Spring naar bijdragen
Dolce Vita

't Stamcafé; we praten over van alles!

Aanbevolen berichten

(Trajecto: bericht verplaatst uit ander topic.)

 

7 uur geleden zei WdG:

Vraag: voor wie is Het avondmaal of de eucharistie ingesteld?

"En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed,  het bloed van het nieuwe verbond,  dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden."

De kruimels waren in elk geval voor de honden toch? Kötopmerking van Jezus naar die Griekse vrouw overigens.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

(Trajecto: bericht verplaatst uit ander topic.)

 

6 uur geleden zei Bastiaan73:

De kruimels waren in elk geval voor de honden toch? Kötopmerking van Jezus naar die Griekse vrouw overigens.

Ben je weer de clown aan het uithangen en Jezus aan het uitschelden? Jezus maakt geen kötopmerkingen. Het ontbreekt je slechts aan een juist interpretatievermogen, of je brengt moedwillig Jezus in diskrediet met die grote smoel van je.

Jezus heeft het over honden, meervoud dus. Die honden staan voor de heidenen die op dat moment nog niet opgenomen waren in het verbond. De vrouw beaamt zelf dat ze een van die heidenen is. En als je nu ook het lef hebt om de rest van het verhaal ter berde te brengen, maar nee, enkel een grote smoel. Die mevrouw wordt geprezen om haar groot geloof en ze mag heengaan en wat ze wenst zal geschieden. Heerlijk toch voor die hond!

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Kaasjeskruid:

(Trajecto: bericht verplaatst uit ander topic.)

 

Ben je weer de clown aan het uithangen en Jezus aan het uitschelden? Jezus maakt geen kötopmerkingen. Het ontbreekt je slechts aan een juist interpretatievermogen, of je brengt moedwillig Jezus in diskrediet met die grote smoel van je.

Jezus heeft het over honden, meervoud dus. Die honden staan voor de heidenen die op dat moment nog niet opgenomen waren in het verbond. De vrouw beaamt zelf dat ze een van die heidenen is. En als je nu ook het lef hebt om de rest van het verhaal ter berde te brengen, maar nee, enkel een grote smoel. Die mevrouw wordt geprezen om haar groot geloof en ze mag heengaan en wat ze wenst zal geschieden. Heerlijk toch voor die hond!

Bijbels gezien heeft 'hond(en)' altijd een negatieve lading/context. De Griekse vrouw vernederde zich al door voor Jezus neer te knielen en te smeken of hij haar dochtertje wilde genezen/bevrijden van een 'demon'. Ze was ongetwijfeld wanhopig. Maar Jezus vond het blijkbaar nodig om eerst die opmerking te maken. Dat snap ik niet. Was het een test of zo? Of ze wel nederig genoeg was? Of ze haar plaats wel goed genoeg kende? Bij de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:7 e.v.) deed Jezus dat niet, terwijl die zich niet zo vernederde als de Griekse vrouw.

Was de Samaritaanse vrouw een heiden of een Jodin? Of iets anders?

Marcus 7 (NBV)

24 Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven.

25 Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was.

26 Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven.

27 Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.’

28 De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’

29 Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’

30 En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn.

Johannes 4 (NBV)

6 ... Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.

7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’

8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.

9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.

Enz...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:

Bijbels gezien heeft 'hond(en)' altijd een negatieve lading/context.

Bijbels gezien hebben heidenen ook een negatieve lading/context.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
33 minuten geleden zei Bastiaan73:

Bijbels gezien heeft 'hond(en)' altijd een negatieve lading/context.

Bijbels gezien hebben heidenen ook een negatieve lading/context.

Niet in Romeinen 2 (NBG)

14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet;

15 Immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen.

Volgens vers 17 schreef Paulus dit aan mensen die Jood worden genoemd/genaamd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Niet in Romeinen 2 (NBG)

14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet;

15 Immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen.

Volgens vers 17 schreef Paulus dit aan mensen die Jood worden genoemd/genaamd.

Daarmee wordt slechts duidelijk gemaakt dat ook mensen die God niet erkennen een voldoende functionerend geweten hebben die getuigt van het bestaan van God, waar de moraal vandaan komt. Nergens wordt hier gesproken over de geredde positie van heidenen. Het gaat hier over de werken van de wet, niet over de wet die in hun harten is geschreven. En werken zonder geloof zijn dode werken, dus dode heidenen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het gaat hier over de werken van de wet, niet over de wet die in hun harten is geschreven. 

Ehm...

15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

(HSV)

15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.

(NBV)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-3-2019 om 16:47 zei Bastiaan73:

Ehm...

15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

(HSV)

15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.

(NBV)

Ik heb maar even onderstreept wat je mist. Het werk van de wet is wat anders dan de wet zelf.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Kaasjeskruid:
Op 30-3-2019 om 16:47 zei Bastiaan73:

Ehm...

15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

(HSV)

15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.

(NBV)

Ik heb maar even onderstreept wat je mist. Het werk van de wet is wat anders dan de wet zelf.

Het hele punt is juist dat de in vers 14 en 15 genoemde heidenen blijkbaar geen van buiten opgelegde wet nodig hebben om van nature, uit zichzelf, vanuit hun hart, te doen wat goed is en te laten wat fout is.

13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.

(Romeinen 2 HSV)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Het hele punt is juist dat de in vers 14 en 15 genoemde heidenen blijkbaar geen van buiten opgelegde wet nodig hebben om van nature, uit zichzelf, vanuit hun hart, te doen wat goed is en te laten wat fout is.

13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.

(Romeinen 2 HSV)

Ik heb maar even dik gedrukt wat je mist. Ze hebben de wet dus niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
7 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het hele punt is juist dat de in vers 14 en 15 genoemde heidenen blijkbaar geen van buiten opgelegde wet nodig hebben om van nature, uit zichzelf, vanuit hun hart, te doen wat goed is en te laten wat fout is.

13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.

(Romeinen 2 HSV)

Ik heb maar even dik gedrukt wat je mist. Ze hebben de wet dus niet.

Ik heb in de volgende zin maar even cursief, dik gedrukt en onderstreept wat je mist.

Ze hebben de externe wet dus niet nodig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Ik heb in de volgende zin maar even cursief, dik gedrukt en onderstreept wat je mist.

Ze hebben de externe wet dus niet nodig.

Dat staat er helemaal niet en is een conclusie aan de hand van jou gebrekkige interpretatievermogen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
4 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik heb in de volgende zin maar even cursief, dik gedrukt en onderstreept wat je mist.

Ze hebben de externe wet dus niet nodig.

Dat staat er helemaal niet en is een conclusie aan de hand van jou gebrekkige interpretatievermogen.

Beter een gebrekkig interpretatievermogen dan helemaal geen interpretatievermogen.

Als het 'er niet staat' raak je blijkbaar de kluts kwijt.

Maar ik ben de beroerdste niet dus alsjeblieft:

klutsz+009.JPG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Dat beloof ik

Ja ik was serieus en neen het is niet uit mijn duim gezogen dat er een genetische verandering plaatsnam na de vrucht. Waarom? 

En mij maakt het niet uit wie mij wel of niet serieus neemt op internet.

Spijtig dat het topic gesloten is want ik wou wel serieus beargumenteren. De ET is het daarin trouwens eens met mij, alleen zoeken die andere oorzaken voor het toenemen in kennis en vereiste die genetische veranderingen volgens hen honderdtal duizend jaren. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Eigenlijk ben ik beu met de ramadan geconfronteerd te worden tijdens een christelijke feestdag waar dan niet 1 referentie naar pasen gegeven wordt en de echte bedoeling daarachter. De ramadan vlaggen wapperen al, maar geen enkele vlag met “Zalig Pasen” en diezelfde winkelstraat. Antwerpen is reeds geïslamiseerd en nu is er rechtse burgemeester? Is die war on drugs nu echt belangrijker dan de war on terror?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Eigenlijk ben ik beu met de ramadan geconfronteerd te worden tijdens een christelijke feestdag waar dan niet 1 referentie naar pasen gegeven wordt en de echte bedoeling daarachter. De ramadan vlaggen wapperen al, maar geen enkele vlag met “Zalig Pasen” en diezelfde winkelstraat. Antwerpen is reeds geïslamiseerd en nu is er rechtse burgemeester? Is die war on drugs nu echt belangrijker dan de war on terror?

Een ramadan vlag? Nog nooit gezien. Een vlag met 'Zalig Pasen' ook niet trouwens. Ik denk dat je nu een beetje druk maakt om niets.

BBQ posters, die wel! En dat seizoen is nu ook aangebroken!! Vanavond een heerlijk sparerib, die nu al in de marinade ligt. Mensen die geen varken eten hebben de komende maanden bij mij extra pech. Voor de rest maak ik me er niet druk om, zolang ze zichzelf niet opblazen nabij de Groenplaats of de Decathlon aan de Noorderlaan,  want dan heb ik er ook last van.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Een ramadan vlag? Nog nooit gezien. Een vlag met 'Zalig Pasen' ook niet trouwens. Ik denk dat je nu een beetje druk maakt om niets.

BBQ posters, die wel! En dat seizoen is nu ook aangebroken!! Vanavond een heerlijk sparerib, die nu al in de marinade ligt. Mensen die geen varken eten hebben de komende maanden bij mij extra pech. Voor de rest maak ik me er niet druk om, zolang ze zichzelf niet opblazen nabij de Groenplaats of de Decathlon aan de Noorderlaan,  want dan heb ik er ook last van.

 

Ik kan geen foto’s meer delen. Maar ik herinner die straat nog als kind. Daar waren referenties naar kerst, pasen, ... Die verdwenen en er wappert wel degelijk een vlaggen van de ramadan. Over de hele straat, dus kan enkel door de gemeente geplaatst zijn. Met kerst hangen daar wel nog lichtjes. Maar geen stal en verwijzing naar kerstmis. Christmas, not Xmas.

Ook is een gebouw dat als cultureel erfgoed beschermd werd (klooster) omgebouwd tot een asielcentrum. In Nederland maken ze nu al zelf plaatsen vrij voor illegalen, uitgeproduceerden. 

Het is de omvolking in praktijk DBI. Dat jij dat niet ziet is wellicht locatiegebonden. Kom eens een dagje met mij mee door de stad. Niet de Meir, Noorderlaan of Groenplaats maar op de plaatsen waar we werkelijk samenleven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik kan geen foto’s meer delen. Maar ik herinner die straat nog als kind. Daar waren referenties naar kerst, pasen, ... Die verdwenen en er wappert wel degelijk een vlaggen van de ramadan. Over de hele straat, dus kan enkel door de gemeente geplaatst zijn. Met kerst hangen daar wel nog lichtjes. Maar geen stal en verwijzing naar kerstmis. Christmas, not Xmas.

Ook is een gebouw dat als cultureel erfgoed beschermd werd (klooster) omgebouwd tot een asielcentrum. In Nederland maken ze nu al zelf plaatsen vrij voor illegalen, uitgeproduceerden. 

Het is de omvolking in praktijk DBI. Dat jij dat niet ziet is wellicht locatiegebonden. Kom eens een dagje met mij mee door de stad. Niet de Meir, Noorderlaan of Groenplaats maar op de plaatsen waar we werkelijk samenleven.

Antwerpen is niet het centrum van de wereld. In het dorp waar ik woon is 15 jaar geleden het klooster ook omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Ook hier zijn hele wijken geïslamiseerd. 
Overigens is het nog steeds zo dat bij binnenkomst in Antwerpen de Joden daar als eerste opvallen, daar is niets in veranderd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Antwerpen is niet het centrum van de wereld. In het dorp waar ik woon is 15 jaar geleden het klooster ook omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Ook hier zijn hele wijken geïslamiseerd. 
Overigens is het nog steeds zo dat bij binnenkomst in Antwerpen de Joden daar als eerste opvallen, daar is niets in veranderd.

Dbi, een tip. Vertrek niet altijd vanuit je eigen vooringenomenheid. De Joden leven al lang in Antwerpen. De enige last die we hebben is dat ze bv wat orthodox kijken naar onze vrijheden. Ze willen dat wat afschermen in hun eigen wijken. Tegelijk draagt de Joodse gemeenschap enorm bij aan onze samenleving. Je zal geen bejaarden opgesloten zien in kasten in hun ziekenhuizen hier bv. 

Ik deel ook veel cultuur met de Joden via de kunst en de literatuur. Gastronomisch ook, maar dat is dan een eigen keuze. Joden nemen geen aanstoot aan een kerststal in onze school bv. Ze dwingen nergens hun visie in onze infrastructuur op. Ze hebben eigen scholen, delen hun ziekenhuizen met ons en leven in segregatie. Ik ben voorstander van segregatie. Dat is 1 van de redenen waarom wij al zo lang in vrede met Joden samenleven.

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Gisteren mijn verkiezingsbrief ontvangen. Normaliter stem ik niet, maar ik denk dat ik op de christen democraten ga stemmen. Niet omdat ze christen zijn. En ja er gebeuren wel eens blunders van formaat in die partij. Maar op een officieel document waar zij een handtekening plaatsen hebben ze telkens de belangen van iedere burger gerespecteerd. Er is 1 partij die me wel eens de wenkbrauwen deed fronzen, maar nooit stelde ze me teleur. Het is de cd&v. Kris Peeters 💪🏻

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Tweet van Timmermans: Dank jullie wel voor de overweldigende meerderheid waarbij jullie me gisteren hebben gekozen tot president van Europa. Na mijn inauguratie zal ik zsm Afrika en Europa laten integreren tot 1 supra-internationaal rijk, met 1 groot divers volk en 1 leider! Bron

Sieg heil }-)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid