Spring naar bijdragen
Gaitema

Eindtijd

Aanbevolen berichten

12 minuten geleden zei sjako:

Dat is de Paus toch al??? 😁

Volgens mij niet. De Paus is een vertegenwoordiger van .... ??

1 minuut geleden zei Willempie:

Nee.

Waarom doe je dan alsof je het allemaal zo goed weet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Willempie:

Als jij het beter weet mag je me corrigeren.

Dat beweer ik niet. Waarom moet ik aannemen wat je beweert, zonder enige onderbouwing? @sjako heeft toch aangetoond dat er sprake is van laster? Wie heeft gelijk?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei WdG:

Je komt er op eigen houtje niet uit. Is de Heilige Geest dan niet genoeg? Of werkt deze slechts door een selecte groep? Hoe moet ik dat zien? Wat is de rol van het Besturend Lichaam in relatie tot het handboek voor Openbaring?

Ze hebben het samengesteld. Een hele klus. Niet enkel tekst, maar ook de illustraties. 

30 minuten geleden zei WdG:

@sjako heeft toch aangetoond dat er sprake is van laster?

Jezus is onze Leider. Het Besturend Lichaam is het kanaal waardoor wij onderwijs krijgen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei sjako:

Ze hebben het samengesteld. Een hele klus. Niet enkel tekst, maar ook de illustraties. 

Daar heb je kunstenaars voor nodig!

Citaat

Jezus is onze Leider. Het Besturend Lichaam is het kanaal waardoor wij onderwijs krijgen. 

En wie deelt dit uit? Is dat o.a. jouw taak?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei WdG:

En wie deelt dit uit? Is dat o.a. jouw taak?

Het is een proces dat mensen ook innerlijk kunnen ervaren, soms gewoonweg bewustwording genoemd. De metaforische en/of geromantiseerde versies maken het misschien mooier maar geven ook vaak aanleiding tot het misleiden van mensen.  

bewerkt door TTC

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei TTC:

Het is een proces dat mensen ook innerlijk kunnen ervaren, soms gewoonweg bewustwording genoemd. De metaforische en/of geromantiseerde versies maken het misschien mooier maar geven ook vaak aanleiding tot het misleiden van mensen.  

"Het Besturend Lichaam is het kanaal waardoor wij [=zij] onderwijs krijgen." Nu kan dit onderwijs ook innerlijk uitgedeeld worden? Welk onderwijs is dit, en hoe wordt het uitgedeeld? Of anders gevraagd: welke relatie bestaat er tussen de bewustwording, de uitdeling en het onderwijs? Heb je daar misschien een schema voor?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als ik zelf openbaring 7 lees, dan lijkt het te gaan om Israël als het de 12 stammen betreft en om de rest van de christenen uit de heidenen, als het de grote schare betreft.  Daar vallen wij dan onder. Maar Openbaring 12 heeft het wel weer over heel bijzondere heiligen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Gaitema:

Als ik zelf openbaring 7 lees, dan lijkt het te gaan om Israël als het de 12 stammen betreft en om de rest van de christenen uit de heidenen, als het de grote schare betreft.  Daar vallen wij dan onder. Maar Openbaring 12 heeft het wel weer over heel bijzondere heiligen. 

Je gaat er dus toch mee door? Het houdt je wel bezig?! Er zijn boeken over geschreven. Nu nog het juiste boek vinden. Het je een idee?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Je gaat er dus toch mee door? Het houdt je wel bezig?! Er zijn boeken over geschreven. Nu nog het juiste boek vinden. Het je een idee?

Ik heb het nu over een ander onderwerp. Ik houd het hierbij gewoon op de bijbel. Ik zie wel wat er komen gaat. Al die boeken bieden denk ik toch vooral maar een hoop gespeculeer. 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het verklarend boek over openbaring wat JG uitgeeft, biedt op bijna alle punten uitleg, een uitleg die strookt met de overige geschriften, honderden aanhalingen staan er, je hebt dan echt geen ander boek meer nodig, of het moet zijn om te vergelijken, iets wat ik doe en door die  second opinion blijkt ook dat de uitleg van JG bijbels is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-6-2019 om 10:21 zei sjako:
Op 4-6-2019 om 05:47 zei Dat beloof ik:

en de rest staat in de Bijbel niet vermeld.

Openbaring 11:18 .... en om het te verderven die de aarde verderven.

Dat de aarde verderft zou worden door mensen staat dus al in Openbaring

Je slaat de plank volledig mis, doordat je met een willekeurige tekst gooit. Deze tekst uit openbaringen gaat over het vernietigen van de aarde door God, na hemels hoorngeschal.

Datgene waarvan ik zei dat het niet in de Bijbel staat,  is dat het klimaat naar de knoppen gaat een dat insecten uitsterven. 

3 uur geleden zei antoon:

Het verklarend boek over openbaring wat JG uitgeeft, biedt op bijna alle punten uitleg, een uitleg die strookt met de overige geschriften, honderden aanhalingen staan er, je hebt dan echt geen ander boek meer nodig, of het moet zijn om te vergelijken, iets wat ik doe en door die  second opinion blijkt ook dat de uitleg van JG bijbels is.

 Die uitleg zal best wel kloppen op de meeste punten.  Probleem is echter dat openbaringen op veel verschillende manieren kan worden uitgelegd.  Dat jullie uitleg op veel punten mogelijk is,  wil niet zeggen dat al die andere dat niet zijn. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Je slaat de plank volledig mis, doordat je met een willekeurige tekst gooit. Deze tekst uit openbaringen gaat over het vernietigen van de aarde door God, na hemels hoorngeschal.

Lees nog maar eens keer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Gaitema:

Ik heb het nu over een ander onderwerp. Ik houd het hierbij gewoon op de bijbel. Ik zie wel wat er komen gaat. Al die boeken bieden denk ik toch vooral maar een hoop gespeculeer. 

Gaitema, nergens in de Bijbel staat dat de gelovigen zich gereed zouden moeten maken voor de ontmoeting met De Antichrist.  Op.3,10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Wellicht mag dit tot steun zijn: 

 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dolce Vita:

Gaitema, nergens in de Bijbel staat dat de gelovigen zich gereed zouden moeten maken voor de ontmoeting met De Antichrist.  Op.3,10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Wellicht mag dit tot steun zijn: 

 

Mijn engels is meer een touristen engels, daarmee is het moeilijk dit te volgen. 

Maar...

Daniel 11 en 12 lezen we even:

 

Daniël 11

Eerste aanval van de verachtelijke koning

21In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen.

22De krachtige armen van de overstroming zullen vóór hem weggespoeld worden en ze zullen gebroken worden, ook de vorst van het verbond.

23Want zodra men een verbintenis met hem is aangegaan, zal hij bedrog plegen. Hij zal oprukken en met weinig volk machtig worden.

24In zorgeloze rust zal hij ook in de vruchtbaarste streken van het gewest komen en hij zal doen wat zijn vaderen of voorvaderen niet hebben gedaan: roof, buit en bezittingen zal hij onder hen uitstrooien. En tegen vestingen zal hij zijn plannen beramen – maar slechts voor een tijd.

25Ook zal hij zijn kracht en zijn hart opwekken tegen de koning van het zuiden, met een groot leger. De koning van het zuiden zal zich dan in de strijd mengen met een uitermate groot en machtig leger. Hij zal echter geen stand kunnen houden, want men zal plannen tegen hem beramen.

26Zij die van zijn gerechten eten, zullen hem breken. Zíjn leger zal wegspoelen en er zullen er velen dodelijk gewond vallen.

27Het hart van deze twee koningen zal erop gericht zijn om kwaad te doen, en aan één tafel zullen zij leugens spreken. Maar het zal niet gelukken, want het einde wacht nog tot de vastgestelde tijd.

28En de koning van het noorden zal terugkeren naar zijn land, met grote bezittingen, en zijn hart zal tegen het heilige verbond zijn. Hij zal zijn wil ten uitvoer brengen en terugkeren naar zijn land.

Tweede aanval van de verachtelijke koning

29Op de vastgestelde tijd zal hij terugkeren en tegen het zuiden oprukken, maar het zal niet zijn zoals de eerste of zoals de laatste keer.

30Er zullen schepen van de Kittiërs tegen hem komen en hij zal terugschrikken. Hij zal terugkeren en toornen tegen het heilige verbond en hij zal zijn eigen wil ten uitvoer brengen. Hij zal, terwijl hij terugkeert, op hen letten die het heilige verbond verlaten.

31Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

32En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen.

33De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

34Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen.

35Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Het einde van de verachtelijke koning

36Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden

wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.

37En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken.

38En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.

39Hij zal versterkte vestingen maken samen met die vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning.

 

40Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.

41Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon.

42Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan.

43Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen treden.

44Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan.

45En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.


Daniel 12:

1In die tijd zal Michaël opstaan,

de grote vorst,

hij die uw volksgenoten bijstaat.

Het zal een benauwde tijd zijn,

zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest

tot op die tijd.

In die tijd zal uw volk ontkomen:

ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

2En velen van hen die slapen

in het stof van de aarde, zullen ontwaken,

sommigen tot eeuwig leven,

anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

3De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf,

en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren,

voor eeuwig en altijd.

4Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Het einde van de dingen

5En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier.

6De één zei tegen de  Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen?

7Toen hoorde (Openb. 10:5,6)ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht12:7 macht - Letterlijk: hand. van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

8Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn?

9Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

10Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

11Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.

12Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

13Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

 

Je ziet in Daniel 11 de antichrist opstaan, die niet alleen tegen de God van Israël keert, maar tegen alles goden die er in de wereld gediend worden. (vers 37)

Hij zal zelf een nieuwe god presenteren om aanbeden te worden.  Er zal een vervolging ontstaan lezen we in Daniel 12 en vervolgens komt de dag van de opstanding (vers 2). Ik lees dit als wat er gebeurd tot de wederkomst en lees niet iets over een opname tussendoor. Het wekt bij mij het vertrouwen op dat de opname en de wederkomst over het zelfde gaan. 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Gaitema:

De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

Toegegeven, het is niet alledaags om de tijd te nemen om tijdloos te denken. ‘Bezin eer je begint’ staat gepast voor wie zich de moeite getroost om een dergelijke oefening aan te vatten, je gaat immers door een proces dat je amper voor mogelijk houdt. Al je emoties worden getart op een manier die je ten diepste confronteren met je eigen domheid, dat wat je misschien nog het liefst in alle talen ontkennen wil maar finaal ook moederziel alleen achter laat. In het verlengde zal er nog amper iemand zijn die je begrijpt, zelf machteloos toekijkend naar een wereld die niet anders dan je weerzin en bodemloos verdriet opwekt, het menselijke lijden zal zich aan je ontvouwen op een manier dat je misschien doet hopen dat je liever maar nooit geboren was. Alsof je onzichtbaar wordt voor je medemens, met inbegrip van een gewetenslast die je stilaan maar zeker, druppel per druppel, naar de dood leidt, ondanks al de hoop, liefde en zingeving die je ooit koesterde bij dat wat je mocht ontdekken in de loop van je ten diepste ernstig genomen herstelonderzoek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

1 uur geleden zei Gaitema:

Ik lees dit als wat er gebeurd tot de wederkomst en lees niet iets over een opname tussendoor. Het wekt bij mij het vertrouwen op dat de opname en de wederkomst over het zelfde gaan. 

Je schrijft dat het bij jou (kennelijk meer) vertrouwen wekt dat je eerst de antichrist zou ontmoeten. Wat mij bevreemdt is dat je dus liever eerst nog de antichrist ontmoet dan dat je Jezus zou ontmoeten.....  Dat roept bij mij de vraag op of je wel werkelijk gelooft dat je vergeven bent. En dit laatste maakt mij bezorgd om jou. Geloof je dat je jezelf eerst nog moet bewijzen, of geloof je dat je in genade bent aanvaard omdat Hij Zich heeft bewezen aan het Levenschenkend Kruis?

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Dolce Vita:

 

Je schrijft dat het bij jou (kennelijk meer) vertrouwen wekt dat je eerst de antichrist zou ontmoeten. Wat mij bevreemdt is dat je dus liever eerst nog de antichrist ontmoet dan dat je Jezus zou ontmoeten.....  Dat roept bij mij de vraag op of je wel werkelijk gelooft dat je vergeven bent. En dit laatste maakt mij bezorgd om jou. Geloof je dat je jezelf eerst nog moet bewijzen, of geloof je dat je in genade bent aanvaard omdat Hij Zich heeft bewezen aan het Levenschenkend Kruis?

Je begrijpt me verkeerd. Het lezen van Daniel 11 en 12 bevestigd voor mij mijn visie. In Daniel 11 komt de Anti Christ om tegen alle goden die beleden worden in de wereld af te zetten en alleen zijn gepresenteerde God mag nog aanbeden worden, waarvan hij een beeld in de joodse tempel zet. Nergens lees ik dat dit na een opname zou zijn in deze verzen. In Daniel 12 gaat het verder over de verdrukking en de wederkomst van Jezus, wat volgens mij gewoon die opname is :)

mijn vertrouwen stel ik in Gods leiding. Ik hoef zelf niks te bewijzen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Gaitema:

Je begrijpt me verkeerd. Het lezen van Daniel 11 en 12 bevestigd voor mij mijn visie. In Daniel 11 komt de Anti Christ om tegen alle goden die beleden worden in de wereld af te zetten en alleen zijn gepresenteerde God mag nog aanbeden worden, waarvan hij een beeld in de joodse tempel zet. Nergens lees ik dat dit na een opname zou zijn in deze verzen. In Daniel 12 gaat het verder over de verdrukking en de wederkomst van Jezus, wat volgens mij gewoon die opname is :)

mijn vertrouwen stel ik in Gods leiding. Ik hoef zelf niks te bewijzen. 

Een vraag, Gaitema: wie ben jij in Christus?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Gaitema:

Jouw broer

Als ik dus antwoord wie ik in Christus ben, heb ik ook het antwoord gegeven wie jij in Christus bent. Besef je dat Dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt IN jou leeft?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei WdG:

Als ik dus antwoord wie ik in Christus ben, heb ik ook het antwoord gegeven wie jij in Christus bent. Besef je dat Dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt IN jou leeft?

Waar wil je naar toe WdG? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid