Spring naar bijdragen
Gaitema

Duizend jarige vredesrijk

Aanbevolen berichten

45 minuten geleden zei Willempie:

De mensheid is niet slimmer. Er wordt gezegd dat we inmiddels meer kennis hebben maar zelfs dat betwijfel ik. Kennis waarvan trouwens? Volgens mij bevinden we ons nu vlak voor fase 1. Rosh Hashanah is al over tien dagen. Maar mocht het nog langer duren dan zien we dat vanzelf. 

Er is meer dan genoeg kennis om profane problemen op te lossen, dat werd reeds geopenbaard door de eeuwen heen. Beperkte rationaliteit is natuurlijk een andere zaak, op die manier kunnen we blijven zoeken naar oplossingen voor problemen die al opgelost zijn. Ergo, wat is het verschil tussen een openbaring en een aha-erlebnis? Is het antwoord daarop niet subject-gedreven? Maar op die manier kan mi jouw verhaal grosso modo wel gaan kloppen, wie heeft die rollen al die tijd verzegeld en buiten het collectieve speelveld gehouden? Satan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hendrik-NG:

Ik schat de kans als redelijk groot in dat die ervaring van die Chinese huiskerkchristenen vergelijkbaar is met die van b.v. Allen Boesak. Ik heb een deel van zijn "Troost en protest" gelezen, waarin hij schrijft over de Apokalyps en het herkennen van een rode draad daarin, passend bij het leven in de verdrukking onder de toenmalige Zuid-Afrikaanse regering. In een recensie staat over dat boek geschreven:

Hij zou wat al te gedreven grote stappen hebben gezet, maar in een tekst als Openb 18:3 lees ik zelf dat "machtswellust" de wortel is van alle kwaad dat in dat boek beschreven staat ("Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.") en in die zin snap ik de toepassing van Boesak. En kan ik ook die opmerkingen over de huiskerken in China wat plaatsen (die zeker ook tijden hebben meegemaakt - en ook nog steeds meemaken - waarin machthebbers door een dronken zijn van de macht "geen andere goden naast zich dulden", en dus ieder die ze durft tegen te spreken onderdrukt).

Ik denk dat de "huiskerkchristenen" in China daar toch wat anders over denken. Ze zoeken het kwaad vooral in zichzelf. Boesak zocht het kwaad in anderen, en dan met name bij de overheid. Dat is niet hetzelfde.

1 uur geleden zei TTC:

Er is meer dan genoeg kennis om profane problemen op te lossen, dat werd reeds geopenbaard door de eeuwen heen. Beperkte rationaliteit is natuurlijk een andere zaak, op die manier kunnen we blijven zoeken naar oplossingen voor problemen die al opgelost zijn.

Precies. Die kennis was altijd al aanwezig. Het probleem is niet de kennis maar de wil.

 

1 uur geleden zei TTC:

Ergo, wat is het verschil tussen een openbaring en een aha-erlebnis?

Ik weet niet of daar een verschil tussen is.

 

1 uur geleden zei TTC:

wie heeft die rollen al die tijd verzegeld en buiten het collectieve speelveld gehouden? Satan?

Goeie vraag. Blijkbaar geeft God aan de satan (beperkte) speelruimte om tot Zijn plan te komen en/of het e.e.a. duidelijk te maken, niet alleen voor de mensheid maar ook voor de engelen.

1 uur geleden zei TTC:

Wil je hiermee ook verwijzen naar die Grote Verzoendag? 

Het past wel. De Grote Verzoendag komt erna. Ik zie er erg naar uit!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Willempie:

Precies. Die kennis was altijd al aanwezig. Het probleem is niet de kennis maar de wil. Ik weet niet of daar een verschil tussen is. Goeie vraag. Blijkbaar geeft God aan de satan (beperkte) speelruimte om tot Zijn plan te komen en/of het e.e.a. duidelijk te maken, niet alleen voor de mensheid maar ook voor de engelen. 

Andersom kan ook, er is dan misschien wel een wil maar de kennis ontbreekt waardoor we onszelf gevangen houden, zeer frustrerend is dat. Misschien dat we best de rol van de menselijke psyche niet onderschatten, zijn we het zelf niet die Satan voeden en ondersteunen?

29 minuten geleden zei Willempie:

et past wel. De Grote Verzoendag komt erna. Ik zie er erg naar uit!

Ja, een Jubeljaar is zeer welkom, nochtans zo oud als de straat. Zijn we dat heel de tijd vergeten ondanks al dat bijbelonderzoek? Hoe beschamend is dat? Aha-erlebnis?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hendrik-NG:

Ongeveer op de manier zoals Jezus ons voor houdt:

Terwijl Hij tegelijk leert:

Ik bedoel daar mee: ook in de tijd van dat 1000-jarige rijk van Christus wordt er nog getreurd en gehongerd en gedorst naar gerechtigheid, maar we moeten er op verdacht zijn dat op een zeker moment "de wetteloosheid toeneemt en bij velen de liefde bekoelt". Er een tijd aanbreekt waarop we zullen zeggen: die Satan heeft jaren vastgeketend gezeten, maar nu "zwerft hij toch echt rond als een briesende leeuw"!

Maar niet dat is speciaal iets waar we op moeten letten (alsof we er iets mee te winnen hebben als we dat moment zouden kunnen "berekenen"). Maar vooral de troostende woorden: "Wie standhoudt tot het einde, zal worden gered".

De inhoud lijkt me vrij trouw aan Gods beloften voor ons.

Echter blijft bij me Openbaring 20:4-6 opvallen. De genen die op deze vanwege hun geloof vermoord worden "komen weer tot leven" en regeren met Jezus 1000 jaar lang.

Hoe vat je dat op?

7 uur geleden zei Hendrik-NG:

Ik schat de kans als redelijk groot in dat die ervaring van die Chinese huiskerkchristenen vergelijkbaar is met die van b.v. Allen Boesak. Ik heb een deel van zijn "Troost en protest" gelezen, waarin hij schrijft over de Apokalyps en het herkennen van een rode draad daarin, passend bij het leven in de verdrukking onder de toenmalige Zuid-Afrikaanse regering. In een recensie staat over dat boek geschreven:

Hij zou wat al te gedreven grote stappen hebben gezet, maar in een tekst als Openb 18:3 lees ik zelf dat "machtswellust" de wortel is van alle kwaad dat in dat boek beschreven staat ("Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.") en in die zin snap ik de toepassing van Boesak. En kan ik ook die opmerkingen over de huiskerken in China wat plaatsen (die zeker ook tijden hebben meegemaakt - en ook nog steeds meemaken - waarin machthebbers door een dronken zijn van de macht "geen andere goden naast zich dulden", en dus ieder die ze durft tegen te spreken onderdrukt).

Ze zullen hierdoor het geschrevene inderdaad letterlijk aan den lijve ervaren. Zo moet ik het denk ik ook zien. 

18 uur geleden zei Willempie:

Zo zie ik het wel, ja. Watchman Nee, toch één van de grootste godsmannen in de geschiedenis van de Chinese christenheid, zag het ook zo. Het komt eveneens overeen met de orthodoxe joodse visie. Ik heb mijn oogjes in ieder geval wijd open. Het zou wel eens heel dichtbij kunnen zijn, zo ineens, voor de deur zoals de Bijbel zegt. In ieder geval leven we momenteel in een zeer spannende tijd.

Het zou zo maar kunnen ja. Het is inderdaad een spannende tijd

Citaat

Het is ook allemaal niet langer te volgen. We worden overspoeld met informatie en desinformatie. De enige manier die ik weet om hier mee om te gaan is gewoon rustig en biddend de Bijbel te blijven lezen en op de Heilige Geest vertrouwen dat we niet misleid worden.

Dan hebben die profetische boodschappen dit positieve effect gehad |:)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei TTC:

Meer dan interessante insteek, op die manier zou openbaring (ic ten persoonlijke titel) verwijzen naar het menselijke groeipotentieel, met inbegrip van de 'vernietiging' van verkeerde denkbeelden die we over het leven hebben. Een dergelijk proces kan nogal woelig verlopen met veel innerlijke conflicten/onduidelijkheden die om resolutie vragen, naar ik meen dat wat je bedoelt met 'stoeien'. Ben er haast zeker van dat je veel (h)erkenning zal vinden in de 'positieve desintegratie theorie' waarin dit proces van 'sterven/wedergeboren worden' beschreven wordt. Zie onderstaande vingerwijzing:

Positieve desintegratie theorie

Vanaf Niveau 3 wordt ontwikkeling steeds meer gedreven door de derde factor. Deze maakt het mogelijk de psychoneurosen die voortkomen uit innerlijke conflicten te bestuderen als een unieke expressie van de eigen individualiteit in interactie met de omgeving. Door deze zelfreflectie vindt een transformatie plaats: Er manifesteert zich een persoonlijke waardenhiërarchie, en daarmee een notie van het zelf die niet gedetermineerd is door biologische impulsen en socialisatie, maar deze overstijgt. Dit gebeurt aanvankelijk spontaan, maar biedt evengoed een uitweg voor de innerlijke conflicten die op Niveau 2 werden ervaren. Op Niveau 3 is het echter nog te hoog gegrepen om deze waardenhiërarchie of dit persoonlijkheidsideaal daadwerkelijk via zelfsturing te verwezenlijken. Tussen het ontwaren en naleven van dit ideaal blijkt een enorme kloof te liggen. (bron)

Met 'stoeien' bedoelde ik eigenlijk dat ik probeerde te ontdekken wat de chinesche huiskerkchristenen ontdekt hadden. Ik had de klok wel horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing. Met behulp van dit topic heb ik denk ik de klepel ook gevonden :)

Wat je verder omschrijft is inderdaad dat proces waar we in Christus doorgaan. Het toegroeien naar God toe. Gelijkvormig aan Hem worden is een heel proces. De Heilige Geest openbaard de werken van satan en waar wij persoonlijk in de fout gaan. Je kan zeggen dat je dan op niveau 3 komt.  Echter dan kom je er achter dat het moeilijk is die waarden waar te maken. Het na te leven. Het vergt oefenen, eveneens worstelen met God en onszelf. Gaandeweg word je steeds meer het Licht van God eigen door de Innelijke stem van Gods Geest te leren volgen.  Op niveau 5 ben je als het ware op de nieuwe aarde van Openbaring 21 belandt. Het duizend jarige vredesrijk zal dan meer gelijk zijn aan niveau 4 :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Gaitema:

Echter blijft bij me Openbaring 20:4-6 opvallen. De genen die op deze vanwege hun geloof vermoord worden "komen weer tot leven" en regeren met Jezus 1000 jaar lang. Hoe vat je dat op?

Is dat geen zaak van collectieve bewustwording en herstel van de samenleving, dat wat een aantal misschien niet graag ziet gebeuren maar niet te stoppen is? 'Vermoord worden' kan hier misschien ook gezien worden als het onderdrukken van de mens, en daarmee ook indruisend tegen Gods wil. Dit schept een onbeheersbare spanning die - na veel strijd en tumult - leidt tot een (her)nieuwde wereld met aangepaste structuren, normen en waarden. Vooralsnog wordt er maar weinig gezegd over die nieuwe wereld, alsof we halsstarrig willen blijven hangen in het onheil en angst hebben om verder te denken dan dat.

7 minuten geleden zei Gaitema:

Met 'stoeien' bedoelde ik eigenlijk dat ik probeerde te ontdekken wat de chinesche huiskerkchristenen ontdekt hadden. Ik had de klok wel horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing. Met behulp van dit topic heb ik denk ik de klepel ook gevonden. Wat je verder omschrijft is inderdaad dat proces waar we in Christus doorgaan. Het toegroeien naar God toe. Gelijkvormig aan Hem worden is een heel proces. De Heilige Geest openbaard de werken van satan en waar wij persoonlijk in de fout gaan. Je kan zeggen dat je dan op niveau 3 komt.  Echter dan kom je er achter dat het moeilijk is die waarden waar te maken. Het na te leven. Het vergt oefenen, eveneens worstelen met God en onszelf. Gaandeweg wordt je steeds meer het Licht van God eigen door de Innelijke stem van Gods Geest te leren volgen.  Op niveau 5 ben je als het ware op de nieuwe aarde van Openbaring 21 belandt. Het duizend jarige vredesrijk zal dan meer gelijk zijn aan niveau 4.

Ja, de vraag stelt zich dus hoe we van het ene naar het andere kunnen evolueren, welke obstakels dienen we daarvoor te ontmantelen/overstijgen? Het antwoord daarop is vrij eenvoudig, daar zijn al duizenden boeken over geschreven. Wat ontbreken we dan nog? Het neutraliseren van problemen op niveau 1 misschien?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei TTC:

Is dat geen zaak van collectieve bewustwording en herstel van de samenleving, dat wat een aantal misschien niet graag zien gebeuren maar niet te stoppen is? 'Vermoord worden' kan hier misschien ook gezien worden als het onderdrukken van de mens, en daarmee ook indruisend tegen Gods wil. Dit schept een onbeheersbare spanning die - na veel strijd en tumult - leidt tot een (her)nieuwde wereld met aangepaste structuren, normen en waarden. Vooralsnog wordt er maar weinig gezegd over die nieuwe wereld, alsof we willen blijven hangen in het onheil en angst hebben om verder te denken dan dat.

Die nieuwe wereld wordt Openbaring 21. Daar zal veel vanuit de bijbel ook bij gevonden kunnen worden. Ik zag al wel een mooie opmerking over hoe we kunnen verschijnen met de kledij aan die God ons geeft en hoe we zonder lijden ons zeer snel kunnen voort bewegen en dwars door muren kunnen gaan in het eindtijdstopic. Schitterende omschrijvingen van de ultieme vrijheid :)

Dank voor jouw suggestie. Het zou kunnen. Nu je het vraagt wat ik denk, wil ik mijn beeld er over kort samen vatten dat zowel het één als het ander wel eens waar zou kunnen zijn. Ik denk dat namelijk het letterlijk hier te lezen is dat in een toekomstig rijk die God wil brengen letterlijk mensen tot leven komen, die als christenen in deze wereld vermoord zijn. Voor veel christenen uit Klein Azia aan wie deze Openbaringen gericht zijn is dat een enorme bemoediging. Velen van hen hadden een kort leven en onder hen vielen er dodelijke slachtoffers vanwege hun geloof. Zo werden ook in Rome christenen als straatverlichting gebruikt door ze te vermoorden en in brand te steken. God zal deze mensen die de dood gevonden hebben vanwege hun relatie me Jezus belonen in een komende wereld.

Daarnaast zit er een geestelijke diepe laag in wat beschrijft hoe ons eigen geestelijk proces zich ontwikkeld en hoe dat proces wat jij omschrijft in ieder mens persoonlijk kan plaats vinden. Het kan zijn dat je dan ook je moet verzoeken met volgelingen van Jezus die je eerst vanwege andere inzichten nog dwars hebt gezeten of tegengewerkt. In het geval van Paulus zelfs vervolgd heeft. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Gaitema:

Die nieuwe wereld wordt Openbaring 21. Daar zal veel vanuit de bijbel ook bij gevonden kunnen worden. Ik zag al wel een mooie opmerking over hoe we kunnen verschijnen met de kledij aan die God ons geeft en hoe we zonder lijden ons zeer snel kunnen voort bewegen en dwars door muren kunnen gaan in het eindtijdstopic. Schitterende omschrijvingen van de ultieme vrijheid. Dank voor jouw suggestie. Het zou kunnen. Nu je het vraagt wat ik denk, wil ik mijn beeld er over kort samen vatten dat zowel het één als het ander wel eens waar zou kunnen zijn. Ik denk dat namelijk het letterlijk hier te lezen is dat in een toekomstig rijk die God wil brengen letterlijk mensen tot leven komen, die als christenen in deze wereld vermoord zijn. Voor veel christenen uit Klein Azia aan wie deze Openbaringen gericht zijn is dat een enorme bemoediging. Velen van hen hadden een kort leven en onder hen vielen er dodelijke slachtoffers vanwege hun geloof. Zo werden ook in Rome christenen als straatverlichting gebruikt door ze te vermoorden en in brand te steken. God zal deze mensen die de dood gevonden hebben vanwege hun relatie me Jezus belonen in een komende wereld. Daarnaast zit er een geestelijke diepe laag in wat beschrijft hoe ons eigen geestelijk proces zich ontwikkeld en hoe dat proces wat jij omschrijft in ieder mens persoonlijk kan plaats vinden. Het kan zijn dat je dan ook je moet verzoeken met volgelingen van Jezus die je eerst vanwege andere inzichten nog dwars hebt gezeten of tegengewerkt. In het geval van Paulus zelfs vervolgd heeft. 

Heb je dan geen twee werelden nodig? Ieder voor zich kiest in welke wereld hij wil leven, niet?

10 Ook zei hij tegen me: ‘Verzegel de woorden van de profetie van deze boekrol niet, want de vastgestelde tijd is nabij. 11 Laat de onrechtvaardige doorgaan met onrechtvaardigheid en laat de onreine doorgaan met zijn onreinheid. Maar laat de rechtvaardige doorgaan met rechtvaardigheid en laat de heilige doorgaan met heiligheid. (bron)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Heb je dan geen twee werelden nodig? Ieder voor zich kiest in welke wereld hij wil leven, niet?

10 Ook zei hij tegen me: ‘Verzegel de woorden van de profetie van deze boekrol niet, want de vastgestelde tijd is nabij. 11 Laat de onrechtvaardige doorgaan met onrechtvaardigheid en laat de onreine doorgaan met zijn onreinheid. Maar laat de rechtvaardige doorgaan met rechtvaardigheid en laat de heilige doorgaan met heiligheid. (bron)

Ja, twee werelden. De wereld van het Licht en de wereld van de duisternis. Als ik het verhaal van het 1000 jarige rijk lees, dan lijkt het eerst gescheiden op te gaan voor 1000 jaar, en daarna zitten ze opeens weer in de zelfde wereld, om vervolgens weer gescheiden van elkaar te worden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎10‎/‎09‎/‎2017 om 21:03 zei Gaitema:

Ik zou graag van iedereen persoonlijk willen weten wat zij verstaan onder het 1000 jarige vredesrijk. In het bijzonder de gereformeerde en katholieke visie, want die ken ik nog niet. Het is geen vraag om na beantwoorden afgeschoten te worden. Ik wil gewoon zelf oprecht weten hoe het te lezen valt. Aangezien ik zelf nog niet dat absoluut zeker weet.

Vooreerst zou ik willen opmerken dat de uitdrukking “het 1000 jarige vredesrijk” niet in Gods Woord voorkomt. Er is echter wel sprake in het boek Openbaring hfdst 20 van een periode van duizend jaren.

 Deze 1000 jarige periode wordt ingeleid door een serie gebeurtenissen die in de voorafgaande hoofdstukken beschreven worden. Waardoor de wereld als een woestenij geworden is en er op deze aarde geen enkel mens nog aanwezig is. Dit als gevolg  van enerzijds een  bloedige en wereldwijde onderlinge strijd en de door God gezonden plagen, waaronder enorm hevige aardbevingen en grote hagelstenen, waardoor alle goddelozen stierven. En anderzijds door de opneming ten hemel van alle getrouwen die Christus tegemoet gegaan zijn bij zijn verschijnen op de wolken.

In het hoofdstuk 20 worden in verband met deze 1000 jarige periode de toestand van 3 groepen besproken:

1) de Satan met zijn duivelen

En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten (Openb.20: 1-3)

Door het feit dat alle mensen ofwel gedood werden ofwel ten hemel zijn gevaren (zie verder) is Satan in feite afgesneden van alles en iedereen en bevind hij zich in een ontzettende woestenij (afgrond) van brokstukken en puinhopen (Openb.16:20-21)  waarbij hij niemand meer kan verleiden.

  2) De Getrouwen

Tijdens de zevende plaag werden bij de komst van Christus op de wolken de nog levende getrouwen, in een ogenblik veranderd  en zij die  in de graven waren (die dood waren) werden allen opgewekt .

Want volgens  zowel Petrus als Paulus worden zij die in de graven (dood) waren pas nu terug herschapen:

Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij én gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag….want David is niet opgevaren naar de hemelen, …( Handelingen 2:29/34)

In dat geloof zijn deze allen gestorven zonder het beloofde verkregen te hebben…..Ook deze allen , hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot volmaaktheid konden komen  (Hebreeën 11: 13 / 39 )

 

 Waarna ze vervolgens samen Christus vervoegden en ten hemel opstegen om zich naar de Heilige en Hemelse Stad” Het Nieuwe Jeruzalem” te begeven en te genieten van het intieme samenzijn met hun Verlosser en de engelen die hun lijden en strijden hebben medegeleefd

Want dit zeggen wij met een woord des Heren, wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel en zij, die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden , die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zò zullen wij altijd met de Here wezen.( 1 Tess.4: 16-18 )


Doch tijdens de duizend jaren hebben de verlosten blijkbaar ook nog een opdracht te vervullen in het oordeelsproces:

En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.  ( Openb. 20: 4-6 )

Bij zijn tweede komst naar de aarde had Jezus zijn" loon" bij zich. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is (openbaring 22:12.)

Dit betekende dat bij de terugkomst van Christus voor elk mens zijn lot al bepaald was en hij dus bij een voorafgaand rechtsgeding  reeds al of niet schuldig bevonden werd. Maar een rechtspraak bestaat uit drie essentiële onderdelen . Namelijk; de schuldvraag (al of niet schuldig), de bepaling van de strafmaat voor de schuldige  en de uiteindelijke uitvoering van de straf.

Uit de beschrijving van Openbaring 20: 4-6 blijkt nu ook wat Paulus eerder al zei namelijk” Of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen …..weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen? (1 Cor. 6:2-3)

Daar nu de schuldvraag reeds was beantwoord voorafgaand aan de terugkomst van Christus , slaat dit ” oordelen “dus niet op het al of niet schuldig zijn, maar wel op de strafmaat die op ieder schuldig individu en op Satan met zijn duivelen moet toegepast worden.

Dit betekent dan ook dat in deze periode van duizend jaar de verlosten samen met Christus en de engelen inzicht zullen krijgen in het levensverslag  van alle schuldigen; zowel mensen als engelen. Dit om tot een rechtvaardige uitspraak te kunnen komen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed hetzij kwaad”( Prediker 12:14 ).

Waarbij ze zodoende zelf betrokken worden in een oordeelsproces en zij Gods rechtvaardige leiding en bestuur nu zelf zullen  kunnen vaststellen. Zodat er in de komende eeuwen geen enkele vraag meer zal kunnen ontstaan betreffende de eerlijkheid en doeltreffendheid van God en zijn  bestuur die door Satan aangeklaagd en in vraag werd gesteld.

 

3) Alle opstandelingen; zowel mensen als engelen.

De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren

 In de vorige verzen werd reeds benadrukt dat al de overige doden m.a.w.  zij die eens als opstandelingen gestorven  waren, pas terug opgewekt worden na de periode van “de duizend jaar”

In de verzen 7-15 van het hfdst 20 wordt dan beschreven wat er NA de duizend jaar zal geschieden. Zowel met alle gestorven opstandelingen die eens geleefd hebben als met de opstandige engelen (Satan incluis), als met hen die met Christus opgevaren waren naar de hemelen.

Uit deze verzen blijkt dat  na de 1000jarige periode alle ongelovigen terug opgewekt worden uit de dood , zij komen van overal “ en de zee gaf de doden, die in haar waren en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren” (vers13) en worden allen wederom verleidt door Satan tot de opstand. Een oorlog tegen God en de verlosten in  de Heilige stad, die nu ook samen met de verlosten uit hemel was nedergedaald. “En zij kwamen over de breedte der aarde en omsingelen de legerplaats der heiligen en de geliefde stad”….(vers 9)

 Want door de opstanding van de gestorven opstandelingen kon  Satan nu terug actief een opstand leiden en werd zodoende zijn gebondenheid, zijn gevangen zijn in een inactiviteit, verbroken.( vers 7 )

Doch voordat de aanval ook nog maar kan beginnen worden allen geconfronteerd met hun eigen levenswandel en komen ze te weten dat ze werden  “geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken “ (vers12)

Vervolgens wordt de straf, als het derde deel van de rechtspraak, door Christus zelf uitgevoerd. De gevallen planeet wordt één vuurzee zodat zelfs :de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten  (2 Petrus 3: 10-13)  Hierbij vinden Satan  en zijn aanhangers hun eeuwige vernietiging, nadat ze hun volle straf hebben uitgeboet en er  uiteindelijk niemand van hen nog leeft en  in geheel de schepping, in alle universums, er op geen enkele plaats  nog opstandelingen of resten van de opstand meer aanwezig zijn.

Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de Here der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. (Mal 4.1)

Zo komt dan uit deze alles reinigende vlammenzee een nieuwe wereld tevoorschijn. Zonde en zondaars zijn niet meer en het ganse universum is gereinigd. Dood, moeite en pijn bestaan niet meer in  deze nieuwe hemel en op deze nieuwe  aarde waarop alle verlosten nu mogen wonen . (zie hfdst 21 tem 22)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Gaitema:

Ja, twee werelden. De wereld van het Licht en de wereld van de duisternis. Als ik het verhaal van het 1000 jarige rijk lees, dan lijkt het eerst gescheiden op te gaan voor 1000 jaar, en daarna zitten ze opeens weer in de zelfde wereld, om vervolgens weer gescheiden van elkaar te worden. 

Als we het onheil even laten voor wat het is, kunnen we dan ook een beeld vormen van hoe die nieuwe wereld (vredesrijk) er gaat uitzien? We weten al dat er een Wereldregering komt, niet te verwarren met Werelddictatuur uiteraard. Kunnen we dat in mensentaal beschrijven? Met andere woorden, is het mogelijk om ons in het vredesrijk te houden/brengen zonder dat de draad alweer gekaapt wordt door de inmiddels uiterst vervelende onheilsberichten? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Als we het onheil even laten voor wat het is, kunnen we dan ook een beeld vormen van hoe die nieuwe wereld (vredesrijk) er gaat uitzien? We weten al dat er een Wereldregering komt, niet te verwarren met Werelddictatuur uiteraard. Kunnen we dat in mensentaal beschrijven? Met andere woorden, is het mogelijk om ons in het vredesrijk te houden/brengen zonder dat de draad alweer gekaapt wordt door de inmiddels uiterst vervelende onheilsberichten

Op uw vraag kan, met Gods Woord in de hand, volmondig NEEN geantwoord worden. Want zolang als Satan en zijn kornuiten hier nog op deze aarde zijn kan er geen rust en vrede heersen. Pas na de 1000 jaar en het voltrekken van het oordeel door Christus, waarbij alle kwaad alsook alle kwaden vernietigd worden en de nieuwe hemel en aarde geschapen zijn, zal er vrede en rust bestaan op deze planeet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei bernard 3:

Op uw vraag kan, met Gods Woord in de hand, volmondig NEEN geantwoord worden. Want zolang als Satan en zijn kornuiten hier nog op deze aarde zijn kan er geen rust en vrede heersen. Pas na de 1000 jaar en het voltrekken van het oordeel door Christus, waarbij alle kwaad alsook alle kwaden vernietigd worden en de nieuwe hemel en aarde geschapen zijn, zal er vrede en rust bestaan op deze planeet.

Er wordt veel over verteld met vaak bombastisch taalgebruik dat eigen is aan de bijbel, naar ik begreep wil dit topic concreter en pragmatischer zijn. Wellicht vergt het enige verbeeldingskracht om ons een beeld te vormen van hoe een vredesrijk er gaat uitzien, enig idee daarover? Wat je daar zegt is dan al achter de rug, Satan en z'n kornuiten zitten gevangen en hebben geen impact meer op deze wereld.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het blijkt wel, ik vind alle reacties mooi, maar blijf steeds zelf de dingen wat anders zien.

Wat Bernard3 zegt over de christenen die opgenomen zijn, dat ze ook pas na 1000 jaar terug komen denk ik niet. Het staat alleen van de doden dat zij na 1000 jaar terug komen.

David die gestorven was zal denk ik met het opstaan van Jezus uit de dood ook met Jezus uit de dood zijn opgestaan en zijn sindsdien al bij Hem in de hemel. Aangezien Jezus ook aan de doden het evangelie gebracht heeft. 1 Petrus 4: 6

Hoe het in het duizend jarige rijk zal zijn? Zalig :D Zolang die tijd er is zal het volledig vredig zijn.

Ben je echter van visie dat die rijk er nu is, zoals gereformeerden en katholieken veelal geloven, dan is die Vrede van Jezus er vooral één van vrede in jouw eigen hart. De wereld om ons heen is nog het zelfde. Ook jouw karakter veranderd door de Heilige Geest, waardoor je ook in vrede met de mensen gaat leven. God neemt een hoop onvrede weg.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei TTC:

Er wordt veel over verteld met vaak bombastisch taalgebruik dat eigen is aan de bijbel, naar ik begreep wil dit topic concreter en pragmatischer zijn. Wellicht vergt het enige verbeeldingskracht om ons een beeld te vormen van hoe een vredesrijk er gaat uitzien, enig idee daarover? Wat je daar zegt is dan al achter de rug, Satan en z'n kornuiten zitten gevangen en hebben geen impact meer op deze wereld.  

Zoals ik al opmerkte zullen Satan en zijn kornuiten zeker geen impact meer hebben op de nieuwe aarde want ze werden door het vuur volkomen vernietigd en zo bestaan ze dan eenvoudig weg niet meer

Net zoals het nu voor ons, als een gedegenereerd geslacht  in een gedegenereerde wereld, praktisch onmogelijk is om ons voor te stellen hoe Adam en Eva geleefd hebben als zondeloze wezens in perfect paradijselijke omgeving. Is het dan ook nog moeilijker om ons voor te stellen wat het zal zijn om als verheerlijkte wezens op de nieuwe aarde in een innige relatie samen te leven met onze Verlosser en Schepper ( als bruid en bruidegom ) en de engelen.

Maar dat het een realiteit en een overweldigende ervaring zal zijn daarover is de Bijbel zeer duidelijk.

 Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. ( 1 Corr. 2:9)

En ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk .. Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn.  (Jes. 62:3 / 65:19 Openbaring 21:3,11,24)

Hierbij wil ik ook een uittreksel geven van hetgeen een geïnspireerde schrijver over de toestand op de nieuwe aarde schreef en waar ik mij dan ook ten volle kan in vinden

-------------------------------------------------------------

Uit vrees voor een te materialistische voorstelling van „de toekomstige erfenis” hebben velen de waarheid in verband met ons eeuwig tehuis vergeestelijkt. Christus gaf zijn discipelen de verzekering dat Hij heenging om hun plaats te bereiden in het huis van de Vader. Zij die Gods Woord aannemen, kunnen al het een en ander te weten komen over hun hemels tehuis. Toch heeft de Here voor degenen die Hem liefhebben iets weggelegd „wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en (...) in geen mensenhart is opgekomen” (1 Korintiërs 2:9).

Wij kunnen met onze taal de beloning van de verlosten nooit volledig weergeven. Alleen zij die het in werkelijkheid zien, zullen er zich ten volle rekenschap van kunnen geven. Ons begrensd verstand kan zich onmogelijk een beeld van de heerlijkheid van Gods paradijs vormen.

In de Bijbel wordt de erfenis van de verlosten „een vaderland” genoemd. (Hebreeën 11:14-16). Daar leidt de hemelse Herder zijn kudde naar de rivier met „het water des levens”. De „boom des levens” geeft elke maand zijn vrucht en de bladeren van de boom zijn „tot genezing der volkeren”. De rivieren stromen altijd en hun water is helder als kristal. Op hun oevers staan bomen die zorgen voor schaduw op het pad van de verlosten.

De uitgestrekte vlakten gaan over in prachtige heuvels en de bergen van God verheffen hun hoge toppen. Op deze weidse vlakten en op de oevers van deze stromen van levend water zullen Gods kinderen, die zo lang als pelgrims hebben rondgezworven, eeuwig wonen. „En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust”. „Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof”. „Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete ... en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten” (Jesaja 32:18; 60:18;65:21,22).

„De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis”. „Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten”. „Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje ... en een kleine jongen zal ze hoeden”. „Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg”, zegt de Here (Jesaja 35:1; 55:13; 11:6-9).

In de hemel kan er geen lijden zijn. Er zullen geen tranen, geen begrafenissen en geen tekenen van rouw meer zijn. „En de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan”. „En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben” (Openbaring 21:4; Jesaja 33:24).

 

Daar is het Nieuwe Jeruzalem, de hoofdstad van de verheerlijkte nieuwe aarde, „een sierlijke kroon in de hand des HEREN, een koninklijke tulband in de hand van uw God”. „Haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant”. „En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar”. De Here zegt: „En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk”. „Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn” (Jesaja 62:3; Openbaring 21:11,24; Jesaja 65:19; Openbaring 21:3).

In de Stad Gods zal er geen nacht zijn. Niemand zal rust nodig hebben of ernaar verlangen. Men zal nooit genoeg krijgen van het doen van Gods wil en het loven van zijn naam. We zullen altijd de koelte van de eeuwige morgen voelen. „En zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node” (Openbaring 22:5).

Het licht van de zon zal worden vervangen door een lichtglans die niet verblindt, maar toch oneindig helderder is dan de zon op haar hoogtepunt. De heerlijkheid van God en het Lam overspoelen de Heilige Stad met een eeuwig schijnend licht. De verlosten wandelen in de heerlijkheid van de eeuwige dag.

„En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam” (Openbaring 21:22). Gods volk zal het voorrecht genieten de Vader en de Zoon van aangezicht tot aangezicht te zien. „Nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen” (1 Korintiërs 13:12). Wij zien het beeld van God, weerkaatst als in een spiegel, in de natuur en in zijn handelen met de mens, maar dan zullen we Hem van aangezicht tot aangezicht zien, zonder de sluier die Hem aan ons gezicht onttrekt. We zullen in zijn tegenwoordigheid staan en zijn heerlijkheid zien.

Daar zullen de verlosten „kennen zoals zij gekend zijn.” De liefde en de genegenheid die God zelf in ons heeft gelegd, zullen er op de heerlijkste en fijnste manier worden uitgedrukt. De zuivere gemeenschap met heilige wezens, het harmonieuze contact met de engelen en met de gelovigen van alle eeuwen die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het Lam en de heilige banden van „alle geslacht in de hemelen en op de aarde” (Efeziërs 3:15), dragen bij tot het geluk van de verlosten.

Daar zullen onsterfelijke wezens zich in eeuwige verrukking verdiepen in de wonderen van de scheppingskracht en in de verborgenheden van de verlossende liefde. Er zal geen wrede, misleidende vijand zijn om de mensen van God af te leiden. Elk talent zal worden ontwikkeld en verbeterd. Het verwerven van kennis zal de geest niet vermoeien, noch het verstand uitputten. Daar zullen de grootste ondernemingen tot een goed eind worden gebracht en de hoogste ambities werkelijkheid worden.

Toch zal men steeds hogere toppen bereiken, en zich verbazen over nieuwe wonderen. Men zal nieuwe waarheden doorgronden en nieuwe onderwerpen ontdekken die de volledige inzet van geest, ziel en lichaam zullen vergen.

De verlosten zullen alle schatten van het heelal kunnen bestuderen. Ze zijn onsterfelijk geworden en zweven in onvermoeibare vlucht naar verafgelegen werelden - naar werelden die bedroefd waren toen ze de ellende van de mensheid zagen en van blijdschap juichten wanneer een ziel uit de handen van Satan werd verlost. Met onuitsprekelijke vreugde delen de mensen nu in de blijdschap en wijsheid van wezens die nooit hebben gezondigd. Ze hebben ook toegang tot de schatten van kennis en inzicht die in de loop der eeuwen zijn verworven door de bestudering van Gods werken.

Met een onsterfelijke blik zullen ze kunnen kijken naar de pracht van de schepping - naar zonnen, sterren en melkwegstelsels, die nauwkeurig hun baan rond de troon van God beschrijven. Op alles, van het kleinste tot het grootste, staat de naam van de Schepper geschreven en in alle dingen komt de rijkdom van zijn kracht tot uiting.

In de loop van de eeuwigheid zullen ze God en Christus steeds beter leren kennen. Liefde, eerbied en geluk zullen net zoals de kennis steeds groter worden. Hoe beter de mensen God leren kennen, des te meer zullen ze zijn karakter bewonderen. Naarmate Jezus de verborgenheden van de verlossing en de hoogtepunten in de grote strijd tegen Satan voor hen ontsluiert, zullen de harten van de verlosten met nog meer toewijding worden vervuld; ze zullen de gouden citers met intensere vreugde bespelen. Duizend maal duizenden en tienduizend maal tienduizenden zullen Gods lof zingen.

„En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden” (Openbaring 5:13).

De grote strijd is dan ten einde. De zonde en de zondaren zijn er niet meer. Het ganse heelal is gereinigd. Overal in de schepping is er eendracht en blijdschap. Van Hem die alles geschapen heeft, komen stromen van leven, licht en vreugde, die alle delen van de oneindige ruimte bereiken. De kleinste atomen en de grootste werelden, alle levende wezens en alle levenloze voorwerpen verkondigen in hun oneindige schoonheid en volmaakte vreugde: God is liefde.

Bron: " De Grote Strijd" Hfdst. 42, blz 438-440

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Gaitema:

Het blijkt wel, ik vind alle reacties mooi, maar blijf steeds zelf de dingen wat anders zien.

Wat Bernard3 zegt over de christenen die opgenomen zijn, dat ze ook pas na 1000 jaar terug komen denk ik niet. Het staat alleen van de doden dat zij na 1000 jaar terug komen.

David die gestorven was zal denk ik met het opstaan van Jezus uit de dood ook met Jezus uit de dood zijn opgestaan en zijn sindsdien al bij Hem in de hemel. Aangezien Jezus ook aan de doden het evangelie gebracht heeft. 1 Petrus 4: 6

Hoe het in het duizend jarige rijk zal zijn? Zalig :D Zolang die tijd er is zal het volledig vredig zijn.

Ben je echter van visie dat die rijk er nu is, zoals gereformeerden en katholieken veelal geloven, dan is die Vrede van Jezus er vooral één van vrede in jouw eigen hart. De wereld om ons heen is nog het zelfde. Ook jouw karakter veranderd door de Heilige Geest, waardoor je ook in vrede met de mensen gaat leven. God neemt een hoop onvrede weg.

 

In Gods Woord staat weldegelijk dat; wanneer Christus naar de aarde komt om het oordeel over de opstandelingen uit te voeren de heiligen met Hem naar de aarde komen.

“ En de Heren, mijn God, zal komen en de heiligen met Hem”. “ Zijn voeten zullen ten die dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten…tot een zeer groot dal”. “ En de Here zal koning worden over de gehele aarde; ten die dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige” ( Zacharia 14: 5,4,9,)

 

Het is Petrus zelf die NA de hemelvaart van Christus duidelijk zegt dat David nog in het graf (nog dood) is en dus niet in de hemel .

Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij én gestorven én begraven is , en ZIJN GRAF IS BIJ ONS TOT OP DEZE DAG… Want David  IS NIET OPGEVAREN NAAR DE HEMELEN ….

(Handelingen 2:29/ 34)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei bernard 3:

Zoals ik al opmerkte zullen Satan en zijn kornuiten zeker geen impact meer hebben op de nieuwe aarde want ze werden door het vuur volkomen vernietigd en zo bestaan ze dan eenvoudig weg niet meer

Ja, en hoe is de wereld dan verder georganiseerd? Hoe werkt het in de praktijk? Zo bijvoorbeeld, zijn er dan nog verkiezingen zoals we dat nu kennen? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei bernard 3:

 

In Gods Woord staat weldegelijk dat; wanneer Christus naar de aarde komt om het oordeel over de opstandelingen uit te voeren de heiligen met Hem naar de aarde komen.

“ En de Heren, mijn God, zal komen en de heiligen met Hem”. “ Zijn voeten zullen ten die dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten…tot een zeer groot dal”. “ En de Here zal koning worden over de gehele aarde; ten die dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige” ( Zacharia 14: 5,4,9,)

 

Het is Petrus zelf die NA de hemelvaart van Christus duidelijk zegt dat David nog in het graf (nog dood) is en dus niet in de hemel .

Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij én gestorven én begraven is , en ZIJN GRAF IS BIJ ONS TOT OP DEZE DAG… Want David  IS NIET OPGEVAREN NAAR DE HEMELEN ….

(Handelingen 2:29/ 34)

Ik vind dit erg moeilijke stukken. Help me jouw visie te begrijpen. Begrijp ik hiermee dat je deze terugkomst van Jezus "na" het duizend jarige vredesrijk plaatst? Daarvoor ter onderscheiding de Opneming?

Verder van David: "ja, dat staat er". Ik snap het eerlijk gezegd niet. Ik heb juist van een dominee geleerd dat met dat Jezus afdaalde in de hel na de kruisiging, dat zij met Hem mee gingen naar de hemel.

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik hiermee moet. Ik zal het vrees ik in het midden moeten laten. Ik weet het niet! Zoals zo vele jaren daarvoor ik het niet geweten heb en me altijd het heb afgevraagd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 12-9-2017 om 16:26 zei Gaitema:

Echter blijft bij me Openbaring 20:4-6 opvallen. De genen die op deze vanwege hun geloof vermoord worden "komen weer tot leven" en regeren met Jezus 1000 jaar lang.

Zoals ik al eerder uitgelegd heb gaan de 'zielen' van gestorven niet direct naar de hemel of een hel. Zoals de bijbel keer op keer verteld 'keren we terug tot het stof' en 'vergaan onze gedachten'. Getrouwen van God zijn wel in Gods herinnering en die krijgen een opstanding wanneer Jezus 'op de troon van Jehovah' gaat zitten. Daar horen dus een hoop Christenen bij die vermoord zijn vanwege hun geloof. Deze behoren tot de groep van de 144.000 en dus niet tot de 'grote menigte of schare'. De groep van 144.000 zullen als koningen en priesters samen met Jezus 1000 jaar lang regeren over de herstellende natieën hier op aarde.

De 24 oudsten in Openbaring 5 is een en dezelfde groep. Daar wordt over gezegd

10 U hebt ze gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters voor onze God, en ze zullen als koningen over de aarde regeren.’

De uitverkoren zullen dus samen met Christus gaan regeren.

De andere getrouwe Christenen krijgen in de loop der tijd een opstanding op het aardse Paradijs.

Dit verklaart ook de tekst dat David niet naar de hemel is opgevaren. Hij was nog simpel dood omdat de tijd van de opstanding nog niet was aangebroken. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Zoals ik al eerder uitgelegd heb gaan de 'zielen' van gestorven niet direct naar de hemel of een hel. Zoals de bijbel keer op keer verteld 'keren we terug tot het stof' en 'vergaan onze gedachten'. Getrouwen van God zijn wel in Gods herinnering en die krijgen een opstanding wanneer Jezus 'op de troon van Jehovah' gaat zitten. Daar horen dus een hoop Christenen bij die vermoord zijn vanwege hun geloof. Deze behoren tot de groep van de 144.000 en dus niet tot de 'grote menigte of schare'. De groep van 144.000 zullen als koningen en priesters samen met Jezus 1000 jaar lang regeren over de herstellende natieën hier op aarde.

De 24 oudsten in Openbaring 5 is een en dezelfde groep. Daar wordt over gezegd

10 U hebt ze gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters voor onze God, en ze zullen als koningen over de aarde regeren.’

De uitverkoren zullen dus samen met Christus gaan regeren.

De andere getrouwe Christenen krijgen in de loop der tijd een opstanding op het aardse Paradijs.

Dit verklaart ook de tekst dat David niet naar de hemel is opgevaren. Hij was nog simpel dood omdat de tijd van de opstanding nog niet was aangebroken. 

Als christenen die om hun geloof gedood worden tot de 144.000 gaan horen mogen er wel een paar nullen achter dat getal gezet worden.

 

https://www.trouw.nl/home/opnieuw-meer-christenen-vermoord~aeb6e842/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Mullog:

Als christenen die om hun geloof gedood worden tot de 144.000 gaan horen mogen er wel een paar nullen achter dat getal gezet worden.

https://www.trouw.nl/home/opnieuw-meer-christenen-vermoord~aeb6e842/

Dank voor het artikel dat dateert van 2016, met daar net onder gratis update over wat er vandaag weer gebeurde. Eindtijd?

Noord-Korea heeft vrijdagochtend (lokale tijd) opnieuw een raket afgevuurd. Het nog niet geïdentificeerde projectiel werd in de buurt van de hoofdstad Pyongyang gelanceerd in de richting van Japan. De VN-Veiligheidsraad komt later vandaag bijeen voor een spoedzitting. (bron)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei TTC:

Noord-Korea heeft vrijdagochtend (lokale tijd) opnieuw een raket afgevuurd. Het nog niet geïdentificeerde projectiel werd in de buurt van de hoofdstad Pyongyang gelanceerd in de richting van Japan. De VN-Veiligheidsraad komt later vandaag bijeen voor een spoedzitting.

Wat wil je hiermee zeggen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Mullog:

Als christenen die om hun geloof gedood worden tot de 144.000 gaan horen mogen er wel een paar nullen achter dat getal gezet worden.

Niet alle Christenen die gedood zijn voor hun geloof behoren tot de 144.000 natuurlijk. Je behoort tot de. 144.000 wanneer je 'uitverkoren' bent. Maar wanneer je een opstanding op de herstelde aarde krijgt is dat toch ook fantastisch?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Hitchens:

Wat wil je hiermee zeggen?

Dat er iemand met vuur aan het spelen is waardoor de maatschappelijke spanning stijgt, het gaat finaal om atoomwapens en waterstofbommen. Het past nochtans mooi binnen het eindtijdverhaal waarbij het helemaal niet zo zeker is wie nu die vermaledijde Satan vertegenwoordigt, maar dat is het natuurlijk nooit wanneer puerilisme de norm is. Op basis van ook andere conflicthaarden zijn er mensen die de noodtoestand afkondigen, dit in de (misschien ijdele) hoop dat een aantal wakker wordt. Het letterlijk nemen van de bijbel werkt hier mi niet in het voordeel, dit zou immers kunnen leiden tot de omgekeerde effectiviteit. Anders gezegd, het is mogelijk dat mensen bepaalde teksten ter harte nemen en daarin legitimatie vinden om anderen aan flarden te schieten. Bizar genoeg spoorde Jezus destijds al wel aan om deze dagen in te korten ter vermijding van nog veel meer slachtoffers, het blijkt een tijdloze uitspraak die op zowat heel de geschiedenis van toepassing. En voor de pensioenen is er ook al geen geld meer, het is een waar menselijk drama, bijna ongeloofwaardig maar toch gebeurt het. Wat heeft dit nog met geloof te maken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid