Spring naar bijdragen
ELOQUENCE1001

Laatste dagen - Openbaring

Aanbevolen berichten

9 uur geleden zei Modestus:

. Maar net zoals de plagen van Egypte brachten de farao en zijn onderdanen niet tot inkeer vanwege de hardheid van hun harten, zo ook deze mensen zijn te hardnekkig om zich voor hun Schepper te buigen

En wie zorgde ervoor dat die harten waren verhard? Dat was toch God,  volgens Genesis.

 Het volgende bericht hoorde eigenlijk hier onder te staan,  sorry.

 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

En wie zorgde ervoor dat die harten waren verhard? Dat was toch God,  volgens Genesis.

 

God in zijn voorkennis wist dat het hart van farao zo hard is dat het niet tot inkeer en deemoed zal komen, zelfs niet onder de indruk van wonderen en plagen die Gods almacht duidelijk manifesteren; dat farao net zo hardnekkig zal zijn als altijd. Maar omdat hij Gods almachtige manifestatie zal zien en toch niet bekeren, wordt zijn hart of hardnekkigheid nog harder als gevolg daarvan; maar het blijft zijn eigen keuze, zijn vrije wil om door te gaan in het kwade. Daarom werd er gezegd dat God zal zijn hart hard maken (door zich te manifesteren zodat farao uit vrije wil tegen God zal strijden). Het is dus een figuurlijke zegswijze. God deed geen enkele geweld aan zijn vrije wil.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-2-2020 om 15:52 zei Mullog:

Wat is er dan anders? Geen oren, geen stembanden?

Daar zullen we later achterkomen. Hemelse lichamen zijn anders dan aardse, maar hoe anders? Geen idee.

Op 17-2-2020 om 15:35 zei Bastiaan73:

Beetje flauw dit Sjako: 'dat is niet toegestaan'. Ik heb in de FAQ en in de richtlijnen gezocht maar niet kunnen vinden waarom dit niet toegestaan zou zijn. Waar staat dat?

Onder de faq: Credible heeft als basis het christelijk geloof, zoals dat kernachtig wordt beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis:

In rubriek Geloof moet je daar enigszins aan voldoen. In de Rubriek Levensovertuiging is wat meer vrijheid, maar moet je ook voldoen aan de eisen zoals beschreven in de richtlijnen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

 

In rubriek Geloof moet je daar enigszins aan voldoen. In de Rubriek Levensovertuiging is wat meer vrijheid, maar moet je ook voldoen aan de eisen zoals beschreven in de richtlijnen.

Zwaktebod dit.  Er staat helemaal niets wat in strijd zou zijn met de AG.  Je kunt het wel of niet eens zijn met het symbolisch interpretatiemodel, dat kan. Dan kun je dat gewoon zeggen en aangeven van welk verklaringsmodel jij persoonlijk uitgaat. Chakras kun je terugvinden in de bijbel en nergens in de AG staat een verbod op het symbolisch verklaringsmodel. Het woord voor raderen in de bijbel is chacras in het Sanskriet.

Het woord koninkrijkszaal staat ook niet in de Bijbel. En het woord Jehova ook niet trouwens.  Dat betekent niet dat het in strijd zou zijn met de AG.   

 

1 uur geleden zei sjako:

Onder de faq: Credible heeft als basis het christelijk geloof, zoals dat kernachtig wordt beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis:

 

Vertel eens, moet  Ez.01:19 uit de Bijbel worden geschrapt dan? Om te voldoen aan jouw invulling van de AG?


Als de wezens gingen, gingen de raderen naast hen; en als de wezens zich van de grond 
verhieven, verhieven zich ook de raderen. Waarheen de geest wilde gaan, gingen zij- waarheen 
de geest wilde gaan; en de raderen verhieven zich tegelijk met hen; want de geest der wezens 
was ook in de raderen.


Dit is gewoon Joodse Merkawa mystiek in de bijbel.  Als je het niet met dit verklaringsmodel eens bent, vertel dan gewoon  waarom je het daar inhoudelijk niet mee eens bent.  Dit heeft verder helemaal niets met de AG te maken. Die schrijft niet voor dat men de hele bijbel op 1 manier , die van denominatie zus of denominatie zo moet opvatten namelijk.

 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Mullog:

 

En je begrijpt blijkbaar mijn punt niet. Het hemelse is gelijk aan het aardse want geluid moet door een medium getransporteerd worden en je hebt organen nodig om geluid te maken en te horen. 

Dat zag ik inderdaad over het hoofd. Bedankt voor de verheldering van wat je bedoelde. Met je eens. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-2-2020 om 15:52 zei Mullog:

 

1)Om op die middeleeuwer terug te komen. Arthur C. Clarke schreef al "Elke voldoende geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van tovenarij.”. Dat impliceert een gevaar dat in interpretaties van oude teksten zit. Namelijk dat je ze interpreteert met de kennis van nu maar dat dit achterhaald kan worden door de kennis van morgen.

2) Voor mij betekent dit dat het weleens zo zou kunnen zijn dat die symboliek die in de openbaringsliteratuur gehanteerd wordt weleens veel minder symbolisch door de schrijver bedoeld is dan de interpretatie die eraan gegeven wordt. Dat de schrijver echt verwachtte dat de gebeurtenissen zoals hij ze beschreef op die manier zouden gaan plaatsvinden (4 echte ruiters, 7 echte trompetten, etc...)

 

Mee eens. Wat betreft 1)  is het dan voor mij de vraag wat Clarke bedoelt met “tovenarij”.  Ik geloof niet in wonderen. Wel in natuurwetten die wij met de huidige wetenschappelijke kennis nog niet kennen of begrijpen.  Effecten van natuurwetten die we met de huidige kennis nog niet kunnen verklaren, kunnen misschien wel worden nagedaan met voldoende geavanceerde technologie, dat denk ik ook wel ja. 

Wat betreft 2) Zou kunnen dat de schrijver dat verwachtte. Maar hij heeft natuurlijk wel geweten dat paarden geen vuur spuwen.  

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Plume:

Het woord koninkrijkszaal staat ook niet in de Bijbel. En het woord Jehova ook niet trouwens.  Dat betekent niet dat het in strijd zou zijn met de AG.   

 

Zelfs kerk staat er niet. Jehovah of JHWH komt meer dan 7000x voor in de Bijbel. Het wordt naar onze mening verkeerd als Heer vertaald. Maar daar gaat het hier niet over.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:
Op 17-2-2020 om 15:35 zei Bastiaan73:

Beetje flauw dit Sjako: 'dat is niet toegestaan'. Ik heb in de FAQ en in de richtlijnen gezocht maar niet kunnen vinden waarom dit niet toegestaan zou zijn. Waar staat dat?

Onder de faq: Credible heeft als basis het christelijk geloof, zoals dat kernachtig wordt beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis:

In rubriek Geloof moet je daar enigszins aan voldoen. In de Rubriek Levensovertuiging is wat meer vrijheid, maar moet je ook voldoen aan de eisen zoals beschreven in de richtlijnen.

'Enigszins aan voldoen'. 'Wat meer vrijheid'. Vage omschrijvingen. Er staat dus nergens wat jij beweerde: 'dat is niet toegestaan'. Bovenaan het subforum Bijbelstudie staat

In dit forum kun je terecht voor discussies over de inhoudelijke kant van de bijbel. Hier kan je dieper ingaan op specifieke teksten uit de Bijbel en daar gezamenlijk over denken.

In de richtlijnen staat helemaal niets over de apostolische geloofsbelijdenis.

In de FAQ staat inderdaad de apostolische geloofsbelijdenis vermeld maar ook daar staat nergens dat dat gelijk zou staan aan 'die gedachtegang is niet toegestaan'. Dat maak jij er dus blijkbaar zelf van.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Zelfs kerk staat er niet. Jehovah of JHWH komt meer dan 7000x voor in de Bijbel. Het wordt naar onze mening verkeerd als Heer vertaald. Maar daar gaat het hier niet over.

Ik bedoelde natuurlijk dat het niet in de AG staat, dat woord Jehova.  Maar ook niet in de Bijbel want daar staat JHWH.

  

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Modestus:

God in zijn voorkennis wist dat het hart van farao zo hard is dat het niet tot inkeer en deemoed zal komen, zelfs niet onder de indruk van wonderen en plagen die Gods almacht duidelijk manifesteren; dat farao net zo hardnekkig zal zijn als altijd. Maar omdat hij Gods almachtige manifestatie zal zien en toch niet bekeren, wordt zijn hart of hardnekkigheid nog harder als gevolg daarvan; maar het blijft zijn eigen keuze, zijn vrije wil om door te gaan in het kwade. Daarom werd er gezegd dat God zal zijn hart hard maken (door zich te manifesteren zodat farao uit vrije wil tegen God zal strijden). Het is dus een figuurlijke zegswijze. God deed geen enkele geweld aan zijn vrije wil.

Er staat alleen maar dat God zijn hart verharde. 

Dus de farao had niets te willen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Dat beloof ik:
14 uur geleden zei Modestus:

God in zijn voorkennis wist dat het hart van farao zo hard is dat het niet tot inkeer en deemoed zal komen, zelfs niet onder de indruk van wonderen en plagen die Gods almacht duidelijk manifesteren; dat farao net zo hardnekkig zal zijn als altijd. Maar omdat hij Gods almachtige manifestatie zal zien en toch niet bekeren, wordt zijn hart of hardnekkigheid nog harder als gevolg daarvan; maar het blijft zijn eigen keuze, zijn vrije wil om door te gaan in het kwade. Daarom werd er gezegd dat God zal zijn hart hard maken (door zich te manifesteren zodat farao uit vrije wil tegen God zal strijden). Het is dus een figuurlijke zegswijze. God deed geen enkele geweld aan zijn vrije wil.

Er staat alleen maar dat God zijn hart verharde. 

Dus de farao had niets te willen.

Romeinen 9:

15 Want Hij zegt tot Mozes: Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn.
16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt.
17 Want het schriftwoord zegt tot Farao: Daartoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde.
18 Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.

Tja.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoofdstuk 10. Het boekje dat door Johannes wordt opgegeten. Voordat de zevende bazuin blaast (11:15), die het 'derde wee' verkondigt, maakt Johannes een invoeging in het verhaal, zoals hij dat ook deed tussen de zesde en zevende zegels (7: 1-17).

'En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur.'

De engel hier heeft goddelijke kenmerken. Net als God zelf en de Mensenzoon, is hij gekleed in een wolk (Exodus 16:10; 1 Koningen 8:10; Psalm 104: 3; Daniël 7:13). Boven zijn hoofd is een regenboog, zoals rond de troon van God in 4: 3 (vgl. Genesis 9:13; Ezekiël 1:28). Zijn gezicht, zoals dat van de Mensenzoon in 1:16, schijnt als de zon. Hetzelfde geldt voor zijn voeten, die eruit zien als pilaren van vuur (1:15). Hieruit kunnen we concluderen dat het Christus Zelf is in de gedaante van een engel. Profeet Jesaja noemde hem onder andere Engel van de Grote Raad (Septuaginta, Jesaja 9:5, μεγάλης βουλῆς ἄγγελός).

'En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde'.

Een open boek in de hand van de engel doet denken aan een boek verzegeld met zeven zegels (5: 7). Maar het kan ook een andere boek zijn met de profetie waarvan de inhoud is uiteengezet in 11: 3–13. De sterke engel is erg groot. Hij zet zijn voeten op de zee en op de grond. Dit betekent dat zijn boodschap betreft het hele universum.

'En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.'.

De Engel brult hij als een leeuw. Het veroorzaakt, als een echo, het gerommel van de zeven donderslagen. In het Oude Testament werd het brullen van de leeuw, die goed bekend was bij de inwoners van het oude Palestina, vergeleken met de stem van God: "Hij zal brullen als een leeuw" (Hosea 11:10); “De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren?" (Amos 3: 8). De stem van de donderslag in de Bijbel vergezelt altijd Godsverschijning (vgl. Psalm 29: 3: "De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.")

'En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.'

De boodschap van de zeven donderslagen blijft voor ons onbekend. Het is alleen duidelijk dat het van God komt. Misschien ging het over andere plagen, want zelfs de dood van een derde van de ongelovige mensheid de overlevenden niet tot bezinning heeft geleid (9: 20–21). Maar omdat de mensen zo hardnekkig zijn en niet tot berouw willen komen, heeft het geen zin om andere plagen voor dat doel te zenden. 

bacac3943cdfaf8f2628cf4820929ae7.jpg

 

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Bastiaan73:

'Enigszins aan voldoen'. 'Wat meer vrijheid'. Vage omschrijvingen. Er staat dus nergens wat jij beweerde: 'dat is niet toegestaan'. Bovenaan het subforum Bijbelstudie staat

In dit forum kun je terecht voor discussies over de inhoudelijke kant van de bijbel. Hier kan je dieper ingaan op specifieke teksten uit de Bijbel en daar gezamenlijk over denken.

In de richtlijnen staat helemaal niets over de apostolische geloofsbelijdenis.

In de FAQ staat inderdaad de apostolische geloofsbelijdenis vermeld maar ook daar staat nergens dat dat gelijk zou staan aan 'die gedachtegang is niet toegestaan'. Dat maak jij er dus blijkbaar zelf van.

Ik ken christelijke forums waar de bovengeplaatste 'niet christelijke redenatie'  gezien wordt als propaganda van andere religies / filosofieën en als dusdanig direct verwijdered en de forumlid wordt publiekelijk gemodereerd. Dus we mogen dankbaar zijn dat het beleid van de leiding hier relatief liberaal is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Plume:

Ik bedoelde natuurlijk dat het niet in de AG staat, dat woord Jehova.  Maar ook niet in de Bijbel want daar staat JHWH.

Precies juiste uitspraak weten we niet meer, maar Jehovah is oudst gebruikte transliteratie voor JHWH in Nederland.

13 uur geleden zei Bastiaan73:

'Enigszins aan voldoen'. 'Wat meer vrijheid'. Vage omschrijvingen. Er staat dus nergens wat jij beweerde: 'dat is niet toegestaan'. Bovenaan het subforum Bijbelstudie staat

In dit forum kun je terecht voor discussies over de inhoudelijke kant van de bijbel. Hier kan je dieper ingaan op specifieke teksten uit de Bijbel en daar gezamenlijk over denken.

In de richtlijnen staat helemaal niets over de apostolische geloofsbelijdenis.

In de FAQ staat inderdaad de apostolische geloofsbelijdenis vermeld maar ook daar staat nergens dat dat gelijk zou staan aan 'die gedachtegang is niet toegestaan'. Dat maak jij er dus blijkbaar zelf van.

We kunnen natuurlijk ook alles dood-modereren en alles heel strak houden, maar daar worden de discussies niet leuker op denk ik. Maar je kan ook doorschieten. De kunst is de juiste balans te houden. Beledigen van bepaalde groepering of personen is NOOIT toegestaan en daar zal strenger op gemodereerd worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Modestus:

Ik ken christelijke forums waar de bovengeplaatste 'niet christelijke redenatie'  gezien wordt als propaganda van andere religies / filosofieën en als dusdanig direct verwijdered en de forumlid wordt publiekelijk gemodereerd. Dus we mogen dankbaar zijn dat het beleid van de leiding hier relatief liberaal is.

Dat zijn dan dictatoriale fora. Het is een zwaktebod als je geen inhoudelijke argumenten hebt en dan niks anders te melden hebt dan 'dat mag niet'. Dat gaat m.i. richting Farizeeërschap. Citaat van @Trajecto uit 'banmeld topic', 13-11-2018:

Citaat

Dit is een discussieforum; niet een plek om je eigen mening te poneren en andere opvattingen als dwaalleer of sektarisch te bestempelen.

Het is ook een zwaktebod als een moderator zonder opgave van reden iets verwijderd, zoals op dat enge RefoWeb-forum. Trajecto modereert gelukkig inderdaad prima en geeft altijd tekst en uitleg.

1 uur geleden zei sjako:

Precies juiste uitspraak weten we niet meer, maar Jehovah is oudst gebruikte transliteratie voor JHWH in Nederland.

We kunnen natuurlijk ook alles dood-modereren en alles heel strak houden, maar daar worden de discussies niet leuker op denk ik. Maar je kan ook doorschieten. De kunst is de juiste balans te houden. Beledigen van bepaalde groepering of personen is NOOIT toegestaan en daar zal strenger op gemodereerd worden.

Denk jij dat jij daar neutraal/objectief in kunt zijn Sjako?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Hoe lees jij dat volgens de AG; Christus van de hemel zal komen om alle vlees op te wekken?

Of iemand anders een idee wat hiermee bedoeld wordt?

Het doel van de komst van Christus is het ongedaan maken van wat satan heeft aangericht. Als Adam en Eva niet hadden gezondigd dan was er nog het paradijs met volmaakte mensen. Dit is nog steeds het voornemen van God. Gestorven mensen zullen een opstanding krijgen. Dus Christus komt tijdens de wederkomst de boel recht zetten en mensen opwekken. De opstanding is altijd al de algemene leer geweest. O.a. Daniël geloofde erin, Job geloofde erin, David geloofde erin.

1 uur geleden zei Bastiaan73:

Denk jij dat jij daar neutraal/objectief in kunt zijn Sjako?

Dat weet ik wel zeker. Net als Trajecto dat ook is. En bij gebrek aan andere kandidaten zal je het ermee moeten doen. Maar als zo vaak staan de beste stuurlui aan wal.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei thom:

'De opstanding is altijd al de algemene leer geweest'' klinkt als; dat is iets wat anderen ook geloofden, de groten uit de Bijbel OT, dus zal het wel waar zijn. Terwijl het over opwekking gaat.

Dat vind ik nu een grote fout die gemaakt wordt door aanhangers van het gnostische gedachtengoed. Je kan het OT niet bij het vuilnis zetten. De scheiding tussen OT en NT is gemaakt door de kerk, maar verteld eigenlijk één verhaal. De rode draad in de Bijbel is het verloren gaan van het paradijs tot het herstel van het paradijs. Bij het gnostische denken wordt één aspect eruit gehaald en daarbij het grote geheel vergeten. Jezus centrale leer was de komst van Gods Koninkrijk. Dat is waar het om gaat. Het herstel van alles. Het gnostische denken richt zich veel te veel op het individu. Het individu is niet zo belangrijk. Het gaat om het heiligen van Gods naam. Gods naam is ontheiligd door het verloren gaan van het paradijs. Dit moet worden recht gezet. Daar gaat het om. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-2-2020 om 08:25 zei Mullog:

Er zit wel een serieuze vraagstelling in mijn grap. Zingen is een nogal stoffelijke bezigheid. Geluid verplaatst zich door een stoffelijk medium, veronderstelt stembanden om te zingen en oren om te horen. Het maakt van het tafereel een nogal aardse scene en brengt God terug tot een fysiek persoon. Precies zoals de bedenkers ervan het waarschijnlijk voor zich zagen. Een koning, toegezongen door zijn onderdanen.

Daarom reageerde ik ook deels serieus op je post. 😉 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Het Paradijs is niet verloren gegaan, maar wordt bewaakt. 

Het Paradijs is verloren gegaan tijdens de Vloed. Voor de Vloed werd het bewaakt door twee cherubs met vlammende zwaarden die de toegang bewaakten.

9 minuten geleden zei thom:

Gods Koninkrijk in de mens.

Nee, lees Daniël hoofdstuk 2 nog eens. Die berg die uit de hemel viel en het beeld omver bracht is Gods Koninkrijk die alle ANDERE koninkrijken omver gooit. 

D-24-Daniel-copy.jpg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:
5 uur geleden zei Bastiaan73:

Denk jij dat jij daar neutraal/objectief in kunt zijn Sjako?

Dat weet ik wel zeker. Net als Trajecto dat ook is. En bij gebrek aan andere kandidaten zal je het ermee moeten doen. Maar als zo vaak staan de beste stuurlui aan wal.

Zo bedoelde ik het niet. Ik zou noch willen, noch kunnen modereren. E.e.a. begon met jouw uiting 'dat mag niet'. Tot nu toe heb je niet aan kunnen tonen dat Credible het daar mee eens is. Dat je ineens de stap maakte naar 

6 uur geleden zei sjako:

Beledigen van bepaalde groepering of personen is NOOIT toegestaan en daar zal strenger op gemodereerd worden.

snap ik niet maar dat kan aan mij liggen. Het ging niet over beledigen (wat idd niet okee is en ik heb me daar ook wel eens schuldig aan gemaakt) maar dus over 'dat mag niet'.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei thom:

Wiki Apostolische Geloofsbelijdenis.

De belijdenis is langzaamaan ontstaan uit onder andere verzen uit de Bijbel en rond 170 is de eerste bekende versie op schrift gezet. 
en dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken, 

 

Hartelijk dank Tom. Als humanist hoef ik geen enkele belijdenis te onderschrijven, maar deze belijdenis heb ik zelfs nog nooit gezien.  

20 uur geleden zei thom:

Verbijsterend deze uitspraak, wat die hele religie beaamt blijkbaar, of be-amen moet.

Kan iemand dit uitleggen?

 

1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.

4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is.

6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;

7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.


De bijbel vind ik duidelijk. De belijdenis begrijp ik zo niet.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:
1 uur geleden zei thom:

Het Paradijs is niet verloren gegaan, maar wordt bewaakt. 

Het Paradijs is verloren gegaan tijdens de Vloed. Voor de Vloed werd het bewaakt door twee cherubs met vlammende zwaarden die de toegang bewaakten.

Sjako, dan heb je het over een letterlijke, fysieke plek op Aarde. Een dergelijk oord/park zou inderdaad door een enorme vloed verloren kunnen zijn gegaan. Maar daar staat niets over in de bijbel. Het paradijs wordt echter ook na de vloed genoemd. Bijvoorbeeld in

2 Korintiërs 12 (Nieuwe WereldVertaling):

2  Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden werd weggevoerd naar de derde hemel — in het lichaam of buiten het lichaam, dat weet ik niet, dat weet God. 3  Ja, ik ken zo iemand — in het lichaam of los van het lichaam, dat weet ik niet, dat weet God — 4  die werd weggevoerd tot in het paradijs en woorden hoorde die een mens niet kan en mag uitspreken. 5  Over zo iemand zal ik opscheppen, maar ik zal niet over mijzelf opscheppen, behalve dan over mijn zwakheden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid