Spring naar bijdragen
Gaitema

Eindtijd

Aanbevolen berichten

15 minuten geleden zei TTC:

Ja, het afwerpen van de eigen cocon maakt mensen vaak angstig, het is dan beter om alles kapot te slaan dan om getuige te worden van wat je allemaal hebt kapot geslagen. Voorts prediken we verder over onze nakende wedergeboorten, zelfs op een manier waardoor je begint te denken dat zoiets bij Albert Heyn in het rek ligt.

:#

Het is natuurlijk best wel triest, maar je droge humor vind ik verfrissend en maakt me vrolijk.

Ook ik heb vroeger op rupsen getrapt. Als je net die tik van de christelijke molen hebt gehad, dan denk je in het begin dat je onderscheidingsvermogen  top is.  Terwijl je zelf dan over het bloemenveld heenwalst.  Met je hoofd  boven het maaiveld maai je dan alle andere bloemen het hoofdje eraf. Kwestie van inzicht daarin opdoen en het over een andere boeg gooien. Sommigen blijven er altijd in hangen.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dolce Vita:

Zo is dat. En of het wel  "een lagere gradatie" is, dat zal blijken als de Heer komt oogsten. Een christen die het goede kwaad noemt, en leugens en kwaadsprekerij over mensen en instellingen verspreidt, is waarschijnlijk zelf van "een lagere gradatie"  dan een vredelievende boeddhist die liefdevol is voor al wat leeft. Een zogenaamde christen die alles en iedereen wat ie niet kent veroordeelt en uitmaakt voor Satan, is welzeker "van een lagere gradatie" dan de zachtmoedige boeddhist die gevangenen in de gevangenis leert om hun agressie te beheersen en zo de liefde en de vrede te bevorderen. Alleen God Zelf ziet het hart van alle mensen aan.

Matteüs 7: 21-23

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 Aan de vruchten herkent men de boom. 

Het lijkt me niet aan ons om daar over te oordelen. Waarschijnlijk zal die Boeddhist ook wel het  één en ander van ons vinden. Er zijn tegenwoordig ook hindoes en boeddhisten die christenen vervolgen. Waarschijnlijk zien vele boeddhisten Jezus als een verlichte meester in de lijn van Ghandi, boeddha etc.. Maar hen ontbeert het zicht op Hem dat Hij meer is...  

4 uur geleden zei WdG:

Er is natuurlijk slechts één weg. We worden niet gered omdat we "goed" zijn. Die mensen waren zeker niet slechter. In feite is niemand goed, niet één, dan God! Als dat het criterium zou zijn, konden jij en ik het wel vergeten. We hebben Jezus hard nodig, om gered te worden.

Jouw vraag is eerlijk en duidelijk: hoe kan het dan dat er "goede" mensen niet gered worden of werden? Maar, in feite is het een verkeerde vraag. Volgens Gods norm bestaan er geen goede mensen, nu niet, vroeger niet, in Nederland niet, in China ook niet. Toch krijgt ieder mens een kans. Aan de schepping kan je al zien dat God bestaat. En, denk er eens over na:

Land1: Een totaal niet-Christelijk land. De Bijbel is amper bekend, misschien zelfs verboden. Stel Jezus verschijnt aan mensen in visioenen of dromen.

Land 2: De Bijbel is bekend. Daarnaast ook alle andere religieuze boeken. Mensen hebben vrijheid van mening, van geloof.

Zouden in "land 1" meer of minder mensen gered worden? Of kan je er niks over zeggen. We weten niet wat er in iemand omgaat. God kan Zich tonen in de laatste levensfase. Dat kan niemand nagaan. Het hebben van vrijheid en rijkdom kan een valkuil zijn. Ik durf er niks over te zeggen. Ik geloof in ieder geval er niet in dat er mensen zijn die "geen kansen" hebben. Nu weten we dat Jezus Zich toont aan moslims in dromen. Hoe weten we dat? Omdat we internet hebben. In de jaren '80 werden we niet op de hoogte gehouden. Misschien zijn Chinezen wel massaal tot geloof gekomen, omdat God Zelf ingreep! Misschien waren er wel ondergrondse kerken. We weten er eigenlijk weinig van af. Wat ik wel weet is dat God machtig genoeg is Zich te tonen en om mensen te redden.

Dank je voor de eerlijkheid. Trouwens, ik heb thuis de boek over de grondlegger van de Chinese huiskerkbeweging. Het boek: De Hemelse man over broeder Hun. Ken je dat? 

5 uur geleden zei TTC:

Zijn ze daar ook met de eindtijd bezig misschien?

Je zou het denken 🤣

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Gaitema:

Dank je voor de eerlijkheid. Trouwens, ik heb thuis de boek over de grondlegger van de Chinese huiskerkbeweging. Het boek: De Hemelse man over broeder Hun. Ken je dat? 

Ik neem aan dat je Yun bedoelt (en niet Hun?)? Back to Jerusalem. Zijn boek is omstreden (niet bij of door mij!), omdat sommigen niet geloven wat hij heeft meegemaakt. Natuurlijk is het niet controleerbaar, maar, ik geloof zeker in de mogelijkheid. En waarom zou Yun liegen? Dergelijke tekenen komen vandaag zeker nog voor. Hij wordt er ook van beschuldigd op geld uit te gaan, en eigenlijk is dat een interessant punt! Ik geloof dus, zoals je weet, dat God ons leven en overvloed geeft. Bij Yun lijkt dat dus het geval. Maar, hoe besteedt hij het geld? Een mooie uitspraak van hem is "Genade op genade doet ons de Waarheid kennen. We moeten luisteren naar wat God zegt. En als we die Waarheid uitdelen, zal het licht schijnen in het donker en zal de duisternis vanzelf verdrijven." Ik geloof dus ook dat een leven met Christus een leven van glorie naar glorie is. De kunst is te weten hoe we deze glorie actief kunnen maken, en mogelijk geeft Yun daar een goed antwoord op! Vertel maar eens iets meer over dit boek, Gaitema! Ik ben heel benieuwd!

bewerkt door WdG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei WdG:

Ik neem aan dat je Yun bedoelt (en niet Hun?)? Back to Jerusalem. Zijn boek is omstreden (niet bij of door mij!), omdat sommigen niet geloven wat hij heeft meegemaakt. Natuurlijk is het niet controleerbaar, maar, ik geloof zeker in de mogelijkheid. En waarom zou Yun liegen? Dergelijke tekenen komen vandaag zeker nog voor. Hij wordt er ook van beschuldigd op geld uit te gaan, en eigenlijk is dat een interessant punt! Ik geloof dus, zoals je weet, dat God ons leven en overvloed geeft. Bij Yun lijkt dat dus het geval. Maar, hoe besteedt hij het geld? Een mooie uitspraak van hem is "Genade op genade doet ons de Waarheid kennen. We moeten luisteren naar wat God zegt. En als we die Waarheid uitdelen, zal het licht schijnen in het donker en zal de duisternis vanzelf verdrijven." Ik geloof dus ook dat een leven met Christus een leven van glorie naar glorie is. De kunst is te weten hoe we deze glorie actief kunnen maken, en mogelijk geeft Yun daar een goed antwoord op! Vertel maar eens iets meer over dit boek, Gaitema! Ik ben heel benieuwd!

Broeder Yun ja. Mijn mobiel veranderde zijn naam in Hun 🤪  

In het boek staat over zijn vader, die militair was. Hij werd op een dag doodziek. Kanker. Alles aan bezittingen ging op aan de behandelingen en het hielp niks. Wanhopig vroeg de moeder van Yun zich af, hoe het verder moest. Eens was ze christen geweest door een Noorse evangelist.  Maar door het communisme is het bij haar in de vergetelheid geraakt. Maar Jezus openbaarde zich op een dag aan haar en zei: "Ik ben Jezus en ga jouw man genezen." Daarop viel ze vol ontzag voor God op de knieën en smeekte huilend Jezus om vergeving, dat ze Hem vergeten was. Daarop stond haar man ook kiplekker uit bed en ze riep toen heel het dorp bij elkaar om te laten zien wat Jezus met haar man gedaan heeft. Daarop starte ze een bijeenkomst om de Heer te aanbidden en dat was tevens de eerste huiskerksamenkomst. Haar zoon Yun ging later (de jaren 80) het land door als evangelist en begon overal huiskerken te stichten. Vele mensen genazen. Wonderen gebeurden. Deze trokken er op hun beurt er weer op uit en stichten ook weer gemeentes.

Zo heeft hij ook hele martelingen in de gevangenis moeten doorstaan. Een keer werd hij helemaal kapot geslagen. Hij lag letterlijk verbrijzeld in de gevangenis. Ook waren zijn nagels uit zijn handen getrokken, waarbij hij het bewustzijn verloor. Echter Jezus greep in. Al de botten heelden en hij moest de gevangenis uit van Jezus. Wonderwel stonden alle deuren gewoon open, tot aan de hoofdpoort buiten toe. Voor het gezicht van de soldaten liep hij naar buiten en ze zagen hem niet. God had hun ogen verblind. En dergelijke verhalen kom je in het boek veel tegen.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Gaitema:

Broeder Yun ja. Mijn mobiel veranderde zijn naam in Hun 🤪  

In het boek staat over zijn vader, die militair was. Hij werd op een dag doodziek. Kanker. Alles aan bezittingen ging op aan de behandelingen en het hielp niks. Wanhopig vroeg de moeder van Yun zich af, hoe het verder moest. Eens was ze christen geweest door een Noorse evangelist.  Maar door het communisme is het bij haar in de vergetelheid geraakt. Maar Jezus openbaarde zich op een dag aan haar en zei: "Ik ben Jezus en ga jouw man genezen." Daarop viel ze vol ontzag voor God op de knieën en smeekte huilend Jezus om vergeving, dat ze Hem vergeten was. Daarop stond haar man ook kiplekker uit bed en ze riep toen heel het dorp bij elkaar om te laten zien wat Jezus met haar man gedaan heeft. Daarop starte ze een bijeenkomst om de Heer te aanbidden en dat was tevens de eerste huiskerksamenkomst. Haar zoon Yun ging later (de jaren 80) het land door als evangelist en begon overal huiskerken te stichten. Vele mensen genazen. Wonderen gebeurden. Deze trokken er op hun beurt er weer op uit en stichten ook weer gemeentes.

Zo heeft hij ook hele martelingen in de gevangenis moeten doorstaan. Een keer werd hij helemaal kapot geslagen. Hij lag letterlijk verbrijzeld in de gevangenis. Ook waren zijn nagels uit zijn handen getrokken, waarbij hij het bewustzijn verloor. Echter Jezus greep in. Al de botten heelden en hij moest de gevangenis uit van Jezus. Wonderwel stonden alle deuren gewoon open, tot aan de hoofdpoort buiten toe. Voor het gezicht van de soldaten liep hij naar buiten en ze zagen hem niet. God had hun ogen verblind. En dergelijke verhalen kom je in het boek veel tegen.

Leuk zo'n mobiel die zijn eigen leven leidt??

Geweldig verhaal natuurlijk. Komt natuurlijk vaker voor. Wie liep nog meer de gevangenis uit? Wie werd mishandeld, maar genas direct? Overigens was dat ook de zwakheid in het vlees, waar Paulus aan "leed". Niks geen ziekte, maar beproevingen, omdat hij Jezus wilde volgen. Zo gaat het tegenwoordig ook. Christenen worden bespot, belachelijk gemaakt, geslagen, maar we weten zeker dat God met ons is. Wederom een bevestiging dat wonderen en genezingen gewoon voorkomen in deze tijd. Overigens was Yun niet de enige in zijn tijd en omgeving. Ken je Watchman Nee? Eveneens een Chinese prediker!

Je ziet, als de Bijbel verboden is, of als een land door boeddha, mohammed of een andere drekgod beheerst wordt, grijpt God Zelf in!

Het gaat niet om werken. Een boeddhist kan nog zo "vredelievend" lijken, met de nadruk op lijken, maar, zolang hij Jezus niet aanvaardt, baat het helemaal niks. Overigens is het opkomende boeddhisme een teken van de eindtijd. Misschien komt de anti-christ wel uit het boeddhisme. Iedereen richt zich op de islam, maar wees waakzaam. De tegenstander valt aan uit onverwachte hoek. De duivel manifisteert zich o.a. in het boeddhisme.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei WdG:

Leuk zo'n mobiel die zijn eigen leven leidt??

Geweldig verhaal natuurlijk. Komt natuurlijk vaker voor. Wie liep nog meer de gevangenis uit? Wie werd mishandeld, maar genas direct? Overigens was dat ook de zwakheid in het vlees, waar Paulus aan "leed". Niks geen ziekte, maar beproevingen, omdat hij Jezus wilde volgen. Zo gaat het tegenwoordig ook. Christenen worden bespot, belachelijk gemaakt, geslagen, maar we weten zeker dat God met ons is. Wederom een bevestiging dat wonderen en genezingen gewoon voorkomen in deze tijd. Overigens was Yun niet de enige in zijn tijd en omgeving. Ken je Watchman Nee? Eveneens een Chinese prediker!

Je ziet, als de Bijbel verboden is, of als een land door boeddha, mohammed of een andere drekgod beheerst wordt, grijpt God Zelf in!

Het gaat niet om werken. Een boeddhist kan nog zo "vredelievend" lijken, met de nadruk op lijken, maar, zolang hij Jezus niet aanvaardt, baat het helemaal niks. Overigens is het opkomende boeddhisme een teken van de eindtijd. Misschien komt de anti-christ wel uit het boeddhisme. Iedereen richt zich op de islam, maar wees waakzaam. De tegenstander valt aan uit onverwachte hoek. De duivel manifisteert zich o.a. in het boeddhisme.

Watsman Nee heb ik wel een keer iets van gehoord. Yun had wel een  ontmoeting met zo iemand, maar ik weet niet of hij dat nou was.

De antichrist gaat uit de hoek van de vrij metselaars komen. Het is pure satanisme wat die lui bedrijven.

Hij was de enige die toen de gevangenis uitliep, maar in de bijbel lees je het ook. 🙂

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei TTC:

Ja, het afwerpen van de eigen cocon maakt mensen vaak angstig, het is dan beter om alles kapot te slaan dan om getuige te worden van wat je allemaal hebt kapot geslagen. Voorts prediken we verder over onze nakende wedergeboorten, zelfs op een manier waardoor je begint te denken dat zoiets bij Albert Heyn in het rek ligt.

Je moet de cocon toch breken om er als vlinder uit te kunnen ontsnappen? Geen omelet zonder de schaal te breken he.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 12-6-2019 om 06:13 zei antoon:

BABYLON DE GROTE
Openbaring 14
19 b En God werd herinnerd aan Babylon de Grote, om haar de beker te geven met de wijn van zijn razende woede.


Openbaring  17
1 Eén van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en zei tegen me: ‘Kom, ik zal je het oordeel laten zien over de grote hoer die op veel waterstromen zit. 
2 Met haar hebben de koningen van de aarde seksuele immoraliteit bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken gemaakt met de wijn van haar seksuele immoraliteit.’

3 Hij bracht mij in de kracht van de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw op een scharlakenrood wild beest zitten dat vol godslasterlijke namen was en dat zeven koppen en tien hoorns had. 
4 De vrouw droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels.
5 Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een mysterie: ‘Babylon de Grote, de moeder van de hoeren en van de walgelijke dingen van de aarde.’ 
Toen ik haar zag, was ik erg verbaasd. 


7 Daarop zei de engel tegen me: ‘Waarom ben je verbaasd? Ik zal je het mysterie vertellen van de vrouw en van het wilde beest waar ze op zit, met zijn zeven koppen en tien hoorns. 
8 a Het wilde beest dat je hebt gezien, was, maar is niet, en staat toch op het punt uit de afgrond op te stijgen, en het gaat de vernietiging tegemoet. 

9 Hier komt het aan op verstand en wijsheid. De zeven koppen betekenen zeven bergen, waar de vrouw op zit. 
10 Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er en de andere is nog niet gekomen. Maar als hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 
11 En het wilde beest dat was maar niet is, is ook een achtste koning, maar het komt voort uit de zeven en het gaat de vernietiging tegemoet.

12 De tien hoorns die je hebt gezien, betekenen tien koningen die nog geen koninkrijk hebben gekregen. Maar ze krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest. 
13 Ze hebben één gedachte, en daarom geven ze hun kracht en autoriteit aan het wilde beest. 

15 Hij zei tegen me: ‘De waterstromen die je hebt gezien, waar de hoer zit, betekenen volken, menigten, landen en talen. 
16 De tien hoorns die je hebt gezien en het wilde beest, die zullen de hoer haten en zullen haar verwoesten en naakt maken. Ze zullen haar vlees opeten en haar helemaal met vuur verbranden. 
17 Want God heeft het in hun hart gegeven zijn gedachte uit te voeren, ja, hun ene gedachte uit te voeren door hun koninkrijk aan het wilde beest te geven, totdat de woorden van God vervuld zijn. 
18 De vrouw die je hebt gezien, betekent de grote stad die heerst over de koningen van de aarde.’
 

 

 

BABYLON DE GROTE HAAR VAL
18 Daarna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen met grote autoriteit, en de aarde werd verlicht door zijn glorie. 

2 Hij riep met een krachtige stem: ‘Ze is gevallen! Babylon de Grote is gevallen! Ze is een woonplaats geworden van demonen en een plaats waar elke onreine geest en elke onreine en gehate vogel zich schuilhoudt. 
3 Alle volken zijn het slachtoffer geworden van de wijn van de wellust van haar seksuele immoraliteit. De koningen van de aarde hebben seksuele immoraliteit met haar bedreven 
en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar schaamteloze weelde.’
8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en hongersnood. Ze zal helemaal met vuur verbrand worden,+want Jehovah* God, die haar heeft geoordeeld, is sterk.

 

bv.


3 Hij bracht mij in de kracht van de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw op een scharlakenrood wild beest zitten dat vol godslasterlijke namen was en dat zeven koppen en tien hoorns had. De 7 koppen zijn.

  1. Egypte 
  2. Assyrie
  3. Babylon
  4. Medo perzie
  5. Griekenland
  6. Rome
  7. Engels/Amerikaanse overheersing

 

Hier begint nieuwe toevoeging
nog een voorbeeld
15 Hij zei tegen me: ‘De waterstromen die je hebt gezien, waar de hoer zit, betekenen volken, menigten, landen en talen. 

Babylon verleende zijn welvaart en onafhankelijkheid en overmacht aan een stelsel van kanalen en wateren dier er waren en die aangelegd werden
Cyrus de grote legde die kanalen/ rivieren in het geheim om en babylon kon ingenomen worden
het symbolische profetische Babylon de hoer/ valse religie  die op vele wateren zit waant zich veilig, de wateren zijn in dit geval volkeren en politiek  die haar gunstig gezind zijn
in de afgelopen 3/4 decennia is de macht van politiek die aan haar zijde staat  sterk tot geheel afgenomen, religie heeft weinig tot niets meer in te brengen

Citaat

In 539 v.Chr. werd Mesopotamië een deel van het Perzische Rijk en werd Babylon bezet door Cyrus II, koning van de Perzische Achaemeniden.[25] Hij slaagde erin door een tot dan ongeëvenaarde manoeuvre de onneembare wallen van de stad te belegeren en in te nemen. Van de beroemde wallen van Babylon was er slechts één die doorgang gaf naar de koninklijke stadskern en dat was dan nog via de bazaar. Daarnaast was er ook de afwatering naar de Eufraat, maar die werd door dikke metalen hekken afgesloten, waar iemand die lang genoeg de adem had in gehouden om onder water te zwemmen tegenaan stootte. Cyrus of zijn staf smeedden een plan om de Eufraat toch als toegang te kiezen. Aan elke toegangspoort liet hij een grote legermacht zijn kamp opslaan om het signaal af te wachten. Op een avond toen er feest in de stad was, begonnen zijn soldaten stroomopwaarts een kanaal te graven om de Eufraat af te leiden. Toen het rivierpeil voldoende was gedaald trok een kleine voorhoede de stad binnen en kon de poorten openen, waarop het hele leger binnenstormde. Herodotus maakt melding van dit wapenfeit.[26] Het wordt tevens in de Hebreeuwse Bijbel verhaald.[27][28] Cyrus nam de stad zonder veel verweer van de dronken feestvierders in.
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Babylon_(stad)

Dit is hoe JG en ook ik denken dat het is 

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Dolce Vita:

Het is natuurlijk best wel triest, maar je droge humor vind ik verfrissend en maakt me vrolijk. Ook ik heb vroeger op rupsen getrapt. Als je net die tik van de christelijke molen hebt gehad, dan denk je in het begin dat je onderscheidingsvermogen  top is.  Terwijl je zelf dan over het bloemenveld heenwalst.  Met je hoofd  boven het maaiveld maai je dan alle andere bloemen het hoofdje eraf. Kwestie van inzicht daarin opdoen en het over een andere boeg gooien. Sommigen blijven er altijd in hangen.

Het Elaboration Likelihood Model heb ik zeer bruikbaar gevonden binnen het kader van een sociaal innovatief herstelonderzoek, op deze manier kon ik vrij eenvoudig de overgang maken van 3D naar 4D-5D. Het is ook op deze manier dat ik de trotse bezitter ben geworden van een reeks stoornissen, met kenmerken zoals een haast ondraaglijke gewetenslast, intens verdriet en een gevoel van sociale marginalisatie. En hier stopt het niet, hierover iets trachten te zeggen staat mainstream garant voor een berg verzwarende rationalisaties en aantijgingen die niet laten vermoeden dat ik in deze 3D-wereld nog enige overlevingskans heb. 

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Je moet de cocon toch breken om er als vlinder uit te kunnen ontsnappen? Geen omelet zonder de schaal te breken he.

Het is als die gekende pseudo-religieuze debatten waarin men letterlijk neemt wat metaforisch bedoeld wordt, niet moeilijk dat de destructie hoogtij viert.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei TTC:

Het Elaboration Likelihood Model heb ik zeer bruikbaar gevonden binnen het kader van een sociaal innovatief herstelonderzoek, op deze manier kon ik vrij eenvoudig de overgang maken van 3D naar 4D-5D. Het is ook op deze manier dat ik de trotse bezitter ben geworden van een reeks stoornissen, met kenmerken zoals een haast ondraaglijke gewetenslast, intens verdriet en een gevoel van sociale marginalisatie. En hier stopt het niet, hierover iets trachten te zeggen staat mainstream garant voor een berg verzwarende rationalisaties en aantijgingen die niet laten vermoeden dat ik in deze 3D-wereld nog enige overlevingskans heb. 

Het is als die gekende pseudo-religieuze debatten waarin men letterlijk neemt wat metaforisch bedoeld wordt, niet moeilijk dat de destructie hoogtij viert.

Maar broeder, ik ben niet verantwoordelijk voor die ellende in de wereld. Jij van alle mensen in de wereld kan toch enigszins plaatsen hoe beïnvloedbaar ik ben met wat er gaande is in onze wereld? Iedereen heeft stoornissen, maar dat is bij de meesten een blinde vlek. Ik moest 33 worden om tot een schokkende samenvatting van mezelf te komen. 

Het is daarom dat ik wil terugkeren en vasthouden aan onze christelijke normen en waarden. Maar als ik zoiets aanhaal doe je alsof het de christen zijn/haar fout is dat  er bv geen jubeljaren meer zijn. Ik ben nooit tegen u geweest. Maar wees je alleen op de onmacht in deze wereld er wat aan te doen. Het intense verdriet kan maar verwerkt worden als wij deze delen met God. 

Als je werkelijk naar 5D wilt, moet je voorbij gatekeepers. Laten we dit even astraal bekijken. Hoe hoger je op de ladder komt, te zwaarder je kan vallen eens de last/bewustzijn te zwaar wordt. Dat gebeurt niet van uw eerste poging, maar vraagt bikkelharde toewijding. Zoiets moet je leren, ieder via zijn weg/methodes. Mijn ervaring daarin is, dat we daar beter van weg blijven en de zaken hier en nu veranderen zodat we waardig zijn vanuit een hoger bewustzijn te leven. Kijk dan toch hoe diep de mensheid gevallen is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Ik ben inmiddels in 6D en voorbij de watchdemons. Lekker hoor.

Schitterend :)

Gisteren 14 juni. Kijk naar het schilderij achter de paus. Een zevenkoppig beest en de hoer van Babylon in purper.

https://www.nowtheendbegins.com/pope-francis-calls-energy-elites-to-vatican-city-demands-carbon-tax-scheme-pay-for-climate-change/

Wat zou dat dan met die carbontax te maken hebben? 🤔

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar broeder, ik ben niet verantwoordelijk voor die ellende in de wereld. Jij van alle mensen in de wereld kan toch enigszins plaatsen hoe beïnvloedbaar ik ben met wat er gaande is in onze wereld? Iedereen heeft stoornissen, maar dat is bij de meesten een blinde vlek. Ik moest 33 worden om tot een schokkende samenvatting van mezelf te komen. Het is daarom dat ik wil terugkeren en vasthouden aan onze christelijke normen en waarden. Maar als ik zoiets aanhaal doe je alsof het de christen zijn/haar fout is dat  er bv geen jubeljaren meer zijn. Ik ben nooit tegen u geweest. Maar wees je alleen op de onmacht in deze wereld er wat aan te doen. Het intense verdriet kan maar verwerkt worden als wij deze delen met God. Als je werkelijk naar 5D wilt, moet je voorbij gatekeepers. Laten we dit even astraal bekijken. Hoe hoger je op de ladder komt, te zwaarder je kan vallen eens de last/bewustzijn te zwaar wordt. Dat gebeurt niet van uw eerste poging, maar vraagt bikkelharde toewijding. Zoiets moet je leren, ieder via zijn weg/methodes. Mijn ervaring daarin is, dat we daar beter van weg blijven en de zaken hier en nu veranderen zodat we waardig zijn vanuit een hoger bewustzijn te leven. Kijk dan toch hoe diep de mensheid gevallen is.

Ik weet niet waarom je alles zo moeilijk wil maken eigenlijk, de antwoorden staan vandaag gewoon op internet.

50 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik ben inmiddels in 6D en voorbij de watchdemons. Lekker hoor.

Ja, men wil blijkbaar absoluut de boekjes volgen, zo kunnen we nog wel eeuwen bezig blijven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Maar broeder, ik ben niet verantwoordelijk voor die ellende in de wereld.

Om ons te begeven van 3D naar 5D kunnen we gebruik maken van verschillende denksporen, alsof je in je hersenen gaat zitten en een routeplanner volgt. Tijdens een dergelijke oefening kom je soms obstakels tegen die je tijdelijk kan parkeren om ze nadien vakkundig weg te werken, het zogeheten loslaten. Het is ook op deze manier dat we kunnen zien hoe we als maatschappij vastgeroest zitten in een systeem dat eigenlijk een loopje neemt met de mensheid. Maar dat zien we pas wanneer we de oefening effectief maken, niet wanneer daar geen aandacht en/of interesse voor bestaat. Pioniers zullen dan ook zeggen dat veel problemen in stand worden gehouden door de manier waarop we denken, net zoals ze getuige worden van een wereld die dagelijks hun ongeloof tart.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei WdG:

Je ziet, als de Bijbel verboden is, of als een land door boeddha, mohammed of een andere drekgod beheerst wordt, grijpt God Zelf in!

Het gaat niet om werken. Een boeddhist kan nog zo "vredelievend" lijken, met de nadruk op lijken, maar, zolang hij Jezus niet aanvaardt, baat het helemaal niks. Overigens is het opkomende boeddhisme een teken van de eindtijd. Misschien komt de anti-christ wel uit het boeddhisme. Iedereen richt zich op de islam, maar wees waakzaam. De tegenstander valt aan uit onverwachte hoek. De duivel manifisteert zich o.a. in het boeddhisme.

Wat ik zie, is dat alle religies er een eigen God van maken. Inclusief het christendom. En daarmee verder alleen 'de rest' verdoemen.

Wat ik dan niet zie, is het Licht in de woorden waarin blijkt dat Hij werkzaam is, om de ander in het hart te raken of om daarmee te delen, of te geven.

Met andere woorden; het hakken met het zwaard is de Waarheid brengen, en niet vertellen dat 'de rest' niet deugd.

De Waarheid zelf maakt het onderscheid.

 

Log 50

Jezus zei:
Als ze je vragen: Waar kom je vandaan?,
zeg dan: Wij zijn gekomen uit het licht,
van waar het licht uit zichzelf ontstond.
Het is opgestaan en openbaarde zich in hun beeld.
Als ze zeggen: Wie ben je?,
zeg dan: Wij zijn zijn kinderen
en de uitverkorenen van de levende vader.
Als ze vragen:
Wat is het teken van de vader die in jou is?,
zeg dan: Het is een beweging en een rust.

Thomas Evangelie.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei thom:

Wat ik zie, is dat alle religies er een eigen God van maken. Inclusief het christendom. En daarmee verder alleen 'de rest' verdoemen.

Of ze claimen allemaal dezelfde God alsof ze die kunnen bezitten om anderen te onderwerpen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei TTC:

Of ze claimen allemaal dezelfde God alsof ze die kunnen bezitten om anderen te onderwerpen?

Dat is door de eeuwen heen wel gebleken, dat de mens dit graag doet.

Echter, hoe kan de mens God bezitten, anders dan alleen dat deze mens zich aan Hem overgegeven heeft.

En dan bezit God de mens.. weer.

Joh. 17

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei thom:

Dat is door de eeuwen heen wel gebleken, dat de mens dit graag doet.

Met je eens, het verhaal van roepen in de woestijn wordt steeds duidelijker naarmate een herstelonderzoek of religieuze introspectie vordert, zelfs in die mate dat de gnostici aller tijden wel eens een punt zouden kunnen hebben. En wie zou dit vervolgens dan willen ontkennen of verdonkeremanen? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Fundamenteel:

Schitterend

Het hedendaagse 3D-denken is dominant inflatoir door de manier hoe we onze economie georganiseerd hebben, de weerbarstigheid hiervan kan best niet onderschat worden. Eenvoudige oefeningen tonen dat aan, simpelweg door te gaan omdenken in de vorm van deflatie. En dan wordt het bizar, zo zal men bijvoorbeeld zeggen dat het vrijgekomen geld bij deflatie moet vernietigd worden omdat het zou kunnen leiden tot hyperinflatie. Op basis hiervan wordt het quasi onmogelijk gemaakt om een redelijk debat te voeren, alsof je telkens in een inflatoire fuik gezogen wordt waarin logica geen optie meer is. Plaats dit gegeven binnen een ‘open dialoog’ omgeving en snel zal blijken dat de theorie toch veel eenvoudiger is dan de praktijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei TTC:

Ik weet niet waarom je alles zo moeilijk wil maken eigenlijk, de antwoorden staan vandaag gewoon op internet.

Ja, men wil blijkbaar absoluut de boekjes volgen, zo kunnen we nog wel eeuwen bezig blijven.

Ik maak het moeilijk? Ik? Neen daar ben ik niet mee akkoord. 

Ik zeg je al pagina's lang het simpel te houden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik maak het moeilijk? Ik? Neen daar ben ik niet mee akkoord. Ik zeg je al pagina's lang het simpel te houden. 

O, het repetitief doorvoeren van Jubel- en Heilige Jaren is nochtans een simpel concept, net zoals onkruid vergaat niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Fundamenteel:

Als het zo simpel zou zijn, waarom maak je zulk jubeljaar dan niet waar? We houden u niet tegen.

Misschien ben je wel een lichtwerker? 

Citaat

Lichtwerkers zijn mensen die een speciale zielenopdracht ervaren, een innerlijk gevoelde roeping, om vanuit hun kracht en bewustzijn een bijdrage te willen leveren aan de huidige transformatie van de aarde als ook aan de daarmee samenhangende transformatieprocessen van hun medemensen. Lichtwerkers zijn helpers die de bewoners op aarde voorbereiden op en begeleiden naar het nieuwe tijdperk de hogere dimensies. Zij willen anderen helpen met hun spiritualiteit, geestelijke ontwikkeling en zielsgroei. (bron)

 

bewerkt door TTC

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid