Spring naar bijdragen
Thinkfree

Sabbath

Aanbevolen berichten

7 minuten geleden zei Oyarsa:

Het volgende viel mij op:

Kolossenzen 2:16-17 "Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is."

Valt de koninklijke sabbat onder de schaduw ?

8 minuten geleden zei Oyarsa:

Johannes 20:19 "Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede."

Dit zegt helemaal niets, 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Jezus is woensdag middag omtrent de negende ure (15:00) gestorven, voor de grote sabbat

Heel alternatief.

Nee, je moet begrijpen dat er die week twee sabbatten waren, de grote sabbat en de koninklijke sabbat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Thinkfree:

Nee, je moet begrijpen dat er die week twee sabbatten waren, de grote sabbat en de koninklijke sabbat.

Ik begrijp er niets van. Maar als jij het zo bekijkt als dat je hier poneert; heel veel zegen toegewenst en maak er wat moois van op die dag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:
5 minuten geleden zei Thinkfree:

Nee, je moet begrijpen dat er die week twee sabbatten waren, de grote sabbat en de koninklijke sabbat.

Ik begrijp er niets van. Maar als jij het zo bekijkt als dat je hier poneert; heel veel zegen toegewenst en maak er wat moois van op die dag.

De grote sabbat is voor de joden het feest der ongezuurde broden, 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Thinkfree:

Valt de koninklijke sabbat onder de schaduw ?

Ergens een schaduw van zijn lijkt mij wat anders dan onder de schaduw vallen. Die tweede klinkt mij niet perse positief in de oren.

Dit vers gaat er voornamelijk over dat het eren van welke feestdag dan ook, zelfs de sabbat, onderdoet aan wat in Christus volbracht is. Dat wanneer iemand Christus eert maar de feestdagen of de voedselwetten niet volgt, dat daar geen oordeel over geveld dient te worden. (deze interpretatie heb ik uit de omliggende verzen)

Ik voel mij geroepen om Christus te volgen. Waar ik mij niet toe geroepen voel, of in elk geval momenteel nog niet, is om de Sabbat te vieren. En dat kan en mag, zoals dit vers aangeeft. Jij voelt jezelf wel geroepen om de Sabbat te vieren en ook dat kan en mag. Ik hoop en bid dan ook dat je zaterdagen heerlijke dagen zullen zijn.

Ik neem aan dat je Engels kan, zo ja dan is dit artikel misschien het lezen waard.

https://www.gotquestions.org/Sabbath-keeping.html

Verder wens ik je veel liefde. Het is geenszins mijn bedoeling om je overtuigingen af te keuren of aan te vallen. Ik ben gewoon een ontzettende scepticus en kan soms wat moeilijk zijn ;)

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Oyarsa:
2 uur geleden zei Thinkfree:

Valt de koninklijke sabbat onder de schaduw ?

Ergens een schaduw van zijn lijkt mij wat anders dan onder de schaduw vallen. Die tweede klinkt mij niet perse positief in de oren.

Weet je het verschil tussen het grote gebod en de ganse wet ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Thinkfree:

Weet je het verschil tussen het grote gebod en de ganse wet ? 

Ja.

"Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten."

Het voornaamste verschil hierin ligt hem in de wet vervullen vanuit het hart in plaats van vanuit het verstand. Dit is dan ook waar Christus meerdere malen voor waarschuwde, dat alleen goede werken ons niet tot God brengen. Dit is terug te zien in hoe hij de Farizeeërs en schrift geleerden aansprak. Nu zeg ik niet dat goede werken onbelangrijk zijn, echter als wij het grote gebod volgen zullen deze vanuit zichzelf in ons handelen zichtbaar worden.

Uiteraard is dit mijn interpretatie maar ook de interpretatie van de meeste theologen. Mijn punt in deze is dat toen de apostelen het geloof naar de ongelovigen brachten zij de Sabbat niet als een punt zagen waar discussie over nodig was. Je houdt de Sabbat of doet dat niet, beide is prima.  Ik zal in deze dus vertrouwen op de grondleggers van mijn geloof.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Oyarsa:

Ik zal in deze dus vertrouwen op de grondleggers van mijn geloof.

Jezus is mijn grondlegger.

18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

21 Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht.

Vraag: zegt Jezus dit over het grote gebod, of de ganse wet ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Oyarsa:

Jezus verscheen dus voor het eerst aan zijn volgers op een zondag. Dit maakt deze dag, naar mijn inziens, een speciale dag. Een dag welke ik wil vieren. Ik zal mijn rustdag dus op zondag houden, ook voor praktische redenen. Als de Sabbat je rust brengt kan ik je alleen maar aanmoedigen ermee door te blijven gaan, er bestaat weinig mooiers dan dat. Voor mij ligt het gewoon net wat anders.

Jezus heeft door Zijn dood en opstanding de oude Wet vervuld en afgeschaft. We zijn niet wetteloos maar vallen nu onder de liefdeswet, de Wet van de Christus. Sommige Christenen begrijpen dat niet en vallen terug op de oude gewoonten. In Galaten 4:9 veroordeeld Paulus deze gewoonten omdat het blijk geeft dat die Christenen  er niets van begrepen hadden.

Maar nu hebben jullie God leren kennen, of liever gezegd, worden jullie door God gekend. Hoe komt het dan dat jullie weer teruggaan naar de zwakke en armzalige basisprincipes en daar weer een slaaf van willen zijn? Jullie houden je strikt aan dagen, maanden, seizoenen en jaren.  11 Ik ben bang dat mijn inspanningen voor jullie voor niets zijn geweest.

Deze Christenen gingen dus weer de sabbatten, feesten enz weer houden, niet begrijpend dat ze waren vervuld. Deze feesten, sabbatten etc waren maar een schaduw wat komen zou. Maar nu was het gekomen, dus moesten ze niet meer gevierd worden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Oyarsa:

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf

 

10 minuten geleden zei sjako:

We zijn niet wetteloos maar vallen nu onder de liefdeswet, de Wet van de Christus.

Is het grote gebod de liefdeswet ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Thinkfree:

Is het grote gebod de liefdeswet ?

Meer een samenvatting ervan. Jezus heeft het hele evangelie door bepaalde wetten gegeven. Veel overlappen de Mozaische Wet. Maar zoals vaker gezegd, deze Wet doet veel meer beroep op je eigen geweten. Het is geen wet meer op steen, maar op harten. Maar het houdt oa in dat de sabbat niet meer gevierd moet worden omdat dit een onderdeel is van het oude Verbond wat slechts een schaduw was van wat moest komen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei sjako:

Deze Christenen gingen dus weer de sabbatten, feesten enz weer houden, niet begrijpend dat ze waren vervuld. Deze feesten, sabbatten etc waren maar een schaduw wat komen zou. Maar nu was het gekomen, dus moesten ze niet meer gevierd worden. 

Hecht je hier meer waarde aan dan aan Romeinen 14 (NBV) :

5 De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.

?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Thinkfree:

Is het grote gebod de liefdeswet ?

Meer een samenvatting ervan. Jezus heeft het hele evangelie door bepaalde wetten gegeven. Veel overlappen de Mozaische Wet. Maar zoals vaker gezegd, deze Wet doet veel meer beroep op je eigen geweten. Het is geen wet meer op steen, maar op harten. Maar het houdt oa in dat de sabbat niet meer gevierd moet worden omdat dit een onderdeel is van het oude Verbond wat slechts een schaduw was van wat moest komen.

Dus Gods standaard is veranderd, terwijl jij in een onveranderlijk God geloofd.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Bastiaan73:

Hecht je hier meer waarde aan dan aan Romeinen 14 (NBV) :

 5 De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.

Ik denk het wel. Theologisch gezien hoef je de sabbat niet meer te houden. Misschien was de situatie voor de Galaten anders als voor de Romeinen. Misschien waren er Joodse Christenen in Rome die hun hele leven de sabbat hadden gehouden? Maar het gaat erom dat de sabbat is afgeschaft, maar dat je hem wel mag houden.... 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei sjako:

Maar het gaat erom dat de sabbat is afgeschaft

Kan je dat onderbouwen?

Op 13-4-2019 om 19:55 zei Thinkfree:

 De grote sabbat is voor de joden het feest der ongezuurde broden, 

  

Ongezuurde broden is pesach, dat is volgende week trouwens. Is geen sabbat. 

Wat lopen ze toch allemaal weer aapjes uit de mouwen te schudden 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei nikie90:
Op 13-4-2019 om 19:55 zei Thinkfree:

De grote sabbat is voor de joden het feest der ongezuurde broden, 

  

Ongezuurde broden is pesach, dat is volgende week trouwens. Is geen sabbat. 

SABBAT

1) Gewijde rustdag 2) Israëlische rustdag 3) Joods feest 4) Joods weekeinde 5) Joodse rustdag 6) Laatste dag van de week (joods) 7) Rust voor joden 😎 Rustdag 9) Rustdag van de joden 10) Sjabbes 11) Wekelijkse israëlische feestdag 12) Zaterdag 13) Zaterdag (joods) 14) Zondag 
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Thinkfree:

Dus Gods standaard is veranderd, terwijl jij in een onveranderlijk God geloofd.

Nee, Gods standaard is vervuld. De Oude Wet was bedoeld om de weg naar de Messias te banen en het blootleggen van zonden. Niemand kon die Wet volmaakt onderhouden, dus niemand zou kunnen worden gered als dat van de Wet afhankelijk zou zijn. Hij was ook bedoeld voor Israël en niet voor de 'heidenen'. Jezus heeft als enige wel de Wet volmaakt vervuld en door geloof in Hem is nu vergeving van zonden mogelijk. Niet meer door de Mozaïsche Wet, dus ook niet meer door de sabbat. De Mozaïsche wet was dus een onderdeel van Gods plan. Als je een paar onderdelen van de Wet wilt aanhouden, moet je ze allemaal gaan onderhouden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:
16 uur geleden zei Thinkfree:

Dus Gods standaard is veranderd, terwijl jij in een onveranderlijk God geloofd.

Nee, Gods standaard is vervuld. De Oude Wet was bedoeld om de weg naar de Messias te banen en het blootleggen van zonden. Niemand kon die Wet volmaakt onderhouden, dus niemand zou kunnen worden gered als dat van de Wet afhankelijk zou zijn. Hij was ook bedoeld voor Israël en niet voor de 'heidenen'. Jezus heeft als enige wel de Wet volmaakt vervuld en door geloof in Hem is nu vergeving van zonden mogelijk. Niet meer door de Mozaïsche Wet, dus ook niet meer door de sabbat. De Mozaïsche wet was dus een onderdeel van Gods plan. Als je een paar onderdelen van de Wet wilt aanhouden, moet je ze allemaal gaan onderhouden

Met Gods standaard bedoel ik het grote gebod, niet het aanhangsel dat heenwees naar de vervulling en voortzetting van dit gebod, in Jezus.

Het aanhangsel is vervuld, het grote gebod blijft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Als je een paar onderdelen van de Wet wilt aanhouden, moet je ze allemaal gaan onderhouden.

Ik snap wat je bedoelt maar je formuleert het onjuist. Als je meent gered of heilig te worden door het aanhouden van de wet, moet je alle onderdelen van die wet onderhouden. En dat is niet eens mogelijk.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Willempie:

Ik snap wat je bedoelt maar je formuleert het onjuist. Als je meent gered of heilig te worden door het aanhouden van de wet, moet je alle onderdelen van die wet onderhouden. En dat is niet eens mogelijk.

Dankjewel voor de aanvulling. Zo bedoel ik het ja. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Thinkfree:

Als je een paar onderdelen van de Wet wilt aanhouden, moet je ze allemaal gaan onderhouden

Dat is nu net het punt ik hou geen van de schaduwgeboden, en alle koninklijke geboden.

Mensen die 1 schaduwgebod houden moeten dan ook alle houden, mensen die 1 koninklijk gebod houden moeten alle houden.

@sjako

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Thinkfree:

Het aanhangsel is vervuld, het grote gebod blijft.

Er is geen onderscheidt meer. Waarom denk je dat de eerste Christenen geen zaterdag meer onderhielden als de sabbat? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:
8 minuten geleden zei Thinkfree:

Het aanhangsel is vervuld, het grote gebod blijft.

Er is geen onderscheidt meer. Waarom denk je dat de eerste Christenen geen zaterdag meer onderhielden als de sabbat?

Omdat het geprofeteerd is, en is een illussie van satan. Want het niet houden van het 4de is het begin van de wetteloosheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid