Nog een hele berg RK's om mij heen weet ik ook dat het voor hen op dit moment geen enkele rol speelt. Ik heb het wel eens over bijvoorbeeld dit forum en doorgaans is men verbaasd en enigszins lacherrig als ik vertel hoe serieus men hier om geloofszaken in kan gaan. De meesten maken zich er niet zo druk om. Daar staat tegenover dat maar weinige net als ik formeel afstand doen (uitschrijven uit de kerk), dat vindt men dan toch een stap te ver.

Ik weet niet of Hitchens het zo bedoelde maar dit is mijn interpretatie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Mullog:

TTC de lappen tekst die je tevoorschijn tovert zijn te vinden in de onderstaande links (met nog wel meer tekst dan er gekopieerd is).

https://chaospunt.forum2go.nl/10-het-evolutionaire-imperatief-t37.html

https://chaospunt.forum2go.nl/besluitvoming-in-de-toekomst-t128.html

Ik weet niet of je op deze manier de vraag van Gaitema wel recht doet.

Aan informatie ontbreekt het dus niet, dat is een voordeel.

3 minuten geleden zei Mullog:

Als ex-RK weet ik nog dat de eindtijd in mijn geloofsbelevenis geen enkele rol speelde. Nog een hele berg RK's om mij heen weet ik ook dat het voor hen op dit moment geen enkele rol speelt. Ik heb het wel eens over bijvoorbeeld dit forum en doorgaans is men verbaasd en enigszins lacherrig als ik vertel hoe serieus men hier om geloofszaken in kan gaan. De meesten maken zich er niet zo druk om. Daar staat tegenover dat maar weinige net als ik formeel afstand doen (uitschrijven uit de kerk), dat vindt men dan toch een stap te ver. Ik weet niet of Hitchens het zo bedoelde maar dit is mijn interpretatie.

Als ik het goed begrijp dan wordt er veel gezegd/geschreven maar weinig gedaan? Kan me de teleurstelling begrijpen, net zoals een gevoel van misleiding misschien?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei TTC:

Aan informatie ontbreekt het dus niet, dat is een voordeel.

Als ik het goed begrijp dan wordt er veel gezegd/geschreven maar weinig gedaan? Kan me de teleurstelling begrijpen, net zoals een gevoel van misleiding misschien?

Dan moet je je wellicht eerst eens verdiepen in het liefdadigheidswerk wat christenen doen zowel wereldwijd als in Nederland. Lokaal in Rotterdam is daar al eens een onderzoek naar geweest en de uitkomst was verrassend.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Geef tien procent van je inkomen weg, bijvoorbeeld aan "Mercy Ships" of aan de vele mensen die weeskinderen opvangen en een menswaardig bestaan bieden. Bidt want, ondanks dat je het niet direct kunt zien, is het een ontzagwekkende kracht ten goede. Veroordeel niemand maar stel je ten doel om, voor zover in je vermogen ligt, anderen te helpen en lief te hebben. En deel het evangelie, want uiteindelijk is dat de enige oplossing voor de mensheid. Het evangelie verandert mensen en mensen veranderen de wereld. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Hitchens:

Als we schone energie op grote schaal gaan doorvoeren en doorgaan met de huidige positieve ontwikkelen op gebied van oorlog, armoede, gezondheid, etc denk ik niet dat de hemelse strijd binnenkort gaat losbarsten.

Zo goed gaat het anders niet. Stehpen Hawking zegt dat de mensheid binnen 100 jaar de aarde moet verlaten, in Jemen dreigt een hongersnood van 'bijbelse proporties'. Overal oorlogen, klimaat dat helemaal ontregelt raakt, idiote leiders zoals Kim Jung Un en Trump. Hoeveel erger wil je het nog hebben? We hebben geluk dat we in een rustige hoek van de wereld zitten, maar ook hier hebben we met terrorisme etc te maken. Mij lijkt het duidelijk dat we in de eindtijd zitten. Maar ben het er wel mee eens dat het niet zou moeten geven voor je geloofsleven. Die is altijd belangrijk, eindtijd of niet. Maar het is nu wel dringender Gods wil te doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei sjako:

Zo goed gaat het anders niet. Stehpen Hawking zegt dat de mensheid binnen 100 jaar de aarde moet verlaten, in Jemen dreigt een hongersnood van 'bijbelse proporties'. Overal oorlogen, klimaat dat helemaal ontregelt raakt, idiote leiders zoals Kim Jung Un en Trump. Hoeveel erger wil je het nog hebben? We hebben geluk dat we in een rustige hoek van de wereld zitten, maar ook hier hebben we met terrorisme etc te maken. Mij lijkt het duidelijk dat we in de eindtijd zitten. Maar ben het er wel mee eens dat het niet zou moeten geven voor je geloofsleven. Die is altijd belangrijk, eindtijd of niet. Maar het is nu wel dringender Gods wil te doen.

Terwijl ik het grotendeels met je eens ben, zou men zich moeten weerhouden van zulke voorspellingen zoals Stephen Hawking doet. Die zijn ook helemaal niet nieuw. In de 18de eeuw deed een wetenschapper een voorspelling dat binnen de eeuw we met massala hongersnoden te kampen zouden krijgen overal ter wereld omdat het aanbod de vraag niet zou aankunnen door de bevolkingsgroei, toen kwam de industriële revolutie en opeens was het aanbod veel groter dan de vraag.... Zeventig tot tachtig jaar geleden maakte iemand al de uitspraak dat de wereld onbewoonbaar zou worden gemaakt binnen 50 jaar en ook in mijn jeugd waren die uitspraken veelvuldig.

Ik vind het ook nogal om Kim Jung Un en Trump op dezelfde regel te plaatsen, Un is een dictator die er niet voor terugdeinst mense die het niet met hem eens te zijn te vermoorden. Maar opnieuw enkele honderden jaren geleden waren er een stuk meer gestoorde regeerders. Door de uitvinding van grondwetten, de democratie en het machteloos make van bepaalde hoofd van staten (zoals een koning) is dat tegenwoordig een stuk moeilijker.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

Maar het is nu wel dringender Gods wil te doen.

Niks dringender dan vroeger, gewoon voor jezelf netjes blijven leven. En oorlogen en zo zijn echt niet van deze tijd, dat lijkt maar zo omdat alles gelijk bekend is.

Op ‎3‎-‎5‎-‎2017 om 19:40 zei Sanne69:

Ik geloof dat Jezus komst als koning, begint met een strijd in de hemel. Je kunt over deze strijd lezen in Opb.12:7-12. De duivel en zijn engelen lijden de nederlaag en worden naar de aarde geslingerd. Dit betekent "wee" voor de aarde. 12:12.

Wat een belachelijk idee dat een God oorlog moet voeren om te kunnen overwinnen. Waarom geen dialoog in de hemel zonder bloedvergieten?  Voor elk ruimte genoeg in het heelal lijkt mij. Wie het zwaard pakt zal door het zwaard vergaan zegt Jezus. Gaan de engelen elkaar trouwens wel met zwaarden te lijf of hebben ze daar inmiddels ook pantservoertuigen? En waarom worden wij straks met de verliezers opgezadeld? Vind je dat correct? Verliezers dood je of stuur je naar de hel, op aarde zitten we niet op hen te wachten! Wij hebben al genoeg narigheid van onszelf. Of vind je alles wat letterlijk in de bijbel staat per definitie acceptabel?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei violist:

Niks dringender dan vroeger, gewoon voor jezelf netjes blijven leven. En oorlogen en zo zijn echt niet van deze tijd, dat lijkt maar zo omdat alles gelijk bekend is.

Wel dringender als vroeger! Klimaatsveranderingen hebben inhebt verleden ook voor grote rampen gezorgd, denk aan de ijstijd bijv. Oorlogen zijn de afgelopen decennia van ongekende schaal geweest, wereldoorlogen! En nu zitten we dicht tegen een derde wereldoorlog aan. Situaties die ook zijn terug te vinden in Daniël bijv. Tel daar de ongekende hongersnoden van nu erbij op, het feit dat mensen misschien wel een beetje geloof hebben, maar de kracht er niet meer van bezitten, het ik-tijdperk, dat geld alles is waar het om draait, het sommetje dat de Tijden der Heidenen voorbij zijn en dat er dus weer een Koning op de Troon van God gaat zitten, dat het evangelie in elke uithoek van de aarde is gepredikt en je conclusie kan niet anders zijn dat we idd in de eindtijd leven.

 

41 minuten geleden zei violist:

Wat een belachelijk idee dat een God oorlog moet voeren om te kunnen overwinnen. Waarom geen dialoog in de hemel zonder bloedvergieten?  Voor elk ruimte genoeg in het heelal lijkt mij. Wie het zwaard pakt zal door het zwaard vergaan zegt Jezus. Gaan de engelen elkaar trouwens wel met zwaarden te lijf of hebben ze daar inmiddels ook pantservoertuigen? En waarom worden wij straks met de verliezers opgezadeld? Vind je dat correct? Verliezers dood je of stuur je naar de hel, op aarde zitten we niet op hen te wachten! Wij hebben al genoeg narigheid van onszelf.

Openbaring 12:7 7 En er brak oorlog uit in de hemel: Mi̱chaël en zijn engelen streden tegen de draak, en de draak en zijn engelen streden,  8 maar hij zegevierde niet, en ook werd er voor hen geen plaats meer gevonden in de hemel.  9 Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, die Duivel en Sa̱tan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt; neergeslingerd werd hij naar de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeslingerd.

volgens de Bijbel zou er dus een oorlog uitbreken in de hemel. Je denkt toch niet dat Satan zich vrijwillig laat pakken zeker? Satan heeft de hele aarde misleidt dus denk niet dat het een onbeduidende engel is die zich met een standje in de hoek laat zetten. Deze Satan is nu woedend nu hij verbannen is op de aarde en dat is wat we nu zien hier. Dit veroorzaakt al die ellende. De vier Ruiters zijn volop in galop! 

Dit is hoe Jehovah het doet, wie zijn wij dat te veroordelen? Het is allemaal rechtvaardig, want er is totaal geen onrechtvaardigheid in Hem. Zijn handelingen zijn alleen Liefde. Satan is de veroorzaker van deze ellende, niet God!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei sjako:

Satan is de veroorzaker van deze ellende, niet God!

Ik ook niet maar word er door God's toelating wel mee opgezadeld. Je mist mijn punt over die hemelse oorlogvoering, God rechtvaardigheid en liefde toeschrijven neem je van anderen over, ik ga op de feiten af. Waarom verbant God zijn vijand naar ons? Is dat liefde? Het lijkt meer op wraak. Aangenomen dat Eva in de fout ging, moeten wij daar 6000 jaar later voor gestraft worden? Kom op Sjako, we leven niet meer in de tijd dat woedende goden met offers tot vriend gehouden moesten worden of dat je in dit leven een mooi plekje in de eeuwige jachtvelden moest verdienen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Thorgrem:

Dan moet je je wellicht eerst eens verdiepen in het liefdadigheidswerk wat christenen doen zowel wereldwijd als in Nederland. Lokaal in Rotterdam is daar al eens een onderzoek naar geweest en de uitkomst was verrassend.

Veel mensen - christenen en anderen - verrichten nobel werk om onze medemensen te helpen, dat is oprecht mooi om zien. Heel anders wordt het wanneer we dit op een ander niveau beschouwen, dan wordt het weerzinwekkend. 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei violist:

Ik ook niet maar word er door God's toelating wel mee opgezadeld. Je mist mijn punt over die hemelse oorlogvoering,

We hebben allemaal met een geestelijke strijd te maken, vandaar dat we een wapenuitrusting moeten aandoen zoals Paulus die beschrijft. We hebben er geen idee van hoe het in de hemel er aan toegaat. Er staat dat er een situatie zal ontstaan die met oorlog is te vergelijken. Hoe dit er aantoe gaat staat er niet. Wel dat Satan de toegang tot de hemel wordt ontzegd en dat hij daarover woedend is. Het Koninkrijk kome! Zijn wil geschiede in de hemel als ook op de aarde. Dus de geboorte van het Koninkrijk Gods begint in de hemel waar Jezus begint te regeren over dat Koninkrijk, zonder enige invloed van het kwade daar. Dat noem je de tegenwoordigheid van Jezus, de parouchia. Straks na de grote Verdrukking zal Jezus Zijn Koninkrijk ook op de aarde vestigen door Satan als het ware gevangen te houden. Aan het eind van het duizend jarig Rijk zal hij even worden losgelaten of dan defenitief te verslaan.

Dat God geweld moet gebruiken kan niet anders. Satan laat zich niet vrijwillig op een zijspoor zetten. Wij, als mens, mogen idd niet naar het zwaard grijpen, dat moeten we aan God en Zijn Zoon met al Zijn engelen overlaten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

We hebben er geen idee van hoe het in de hemel er aan toegaat. Er staat dat er een situatie zal ontstaan die met oorlog is te vergelijken. Hoe dit er aantoe gaat staat er niet. Wel dat Satan de toegang tot de hemel wordt ontzegd en dat hij daarover woedend is.

Ik weet niet wat de reden is waarom je dit alles zo vaag houdt, er zijn mi genoeg benchmarks die een impressie geven van hoe een vreedzame samenleving er zou kunnen uitzien. De effectieve realisatie vergt natuurlijk de input van mensen en de bereidheid tot samenwerking over de grenzen/culturen/religies heen. En ja, sociale innovaties kunnen heel wat emoties losmaken, van euforie tot intense kwaadheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei TTC:

Ik weet niet wat de reden is waarom je dit alles zo vaag houdt, er zijn mi genoeg benchmarks die een impressie geven van hoe een vreedzame samenleving er zou kunnen uitzien. De effectieve realisatie vergt natuurlijk de input van mensen en de bereidheid tot samenwerking over de grenzen/culturen/religies heen. En ja, sociale innovaties kunnen heel wat emoties losmaken, van euforie tot intense kwaadheid.

Daar gaat het hier niet om. Openbaring geeft aan dat Satan de toegang tot de hemel wordt ontzegd en daardoor verbannen is op de aarde. Daar probeert hij nu zoveel mogelijk ellende te veroorzaken en vervolgens probeert hij daarvan God de schuld te geven. Wees eens eerlijk en kijk om je heen naar bijv de vluchtelingen uit Syrië of andere oorlogslanden. Die zien echt geen vreedzame samenleving. Kijk naar Amerika en Rusland die constant met elkaar overhoop liggen. En tot overmaat van ramp heeft Amerika nu ook nog eens een heel onvoorspelbare president die er volgens mij niet voor terug deinst om op de knop van de atoombom te drukken.

Christenen moeten altijd streven naar vrede. Ze moeten naar de mensen toegaan en hun het goede nieuws van het Koninkrijk vertellen. Ze moeten voor behoeftige mensen zorgen en instanties die oorlog veroorzaken niet ondersteunen. Door Christen te zijn ervaar je vrede en liefde door de Geest van God. En die kan je dan ook weer doorgeven. Op die manier verspreid je vrede en ervaar je die ook.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei sjako:

Daar gaat het hier niet om. Openbaring geeft aan dat Satan de toegang tot de hemel wordt ontzegd en daardoor verbannen is op de aarde.

Zolang jij blijft herhalen dat de satan door God naar de aarde verbannen wordt (ik weet niet waarvandaan en waar hij nu vertoeft want uit de hemel is hij al lang verbannen) blijf ik je vragen waarom naar de aarde verbannen, genoeg andere planeten in het heelal. Ik kan er niets aan doen maar als ik dat zo van jou lees, ook al haal je het uit de bijbel, krijg ik elke keer weer het gevoel dat God er plezier in heeft om de satan straks op ons los te laten. Ik kan de lol daar niet van in zien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei sjako:

Daar gaat het hier niet om. Openbaring geeft aan dat Satan de toegang tot de hemel wordt ontzegd en daardoor verbannen is op de aarde. Daar probeert hij nu zoveel mogelijk ellende te veroorzaken en vervolgens probeert hij daarvan God de schuld te geven. Wees eens eerlijk en kijk om je heen naar bijv de vluchtelingen uit Syrië of andere oorlogslanden. Die zien echt geen vreedzame samenleving. Kijk naar Amerika en Rusland die constant met elkaar overhoop liggen. En tot overmaat van ramp heeft Amerika nu ook nog eens een heel onvoorspelbare president die er volgens mij niet voor terug deinst om op de knop van de atoombom te drukken. Christenen moeten altijd streven naar vrede. Ze moeten naar de mensen toegaan en hun het goede nieuws van het Koninkrijk vertellen. Ze moeten voor behoeftige mensen zorgen en instanties die oorlog veroorzaken niet ondersteunen. Door Christen te zijn ervaar je vrede en liefde door de Geest van God. En die kan je dan ook weer doorgeven. Op die manier verspreid je vrede en ervaar je die ook.

Dat we niet in een vredesrijk leven is iedereen wel duidelijk, vandaar ook de vraag om wat concreter te worden. Wellicht kan je dit niet omdat je je niet mag mengen in politiek/economische debatten? En waar houdt Satan zich mee bezig, is dat nu net niet met politiek/economie?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid