Spring naar bijdragen
Thinkfree

Sabbath

Aanbevolen berichten

16 uur geleden zei dingo:

Het NT vertelt inderdaad niets over de sabbat maar wel over de eerste dag waarmee er duidelijk onderscheid is dat voor de gelovigen uit de heidenen in ieder geval de sabbat niet geldt

Over de eerste dag? Waar?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Over de eerste dag? Waar?

Handelingen 20:7

7 Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde.

1 Korintiërs 16:2 laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld.

Openbaringen 1:10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’

bewerkt door dingo
Aanvulling

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei dingo:

Handelingen 20:7

7 Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde.

Het vers zegt het al. Niet omdat de zondag heilig was, maar omdat Paulus de volgende dag weg moest. Trouwens ‘het breken van het brood’ was een gewone maaltijd en geen sacrament of zo.

6 uur geleden zei dingo:

1Korintiërs 16:2 laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld.

 Ook geen bewijs van een zondagsviering. Het is gewoon praktisch om in het begin van de week wat opzij te leggen. Misschien omdat ze dan uitbetaald werden. Zeker omdat geld inzamelen tijd kost en als Paulus er is konden ze die tijd wel beter gebruiken.

6 uur geleden zei dingo:

Openbaringen 1:10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’

Hier is meningsverschil over, maar het is volgens mij veel logischer om de ‘de dag van de Heer’ als de oordeels’dag’ te zien. Heel Openbaring gaat zowat over de laatste dagen en wat er gaat gebeuren dan. De Bijbel spreekt meermaals over de dag des Heeren als de oordeelsdag. Bijv 1Kor 5:4

Wanneer jullie in de naam van onze Heer Jezus bij elkaar zijn, in de wetenschap dat ik in de geest bij jullie ben met de kracht van onze Heer Jezus,  5 dan moeten jullie zo iemand aan Satan overgeven voor de vernietiging van het vlees, zodat de geest gered wordt op de dag van de Heer.

Op de de dag van de Heer wordt hier duidelijk de oordeelsdag bedoeld. En die ligt in de toekomst bij Jezus wederkomst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

We zijn het deze keer eens @sjako

(Y)

Behalve bij het breken van het brood maar dat acht ik onbelangerijk het kan beide zijn.

Op 6-11-2019 om 12:17 zei Willempie:

Goed hoor

Gelukkig.

Op 6-11-2019 om 12:17 zei Willempie:

Ik tik alleen een beetje moeilijk vanwege een gewonde hand.

Hamer?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Het vers zegt het al. Niet omdat de zondag heilig was, maar omdat Paulus de volgende dag weg moest. Trouwens ‘het breken van het brood’ was een gewone maaltijd en geen sacrament of zo.

 Ook geen bewijs van een zondagsviering. Het is gewoon praktisch om in het begin van de week wat opzij te leggen. Misschien omdat ze dan uitbetaald werden. Zeker omdat geld inzamelen tijd kost en als Paulus er is konden ze die tijd wel beter gebruiken.

Hier is meningsverschil over, maar het is volgens mij veel logischer om de ‘de dag van de Heer’ als de oordeels’dag’ te zien. Heel Openbaring gaat zowat over de laatste dagen en wat er gaat gebeuren dan. De Bijbel spreekt meermaals over de dag des Heeren als de oordeelsdag. Bijv 1Kor 5:4

Wanneer jullie in de naam van onze Heer Jezus bij elkaar zijn, in de wetenschap dat ik in de geest bij jullie ben met de kracht van onze Heer Jezus,  5 dan moeten jullie zo iemand aan Satan overgeven voor de vernietiging van het vlees, zodat de geest gered wordt op de dag van de Heer.

Op de de dag van de Heer wordt hier duidelijk de oordeelsdag bedoeld. En die ligt in de toekomst bij Jezus wederkomst.

Ik snap hieruit dat mondelinge overlevering jou niets zegt, dat zij zo. Maar zelfs als we het hier niet over eens zijn blijft Kol. 2:16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Dus onze vriendelijke Judaïsten hebben mij niets voor te schrijven over de sabbat en JG niets over Kerst.

bewerkt door dingo

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei dingo:

Kol. 2:16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Dus onze vriendelijke Judaïsten hebben mij niets voor te schrijven over de sabbat

Niet om je iets voor te schrijven dat doe ik niet, enkel ter overweging. 

Kol... 2 spreekt over zie:

21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.

22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;

23 Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.

Dit vers: Kol. 2:16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat

Heeft dus niets met Gods geboden van doen, maar van de mens. Eigenlijl getuigd dit gehele stuk juist tegen de zondag welke is ingezet door de mens.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Niet om je iets voor te schrijven dat doe ik niet, enkel ter overweging. 

Kol... 2 spreekt over zie:

21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.

22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;

23 Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.

Dit vers: Kol. 2:16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat

Heeft dus niets met Gods geboden van doen, maar van de mens. Eigenlijl getuigd dit gehele stuk juist tegen de zondag welke is ingezet door de mens.

 

Zo wordt dat inderdaad door Judaïsten uitgelegd maar ook die hebben maling aan de mondelinge overlevering. Maar ook hier geldt wat Paulus schrijft over het eten van heidens offervlees als je daadwerkelijk geloofd dat je zondigt door niet de sabbat te houden dan veroordeel je jezelf als je de sabbat niet houdt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei dingo:

Zo wordt dat inderdaad door Judaïsten uitgelegd

Nee, zo legt de schrift het uit. Je komt met een tekst die een paar verzen later wordt uitgelegd waar die betrekking op heeft.

3 minuten geleden zei dingo:

maar ook die hebben maling aan de mondelinge overlevering.

Mondelinge overlevering gaat niet boven de schrift, dat is een menselijke inzetting indien je leert van wel.

2 peterus 3 (u onderschrift) is met een reden geschreven.

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Thinkfree:

Nee, zo legt de schrift het uit. Je komt met een tekst die een paar verzen later wordt uitgelegd waar die betrekking op heeft.

Mondelinge overlevering gaat niet boven de schrift, dat is een menselijke inzetting indien je leert van wel.

2 peterus 3 (u onderschrift) is met een reden geschreven.

 

 

De schrift is niet anders dan een verzameling boeken die door een concilie (menselijk dus) is samengesteld op basis van mondelinge en schriftelijke bronnen. Kennelijk vertrouw je daarbij wel op een menselijke inzetting (behalve als het qua leer niet uitkomt).

Overigens hou je je ook aan de andere Joodse wetten zoals besnijdenis, gescheiden keuken voor zuivel en vlees, keppeltje en de rest van de Joodse wetten en inzettingen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei dingo:

De schrift is niet anders dan een verzameling boeken die door een concilie (menselijk dus) is samengesteld op basis van mondelinge en schriftelijke bronnen. Kennelijk vertrouw je daarbij wel op een menselijke inzetting (behalve als het qua leer niet uitkomt).

Ik vertrouw God op het bewaren/sammenstellen van zijn woord/schrift en daarom niet twijfel aan het door God gegeven/geïnspireerde en samengestelde boek.

5 minuten geleden zei dingo:

Overigens hou je je ook aan de andere Joodse wetten zoals besnijdenis, gescheiden keuken voor zuivel en vlees, keppeltje en de rest van de Joodse wetten en inzettingen?

Nee

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Thinkfree:

Ik vertrouw God op het bewaren/sammenstellen van zijn woord/schrift en daarom niet twijfel aan het door God gegeven/geïnspireerde en samengestelde boek.

Nee

Als het op het bewaren van zijn woord/schrift  aankomt vertrouw je wel dat God menselijke inzettingen gebruikt (heeft). Ook op de mondelinge overlevering over de getrouwheid van die geschriften die daar de basis voor was/is. Maar andere mondelinge overleveringen uit diezelfde bronnen over de uitleg van dezelfde schrift zijn ineens onbetrouwbaar. De logica hiervan ontgaat mij.

Kennelijk ben je heel erg overtuigd van de noodzaak van de sabbat dus hou je er dus vooral aan, van mij hoef je niet in het oordeel te komen.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei dingo:

De logica hiervan ontgaat mij

Mij ook aangezien het mondelinge met het schriftuurlijke in contradictie staan naar jouw leer. Wij praten over hetzelfde stuk in context, eerder gaf je de uitleg aan bastiaan over 2 peterus 3 (u onderschrift) dat het over mensen gaat die bepaalde stukken uit context rukken.

Gij zijt schuldig en probeert het probleem te omzeilen door u te beroepen op het mondelinge, en de schrift ter discussie stelt. Welke wederom een contradictie is in het door jouw eerder gemelde stuk, dat jij niet meer reageert omdat mensen offtopic gaan, u zijt wederom schuldig.

Enkel een constatering geen oordeel want ik ben mede schuldig🙂

8 minuten geleden zei dingo:

Kennelijk ben je heel erg overtuigd van de noodzaak van de sabbat dus hou je er dus vooral aan, van mij hoef je niet in het oordeel te komen.

Dank, u zijt geheel vrij. echter ontneemt dit de lust naar onderzoek niet. In geest en waarheid naar het liefelijk gebod.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Mij ook aangezien het mondelinge met het schriftuurlijke in contradictie staan naar jouw leer. Wij praten over hetzelfde stuk in context, eerder gaf je de uitleg aan bastiaan over 2 peterus 3 (u onderschrift) dat het over mensen gaat die bepaalde stukken uit context rukken.

Gij zijt schuldig en probeert het probleem te omzeilen door u te beroepen op het mondelinge, en de schrift ter discussie stelt. Welke wederom een contradictie is in het door jouw eerder gemelde stuk, dat jij niet meer reageert omdat mensen offtopic gaan, u zijt wederom schuldig.

Enkel een constatering geen oordeel want ik ben mede schuldig🙂

Het zal je niet verbazen dat ik het hier ook niet met je eens bent. Wat ik betoog is dat van de door mij genoemde teksten door mondelinge overlevering bekend is dat christenen al vroeg op zondag het Avondmaal/de Eucharistie vierde. Dat was bepaald geen vrije dag want die kende het Romeinse rijk de eerste eeuwen na Christus nog niet. Dat is ook geen andere mondelinge overlevering dan die mede basis geweest is voor het vaststellen van de bijbelse canon. Ik geloof ook de bijbel het door God gegeven/geïnspireerde en samengestelde boek is. Daar heeft Hij een menselijke instelling als een concilie en mondelinge overlevering voor gebruikt. Waarom zou ik dan voor wat betreft de zondag niet op Gods leiding vertrouwen?

Dat nog afgezien van andere historische bronnen die ook aangeven dat op zondag christenen al bijeenkwamen, ver voor de instelling als dag van de zon door een keizer.

Dat ik reageer is omdat er rechtstreeks om een reactie gevraagd werd, niet omdat ik verwacht dat ik een Judaïst kan overtuigen. Of dat ik denk dat na 22 pagina's nog nieuwe inzichten zullen komen. Geloof dus wat je wil geloven maar probeer niet iets aan een ander op te leggen op basis van een uitleg van de bijbel van +/- 1850 jaar  na Christus en +/- 1500 jaar na het samenstellen van de bijbelse canon. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat die uitleg beter is dan een andere (oudere) uitleg, simpelweg omdat het allebei menselijke interpretatie van tekst is.

En voor nu ben ik ook wel weer klaar met deze discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei dingo:

En voor nu ben ik ook wel weer klaar met deze discussie

Prima, dan laat ik het laatste woord hierboven aan jouw. Ik vindt je wel een pretig persoon om woorden mee te wisselen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Waar komt het woord sabbat eigenlijk vandaan, in betekenis. Ik lees bijvoorbeeld dit, ergens in wiki;

Likewise in the Gilgames Epic,

Tablet X col. III 49 the 15th day or the Sabbath is evidently

the day of the full moon.

 

En dat is wel weer beeldend; de volle maan als ten volle zichtbaar gemaakt door de zon; de dag dat het licht alles verlicht. Geen zondag als weekdag, maar zondag als periode van in het Licht zetten, wat anders in duisternis ronddoolt..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei thom:

Waar komt het woord sabbat eigenlijk vandaan, in betekenis. Ik lees bijvoorbeeld dit, ergens in wiki;

Likewise in the Gilgames Epic,

Tablet X col. III 49 the 15th day or the Sabbath is evidently

the day of the full moon.

 

En dat is wel weer beeldend; de volle maan als ten volle zichtbaar gemaakt door de zon; de dag dat het licht alles verlicht. Geen zondag als weekdag, maar zondag als periode van in het Licht zetten, wat anders in duisternis ronddoolt..

Woensdag pas volle maan. :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Fundamenteel:
9 uur geleden zei thom:

Waar komt het woord sabbat eigenlijk vandaan, in betekenis. Ik lees bijvoorbeeld dit, ergens in wiki;

Likewise in the Gilgames Epic,

Tablet X col. III 49 the 15th day or the Sabbath is evidently

the day of the full moon.

 

En dat is wel weer beeldend; de volle maan als ten volle zichtbaar gemaakt door de zon; de dag dat het licht alles verlicht. Geen zondag als weekdag, maar zondag als periode van in het Licht zetten, wat anders in duisternis ronddoolt..

Woensdag pas volle maan. :)

Wel mooi, dat alles in de natuur zijn cyclus heeft. Om de herinnering steeds maar weer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei dingo:

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Dus onze vriendelijke Judaïsten hebben mij niets voor te schrijven over de sabbat en JG niets over Kerst.

Dit is een verkeerde interpretatie van dit vers. Het dispuut over wel of niet houden van de Wet was er al in de tijd van de eerste Christenen. De Christenen werden beschuldigd dat ze de voorgeschreven feestdagen niet meer vierden en dus ook niet de sabbat (de zevende!) dag. Paulus zegt hier dat ze zich daar niets van aan hoeven te trekken, want Christenen staan niet meer onder de Wet van Mozes. Dus ook niet meer aan de voorgeschreven feesten (bijv loofhuttenfeest). Waarom niet. Paulus zegt het hier: omdat het slechts een schaduw was. Nu staan we onder de liefdeswet van Christus, de werkelijkheid. 
De feestdagen hier gaan dus niet over verzonnen feestdagen, die ook nog eens heidense wortels hebben.

Kolossenen 2:13 is ook duidelijk 

Jullie waren dood door jullie overtredingen en onbesneden in het vlees, maar God heeft jullie met hem levend gemaakt. Hij heeft ons al onze overtredingen van harte vergeven.  14 Het handgeschreven document met zijn voorschriften dat tegen ons was, heeft hij uitgewist. Hij heeft het verwijderd door het aan de martelpaal te nagelen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei thom:

Waar komt het woord sabbat eigenlijk vandaan, in betekenis. Ik lees bijvoorbeeld dit, ergens in wiki;

Sabbath in Early Israel
 
If the Sabbath was the day of the full moon with the Baby-
lonians, we would expect it to be the same with the early 
Hebrews, to whom it was more or less indirectly communicated. 
Here again the evidence would seem to confirm our expectations. 
The word tBAwa is probably contracted from t;t;Bawa (so Ols-
hausen, Konig, Driver, W. R. Smith, Cook, ecl.). The root 
tbw (cf. Isa. 14:4, 24:8) in its transitive form means "to sever, 
put an end to"; in its intransitive form "to desist, come to an
end, be at an end, be complete" (Arabic, XXXXX "to cut off, 
intercept"). The grammatical form of tBAwa, according to some, 
suggests a transitive sense, "the divider", i. e. apparently the 
day that divides the month, the 15th or the day of the full 
moon. Meinhold (ZATW XXIX, 101) takes it in the intran-
sitive sense and argues for tBawa the meaning "the complete,
 
     1 E. g. in A. J. Th., II, pp. 312ff.


204     JOURNAL OF BIBLICAL LITERATURE
 
the full" moon. So many derivations of the word, however, have 
been given (for a summary see Beer, Sabbath, p. 13, note 3), 
that little help can be expected from the word itself, until More 
positive evidence is forthcoming. It is, at any rate, not to be 
identified with HaUn, "to rest, repose". The idea of rest is a 
later meaning that was read into the word.
All our evidence would seem to indicate that the Sabbath in 
early Israel had nothing whatever to do with the seventh day 
of the week.
The observance of the seventh day was probably 
early, for it is prescribed in both J (Ex. 34:21) and E (Ex. 23:12), 
but it could not possibly have been earlier than the settlement 
of the Hebrews in Canaan, when they began first to engage in 
agriculture. A periodic rest for a nomadic people is an im-
possibility, but an economic necessity for a people engaged in 
agriculture and the like.

http://faculty.gordon.edu/hu/bi/Ted_Hildebrandt/OTeSources/02-Exodus/Text/Articles/Meek-Sabbath-JBL.htm

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei thom:

Waar komt het woord sabbat eigenlijk vandaan, in betekenis.

"Ontleend via Latijn sabbatum aan Grieks sábbaton ‘joodse rustdag’, dat zelf ontleend is aan Hebreeuws šabbāþ ‘rustdag’, mogelijk een afleiding van šāvaþ ‘ophouden (met), rusten’."

Bron: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/sabbat

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Bastiaan73:
15 uur geleden zei thom:

Waar komt het woord sabbat eigenlijk vandaan, in betekenis.

"Ontleend via Latijn sabbatum aan Grieks sábbaton ‘joodse rustdag’, dat zelf ontleend is aan Hebreeuws šabbāþ ‘rustdag’, mogelijk een afleiding van šāvaþ ‘ophouden (met), rusten’."

Bron: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/sabbat

Waar de bijbelvertalers dus rusten van hebben gemaakt, kan het ook voleinden betekenen, ophouden. Rusten als ophouden met de arbeid is het ene, maar ophouden als voleinden gaat niet uit van rusten, maar van doorgaan tot het klaar is.

Joh. 5 (SV)

15 De mens ging heen, en boodschapte den Joden, dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had.

16 En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.

17 En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 9-11-2019 om 15:01 zei thom:

Waar de bijbelvertalers dus rusten van hebben gemaakt, kan het ook voleinden betekenen, ophouden. Rusten als ophouden met de arbeid is het ene, maar ophouden als voleinden gaat niet uit van rusten, maar van doorgaan tot het klaar is.

Joh. 5 (SV)

15 De mens ging heen, en boodschapte den Joden, dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had.

16 En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.

17 En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.

Nee. Nergens staat dat het voleinden betekent. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee. Nergens staat dat het voleinden betekent. 

Jawel, ik heb het toch opgeschreven naar aanleiding van het stukje in het Engels. 

En aangezien de tekst van Joh. 5 mijn geloof hierin bevestigt, hou ik het hierbij; voleinden is pas met; het is volbracht.

En zeker met 1 Kor. 15 als ruggensteun;

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 

Wat nou rusten..

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei thom:
29 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee. Nergens staat dat het voleinden betekent. 

Jawel, ik heb het toch opgeschreven naar aanleiding van het stukje in het Engels. 

Het staat echter nergens in dat stukje. Ook niet in het Engels, dat Sabbath voleinden betekent.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid