Spring naar bijdragen
Devootje

Waarom moet God op aarde komen?

Aanbevolen berichten

2 uur geleden zei Modestus:

Met alle respect voor jullie visie, beste @sjako en @Bastiaan73, maar Bijbel (en Jezus hemzelf) leert wel over de hel.

Nee, Sjeool, Hades, Gehenna en Tartarus wel. Ze hebben die woorden door elkaar gehusseld en daar het woord 'hel' aan gegeven. 

Sjeool = Hades betekent het gemeenschappelijke graf van de mensheid. Iedereen gaat daar naar toe, goede als slechte mensen. Gehenna, waar Jezus het over had, was de vuilnisbelt van Jeruzalem die altijd brandend werd gehouden en staat symbool voor eeuwige dood en vernietiging. Tartarus vervolgens is een soort van gevangenis voor gevallen engelen. Als je deze woorden door elkaar husselt heb je dus een brandende hel waar demonen zitten. Maar met de zuivere weergave van de betekenis heeft het niets te maken.

Jezus ging bijv niet naar Gehenna, maar naar Hades, oftewel naar het Graf. 

2 uur geleden zei Modestus:

U zult zeggen, het is een parabel en geen waargebeurde, maar dan betekent het dat Jezus verzon een fantastische verhaal / science fiction om zijn leerlingen morele lesje bij te brengen. Maar waarom zou Jezus zoiets verzinnen als het eenvoudiger kan?! 

Het is een verhaal vol symboliek, maar het gaat te ver dit uit te leggen onder dit topic.

1 uur geleden zei Plume:

Daarom zijn er denk ik ook zoveel priesters in die “hel”. Die hebben ze zelf gefabriceerd en anderen toebedacht. En vervolgens komen ze in hun eigen psychische bedenksel vast te zitten.  Er zijn een heleboel mensen met van die bijnadoodervaringen bekend waarin vooral priesters in de hel gezien worden. 

En jij gelooft dat? Die bijnadoodervaringen zijn hersenspinsels omdat de zuurstof wegtrekt uit de hersenen. Iedereen heeft zijn eigen beleving hierin.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sjako:

En jij gelooft dat? Die bijnadoodervaringen zijn hersenspinsels omdat de zuurstof wegtrekt uit de hersenen. Iedereen heeft zijn eigen beleving hierin.

Het is feitelijk gewoon wetenschappelijk waar dat wat jij hierboven zegt onjuist is en dat die mensen werkelijk waar uit hun lichaam zijn en voortbestaan en dat het menselijk bewustzijn dus niet dood gaat maar veel helderder waarneemt dan wanneer ze nog in het lichaam leven.  Maar ook jehova getuigen weigeren dat feit onder ogen te zien, want dan moeten ook zij toegeven dat hun kerkleer niet deugt. En dat mag niet van hun kerk. Het is een wetenschappelijk feit dat mensen die bijna dood zijn bijvoorbeeld objecten kunnen beschrijven die ze met geen mogelijkheid hebben kunnen hersenspinselen. En die feiten zijn geverifieerd gebleken. Veel kerken weigeren dit feit te onderkennen want dan verliezen ze hun macht. Maar dat schijnt niet gezegd te mogen worden. Toch is het zo.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei sjako:

Heb dit nooit wetenschappelijk onderbouwd gezien. Dus ik hou me aanbevolen.

Allemaal te vinden in de betere boekhandel en de groter bibliotheken. Allemaal goed gedocumenteerd en onderbouwd. Je zou kunnen beginnen met van Lommel. Als iemand zonder hartactiviteit en zonder hersenactiviteit  op de intensive care is binnengebracht, beademd wordt, en dan bovenop op het dak van het ziekenhuis een schoen ziet liggen en die nadat ie gereanimeerd is geworden met alle details beschrijft tot en met de manier waarop ze versleten zijn aan toe, en een arts de moeite neemt te gaan kijken en dan tot zijn stomme verbazing moet constateren dat daar een schoen ligt, met de kleur die werd beschreven door de patiënt en met de slijtage zoals die beschreven werd door de patiënt dan is dit een geverifieerd feit en dan moet aangenomen worden dat die patiënt op het dak is geweest terwijl zijn lichaam op de operatietafel lag.  Dat kun je nou wel niet leuk vinden, het is een geverifieerd feit. Punt uit.

En als het kunstgebit van een patiènt wordt uitgenomen omdat ie bewusteloos is binnengebracht en beademd moet worden, en een zuster rijdt de wagen met het kunstgebit daarop naar buiten op de gang en zet die kar per ongeluk op een andere kamer dan die van de patiënt, en de patiënt komt bij en zijn kunstgebit is kwijt. Als ie dan de zuster ziet en zegt ‘ u weet waar mijn kunstgebit is want u hebt de kar met het kunstgebit naar buiten gereden’,  en als dit feitelijk blijkt te kloppen dan is dat een geverifieerd feit en dan moet aangenomen worden dat de patiënt ofschoon hij met gesloten ogen op de operatietafel lag, die vrouw heeft gezien en de kar heeft gezien en heeft gezien dat zij de kar met het kunstgebit naar buiten heeft gereden. 

Dat kan een kerkleer nou wel niet leuk vinden, maar het zijn geverifieerde feiten. En de waarheid mag geen geweld worden aangedaan om een kerkleer overeind te houden.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En als een patiënt die bewusteloos op de operatietafel ligt, onder narcose is en geopereerd wordt, en tijdens de operatie een hartstilstand krijgt en gereanimeerd wordt, na afloop vertelt dat een inderhaast toegesnelde extra chirurg geen schoenkapjes droeg en dat zijn schoenen tijdens de operatie onder het bloed zaten,  en dit feitelijk waar blijkt te zijn geweest, dan is dit een geverifieerd feit en dan moet worden aangenomen dat ofschoon het lichaam van de patiënt op de operatietafel lag, de patiënt zelf, dus het wezenlijke van de patiënt, zich op een andere locatie binnen de operatiekamer heeft bevonden waardoor hij kon zien wie er binnenkwam, dat die persoon geen schoenkapjes droeg en dat zijn schoenen onder het bloed kwamen te zitten.  Geverifieerd feit. Punt uit.    En dat feit kan een kerkgenootschap  dan wel niet bevallen dat doet niets af aan het geverifieerde feit. 

En wat vertellen die in het lichaam teruggekeerde patiënten over God? Unaniem? Dat God Liefde is!   Zelfs hen die een negatieve dus een duisterniservaring hebben gehad vertellen dat God Liefde is. En zij werden geholpen door God. Ook in hun duisterniservaring schoot God hen te hulp toen zij Hem riepen.  Gelovigen en van tevoren ongelovigen. Geen verschil.    En wat vertellen die mensen nadien,, dat het in het leven alleen maar draait om liefde.    En lees nou nog maar eens in de bijbel wat Jezus als enige gebod gaf.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En kerkgangers zijn na een dergelijke ervaring allemaal minder kerks of zelfs niet kerks meer maar wel gelovig. En ongelovigen zijn gelovig geworden maar ook niet kerks. Of beter gezegd: ze wéten!  Ze weten het zeker.    Uit het onderzoek komt naar voren dat God Liefde is en dat het Liefde is waar het in het leven om draait. Geen van allen zijn ze nog bang voor de dood. Ook hen die in duisternis terechtkwamen niet, want ze werden geholpen door de God die Liefde is. En dat mag dan misschien niet stroken met de kerkleer, het strookt helemaal met wat Jezus heeft gezegd en laten zien. 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Aristarkos:

Omdat degene waar de Heere Jezus het tegen had, de waarheid in de Schriften niet geloofde, juist zoals vele christenen nu.

De schriftgeleerden en Farizeeërs geloofden wel in de waarheid van de Schriften. Zij interpreteerden die waarheden in de Schriften wel op een eigen manier, wat Jezus heel vaak afkeurde. 

2. Dus volgens u Jezus verzon een verhaal die paste in de context van hun valse leer? Maar als die leer vals is, waarom zou Jezus bijdragen aan de ontwikkeling van die leer door een nieuwe fabel te verzinnen? Als ik bijvoorbeeld moslims wil toespreken met de bedoeling om hen te bekeren tot mijn geloof, wat heeft het voor zin als ik een nieuwe verhaal verzin over Mohammed en zijn Allah die de moslims zouden goedkeuren? Door aan de valse leer aan te passen, kan ik nooit iemand ergens van overtuigen.

3. Ik heb niks tegen de door u aangehaalde citaten. Er is inderdaad geen leven in de hel met al haar positieve kenmerken, zoals we dat op aarde kennen. Maar helaas betekent het niet dat het bewustzijn voorgoed verdwijnt. Daar heeft Bill Wiese ook over  gesproken in een andere video.

1 uur geleden zei sjako:

Jezus ging bijv niet naar Gehenna, maar naar Hades, oftewel naar het Graf. 

Maar wat bedoelt u met het graf? Het stof van de aarde? Of kuil in de grond voor het dode lichaam?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Modestus:

De schriftgeleerden en Farizeeërs geloofden wel in de waarheid van de Schriften. Zij interpreteerden die waarheden in de Schriften wel op een eigen manier, wat Jezus heel vaak afkeurde.

Als ze de waarheid van de Schriften geloofden, waarom geloofden ze dan niet dat Jezus de Christus was? Mat. 5:20 weerspreekt deze uitspraak van jou al « Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan ». Mar. 7:8 en 9 « Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele. En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden ». Ze geloofden niks van wat de Schriften zeggen, ze hadden hun eigen geloof.

7 minuten geleden zei Modestus:

2. Dus volgens u Jezus verzon een verhaal die paste in de context van hun valse leer? Maar als die leer vals is, waarom zou Jezus bijdragen aan de ontwikkeling van die leer door een nieuwe fabel te verzinnen? Als ik bijvoorbeeld moslims wil toespreken met de bedoeling om hen te bekeren tot mijn geloof, wat heeft het voor zin als ik een nieuwe verhaal verzin over Mohammed en zijn Allah die de moslims zouden goedkeuren? Door aan de valse leer aan te passen, kan ik nooit iemand ergens van overtuigen.

Nee, de Heere verzon helemaal niks. De Rijke Man vraagt Abraham om iemand van de doden naar zijn broeders te zenden. Hij meent dat de doden zonder meer een opdracht kunnen vervullen, want zij zijn in zijn voorstelling bewust. Abraham wijst dit verzoek af en verwijst naar Mozes en de Profeten. Dit was de eerste correctie, want deze kennen geen bewust voortlevende van de lichamen gescheiden zielen. De Rijke Man meent dat zijn broeders hieraan niet genoeg hebben en zegt: « Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen ging, zij zouden zich bekeren. » Abraham weigert andermaal de inwilliging en zegt: « Indien zij Mozes en de Profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. » Hiermee verkondigt de Heere de opstanding. Niet die van het lichaam, gewoonlijk de opstanding des vleses genoemd, maar de opstanding der doden. Dit staat allemaal in de Schrift.

19 minuten geleden zei Modestus:

3. Ik heb niks tegen de door u aangehaalde citaten. Er is inderdaad geen leven in de hel met al haar positieve kenmerken, zoals we dat op aarde kennen. Maar helaas betekent het niet dat het bewustzijn voorgoed verdwijnt. Daar heeft Bill Wiese ook over  gesproken in een andere video.

Jij gelooft dus ook niet wat de Schrift je wil leren over de doden en wat er van ze overblijft. God bewaart inderdaad iets van de mens, Paulus schrijft daar het volgende over in 1 Thes. 5:23 « En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus ». Die « uw » is onze onbewuste van alles afgesneden « ikheid » in de dood, dat bewaart God op een voor ons onbekende manier.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Aristarkos:

Dank je wel Kaasjeskruid.

De hel ontkennen is wel een van de domste dingen die je kunt doen.

En ik zag een grote witte troon en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het Boek des levens. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het graf gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en het graf [Gr. hades] werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. (Op.20:11-15, HSV)

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Joh.11:24, HSV)

Niks annihilatie, niks zielenslaap en niks geen alverzoening!

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

De hel ontkennen is wel het domste wat je kunt doen.

En ik zag een grote witte troon en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het Boek des levens. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het graf gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en het graf [Gr. hades] werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. (Op.20:11-15, HSV)

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Joh.11:24, HSV)

Niks annihilatie, niks zielenslaap en niks geen alverzoening!

De poel des vuurs is de tweede dood, dat lees ik ook, wat ik echter niet lees is dat het de hel is, jij wel?

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Fundamenteel:
26 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dat komt neer op leedvermaak. Is daar plaats voor in de hemel denk je?

Ik hoop het, enfin als ik mag gaan :D

Volgens mij heb je er dan helemaal niets van begrepen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Aristarkos:

De poel des vuurs is de tweede dood, dat lees ik ook, wat ik echter niet lees is dat het de hel is, jij wel?

De tweede dood is de poel van vuur, dat is wat ik lees. Daar kom je in terecht als je weigert God te geloven. Dat is een eeuwige toestand van pijn waar je nooit weer uit kunt komen. Brand je maar niet aan dat vuur.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

De tweede dood is de poel van vuur, dat is wat ik lees. Daar kom je in terecht als je weigert God te geloven. Dat is een eeuwige toestand van pijn waar je nooit weer uit kunt komen. Brand je maar niet aan dat vuur.

 

Waaruit maak je op dat dit « eeuwige pijn » is? Is de God waarin jij gelooft dan zo gemeen dat iemand eindeloos brand? Frappant.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Aristarkos:

Waaruit maak je op dat dit « eeuwige pijn » is? Is de God waarin jij gelooft dan zo gemeen dat iemand eindeloos brand?

Niks gemeen. Volkomen rechtvaardig.

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. (Heb.6:1-2, HSV)

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

De tweede dood is de poel van vuur, dat is wat ik lees. Daar kom je in terecht als je weigert God te geloven. Dat is een eeuwige toestand van pijn waar je nooit weer uit kunt komen. Brand je maar niet aan dat vuur.

Aldus een door de hel geobsedeerde meneer. Mijn interpretatie van je onderschrift:

"verheug u punt en el slash de hel"

Verheugen en de hel in één url.

Anyway, je maakt God hiermee tot een karikatuur:

"Geloof in Mij of brand voor eeuwig in de hel! Met heel veel pijn! Kwelling! Verdoemenis! En nog veel en veel erger joh!"

Angst voor de hel als geloofsmotivatie? Meh...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Niks gemeen. Volkomen rechtvaardig.

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. (Heb.6:1-2, HSV)

Waar ik nou heel benieuwd naar ben is of jij wel eens een studie hebt gedaan naar het woord dat in onze bijbels met « eeuwig » word vertaald, als ik een gokje maak, nee.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Aristarkos:

Waar ik nou heel benieuwd naar ben is of jij wel eens een studie hebt gedaan naar het woord dat in onze bijbels met « eeuwig » word vertaald, als ik een gokje maak, nee.

Ah, schei toch uit met je studie. Die zelfverzonnen rommel die jij hebt bestudeerd deugt van geen kant.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Ah, schei toch uit met uit studie. Die zelfverzonnen rommel die jij hebt bestudeerd deugt van geen kant.

En dat is de ware Bijbel student aan het woord? Hoe rood is je gelaat nu eigenlijk?

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:

Aldus een door de hel geobsedeerde meneer. Mijn interpretatie van je onderschrift:

"verheug u punt en el slash de hel"

Verheugen en de hel in één url.

Anyway, je maakt God hiermee tot een karikatuur:

"Geloof in Mij of brand voor eeuwig in de hel! Met heel veel pijn! Kwelling! Verdoemenis! En nog veel en veel erger joh!"

Angst voor de hel als geloofsmotivatie? Meh...

Dat grote smurfenboek van jou maakt God tot een karikatuur.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid