Spring naar bijdragen
ELOQUENCE1001

Laatste dagen - Openbaring

Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei Plume:

De boekrol is het energetisch lichaam van de mens, wat Paulus het soma pneumatikon noemt. De zeven zegels zijn de zeven chacra’s.  Wat nieuw is is het Koninkrijk binnenin de mens waarin Christus leeft. De nieuwe schepping die die mens is in Hem.

Mooi, die chakra's. Net als de Lotusbloem, die totaal open moet. Net als de kandelaar waarin alle kaarsen branden. 

De valkuil is, betreft chakra's, dat 'het ik' hiermee denkt verlichting te bereiken, en zichzelf groot wil maken door juist datgene te laten bloeien, wat zich moet overgeven, in plaats van kleiner worden.

Dan, na overgave van het ik, pas kan er ontvangen worden wat uit Hem is, en gegeven worden wat uit Hem is.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Vierde trompet. 'En de vierde engel stak de trompet. En een derde deel van de zon werd getroffen, en een derde deel van de maan en een derde deel van de sterren, zodat een derde daarvan verduisterd werd, en de dag voor een derde deel geen licht gaf en zo ook de nacht.”' 

Waarschijnlijk werd het licht van de bovengenoemde hemellichamen voor een derde deel verzwakt, zodat ook de dag voor een derde deel minder licht werd. De profeten spraken over eclips als een teken van Gods Oordeelsdag:

Jesaja 13:9-10; Daar komt de dag van jahwe, ongenadig, een en al grimmigheid en vlammende gramschap, waarop Hij dit land verandert in een woestenij en er de zondaars verdelgt. De sterren en planeten aan de hemel geven geen licht meer; de zon is reeds bij haar opgaan verduisterd, de maan laat haar licht niet meer schijnen.

Jeremia 4:23; Ik keek naar de aarde: Ze was een woestenij, naar de hemel: Het licht was verdwenen. 

Ezech. 32: 7-8; Als uw levenslicht gedoofd wordt, befloers Ik de hemel en hul de sterren in rouw. De zon verberg Ik achter de wolken en de maan zal haar licht niet meer geven. Alle lichten aan de hemel zal Ik om u in rouw hullen en uw land zal Ik in het duister dompelen, luidt de godsspraak van Jahwe de Heer.

Joël 2:31; 3:15;  De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.

'Toen hoorde ik in mijn geestvervoering een adelaar die in het zenit vloog roepen met machtige stem: “Wee, wee, wee de bewoners der aarde, wanneer de trompetten zullen klinken van de drie engelen die nog komen!”'

De adelaar is waarschijnlijk de engel. Maar waarom in de gedaante van de adelaar? Het is een van de tekens van de eindtijd verwijzend naar wat Jezus zeide: 'Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.' (Lucas 17:37). 

Al die plagen en rampen die de onboetvaardige zondaars zullen moeten verduren zijn de gerechte vergelding voor hun daden en zijn bedoeld om hun verdoemenis in de hel minder onverdraaglijk te maken (sorry, ik moet het zeggen, ook al praat daar zelf niet graag over). Dat is ook de reden waarom de martelaren daar God om smeken. God en zijn heiligen worden dus niet gemotiveerd door kwaadaardige wraakzucht, maar juist door menslievendheid. En wie weet komen misschien sommige mensen tot inkeer als ze op aarde hun gerechte vergelding voor hun zondigheid ontvangen en worden ze zelfs gered door Gods genade als berouwvolle zondaars.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei thom:
3 uur geleden zei Plume:

De boekrol is het energetisch lichaam van de mens, wat Paulus het soma pneumatikon noemt. De zeven zegels zijn de zeven chacra’s.  Wat nieuw is is het Koninkrijk binnenin de mens waarin Christus leeft. De nieuwe schepping die die mens is in Hem.

Mooi, die chakra's. Net als de Lotusbloem, die totaal open moet. Net als de kandelaar waarin alle kaarsen branden. 

De valkuil is, betreft chakra's, dat 'het ik' hiermee denkt verlichting te bereiken, en zichzelf groot wil maken door juist datgene te laten bloeien, wat zich moet overgeven, in plaats van kleiner worden.

Dan, na overgave van het ik, pas kan er ontvangen worden wat uit Hem is, en gegeven worden wat uit Hem is.

Chakra's... Dat is toch van Emile Ratelband? 

Chakraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Er is een alternatieve bundel uitgebracht waarin alleen dit woord 144.000 keer staat vermeld, verdeeld over 666 bladzijdes. De bundel heet 'De Lotusbloem' en is in de zevende druk in de vorm van een boekrol uitgegeven. Dat had nog wat vieze voeten in de aarde maar de uitgeverij zag uiteindelijk het licht: de voeten werden gewassen en de aarde bleek goed. De inhoudsopgave bevat 70 fractals die elk 24 karakters bevatten. 70 keer 24 is namelijk 1.680, precies het aantal dat twee keer 840 is. 840 is uiteraard 70 keer 12, het aantal discipelen dat werd uitgezonden maal het oorspronkelijke aantal apostelen. Zouden daar nog kinderen uit zijn geboren of zou er ergens sprake zijn geweest van abortus? Er staan 4 plaatjes in met elk 3 bazuinen en 3 plaatjes met elk 4 kandelaars. De kandelaars hebben allemaal 12 uitsteeksels waarin kaarsen van was gemengd met bloed, azijn, mirre en olijfolie op te zien zijn. 3 plus 4 is 7, 4 plus 3 ook. 3 maal 4 is 12, 4 maal 3 ook. 

Samengevat: 7 plus 12 is 19. '19' is een liedje uit 1985 van Paul Hardcastle. In de clip zijn ook helicopters te zien zodat er enigszins sprake is van een helicopterview maar dan anders.

🤪

 

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:
12 minuten geleden zei thom:

Daarom gebruikte ik de Openb. tekst, om de 7kwaliteiten te benoemen. Want anders zou je dit krijgen.

At your service.

O was dit een gunst?

Nee, maar een Bijbeltekst als onderdeel van de discussie waarin ik mee deed, over de zegels wat die inhielden; te ontvangen kwaliteiten ten gunste van het Koninkrijk, in plaats van de energie-zuigende werking van het opstandige ik.😎

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei sjako:

Het zijn dus letterlijke wezens, cherubs. In Ezechiël 10:20,21 staat het antwoord

20Het waren de levende wezens die ik onder de God van Israël had gezien bij de rivier de Ke̱bar. Zo kwam ik te weten dat het cherubs waren.21Alle vier hadden ze vier gezichten en vier vleugels en onder hun vleugels iets dat op mensenhanden leek. 

Hiermee is nog steeds niet verklaard waarom je de 144.000 letterlijk moet nemen, maar de 12.000 Israelieten per stam niet. En waarom de 24 oudsten niet letterlijk 24 oudsten zijn, maar symbolisch de 144.000 zouden zijn. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei thom:

Nee, maar een Bijbeltekst als onderdeel van de discussie waarin ik mee deed, over de zegels wat die inhielden; te ontvangen kwaliteiten ten gunste van het Koninkrijk, in plaats van de energie-zuigende werking van het opstandige ik.😎

 

Is jouw ik per definitie opstandig?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

USB en HDMI poorten.

Jij mag gerust eeuwig liedjes gaan zingen voor 4 herkauwers en 144000 Jehova’s Getuigen. Je zou alvast via USB je repertoire kunnen opnemen op je computer en versturen naar het hoofdkantoor van het Wachttorengenootschap.  Als je goed je best doet nemen ze je liederen misschien alvast wel op in hun liedboek. 

:#

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Plume:

Jij mag gerust eeuwig liedjes gaan zingen voor 24 herkauwers en 144000 Jehova’s Getuigen. Je zou alvast via USB je repertoire kunnen opnemen op je computer en versturen naar het hoofdkantoor van het Wachttorengenootschap.  Als je goed je best doet nemen ze je liederen misschien alvast wel op in hun liedboek. 

Ik ben geen Jehovah's getuige, achterlijke Plume.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik ben geen Jehovah's getuige, achterlijke Plume.

Wat doet het ertoe of je jg bent of niet?

2 uur geleden zei thom:

Mooi, die chakra's. Net als de Lotusbloem, die totaal open moet. Net als de kandelaar waarin alle kaarsen branden. 

De valkuil is, betreft chakra's, dat 'het ik' hiermee denkt verlichting te bereiken, en zichzelf groot wil maken door juist datgene te laten bloeien, wat zich moet overgeven, in plaats van kleiner worden.

Dan, na overgave van het ik, pas kan er ontvangen worden wat uit Hem is, en gegeven worden wat uit Hem is.

 

Mee eens Tom. Hetzelfde geldt voor gelovigen ten aanzien van Bijbelkennis.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei thom:

De valkuil is, betreft chakra's, dat 'het ik' hiermee denkt verlichting te bereiken, en zichzelf groot wil maken door juist datgene te laten bloeien, wat zich moet overgeven, in plaats van kleiner worden.

33 minuten geleden zei Plume:

Mee eens Tom. Hetzelfde geldt voor gelovigen ten aanzien van Bijbelkennis.

Je lult weer eens uit je nek door het 'eens' te zijn met Thom die iets heel anders zegt dan wat je linkje suggereert.

6 uur geleden zei Plume:

De boekrol is het energetisch lichaam van de mens, wat Paulus het soma pneumatikon noemt. De zeven zegels zijn de zeven chacra’s.  Wat nieuw is is het Koninkrijk binnenin de mens waarin Christus leeft. De nieuwe schepping die die mens is in Hem.

http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-Model/Pres-BBM-B/sld004.htm

'Zeven stappen op weg naar verlichting' staat er bij het plaatje. Dat is dus allemaal ego. Of zet iemand anders die stappen voor jou?

En jullie likken liken elkaars uitingen ook alleen maar vanuit jullie ego. Ergo: bla.

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

Maar dat gaat niet op dus. Ze gaan samen met Christus als koningen en priesters heersen. Christus is duidelijk de Koning van Gods Koninkrijk, dat wordt op diverse plaatsen genoemd. De 144.000 hebben daar dus ook een aandeel in. Dus ik interpreteer 'heersen' dus idd als heersen over een koninkrijk. 

...

Het probleem is natuurlijk dat de Torah (niet een "ongrijpbare, geestelijke" wet, maar vastomlijnde aanwijzingen van de Eeuwige zelf) de vermenging van priesters en koningen verbiedt. Als er iets duidelijk niet mag, dan is het wel twee petten tegelijk op hebben. Dat laat op zichzelf al zien dat wanneer er van koningen die ook priesters zijn (of andersom) gesproken wordt, dit niet naar aardse maatstaven kan zijn. Dat er dus iets heel anders met dat "heersen" bedoeld wordt als letterlijk de baas spelen valt niet alleen af te leiden uit de woordkeuzes in deze tekst, maar ook - zoals @Robert Frans naar mijn idee terecht aandraagt - uit het voorbeeld wat we kennen uit het begin: de eerste mens in de tuin in Eden. Ook zij kregen de opdracht om te heersen... Waarover? De vogels, vissen, mieren, rupsen, luizen, wormen, enz. Wat is hét kenmerk van een aardse heerser? De wetgevende macht. Je vaardigt wetten en bevelen uit en anderen volgen ze op. Heeft de eerste mens dan allerlei wetten zoals verkeersregels voor wespen, mieren en muggen uitgevaardigd? Volstrekt niet. De opdracht van de Eeuwige was vruchtbaarheid! Leven brengen - het tegenovergestelde van dood. En misschien zit hier wel een puntje in wat betrekking heeft op de 144.000. De hele tekst met betrekking tot hen gaat tenslotte ook over de tegenstelling tussen leven en dood. Dat terzijde, want een ander voorbeeld van hem, die spottend de "koning van de joden" werd genoemd, en ook als koning gezien wordt door veel (zo mogelijk zelfs alle) christenen, zei zelf dat hij niet gekomen was om de wet af te schaffen. En hij hield er wel een heel vreemde manier van "heersen" op na... Voorbeelden in het NT te over waar hij mensen helpt, geneest, voor ze bid en ze troost. In de geschiedenis ben ik weinig (eigenlijk weet ik helemaal geen voorbeelden daarvan) heersers tegengekomen die zich zo opstellen. 

Maargoed... jouw 144.000 JG leiders gaan lekker over de anderen heersen. Ik wens ze veel plezier. |P

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Bastiaan73:
1 uur geleden zei thom:

Nee, maar een Bijbeltekst als onderdeel van de discussie waarin ik mee deed, over de zegels wat die inhielden; te ontvangen kwaliteiten ten gunste van het Koninkrijk, in plaats van de energie-zuigende werking van het opstandige ik.😎

 

Is jouw ik per definitie opstandig?

Opstandig als het willen behouden wat het is of meent te zijn, ja, maar wordt pas opstandig als er een andere natuur zich aandient, waardoor juist de strijd ontstaat.

Daarover is een boekwerk verschenen.

Het gaat over het leven van het ik, en het Leven van het Ik. 

Hier is wat uit Romeinen 8, dat is 1 van de vele geschriften van dat boekwerk;

 

6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;

7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

 

Er zijn nog veel meer teksten die ik aan zou kunnen halen, maar Joh. 17 vind ik eigenlijk wel de mooiste. 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Bastiaan73:
3 uur geleden zei thom:

De valkuil is, betreft chakra's, dat 'het ik' hiermee denkt verlichting te bereiken, en zichzelf groot wil maken door juist datgene te laten bloeien, wat zich moet overgeven, in plaats van kleiner worden.

55 minuten geleden zei Plume:

Mee eens Tom. Hetzelfde geldt voor gelovigen ten aanzien van Bijbelkennis.

Je lult weer eens uit je nek door het 'eens' te zijn met Thom die iets heel anders zegt dan wat je linkje suggereert.

Plune heeft helemaal gelijk als hij zegt dat hij het met mee eens is, omdat het gaat om de chakra's, maar dit willen bereiken via de prestaties van het ik, maakt dat de mens volledig afdwaalt in plaats van de Weg gaan waarbij het ik versterft.

Veel gelovigen (..) hangen een systeem aan, een geloof-systeem wat hen verder wegbrengt van het doel.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Levi:

Het probleem is natuurlijk dat de Torah (niet een "ongrijpbare, geestelijke" wet, maar vastomlijnde aanwijzingen van de Eeuwige zelf) de vermenging van priesters en koningen verbiedt.

Klopt, maar uitzondering daarop was Melchizedek. Die was koning en priester. Hij stond model voor Christus die ook zowel koning als Hogepriester is. Bovendien kan je in de diverse Joodse feesten bepaalde Christelijke regelingen terugvinden.
Je hebt drie eerstelingen: Jezus Christus, de 144.000 en de grote schare. Op 16 Nisan, tijdens het feest der ongezuurde broden, werd een schoof van de eerstelingen van de gerstoogst aan JHWH aangeboden (Lev 23:6-14). Laat de 16 Nisan nu ook de dag zijn dat Jezus uit de doden werd opgewekt. Op de vijftigste dag van 16 Nisan, in de derde maand, vieren de Israëlieten het feest van de oogst van de eerste rijpe tarwe Exodus 23:16 (Pinksteren). Op Pinksteren werd de heilige geest uitgestort op de gemeente en werden de eerste leden van de 144.000 gezalfd.

Ten slotte had je in de zevende maand het loofhuttenfeest. Daar werd JHWH dankgezegd en een week lang in loofhutten gewoond. Die werden van palmtakken gemaakt. Dat komt overeen met de grote schare, die een deel vormen van de grote oogst. Ze brengen dank uit voor de troon met palmtakken in hun hand.

43 minuten geleden zei Levi:

Dat terzijde, want een ander voorbeeld van hem, die spottend de "koning van de joden" werd genoemd, en ook als koning gezien wordt door veel (zo mogelijk zelfs alle) christenen, zei zelf dat hij niet gekomen was om de wet af te schaffen. En hij hield er wel een heel vreemde manier van "heersen" op na... Voorbeelden in het NT te over waar hij mensen helpt, geneest, voor ze bid en ze troost. In de geschiedenis ben ik weinig (eigenlijk weet ik helemaal geen voorbeelden daarvan) heersers tegengekomen die zich zo opstellen. 

Maar daarom is Jezus ook zo’n unieke koning. Onder Zijn heerschappij zal geen dood meer zijn, geen natuurrampen, geen pijn en verdriet meer. Hij is de koning over het Koninkrijk dat al in Daniël hoofdstuk 2 wordt beschreven. Duizend jaar lang totdat hij het Rijk weer overdraagt aan Zijn Vader, God. Dan zit het hele verlossingswerk erop. Dan is de mensheid weer helemaal vrij.

48 minuten geleden zei Levi:

Maargoed... jouw 144.000 JG leiders gaan lekker over de anderen heersen. Ik wens ze veel plezier.

Het is een veel voorkomend misverstand dat dit enkel JG’s zijn. Al vanaf Pinksteren werden de leden al uitgekozen. Tegenwoordig is er enkel nog een klein overblijfsel over.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei sjako:

Klopt, maar uitzondering daarop was Melchizedek. Die was koning en priester. Hij stond model voor Christus die ook zowel koning als Hogepriester is. Bovendien kan je in de diverse Joodse feesten bepaalde Christelijke regelingen terugvinden.
Je hebt drie eerstelingen: Jezus Christus, de 144.000 en de grote schare. Op 16 Nisan, tijdens het feest der ongezuurde broden, werd een schoof van de eerstelingen van de gerstoogst aan JHWH aangeboden (Lev 23:6-14). Laat de 16 Nisan nu ook de dag zijn dat Jezus uit de doden werd opgewekt. Op de vijftigste dag van 16 Nisan, in de derde maand, vieren de Israëlieten het feest van de oogst van de eerste rijpe tarwe Exodus 23:16 (Pinksteren). Op Pinksteren werd de heilige geest uitgestort op de gemeente en werden de eerste leden van de 144.000 gezalfd.

Ten slotte had je in de zevende maand het loofhuttenfeest. Daar werd JHWH dankgezegd en een week lang in loofhutten gewoond. Die werden van palmtakken gemaakt. Dat komt overeen met de grote schare, die een deel vormen van de grote oogst. Ze brengen dank uit voor de troon met palmtakken in hun hand.

Dit is weer een prachtig voorbeeld van christelijke theologie die het niet zo nauw neemt met de werkelijkheid. Malchi-tsedek leefde voordat de Torah gegeven werd. Dat laat je gemakshalve buiten beschouwing. In de bijbel staat geen datum genoemd voor de opstanding van Jesjoea, dus ook dit is zonder dat je er een onderbouwing voor geeft raar om het als waarheid de virtueel wereld in te gooien. En het loofhuttenfeest verwijst volgens de tekst naar de uittocht uit Egypte, toen de Eeuwige ons in hutten liet wonen. Waar was dat? In de woestijn. Groeien er veel palmbomen in de woestijn? En daarnaast licht je er maar één onderdeeltje uit. Als het me goed bijstaat worden er drie verschillende boomsoorten genoemd waarvan we de takken moeten gebruiken om de hutten te maken, en niet slechts palmtakken omdat die de uitleg van de JG´s onderschrijven...  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Levi:

Malchi-tsedek leefde voordat de Torah gegeven werd.

Dat maakt niet uit. Jezus wordt ermee vergeleken. 
De datum is niet zo moeilijk te achterhalen. De 13e Nissan wordt genoemd als de datum dat Jezus stierf. Het was bijna Pascha. Vrijdag de 13e komt nog daarvan af. 3 dagen later is het de 16e, het feest der ongezuurde broden. En de opstandingsdag van Jezus. 
De Joodse feestdagen hebben een diepere betekenis dan je denkt. Pinksteren had ook eerst een andere betekenis. En misschien heeft God met een bedoeling die hutten laten bouwen? God had het allemaal al gepland.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei sjako:

Dat maakt niet uit. Jezus wordt ermee vergeleken. 
De datum is niet zo moeilijk te achterhalen. De 13e Nissan wordt genoemd als de datum dat Jezus stierf. Het was bijna Pascha. Vrijdag de 13e komt nog daarvan af. 3 dagen later is het de 16e, het feest der ongezuurde broden. En de opstandingsdag van Jezus. 
De Joodse feestdagen hebben een diepere betekenis dan je denkt. Pinksteren had ook eerst een andere betekenis. En misschien heeft God met een bedoeling die hutten laten bouwen? God had het allemaal al gepland.

 

Hij wordt ermee vergeleken door (naar ik aanneem) Paulus, die zich erop beroept dat hij geschoold is door de schriftgeleerden (rabbijnen). En die hebben meer kennis en inzicht dan je misschien denkt... Nogmaals, naar ik weet wordt er geen datum genoemd. En dat de hutten met een bedoeling gebouwd moesten worden is mij ook wel duidelijk. Maar ze bestonden niet slechts uit palmtakken. Dus als je al een diepere betekenis hieraan toe wil kennen, moet je je niet vergapen op slechts één enkel onderdeeltje. 😉 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:

De 13e Nissan wordt genoemd als de datum dat Jezus stierf. Het was bijna Pascha. Vrijdag de 13e komt nog daarvan af.

Hoe kóm je er bij. Het gedoe rond vrijdag de 13e is pas in de 17e eeuw ontstaan. Daarvoor vinden in de hele geschiedenis niets dat te maken heeft met vrijdag de 13e.  Wel bestond 13 als ongeluksgetal. In de 17e eeuw was er iemand die voor 13 personen een 13 ganger diner organiseerde op de 13e van de maand. De eerste keer dat hij dit deed was op een vrijdag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het gedoe rond vrijdag de 13e is pas in de 17e eeuw ontstaan.

Niet dat ik daar in geloof natuurlijk. Maar die 13 komt van 13 Nissan.

9 uur geleden zei Levi:

Nogmaals, naar ik weet wordt er geen datum genoemd

Maar is wel bekend

Indeling Pesach

Hieronder een reconstructie zoals het in het Oude Testament wordt voorgesteld. We moeten hierbij rekening houden dat in de loop der eeuwen er diverse wijzigingen zijn doorgevoerd. Hierbij versmolten de feesten al vrij snel zodat het lastig is om onderscheid te maken.

13 Abib/Nisan - 's middags voorbereiding en slachting lam

14 Abib/Nisan - Pesach (Lev. 23:5)

15 Abib/Nisan - Feest van ongezuurde broden (Lev. 23:6)

16 Abib/Nisan - Eerstelingenfeest (Lev. 23:9-14) de dag na de sabbat (Lev. 23:11), eerste dag van de Omer-telling

21 Abib/Nisan - Laatste dag Feest van ongezuurde broden (Lev. 23:6)

Bron: bijbelaantekeningen

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?1259

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:
11 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het gedoe rond vrijdag de 13e is pas in de 17e eeuw ontstaan.

Niet dat ik daar in geloof natuurlijk. Maar die 13 komt van 13 Nissan.

Dat is ook maar de vraag. Er zijn verschillende verklaringen en het komt er op neer dat we niet zeker weten welke de juiste is.

Dit kun je dus geenszins zeker stellen, zoals jij wel doet.

20 uur geleden zei sjako:

Het was bijna Pascha. Vrijdag de 13e komt nog daarvan af.

Andere verklaringen zijn bv dat de Noorse God Loki als 13e aanschoof bij een diner waarvoor hij niet was uitgenodigd en daarna onheil over de wereld uitriep.
Weer een andere zegt dat de Egyptische kalender 12 maanden had, en één toegevoegde kortere maand, de 13e. Daarin waren belangrijke goden jarig en kon je maar beter jezelf gedeist houden.

Stuk voor stuk mooie verhalen en we zullen waarschijnlijk nooit weten welke de juiste is.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid