Spring naar bijdragen
Thinkfree

Sabbath

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei sjako:

Omdat het NT het OT uitlegt. Pas na Christus is het duidelijk geworden wat bepaalde rituelen betekenden. Zo is het pas na Christus duidelijk geworden wat nu precies de hogepriester voorstelt. Het ene kan je niet los zien van het andere. 

Vind het meer op wiskunde lijken. Je moet daar ook dingen bewijzen. Het NT legt de diepere zaken bloot, zodat ze goed te begrijpen zijn.

Maar de Koran maakt dezelfde claims als jij nu maakt. De Koran gaat weer in op dingen die weer niet duidelijk waren in het NT. 

Ik bedoelde het is politiek gebaseerd op de verschillende dogma's, ik zal bijvoorbeeld niet christelijk stemmen vanwege het effect op de samenleving omdat ik dan bijvoorbeeld straks steeds meer als jesuit moet leven. Het meest wat bij mij aansluit is judaïsme waar er het meest ruimte is voor bijvoorbeeld wetenschap, wat weer veel minder is in islam of het christendom. 

Politiek is dus echt wel van sprake in religie omdat je een voorkeur hebt naar wat het meest bij je aansluit.

bewerkt door nikie90

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Aristarkos gaf het reeds aan. De Wet is gegeven aan de Joden. Niet aan de volkeren. Bijzonder  vind ik het altijd wanneer christenen uit de volkeren met de wet aan komen zeilen en over elkaar heen buitelen wie de Wet het beste kent, het beste interpreteert,  waar de komma’s en de punten moeten staan, welke kerk de echte kerk is of men met menselijk bestuur aan komt zetten dat vergoddelijkt wordt.  Gesteggel over wat slechts schaduwen waren van Hij die komen zou. 

JC is onze rust. JC is Heer van de Sabbat. Een volwassen gelovige is de sabbat ingegaan. Alle dagen van de week. Wat houdt dat in, de rust van God in het inwendige. Ongeacht omstandigheden, waar men ook gaat of staat. Door het geloof van JC dat in het inwendige aanwezig is omdat Hij Leeft.  De religieuze werken van de gelovige in de dood gebracht aan het kruis. Levend uit de genade. Dat is Sabbat. 
 

Kolossenzen 2,16 - 23 De dwaasheid van menselijke inzettingen

Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.  Indien gij met Christus afgestorven zijn aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei sjako:

Er is ook niks mee om een dag rust voor spiritualiteit uit te trekken. De zondagsabbat is een menselijk verzinsel.  

Een dag rust is een sabbat, beste Sjako

53 minuten geleden zei Bastiaan73:

Marcus 2:

27 (...) De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.

Ja precies de mens heeft hem van node, zonder die krijg men onmensijke toestanden.

De les is dat men de sabbat nooit boven de mens moet zetten, net als de mens nooit boven God.

 

24 minuten geleden zei Plume:

De Wet is gegeven aan de Joden.

De schaduw van de wet is enkel gegeven aan de joden, de wet Gods aan allen.

25 minuten geleden zei Plume:

Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.

Ja men heeft het over de schaduw van de wet niet over de gesproken woorden van God.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei nikie90:

Maar de Koran maakt dezelfde claims als jij nu maakt. De Koran gaat weer in op dingen die weer niet duidelijk waren in het NT. 

Ik ken er wel een paar, maar meestal gaat het om een nogal afwijkende uitleg. De Koran wijkt flink af van het OT. Het OT bevat weet ik het niet hoeveel profetieën en voorafschuduwingen die allemaal slaan op de Messias, Jezus Christus. Nergens wordt over iemand gesproken die NA Jezus zou komen. De Islam legt dat dan zo uit dat dit niet de heilige Geest is, maar Mohammed. Maar als je kijkt naar de vredelievende Jezus en Mohammed dan zit daar mijlenver verschil tussen. Dus dan zou je verwachten dat Mohammed voort zou borduren op de leringen van Jezus en dat is niet het geval. Meer het omgekeerde.

1 uur geleden zei nikie90:

Het meest wat bij mij aansluit is judaïsme waar er het meest ruimte is voor bijvoorbeeld wetenschap, wat weer veel minder is in islam of het christendom. 

Wetenschap en religie hoeft elkaar niet te bijten hoor. 

1 uur geleden zei nikie90:

Politiek is dus echt wel van sprake in religie omdat je een voorkeur hebt naar wat het meest bij je aansluit.

Het gaat allemaal om inzicht. Het vergt jaren studie om alles enigszins goed te kunnen begrijpen. Als je het eenmaal inziet, dan valt het als een puzzle in elkaar. Profetieën zie je voor je ogen werkelijkheid worden, als je het maar inziet. 

1 uur geleden zei Plume:

Aristarkos gaf het reeds aan. De Wet is gegeven aan de Joden. Niet aan de volkeren. Bijzonder  vind ik het altijd wanneer christenen uit de volkeren met de wet aan komen zeilen en over elkaar heen buitelen wie de Wet het beste kent, het beste interpreteert,  waar de komma’s en de punten moeten staan, welke kerk de echte kerk is of men met menselijk bestuur aan komt zetten dat vergoddelijkt wordt.  Gesteggel over wat slechts schaduwen waren van Hij die komen zou. 

JC is onze rust. JC is Heer van de Sabbat. Een volwassen gelovige is de sabbat ingegaan. Alle dagen van de week. Wat houdt dat in, de rust van God in het inwendige. Ongeacht omstandigheden, waar men ook gaat of staat. Door het geloof van JC dat in het inwendige aanwezig is omdat Hij Leeft.  De religieuze werken van de gelovige in de dood gebracht aan het kruis. Levend uit de genade. Dat is Sabbat. 

Hier ben ik het volledig met je eens.

49 minuten geleden zei Thinkfree:

Een dag rust is een sabbat, beste Sjako

En het is goed om een dag rust te nemen, daar zal geen Christen iets van zeggen. Maar zoals een hoop Christenen bijv de zondag onderhouden is niet schriftuurlijk. Je mag best een boodschapje of een klusje doen. Het gaat erom dat je geestelijk wat ontspant. En niks werkt dan beter Gods woord te leren kennen. 

52 minuten geleden zei Thinkfree:

Ja men heeft het over de schaduw van de wet niet over de gesproken woorden van God.

Neem aan dat je de 10 geboden bedoelt? Die zijn vervat in de wet van de Christus. Behalve dus de sabbat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Ik ken er wel een paar, maar meestal gaat het om een nogal afwijkende uitleg. De Koran wijkt flink af van het OT. Het OT bevat weet ik het niet hoeveel profetieën en voorafschuduwingen die allemaal slaan op de Messias, Jezus Christus. Nergens wordt over iemand gesproken die NA Jezus zou komen. De Islam legt dat dan zo uit dat dit niet de heilige Geest is, maar Mohammed. Maar als je kijkt naar de vredelievende Jezus en Mohammed dan zit daar mijlenver verschil tussen. Dus dan zou je verwachten dat Mohammed voort zou borduren op de leringen van Jezus en dat is niet het geval. Meer het omgekeerde.

Er zijn ook genoeg gelijkenissen. 

Maar voor mij maakt het niet uit ik hoef niet eeuwig te leven of maagden krijgen ik wil gewoon kunnen doen wat in mijn aard is om te doen en zo mijn steentje bij te dragen.  Jezus of Mohammed kunnen mij daarbij niet helpen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Neem aan dat je de 10 geboden bedoelt? Die zijn vervat in de wet van de Christus. Behalve dus de sabbat.

Waar worden die 9 de wet van Christus genoemd? 

Volgens mij is dit de wet van Christus: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Bastiaan73:

In reactie op het vet gemaakte woord eeuwig:

"In het Grieks is ‘eeuwig’ vaak de vertaling van aiōn, in het Hebreeuws van עולם (olam).

Als we die woorden in de grondtekst nazoeken, komen we opnieuw veel gevallen tegen die helemaal niet eindeloos zijn. Gods verbond met Israël wordt eeuwig genoemd Lev 24:8, maar eindigt toch Jer 31:31-34. Ook van de aarde wordt gezegd dat ze eeuwig staat Pred 1:4, maar zij zal verdwijnen. De ‘eeuwige heuvelen zinken ineen’ Hab 3:6. Zo zijn er nog talloze voorbeelden in de Bijbel.

...

We vinden in de Griekse Schrift teksten die duidelijk spreken over ‘voor aionische tijden’ 2Tim 1:9, ‘tijdens eonische tijden verzwegen, maar nu’ Rom 16:25, ‘voor de eonen‘ 1Kor 2:7, ‘afsluiting van de eonen‘ Heb 9:26. Deze teksten maken duidelijk dat een eon weliswaar een (lange, onbepaalde) tijd is, maar een periode, dus met een begin en een einde. Ook dat het woord in het meervoud voorkomt, klinkt vreemd als het ‘eindeloze eeuwigheid’ zou betekenen, want wat betekent ‘eeuwigheden’ dan? Ook als je andere Griekse of Hebreeuwse teksten erbij legt, zie je dat het om perioden gaat."

Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/hoe-lang-is-eeuwig/

Blijkbaar komt het bijbelse 'eeuwig' neer op: heeeeel erg lang maar toch tijdelijk.

@dingo ben benieuwd naar jouw invalshoek i.v.m. het door Thinkfree geciteerde bijbelvers = je onderschrift.

Dus? Wat betekent dit voor de sabbat?

Mijn invalshoek mag duidelijk zijn, Petrus beveelt de geschriften van Paulus aan. Wil je dit serieus nemen dan kun je deze tekst in Kol. niet wegzetten als waarschuwing. Integendeel in Galaten waarschuwt Paulus juist al voor Judaïsten.  Thinkfree lijkt in die categorie te vallen als ik zo zijn ideeën over de sabbat lees.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei dingo:

Mijn invalshoek mag duidelijk zijn, Petrus beveelt de geschriften van Paulus aan. Wil je dit serieus nemen dan kun je deze tekst in Kol. niet wegzetten als waarschuwing. Integendeel in Galaten waarschuwt Paulus juist al voor Judaïsten.  Thinkfree lijkt in die categorie te vallen als ik zo zijn ideeën over de sabbat lees.

'Niet wegzetten als waarschuwing.' Als wat dan wel?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

Terwijl Paulus zelf zegt dat hij NIET onder de Wet staat.

... en toch, als Jood, de wet houdt. Hij legt het echter niet op aan heidenen. Weet je, er blijft toch een verschil, al is het cultureel, tussen Joden en heidenen. Ik besef heel goed dat het WTG dit niet leuk vindt, omdat het niet past binnen haar leer, maar het blijft gewoon wel zo, in het wonderbaarlijke plan van God, geheel in overeenstemming met alle profetieën, die noodzakelijkerwijs door het WTG volkomen worden genegeerd. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bastiaan73:

'Niet wegzetten als waarschuwing.' Als wat dan wel?

Sorry Bastiaan ik had haast en heb het per ongeluk omgedraaid, ik bedoelde dat je 2 Petrus 3 niet af kan doen als waarschuwing tegen Kolossenzen. Petrus prijst heel duidelijk de prediking van Paulus aan en daarmee zou een dergelijke waarschuwing heel onlogisch zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei dingo:

Sorry Bastiaan ik had haast en heb het per ongeluk omgedraaid, ik bedoelde dat je 2 Petrus 3 niet af kan doen als waarschuwing tegen Kolossenzen. Petrus prijst heel duidelijk de prediking van Paulus aan en daarmee zou een dergelijke waarschuwing heel onlogisch zijn.

Geen probleem Dingo en inderdaad:

15 Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken.

(2 Petrus 3 NBV)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Willempie:

en toch, als Jood, de wet houdt.

Waar staat dat? Hij zegt dat wanneer het nodig is dat hij iemand wordt die onder de wet staat om mensen te kunnen winnen. Waar staat bijv dat Paulus offers brengt? Of de sabbat houdt? Hij hamert er juist op dat de wet een afschudiwing was naar iets groter. Er is geen onderscheid tussen Jood en heiden

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei sjako:

Het OT bevat weet ik het niet hoeveel profetieën en voorafschuduwingen die allemaal slaan op de Messias, Jezus Christus. Nergens wordt over iemand gesproken die NA Jezus zou komen.

Dat klopt, maar ik merk op dat er in het OT ook nergens OVER Jezus wordt gesproken. 
Er zijn slechts teksten die naderhand door christenen worden uitgelegd als 'hiermee wordt Jezus bedoeld'.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat klopt, maar ik merk op dat er in het OT ook nergens OVER Jezus wordt gesproken. 
Er zijn slechts teksten die naderhand door christenen worden uitgelegd als 'hiermee wordt Jezus bedoeld'.

Het waren zoveel profetieën die op Jezus van toepassing waren dat het geen toeval kan zijn. Een paar toevallig ok, maar hier gaat het om tientallen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat klopt, maar ik merk op dat er in het OT ook nergens OVER Jezus wordt gesproken. 
Er zijn slechts teksten die naderhand door christenen worden uitgelegd als 'hiermee wordt Jezus bedoeld'.

Het waren zoveel profetieën die op Jezus van toepassing waren dat het geen toeval kan zijn. Een paar toevallig ok, maar hier gaat het om tientallen.

Daar gaat het niet over. Jij stelde dat er nergens over iemand wordt gesproken die NA Jezus komt Ik stel dat er ook nergens OVER Jezus wordt gesproken. Zijn naam wordt nergens genoemd.  In het OT worden toekomstverwachtingen uitgesproken die zo vaag zijn dat veel mensen er in zouden passen.
Verschillende Joden zijn in de geschiedenis als messias gezien. Dat de groep die Jezus aanhing een Romeinse keizer als aanhanger kreeg, is puur toeval.
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Daar gaat het niet over. Jij stelde dat er nergens over iemand wordt gesproken die NA Jezus komt Ik stel dat er ook nergens OVER Jezus wordt gesproken. Zijn naam wordt nergens genoemd.  In het OT worden toekomstverwachtingen uitgesproken die zo vaag zijn dat veel mensen er in zouden passen.
Verschillende Joden zijn in de geschiedenis als messias gezien. Dat de groep die Jezus aanhing een Romeinse keizer als aanhanger kreeg, is puur toeval.
 

Dat is onjuist, in Jes. 7:14 word gezegd dat een maagd een zoon zal krijgen en zijn naam zal zijn Immanuel, in Mat. 1 is Maria zwanger zonder dat er een man aan te pas kwam — dus een maagd — en haar zoon zal als naam Emmanuel hebben.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Dat beloof ik:
Op 4-11-2019 om 16:34 zei sjako:

Het OT bevat weet ik het niet hoeveel profetieën en voorafschuduwingen die allemaal slaan op de Messias, Jezus Christus. Nergens wordt over iemand gesproken die NA Jezus zou komen.

Dat klopt, maar ik merk op dat er in het OT ook nergens OVER Jezus wordt gesproken. 
Er zijn slechts teksten die naderhand door christenen worden uitgelegd als 'hiermee wordt Jezus bedoeld'.

Kun jij je iemand voorstellen die wél aan die profetieën voldoet of ooit zal voldoen @Dat beloof ik, als het niet Jezus is?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Aristarkos:
11 uur geleden zei Dat beloof ik:

Daar gaat het niet over. Jij stelde dat er nergens over iemand wordt gesproken die NA Jezus komt Ik stel dat er ook nergens OVER Jezus wordt gesproken. Zijn naam wordt nergens genoemd.  In het OT worden toekomstverwachtingen uitgesproken die zo vaag zijn dat veel mensen er in zouden passen.
Verschillende Joden zijn in de geschiedenis als messias gezien. Dat de groep die Jezus aanhing een Romeinse keizer als aanhanger kreeg, is puur toeval.
 

Dat is onjuist, in Jes. 7:14 word gezegd dat een maagd een zoon zal krijgen en zijn naam zal zijn Immanuel, in Mat. 1 is Maria zwanger zonder dat er een man aan te pas kwam — dus een maagd — en haar zoon zal als naam Emmanuel hebben.

Jezus en Emmanuel zijn toch echt twee verschillende namen.

9 uur geleden zei Bastiaan73:

Kun jij je iemand voorstellen die wél aan die profetieën voldoet of ooit zal voldoen @Dat beloof ik, als het niet Jezus is?

Uiteraard. Op grond van die verwachtingen in het OT kan men zoveel personen bedenken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Jezus en Emmanuel zijn toch echt twee verschillende namen.

Maar Jezus en Emmanuel zijn toch echt dezelfde persoon.

Aristarkos

bewerkt door Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Jezus en Emmanuel zijn toch echt twee verschillende namen.

Uiteraard. Op grond van die verwachtingen in het OT kan men zoveel personen bedenken.

Je kan er toch niet naast dat de profetieën vervuld zijn in Jezus. Hij zal op een ezel Jeruzalem binnenrijden, Hij zal geboren worden uit een maagd, Hij zal groter zijn dan alle koningen voor en na Hem, Hij zal koningen tot genocides leiden (Herodes), Hij zal gekruisigd worden, Hij zal herrijzen uit de dood, ...

De gehele som die Zijn komst voorspellen is toch meer dan een handjevol. Aanvaardt het of niet, Jezus is de Verlosser. Niemand past beter in het profiel dan Hij. He's the Neo erh One ^^

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

God zij met ons. 

Ja alleen dat "zij" daartussen zuig je uit je duim, om het kloppend te maken naar jullie behoefte.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-11-2019 om 08:19 zei sjako:

Waar staat dat? Hij zegt dat wanneer het nodig is dat hij iemand wordt die onder de wet staat om mensen te kunnen winnen. Waar staat bijv dat Paulus offers brengt? Of de sabbat houdt? Hij hamert er juist op dat de wet een afschudiwing was naar iets groter. Er is geen onderscheid tussen Jood en heiden

Lees bijvoorbeeld Handelingen 21. Er werd over Paulus gelasterd dat hij de Joden leerde dat ze de wet van Mozes niet langer hoefden te houden. Dat was een leugen. Waar staat dat Paulus geen offers bracht? Of dat hij de sabbat niet hield? Joden en heidense christenen zijn voor God gelijkwaardig en de barrière tussen hen (ons) is in Jezus weggenomen. Maar dat wil nog niet zeggen dat er geen verschillen bestaan, net zoals er nog steeds verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, of tussen Aziaten en Europeanen. Waar jullie de mist ingaan is dat jullie het Joodse volk niet langer als volk erkennen. En wat nog erger is, is dat jullie overal waar Israël genoemd wordt jullie daarvoor in de plaats de Jehova's getuigen lezen, behalve waar het negatieve zaken betreft want die betreffen dan natuurlijk weer wel het natuurlijke Israël. Dat is heel erg irrationeel. Maar wat de sabbat betreft bleven de Joodse christenen die dus wel gewoon houden en, sterker nog, zelfs de heidense christenen gingen die houden. Die kenden namelijk geen wekelijkse rustdag. Als je denkt dat dit onzin is wil ik je nogmaals wijzen op het feit dat in vele Europese talen de zaterdag, de zevende dag dus, nog steeds de sabbat heet of een afgeleide daarvan.

Op 4-11-2019 om 21:28 zei Thinkfree:

Dag @Willempie das een tijdje geleden, hoe ist?

Goed hoor. Ik tik alleen een beetje moeilijk vanwege een gewonde hand.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid