Spring naar bijdragen
Ton

Iedereen genas

Aanbevolen berichten

Mijn bijdragen in materiële zin om hongersnood, schoonwatervoorziening, opvang van weeskinderen te realiseren in oa Mozambique, ga ik hier niet etaleren, want dan wordt het hier gezien als opschepperij. Mijn Vader weet het, dat is genoeg.

Maar, Mat 10:7 As you go, preach this message: ‘The kingdom of heaven is near.’ 8Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Freely you have received; freely give.:

Het is en-en.

Hou de rode draad goed in de gaten Kaasjeskruid.

Geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis in Genesis, de val, herstel naar Zijn Beeld en Gelijkenis door het bloed en Geest van Jezus

 

 

50 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. (Joh.14:12)

Kijk hier heb je h'm! Nu begrijp ik de wisseling in je avatar. Wedergeboorte laat je met een verbaasde blik van je stoel vallen :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Ton:

Mijn bijdragen in materiële zin om hongersnood, schoonwatervoorziening, opvang van weeskinderen te realiseren in oa Mozambique, ga ik hier niet etaleren, want dan wordt het hier gezien als opschepperij. Mijn Vader weet het, dat is genoeg.

Nou, ik vind dit toch wel erg summier als ik dit vergelijk met:

En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven wierden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen. (Joh.21:25)

Ik verwacht miljoenen, zo niet miljarden (als je het daar al mee red), commentaren van de werken door jou verricht. Zoveel artikelen in de krant dat ze gerust, naast elkaar gelegd, duizenden keren de afstand naar de maan en terug kunnen overbruggen.

26 minuten geleden zei Ton:

Kijk hier heb je h'm! Nu begrijp ik de wisseling in avatar. Wedergeboorte laat je met een verbaasde blik van je stoel vallen :D

Soms valt mijn mond open van verbazing inderdaad. Echter vind ik je conclusie over een wedegeboorte aan de haastige kant.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Ik verwacht miljoenen, zo niet miljarden, commentaren van de werken door jou verricht. Zoveel artikelen in de krant dat ze gerust, naast elkaar gelegd, duizenden keren de afstand naar de maan en terug kunnen overbruggen.

 

Ja mooi he. Allemaal tot eer van Jezus.

 

6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Soms valt mijn mond open van verbazing inderdaad. Echter vind ik je conclusie over een wedergeboorte aan de haastige kant.

 

Wat? Jij nog niet wedergeboren? Dat is ernstig. Zonder wedergeboorte kun je het Koninkrijk van God niet zien. Nou dat dat maar eens gaat gebeuren dan! Heilige Geest kom in Kaasjeskruid. Open zijn ogen voor de onuitputtelijke (geestelijke) rijkdom die hij in U ontvangen heeft. Maak hem die nieuwe schepping die u al voor de grondlegging van de wereld op het oog had. Hij houdt zoveel van je. Daarom ging Hij aan het kruis voor je, om je Zijn Koninkrijk te geven. Zodat je zult gaan wandelen als Hem, je schepper. Bless you.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Gelijk heb je Dolce. Iedereen heeft vrije keuze.

Luisteren naar waarheid dat leidt naar wandelen in de kracht en liefde van de heilige geest, zoals de eerste 82 vrienden van Jezus deden, of luisteren naar iemand die taoisme, of boedisme, of astraal reizen, of homeopathie, of humanisme, of atheisme, etc, of mix daarvan als leidraad hanteert.

The eye (you look through) is the lamp of the body. So if your eye is clear, your whole body will be full of light.


 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De liefde van God is volkomen Souverein van oorsprong.  God alleen is vrijmachtig in het uitdelen van deze liefde. Ze kan niet gekocht worden door enige verdienste van de mens. Hooglied 8:7 beschrijft: 'Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten'. Simon de tovenaar bad vurig dat de Geest der liefde hem zou gegeven worden, maar de bidder en de prijs zouden beide aan het verderf overgegeven worden, omdat hij dacht dat de gave van God met geld gekocht kon worden.

Hieruit kun je afleiden dat Simon de tovenaar, die wilde kopen, en de vroegere Pausen (niet meer nu maar wel ten tijde van de aflaathandel), die aanbiedt om te verkopen, beiden volgens Handelingen 8:23 zijn 'in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid'. 

Aangezien de man die de gave van God wil kopen, veroordeeld wordt en al het goed dat iemand biedt voor deze liefde ten enenmale veracht wordt, bewijst dat eens te meer dat deze liefde wel vrij moet zijn. Ze moet vrij zijn in haar oorsprong en God moet vrij zijn in het uitdelen ervan.

Voor de verwoording van bovenstaande maakte ik parafraserend gebruik van: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/08/de-afmetingen-van-de-eeuwige-liefde-efeze-3-vers-18.pdf

Handelingen 8:20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt! 21 Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: want uw hart is niet recht voor God.22 Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd.23 Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ton:

Gelijk heb je Dolce. Iedereen heeft vrije keuze.

Luisteren naar waarheid dat leidt naar wandelen in de kracht en liefde van de heilige geest, zoals de eerste 82 vrienden van Jezus deden, of luisteren naar iemand die taoisme, of boedisme, of astraal reizen, of homeopathie, of humanisme, of atheisme, etc, of mix daarvan als leidraad hanteert.

The eye (you look through) is the lamp of the body. So if your eye is clear, your whole body will be full of light.


 

 

Je hebt de Binnenkant (de esoterische kant dus) gewoon helemaal nimmer gevonden, toen niet en nu ook niet.  Als het je (nog) niet gegeven is Hem te vinden, dan vind je Hem niet. Niet via het pad van de esoterie (juist niet, want dat oprechte inkeer en als het daar niet van is gekomen, dan verdwaal je inderdaad, op eender welk pad je ook loopt, zelfs op het pad van christendom),  en ook niet via het pad van het  christendom. En als het je wel gegeven is Hem te vinden, dan vind je Hem, ongeacht waar je je bevindt of in welke religie of op welk pad. Zelfs al ben je moslim, hindoe, en zelfs al zit je in de gevangenis.  En ja, inderdaad, als je oog duisternis is, is het hele lichaam duisternis ja. Dat gaat niet over je buitenkant, je grofstoffelijke lichaam,maar over je binnenkant, het "lichaam" waarvan Jezus zegt dat Hij het desnoods samen met de ziel voor je kan verderven in "gehenna" waar de worm nooit uitgevreten is en het vuur nummer dooft.  Opdat je alsnog gereinigd worde, ontdaan van je verduisterde oog.

Nogmaals, je getuigt van een geest van religie en een geest van narcisme, een geest van veroordeling en intussen ook van een handelsgeest en een geest van zelfverheffing. Niet van de Geest van Christus.  

Citaat

Mijn bijdragen in materiële zin om hongersnood, schoonwatervoorziening, opvang van weeskinderen te realiseren in oa Mozambique, ga ik hier niet etaleren, want dan wordt het hier gezien als opschepperij. Mijn Vader weet het, dat is genoeg.

Welke van die bijdragen zijn jou niet eerst door God gegeven geweest dan? Is er ook maar iets van jou bij dan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En wat betreft je citaat. Er staat

Mattheüs 6:23
Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!

Lukas 11:34
De kaars des lichaams is het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister.

Lukas 11:36
Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel, dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht.

 

Heb je dan de pijnappelklier ook nog nooit gezien in het christendom? Die staat ook op het hoofd van Boeddha. Jezus Onze Heer verwees er regelmatig naar. En dankzij /via de activatie van de pijnappelklier zag Paulus Jezus Christus. Met behulp van de pijnappelklier maakte God Zich verstaanbaar aan de profeten.


pineal_glands_in_human_civilizations-1.j


http://pinealactivation.com/informatie-pijnappelklier-1/
 

Citaat

In vele oude culturen neemt de pijnappelklier een belangrijke plaats in. De Taoisten beschikten al meer dan 4000 jaar geleden over uitgebreide kennis van de pijnappelklier. Gnostische teksten uit de tweede eeuw verwijzen duidelijk naar de pijnappelklier in relatie tot zeven verschillende energie-centra. Een man als Descartes noemde het orgaantje “de zetel van de ziel”. Ook de paus blijkt goed op de hoogte te zijn. Het grootste kunstwerk van een pijnappel wat er ooit gemaakt is staat in het Vaticaan in de vorm van een fontein. Zelfs de verantwoordelijke figuren van WO2 blijken zich er ook bijzonder in te hebben verdiept. (http://www.williamhenry.net/spear.html).

 


Niet alleen de Paus is goed op de hoogte, ook Jezus Christus Onze Heer vermeldde het dus:
Mattheus 6:
22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen;
23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!

http://www.pentahof.nl/Brochures/407-derde-oog.pdf

Overigens is het beslist niet verstandig om de pijnappelklier te willen activeren door beoefening van van alles en nog wat, zeker niet zonder dat het deel uitmaakt van een oprecht zoeken naar het Koninkrijk van God. Er gebeuren grote ongelukken op dat pad. Zelf heb ik dat zelf activeren nimmer gedaan. Dat betekent niet dat de pijnappelklier slecht is, ook niet dat een spontaan actieve pijnappelklier slecht is, noch dat beoefening van de geestelijke weg zoals ook bekend in de Traditie slecht is. De vraag is waartoe het benut wordt en in Wiens handen het is en in Wiens handen je jezelf legt. Niet voor niets werden in de Moederkerk zieners en andere wonderdoeners zoals genezers altijd tot op de bodem in hart en nieren getoetst door de Rota Romana. Daarbij werd niet alleen iemands geloof maar ook de levenswandel grondig onder de loep genomen. En er werd sowieso geen geloofsplicht aan hun profefieën en wonderen gehecht. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Ton:

Heilige Geest kom in Kaasjeskruid. Open zijn ogen voor de onuitputtelijke (geestelijke) rijkdom die hij in U ontvangen heeft. Maak hem die nieuwe schepping die u al voor de grondlegging van de wereld op het oog had. Hij houdt zoveel van je. Daarom ging Hij aan het kruis voor je, om je Zijn Koninkrijk te geven. Zodat je zult gaan wandelen als Hem, je schepper.

Ik zit nog steeds op mijn stoel. De Heilige Geest heeft mij vertelt dat Hij Zich niet op commando laat sturen en vind het vreemd dat Hij daar gestuurd wordt waar Hij al is. Het is toch echt het hart van de ander dat open zal moeten doen en het zijn niet de commando's van Ton die de bekering bewerkstelligd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik zit nog steeds op mijn stoel. De Heilige Geest heeft mij vertelt dat Hij Zich niet op commando laat sturen en vind het vreemd dat Hij daar gestuurd wordt waar Hij al is. Het is toch echt het hart van de ander dat open zal moeten doen en het zijn niet de commando's van Ton die de bekering bewerkstelligd.

Dus toch wedergeboren. Gelukkig. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Ton:

Dus toch wedergeboren. Gelukkig. 

Voor de duidelijkheid: ik geloof weldegelijk dat God mensen met gaven overlaad. God is vrij om te doen wat Hij wil. Het kan volgens mij dus voorkomen dat iemand wordt gezegend met de gave van genezing. Maar leren dat iedere gelovige dit zou mogen verwachten, en dan ook nog in overtreffende trap van Jezus, is niet waar. Het bewijst m.i. dat men oppervlakkig leest. Het bewijst ook dat men de diepere zegen niet kent, maar tevreden is met het oppervlakkige. Het is nog altijd zo gelegen dat:

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.(Joh.20:29-31)

In principe is Zijn Woord genoeg! En ik geloof God dan ook op Zijn Woord.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

In principe is Zijn Woord genoeg! En ik geloof God dan ook op Zijn Woord.

En in dat woord staat: dat wij Zijn volheid verkregen hebben, een nieuwe schepping zijn, compleet in Hem zijn, overgeplaatst zijn naar Zijn Koninkrijk, 1 met Hem zijn, uit God geboren zijn, volmaakt zijn, rein heilig smetteloos zijn, meegezeten zijn in Hem boven elke macht en autoriteit, etc, etc, allemaal door het werk van Christus.

Het woord beschrijft het herstel van een mens naar het beeld en gelijkenis van God . Jezus is God. Dus je wordt veranderd naar Zijn beeld. Vandaar de 9 vruchten (liefde) en gaven (bovennatuurlijk) die zichtbaar worden. Gratis, door het bloed van Jezus, openbaring en werking van Zijn Geest.

Je bent voorbestemd om veranderd te worden naar het beeld van God (Rom 8:29). We worden vernieuwd in ons denken naar het beeld van Hem die ons geschapen heeft (Kol 3:10). Wij zullen meer en meer door de Geest van Jezus naar de luister van dat beeld veranderen (2 Kor 3:18 ). We worden vernieuwd door de Geest in ons denken naar het beeld van God (Ef 4:23-24 Grondtekst). De volheid van God (de Geest des Levens met al zijn kracht, wijsheid, liefde, genade, goddelijkheid, etc, etc) woont in Jezus lichamelijk, wij zijn NU reeds gezeten IN Hem (Kol 2:9, Ef 2: 5-6, Joh 13:20, 14:20). Je hebt dezelfde volheid verkregen in Hem die alle macht heeft (kol 2:10). Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest (1 kor 6:19). De Vader (de Geest des levens) heeft je bevrijd en naar zich toegetrokken, buiten de controle en macht van het rijk der duisternis en heeft je overgeplaatst naar het Koninkrijk van de zoon van zijn Liefde (Kol 1:13) en die Zoon zei na zijn opstanding: “Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde”. Je bent (dus) meer dan overwinnaar (rom 8:37).

Het effect daarvan zie je in de eerste 82 vrienden. Uit God geboren genazen ze iedereen (staat 2x in handelingen). Paulus jaren later: dito. Wij jaren later: dito. Tenzij het woord, God is veranderd.

Je zegt dat je Zijn woord gelooft, dan mag je deze dingen ook geloven (en er iets mee doen). Jezus zegt: volg mij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Wat versta jij onder volmaakt zijn?

 

Volmaakt als in Hebreeën 10:14 "door Zijn offer heeft Hij voor altijd volmaakt, hen die geheiligd worden".

Hetzelfde als in Kolossenzen 1:22 "door Zijn dood heeft Hij ons rein, heilig en smetteloos voor de Vader gepresenteerd".

 

Hij heeft zich volledig met ons geïdentificeerd in Zijn leven, dood, opstanding en verrijzenis. Daarom Ef 2: we zijn mee-gekruisigd, mee-opgestaan, mee-gezeten in Hem. Reeds nu.

 

Daarom zijn we ook nieuwe scheppingen, gratis uit God geboren.  We zijn niet rein, heilig op basis van onze menselijke inspanning. Maar door Zijn volmaakte werk. Opdat niemand kan opscheppen over wat hij/zij door vasten, zelfkastijding, goede werkjes bijgedragen heeft aan zijn eigen behoudenis.

 

Dat is het geloof dat Abraham tot rechtvaardigheid gerekend werd.

 

Wederom Rom 5:19. zij die deze gratis gave, deze gift van gerechtigheid ontvangen, zullen heersen als Koningen in dit leven c.q. wandelen als Hem.

Voordat er weer smadelijk hoongelach opstijgt over machtige waarheden uit het woord van God: Heersen als koning moeten we niet lezen als heersen als een aardse koning maar als Hem in liefde, dezelfde dingen doend die Hij deed.

 

Eindelijk vrij, om rond te gaan als Hem. Net als Petrus, Paulus, Stephanus,..........

Het evangelie, God is niet veranderd. Het onderwijs/inzicht helaas vandaag de dag wel.

 

Ik hou het verder op getuigenissen hier. Daar is deze rubriek voor bedoeld. Veel antwoorden staan onder Q&A om mijn site.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Ton:

Voordat er weer smadelijk hoongelach opstijgt over machtige waarheden uit het woord van God

Heb je mij kunnen betrappen op meesmuilen? Is dit nu werkelijk hoe je de ander gaat wegzetten als de conversatie niet de wending neemt die jij verwacht?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ton:

Ik hou het verder op getuigenissen hier. Daar is deze rubriek voor bedoeld. Veel antwoorden staan onder Q&A om mijn site.

Nee, daar is jou eigen site voor bedoeld. Hier heb ik het recht om alles wat geponeerd wordt te bevragen. Veel antwoorden op jou site bevallen mij namelijk niet omdat het antwoorden zijn op vragen die ik niet stel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-1-2018 om 15:39 zei Kaasjeskruid:

Ik verwacht miljoenen, zo niet miljarden (als je het daar al mee red), commentaren van de werken door jou verricht. Zoveel artikelen in de krant dat ze gerust, naast elkaar gelegd, duizenden keren de afstand naar de maan en terug kunnen overbruggen.

 

18 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Heb je mij kunnen betrappen op meesmuilen? Is dit nu werkelijk hoe je de ander gaat wegzetten als de conversatie niet de wending neemt die jij verwacht?

Wat versta je onder meesmuilen?

 

Als mijn antwoorden je niet bevallen: vraag de Heilige Geest maar om betere. Hij is je leidsman. Kijk ondertussen nog even naar de vruchten:

2 jaar geleden werd ik om 03.00 uur gebeld door een 22-jarige student uit Amsterdam. Ik had hem ontmoet tijdens de verhuizing van een kennis. Hij zat aan de grond. In 3 jaar tijd was hij in Amsterdam afgegleden naar een wereld van drugs, drank, sex, party's etc. Zijn lijf had het opgegeven. Doodmoe, kon niet meer slapen, had constant honger, kon zich niet meer concentreren, vreemde kwalen in z'n lijf, ziekenhuis, huisarts, huisarts, ziekenhuis, niemand kon iets doen. Hij was suïcidaal geworden.

Ik had hem het evangelie destijds uitgelegd en eenzelfde reactie gekregen als van sommigen hierboven. Hij belde me toch. Hij zei: "Ik kan zo niet meer leven". Ik zei: "Ik ken maar een weg, die heb ik je uitgelegd, ik ga voor je bidden." Aan de telefoon nieuw leven uitgesproken, genezing over z'n lijf, Gods Geest gevraagd in hem te komen en aan te nemen als Zijn zoon"..... en Hij kwam. Die machtige Heilige Geest van God daalde in Hem neer. De jongen voelde tijdens het gebed hoe het rotgevoel uit zijn lijf trok en sliep verder de hele nacht. Hij voelde zich als herboren. Niet vreemd eigenlijk.

Ik wees hem op mijn (oude) site. Hij nam de volle waarheid aan, vond het geweldig. Nieuw leven. Hier had hij z'n hele leven naar gezocht! Eindelijk duidelijkheid. Na een week kwam het demonische rotgevoel weer over hem heen. Zijn reactie: "Dit hoort niet meer bij mij! "Verdwijn uit mijn lijf in Jezus naam!". Het rotgevoel verdween direct. In een paar weken stond zijn leven weer op de rail en pakte hij z'n studie weer op.

Hij vond tevens een kerk in Amsterdam. In de maanden daarna had ik hem diverse keren aan de lijn. Hij zei elke keer: "In de kerk zeggen ze ......, in de bijbel lees ik ........ wat is nou waar?". Heel typerend, kerken kennen de waarheid niet meer. De waarheid die werkelijk vrijmaakt. Steeds benadrukte ik de volle waarheid. Je bent een nieuwe schepping door Zijn werk, het oude is voorbij gegaan, je bent rein, heilig smetteloos, je hebt Zijn volheid verkregen, je wandelt niet middels je zintuigen, maar middels wat Hij heeft bewerkt en Hij heeft gezegd in liefde. Vraag steeds Zijn Geest. Hij is je Leidsman. Gods Geest leidde hem in alle dingen.

Na 5 maanden later zag hij in de kerk een jongeman van rond de 22 nogal moeilijk lopen. Deze man had op hoog niveau gevoetbald en z'n knieën verwoest. Linkerknie 3x geopereerd, rechterknie 4x. Best haalbare resultaat in het ziekenhuis? Altijd pijn. Hij kon z'n knieën niet meer strekken, buigen.

Mijn jonge broer in het geloof sprak hem aan. Uit bewogenheid, liefde. Het kwam tot een gebed. "Vader, dank u wel voor uw heerlijkheid in ons. Uw koninkrijk. Glorie voor uw naam. Knieën wees gezond in Jezus naam". Tijdens het gebed voelt (!) de jongen met de kapotte knieën hoe de Heilige Geest in zijn knieën alles weer op de juiste plek legt. Hij kon daarna alles weer. De kerk in rep en roer / verheerlijkte God. De jongen kwam tot geloof en mijn jonge broer werd bevestigd in zijn geloof. Nu 2 jaar verder bidt hij met drugsverslaafden, zieken, ontvangt worden van kennis, etc, etc, en leidt ze als jeugdleider op de weg van het volle leven.

 

Zag ik hier boven nou iets voorbij komen over pijnappels?

See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depend on human tradition and the elemental unclean spiritual forces of this world rather than on Christ. 9For in Christ all the fullness of the Deity dwells in bodily form. 10And you have been made complete in Christ, who is the head over every ruler and authority.…in Christ is all the wisdom en knowledge.

Dolce. We leven in een gevallen schepping, vandaar alle krankzinnige andere filosofieen. Jezus kwam met: de weg, de waarheid het volle leven. Zijn bloed: wij Zijn goddelijke natuur deelachtig. Zijn Geest: onze verandering naar Zijn beeld. 

1 Kor 6:17 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Ton:

Wat versta je onder meesmuilen?

Het lijkt op het gepiep van iemand met lange tenen.

15 minuten geleden zei Ton:

Die machtige Heilige Geest van God daalde in Hem neer.

Het is wat mij betreft maar zeer de vraag wie of wat jij zogenaamd laat neerdalen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het lijkt op het gepiep van iemand met lange tenen.

Het is wat mij betreft maar zeer de vraag wie jij zogenaamd laat neerdalen.

 

Kaasjeskruid toch. Ik vraag de Vader om te komen. Die jongen geneest. Vader was het er kennelijk mee eens.

En zij brachten het Evangelie en God werkte mee met wonderen en tekenen. De jongen is gedoopt in de Heilige Geest, spreekt in tongen, profeteert, ontvangt woorden van kennis, brengt anderen tot geloof.

Kaasjeskruid. Je opdracht is mislukt. Je bent ontmaskerd. Je bent ontslagen van je rol. Je mag nu die nieuwe schepping worden waar iedereen al zolang op wacht.

Echt prachtig hoe je je zelf hier bloot geeft. Jezus deed wonderen. De farizeeërs verweten Hem dat door satan te doen. Jezus antwoordde: satan vecht niet tegen zichzelf, dan zou zijn koninkrijk geen stand houden, maar als Ik door de vinger Gods wonderen doe, dan is het Koninkrijk na bij gekomen.

Ik wens je Gods zegen toe. Je hoeft geen moeite meer te doen om te reageren.

Prachtige die negeer functie. Bij deze.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ton:

Kaasjeskruid. Je opdracht is mislukt. Je bent ontmaskerd. Je bent ontslagen van je rol. Je mag nu die nieuwe schepping worden waar iedereen al zolang op wacht.

Echt prachtig hoe je je zelf hier bloot geeft. Jezus deed wonderen. De farizeeërs verweten Hem dat door satan te doen. Jezus antwoordde: satan vecht niet tegen zichzelf, dan zou zijn koninkrijk geen stand houden, maar als Ik door de vinger Gods wonderen doe, dan is het Koninkrijk na bij gekomen.

Jezus houdt niet op met praten en vervolgt:

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. (Mat.12:31-32)

Als jij werkelijk je werk doet door de Heilige Geest, dan heb ik deze zonde begaan. En getuigt je toewensing van het worden van een nieuwe schepping van weinig Bijbelkennis.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

 

Als jij werkelijk je werk doet door de Heilige Geest, dan heb ik deze zonde begaan. 

Nee hoor. Althans volgens mij niet. De moderne mens kan die zonde tegen de Heilige Geest helemaal niet begaan, want Jezus leeft niet meer in de grove stof. Jezus sprak van die zonde tegen de lieden die van HEM zeiden dat Hij , levende in zijn grofstoffelijke lichaam (dus Hij als mens) door duivelse krachten genas.   Men kon de Vader lasteren en men kon de Zoon zelf lasteren, maar als men ook nog de Geest van God lasterde die in en door Jezus heen genas, dan waren er voor Jezus gewoon geen mogelijkheden meer over om die mensen nog te overtuigen.   Jij en ik (en vele anderen) zijn al kinderen van God. Als er dan toch iemand de Geest zou lasteren is het Ton zelf die christenen tracht te bekeren. Dat noem ik nou eens echt zonde! De tekenen zijn voor ongelovigen. Ga daar maar mensen van Jezus  Christus overtuigen, in plaats van christenen van alles aan te proberen te praten en Christus van hen te (trachten te) roven.

Mattheus 7:13-29: "Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?" En dan zal ik hun rechtuit zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!" Wie deze woorden van mij hoort en rnaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.' Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden."

Tot nog toe zijn al de zogenaamde genezers die ik heb gezien, gehoord of gelezen, roofzuchtige wolven gebleken. Zelfs als er een soms ogenschijnlijk echt voor een grote genezing is gebruikt.   En ik schrijf ogenschijnlijk omdat tot nog toe ook daarvan ieder objectief medisch bewijs ontbreekt.  Die zogenaamde  christelijke genezers trachten tot nog toe werkelijk allemaal  tegelijkertijd heel veel van  Christus te roven. Persoonlijk ga ik meestal zo min mogelijk op hen in, omdat de papegaai alles wat je zegt of aanreikt verdraait en gebruikt om de roofmogelijkheden te verrijken voor een volgende poging.  Dat is zo doorzichtig als wat, maar niet altijd voor iedereen.  Overigens vindt geheel spontane genezing  soms plaats, ook buiten het christendom.  Aardig boek daarover is van Caryle Hirshberg en Marc Ian Barasch: "Spontane Genezing".  

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat betreft genezing, sta ik zelf op het standpunt dat ik vroeger al had, zie onderstaande berichten in eerdere topics. Genezing vindt soms plaats. Carly Alkema genas bijvoorbeeld van de ziekte van Hirschsprung.  Doch vele heiligen waren ziek. Dat een gelovige per definifie gezond zou zijn of in stoffelijke zin zou moeten zijn of worden vind ik een zeer kwalijke leer.  Tot nog toe heb ik moeten constateren dat moderne genezersfiguren de mensen tegelijkertijd opzadelden met allerlei bijgeloof en extra zelf verzonnen leer. Rovers dus.

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Ton:

 

Kaasjeskruid toch. Ik vraag de Vader om te komen. Die jongen geneest. Vader was het er kennelijk mee eens.

En zij brachten het Evangelie en God werkte mee met wonderen en tekenen. De jongen is gedoopt in de Heilige Geest, spreekt in tongen, profeteert, ontvangt woorden van kennis, brengt anderen tot geloof.

Kaasjeskruid. Je opdracht is mislukt. Je bent ontmaskerd. Je bent ontslagen van je rol. Je mag nu die nieuwe schepping worden waar iedereen al zolang op wacht.

Echt prachtig hoe je je zelf hier bloot geeft. Jezus deed wonderen. De farizeeërs verweten Hem dat door satan te doen. Jezus antwoordde: satan vecht niet tegen zichzelf, dan zou zijn koninkrijk geen stand houden, maar als Ik door de vinger Gods wonderen doe, dan is het Koninkrijk na bij gekomen.

Ik wens je Gods zegen toe. Je hoeft geen moeite meer te doen om te reageren.

Prachtige die negeer functie. Bij deze.

De enige die hier wederom ontmaskerd is ben jij zelf.  Jij bent Jezus niet, je pretendeert hierboven wederom alsof je Jezus zou zijn.  Net als je wanen dat jij zelve Gods gerechtigheid zou zijn.    Het gaat gewoon niet zo goed met je.   Dit (zie vetgedrukte) is gewoon gevaarlijke religieuze waanzin.  Er is geen enkele geloofsplicht voor vermeende wonderen van particuliere wonderdoeners. De Moederkerk is daar altijd wijs mee omgegaan. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Thinkfree:

Vruchten van de geest :

Liefde

Vreugde

Vrede

Geduld

Vriendelijkheid (of: goedertierenheid)

Goedheid

Geloof (of: trouw, of: vertrouwen)

Zachtmoedigheid

Zelfbeheersing (of: matigheid)

Figuren met een Messiaswaan (zie het vetgedrukte eerdergenoemde) kunnen met veel liefde en zachtmoedigheid opgesloten worden op de gesloten afdeling, om anderen en zichzelf tegen henzelf te beschermen.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid