Spring naar bijdragen
TTC

Het 5-punts Calvinisme

Aanbevolen berichten

Als religie synoniem wordt met strijd en tumult dan kunnen we ons de vraag stellen waar dit vandaan komt. Zo bijvoorbeeld, volgens het 5-punts Calvinisme kiest God z'n uitverkorenen zelf waardoor de rest - als koren op de strijdmolen - tot uitschot gepromoveerd wordt. Althans, in sommige debatten lijkt dit de grondsmaak waardoor intermenselijke verzoening tot onmogelijkheid verheven wordt, kunnen we daarom best onze hoop op beterschap in de schuif leggen? Delen alle uitverkorenen dezelfde mening omtrent het onderstaande? (bron wikipedia)

De vijf punten van het calvinisme

De Dordtse Leerregels zijn opgesteld op de Synode van Dordrecht, een landelijke vergadering van gereformeerde kerken in 1618 en 1619 in Dordrecht die ook bijgewoond werd door vertegenwoordigers van buitenlandse gereformeerde kerken. De Dordtse Leerregels zijn een weerlegging van de Vijf artikelen van de remonstranten, de Dordtse Leerregels worden daarom ook wel de Vijf artikelen tegen de remonstranten genoemd. De centrale gedachte in de vijf punten van het calvinisme is dat God iedereen kan redden als Hij hen genade schenkt en dat Hij daarbij niet tegengewerkt kan worden door de onrechtvaardigheid of onkunde van de mens. 

 • Totale verdorvenheid

De mens is in zijn natuurlijke, verdorven toestand niet in staat om zich tot God te wenden. Het is enkel door de goedheid en de wil van God dat de Heilige Geest het voor de mens mogelijk maakt herboren te worden door het Woord van God. Opgemerkt moet worden dat het woord totale in brede zin gezien moet worden. De mens is intens zondig, het is zelfs zo dat de zonde ieder deel van het menselijk wezen heeft bedorven.

 • Onvoorwaardelijke verkiezing

Verkiezing betekent liefde. Gods liefde, de verkiezing van hen die Hij tot Zich laat komen, is niet gebaseerd op de menselijke verdienste of geloof in de personen die Hij kiest. Zijn keuze is onvoorwaardelijk gebaseerd op Zijn [Gods] genade.

 • Beperkte verzoening

De beperkte verzoening houdt in dat Christus' kruisdood de straf wegneemt van de zonden die begaan worden door diegenen die God uitverkoren heeft met zijn genade, dit in tegenstelling tot de leer dat Christus' kruisdood de redding vanuit de mens mogelijk maakt. De verzoening is dus beperkt tot het wegnemen van de zonden van de uitverkorenen.

 • Onweerstaanbare genade

De genade van God is onweerstaanbaar in de zin dat de mens niet bij machte is de genade te ontlopen wanneer God besloten heeft hem/haar genade te tonen. Het is dus niet zo dat mensen de genade vinden doordat hun geweten gevoeliger is of omdat ze sterker zijn in het geloof dan anderen. Het is andersom: een gevoelig geweten en een sterk geloof zijn tekenen van Gods trouw.

 • Volharding van de gelovigen

De wedergeboorte kan niet ongedaan worden gemaakt. Het door God geschonken geloof blijft in wezen levenslang aanwezig, hoewel de beoefening in kan zinken. Zij die van het geloof vallen zijn of nooit oprecht geweest in hun geloof of, indien ze tot de uitverkorenen behoren, zullen terugkeren naar het geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei TTC:

Als religie synoniem wordt met strijd en tumult dan kunnen we ons de vraag stellen waar dit vandaan komt. Zo bijvoorbeeld, volgens het 5-punts Calvinisme kiest God z'n uitverkorenen zelf waardoor de rest - als koren op de strijdmolen - tot uitschot gepromoveerd wordt. Althans, in sommige debatten lijkt dit de grondsmaak waardoor intermenselijke verzoening tot onmogelijkheid verheven wordt, kunnen we daarom best onze hoop op beterschap in de schuif leggen? Delen alle uitverkorenen dezelfde mening omtrent het onderstaande? (bron wikipedia)

De vijf punten van het calvinisme

De Dordtse Leerregels zijn opgesteld op de Synode van Dordrecht, een landelijke vergadering van gereformeerde kerken in 1618 en 1619 in Dordrecht die ook bijgewoond werd door vertegenwoordigers van buitenlandse gereformeerde kerken. De Dordtse Leerregels zijn een weerlegging van de Vijf artikelen van de remonstranten, de Dordtse Leerregels worden daarom ook wel de Vijf artikelen tegen de remonstranten genoemd. De centrale gedachte in de vijf punten van het calvinisme is dat God iedereen kan redden als Hij hen genade schenkt en dat Hij daarbij niet tegengewerkt kan worden door de onrechtvaardigheid of onkunde van de mens. 

 • Totale verdorvenheid

De mens is in zijn natuurlijke, verdorven toestand niet in staat om zich tot God te wenden. Het is enkel door de goedheid en de wil van God dat de Heilige Geest het voor de mens mogelijk maakt herboren te worden door het Woord van God. Opgemerkt moet worden dat het woord totale in brede zin gezien moet worden. De mens is intens zondig, het is zelfs zo dat de zonde ieder deel van het menselijk wezen heeft bedorven.

 • Onvoorwaardelijke verkiezing

Verkiezing betekent liefde. Gods liefde, de verkiezing van hen die Hij tot Zich laat komen, is niet gebaseerd op de menselijke verdienste of geloof in de personen die Hij kiest. Zijn keuze is onvoorwaardelijk gebaseerd op Zijn [Gods] genade.

 • Beperkte verzoening

De beperkte verzoening houdt in dat Christus' kruisdood de straf wegneemt van de zonden die begaan worden door diegenen die God uitverkoren heeft met zijn genade, dit in tegenstelling tot de leer dat Christus' kruisdood de redding vanuit de mens mogelijk maakt. De verzoening is dus beperkt tot het wegnemen van de zonden van de uitverkorenen.

 • Onweerstaanbare genade

De genade van God is onweerstaanbaar in de zin dat de mens niet bij machte is de genade te ontlopen wanneer God besloten heeft hem/haar genade te tonen. Het is dus niet zo dat mensen de genade vinden doordat hun geweten gevoeliger is of omdat ze sterker zijn in het geloof dan anderen. Het is andersom: een gevoelig geweten en een sterk geloof zijn tekenen van Gods trouw.

 • Volharding van de gelovigen

De wedergeboorte kan niet ongedaan worden gemaakt. Het door God geschonken geloof blijft in wezen levenslang aanwezig, hoewel de beoefening in kan zinken. Zij die van het geloof vallen zijn of nooit oprecht geweest in hun geloof of, indien ze tot de uitverkorenen behoren, zullen terugkeren naar het geloof.

Dank je voor de toelichting wat in het algemeen de calvinistische leer inhoud. Ik was mij echt niet bewust wat een vreselijke leerstellingen deze leer bevat.  

Ik  begrijp nu beter de houding van bepaalde Nederlanders, een houding  die hier in Vlaanderen totaal onbestaand is. (en waardoor deze Nederlanders soms meelijwekkend of belachelijk overkomen). Een levensvisie van al dan niet voorbestemd te zijn en die dan ook  een pessimistische en deprimerende levenshouding  inhoud en uitstraalt naar anderen toe. Want de mens is zondig, zondig en nog eens zondig tegenover een God die dreigt met vervloeking en eeuwig hellevuur. Met ook een God die eigenmachtig en op een zeer speciale manier liefdevol is, doordat Hij voor de ene mens al vóór dat hij geboren is bepaald dat hij gered is en voor de andere mens al bepaald heeft dat hij verloren is .

En daarbij nog zou verklaren :” komt Allen tot Mij die belast en beladen zijt en Ik zal je rust geven”

Dat mensen kunnen meegaan in een dergelijke onzinnig leer  is voor de meeste mensen van bij ons, die de Bijbel lezen, dan ook onbegrijpelijk .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het erge is: als ik het lees zit er echt een tweestrijd in mij. Aan de ene kant wijs ik het helemaal af, maar aan de andere kant bevestig ik voor me zelf wat er staat, dat we niks van ons zelf kunnen en alles aan Hem te danken heb. Zo diep zit het calvinisme er toch in :(

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bovendien is dit een vrij povere weergave van het calvinisme waarbij vooral gekeken wordt naar één stroming binnen dat calvinisme. Wie echt wil weten wat Calvijn geschreven heeft moet zelf zijn Institutie eens lezen in plaats van wat citaten op het internet. De vertaling van Sizoo is dacht ik inmiddels publiek domein.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei dingo:

Bovendien is dit een vrij povere weergave van het calvinisme waarbij vooral gekeken wordt naar één stroming binnen dat calvinisme. Wie echt wil weten wat Calvijn geschreven heeft moet zelf zijn Institutie eens lezen in plaats van wat citaten op het internet. De vertaling van Sizoo is dacht ik inmiddels publiek domein.

Voor iedereen met theologische interesse een aanrader. Calvijn was vanalles, maar niet gek

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

de geschiedenis ervan is een van de oudste en prominentste filters in het christendom  het calvinisme.

Wanneer we het woord calvinisme horen denken we natuurlijk aan Johannes Calvijn uit de 16de eeuw, maar hoewel hij het systeem dat bekend staat als calvinisme formaliseerde, stamt het uit een tijd ver vóór hem. Calvinisme zoals wij het kennen bestaat al bijna de hele geschiedenis van de kerk. Het kwam niet specifiek voort uit de Reformatie en is ook niet specifiek Protestants. In feite is de rooms-katholieke kerk ook zeer diepgaand beïnvloed door het calvinisme omdat de grondlegger ervan katholiek was.

Calvijn verkreeg zijn ideeën van Augustinus, die leefde van 354-430 n Chr, de eerste jaren van de kerkgeschiedenis, in dezelfde periode als Eusebius. Augustinus was een belangrijk filosoof van die tijd zelfs voordat hij christen werd en hij werd diepgaand beïnvloed door de Griekse filosofie. In zijn vroege jaren had Augustinus Plotinus als mentor een volgeling van Plato, en voordat Augustinus christen werd was hij aanhanger van de door Plotinus herziene versie van Plato's werken. Het is dus werkelijk zo dat hetgeen we nu kennen als het calvinisme in feite begon bij Plato. vanwege de lange bestaansduur van dit geloofssysteem heeft het bijna iedere tak van het christendom beïnvloed, zelfs diegenen die zeggen dat ze geen calvinist zijn. De moeilijkheid hierbij is dat er tegenwoordig maar weinig christenen zijn die de Griekse filosofie begrijpen en dat weinigen zich realiseren dat deze ideeën over de Schrift heen worden gelegd om deze op een bepaalde manier te interpreteren.

Deze ideeën zijn onderbewuste filters in ons denken, die ervoor zorgen dat we op een bepaalde manier interpreteren en geloven, zonder dat we zelfs maar begrijpen waarom, om deze reden is het voor alle christenen belangrijk om de overtuigingen en vooronderstellingen van het calvinisme te begrijpen en zo te kunnen herkennen hoe deze filter hun perceptie van de bijbel heeft beïnvloed...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Vanavond was er het tv programma; 'Achter de dijken' NPO 2 21.10 u. Het ging over het calvinisme; beginnend bij Luther, Calvijn etc.

Persoonlijk vond ik het heel boeiend, helaas nog niet te zien via "uitzending gemist''. Er kwam ook ter sprake wat gelovigen soms bedoelen met pijn die je loutert. Iets waar we in een ander topic over hadden. In de laatste 5 min gaf Freek de Jonge dat aan; een kindje van hen overleden, het verdriet die hem meer de diepte introk. Humor waar de pijn doorheen klinkt is volgens hem de beste humor. Diegenen die lijden meegemaakt hebben mogen dit zeggen als persoonlijke ervaring m.i, niet anderen die hen dat aangeven als doekje voor het bloeden.  

Calvinisme is meer dan de Dordtse Leerregels als leefregel stellen, en zoals Dingo aangeeft; een groep binnen de orthodoxie. Vooral in de reformatorische gezindte. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je moet er allemaal maar de tijd voor hebben om je er in te verdiepen. Alleen al de gedachte staat me tegen. Is bijbel lezen en God vertrouwen niet voldoende? Ik ben zelf eerder bang dat het lezen van al de calvinistische werken juist mijn kijk op de bijbel vertroebeld om eerlijk te zijn. Ik weet van te voren al dat de leer der uitverkiezing niet goed is en het Griekse denken dat over de bijbel wordt heen gelegd voor een bepaalde interpretatie, klinkt in mijn oren al niet best. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Gaitema:

Je moet er allemaal maar de tijd voor hebben om je er in te verdiepen. Alleen al de gedachte staat me tegen. Is bijbel lezen en God vertrouwen niet voldoende? Ik ben zelf eerder bang dat het lezen van al de calvinistische werken juist mijn kijk op de bijbel vertroebeld om eerlijk te zijn. Ik weet van te voren al dat de leer der uitverkiezing niet goed is en het Griekse denken dat over de bijbel wordt heen gelegd voor een bepaalde interpretatie, klinkt in mijn oren al niet best. 

Niemand verplicht je je ergens in te verdiepen. Als jij gelukkig bent met melk, zal niemand je verplichten brood te eten.

Maar ook niemand heeft er verder een boodschap aan dat jij je oordeel klaar hebt over zaken waarin je je  niet eens wenst te verdiepen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Flash Gordon:

Niemand verplicht je je ergens in te verdiepen. Als jij gelukkig bent met melk, zal niemand je verplichten brood te eten.

Maar ook niemand heeft er verder een boodschap aan dat jij je oordeel klaar hebt over zaken waarin je je  niet eens wenst te verdiepen

Is Calvijn soms Jezus Christus zelf? Ik weet dat het calvinistische leer geen brood is. Het brood is de leer van Jezus Christus zelf. Ik weet van Johannis Calvijn dat hij een dwaalleraar is die beweerd dat vandaag de dag geen wonderen meer gebeuren als gebedsgenezing, tongentaal, de gave van profetie etc.. Ik weet dat hij velen tot wanhoop heeft gedreven met de leer der uitverkiezing. Ik vind het echt het bewijs van domheid dat je niet iemand serieus neemt die deze leer niet leest. Zo kan ik jou ook een rij geven van evangelische voorgangers die je moet lezen en katholieke. Anders neem ik jou toch vooral niet serieus

 Voor je het weet ben je dagelijks niks anders aan het doen dan boeken lezen en verwaarloos je het huwelijk met je partner en kom je aan Gods werk niet meer toe. Ik heb vele boeken die ik zelf wil lezen en "ik bepaal zelf" wat ik nuttig vind voor mijn geestelijk leven en niet jij! Daarbij: ik ben in mijn leven al druk genoeg. Ik ben al blij als ik tijd genoeg vind om te lezen wat ik werkelijk nuttig vind.

 

Is het werkelijk dat God van ons vraagt onze tijd te verdoen met het lezen van boekwerken die door dwaalleraren geschreven zijn? Moet ik me soms ook verdiepen in Boedha en Mohammed en de Talmoed gaan lezen? Echt niet! Geen denken aan.

 

Dat is allemaal verloren tijd. Jouw reactie laat me al zien waar ik precies bang voor ben. Het lezen van zijn leer vergiftigd je. Voor je het weet geloof je alles wat die man schrijft. Zo'n schoonfamilie van christelijk gereformeerde huize heb ik al. Oordelen over anderen zijn ze steen goed in. Ze weten het altijd beter dan wie dan ook en de dames moeten vooral geen broek dragen. Ze zijn er heilig van overtuigd dat we bekeerd moeten worden. Bij het opdragen van onze baby in onze gemeente kwamen ze niet. Evenmin in het huwelijksdienst van ons, want het is zo verkeerd in hun ogen.. met bespottende woorden spreekt onze zwager over onze kerk en hun dominee doet niet veel onder.

Trouwens: we moesten wel een leesboek van hun dominee aannemen die hij uit bracht. Die staat nog ongelezen in onze kast. Echter weigeren ze ook maar iets te lezen van wat mijn vrouw hen graag wil laten lezen, waar mijn vrouw vol van is.

We moeten alles van de calvinisten aannemen, maar zelf staan ze nergens open voor. Dat is onze gemiddelde ervaring met ze

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Gaitema Als je je er niet in wil verdiepen, dan kun je er dus ook geen oordeel over geven. En ja, als je iets zinnigs wil zeggen over andere godsdiensten en levensbeschouwingen, dan zul je je daarin ook moeten verdiepen. Anders kom je niet verder dan "de islam is fout, klaar." Heel leuk en aardig, maar bijvoorbeeld in gesprek met een moslim kom je daar niet verder mee. Je moet wel iets van diens godsdienst weten, om daar iets tegenover te kunnen stellen, om aan te kunnen geven waarín de islam dan van het christendom verschilt.

In de roman 1984 proberen ze de taal zodanig te beknotten, dat men er geen volgens de Partij ketterse denkwijzen meer mee kan verkondigen. Een tekst over het belang van mensenrechten, persoonlijke vrijheid, democratie en vrije meningsuiting kan dan enkel worden vertaald met het woordje "(dubbelplus) misdenk," omdat men letterlijk geen woorden meer heeft voor deze begrippen. En daar het ook daadwerkelijk allemaal misdenk is volgens de Partij, is dat wel zo gemakkelijk.

Zo komen sommige mensen, zowel gelovig als niet-gelovig, op mij over als zij niets anders over andere levensbeschouwingen kunnen zeggen dan dat ze onzin zijn of dwaalleer en zich ook niet in die levensbeschouwingen willen verdiepen. Dat is hun goed recht natuurlijk als zij tevreden zijn met het geestelijk voedsel dat ze al genieten, maar ze kunnen mijns inziens dan ook niet meepraten over die levensbeschouwingen. Je moet immers wel degelijke kennis opdoen over hetgeen je wil bespreken, anders kom je dus niet verder dan "het is misdenk, punt."

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Onzin Robert. Je kan nooit alles lezen. Dan ben je duizenden pagina's verder en je zult nooit die ingewijde in hun geloof zijn, aangezien jij katholiek bent en geen moslim of calvinist. Dat is net als met al die atheïsten die met een enorme bijbelkennis mij willen vertellen dat ik een gnostische of vrijzinnig geloof moet aannemen. Leuk al die kennis..

Ik heb er gewoon  stomweg ook allemaal geen tijd voor! Ik kom aan mijn eigen boeken al niet voldoende toe. Nog nooit heb ik naar mijn idee voldoende de bijbel gelezen. Al die boeken van valse religies leiden me alleen maar af van het ware christendom.

Ik ben zelf gereformeerd opgevoed en heb vanuit die opvoeding voldoende mee gekregen om te weten waar Calvijn voor staat. Ik weet waarom ik daar afstand van heb genomen en je moest eens weten hoe velen op dat andere forum tegen mij tekeer gingen omdat ik evangelisch werd! Inclusief een moderator op dit forum. 

Weet je: als je werkelijk geloofd in de leer van Calvijn, evangeliseer dan zijn leer! 

Als je het moet doen met "lees die boeken maar, want alleen zo vind je het werkelijke voedsel", dan vind ik zo iemand een zwakke evangelist. 

 

Vroeger toen de joden bij de Rabbijnen in de leer gingen, konden ze die leer zo mondeling doorgeven. Laten die zogenaamde calvinisten daar maar een voorbeeld aannemen.

Ik ben nu evangelisch en niemand hoeft bij mij een boek te lezen om met mij over het evangelische geloof in gesprek te gaan. Alleen de bijbel is voldoende voor verdere verdieping. Boeken zijn slechts aanraders. Lees dan vooral die van Wilkin van der Kamp of Martin Koornstra.

Maar mensen die een ander niet in hun meningen serieus nemen omdat ze hun boeken niet lezen, zijn in mijn ogen niet te respecteren! 

Daarbij heb ik hele interessante gesprekken met moslims gehad :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Gaitema:

Onzin Robert. Je kan nooit alles lezen. Dan ben je duizenden pagina's verder en je zult nooit die ingewijde in hun geloof zijn, aangezien jij katholiek bent en geen moslim of calvinist. Dat is net als met al die atheïsten die met een enorme bijbelkennis mij willen vertellen dat ik een gnostische of vrijzinnig geloof moet aannemen. Leuk al die kennis.. Ik heb er gewoon  stomweg ook allemaal geen tijd voor! Ik kom aan mijn eigen boeken al niet voldoende toe. Nog nooit heb ik naar mijn idee voldoende de bijbel gelezen. Al die boeken van valse religies leiden me alleen maar af van het ware christendom. Ik ben zelf gereformeerd opgevoed en heb vanuit doe opvoeding voldoende mee gekregen om te weten was die mens er Calvijn voor staat. Ik weet waarom ik daar afstand van heb genomen en je moest eens weten hoe velen op dat andere forum tegen mij tekeer ging omdat ik evangelisch werd! Inclusief een moderator op dit forum.  Weet je: als je werkelijk geloofd in de leer van Calvijn, evangeliseren dan zijn leer! Als je het moet doen met "lees die boeken maar, want alleen zo vind je het werkelijke voedsel" dan vind ik zo iemand een zwakke evangelist. Vroeger toen de joden bij de Rabbijnen in de leer gingen, konden ze die leer zo eindelijk doorgeven. Laten die zogenaamde calvinisten daar maar een voorbeeld aannemen. Ik ben nu evangelisch en niemand hoeft bij mij een boek te lezen om met mij over het evangelische geloof in gesprek te gaan. Alleen de bijbel is voldoende voor verdere verdieping. Boeken zijn slechts aanraders. Lees dan vooral die van Wilkin van der Kamp of Martin Koornstra. Maar mensen die een ander niet in hun meningen serieus nemen omdat ze hun boeken niet lezen, zijn in mijn ogen niet te respecteren! Daarbij heb ik hele interessante gesprekken met moslims gehad :)

Om alles te kunnen lezen hebben we mi reïncarnatie nodig, gelukkig zijn er mensen die handige syntheses hebben gemaakt die desgevallend tot meer 'triggeren'. In het geval van het hier voorgestelde Calvinisme kunnen we ons denkelijk wel beperken tot de belangrijkste verschillen. Zo bijvoorbeeld:

 • Jezus is gestorven, voor ons allen
 • Jezus is gestorven, enkel voor de uitverkorenen

Beschouwt elke Calvinist zich dan als uitverkorene waardoor hij/zij zich verheven voelt jegens de rest? Zomaar een vraag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Gaitema:

"Jezus is gestorven voor alle mensen, in het bijzonder voor zij die geloven".

Het duurt mi niet lang of er worden verschillende groepen gezien, met bijhorende visies, verankering, overtuiging en veroordeling. In het verlengde:

 • Jezus is gestorven, voor ons allen
 • Jezus is gestorven, voor zij die geloven
 • Jezus is gestorven, voor de uitverkorenen

In technische zin, differentiatie kan ook leiden tot absurde dissociaties, de getuigenissen legio. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Flash Gordon:

Je kan niet alles lezen, maar in dezelfde zin vertellen dat je ergens niets vanaf weet of wil weten en er een oordeel over geven maakt je mening irrelevant. Niks mis mee, alleen irrelevant

Ik vind jou werkelijk kortzichtig en dom op dit vlak. 

Ik denk eerlijk gezegd er genoeg van af te weten om mijn mening te kunnen vormen. Ik weet waar Calvijn in de kern voor staat. Ik ben immers gereformeerd opgegroeid! Ik leerde thuis van mijn moeder dat wonderen niet meer gebeuren, omdat we immers de bijbel hebben en daaraan genoeg om te kunnen geloven. Die dwaling komt van Calvijn!

Verder leerde ik dat je gered kunt worden door:

Alleen door geloof

Alleen door het woord

Alleen door Genade

God verkiest voor iemand geboren wordt of hij verloren gaat of behouden blijft. Ieder mens is bestemd behouden te blijven of verloren te gaan.

De geestelijk besnijdenis van de doop. 

De uitleg van de apostolische geloofsbelijdenis

De zondagsheiliging. Tot het niet mogen ijs kopen op de zondag

De eeuwigheid van de hel

De wederkomst van Jezus op de wolken en dan het oordeel. Gevolgd door de komst van het paradijs.

Ik weet voldoende en het is relevant genoeg om bewust een keuze te kunnen maken tegen Calvijns opvattingen.

Echter jouw oordelen verwerp ik!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei TTC:

Is dat niet wat Calvinisten ook zeggen?

O ja, het is een leer die je geestelijk helemaal klem zet. Je kan immers helemaal niks doen om gered te worden. Alles moet van God komen. Daarom wachten veel calvinisten voor niks af of God hen nu redt of niet uit dit ellendige bestaan. Ik heb het ze uit de kringen van de gereformeerde gemeente letterlijk horen zeggen dat ze zichzelf nog niet als gered beschouwen en dergelijke antwoorden wordt er als heel vroom gezien. De christelijk gereformeerden hebben echter het geloof een eigen verantwoordelijkheid te hebben. Dat is eigenlijk al een afzwakking van het calvinisme. PKN ook steeds minder

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei dingo:

Nee.

Wat wordt er dan wel bedoeld met 'onvoorwaardelijke verkiezing'?

6 minuten geleden zei Gaitema:

O ja, het is een leer die je geestelijk helemaal klem zet. Je kan immers helemaal niks doen om gered te worden. Alles moet van God komen. Daarom wachten veel calvinisten voor niks af of God hen nu redt of niet uit dit ellendige bestaan. 

Dat begreep ik ook, de menselijke verdienste/moeite doet helemaal niet ter zake. Beetje als wachten op Godot?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden


×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat.