Spring naar bijdragen
Gaitema

Eindtijd

Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei Gaitema:

Er zijn mogelijk juist in het Vaticaans dergelijke geestelijken (vrij metselaars) die dat doen.  

Wat exact doen? Zich anti christelijk opstellen of nederigheid prediken? Indien het laatste, ik zie in hun kerken geen christendom maar heidendom. Dat is dan afgetoetst op de bijbel. Nederig kan je dat allemaal niet noemen. Niets is zo overigens zo megalomaan dan jezelf de rol van God de Vader op aarde toe te eigenen. Niet zo nederig hen:)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wat exact doen? Zich anti christelijk opstellen of nederigheid prediken? Indien het laatste, ik zie in hun kerken geen christendom maar heidendom. Dat is dan afgetoetst op de bijbel. Nederig kan je dat allemaal niet noemen. Niets is zo overigens zo megalomaan dan jezelf de rol van God de Vader op aarde toe te eigenen. Niet zo nederig hen:)

Ik ben een beetje realistisch, ik vertrouw het Vaticaans niet. Vrij metselaars zijn daar mogelijk aanwezig om het gruwel der ver woesting te brengen. Veel dwalingen komen van daar. Maar van onder af gezien heb je nog wel wat echte christenen. Die vast op Jezus vertrouwen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Dolce Vita:

Je weet werkelijk niet waar je het over hebt.  Nu is het Maria weer die gedemoniseerd wordt.  Maar voor ik weer een driftbui over me heen krijg, ik wens je goede nacht. 

Maria wordt niet gedemoniseerd. Maar waar haalde de RKK het in haar hoofd dat het effectiever is tot Maria te bidden en niet tot Jezus? De RKK beeldt Jezus en Maria telkens zodanig af dat Jezus afhankelijk van haar zou zijn. Dubbele afgodderij.

1 afbeelden mag niet

2 Jezus is Koning over Maria, Jezus is de Heiland en niet Maria.

Maar Maria, vol van genade, blijft natuurlijk wel iemand die al ons respect verdient. Hoewel ik door de RKK sterk begin te twijfelen aan de mythe rond Christus.

Zojuist zei Gaitema:

Ik ben een beetje realistisch, ik vertrouw het Vaticaans niet. Vrij metselaars zijn daar mogelijk aanwezig om het gruwel der ver woesting te brengen. Veel dwalingen komen van daar. Maar van onder af gezien heb je nog wel wat echte christenen. Die vast op Jezus vertrouwen.

Uiteraard, de gelovigen weten veelal niet wat er in hun eigen bijbel staat. Maar eens men leest in de bijbel “noem niemand op aarde uw vader, want 1 is uw Vader, die in de hemelen”, dan kan men toch niet blijven luisteren naar een gemeenschap die gestuurd wordt door iemand die zichzelf de heilige vader noemt? 

Men zit daar op een onrechtmatige troon. Wie zich daarbij aansluit is mijn inziend luciferiaan en geen christen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maria wordt niet gedemoniseerd. Maar waar haalde de RKK het in haar hoofd dat het effectiever is tot Maria te bidden en niet tot Jezus? De RKK beeldt Jezus en Maria telkens zodanig af dat Jezus afhankelijk van haar zou zijn. Dubbele afgodderij.

1 afbeelden mag niet

2 Jezus is Koning over Maria, Jezus is de Heiland en niet Maria.

Maar Maria, vol van genade, blijft natuurlijk wel iemand die al ons respect verdient. Hoewel ik door de RKK sterk begin te twijfelen aan de mythe rond Christus.

Lucas 1,  

Citaat

39 Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. 40 En zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. 41 En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot,

en Elisabet werd vervuld met de heilige Geest. 42 En zij riep uit met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. 43 En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? 44 Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden. 46 En Maria zeide: 
Mijn ziel maakt groot de Here, 
47 en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, 
49 omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En heilig is zijn naam, 50 en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen. 

51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, 
en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid; 
52 Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd, 
53 hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden. 
54 Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, – 55 gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen – voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.

En zo bidden wij dan

"Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is mèt U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood."

en vervolgens: "Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen."

Voor mij persoonlijk staat vast dat u niet bij Jezus aankomt met verachting voor Zijn Moeder, en zonder ook Zijn Moeder innig lief te hebben. Wie de heilige Maria veracht diens geest is zelf niet uit God. Dankzij haar heeft u uw Heiland kunnen ontvangen en van alle mensen heeft zij het meest geleden onder de dood van haar geliefde onschuldige zoon. Een Moederhart die ons haar Zoon schonk en ons toch niet vervloekte.

Een zogenaamde christen die deze Maria verering demoniseert is niet goed bij zijn hoofd. Zo iemand is pas werkelijk geestesziek en heeft een opgeblazen ego, gaat lijnrecht tegen God in en durft nog zeggen dat ie christen is ook.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dolce Vita:

Lucas 1,  

En zo bidden wij dan

"Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is mèt U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood."

en vervolgens: "Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen."

Voor mij persoonlijk staat vast dat u niet bij Jezus aankomt met verachting voor Zijn Moeder, en zonder ook Zijn Moeder innig lief te hebben.

Maar het Vaticaan zegt dat het effectiever tot Maria te bidden is dan tot Christus? Wat zei Jezus tegen Maria toen Hij stierf? Vrouw, niet moeder. Begrijp me niet verkeerd, Maria is een vrouw van God. Wellicht letterlijk te nemen ook lol.

Johannes 19:26-27 Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

Hebreeën 4:14-15 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar het Vaticaan zegt dat het effectiever tot Maria te bidden is dan tot Christus?

 Leugens allemaal, kwaadaardig. Scheiding makend in het Lichaam.

Wie de ene na de andere achterdochtige theorie op blijft zoeken, of ze zelf op associatieve wijze blijft verzinnen, creeert daarmee zijn eigen problemen. Al die christenen die Maria demoniseren, en die Jezus demoniseren, en die het ware Goede in andere levensbeschouwingen belasteren, zoals de kalme geesteshouding , de mindfullness door de Boeddha onderwezen, demoniseren, en die het katholieke geloof aanvallen, die mensen hebben allemaal zelf grote geestelijke problemen in hun leven. En ze snappen maar niet hoe dat nou toch komt. En maar doorgaan met die bozigheid allemaal. Volslagen idioot. Krankzinnig gewoon. Daar zijn gewoon geen woorden meer voor, zo volhardend ziek in hun opgeblazen "kennis".

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Dolce Vita:

 Leugens allemaal, kwaadaardig. Scheiding makend in het Lichaam.

Wie de ene na de andere achterdochtige theorie op blijft zoeken, of ze zelf op associatieve wijze blijft verzinnen, creeert daarmee zijn eigen problemen. Al die christenen die Maria demoniseren, en die Jezus demoniseren, en die het ware Goede in andere levensbeschouwingen belasteren, zoals de kalme geesteshouding , de mindfullness door de Boeddha onderwezen, demoniseren, en die het katholieke geloof aanvallen, die mensen hebben allemaal zelf grote geestelijke problemen in hun leven. En ze snappen maar niet hoe dat nou toch komt. En maar doorgaan met die bozigheid allemaal.

Maar paus Franciscus heeft het deze maand ook nog eens benadrukt, dat je elke dag de rozenkrans moet bidden. Dat is niet verzonnen maar geschiedenis. Tuurlijk doen ze dat niet meer zo uitbundig als vroeger, ze zijn ook veel macht verloren. Maar het Vaticaan haar credo is nog steeds dat je beter tot Maria dan tot Jezus bidt. Ieder katholiek weet dit.

Het is niet demoniseren maar de anti christenen bekend maken. Solus Christus.

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar paus Franciscus heeft het deze maand ook nog eens benadrukt, dat je elke dag de rozenkrans moet bidden.

Dat zuig jij  uit je grote duim. Geen enkele katholiek moet elke dag de Rozenkrans bidden. Maar als je de Rozenkrans doet en je staat daar achter, dan is dat gewoon goed.   En als hij dat aanraadt (maar ik geloof absoluut niet dat hij dat verplicht heeft, jij blijft gewoon liegen), Nou en? Man, kén jij überhaupt de Rozenkrans gebeden wel? Man, daar is niets mis mee. Die gebeden zijn heilig en beproefd.  En je hoeft ze niet te doen, je mag ook bidden zoals jij het wilt.  De Rozenkransgebeden zijn beproefd en goed. Niks mis mee, integendeel zelfs.  Waarom leer je het jezelf niet aan? Dan heb je gelijk een stevig rustmoment elke dag, waarin je in pure concentratie en sereniteit je geest en je hart volkomen op God richt.  Dan heb je ook geen drugs meer nodig om je overprikkeldheid die je jezelf aandoet, te onderdrukken. En dan neemt ook je onderscheidingevermogen toe. En dan kun je die absurde verlangens naar lobotomie ook overboord gooien. Discipline, concentratie, heilig gebed in serene rust.  De Rozenkrans (meestal het Rozenhoedje trouwens en dat is genoeg) is heilig. Niks mis mee. Bepaald niet verkeerd om je dag te beginnen en/of te eindigen met het Rozenhoedje.

 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dolce Vita:

Dat zuig jij  uit je grote duim. Geen enkele katholiek moet elke dag de Rozenkrans bidden. Maar als je de Rozenkrans doet en je staat daar achter, dan is dat gewoon goed.   En als hij dat aanraadt (maar ik geloof absoluut niet dat hij dat verplicht heeft, jij blijft gewoon liegen), Nou en? Man, kén jij überhaupt de Rozenkrans gebeden wel? Man, daar is niets mis mee. Die gebeden zijn heilig en beproefd.  En je hoeft ze niet te doen, je mag ook bidden zoals jij het wilt.  De Rozenkransgebeden zijn beproefd en goed. Niks mis mee, integendeel zelfs.  Waarom leer je het jezelf niet aan? Dan heb je gelijk een stevig rustmoment elke dag, waarin je in pure concentratie en sereniteit je geest en je hart volkomen op God richt.  Dan heb je ook geen drugs meer nodig om je overprikkeldheid die je jezelf aandoet, te onderdrukken. En dan neemt ook je onderscheidingevermogen toe. En dan kun je die idiote verlangens naar lobotomie ook overboord gooien. Discipline, concentratie, heilig gebed in serene rust.  

 

https://catholicherald.co.uk/news/2018/09/30/pope-francis-pray-the-rosary-daily-for-churchs-protection-from-satan/

https://www.catholicworldreport.com/2019/04/23/pope-francis-gifts-6000-rosaries-asks-for-prayers-on-name-day/

https://beginningandend.com/apostasy-alert-pope-francis-declares-worship-of-mary-is-a-requirement/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_Catholic_Mariology

waarom zou ik dat uit mijn duim zuigen? Ik vergiste mij wel van maand, het was april. Maar dat is detail.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Nergens verplicht hij de Rozenkrans. En dat geen christen dichter tot Jezus kan naderen zonder liefde en respect voor Zijn Moeder, dat is naar mijn inzicht en ervaring De Waarheid.

stop met die drugs, die vleselijke angst en negativiteit,  en die aanvallen tegen het Lichaam, want je valt niemand anders dan jezelf het allerhardst ermee aan.  U drijft zichzelf zo steeds verder tot waanzin.En u doet dat zichzelf aan. Geen christen kan scheiding maken in het Lichaam van Christus zonder scheiding te maken in het eigen leven, daar Christus het Leven Zelve Is. Zoals lobotomie ook scheiding is in het hoofd. En leer alvast maar van een protestant wat het belang van vrouwen en moeders is, laat staan Zijn Moeder.

 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dolce Vita:

Dat zuig jij  uit je grote duim. Geen enkele katholiek moet elke dag de Rozenkrans bidden. Maar als je de Rozenkrans doet en je staat daar achter, dan is dat gewoon goed.   En als hij dat aanraadt (maar ik geloof absoluut niet dat hij dat verplicht heeft, jij blijft gewoon liegen), Nou en? Man, kén jij überhaupt de Rozenkrans gebeden wel? Man, daar is niets mis mee. Die gebeden zijn heilig en beproefd.  En je hoeft ze niet te doen, je mag ook bidden zoals jij het wilt.  De Rozenkransgebeden zijn beproefd en goed. Niks mis mee, integendeel zelfs.  Waarom leer je het jezelf niet aan? Dan heb je gelijk een stevig rustmoment elke dag, waarin je in pure concentratie en sereniteit je geest en je hart volkomen op God richt.  Dan heb je ook geen drugs meer nodig om je overprikkeldheid die je jezelf aandoet, te onderdrukken. En dan neemt ook je onderscheidingevermogen toe. En dan kun je die absurde verlangens naar lobotomie ook overboord gooien. Discipline, concentratie, heilig gebed in serene rust.  De Rozenkrans (meestal het Rozenhoedje trouwens en dat is genoeg) is heilig. Niks mis mee. Bepaald niet verkeerd om je dag te beginnen en/of te eindigen met het Rozenhoedje.

 

Een katholieke vriend van me is door het bidden ervan van een Demoon bevrijdt die hij steeds zag. Ik heb tien gelezen wat hij dan bad en eerlijk gezegd, ik heb er niks van gezegd, maar begrijpen die ik het niet. Want ik zag gebeden tot Maria. En daar heb jij naar mijn idee toch eigenlijk niks aan.

 

5 uur geleden zei Fundamenteel:

Uiteraard, de gelovigen weten veelal niet wat er in hun eigen bijbel staat. Maar eens men leest in de bijbel “noem niemand op aarde uw vader, want 1 is uw Vader, die in de hemelen”, dan kan men toch niet blijven luisteren naar een gemeenschap die gestuurd wordt door iemand die zichzelf de heilige vader noemt? 

Men zit daar op een onrechtmatige troon. Wie zich daarbij aansluit is mijn inziend luciferiaan en geen christen.

Heb je wel eens met een echte katholieke christen gesproken? Een vriend van me is dat. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

 

Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar een zwaard. — Matth. 10:34.

Jezus wist dat zijn onderwijs verdeeldheid zou veroorzaken en dat degenen die hem volgden moed nodig zouden hebben als ze tegenstand kregen. Het was niet Jezus’ bedoeling om relaties kapot te maken. Hij wilde Gods boodschap van waarheid bekendmaken 

 

https://wol.jw.org/nl/wol/h/r18/lp-o

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Fundamenteel:

, ik zie in hun kerken geen christendom maar heidendom. Dat is dan afgetoetst op de bijbel. Nederig kan je dat allemaal niet noemen. Niets is zo overigens zo megalomaan dan jezelf de rol van God de Vader op aarde toe te eigenen. Niet zo nederig hen:)

Ik volg de bijbel na, er is maar een persoon tot wie we kunnen bidden, dat is Jehovah, en bidden natuurlijk door bemiddeling van maar een persoon en dat is Jezus, andere dingen zijn door mensen bedacht of traditie, natuurlijk is het prettig dat je dan vrede des geesten krijgt, toch doet men er goed aan deze zaken eens grondig uit te zoeken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dolce Vita:

Nergens verplicht hij de Rozenkrans. En dat geen christen dichter tot Jezus kan naderen zonder liefde en respect voor Zijn Moeder, dat is naar mijn inzicht en ervaring De Waarheid.

stop met die drugs, die vleselijke angst en negativiteit,  en die aanvallen tegen het Lichaam, want je valt niemand anders dan jezelf het allerhardst ermee aan.  U drijft zichzelf zo steeds verder tot waanzin.En u doet dat zichzelf aan. Geen christen kan scheiding maken in het Lichaam van Christus zonder scheiding te maken in het eigen leven, daar Christus het Leven Zelve Is. Zoals lobotomie ook scheiding is in het hoofd. En leer alvast maar van een protestant wat het belang van vrouwen en moeders is, laat staan Zijn Moeder.

 

Waar zeg ik dat ze het verplichten? En wil jij mijn persoonlijk leven er eens niet bij betrekken. 

Dat ik drugs of geen drugs neem verandert niets aan het anti christelijk pedobeschermend Vaticaan.

3 uur geleden zei Gaitema:

Heb je wel eens met een echte katholieke christen gesproken? Een vriend van me is dat. 

Mijn ouders waren niet zo gelovig, maar ik ging naar de katholieke school en mijn grootmoeder zaliger was katholiek. Ze aanbad beeldjes en heiligen uit het Vaticaan. Jezus stond kennelijk niet eerst, en God was niet die ene Vader, maar de paus is een rechtstreekse vertegenwoordiger van God, aldus noemen ze hem “Holy Father”. Dat mag niet van Christus dus de paus is een anti christen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Gaitema:

Het gebeurde bij een voorganger van een razend snel groeiende baptistengemeente, naar het model van de gemeente in Drachten. Echter vind ik dat je te snel conclusies trekt. afgoden bestaan voor wie er in geloven. Je trekt er demonen mee aan. Porno, geld en popsterren zijn ook afgoden. Alles  wat door de mens boven of naast God wordt gesteld, is een afgod. 

Klopt helemaal. Toevallig ken ik ook dit verhaal, ik ken zelfs de gemeente.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Gaitema:

Als ik tot Boeddha bidt, geloof ik er in.

Dat klopt. En, in feite bid je dan tot satan. Tot boeddhaof mohammed bidden is hetzelfde als tot satan bidden. Nu zijn er mensen die beweren dat we satan niet mogen demoniseren. Ik doe het wel. Het is een leugenaar, een dief. De duivel wil alleen maar stelen en bedriegen, en doet dat ook in de gedaante van mohammed of boeddha.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Fundamenteel:

Waar zeg ik dat ze het verplichten? En wil jij mijn persoonlijk leven er eens niet bij betrekken. 

Dat ik drugs of geen drugs neem verandert niets aan het anti christelijk pedobeschermend Vaticaan.

Mijn ouders waren niet zo gelovig, maar ik ging naar de katholieke school en mijn grootmoeder zaliger was katholiek. Ze aanbad beeldjes en heiligen uit het Vaticaan. Jezus stond kennelijk niet eerst, en God was niet die ene Vader, maar de paus is een rechtstreekse vertegenwoordiger van God, aldus noemen ze hem “Holy Father”. Dat mag niet van Christus dus de paus is een anti christen.

Ik ben het wel met je kritiek eens, maar "des ondanks" tref ik onder hen toch echte christenen aan. 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Fundamenteel:

Het is niet demoniseren maar de anti christenen bekend maken. Solus Christus.

Da's waar. Besef ook: satan mogen we niet demoniseren? Hetzelfde geldt voor boeddha en mohammed. Het zijn anti-christussen, satan zelf in een ander jasje.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Klopt helemaal. Toevallig ken ik ook dit verhaal, ik ken zelfs de gemeente.

Ichtus in Wierden inmiddels met ds. Harold Velten. Ze kerken nu in een voormalige hervormde kerk.

4 minuten geleden zei WdG:

Dat klopt. En, in feite bid je dan tot satan. Tot boeddhaof mohammed bidden is hetzelfde als tot satan bidden. Nu zijn er mensen die beweren dat we satan niet mogen demoniseren. Ik doe het wel. Het is een leugenaar, een dief. De duivel wil alleen maar stelen en bedriegen, en doet dat ook in de gedaante van mohammed of boeddha.

Ja, Mohammed is mogelijk zelfs erger. Al wordt er dan weer niet tot hem gebeden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

Da's waar. Besef ook: satan mogen we niet demoniseren? Hetzelfde geldt voor boeddha en mohammed. Het zijn anti-christussen, satan zelf in een ander jasje.

WdG, je bent goed in herhalen en ik doe ff mee; heb je al een antwoord op mijn vraag?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Gaitema:

Ik ben het wel met je kritiek eens, maar "des ondanks" tref ik onder hen toch echte christenen aan. 

Ik ontken dat niet. Kijk naar @Robert Frans. Een zeer verlichtte geest, altijd christelijk doordacht en afgewogen reacties, telkens concreet. De individuele katholiek is het probleem niet, het is de hiërarchie voor me’

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Gaitema:

Ja, Mohammed is mogelijk zelfs erger. Al wordt er dan weer niet tot hem gebeden.

Deze persoon wordt wel degelijk aanbeden! Net zoals boeddha en mohammed. Het zijn anti-christussen, satan zelf in een ander jasje.

Ze worden op allerlei manieren aanbieden. Niet op de "klassieke" manier. En, je zegt het goed "mogelijk zelfs erger". Probleem met boeddha is dat deze "vredelievend" wordt neergezet, en daar trappen velen in. De Bijbel leert ons dat er slechts EEN Vredevorst is: Jezus Christus! Wat doet satan? Niks anders dan imiteren. De duivel is zo dom, God kan scheppen, de duivel niet, die kan alleen maar nabootsen, en dat doet satan met boeddha, een zgn. vredevorst neerzetten. Het tegendeel is waar. Deze nep-god leidt tot ellende. Er is slechts EEN Weg, EEN Waarheid: Jezus Christus! Alle andere wegen, inclusief boeddha, leiden tot de dood, tot ellende. Misschien is er een tijdelijk geluksgevoel met dit soort afgoden, maar, het is altijd tijdelijk. Verre van houden!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei WdG:

Da's waar. Besef ook: satan mogen we niet demoniseren? Hetzelfde geldt voor boeddha en mohammed. Het zijn anti-christussen, satan zelf in een ander jasje.

Zijn we wel opgewassen tegen de duivel? Als ik 1 ding geleerd heb is dat je deze beter nooit provoceert. Aanwijzen kan je wel doen, maar hij blijft op de loer en bewijst ons graag tegendeel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid