Spring naar bijdragen
Magere Hein

Jehova's getuigen - Een sekte

Aanbevolen berichten

8 minuten geleden zei violist:

Ik wil niets suggereren  maar wat houdt de uitsluiting dan nog in? Er zijn verhalen van mensen die dan nergens meer welkom zijn. Zijn de verhalen waar of niet waar.

Fase 2. Herhalen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Magere Hein:

Laten we dan nu voor eens en altijd eens uitpraten dingo. Feit is dus dat ik NIET onfatsoenlijk ben geweest (hetgeen ik van een aantal forummers, waaronder jijzelf) niet kan zeggen).
Zogenaamd geïnteresseerd? Waar haal je dat zogenaamd vandaan? Zou jij niet bij de 144.000 gezalfden van God willen behoren? ALS @sjako goede valide redelijke en bewezen argumenten heeft voor die stelling, dan weet ik dat redelijke mensen (zoals jij en ik) acuut JG zullen worden!
De volgende beschuldiging die je uit is dat ik antwoorden negeer. Stel je vraag zou ik zeggen, want voor zover ik weet heb ik nog GEEN vraag genegeerd. Wat ik van een serieuze vraag wel verlang is dat ze eerlijk en inhoudelijk is. Geen onredelijke eis lijkt mij.
Dat ik steeds maar meer dezelfde vragen stel....Hoe zou dat toch komen denk je? Neem dit topic. Is daar ooit 1 antwoord op gekomen? Het blijft maar doormodderen en dreigen met de negeerknop.
En je fase-3 opmerking getuigt dan weer van uitermate onfatsoenlijk gedrag. 
 

Je blijft wel lang hangen in fase 3 dit keer, zou je niet naar fase 1 gaan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei violist:

Wie het geloof verlaat zal geen behoefte meer hebben bijeenkomsten te bezoeken lijkt me. Ik wil niets suggereren  maar wat houdt de uitsluiting dan nog in? Er zijn verhalen van mensen die dan nergens meer welkom zijn. Zijn de verhalen waar of niet waar. Ik heb het dus niet over diefstal e.d. maar over opzegging van het lidmaarschap van de WT, om wat voor reden dan ook. Niet dat ik overweeg me bij de JG aan te sluiten, maar voor een nieuw lid in het algemeen is het wel handig als hij vooraf weet waar hij aan begint. Hier een mooie gelegenheid die geruchten te ontkrachten als die in jouw omgeving niet voorkomen/toegepast worden.

Heb persoonlijk nog mensen gekend die verbannen waren, terzelfdertijd is ook heel de familie verdeeld geworden. Niet echt wat je een vredig tafereel kan noemen.

15 minuten geleden zei violist:

Over de leer zelf heb ik geen vragen, ik ken jullie zienswijze over de eindtijd, vredesrijk, 144.000 heersers etc. Zo heeft elke geloofsrichting zijn eigen visie. En allemaal gebaseerd op de bijbel. Het is maar net welke teksten je het belangrijkste vind, alle richtingen gebruiken bijbelteksten om hun gelijk aan te tonen. 

Ja, het is alsof we allemaal wachten op dat veelbelovende Vredesrijk, net zoals we dat punt telkens voor ons uit lijken te duwen. Spannend is het wel, ondertussen niets dan strijd waardoor nu net het omgekeerde waarachtiger lijkt.

8 minuten geleden zei Magere Hein:

Laat maar. Anders verlaag ik me tot hetzelfde dieptrieste lage "niveau"!

Onderzoek naar het diepere zelf vergt inderdaad wat moed.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Heb persoonlijk nog mensen gekend die verbannen waren, terzelfdertijd is ook heel de familie verdeeld geworden. Niet echt wat je een vredig tafereel kan noemen.

 

Kort bij moederdag wou ik hierover een blog schrijven... , maar ik had geen tijd genoeg, dus heb ik het nooit gepubliceerd... Op youtube is een filmpje te vinden van Brenda Lee waar ze (vrij hard) haar moeder geconfronteerd met de uitsluitingsregeling, en (heel pijnlijk) op het einde ook duidelijk maakt wat haar moeder gemist heeft (b.v. de geboorte van de zoon van Brenda Lee met ook heel zijn leven die eraan vast hing)... Brenda Lee was een tiener toen ze gedoopt werd en een tiener toen ze werd uitgesloten. De zoon heeft het natuurlijk zelf gewild dat zijn grootmoeder geen contact met hem had.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Magere Hein:

Zou jij niet bij de 144.000 gezalfden van God willen behoren?

Begrijp je eigenlijk wel wat het inhoud om bij de gezalfden te horen. Zo te horen aan deze vraag niet. Ik hoor niet tot de gezalfden. Ik heb de hoop een opstanding te krijgen op de aarde of Armageddon te overleven. Geef mij persoonlijk maar een mooi leven op aarde. Het lijkt mij heel boeiend om eeuwig leven te hebben op deze prachtige planeet wanneer alle ellende wordt weggedaan. Je leert dan echt je ware potentieel, ipv die kleine 90 jaar die je in dit samenstel hebt.

13 minuten geleden zei ZENODotus:Kort bij moederdag wou ik hierover een blog schrijven... , maar ik had geen tijd genoeg, dus heb ik het nooit gepubliceerd... Op youtube is een filmpje te vinden van Brenda Lee waar ze (vrij hard) haar moeder geconfronteerd met de uitsluitingsregeling, en (heel pijnlijk) op het einde ook duidelijk maakt wat haar moeder gemist heeft (b.v. de geboorte van de zoon van Brenda Lee met ook heel zijn leven die eraan vast hing)... Brenda Lee was een tiener toen ze gedoopt werd en een tiener toen ze werd uitgesloten. De zoon heeft het natuurlijk zelf gewild dat zijn grootmoeder geen contact met hem had.

Ze hebben een stok gevonden om mee te slaan hoor. Jg zijn heel vreedzame personen. Als er iemand uitgesloten is dan kan je daar geen contact meer mee hebben. Dat is puur gebaseerd op de Bijbel. Als je het daar niet mee eens bent dan moet je geen JG worden, zo simpel is het. Ik zal niet ontkennen dat het moeilijk is, maar dat zijn meer zaken in het leven niet. 

Wil de gemeente door God worden gebruikt en hem vertegenwoordigen, dan moet ze rein blijven en Gods gunst behouden. Anders zou God de hele gemeente uitstoten of afsnijden. — Opb 2:5; 1Kor 5:5, 6.

De apostel Paulus gaf op grond van de hem verleende autoriteit de opdracht een incestueuze hoereerder, die de vrouw van zijn vader had genomen, uit te sluiten (1Kor 5:5, 11, 13). Hij wendde deze autoriteit ook aan toen hij Hymeneüs en Alexander uit de gemeenschap sloot (1Ti 1:19, 20). Diotrefes daarentegen probeerde anderen kennelijk ten onrechte uit de gemeenschap te sluiten. — 3Jo 9, 10.

Deze teksten laten duidelijk zien dat het ook zo ging in de eerste Christengemeente en anno 2017 gaat het nu nog zo. Het is hard, maar noodzakelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei sjako:

Als er iemand uitgesloten is dan kan je daar geen contact meer mee hebben.

Zoals je het presenteert vindt ik het een vreemd verhaal. Wat je echter zegt is waar, niets in wat je zegt vindt ook maar enige aansluiting met wat ik geloof. Op die manier is er dus geen contact mogelijk en is dit wat naar mijn idee ook bedoeld wordt in de bijbel. Zelf mensen gaan uitsluiten en alle contact uit de weg gaan roept bij mij andere vraagtekens op.
met name iets wat Jezus ooit eens zei, komt dan in mij op. 

"Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen" 

Dat wat er voor mij ontbreekt binnen je verhaal is "heb je naaste lief, gelijk u zelve"
Dat het moeilijk is, is niet alleen maar omdat er meer dingen moeilijk zijn in het leven, maar het is  voor mij een weerspiegeling van wat je een ander aandoet, doe je ook jezelf aan.
Het is daarmee alleen maar een fractie van de last die jezelf voelt, de last die je een ander oplegt kan echter vele malen groter zijn.
JG zijn vreedzame mensen, is wat dat betreft voor mij niet waar, wat voor mij geldt is dat ze een vreedzame intentie hebben. Echter is dit iets wat geldt voor alle mensen en niet JG in het bijzonder.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat er mensen ge-excommuniceerd werden, dat is bekend en ook vandaag de dag is excommunicatie mogelijk. Bij bepaalde zeer ernstige zonden ben je automatisch uitgesloten van de Kerk en kun je dus niet meer de sacramenten ontvangen.
Ook veel protestantse kerkgemeenschappen kennen een tuchtregeling, doch vooral voor ernstige zonden die openlijk gepleegd zijn. De zondaar moet dan voor de kerkeraad verschijnen en spijt betuigen. Doet hij dat niet, dan kan hij ook "afgesneden worden" van de gemeenschap en mag hij onder meer ook niet meer aangaan bij het heilig avondmaal.
Niemand zal daar dan ook echt moeilijk over doen, want elke vereniging, organisatie en ook elk bedrijf kent wel mogelijkheden om leden of werknemers te royeren respectievelijk te ontslaan bij aanhoudend ongewenst verdrag.

De grote moeite die mensen bij de WTG-uitsluiting hebben is echter het totale doodzwijgen van de uitgeslotene. Zelfs zodanig, dat ook familieleden slechts heel beperkt tot niet met het uitgesloten familielid mag omgaan. Zelfs gewoon "hallo" tegen zo iemand zeggen op straat is al verboden, op straffe van zelf uitgesloten worden, en voor bruiloften en uitvaarten wordt je ook liever niet uitgenodigd. Zelfs niet als je eigen moeder wordt begraven.
Dit gecombineerd met de gewoonte enkel of voornamelijk vriendschappen te sluiten met JG en niet met "de wereld," en de gewoonte uitgeslotenen volstrekt en fundamenteel te wantrouwen en diens verhalen nooit voor oprecht en waar te zien, kan iemand in een totaal isolement brengen.
Zeker als je binnen een JG-gezin geboren en opgegroeid bent, raak je na uitsluiting heel je familie en ál je vrienden van de één op de andere dag kwijt. Die vriendin met wie je misschien al twintig jaar optrok, zal je ineens volstrekt negeren en strak langs je hen lopen als je haar op straat tegenkomt, nadat het ene beladen zinnetje "[jouw naam] is niet langer één van Jehovah's Getuigen" op de vergadering is uitgesproken.

Een dergelijk doodzwijgen heeft niets te maken met gezonde gemeenschapsdiscipline zoals je die in elke groep tegenkomt, maar is niet anders dan een keihard en liefdeloos pressiemiddel om de volgelingen strak in de hand te houden. Want niemand wil zo doodgezwegen worden, daar zijn we teveel groepsdieren voor.
Voor volgelingen die tevreden zijn met de leer en leefregels van het WTG, zoals Sjako en Sanne hier, zal dat uiteraard weinig problemen opleveren. Zij ervaren een liefdevolle, open gemeenschap met gelijkgestemden. Maar als je twijfels hebt over de leer en de macht van het WTG, en het WTG weet die twijfels niet weg te nemen, dan wordt het een totaal ander verhaal. Een verhaal die de tevreden volgelingen niet kennen en ook nooit van het WTG zullen leren kennen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Mcmadtasty:

Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen" 

Ten eerste kan ik over deze tekst zeggen dat het niet zeker is dat deze in de Bijbel thuishoort. In de meeste bijbelvertalingen staat daar ook een aantekening bij of wordt zelfs weggelaten. Maar laten we er van uitgaan dat deze legitiem is. 

In 1Kor 5 staat duidelijk dat je geen contact mag hebben met iemand die is uitgesloten, punt. Je kan het daar niet mee eens zijn natuurlijk, maar dan ontken je wat de Bijbel zegt of je ontkent dat Paulus de authoriteit had om dit te schrijven . In dat geval ga je tegen Christelijke regels in. Het is nu eenmaal een serieuse aangelegenheid. Als een Christelijke gemeente een boosdoener beschermt en niet uitsluit dan trekt God zijn Geest terug van die gemeente zoals ik eerder geschreven heb.

Maar het grootste bezwaar van deze discussie is dat het nu lijkt of JG hele dagen bezig zijn met mensen uit te sluiten terwijl dat heel weinig voorkomt. 

De meeste JG hebben trouwens ook vrienden buiten de gemeente, ik wel dus. Dus dat je in een totaal isolement komt is flauwekul.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei ZENODotus:

Kort bij moederdag wou ik hierover een blog schrijven... , maar ik had geen tijd genoeg, dus heb ik het nooit gepubliceerd... Op youtube is een filmpje te vinden van Brenda Lee waar ze (vrij hard) haar moeder geconfronteerd met de uitsluitingsregeling, en (heel pijnlijk) op het einde ook duidelijk maakt wat haar moeder gemist heeft (b.v. de geboorte van de zoon van Brenda Lee met ook heel zijn leven die eraan vast hing)... Brenda Lee was een tiener toen ze gedoopt werd en een tiener toen ze werd uitgesloten. De zoon heeft het natuurlijk zelf gewild dat zijn grootmoeder geen contact met hem had.

Interessant - zij het pijnlijk - verhaal, stel daarbij ook vast dat sociale uitsluiting geen alleenrecht van JG is. 

1 uur geleden zei sjako:

Het lijkt mij heel boeiend om eeuwig leven te hebben op deze prachtige planeet wanneer alle ellende wordt weggedaan.

Dat is al een veel interessanter debat, is dat realiseerbaar en hoe? Zou dat niet betekenen dat we een grote vergevings- en/of verzoeningsoefening moeten maken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Robert Frans:

Een dergelijk doodzwijgen heeft niets te maken met gezonde gemeenschapsdiscipline zoals je die in elke groep tegenkomt, maar is niet anders dan een keihard en liefdeloos pressiemiddel om de volgelingen strak in de hand te houden.

Het alternatief is dat deze persoon verloren gaat. We doen alles om deze persoon tot inkeer te brengen. Dat gebeurde trouwens ook bij die hoereerder in het voorbeeld dat ik gaf. De Katholieke kerk dreigt met eeuwig branden in de hel om zijn  volgelingen onder controle te houden. Dat vind ik liefdeloos. Het staat absoluut niet in de Bijbel en is verzonnen als pressiemiddel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

. Het lijkt mij heel boeiend om eeuwig leven te hebben

Enig idee wat dit betekent?

43 minuten geleden zei sjako:

Het alternatief is dat deze persoon verloren gaat. We doen alles om deze persoon tot inkeer te brengen.

En daar draait het om! Nogmaals: ALS Sjako gelijk heeft dan worden we allemaal JG-en. Maar! Waarom heb jij gelijk @sjako?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

1 uur geleden zei sjako:

Als een Christelijke gemeente een boosdoener beschermt en niet uitsluit dan trekt God zijn Geest terug van die gemeente zoals ik eerder geschreven heb.

 Als ik je goed begrijp noemen jullie een ex-JG een boosdoener omdat hij de bij zijn doop aan God gedane belofte heeft verbroken. Om te voorkomen  dat andere leden van de gemeente ook met het ongeloof of een ander geloof "besmet" raken wordt zo iemand dan zeg maar genegeerd. Uit angst dat de gemeente de Geest van God kwijt raakt en de hele gemeente het toekomstige vredesrijk zal mislopen. En dat alles gebaseerd op éen enkele uitspraak van Paulus. Vind je niet dat je hierbij aan de werkelijke boodschap van het NT voorbij gaat? Wanneer een kerkgenootschap uit eigenbelang of wellicht uit angst leden te verliezen zo met mensen omgaat dan geef ik geen cent voor haar geloof. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@sjako

Haal er maar een Jehova's getuige bij, als het teveel; velen tegen één is. Maar ik ben het wel met de meesten eens die hier posten. Jij en andere getuigen posten overal op christelijke sites en dat is niet omdat je ons als één in Christus ziet, maar om ons te bekeren naar de leer van de Jehovah getuigen.

Je geeft 1Kor 5 aan als excuus voor excommunicatie, maar je geeft niet duidelijk antwoord op de vraag wanneer men; bv naar de  rooms-katholieke kerk de of PKN gaat dat ook geldt. Stel dat een Jehovah getuige trouwt met iemand uit de PKN en ze besluiten daar lid te worden, hoe gaan jullie daarmee om.

Wanneer je goed voelt in de gemeente dan is het fijn, maar wanneer we lezen over allen die buitengesloten worden dan is het tragisch. Overigens gebeurd dat af en toe - in wat minder heftige mate- ook in streng reformatorische gezinnen. Als we Inge's Dogma vrij lezen o.a via Freethinker.nl dan is dat inmens triest.

 

We zouden niet de discussie moeten voeren om elkaar over een streep te trekken maar om van elkaar te leren. En dat geldt voor Jehovah getuigen, andere christenen en atheïsten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Magere Hein:

Enig idee wat dit betekent?

Nee, want niemand kan dat vertellen. In deze wereld zou ik het niet willen. Maar in een Paradijswereld lijkt het me fantastisch. Geen ziekte meer, geen dood, geen oorlog, iedereen voldoenend werk, natuur helemaal in evenwicht. We kunnen ons helemaal ontwikkelen zoals het bedoelt is. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Maar het grootste bezwaar van deze discussie is dat het nu lijkt of JG hele dagen bezig zijn met mensen uit te sluiten terwijl dat heel weinig voorkomt. 

Jammer dat je het zo opvat, het is niet mijn bedoeling geweest om JG als zodanig af te schilderen.

Maar over contact, want daar gaat het even om. Je kunt bij mijn weten niet iemand uitsluiten van contact. Er bestaat altijd zoiets als contact door de onderlinge verbondeheid van aanwezigheid. Je kunt dit ook zien als samenleving.  Buiten de samenleving van de JG blijft er een samenleving bestaan, waarin contact onvermijdelijk is. Hoe dan ook heb je contact met elkaar. het elkaar negeren is ook een vorm van contact,wat een bepaalde energie met zich mee brengt. Veelal is dit een vijandige energie. Dus hoe vreedzaam ben je, wanneer je een vijandige energie voedt door iemand te negeren/buiten te sluiten binnen een contact wat er altijd is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei violist:

En dat alles gebaseerd op een enkele uitspraak van Paulus.

Niet zo maar gebaseerd op een uitspraak van Paulus. Er zijn verschillende voorbeelden. Dit wordt duidelijk geleerd. Je mag het ontkennen, maar dan moet je geen Christen worden, hoef je je er ook niet aan te houden. Boosdoener is wat ik verzonnen heb, maar het dekt de lading denk ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei sjako:

Niet zo maar gebaseerd op een uitspraak van Paulus.

Ik heb dit in de NH-kerk nooit zo van de kansel gehoord. En ik blijf er bij, het lijkt me niet christelijk. Een waarschuwing aan toekomstige JG-leden lijkt me dan ook wel op zijn plaats: Verlaat je na je doop de WT dan ben je een gevaar voor de gemeente. Dat dit niet vaak voorkomt doet aan dit feit niets af.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mcmadtasty:

Hoe dan ook heb je contact met elkaar. het elkaar negeren is ook een vorm van contact,wat een bepaalde energie met zich mee brengt.

Daar heb je gelijk in en dat heeft idd een boodschap. We hopen dat de persoon tot inkeer komt. Ik kan me niet voorstellen dat iemand ineens gaat geloven in de hel of drieëenheid of zo. De onderbouwing is zo duidelijk dat je deze uitleg niet kan negeren wanneer je naar een andere kerk gaat. Het komt dan ook niet veel voor. De voornaamste reden zijn zaken zoals overspel, ongeoorloofde seksuele gemeenschap, diefstal etc. En er wordt echt niet snel tot uitsluiting over gegaan. En zoals gezegd in andere kerken komt het ook voor. Als je na uitsluiting nog gewoon met elkaar omgaat is dat ook maar een wassen neus.

Ik vind de liefde onderling juist een opvallend kenmerk. Iedereen is met iedereen begaan. Heel anders dan in de 'grote' kerken waar bijna niemand elkaar kent. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei violist:

Een waarschuwing aan toekomstige JG-leden lijkt me dan ook wel op zijn plaats

Om voor de doop in aanmerking te komen worden er zo'n 95 doopvragen met je doorgenomen. Op blz 142 van het boekje Georganiseerd om Jehovah's wil te doen wordt uitsluiting uitvoerig besproken. Vraag 27 van deel 2 wordt de uitsluiting ook behandeld. Dus iedereen met genoeg kennis weet waar hij aan begint.

Dat jij dat niet gehoord hebt vanaf de kansel sta ik niet van te kijken. 

1 minuut geleden zei violist:

Je bedoelt niet bij de JG gaan.

Nee, Christen worden. Het staat er harstikke duidelijk. Ben je het er niet mee eens, tja dan moet je ergens anders naar toe. Je hebt altijd wel een kerk die je oren kietelt.

21 minuten geleden zei violist:

Verlaat je na je doop de WT dan ben je een gevaar voor de gemeente.

Ja, dat is wat de Bijbel zegt. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Lobke:

@sjako

Haal er maar een Jehova's getuige bij, als het teveel; velen tegen één is. Maar ik ben het wel met de meesten eens die hier posten. Jij en andere getuigen posten overal op christelijke sites en dat is niet omdat je ons als één in Christus ziet, maar om ons te bekeren naar de leer van de Jehovah getuigen.

Je geeft 1Kor 5 aan als excuus voor excommunicatie, maar je geeft niet duidelijk antwoord op de vraag wanneer men; bv naar de  rooms-katholieke kerk de of PKN gaat dat ook geldt. Stel dat een Jehovah getuige trouwt met iemand uit de PKN en ze besluiten daar lid te worden, hoe gaan jullie daarmee om.

Wanneer je goed voelt in de gemeente dan is het fijn, maar wanneer we lezen over allen die buitengesloten worden dan is het tragisch. Overigens gebeurd dat af en toe - in wat minder heftige mate- ook in streng reformatorische gezinnen. Als we Inge's Dogma vrij lezen o.a via Freethinker.nl dan is dat inmens triest.

 

We zouden niet de discussie moeten voeren om elkaar over een streep te trekken maar om van elkaar te leren. En dat geldt voor Jehovah getuigen, andere christenen en atheïsten.

Als Sjako gelijk heeft (en de enige juiste weg/leer is die van de JG-en) dan moet het voor Sjako een eitje zijn ons te overtuigen. Dat wil zeggen....als wij hier open staan voor goede gedegen redelijke argumenten. Dus als Sjako die heeft (waarnaar ik al maanden iedereen naar bevraag) dan is 1 JG genoeg. Maar ik wil argumenten en feiten zien.

32 minuten geleden zei sjako:

Nee, want niemand kan dat vertellen. In deze wereld zou ik het niet willen. Maar in een Paradijswereld lijkt het me fantastisch. Geen ziekte meer, geen dood, geen oorlog, iedereen voldoenend werk, natuur helemaal in evenwicht. We kunnen ons helemaal ontwikkelen zoals het bedoelt is. 

Verdiep je eerst in eeuwig/oneindig aub.

5 minuten geleden zei sjako:

Om voor de doop in aanmerking te komen worden er zo'n 95 doopvragen met je doorgenomen. Op blz 142 van het boekje Georganiseerd om Jehovah's wil te doen wordt uitsluiting uitvoerig besproken. Vraag 27 van deel 2 wordt de uitsluiting ook behandeld. Dus iedereen met genoeg kennis weet waar hij aan begint.

Dat jij dat niet gehoord hebt vanaf de kansel sta ik niet van te kijken. 

Maar eerst zou ik willen weten of het WAAR is! Kom nou eens met die argumenten aub. Ik sluit me dan morgen aan bij de JG-en.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei sjako:

Het alternatief is dat deze persoon verloren gaat. We doen alles om deze persoon tot inkeer te brengen. Dat gebeurde trouwens ook bij die hoereerder in het voorbeeld dat ik gaf. De Katholieke kerk dreigt met eeuwig branden in de hel om zijn  volgelingen onder controle te houden. Dat vind ik liefdeloos. Het staat absoluut niet in de Bijbel en is verzonnen als pressiemiddel.

Prima dat je er alles aan doet om de uitgeslotene weer terug op te kunnen nemen. Maar dat was de kwestie niet. En we hebben het hier in dit topic nu over het WTG, niet over welke andere kerk ook. Want al zou het zo zijn zoals jij zegt (ik moet de eerste hellepreek nog horen tijdens de mis), dan betekent het nog niet dat wat het WTG doet daarom minder erg is. Of bepaalt de katholieke Kerk voor jou wat erg is of niet? Over de katholieke Kerk open je dus maar een ander topic, of hervat je de discussie in een bestaand topic.

Het WTG heeft nogal de neiging om de ene bijbeltekst zo letterlijk en streng mogelijk te interpreteren en de andere bijbeltekst weer heel vrij en symbolisch, afhankelijk van wat zijzelf gelooft. Als Paulus zegt dat je met ge-excommuniceerden inderdaad niet zonder meer moet omgaan, dan vertaalt het WTG dat direct met: doodzwijgen, meteen, anders wordt je zelf uitgesloten, al is het je eigen kind. Maar als Paulus met vrij universele redenen aangeeft dat dames met bedekt hoofd moeten bidden, wat veel katholieke, orthodoxe en protestantse vrouwen inderdaad doen, dan is het weer tijdgebonden en blijven de hoofden van JG-dames onbedekt als er een gebed wordt uitgesproken tijdens de vergaderingen.

Als het graf op Paasmorgen leeg is en Jezus met lichaam en al voor de apostelen staat, een vis eet, zijn wonden laat zien en betasten en zelfs expliciet aangeeft dat Hij geen geest is, dan vertaalt het WTG dat direct met: nope, wel een geest, geen lichaam dus, want dat is, wel, érgens. Maar als in Matteüs vrij duidelijk de ster pas de wijzen naar de stal begint te leiden nádat ze bij Herodus zijn geweest, dan zegt het WTG doodleuk dat de ster hen altijd al leidde en zelfs van de duivel is (iets wat ook al nergens in de Schrift staat).
Discussieer met JG over de Drie-eenheid, en ze verwachten expliciete teksten, niveau hoofdstuk en vers, die helemaal uitgebreid uiteengezet hoe Drie-een God wel niet is. Maar hun eigen leer dat Jezus eigenlijk stiekem de engel Michaël is, wordt nergens zo expliciet uiteengezet. Dan volstaan ineens slechts indirecte verwijzingen en symbolen in de Schrift.

Kortom, het WTG doet gewoon wat elke kerkgemeenschap doet die enkel de Schrift wil hanteren: letterlijk nemen wat zij belangrijk vindt, symbolisch nemen wat zij niet kan geloven. Het WTG interpreteert de Schrift dus naar haar eigen geloofstraditie. Die overigens ook al niet zo stabiel is, want ze veranderd nog weleens haar dogma's onder het mom van "nieuw licht."
En dus worden uitgeslotenen inderdaad behandeld alsof ze al dood zijn. Dat is de keuze die het WTG zelf maakt. En die keuze is hard en liefdeloos. Onnodig ook, want je kunt prima mensen stimuleren weer het geloof te vernieuwen en berouw te hebben, zónder ze eerst totaal te negeren. Ergo: het is zelfs gemakkelijker om dat te doen als je tegen ze praat.

Bedenk daarbij wel dat de ernst van de zonde niet uitmaakt voor uitsluiting. Er is namelijk eigenlijk maar één zonde en dat is ongehoorzaamheid aan het WTG. En dat kan op heel kleine schaal, zoals het aannemen van een verjaardagstraktatie of het opsteken van een sigaret, of op heel grote schaal, zoals het bekende rijtje diefstal, moord en verkrachting. Zodra je er geen berouw van hebt of het niet voldoende ernstig opneemt, kan dus uitsluiting volgen.
Maakt het dan uit of uitsluiting wel of niet vaak gebeurd? Mijns inziens niet echt. Een terroristische aanslag gebeurd bijvoorbeeld ook maar heel weinig, maar elke aanslag is er toch één teveel en maakt diepe impact op de betrokkenen. En het doodzwijgen, het volstrekt negeren van iemand is mijns inziens dus altijd een groot kwaad, al zou je maar één iemand in je hele leven zo behandelen. Op school leren we kinderen hopelijk toch af dat je nooit mag treiteren en nooit mag negeren, maar het WTG verplicht het vervolgens weer bij uitgeslotenen...

Bedenk daarbij ook nog eens dat Jezus in zijn leven nooit iemand negeerde. Hij ging zeer vrij met tollenaars, prostituees, overspeligen en Samaritanen om. Ook de farizeeërs en schriftgeleerden negeerde Hij niet. Nee, Hij nodigde zondaars zelfs uit aan tafel voor de maaltijd, soms zelfs tot ergernis van zijn tegenstanders, was altijd barmhartig en liefdevol naar hen toe en had altijd een bemoedigend of vermanend woord of onderricht klaar voor hen die Hem aanspraken.
Dus als Hij in Matteüs 18,17 aangeeft dat je als Kerk volhardende zondaars moet beschouwen als heidenen of tollenaars, dan heeft Hij zelf al volmaakt het voorbeeld gegeven in hoe je dat dan doet. In die context dienen we Paulus dan ook te verstaan, want het Evangelie is en blijft natuurlijk leidraad in alles.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid