Spring naar bijdragen
Noel

Genesis 3 14-15

Aanbevolen berichten

Beste mensen, ik wil hier wat zenden, over een lezing van Genesis 3 die in een kerkdienst aan de orde kwam. Ik heb niet echt een vraag, behalve dan misschien of de lezing overeenkomt met die van jou. 

Ik heb twijfel in mijn hart om hier nog iets te willen, omdat mijn benadering mij "negeringen" heeft opgeleverd. Ik poog eigenlijk weer een basis van vertrouwen te vinden.

Genesis 3

Citaat

 

14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

 

 

Als mens zijn wij instaat ons te verplaatsen in de ander. Hier is de slang beschuldigd door de vrouw Eva, en wordt aangesproken door God, waarvan te verwachten is dat God boos zal zijn. In zeker opzicht zijn we daarom met de aandacht bij het lot van de slang, en wordt het slangachtige in ons aangesproken.

De slang blijkt geen vee, of dier van het veld, en dus onnuttig. Het zal je maar gezegd worden, dat je overbodig bent, nergens toe dient.

Op uw buik zult gij gaan, en in onze aandacht bij de slang, zien we hoe we ook gedreven zullen zijn door de behoeften van de buik, en daarmee bezig moeten zijn.

Stof zal de slang moeten eten, en wij, met onze aandacht bij de slang, aangesproken op onze eigen slangachtigheid, zien dit stof eten als geestelijke stof, de teksten en boeken, om kennis te nuttigen, waar we nu voor de dagen des levens aan gebonden zullen zijn.

Artikel 15 wordt uitgelegd als moederbelofte. Er is niet slechts sprake van een straf voor de slang. Uitgelegd wordt wat de relatie zal zijn tussen slang, onze aangesproken slangachtigheid, en de vrouwenrol. De slangachtigheid kwam neer op behoeften van de buik moeten volgen, en tevens de dagen des levens bezig met stof of zoekend naar kennis. Hongerend dus naar kennis en eer van kennis. Deze honger staat tussen de geslachten in. Voor de vrouwenrol bestaat een ander soort honger, honger naar lichtheid. De “eer van kennis”, het kopstuk of de kop, is van generlei waarde en zal vermorzeld worden. Dit is precies wat gebeurt met Jezus Christus, die de eigenwaan van geleerdheid vermorzelt die in het hoofd kan zitten. Aan de andere kant is er vanuit de slangachtigheid gegeven de verzenen te vermorzelen, hetgeen de sporen zijn van lichtheid en soepelheid van tred die vanuit de vrouwenrol aan het leven gegeven worden.

Weest in gedachten bij de slangachtigheid om eer te behalen uit geleerdheid en verstand, om daarmee de wereld Uw wil op te dringen. Weest in gedachten bij de lichtheid die aan het leven gewenst kan zijn, die daartegenover staat. Weest bedroeft om de situatie, en verheugd dat het met Jezus Christus het mogelijk is om verlost te zijn van de situatie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel:

Ik heb twijfel in mijn hart om hier nog iets te willen, omdat mijn benadering mij "negeringen" heeft opgeleverd. Ik poog eigenlijk weer een basis van vertrouwen te vinden.

Gelukkig wordt deze ketterij genegeerd en geen wonder dat je wantrouwend in het leven staat. Als ik jou was zou ik dit gedachtengoed snel laten varen en gauw een andere gemeente opzoeken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ok dank U.

de lezing is totaal toe te schrijven aan mijzelf. Ik ben "aan de haal gegaan". Ik hoop dat Thorghem mijn profiel wil sluiten als ik verzocht heb. Ik heb hier niets te zoeken, en kan geen positieve bijdrage aan het geloof doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Noel:

ok dank U.

de lezing is totaal toe te schrijven aan mijzelf. Ik ben "aan de haal gegaan". Ik hoop dat Thorghem mijn profiel wil sluiten als ik verzocht heb. Ik heb hier niets te zoeken, en kan geen positieve bijdrage aan het geloof doen.

Ik snap je lezing eerlijk gezegd niet zo... wat probeer je precies over te brengen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Noel:

de lezing is totaal toe te schrijven aan mijzelf. Ik ben "aan de haal gegaan".

Dat kan. Het kan bijzonder lastig zijn om eigen wijsheid op te geven.

29 minuten geleden zei Noel:

Ik hoop dat Thorghem mijn profiel wil sluiten als ik verzocht heb. Ik heb hier niets te zoeken, en kan geen positieve bijdrage aan het geloof doen.

Dat is niet waar. Jij kunt hier prima wat te zoeken hebben. Ik zou beginnen met lezen en vragen stellen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei MysticNetherlands:

Ik snap je lezing eerlijk gezegd niet zo... wat probeer je precies over te brengen?

aangesproken worden op slangachtigheid 

daarbij het besef krijgen dat het bij slangachtigheid gaat om eer van kennis

Jezus aanvaarden als diegene die de kop (vol van eergevoel) vermorzeld

de vrouwenrol om lichtheid te brengen, die ondergesneeuwd raakt door spel om eer

....ik denk dat ik het veel te veel invul naar mijn begrip...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Noel:

ok dank U.

de lezing is totaal toe te schrijven aan mijzelf. Ik ben "aan de haal gegaan". Ik hoop dat Thorghem mijn profiel wil sluiten als ik verzocht heb. Ik heb hier niets te zoeken, en kan geen positieve bijdrage aan het geloof doen.

Je kunt wel degelijk een positieve bijdrage leveren en doet dat ook. Het ontbreekt me momenteel even aan tijd en energie maar ik zou je oude (Joodse) wetenschap kunnen aandragen die exact ingaat op waar jij het over hebt. Geef het niet op alsjeblieft. Je bent een diepe denker en in alle opzichten waardevol, zelfs waardevoller dan Nietzsche, die eigenlijk helemaal niet wist waarover hij het had maar zich alleen maar vragen stelde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Noel:

aangesproken worden op slangachtigheid 

daarbij het besef krijgen dat het bij slangachtigheid gaat om eer van kennis

Jezus aanvaarden als diegene die de kop (vol van eergevoel) vermorzeld

de vrouwenrol om lichtheid te brengen, die ondergesneeuwd raakt door spel om eer

....ik denk dat ik het veel te veel invul naar mijn begrip...

Je bedoelt dat kennis en de zucht ernaar een tegenpool van geloof en welhaast blind vertrouwen in God kan zijn?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei MysticNetherlands:

Je bedoelt dat kennis en de zucht ernaar een tegenpool van geloof en welhaast blind vertrouwen in God kan zijn?

Ik zocht naar een begrip voor de moederbelofte, hoe de vermorzeling van de kop van de slang als profetie voor de komst van Jezus kon gelden. Zodat dus inderdaad al in de oudste delen van het OT een begrip voor Jezus is.

Mijn persoonlijke ervaring is dat de zucht naar kennis je keihard laat vastlopen, waarna een moment van verlossing kan zijn.

11 minuten geleden zei Willempie:

Je kunt wel degelijk een positieve bijdrage leveren en doet dat ook. Het ontbreekt me momenteel even aan tijd en energie maar ik zou je oude (Joodse) wetenschap kunnen aandragen die exact ingaat op waar jij het over hebt. Geef het niet op alsjeblieft. Je bent een diepe denker en in alle opzichten waardevol, zelfs waardevoller dan Nietzsche, die eigenlijk helamaal niet wist waarover hij het had.

Het voelt niet helemaal goed. Ik manifesteer me te veel. 

18 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat kan. Het kan bijzonder lastig zijn om eigen wijsheid op te geven.

Dat is niet waar. Jij kunt hier prima wat te zoeken hebben. Ik zou beginnen met lezen en vragen stellen.

Waardevol!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Noel:

Het voelt niet helemaal goed. Ik manifesteer me te veel. 

We manifesteren ons allemaal hier. Zonder die manifestaties stopt het gesprek. Maar je moet God vragen wat Hij wil dat je doet. Mocht Hij je leiden om hier niet meer aanwezig te zijn aanvaard ik dat maar ik zal je scherpzinnigheid wel missen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Willempie:

We manifesteren ons allemaal hier. Zonder die manifestaties stopt het gesprek. Maar je moet God vragen wat Hij wil dat je doet. Mocht Hij je leiden om hier niet meer aanwezig te zijn aanvaard ik dat maar ik zal je scherpzinnigheid wel missen. 

Het was een heel proces. God liet mij de keuze maar wees me wel op Matheus 5 14 maar ook Matheus 5 23-24.

Ik heb het bericht elders geplaatst, waar ik geen negeringen heb, maar dat was geen oplossing, en het voelde fout en heb het weer verwijderd, en toen in bemoediging van nieuwsberichten en enige positieve respons van geloofkritische geesten heb ik besloten het hier te delen. God heeft het gerechtvaardigd.

Over omgaan met negeringen...ik heb ooit een forum gehad waarin iemand mensen begon uit te schelden, en ik zette een ip-adres blok, maar deze daad leverde mij zoveel gewetenswroeging op, dat ik haar weer ongedaan heb gemaakt, waarna de anderen van de site over mij heen vielen, en ik uiteindelijk de site heb opgedoekt...ik snap gewoonweg niet hoe het uitsluiten/buitensluiten zonder gewetenswroeging kan plaatsvinden, en dus snap ik ook niet hoe ik met Matheus 5 23/24 vrede en vertrouwen moet vinden. Dat lijkt me zo onmogelijk hier, en ik reken het mijn benadering aan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei MysticNetherlands:

Je bedoelt dat kennis en de zucht ernaar een tegenpool van geloof en welhaast blind vertrouwen in God kan zijn?

Te binair...eerzucht en mimetische begeerte zijn aanjagers, zoiets, er zit wel iets binairs in Genesis 3 denk ik...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Noel:

Te binair...eerzucht en mimetische begeerte zijn aanjagers, zoiets, er zit wel iets binairs in Genesis 3 denk ik...

Reken maar, iets is goed of niet. Er bestaat geen tussenvorm.

Ik moet terugkomen op mijn aangeven een andere gemeente te gaan zoeken. Ik las je schrijven en was in de veronderstelling dat je dit denken aangepraat was door de voorganger. Echter ik begrijp dat je zelf bent gaan nadenken over dit onderwerp om vervolgens je eigen wijsheid hier te gaan ventileren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Reken maar, iets is goed of niet. Er bestaat geen tussenvorm.

Ik moet terugkomen op mijn aangeven een andere gemeente te gaan zoeken. Ik las je schrijven en was in de veronderstelling dat je dit denken aangepraat was door de voorganger. Echter ik begrijp dat je zelf bent gaan nadenken over dit onderwerp om vervolgens je eigen wijsheid hier te gaan ventileren.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1512008-Morgendienst#.WleiSCu0uEc

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Noel:

Aha, een gereformeerde dienst, vrijgemaakt ook nog. Ben er twintig jaar lid van geweest. Dat zet zaken in een bepaald perspectief. Ik zal hem luisteren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Noel:

De “eer van kennis”, het kopstuk of de kop, is van generlei waarde en zal vermorzeld worden. 

Weest in gedachten bij de slangachtigheid om eer te behalen uit geleerdheid en verstand, om daarmee de wereld Uw wil op te dringen. Weest in gedachten bij de lichtheid die aan het leven gewenst kan zijn, die daartegenover staat. Weest bedroeft om de situatie, en verheugd dat het met Jezus Christus het mogelijk is om verlost te zijn van de situatie.

Mooie samenvatting van het Evangelie van Jezus Christus.

De Liefde van God overstijgt alle kennis, staat in de Bijbel geschreven.  Verstandsgelovigen bevinden zich dan ook in een  gevaarlijke toestand..... kennis maakt opgeblazen.  Hoedt u voor dergelijke schriftgeleerden!

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Aha, een gereformeerde dienst, vrijgemaakt ook nog. Ben er twintig jaar lid van geweest. Dat zet zaken in een bepaald perspectief. Ik zal hem luisteren.

volg het alleen via kerkdienstgemist...

het is nog pril bij mij, vandaar nog die eigen ingevulde visie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je moet niet denken dat je hier niets te zoeken hebt, hoor. Het is wat mij betreft juist mooi dat je je open en kwetsbaar opstelt. Leuk dat je durft buiten de kaders te denken. Hoe ervaar je dat zelf trouwens, die vele en gecompliceerde gedachten? Brengen ze je iets goeds? Of is het meer als "dwalen" (als in het engelse wandering) en heb je zelf misschien juist behoefte aan richting? Gewoon belangstelling, hoor. :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Noel:

volg het alleen via kerkdienstgemist...

het is nog pril bij mij, vandaar nog die eigen ingevulde visie

Ik heb hem geluisterd. Inderdaad komt deze belofte even ter sprake in de 49/50e minuut. Morgen geef ik je mijn reactie, aangezien ik vroeg op bed moet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Naeva:

Je moet niet denken dat je hier niets te zoeken hebt, hoor. Het is wat mij betreft juist mooi dat je je open en kwetsbaar opstelt. Leuk dat je durft buiten de kaders te denken. Hoe ervaar je dat zelf trouwens, die vele en gecompliceerde gedachten? Brengen ze je iets goeds? Of is het meer als "dwalen" (als in het engelse wandering) en heb je zelf misschien juist behoefte aan richting? Gewoon belangstelling, hoor. :)

Dat dwalen ken ik zeker. Ik heb goede en slechte vermogens, en heb hiervan onnadachtzaam gebruik gemaakt. Ik probeer nu bepaalde principes aan te houden, een richting met God's woord, wat steeds makkelijker gaat. Er zijn nog wel "afbetalingen" te doen, en misschien "vooruitbetalingen", als je begrijpt wat ik bedoel. Die complexe gedachten geven zwaarheid aan het leven, alsof ik verantwoordelijk ben voor complexe wereldproblemen, en dat lukte wel redelijk, en ik word er voor terug geroepen.

Zojuist zei Kaasjeskruid:

Ik heb hem geluisterd. Inderdaad komt deze belofte even ter sprake in de 50e minuut. Morgen geef ik je mijn reactie, aangezien ik vroeg op bed moet.

ja die 50e minuut maakte veel indruk bij mij, goede nachtrust gewenst en fijne dromen, mocht je dat waarderen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Noel:

ja die 50e minuut maakte veel indruk bij mij, goede nachtrust gewenst en fijne dromen, mocht je dat waarderen.

Pfff, het valt me niet mee om mijn commentaar fatsoenlijk te formuleren. Daarom duurt het wat langer dan ik had gedacht, maar ik ben ermee bezig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Pfff, het valt me niet mee om mijn commentaar fatsoenlijk te formuleren. Daarom duurt het wat langer dan ik had gedacht, maar ik ben ermee bezig.

Dank je voor de terugkoppeling. Ik ben wel benieuwd. Ik weet niet of ik nog zal reageren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-1-2018 om 13:36 zei Noel:

Beste mensen, ik wil hier wat zenden, over een lezing van Genesis 3 die in een kerkdienst aan de orde kwam. Ik heb niet echt een vraag, behalve dan misschien of de lezing overeenkomt met die van jou. 

Ik heb twijfel in mijn hart om hier nog iets te willen, omdat mijn benadering mij "negeringen" heeft opgeleverd. Ik poog eigenlijk weer een basis van vertrouwen te vinden.

Genesis 3

 

Als mens zijn wij instaat ons te verplaatsen in de ander. Hier is de slang beschuldigd door de vrouw Eva, en wordt aangesproken door God, waarvan te verwachten is dat God boos zal zijn. In zeker opzicht zijn we daarom met de aandacht bij het lot van de slang, en wordt het slangachtige in ons aangesproken.

De slang blijkt geen vee, of dier van het veld, en dus onnuttig. Het zal je maar gezegd worden, dat je overbodig bent, nergens toe dient.

Op uw buik zult gij gaan, en in onze aandacht bij de slang, zien we hoe we ook gedreven zullen zijn door de behoeften van de buik, en daarmee bezig moeten zijn.

Stof zal de slang moeten eten, en wij, met onze aandacht bij de slang, aangesproken op onze eigen slangachtigheid, zien dit stof eten als geestelijke stof, de teksten en boeken, om kennis te nuttigen, waar we nu voor de dagen des levens aan gebonden zullen zijn.

Artikel 15 wordt uitgelegd als moederbelofte. Er is niet slechts sprake van een straf voor de slang. Uitgelegd wordt wat de relatie zal zijn tussen slang, onze aangesproken slangachtigheid, en de vrouwenrol. De slangachtigheid kwam neer op behoeften van de buik moeten volgen, en tevens de dagen des levens bezig met stof of zoekend naar kennis. Hongerend dus naar kennis en eer van kennis. Deze honger staat tussen de geslachten in. Voor de vrouwenrol bestaat een ander soort honger, honger naar lichtheid. De “eer van kennis”, het kopstuk of de kop, is van generlei waarde en zal vermorzeld worden. Dit is precies wat gebeurt met Jezus Christus, die de eigenwaan van geleerdheid vermorzelt die in het hoofd kan zitten. Aan de andere kant is er vanuit de slangachtigheid gegeven de verzenen te vermorzelen, hetgeen de sporen zijn van lichtheid en soepelheid van tred die vanuit de vrouwenrol aan het leven gegeven worden.

Weest in gedachten bij de slangachtigheid om eer te behalen uit geleerdheid en verstand, om daarmee de wereld Uw wil op te dringen. Weest in gedachten bij de lichtheid die aan het leven gewenst kan zijn, die daartegenover staat. Weest bedroeft om de situatie, en verheugd dat het met Jezus Christus het mogelijk is om verlost te zijn van de situatie.

Natuurlijk mag iedereen bij Genesis 3:14-15 denken wat-ie wil, maar als je dit wilt delen of niet louter je eigen hersenspinsels achterna wilt lopen is het handig bepaalde regels te volgen.

De eerste regel is dat je precies kijkt wat er staat. 

De tweede regel is dat je er niets bijhaalt waarvoor je geen goede argumenten hebt.

De lezer is in vers 14-15 inderdaad met zijn aandacht bij de slang. Maar wordt het slangachtige in de lezer aangesproken? Ik zie daar geen enkel aanknopingspunt voor.

Dat een dier onnuttig is als het geen vee of wild (zoog)dier is, staat er niet.

Dat de slang op de buik kruipt, is letterlijk bedoeld, en hier geduid als een vernederende positie. Maar dat heeft niets met mensen te maken.

Dat het stof dat de slang eet kennis o.i.d. zou zijn is pure fantasie. Het is gewoon letterlijk het stof der aarde.

Artikel 15: we zeggen meestal vers 15.

Het gaat daar over de relatie tussen mensen en slangen. Mensen en slangen vallen elkaar aan als ze elkaar tegenkomen. Dat is letterlijk bedoeld.

De vloek van de slang verklaart dus waarom de slang zonder poten over de grond en waar niet al kruipt, en waarom mensen en slangen geen vrienden zijn.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Desid:

Natuurlijk mag iedereen bij Genesis 3:14-15 denken wat-ie wil, maar als je dit wilt delen of niet louter je eigen hersenspinsels achterna wilt lopen is het handig bepaalde regels te volgen.

Dat klopt, maar dan moeten die regels je wel duidelijk zijn. Ik vermoed dat Noel ofwel van oud gedachtengoed verlost moet worden of hij is bewust bezig met ketterij spammen. Ik heb een stuk geschreven voor hem, maar hij is pleite. Nu vind ik het lastig om te besluiten wat te doen: plaatsen of niet plaatsen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid