Spring naar bijdragen
Gaitema

Eindtijd

Aanbevolen berichten

21 uur geleden zei Fundamenteel:

Dat Jezus hen erkende is toch relatief hoor. Natuurlijk erkende Hij hun macht, maar onderwierp zich er niet aan. Als Hij zei wat wettelijk gezegd moest worden had Pilatus Hem vrij kunnen laten. Maar Jezus benoemde de autoriteit van Zichzelf en God, aldus kon Pilatus niet anders dan de orde herstellen door te beantwoorden aan de bloedlust van de joden.

Men zegt al eens dat onwetendheid aan de basis ligt van veel problemen, het is echter nog een heel andere kwestie om deze vermeende onwetendheid ook diepgaander te willen onderzoeken. Binnen de inmiddels gekende paradigmashift of 3D-4D-5D-cluster betekent dit in essentie de ontrafeling van de 3D-wereld, een oefening waarvan je het resultaat misschien amper voor mogelijk houdt, alsof we leven in een tragisch absurde wereld die eerder de schijn wekt van een filmscenario waarin we, jij en ik, figuranten zijn. Vanop een afstand wekt dit idee misschien warme gevoelens op, er middenin voelen we ons misschien als een hond in een kegelspel. Enfin, ik toch, alsof het leven nog slechts bestaat uit slagen en verwondingen, als een nietsontziende geldtsunami die we zelf dan wel gecreëerd hebben maar, in hoeverre ooit, geenszins nog begrijpen. Hoop, liefde en verbondenheid, ik hoor het graag zeggen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Zijn we wel opgewassen tegen de duivel? Als ik 1 ding geleerd heb is dat je deze beter nooit provoceert.

De duivel heeft totaal geen macht, tenzij wij hem macht geven. Trek de wapenuitrusting aan, en, als de duivel ook maar iets probeert, antwoord uit het Woord en herinner de duivel aan zijn toekomst! Deze miezerige leugenaar en dief kan totaal niks. De Heilige Geest leeft in ons, Dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:

Men zegt al eens dat onwetendheid aan de basis ligt van veel problemen, het is echter nog een heel andere kwestie om deze vermeende onwetendheid ook diepgaander te willen onderzoeken. Binnen de inmiddels gekende paradigmashift of 3D-4D-5D-cluster betekent dit in essentie de ontrafeling van de 3D-wereld, een oefening waarvan je het resultaat misschien amper voor mogelijk houdt, alsof we leven in een tragisch absurde wereld die eerder de schijn wekt van een filmscenario waarin we, jij en ik, figuranten zijn. Vanop een afstand wekt dit idee misschien warme gevoelens op, er middenin voelen we ons misschien als een hond in een kegelspel. Enfin, ik toch, alsof het leven nog slechts bestaat uit slagen en verwondingen, als een nietsontziende geldtsunami die we zelf dan wel gecreëerd hebben maar, in hoeverre ooit, geenszins nog begrijpen. Hoop, liefde en verbondenheid, ik hoor het graag zeggen.

Ik zal nog eens champignons eten om op dat niveau te komen en er later op terugkomen 😛

2 minuten geleden zei WdG:

De duivel heeft totaal geen macht, tenzij wij hem macht geven. Trek de wapenuitrusting aan, en, als de duivel ook maar iets probeert, antwoord uit het Woord en herinner de duivel aan zijn toekomst! Deze miezerige leugenaar en dief kan totaal niks. De Heilige Geest leeft in ons, Dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt.

Ik zou dat niet onderschatten. De hele aarde is geërfd door de goddelozen en de macht van de duivel zit tot in het christelijke onderwijs. De leugenaar vermassacreert de geest van kinderen zeer vroeg. We hebben al 10 jarige transgenders die zich laten inspireren door drags die zich “Cunti Horni” etc noemen.

men weze gewaarschuwd, laat ooit zo 1 dichtbij de mijne komen via de schoolbank, ik draai die ganse school ondersteboven. Erger dan een moslim zou doen. In genderideologie en 5G heb ik wel een sterke partner in hen gevonden. De vijand van mijn vijand...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei WdG:

De Heilige Geest leeft in ons, Dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt.

''..zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.''

Ik zal je helpen WdG, met een antwoord. 

Als wij een sterfelijk lichaam hebben, leven wij in zonden, met als loon de dood. Dat is het natuurlijke systeem waarin wij gevallen zijn. Wij leven onder de wet van deze schepping.. die wacht op de openbaring van de kinderen Gods, de verlossing uit deze schepping.

Wat uit de dood opgewekt wordt, is onze oorspronkelijkheid, onze afkomst, wat nu voor dood in ons is, maar gewekt wordt door Gods Geest.

Dat is Jezus uit de dood opwekken, omdat wij in wezen broeders van Jezus zijn, en niet zijn kinderen.

En wat ik dan zo mooi passend vind hierin, dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden; het proces in de mens die daarmee belijdt dat Jezus.. in het vlees gekomen is.. 

Marcus 3

35 Want zo wie den wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Fundamenteel:

😛Ik zou dat niet onderschatten. De hele aarde is geërfd door de goddelozen en de macht van de duivel zit tot in het christelijke onderwijs. De leugenaar vermassacreert de geest van kinderen zeer vroeg. We hebben al 10 jarige transgenders die zich laten inspireren door drags die zich “Cunti Horni” etc noemen.

Als je het zo bedoelt, heb je volkomen gelijk, broeder Fundamenteel! In het onderwijs, maar ook bij tuincentra of meubelwinkels is er sprake van massa-indoctrinatie. Men wordt bijna letterlijk doodgegooid met boeddha-beelden, de verschrikkelijke evolutietheorie. Jonge kinderen wordt al geleerd dat ze misschien een jongen of een meisje zijn in een "verkeerd jasje". Dat is allemaal waar. In een gemiddeld kinderprogramma wordt al subtiel uitgelegd dat de mens het gevolg is van evolutie. Termen als "miljoenen jaren" zijn alledaagse mantra's. En, wat te denken van alle ellende, zoals yoga, reiki, transcendente meditatie.... het wordt allemaal gebracht onder de "mantel der liefde", terwijl het satan in action is. Dus, nee, dat onderschat ik niet. Echter, als Christen moeten we deze geesten kunnen onderscheiden, en juist dan is provoceren soms prima. Moet je maar eens in je omgeving kijken hoeveel mensen driftig, boos, beledigd of verontwaardigd worden wanneer je yoga of reikie aanvalt. Er zijn zelfs dwazen die denken dat Jezus een "reiki-master" was. Het is te absurd voor woorden. Besef wel dat wanneer mensen driftig of boos worden, dat je tegen de geest spreekt. De strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de duistere machten, en die strijd is in Jezus Christus gewonnen! EIS die overwinning op! Victory! Lead a life of victory in the name of Jesus!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

Als je het zo bedoelt, heb je volkomen gelijk, broeder Fundamenteel! In het onderwijs, maar ook bij tuincentra of meubelwinkels is er sprake van massa-indoctrinatie. Men wordt bijna letterlijk doodgegooid met boeddha-beelden, de verschrikkelijke evolutietheorie. Jonge kinderen wordt al geleerd dat ze misschien een jongen of een meisje zijn in een "verkeerd jasje". Dat is allemaal waar. In een gemiddeld kinderprogramma wordt al subtiel uitgelegd dat de mens het gevolg is van evolutie. Termen als "miljoenen jaren" zijn alledaagse mantra's. En, wat te denken van alle ellende, zoals yoga, reiki, transcendente meditatie.... het wordt allemaal gebracht onder de "mantel der liefde", terwijl het satan in action is. Dus, nee, dat onderschat ik niet. Echter, als Christen moeten we deze geesten kunnen onderscheiden, en juist dan is provoceren soms prima. Moet je maar eens in je omgeving kijken hoeveel mensen driftig, boos, beledigd of verontwaardigd worden wanneer je yoga of reikie aanvalt. Er zijn zelfs dwazen die denken dat Jezus een "reiki-master" was. Het is te absurd voor woorden. Besef wel dat wanneer mensen driftig of boos worden, dat je tegen de geest spreekt. De strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de duistere machten, en die strijd is in Jezus Christus gewonnen! EIS die overwinning op! Victory! Lead a life of victory in the name of Jesus!

Zo is dat. Mij moet je trouwens niet zeggen dat reacties anderen boos kunnen maken lol.  Veelal bijt ik op mijn tanden om de goede vrede te bewaren. 

Maar eens met kinderen wordt het wel complex. Je wordt daarmee geconfronteerd tijdens het huiswerk en met de examens. Ik ga daar gewoon met een alcoholstift over en verdedig dat met de godsdienstvrijheid. Ik ben vrij mijn religie te onderwijzen en in mijn godsdienst is er geen plaats voor de ET en genderideologie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Fundamenteel:

Lead a life of victory in the name of Jesus!

En deze uitdrukking krijgt dan óók eindelijk zijn diepliggende betekenis wanneer Hij in het vlees is gekomen.

Joh. 16

22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.

23 En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.

24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

25 Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen.

26 In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal;

27 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.

28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik zal nog eens champignons eten om op dat niveau te komen en er later op terugkomen

Mensen kunnen ook gewoon hun verstand gebruiken hoor, snap eigenlijk niet waarom je alles zo mysterieus wil maken. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Fundamenteel:

Zijn we wel opgewassen tegen de duivel? Als ik 1 ding geleerd heb is dat je deze beter nooit provoceert.

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:18

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Nicky O:

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:18

Wat komt angst er nu weer bij doen? Ware ik angstig ik zou me schikken en wel politiek correct zijn. Ik benoem dat onbevreesd, onverbloemd en afgewogen. 

18 minuten geleden zei TTC:

Mensen kunnen ook gewoon hun verstand gebruiken hoor, snap eigenlijk niet waarom je alles zo mysterieus wil maken. 

Snap niet waarom je stopte met dat basisinkomen promoten? :) Dat was uw ding en de monetaire reset. Zijn we onszelf nog?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Nicky O:

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:18

De sv schrijft de tekst zo; 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

De liefde bezitten, is nogal een item. De vol-maakte liefde. Dan denk ik ook aan die tekst dat de mens alles kan bezitten, maar de Liefde niet, dat hij niets is, of niets werkelijk heeft.

Bezit, aards bezit, geeft inderdaad direct daarbij de angst om het weer te verliezen.. 

Het ene geeft een richting aan naar de mens toe; het willen bezitten, hebben of begeren.

Het andere, de Liefde, richt zich vanuit de mens naar buiten toe, gevend. Drijft de vrees buiten..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Nicky O:

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:18

Kan een Christen zich wel eens angstig voelen?

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wat komt angst er nu weer bij doen? Ware ik angstig ik zou me schikken en wel politiek correct zijn. Ik benoem dat onbevreesd, onverbloemd en afgewogen. Snap niet waarom je stopte met dat basisinkomen promoten? Dat was uw ding en de monetaire reset. Zijn we onszelf nog?

Waarom zou je in een geldloze wereld een basisinkomen nodig hebben? Die monetaire reset is er enkel om te onthechten van deze 3D-wereld, misschien wordt het stilaan tijd om je eens goed te informeren? Zijn we onszelf nog?

3 minuten geleden zei Nicky O:

Jij vraagt je af of we opgewassen zijn tegen de duivel. Natuurlijk zijn we dat!

Als we het maar genoeg herhalen, zo blijft hij bestaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Nicky O:

Jij vraagt je af of we opgewassen zijn tegen de duivel. Natuurlijk zijn we dat!

Neen Christus is dat, en hij doet dat voor u. Maar zonder de wapenuitrusting ben je een zeer gemakkelijke prooi. Zelfs met wapenuitrusting blijft de duivel slimmer dan ons.

40 minuten geleden zei TTC:

Waarom zou je in een geldloze wereld een basisinkomen nodig hebben? Die monetaire reset is er enkel om te onthechten van deze 3D-wereld, misschien wordt het stilaan tijd om je eens goed te informeren? Zijn we onszelf nog?

Als we het maar genoeg herhalen, zo blijft hij bestaan.

Maar dat was uw ding waar veel mensen warm voor liepen. Plots viel dat stil... Jammer. 

Ik snap het onthechten van de 3D wereld wel. Maar we zijn hier wel gebonden aan natuurwetten waar ze er in 5D wellicht boven staan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Fundamenteel:

Neen Christus is dat, en hij doet dat voor u. Maar zonder de wapenuitrusting ben je een zeer gemakkelijke prooi. Zelfs met wapenuitrusting blijft de duivel slimmer dan ons.

In feite bedoelen jij en @Nicky O hetzelfde! Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Dat betekent dat we vergeven ZIJN, dat we genezen ZIJN (wie gelooft dat nog?). dat we geen angst hoeven te hebben, en dat we de duivel kunnen/zullen weerstaan. Het betekent dus ook dat we IN Christus tegen de duivel opgewassen zijn. Wanneer we het van ons"zelf" moeten hebben, zijn we niks! We zijn dan niet vergeven, niet genezen, we kunnen de duivel niet weerstaan en we zullen angstig door het leven gaan. Alle eer komt uitsluitend onze God en Verlosser, Jezus Christus, toe!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei WdG:

Deze persoon wordt wel degelijk aanbeden! Net zoals boeddha en mohammed. Het zijn anti-christussen, satan zelf in een ander jasje.

Ze worden op allerlei manieren aanbieden. Niet op de "klassieke" manier. En, je zegt het goed "mogelijk zelfs erger". Probleem met boeddha is dat deze "vredelievend" wordt neergezet, en daar trappen velen in. De Bijbel leert ons dat er slechts EEN Vredevorst is: Jezus Christus! Wat doet satan? Niks anders dan imiteren. De duivel is zo dom, God kan scheppen, de duivel niet, die kan alleen maar nabootsen, en dat doet satan met boeddha, een zgn. vredevorst neerzetten. Het tegendeel is waar. Deze nep-god leidt tot ellende. Er is slechts EEN Weg, EEN Waarheid: Jezus Christus! Alle andere wegen, inclusief boeddha, leiden tot de dood, tot ellende. Misschien is er een tijdelijk geluksgevoel met dit soort afgoden, maar, het is altijd tijdelijk. Verre van houden!

Er is maar één weg, dat is absoluut waar. Echter is het wel weer zo dat de bijbel ook zegt dat er volken zijn die de wet niet kennen, maar toch doen wat goed is. Hun geweten klaagt hen aan of pleit hen vrij. Ze getuigen daarmee dat Gods Geest in hun harten schrijft.  Maar ik houd het erop dat met Jezus er veel meer van die wijsheid te verkrijgen is én dat je alleen maar gered kan worden door geloof in Jezus.

2 uur geleden zei WdG:

Familie van Folkert?

Folkert ken ik niet 😁

2 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik ontken dat niet. Kijk naar @Robert Frans. Een zeer verlichtte geest, altijd christelijk doordacht en afgewogen reacties, telkens concreet. De individuele katholiek is het probleem niet, het is de hiërarchie voor me’

Oké, dan zitten we aardig op één lijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Fundamenteel:
1 uur geleden zei Nicky O:

Jij vraagt je af of we opgewassen zijn tegen de duivel. Natuurlijk zijn we dat!

Neen Christus is dat, en hij doet dat voor u.

Zo is dat. En niet voor u, maar in u, zodanig dat u, wie u denkt dat u bent, er niet meer is, maar wordt wie U was.

1 Kor. 15

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

 

men weze gewaarschuwd, laat ooit zo 1 dichtbij de mijne komen via de schoolbank, ik draai die ganse school ondersteboven. Erger dan een moslim zou doen. In genderideologie en 5G heb ik wel een sterke partner in hen gevonden. De vijand van mijn vijand...

Je verontwaardiging is tot op zekere hoogte begrijpelijk. Doch als u zichzelf niet corrigeert, word u een gevaar voor zichzelf en de samenleving.  

Wat betreft uw kinderen, die zijn niet van u. Zij zijn van God. Zij zijn zelfstandige individuen met een eigen lichaam en een eigen ziel, die hun eigen ontwikkelingsweg gaan. U mag een poosje voor hen zorgen, maar ze zijn niet van u en u bepaalt ook niet door wie of wat zij zich laten inspireren.  Een transgender is ook iemands kind en is ook een kind van God. Daar heeft u met uw tengels vanaf te blijven.

 

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters van ‘s levens hunkering  naar zichzelf. 
Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen gelijk hun te worden, maar tracht niet
hen aan jou gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug,
noch blijft het dralen bij gisteren.
Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten..
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen
snel en ver zullen gaan.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
een vreugde voor je zijn:
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is.

Kahlil Gibran

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dolce Vita:

Je verontwaardiging is heel begrijpelijk. Doch als u zichzelf niet corrigeert, word u een gevaar voor zichzelf en de samenleving.  Wat betreft uw kinderen, die zijn niet van u. Zij zijn van God. Zij zijn zelfstandige individuen met een eigen lichaam en een eigen ziel, die hun eigen ontwikkelingsweg gaan. U mag een poosje voor hen zorgen, maar ze zijn niet van u en u bepaalt ook niet door wie of war zij zich o

Misschien herken je dit wel?

Citaat

Fysiek en in hart en geest supergevoelig zijn, hoogbewust, intelligent, sterk reagerend op het collectief bewustzijn en de veldveranderingen, diep van binnen ongelukkig zijn (geweest) omdat de ultieme samenleving met een liefdevolle aanvoelende omgeving, niet leek te bestaan. Dit zijn zo enkele van de kenmerken waar vanuit de kristalmensen leven. Ze hebben met moeite geleerd (of kunnen dat nog steeds niet helemaal goed) om zich staande te houden in de grofstoffelijke maatschappij. Ogenschijnlijk hebben ze zich aangepast door ook een wat dichtere persoonlijkheidsjas aan te trekken, net als alle anderen. Maar van binnen, waar niemand het ziet en merkt, voelen ze zo ongelooflijk veel, doet alles zo'n pijn. Elke onbewuste onderlinge stemming of oneerlijkheid, alles wat niet volkomen open en zuiver is brengt hun hele systeem in de war. (bron)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Gaitema:

Er is maar één weg, dat is absoluut waar. Echter is het wel weer zo dat de bijbel ook zegt dat er volken zijn die de wet niet kennen, maar toch doen wat goed is.

Niet een is goed, dan God, dan Jezus, toch? Je hoeft de wet niet te kennen, je moet Jezus kennen. En dit is precies de reden waarom Jezus Zich toont in visioenen, in dromen, bijvoorbeeld aan moslims! NIEMAND heeft een excuus. Als mensen de Bijbel niet hebben, zorgt God er wel voor dat er Bijbels komen, bijvoorbeeld via stichtingen als Open Doors. En, als er volken zijn die dan nog geen Bijbels hebben, dan toont Jezus Zich Zelf! Hij doet dit NOOIT via boeddha of andere drek-goden. HIJ doet dat in Waarheid!

Citaat

Folkert ken ik niet 😁

Een voetballer uit dezelfde regio. Heeft nog een blauwe maandag bij jouw favoriete club gespeeld...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar dat was uw ding waar veel mensen warm voor liepen. Plots viel dat stil... Jammer. Ik snap het onthechten van de 3D wereld wel. Maar we zijn hier wel gebonden aan natuurwetten waar ze er in 5D wellicht boven staan.

Gebonden aan een geldmachine die wel of niet geld baart? Welke natuurwet is dat, domheid?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei TTC:

Misschien herken je dit wel?

 

Ja. Natuurlijk.  Doch ik weet ook wat er gebeuren kan indien iemand zich niet corrigeert. Kristalkind of niet. Zelfvernietiging is wat dat betreft net zo'n grote misdaad. 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Fundamenteel:

Maar het Vaticaan zegt dat het effectiever tot Maria te bidden is dan tot Christus? Wat zei Jezus tegen Maria toen Hij stierf? Vrouw, niet moeder. Begrijp me niet verkeerd, Maria is een vrouw van God. Wellicht letterlijk te nemen ook lol.

Johannes 19:26-27 Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

Hebreeën 4:14-15 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

Inderdaad. Daarom bidden wij ook:

1. Ik groet U, Dochter van God de Vader

Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is mèt U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

2. Ik groet U, Moeder van God de Zoon

Wees gegroet enz.

3. Ik groet U, Bruid van God de Heilige Geest

Overigens zijn er verschillende varianten van het Rozenkransgebed. De Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid is ook heel mooi, goed en effectief. Daarvan maakt het volgende gebed deel uit:

Eeuwige Vader, ik offer U op: het Lichaam en het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, - en de tranen en bitterheden van zijn allerheiligste Moeder - tot vergeving van onze zonden, en die van de hele wereld.

Omwille van Zijn smartelijk lijden, wees barmhartig voor ons, en voor de hele wereld.

 

Moge dit mensen raken in hun hart en geest, zodat wat troebel is in hun geest, helder wordt, en men ophoudt met scheiding maken in het Lichaam van Christus, daar het die mensen zelf afscheidt van het Lichaam, daar Hij Het Leven Is. 

Buiten Jezus Christus en de Heilige Kerk, Zijn Lichaam, geen zaligheid.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid