Spring naar bijdragen
Noel

Genesis 3 14-15

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat klopt, maar dan moeten die regels je wel duidelijk zijn. Ik vermoed dat Noel ofwel van oud gedachtengoed verlost moet worden of hij is bewust bezig met ketterij spammen. Ik heb een stuk geschreven voor hem, maar hij is pleite. Nu vind ik het lastig om te besluiten wat te doen: plaatsen of niet plaatsen.

@Kaasjeskruid,

Plaatsen natuurlijk, wij zijn er ook nog.|:)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Lobke:

Plaatsen natuurlijk, wij zijn er ook nog.|:)

Dan ga ik hem eerst nog eens zorgvuldig lezen en daar waar nodig aanpassen. Het zal een soort van analyse worden van de hele dienst. Ook zal ik mijn visie geven op de moederbelofte.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-1-2018 om 12:51 zei Kaasjeskruid:

Dan ga ik hem eerst nog eens zorgvuldig lezen en daar waar nodig aanpassen. Het zal een soort van analyse worden van de hele dienst. Ook zal ik mijn visie geven op de moederbelofte.

Ik wil graag leren waar mijn "geloof" zich ontmaskert als "ketterij" :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Noel:

Ik wil graag leren waar mijn "geloof" zich ontmaskert als "ketterij" :)

Laat ik de dienst eerst eens in zijn geheel analyseren, met het oog op de i.m.o. problematische aangelegenheden. Om vervolgens wat specifieker in te gaan op je vraag omtrent de moederbelofte.

In de 4e minuut wordt er wordt afgekondigd dat er iemand gedoopt wil worden. Onbegrijpelijk dat hiervoor toestemming moet worden verleent door de leden van de kerk m.i. Deze zaak is een kwestie tussen de betreffende persoon en God.

Op het einde van de 11e minuut wordt er een schuldbelijdenis gedaan. Hierin wordt letterlijk gezegd dat wij, als bekeerde en wedergeboren mensen, de duisternis liever hebben dan het licht en daar ook naar handelen. We hebben niet gedaan wat we hadden moeten doen en deden alles wat God ons verboden had... Heel vreemd vind ik dit. Waarom ben je bekeerd dan? Waarom blijkt uit deze bekering geen goede werken? Welke kracht gaat hiervan uit? Lijd geloof in God niet tot verbetering en vruchtdragen? Waarom wordt er niet gedankt voor verbetering en voor mooie vruchten? Om vervolgens toch te beweren dat je hier verdrietig om bent en er spijt van hebt? Waarom? Je hebt toch niks goeds kunnen presteren, waarom presteer je dit wel dan? Stofkruipen noem ik dat om zodoende door valse bescheidenheid in een goed blaadje te komen.

Vervolgens wordt er in de 16e minuut verhaalt over genadeverkondiging. De dominee verkondigt dat we gered zijn en door het bad van de Heilige Geest een nieuw leven zijn geworden. Nu breekt mij de klomp. Volgende week staan ze weer met zijn allen aan te horen dat ondanks deze vernieuwing ze niets goeds hebben weten te presteren. Welke betrouwbaarheid gaat hiervan uit?

Dan is het op het einde van de 20e minuut tijd voor gebed. God wordt gedankt voor voor het feit dat we willen leven tot Zijn eer (lees volgen van de tien geboden, waar we dus juist van zijn vrijgekocht en ons niet meer onder dit juk hoeven te plaatsen). Volgens mij hoorde ik aan het begin van de dienst het tegenovergestelde en willen we helemaal niet leven tot Gods eer. Kunnen we dit niet eens want we hebben de duisternis immers liever dan het licht.

Tijd voor de preek dan. Als voorbereiding wordt in de 27e minuut een Bijbelgedeelte gelezen, welke wordt geprojecteerd op een scherm. Consequent worden hoofdletters verzaakt te gebruiken daar waar men God bedoeld, behalve dan waar God bij naam wordt genoemd. Door onze daden zouden mensen op andere gedachten moeten worden gezet. Welke daden? Het is toch niet gelukt immers? We doen slechts dat wat God verboden heeft, zoals in het begin bij de schuldbelijdenis wordt beleden.

Dan is het in de 29e minuut tijd voor visioenen. Wellicht hierom dat je interesse had voor deze preek? Of was het de titel van de preek: “Het komt goed!” welke je aansprak?

Hoe dan ook, het is blijkbaar nog niet goed bij hen, want ze willen niet doen wat God zegt en hebben de duisternis liever dan het licht. Een kerk vol mensen die nog steeds bekeerd moeten worden. Een zeer kort cirkeltje waar men zich daar in bevind. Men blijft maar terugkeren naar de voet van de Sinai en ik vraag mij af in hoeverre men geloofd vanuit het Golgotha besef.

Laat ik me maar toespitsen op de 49e minuut, waarin de moederbelofte ter sprake komt. De tegenstander (satanas) verslagen. De rest van de preek buiten beschouwing gelaten heb ik hier het volgende over te melden:

Moederbelofte impliceert dat er sprake is van beloften geboren uit deze moeder. Meerdere beloftes dus, allen profetisch van aard en deels vervuld. Om de lijn van deze belofte te kunnen volgen is het nu eenmaal noodzakelijk om de hele Bijbel te lezen van Genesis tot Openbaringen.

http://www.forum.geloofsgesprek.nl/viewtopic.php?f=25&p=176566&sid=fda6a9f23e8266314207176290e1aa05

Ik ben Bundelband, en ben gestopt met posten aldaar. Het is een heel beknopte be/omschrijving van wat de moederbelofte tot in de uiteindelijke consequentie i.m.o. inhoud.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Kaasjeskruid

Dank je voor de uitwerking. Misschien dat ik gewoonweg niet voldoende heb opgelet, of onzorgvuldig heb geluisterd. Mij bleef bij dat "andere manieren" van geloofsbelijdenis positief benaderd zouden kunnen worden (als boodschap).

Voor de rest "geloofsgesprek": Het lijkt alsof je de Genesis tekst uitlegt alsof de profetieën al gedeeltelijk zijn uitgekomen. Maar dat is dan toch persoonlijk? De werking van Jezus (vermorzelen van de kop) is toch in ieder apart mens weer opnieuw te vervullen? 

Heb wat geduld met mij...ik wil niet leven naar de letter maar naar de strekking dus mogelijk hecht ik minder belang aan concrete uitspraken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Noel:

Mij bleef bij dat "andere manieren" van geloofsbelijdenis positief benaderd zouden kunnen worden (als boodschap).

In filosofisch opzicht begrijp ik je benadering prima. Echter is geloven geen filosoferen.

32 minuten geleden zei Noel:

Voor de rest "geloofsgesprek": Het lijkt alsof je de Genesis tekst uitlegt alsof de profetieën al gedeeltelijk zijn uitgekomen.

Inderdaad.

32 minuten geleden zei Noel:

Maar dat is dan toch persoonlijk? De werking van Jezus (vermorzelen van de kop) is toch in ieder apart mens weer opnieuw te vervullen?

Ook deze manier van kijken bevestigd de profetische aard van deze belofte, hoewel ik "de werking van Jezus" zou vervangen door "het werk van Jezus" en "vervullen" door "bevestigen". Dan wordt de kwestie persoonlijk door het werk van Jezus dat in ieder apart mens bevestigd kan worden door te geloven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

In filosofisch opzicht begrijp ik je benadering prima. Echter is geloven geen filosoferen.

Als zijnde "geen spel" ? Ik heb inderdaad gekozen om "filosofisch" te blijven schrijven, toch wel omdat mijn "geloof" aangeeft dat je lief kan zijn voor jezelf, omdat in ieder lot de mens zichzelf gelijk is, en op zichzelf volmaakt, en de keuze in genade gemaakt kan worden.

Qua terminologie zal ik hier een vreemde eend blijven...en soms wat kwaken, denk ik...hoop ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Kaasjeskruid

het duisternis meer liefhebben dan het licht, dat is vooral waar je bezwaar tegen maakt. 

Ik stel me voor dat zoiets een logische conclusie kan zijn voor de gehele mensheid als je de staat van de wereld als negatief beoordeelt.

Het lijkt er dus op dat van perspectief gewisseld wordt, de ene keer denkend uit de positie van gehele mensheid, dan weer die van christen, dan weer die van persoon.

Ik was tot deze preek aangetrokken door de naam van de kerk "Immanuelkerk", ik leef namelijk nog met de vraag waarom in een profetie van het OT de verlosser als Immanuel werd aangekondigd. En ik was benieuwd wat men in een Immanuelkerk te melden zou hebben.

Ik heb later nog wel op ingeving preken geluisterd, en scrol dan door de dienst om het zingen over te slaan. Zoiets als de moederbelofte inspireert me dan tot een Bijbellezing en uitleg, waarover ik veel getwijfeld heb om te delen. Het blijkt dus ook eerder controverse op te roepen zo'n getuigenis van Bijbellezing dan bijval. Ik heb liever bijval...

In een kerk in Zwolle hadden ze het over een tekst van Jezus om het over een andere boeg te gooien, waarna ik dan kijk waar zoiets toepasbaar is in mijn leven, en ik niet hoop zoals die rijke te zijn.

Maar dank voor de tijd die je er in gestopt hebt. Het begrip "ketter" snap ik nog niet, maar dat leg je vast nog wel eens uit.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel:

Ik was tot deze preek aangetrokken door de naam van de kerk "Immanuelkerk", ik leef namelijk nog met de vraag waarom in een profetie van het OT de verlosser als Immanuel werd aangekondigd. En ik was benieuwd wat men in een Immanuelkerk te melden zou hebben.

Een moederbelofte waarin naar Immanuel wordt verwezen. Immanuel betekent: God met ons. Er zit verschil tussen naam en benaming. Jezus was Zijn aardse naam door hemelse opdracht gegeven (Mat.1).

1 uur geleden zei Noel:

Ik heb later nog wel op ingeving preken geluisterd, en scrol dan door de dienst om het zingen over te slaan. Zoiets als de moederbelofte inspireert me dan tot een Bijbellezing en uitleg, waarover ik veel getwijfeld heb om te delen. Het blijkt dus ook eerder controverse op te roepen zo'n getuigenis van Bijbellezing dan bijval. Ik heb liever bijval...

Dat kietelt het ego wat prettiger.

1 uur geleden zei Noel:

In een kerk in Zwolle hadden ze het over een tekst van Jezus om het over een andere boeg te gooien, waarna ik dan kijk waar zoiets toepasbaar is in mijn leven, en ik niet hoop zoals die rijke te zijn.

En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen (Joh.21:6).

1 uur geleden zei Noel:

Maar dank voor de tijd die je er in gestopt hebt. Het begrip "ketter" snap ik nog niet, maar dat leg je vast nog wel eens uit.

Een ketter is iemand die fundamentele waarheden over God ontkent en eigen waarheden verkondigd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
2 uur geleden zei Noel:

Ik heb later nog wel op ingeving preken geluisterd, en scrol dan door de dienst om het zingen over te slaan. Zoiets als de moederbelofte inspireert me dan tot een Bijbellezing en uitleg, waarover ik veel getwijfeld heb om te delen. Het blijkt dus ook eerder controverse op te roepen zo'n getuigenis van Bijbellezing dan bijval. Ik heb liever bijval...

Dat kietelt het ego wat prettiger.

Ja, oprecht egoisme. Kan het niet verstoppen, dat zou ook huichelachtig zijn.

 

7 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
2 uur geleden zei Noel:

Maar dank voor de tijd die je er in gestopt hebt. Het begrip "ketter" snap ik nog niet, maar dat leg je vast nog wel eens uit.

Een ketter is iemand die fundamentele waarheden over God ontkent en eigen waarheden verkondigd.

Ik dacht altijd dat een ketter iemand was zonder geloof, een afvallige.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Als synoniem kan ik me er wel in vinden.

Beschouw je mij als hoogmoedig (geestelijk of anders)?

Of hanteer je het begrip gewoon voor iedereen met een andere mening over geloofszaken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Noel:

Beschouw je mij als hoogmoedig (geestelijk of anders)?

Of hanteer je het begrip gewoon voor iedereen met een andere mening over geloofszaken?

Iedereen die zijn eigen mening over God en zaligheid erop na houd, beschouw ik als hoogmoedig. Pochend over zichzelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Iedereen die zijn eigen mening over God en zaligheid erop na houd, beschouw ik als hoogmoedig. Pochend over zichzelf.

En hoe zie je dan jezelf? Als verdediger van de orthodoxie neem ik aan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Een heleboel.

Geen serieuze reactie. Als jij bijvoorbeeld een verdediger van de orthodoxie en fundamenten zou zijn, zou ik verwachten dat je deze aan de orde stelt en bespreekt, en niet alleen maar reactief zou zijn. Maar goed iedereen is anders.

Ik zou best en met aandacht de volkomen orthodoxe fundamenten zien beschreven worden en willen lezen.

13 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Als radicale fundamentalist met militante neigingen.

Je hebt toegevoegd "militante neigingen". Wat is de reden hiervoor?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Noel:

Geen serieuze reactie.

Toch serieus bedoeld, want een fundamentalist doet heel veel van wat mensen normaal gesproken ook doen.

27 minuten geleden zei Noel:

Als jij bijvoorbeeld een verdediger van de orthodoxie en fundamenten zou zijn, zou ik verwachten dat je deze aan de orde stelt en bespreekt, en niet alleen maar reactief zou zijn. Maar goed iedereen is anders.

En wat denk je dat ik hier in dit topic aan het doen ben... jou versie van de moederbelofte niet aan de orde stellen en bespreken?

27 minuten geleden zei Noel:

Ik zou best en met aandacht de volkomen orthodoxe fundamenten zien beschreven worden.

Lees de Bijbel maar.

27 minuten geleden zei Noel:

Je hebt toegevoegd "militante neigingen". Wat is de reden hiervoor?

Omdat strijdvaardigheid belangrijk is. Net zoals niet opgeven. Veel mensen plakken zichzelf graag het etiket fundamentalist op, maar weigeren vervolgens uit de massa te stappen en dit vorm te geven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En wat denk je dat ik hier in dit topic aan het doen ben... jou versie van de moederbelofte niet aan de orde stellen en bespreken?

Ja reactief = negatief, alleen maar kritiek geven, niet zelf plaatsen van artikelen = positief, ook kritiek durven ontvangen.

Maar goed, ik denk ten aanzien van bovenstaande te moeten concluderen dat vriendschap er niet in zit, en vijandschap zoek ik niet, dus ik ga me met anderen bezig houden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel:

Ja reactief = negatief, alleen maar kritiek geven, niet zelf plaatsen van artikelen = positief, ook kritiek durven ontvangen.

Mijn geloof staat dan ook niet ter discussie. Kritiek wordt van harte verwelkomd, en indien nodig wordt het handelen hierop afgestemd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Mijn geloof staat dan ook niet ter discussie. Kritiek wordt van harte verwelkomt, en indien nodig wordt het handelen hierop afgestemd.

Ok, dan is het verwelkomd met een d. Het is verwelkomde kritiek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Noel:

Ok, dan is het verwelkomd met een d. Het is verwelkomde kritiek.

Gekloot met die t's, d's en dt's. Ik ben een echte foneet wat dat betreft. Bedankt voor de feedback.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid