Spring naar bijdragen
Lucy_

Geloven zonder Geloof

Aanbevolen berichten

2 uur geleden zei Wesley:

Pas als wij in Jezus Christus geloven, zal God in ons wonen door de Heilige Geest die dan in ons woont.

En Jezus, de Christus, de Zoon? Waar is Die?

Of is er nu van geen Drie-eenheid sprake?

Zo is daar dan in het lichaam; de Geest, de Zoon en de Vader, na overgave van '' de drie-eenheid van het zelf, verstand, hart, en ziel''.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

En Jezus, de Christus, de Zoon? Waar is Die?

Of is er nu van geen Drie-eenheid sprake?

Zo is daar dan in het lichaam; de Geest, de Zoon en de Vader, na overgave van '' de drie-eenheid van het zelf, verstand, hart, en ziel''.

 

Hi Thom,

Wat bedoel je precies met je vraag en opmerking?
Jezus Christus is nu in de hemel.

Johannes 14:1-7
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.


Bedoel je dat als de Vader, de Zoon en de Geest een drie-eenheid zijn dat ze niet op verschillende plekken kunnen zijn?
Als je wat anders bedoelde, ik hoor het graag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Wesley:
2 uur geleden zei thom:

En Jezus, de Christus, de Zoon? Waar is Die?

Of is er nu van geen Drie-eenheid sprake?

Zo is daar dan in het lichaam; de Geest, de Zoon en de Vader, na overgave van '' de drie-eenheid van het zelf, verstand, hart, en ziel''.

 

Hi Thom,

Wat bedoel je precies met je vraag en opmerking?
Jezus Christus is nu in de hemel.

Johannes 14:1-7
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.


Bedoel je dat als de Vader, de Zoon en de Geest een drie-eenheid zijn dat ze niet op verschillende plekken kunnen zijn?
Als je wat anders bedoelde, ik hoor het graag.

Er zijn veel Bijbelteksten die schrijven dat Hij wél in de mens is.

Wat nu?

5 minuten geleden zei thom:

Jezus Christus is nu in de hemel. (Wesley schreef dit)

 

5 minuten geleden zei thom:

5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

5 minuten geleden zei thom:

3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Dan door Mij.

Ik in hen, en Gij in Mij, opdat zij één zijn zoals Wij.

Hoe anders kun je je beter afvragen. Hoe anders zou het moeten gaan, dan door Hem, in ons.

Het kán alleen door de Verlosser :-) 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Er zijn veel Bijbelteksten die schrijven dat Hij wél in de mens is.

Wat nu?

Dan door Mij.

Ik in hen, en Gij in Mij, opdat zij één zijn zoals Wij.

Hoe anders kun je je beter afvragen. Hoe anders zou het moeten gaan, dan door Hem, in ons.

Het kán alleen door de Verlosser :-) 

Ik heb even gekeken en kon alleen deze bijbelverse vinden dat Jezus in de mens zit.
Jezus is het woord. Als we geloven, zit zijn Woord uiteraard in onze harten.
Ik hou van mijn vrouw, uiteraard kan ik dan ook zeggen dat mijn vrouw in mijn hart is.
Als we geloven in Jezus en Hem als heer zien, zit Jezus zeker in onze harten. Maar ik zie dit meer als figuurlijk.

Efe 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

Mischien dat je andere bijbel verzen hebt die we kunnen bekijken?
In jouw voorgaande posts meende ik te zien dat je gelooft dat Jezus/God in de harten van alle mensen zit, ongeacht of ze geloven of niet. Heb ik dat goed begrepen? Dit vind ik veel interessanter om over te praten met jou.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Wesley:

Ik heb even gekeken en kon alleen deze bijbelverse vinden dat Jezus in de mens zit.
Jezus is het woord. Als we geloven, zit zijn Woord uiteraard in onze harten.
Ik hou van mijn vrouw, uiteraard kan ik dan ook zeggen dat mijn vrouw in mijn hart is.
Als we geloven in Jezus en Hem als heer zien, zit Jezus zeker in onze harten. Maar ik zie dit meer als figuurlijk.

Efe 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

Mischien dat je andere bijbel verzen hebt die we kunnen bekijken?
In jouw voorgaande posts meende ik te zien dat je gelooft dat Jezus/God in de harten van alle mensen zit, ongeacht of ze geloven of niet. Heb ik dat goed begrepen? Dit vind ik veel interessanter om over te praten met jou.

Ik heb even gekeken en kon alleen deze bijbelverse vinden dat Jezus in de mens zit.

Rom. 8 9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

Jezus is het woord. Als we geloven, zit zijn Woord uiteraard in onze harten.
 

Het Woord is Geest, dus het Woord brengen, kan alleen inderdaad met het hart dat het geloof heeft, en de mond die daarmee Hem belijdt. 
Het geloof van Jezus Christus, dus niet 'ons' geloof, maar Zijn gift of fundament, of; het Zijne.

Ik hou van mijn vrouw, uiteraard kan ik dan ook zeggen dat mijn vrouw in mijn hart is.
Als we geloven in Jezus en Hem als heer zien, zit Jezus zeker in onze harten. Maar ik zie dit meer als figuurlijk.
 

Maar is het dan jouw hart, of hoort het Hem toe, wanneer Hij daarin zit? That's the question. 
Want er staat ook dat wij een ander hart krijgen, door Hem. En vanuit die verandering, kan Zijn bloed ons reinigen door die nieuwe bloedpomp. En vanuit die reiniging het verstand openen. En vanuit dat verstand en hart, de ziel beïnvloeden, de eigen wil, waardoor het; Heb Mij lief, met heel uw hart, heel uw verstand, en heel uw ziel voor mij een letterlijke betekenis krijgt, als verandering van het lichaam; de weg recht maakt voor Hem, de oude mens zijn hart, verstand en ziel overgeeft aan de werking van de Geest. Van een aards lichaam in een hemels lichaam. Zeg maar; Gods Tempel.


Efe 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;
18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

Kenoerte, wat een tekst. :-) 

Mischien dat je andere bijbel verzen hebt die we kunnen bekijken?

Joh. 17;
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
Ik gaf deze al half, maar welk bewijs wil je beter kunnen hebben dat de Zoon in ons is, en de Zijnen hiermee gevonden heeft omdat dezen Hem her-kend hebben; 7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.
Omdat 'zij waren van U' in ons gereageerd heeft op het Woord.'' Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.''
''Zij waren Uw'' dat is; het Leven wat het Licht der mensen was.. maar vergeten in de mens licht te wachten. Misschien bedoel je dat met het onderstaande;

In jouw voorgaande posts meende ik te zien dat je gelooft dat Jezus/God in de harten van alle mensen zit, ongeacht of ze geloven of niet. Heb ik dat goed begrepen? Dit vind ik veel interessanter om over te praten met jou.

Wel schreef ik dat het tot geloof komen, Hem bewust worden is in ons. Wat dan tot Leven komt, is wat het Licht is, en wordt door het Licht opgewekt. Noem het een vonk, wat tot een Vuur(Geest) wordt, een zaad (het zaad Jezus Christus) wat een (Levens)boom wordt, geworteld in het Levende water, dat Geest is.

God is Geest. En zo is het opstandingslichaam; de Heere uit de Hemel. 

Oh ja, 1 Kor. 15 dus ook als tekst. :-) 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-8-2020 om 09:21 zei Fundamenteel:

Een politieke partij kan nooit christelijk zijn. Ik ga niet zeggen dat ik een grote voorstander van het kapitalisme ben, alles voor- en nadelen. Ik houd alleen mijn hart voor de toekomst vast als ik zie wat we in ruil gaan krijgen. En ze zijn het nu al vakkundig aan het ontmantelen om wellicht een communisme in te voeren.

Bye bye Europe

Wat een flauwekul weer, het communisme wordt enkel nog in een paar obscure staten in het Verre Oosten aangehangen. Democratiseren van de economie is heel wat anders, dat gaat via cooperaties met vooral de werknemers als aandeelhouders en een flinke vinger in de bedrijfsvoering. Zonder de minimumbehoeften komen mensen niet aan yoga meditatie toe en in teveel landen zijn die niet gegarrandeerd. En zelfs in dit deel van de wereld gaat het vooral om vervuilen en consumeren in plaats van de Heerschappij van God centraal stellen in het leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei zendeling:

Wat een flauwekul weer, het communisme wordt enkel nog in een paar obscure staten in het Verre Oosten aangehangen. Democratiseren van de economie is heel wat anders, dat gaat via cooperaties met vooral de werknemers als aandeelhouders en een flinke vinger in de bedrijfsvoering. Zonder de minimumbehoeften komen mensen niet aan yoga meditatie toe en in teveel landen zijn die niet gegarrandeerd. En zelfs in dit deel van de wereld gaat het vooral om vervuilen en consumeren in plaats van de Heerschappij van God centraal stellen in het leven.

Hoeveel invloed denk je dat China hier heeft? Zoek de onzin er maar eens van uit voor ge denkt met mij mee te kunnen boeren op internationaal niveau. Amerika met hun Biden wordt een socialisme als die president wordt. 

Waarom kan de loonlast niet omlaag? Omdat we niet kunnen concurreren met die mensenrechten schendende landen. In plaatsnvan dat te boycotten zijn ze er deals mee gaan doen en willen ze een zelfde systeem alhier lanceren. Samenwerken met China is als samenwerken met de nazi van weleer. Ook werkkampen waar politieke tegenstanders met een trein naartoe moeten he.

wat zijt ge dan met yoga vraag ik me af... Zet de HEERE eerst, leef ernaar en je zal zien hoe de wereld echt in elkaar zit. Do not ever lecture me on God. Uw vader is nog de duivel zolang je die demonische rituelen gebruikt. Het zijn gateways voor boze krachten . Je kan het niet op eigen kracht, punt amen en uit en de andere krachten raadplegen is je van God afkeren. 

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid