Spring naar bijdragen
Thinkfree

Sabbath

Aanbevolen berichten

Bij de schepping voordat er één Jood was, gaf God de zevende dag sabbat aan de gehele mensheid.
Later, op de berg Sinaï schreef Christus het op stenen tafelen, inclusief het vierde gebod, de sabbatdag.
Wanneer je Exodus 20:8-11 leest, zien je dat het geen gebod is om een sabbat, een rustdag, te houden, maar de zevende-dag sabbat. Tevens werd ook gezegd waarom, omdat de sabbat een gedenkdag is van de schepping van deze wereld. Iedere week dat je de sabbat houdt, erkennen je dat Hij de Schepper van deze wereld is en Diegene die we alleen behoren te aanbidden.
Het volk van God hield de bijbelse sabbat voordat de tien geboden op de berg Sinaï werden gegeven.
Ook zegt Jezus dat Hij heer is van de sabbat. Matheus 12; 7-8.

Marcus 2:27,28 zegt Jezus: "De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.

Nergens in de Bijbel wordt ons ooit verteld om een andere dag te houden ter ere van Christus' opstanding.


Het is een katholiek instelling. Ze maakt er zelf aanspraak op:

"De zondag is een katholieke instelling en haar aanspraak op het heilig houden ervan kan slechts katholieke gronden verdedigd worden... In de Heilige Schrift is er van het begin tot het einde geen enkele tekst te vinden, die de verplaatsing van de wekelijkse openbare aanbidding van laatste naar de eerste dag van laatste week goedkeurt". (Catholiek Press, Sidney, 25-08-1900)

"Wij vieren de zondag in plaats van de zaterdag, omdat katholieke kerk in het concilie van Laodicea in het jaar 336 na Christus, het plechtige karakter van de zaterdag naar de zondag heeft verlegd". (The Convert`s Catechism of Catholic Doctrine", door eerwaard P.Geiermann, een werk dat `apostolische zegen' van paus Pius X ontving op 25-01-1910, tweede editie, blz. 50). "Het was echter welgevallig voor de kerk van God, plechtigheid en de feestelijkheid van de Sabbat naar de zondag te verleggen". (De naar het besluit van het concilie Trente op bevel van Paus Pius V uitgegeven Roomse Catechismus, blz. 247).

"De zevendedags Sabbat werd door Christus, door de apostelen en door de eerste christenen gevierd en als zodanig erkend totdat het concilie van Laodicea het houden van die dag gelen al afschafte. Het concilie Laodicea besloot eerst in zake de (nieuwe, -noot vert.) dag des Heren, en verbood onder anathema (= banvloek) het houden van de Sabbat op zevende dag". (William Pryne een beroemde engelse theolog uit zijn werk 'Dissertation Lord's Day', blz. 32)

"De Sabbat, de beroemdste in de wet, ging over in de des Heren. Deze en soortgelijke zaken zijn niet zomaar gestopt door de prediking (want Hij zegt dat Hij niet gekomen is om wet af te schaffen, maar om te vervullen) maar op autoriteit van de kerk zijn ze veranderd” (aartsbisschop van Regghio predikatie op 18-01-1562, Mansi XXIII, blz. 526).

"De kerk, zeggen wij, heeft de zondag ingesteld. Wij zijn verplicht ons daaraan te onderwerpen. Hoe zwak is dit fundament! Jezus heeft ons van de inzettingen van mensen bevrijd: de kerk heeft geen macht wetten voor te schrijven". (I.L. von Mosheim, een katholieke theoloog, in `Zedenleer' V, blz. 486)

"Hoe betreurenswaardig, dat de zondag met het brandmerk van het heidendom verschijnt en onder de naam van zonnegod werd verchristelijkt toen hij door de pauselijke afval werd aangenomen en goedgekeurd en als een heilige erfenis aan het protestantisme werd nagelaten". (Prof. D. Hiscox, schrijver van de `Baptist Manual', in de New York Examiner' van 16-11-1893).

"Het is zeer te beklagen, dat de reformatoren, die inzake zovele andere leerstellingen en gebruiken het Christendom terug voerden van de in het pausdom ontstane instellingen tot de oorspronkelijke, christelijke leer en praktijk, dit betreffende de leerstelling van de zondag niet deden". (Prof. Rauschenbusch in "Ursprung des Sonntags' blz. 71) Het was de heilige katholieke kerk, die de rustdag van de zaterdag naar de zondag, de eerste dag van de week verschoof.….. De kerk die gehoorzaamd wordt door de gehele geciviliseerde wereld. De protestanten beweren grote eerbied voor de Bijbel te hebben, en toch erkennen zij door de zondag plechtig in acht te nemen de macht van de katholieke kerk.

"De Bijbel zegt: "Gedenkt de Sabbatdag, dat u die heiligt". De katholieke kerk zegt: "Nee, door mijn goddelijke macht verwerp ik de Sabbatdag en beveel ik u de eerste dag van de week te heiligen". En zie, de hele wereld buigt in eerbiedige gehoorzaamheid voor het gebod van de heilige katholieke kerk". (pater T. Enwright op 15-12-1889). –

"Vraag: Wanneer kunt u bewijzen dat de kerk de macht heeft feestdagen voor te schrijven? Antwoord: Juist hiermee; dat zij de Sabbat in de zondag veranderd heeft, wat de protestanten rechtvaardigen; daarom spreken zij zichzelf ook tegen door het strikt houden van de zondag en het ontheiligen van de meeste andere dagen, die door dezelfde kerk ingesteld zijn". (uit 'Abridgement of Christian Doctrine', door eerw. heer H.Tuberville, D. D., Donay College, 1649, blz. 58).

"De viering van de zondag is altijd slechts een menselijke verordening geweest". (Neanders Kirchengeschichte', deel 1, blz. 399).


Indien er vastgesteld moet worden, dat de zondag niets anders is dan een gebod van de mens, is hier dan het woord van Jezus niet van toepassing:
"Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars geprofeteerd:... tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. U verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overleveringen van mensen?" (Marc.7:6-9).
Ook door de profeet Ezechiël vermaant God Zijn volk: "...wandelt niet naar de inzettingen van uw vaderen, onderhoudt hun verordeningen niet en verontreinigt u niet met hun afgoden. Ik ben de Here, uw God, wandelt naar Mijn inzettingen en onderhoudt naarstig Mijn verordeningen. Heiligt Mijn Sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat u weet dat Ik, de Here uw God ben". (Ezech.20:18-20).
Geboden van mensen en hun tradities maken ons niet vrij van het christelijke grondbeginsel: "Men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mens". (Hand.5:29 en 4:1).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei maritime12:

Nergens in de Bijbel wordt ons ooit verteld om een andere dag te houden ter ere van Christus' opstanding.

Daar heb je een punt. 
Bij de ontwikkeling van religies zie je vaker dat er gebruiken van buiten worden overgenomen. 
In dit geval is dat gebeurd met de dag van de zon, de zondag, zoals die door de Romeinen werd gevierd. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei maritime12:

Later, op de berg Sinaï schreef Christus het op stenen tafelen, inclusief het vierde gebod, de sabbatdag.

Nergens in de bijbel wordt ons vertelt dat christus die stenen tafelen beschreef. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Mullog:

Nergens in de bijbel wordt ons vertelt dat christus die stenen tafelen beschreef. 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

 

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond 

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Thinkfree:
57 minuten geleden zei Mullog:

Nergens in de bijbel wordt ons vertelt dat christus die stenen tafelen beschreef. 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

Als antwoord op Mullog slaat het nergens op, maar die tekst vind ik zo bijzonder.

Maar alweer zonder vers 4.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

Terwijl vers 4 en ook 5, in wezen de reden van het sabbat houden is; wees heilig want Ik ben heilig..om te beseffen waarin we terecht zijn gekomen, als mensheid.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-4-2019 om 11:14 zei Levi:

Je laatste conclusie als zou Jesjoea de macht hebben de Geest van de Eeuwige te gebruiken zie ik simpelweg nergens bevestigd in de bijbel.

De Bijbel spreekt ook over de Geest van Jezus (Handelingen 16:7) Blijkbaar is dus de Geest van Jezus ook de Heilige Geest. Ook zie je het bij de schepping. Jezus wordt geïdentificeerd als Gods Meesterwerker en als schepper. Hij gebruikt dus de Geest van Zijn Vader om ons aan te sturen en tijdens de schepping om te scheppen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei thom:

Als antwoord op Mullog slaat het nergens op, maar die tekst vind ik zo bijzonder.

Is er dan een tekst dat Jezus de stenen tafelen beschrijft? Volgens mij geeft God ze aan Mozes. Van Jezus hadden ze toen nog nooit gehoord. Dat is er toch later door de christenen ingefietst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei maritime12:

Nergens in de Bijbel wordt ons ooit verteld om een andere dag te houden ter ere van Christus' opstanding.

Ja, dat klopt. Dat is waarschijnlijk gekomen omdat er in feite helemaal geen sabbat meer gevierd moet worden. De zaterdag werd dus losgelaten. De zondag was praktisch voor de meeste Christenen en het was een dag dat ze makkelijk bij elkaar konden komen. Later is dat wettisch geworden (ten onrechte). Waarschijnlijk omdat keizer Constantijn ook een zonneaanbidder was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Mullog:
1 uur geleden zei thom:

Als antwoord op Mullog slaat het nergens op, maar die tekst vind ik zo bijzonder.

Is er dan een tekst dat Jezus de stenen tafelen beschrijft? Volgens mij geeft God ze aan Mozes. Van Jezus hadden ze toen nog nooit gehoord. Dat is er toch later door de christenen ingefietst.

Het gemak waarmee Jezus overal ingezet wordt, en Christus wat weer een aparte naam en betekenis heeft...

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei sjako:

Ja, dat klopt. Dat is waarschijnlijk gekomen omdat er in feite helemaal geen sabbat meer gevierd moet worden. De zaterdag werd dus losgelaten. De zondag was praktisch voor de meeste Christenen en het was een dag dat ze makkelijk bij elkaar konden komen. Later is dat wettisch geworden (ten onrechte). Waarschijnlijk omdat keizer Constantijn ook een zonneaanbidder was.

Behalve dan dat de sabbat nog heel lang in Europa gevierd werd, totdat een Romeinse keizer dat verbood.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

 

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond 

Maar laat Jezus of Christus nou nergens iets opgeschreven hebben..😎

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei thom:
1 uur geleden zei Thinkfree:

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond 

Maar laat Jezus of Christus nou nergens iets opgeschreven hebben..😎

Het woord(Christus) is God, de schrift enz,.. is ingegeven door God (Heilige geest) ik geloof in een enig God. Dus ja Christus heeft geschreven.

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Thinkfree:

Het woord(Christus) is God, de schrift enz,

Volgens sommige vertalingen wel ja......maar je kan ook vertalen, en dat is veel aannemelijker, ...was goddelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:
4 uur geleden zei Thinkfree:

Het woord(Christus) is God, de schrift enz,

Volgens sommige vertalingen wel ja......maar je kan ook vertalen, en dat is veel aannemelijker, ...was goddelijk.

Of beter; ..is goddelijk. Of; vertegenwoordiger Gods.

En zijn zulke teksten best wel indringend vind ik, in relatie met de potentie van ons wezen; 10 En indien Christus in ulieden is,..

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

10 En indien Christus in ulieden is,..

Ik bedoel; wie kan nu zulke dingen schrijven; als het goddelijke in u is.. of als Gods vertegenwoordiger in u is..

Dan kan het niet anders, dan dat wij hierom nederig moéten worden.. om dat besef.

5 uur geleden zei thom:

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond 

..woont in ons.. wordt dan weer de tekst.

En wordt Joh. 17 ook ''eigen''.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei thom:

Ik bedoel; wie kan nu zulke dingen schrijven; als het goddelijke in u is.. of als Gods vertegenwoordiger in u is..

Dit gaat over de Heilige Geest die we ontvangen in ons, God Zelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei thom:

Er staat Christus.

Uit Romeinen 8: De gave van de Geest.

 8en zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen. 9Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe. 10Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid. 11En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft. 

De Heilige Geest is God is Christus is Jezus. Hij die leeft in ons gelovigen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Thinkfree:

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

 

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond 

Geen enkel uitleg kan deze uitspraak duidelijker maken dan ze al is: daarom ga ik door met de woorden van Hebr. 1: 1 - 4:
Nadat God eertijds menigmaal en op menigerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon dien Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door wien Hij ook de wereld gemaakt heeft;
die nademaal hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het evenbeeld zijns wezens, en alle dingen draagt door zijn krachtig woord, nadat hij de reiniging van de zonden door zichzelven heeft teweeggebracht, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogte, zoveel voortreffelijker geworden dan de Engelen, als hij een veel hogeren naam boven hen geërfd heeft.

De woorden van de apostel Paulus tot de Colossenzen 1 15-17
Terwijl hij van Christus spreekt als de Ene door wien wij verlossing hebben, beschrijft hij Hem als de Ene: Hij is het beeld van den onzichtbaren God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.

Het is het getuigenis van de Vader Zelf.
Het eerste hoofdstuk van Hebreeën (Hebr.1: 8-10) staat dat God door Zijn Zoon tot ons gesproken heeft; dat Hij van Hem zei: "en Hem moeten alle engelen Gods huldigen;" dat Hij van de engelen zei: "Die Zijn engelen maakt tot winden en Zijn dienaars tot een vuurvlam; maar dat Hij van de Zoon zegt: "Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de schepter van zijn koningschap." God zegt verder: Gij Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen."

1 Korinthiers 8:6 Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.

 

bewerkt door maritime12
schijffout

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Nicky O:
23 uur geleden zei thom:

Het gemak waarmee Jezus overal ingezet wordt, en Christus wat weer een aparte naam en betekenis heeft...

Jezus de Christus (gezalfd met de Geest van God).

De openbaring van de Zoon, doordat de Geest indaalde in hem, Jezus werd daarmee zichtbaar voor de mensheid de Christus, de Verlichte, de vertegenwoordiger van het Licht, omdat Hij de Bron.. is.

Ook in ons, die de Bron bewust zijn geworden, tot geloof gekomen, door het Licht geraakt in datgene wat uit het Licht komt maar gewekt moet worden.

En voor Maritime dan hieronder de tekst die hij aanhaalde want die past hier uitstekend bij;

Gnosis is de Kennis die we waren en wat wij geworden zijn. 
Waar wij waren en waarin we geworpen zijn. 
Waarheen we ons spoeden en waarvan we worden verlost. 
Wat de geboorte is en wat de wedergeboorte is. 
Door zichzelf te leren kennen leert de mens God kennen. 
Dat is de essentie van Gnosis. 
Valentinus (100-160)

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid