Spring naar bijdragen
vragennaardeweg

Sabbat (rustdag) alleen voor Joden?

Aanbevolen berichten

Volgens Jacob Folkerts (Bethel magazine 2017) is de Sjabbat alleen voor Joden. Het vierde gebod verteld ons het volgende:

Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.

 

Het zesde gebod is 'gij zult niet moorden'. Betekent dat dit gebod ook alleen voor de Joden bedoeld is? Waarom is het vierde gebod alleen voor de Joden? In het eerste testament lees ik dat de Sjabat ook voor de vreemdelingen was? 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei vragennaardeweg:

Volgens Jacob Folkerts (Bethel magazine 2017) is de Sjabbat alleen voor Joden. Het vierde gebod verteld ons het volgende: Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt. Het zesde gebod is 'gij zult niet moorden'. Betekent dat dit gebod ook alleen voor de Joden bedoeld is? Waarom is het vierde gebod alleen voor de Joden? In het eerste testament lees ik dat de Sjabat ook voor de vreemdelingen was? 

Kan niet iedereen een moment van bezinning inlassen? Het resultaat van een dergelijke bezinning is nog een andere zaak natuurlijk, misschien is net dat de reden waarom het beperkt wordt?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei vragennaardeweg:

Volgens Jacob Folkerts (Bethel magazine 2017) is de Sjabbat alleen voor Joden. Het vierde gebod verteld ons het volgende:

Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.

 

Het zesde gebod is 'gij zult niet moorden'. Betekent dat dit gebod ook alleen voor de Joden bedoeld is? Waarom is het vierde gebod alleen voor de Joden? In het eerste testament lees ik dat de Sjabat ook voor de vreemdelingen was? 

 

De geboden (of woorden) zijn gegeven aan Israël (dus niet slechts aan de Joden). Het doel van die woorden is volgens mij dat Israël een speciale opdracht heeft, ten behoeve van de hele wereld. Daarom wordt Israël ook strenger getuchtigd dan de rest van de wereld. Dan neemt niet weg dat die woorden gewoon goed zijn voor de gehele mensheid. Het houden van de Sjabbat is goed, ook voor ieder mens persoonlijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De gangbare theologie is volgens mij dat christenen niet meer onder de Wet vallen. De Wet is een afspiegeling, een voorbode van het lichte juk van Jezus, met hulp van de Geest. Als je al regels zou willen, zou je kunnen beargumenteren dat de weinige minimale regels die gelden voor een christen zijn: geen seksuele immoraliteit, geen vlees van gewurgde dieren, geen vlees bezoedeld door afgoderij en geen bloed nuttigen. Lijkt me allemaal nogal tijdsgebonden en specifiek toegespitst op dr kwesties die destijds speelden in  t debat tussen Joodse christenen en niet-Joodse christenen.

Verder staat er zelfs in de Bijbel dat een christen zelf mag bepalen welke dag heilig voor hem is.

Ik denk dat t veilig is te concluderen dat moorden tegen Gods wil ingaat, maar dat God ons niets oplegt qua welke dag je zou moeten volgen als rustdag, of als dag om God te eren.

 

Sterker nog er staat volgens mij dat als je jezelf aan de Wet wil onderwerpen, je deze in zijn geheel zou moeten volgen ;) Als ware je een Jood.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je verwijst naar Handelingen. Daar staat dat je aan paar voorwaarden hoeft te voldoen. Maar als je even verder leest zie je staan dat de wet van Mozes sinds heugenis wordt voorgelezen. Bovendien als je alleen naar die 4 voorwaarden dat gericht is op de heidenen dan staat het belangrijkste gebod er niet bij: heb God lief bovenal en daaraan gelijk gesteld je naaste lief als jezelf. 

 

Discussie over de besnijdenis: dan zouden ze daar niet over te hoeven hebben omdat je dan kon zeggen de wet is afgeschaft ... Vanaf nu hoef je ook niet meer je vader en moeder te eren.... dat is allemaal voor Israël......

In de discussie over de besnijdenis kon verder dan gezegd worden dat de doop daarvoor is gekomen. Saillant detail dienstknecht van Paulus was eerst gedoopt en later besneden. 

 

Sabbat was ook voor de vreemdeling dus niet alleen Israël:

maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling [וְגֵרְךָ] die in uw steden woont”

 

 Is de Sjabbat niet een vooruitwijzing naar de eeuwige Sjabbat die komt? In Hebr.4:9 lezen we:

“Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.”

in Jesaja 66:23 lezen we dat in de toekomst de Sjabbat gevierd zal worden door heel de mensheid.

“En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here.”

 

Handelingen 15:19-21:

19Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, 20maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. 21Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.

 

In Mattheus wordt ook gesproken op Sjabbat. Dat als Hij terugkomt niet op Sjabbat zal zijn! 

 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik meen hieruit te begrijpen dat je een zevende dag adventist bent? Zoals ik al eerder zei, of probeerde te zeggen: "Het is goed om de sabbat te heiligen maar geen voorwaarde om met Hem gemeenschap te hebben." Zoals MysticNetherlands terecht aangaf leven we niet langer onder de wet. Vanaf het moment dat je Jezus aanneemt als je Koning leeft de wet in je hart, niet langer in de geboden. De wet eerbiedigen en bijvoorbeeld de sabbat in ere houden komt jezelf zeer ten goede maar het is geen voorwaarde. Ik probeer ook de sabbat te vieren en zie het als iets heel bijzonders, zelfs als een snijpunt tussen hemel en aarde, maar ik doe dat alleen maar omdat ik dat wil en omdat ik het goede ervan inzie en niet omdat ik dat volgens de wet zou moeten. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben het grotendeels met MN eens... het feit is vaak dat we als christenen vaak de Bijbel nemen als een boek dat af is, maar dat boek is een feit nooit af geweest... Handelingen was een voortdurend proces... In de eerste twee eeuwen van het christendom bestond deze vooral uit joden, en vele van die joden hielden zich aan de wet, daarom de tweeleding ook al in handelingen en zeker in het corpous paulinum de tweedeling tussen joden en heidenen die niet altijd van een leien dakje verliep. Daarom de verschillende vergaderingen hieromtrent.

Verder is het christendom uniek en hier wil ik de Dominicaan Schillebeeckx aanhalen dat het om een persoon gaat en niet om een leer.

Verder wil ik wel nog even Flash Gordon aanvullen... Want ik neig te denken dat iemand die niet zo begaan is met het Katholicisme zou kunnen denken dat de zondag een vervanging was van de sjabbat (op zaterdag), dat is echter in het Katholicisme niet het geval... De zondag was voor de christenen een feestdag omdat Jezus op die dag verrezen was, het was met andere woorden een wekelijks pasen,  het werd ook pas een echte rustdag onder Constantijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Flash Gordon:

In katholiek verstaan zijn de 10 geboden nog steeds actueel, maar volledig geplaatst in het licht van Christus. Zo houden we wel nog een rustdag/gebedsdag, maar op de dag die aan de verrijzenis is gewijd (zondag) 

De Mozaïsche Wet is niet meer geldig voor Christenen, daarvoor is de Wet van Christus in de plaats gekomen. Deze bevat wel herhalingen van de Tien geboden, maar gaan soms of eigenlijk vaak verder. Bijv. Je mag geen overspel plegen. Jezus zegt als je naar een vrouw blijft kijken om haar te begeren heb je eigenlijk al overspel gepleegd.

Paulus zegt ook dat niemand je mag veroordelen als je geen Sabat houdt omdat het een schaduw van toekomsitge dingen is. Kolossenzen 2:16

16 Laat niemand jullie oordelen om wat je eet en drinkt of om de viering van een feestdag of de nieuwemaan of een sabbat.  17 Die dingen zijn een schaduw van toekomstige dingen, maar de werkelijkheid is de Christus.

Net als de hele Mozaïsche wet trouwens waar Paulus in Hebreeen 10:1 zegt:

10 De wet is een schaduw van de toekomstige goede dingen maar niet de werkelijkheid zelf. Daarom kan hij aanbidders nooit met dezelfde slachtoffers die elk jaar opnieuw worden gebracht tot volmaaktheid brengen.

Als je de Sabbat viert dan moet je ook alle mozaïsche wetten aanvaarden.

Christus zal heer zijn van de Grote Sabbat, het Duizendjarig Rijk. Dan zal de hele aarde en de mensheid een periode van echte rust binnengaan.

Hebreeën 3 en 4 is ook best interessant om hier meer inzicht in te krijgen.

Als je de sabbat houdt dan is die op zaterdag. De zondag is ingesteld door keizer Constatijn en niet omdat hij nu zo'n vrome Christen was! Hij aanbad ook de zonnegod waar de zondag is vernoemd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei vragennaardeweg:

Je verwijst naar Handelingen. Daar staat dat je aan paar voorwaarden hoeft te voldoen. Maar als je even verder leest zie je staan dat de wet van Mozes sinds heugenis wordt voorgelezen. Bovendien als je alleen naar die 4 voorwaarden dat gericht is op de heidenen dan staat het belangrijkste gebod er niet bij: heb God lief bovenal en daaraan gelijk gesteld je naaste lief als jezelf. 

 

Discussie over de besnijdenis: dan zouden ze daar niet over te hoeven hebben omdat je dan kon zeggen de wet is afgeschaft ... Vanaf nu hoef je ook niet meer je vader en moeder te eren.... dat is allemaal voor Israël......

In de discussie over de besnijdenis kon verder dan gezegd worden dat de doop daarvoor is gekomen. Saillant detail dienstknecht van Paulus was eerst gedoopt en later besneden. 

 

Sabbat was ook voor de vreemdeling dus niet alleen Israël:

maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling [וְגֵרְךָ] die in uw steden woont”

 

 Is de Sjabbat niet een vooruitwijzing naar de eeuwige Sjabbat die komt? In Hebr.4:9 lezen we:

“Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.”

in Jesaja 66:23 lezen we dat in de toekomst de Sjabbat gevierd zal worden door heel de mensheid.

“En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here.”

 

Handelingen 15:19-21:

19Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, 20maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. 21Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.

 

In Mattheus wordt ook gesproken op Sjabbat. Dat als Hij terugkomt niet op Sjabbat zal zijn! 

 

 

 

Je trekt verkeerde conclusies. Ik geef op jouw voorbeeld ingaand aan dat je nog steeds niet mag moorden .  Alleen heb je nu niet een Wet die je dat oplegt maar een Geest die je dat influistert. Over t algeemen gelden de morele wetten welke niet overduidelijk cultuurgebonden zíjn nog steeds, zo je wilt spreken in termen van wetten en geboden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei MysticNetherlands:

Ik geef op jouw voorbeeld ingaand aan dat je nog steeds niet mag moorden

Omdat dit ook in de Wet van Christus geldt. Het is niet zozeer een Wet dat op schrift gesteld is, maar in de harten van Christenen geschreven. Vaak gaan ze verder dan de Mozaïsche wetten. Het mooie is dat dit lang van te voren was voorzegt in Jeremia 31. Interessant omdat dit mee te nemen om hier meer begrip van te krijgen.

Er komt een dag’, verklaart Jehovah, ‘dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda.  32 Het zal anders zijn dan het verbond dat ik met hun voorouders sloot op de dag dat ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden, “mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik hun echte meester was”, verklaart Jehovah.’ 33 ‘Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten’, verklaart Jehovah. ‘Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en in hun hart schrijven. Ik zal hun God worden en zij zullen mijn volk worden.’ 34 ‘En niemand zal zijn naaste en zijn broeder nog onderwijzen door te zeggen: “Ken Jehovah!” Want ze zullen mij allemaal kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen’, verklaart Jehovah. ‘Ik zal hun overtredingen vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.’

Dit volk bleek dus later de Christenen te zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

De Mozaïsche Wet is niet meer geldig voor Christenen, daarvoor is de Wet van Christus in de plaats gekomen. Deze bevat wel herhalingen van de Tien geboden, maar gaan soms of eigenlijk vaak verder. Bijv. Je mag geen overspel plegen. Jezus zegt als je naar een vrouw blijft kijken om haar te begeren heb je eigenlijk al overspel gepleegd.

Paulus zegt ook dat niemand je mag veroordelen als je geen Sabat houdt omdat het een schaduw van toekomsitge dingen is. Kolossenzen 2:16

16 Laat niemand jullie oordelen om wat je eet en drinkt of om de viering van een feestdag of de nieuwemaan of een sabbat.  17 Die dingen zijn een schaduw van toekomstige dingen, maar de werkelijkheid is de Christus.

Net als de hele Mozaïsche wet trouwens waar Paulus in Hebreeen 10:1 zegt:

10 De wet is een schaduw van de toekomstige goede dingen maar niet de werkelijkheid zelf. Daarom kan hij aanbidders nooit met dezelfde slachtoffers die elk jaar opnieuw worden gebracht tot volmaaktheid brengen.

Als je de Sabbat viert dan moet je ook alle mozaïsche wetten aanvaarden.

Christus zal heer zijn van de Grote Sabbat, het Duizendjarig Rijk. Dan zal de hele aarde en de mensheid een periode van echte rust binnengaan.

Hebreeën 3 en 4 is ook best interessant om hier meer inzicht in te krijgen.

Als je de sabbat houdt dan is die op zaterdag. De zondag is ingesteld door keizer Constatijn en niet omdat hij nu zo'n vrome Christen was! Hij aanbad ook de zonnegod waar de zondag is vernoemd.

Altijd weer boeiend, due ideeen van jou

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Flash Gordon:

Altijd weer boeiend, due ideeen van jou

Van mij? Haal ze rechtstreeks uit de Bijbel. Maar een Katholiek neemt het altijd wat ruimer natuurlijk. Zoals het gebod geen gesneden beeld te maken....

Galaten 3:13 is nog duidelijker

13 Christus heeft ons gekocht en ons verlost van de vloek van de wet door in onze plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is iedereen die aan een paal is gehangen.’

Dit staat in Deuteronomium 21

‘Wanneer iemand een zonde begaat, waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht en gij hangt hem aan een paal, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven, want een gehangene is door God vervloekt en gij zult het land dat de Here, uw God, u als erfdeel geven zal, niet verontreinigen.’
‭‭Deuteronomium‬ ‭21:22-23‬ ‭NBG51‬‬
 

Trouwens ook een belangrijke aanwijzing dat Jezus is gestorven aan een paal en niet aan een kruis.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Galaten 3:13

 

Dat Paulus helemaal in de lijn van de Tenach112 spreekt blijkt ook
hier, wanneer hij Deut. 21:23 citeert, waar staat: "[...] want een
gehangene is door God vervloekt [...]" Dat de Messias vervloekt
kan worden is voor de Jood heel moeilijk te accepteren, toch
komt het idee van een lijdende
Messias voor in het Judaïsme. De
Tenach geeft ons in Jesaja 53 een
typisch voorbeeld van de lijdende
Messias. Oorspronkelijk werd door
het Jodendom in Jesaja 53 hun
eigen Messias gezien, pas later is
men hier Israël voor in gaan vullen.
Belangrijk in dit vers is de vraag wat
er bedoeld wordt met 'de vloek van
de wet'. Staat hier dat de wet een
vloek is? Nee, er staat dat de wet
een vloek heeft. Evenals God geen
vloek is, terwijl er wel degelijk een
vloek des HEREN113 bestaat.
Wanneer we ons heel zwart-wit het
beeld van een rechter voor de
geest halen, dan zien we dat hij het
recht heeft om het zwaard te
gebruiken. Hij kan in bepaalde
gevallen de doodstraf ten uitvoer
laten brengen. De rechter heeft dus
een dodelijk zwaard, maar is de rechter een dodelijk zwaard?
Nee, natuurlijk niet, de man/vrouw kan ook een arme weduwe in
het gelijk stellen.
Wat is een vloek? De Summa Encyclopedie vermeldt: "Tot onheil
strekkende uitspraak [...]" Wat is nu die vloek van de wet? Het
Griekse woordje 'katara'114 is een samenstelling van het
voorvoegsel 'kata', dat 'neer-; tegen-' betekent en 'ara', dat
'verwensing' of 'vervloeking' betekent. Door het citaat uit
Deuteronomium 21:23 weten we dat er hetzelfde mee bedoeld
wordt als het Hebreeuwse woord 'qalal'115 Dit woord vinden we ook in Deuteronomium 11:26 "Zie ik houd u heden zegen en
vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de
HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar
de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de
weg die ik u heden gebied."
Hieruit blijkt dat de vloek van de wet het effect van
wetsovertreding inhoud. Je zou het kunnen vergelijken met vuur.
Wanneer je verkeerd met vuur omgaat wordt vuur tot een vloek:
je brandt je. Wanneer je er goed mee omgaat is datzelfde vuur
een zegen: het verwarmt je.
Dit vloekeffect, of de straf, van de wet, was op de Messias. Dit
komt ook overeen met Jesaja 53:5 "[...]de straf die ons de vrede
aanbrengt, was op hem [...]". De vloek van de wet is dus niet de
wet zelf, maar de bestraffing die staat op overtreding van Gods
wetten. Christus heeft ons dus vrijgekocht van de bestraffing die
staat op overtreding van de wet.
Tenslotte is het Griekse voorzetsel 'ek' interessant. Dit betekent
veel meer 'uit, vandaan' dan 'van'. Terwijl het ook kan wijzen op
een invloedsfeer waar je maar beter buiten kunt blijven116.
Jesjoea heeft ons dan dus niet vrijgekocht van de vloek der wet,
maar uit de vloek der wet. En deze vertaling komt weer overeen
met 1 Johannes 3:14 "Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de
dood in het leven."
Bron liefde als toetssteen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei sjako:

Van mij? Haal ze rechtstreeks uit de Bijbel. Maar een Katholiek neemt het altijd wat ruimer natuurlijk. Zoals het gebod geen gesneden beeld te maken....

Grappig hoe WTG'ers altijd denken dat ze de enige zijn die de bijbel kunnen lezen en het alleenrecht hebben op interpretatie.

En gesneden beelden, ach ja, uiteindelijk is een piñata ook een gesneden beeld. Daar heeft het WTG ook geen moeite mee. Dus nog even wat meer nieuw licht door de verduistering.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Mozaïsche wet was zo diepgaand en moeilijk te houden dat eigenlijk geen mens die kon onderhouden. Iedereen ging mank hieraan, niemand kon de Wet volmaakt onderhouden. Behalve jezus. Jezus is voor ons gestorven en heeft in die zin de vloek van de wet voor ons op zich genomen. De Wet werd afgeschaft. Daarom moeten wij ook geen dierenoffers etc meer brengen. Daarvoor in de plaats komt heel duidelijk de wet van Christus. Een Wet in ons hart geschreven zoals Ezechiël al profeteerde.

Galaten 6:2 2 Blijf elkaars lasten dragen, want zo vervul je de wet van de Christus.  

Romeinen 10:4 4 Want Christus is het einde van de wet, zodat iedereen die gelooft, rechtvaardigheid bereikt.

15 minuten geleden zei Thorgrem:

En gesneden beelden, ach ja, uiteindelijk is een piñata ook een gesneden beeld. Daar heeft het WTG ook geen moeite mee. Dus nog even wat meer nieuw licht door de verduistering.

Ach, je hebt niet alles gelezen..... 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Galaten 6:2 bron liefde als toeststeen

 

Galaten 6:2 - "Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van
Christus na.”
Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen wat het woord
vervullen betekent. Vervullen betekent niets anders dan
volmaken, of volledig uitvoeren. U kunt dit zelf controleren door
het woord vervullen op te zoeken in uw concordantie. Ieder vers
zal dit aantonen. Wanneer ik uw wensen vervul, dan voer ik uw
wensen uit.
Wanneer b.v. Psalm 145:19 zegt: "Hij vervult het verlangen van
wie hem eren, hij hoort hun klacht en komt te hulp.” dan zal ieder
begrijpen dat hier bedoeld wordt dat de HERE het verlangen
volledig ten uitvoer brengt. Wanneer Jesjoea in Mattheüs 5:17
zegt:"Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te
ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te
vervullen.” dan bedoelt Jesjoea dat Hij de wet tot de punt en de
komma zal houden. (lees de context van dit vers!).
Ten tweede: is de wet van de Messias een andere wet dan de
wet van Mozes? Houdt de Eeuwige er verschillende wetten op
na? Jesjoea zegt zelf alweer in Mattheüs 5: "Wie dan één van de
kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer
klein heten in het Koninkrijk der hemelen." Wie dus ook maar een
van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde
te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de
hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het
koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.
Het is dus uiterst kwalijk, wanneer we stellen dat Jesjoea de wet
vervuld heeft in de zin van opgeheven. We maken onze Koning
Jesjoea dan zelf tot een leugenaar. Ook Paulus wordt dan tot een
leugenaar, want hij zegt in Romeinen 7:12 "Zo is dan de wet
heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed." Ook
Jacobus heeft het over de volmaakte wet, der vrijheid216 en in
hoofdstuk 2:8 noemt hij dit de koninklijke wet, wat op zich heel logisch is. Immers koninkrijk, koning en wet horen toch
onlosmakelijk bijelkaar.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zeker wel. Het was enkel de moeite niet meer waard om ook daarop een reactie te geven. Knippen en plakken leren we allemaal al in de kleuterklas. Begrijpend lezen en in de context lezen is een ander verhaal. Dan kunnen interpretaties verschillen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De wet van Christus 'overlapt' de Mozaïsche wet op heel veel punten en gaat op sommige punten verder. Ga jij dan nog dieren offeren? Of hou je alle feestdagen zoals loofhuttenfeest etc? Nee, want die dingen waren een voorafbeelding van iets veel groters. En zo is het ook met de sabbat. Het is een voorafbeelding van een veel mooiere en grotere sabbat, het duizend jarig rijk. 

Jezus is dus wel degelijk het einde van de mozaïsche wet. Alle dierenoffers verwezen al naar het grote offer van Christus . Een offer met blijvend effect. Dierenoffers waren maar tijdelijk en zijn niet meer nodig. Dus het is gevaarlijk te zeggen dat de mozaïsche wet nog geldig is, want dan ontken je eigenlijk het offer van Jezus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is volgens mij niet echt theologisch-historisch gemeengoed om te concluderen dat de zondag als Dag de Heeren of hoe je dat ook spelt is ingesteld door Constantijn. Dat de naam gerelateerd is aan de Romeinse zonnegod staat er helemaal los van. Je kunt welhaast geen enkele dag kiezen of deze had al de naam van e.o.a. Romeinse godheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei MysticNetherlands:

Het is volgens mij niet echt theologisch-historisch gemeengoed om te concluderen dat de zondag als Dag de Heeren of hoe je dat ook spelt is ingesteld door Constantijn. Dat de naam gerelateerd is aan de Romeinse zonnegod staat er helemaal los van. Je kunt welhaast geen enkele dag kiezen of deze had al de naam van e.o.a. Romeinse godheid.

Historische kennis is nog wel eens hinderlijk voor een standpunt. We leven in een tijd van meningen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei sjako:

Als je de Sabbat viert dan moet je ook alle mozaïsche wetten aanvaarden.

Leg dit eens uit alsjeblieft. Als je geen overspel pleegt moet je dan ook alle andere mozaïsche wetten aanvaarden? Waarom zou iemand de sabbat niet mogen vieren? Valt dat onder dezelfde categorie als verjaardagen misschien?

10 uur geleden zei sjako:

Trouwens ook een belangrijke aanwijzing dat Jezus is gestorven aan een paal en niet aan een kruis.

Ook weer zo belangrijk maar niet heus.

9 uur geleden zei MysticNetherlands:

Het is volgens mij niet echt theologisch-historisch gemeengoed om te concluderen dat de zondag als Dag de Heeren of hoe je dat ook spelt is ingesteld door Constantijn. Dat de naam gerelateerd is aan de Romeinse zonnegod staat er helemaal los van. Je kunt welhaast geen enkele dag kiezen of deze had al de naam van e.o.a. Romeinse godheid.

Ik vind het in dit licht altijd nog interessant dat de zaterdag in veel talen nog steeds verwijst naar de sabbat. Sabado, sabato, Samstag, samedi als voorbeelden. In het Portugees wordt maandag de tweede marktdag genoemd, dinsdag de derde etc. hetgeen dus impliceert dat zondag de eerste marktdag is. Dit lijkt er volgens mij op te wijzen dat de sabbat eeuwenlang als de wekelijkse rustdag is beschouwd i.p.v. de zondag. Die rustdag was buiten het Jodendom onbekend en is blijkbaar door de Joden en christenen in de wereld geïntroduceerd. Nog altijd dank daarvoor. :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei vragennaardeweg:

Er is een hele strijdt gevoerd. Mensen die de zevende dag vierden werden zelfs vervolgd! Nergens in de bijbel staat dat de rustdag naar de eerste dag is verplaatst. Al in Genesis werd de zevende dag geheiligd. 

Het doel van alle dwaalleringen is om af te leiden van waar het werkelijk om gaat. De sabbat heiligen is goed maar het is niet de hoofdzaak.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid