Spring naar bijdragen
Chris_2018

Christelijke informatiedag seksueel misbruik

Aanbevolen berichten

4 minuten geleden zei Robert Frans:

Dat de kerk gefaald heeft hierin, daar zijn we beiden het wel over eens. Hoe dat in de toekomst zal gaan, dat moet nog blijken. Mensen en organisaties kunnen altijd zich verbeteren. De kerk voert immers nu ook geen kruistochten, heksenjachten en dat soort ongein meer.
Het kindermisbruik was en is buitengewoon kwalijk, maar er zijn altijd oplossingen voorhanden. Misschien niet van de één op de andere dag, zeker niet bij zo'n grote, wereldwijde organisatie, maar hervormingen blijven altijd mogelijk, óók buiten de kerk. Ik sta daar dus niet zo negatief in, eerlijk gezegd.

Maar deze vraag is wel interessant. Want wat je hier stelt, is voor ons inderdaad heel duidelijk immoreel en zou ook altijd als immoreel moeten worden gezien. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik noemde de jaren zestig en zeventig al, waarin door velen juist onverschillig tot heel positief tegenover "kinderseksualiteit" werd gekeken. Ook op hoog politiek niveau.
En in het nog verdere verleden was er nog veel minder sprake van kennis over de kinderpsyche; kinderen werden vooral als mini-volwassenen gezien. In het oude Griekenland, dus die van Plato enzo., waren relaties tussen jonge jongens en oudere mannen al vrij normaal, zo begreep ik.
Het is dus mogelijk dat die priesters het misbruik als hetzelfde zagen als "gewoon" overspel: ze braken er weliswaar hun celibaatsgeloften mee en pleegden zo wel ontucht, maar het zou dan niet meer of minder immoreel zijn geweest dan seks met een vrouw of een volwassen man.
Ook de kwestie gedwongen seksualiteit was nog best een lastige: zo werd bijvoorbeeld vekrachting binnen het huwelijk in Nederland pas in 1991 strafbaar gesteld. Daarvoor ging men er vanuit dat zoiets simpelweg niet mogelijk was. Dus tja.

Als je stelt dat men ook toen al de immoraliteit ervan had moeten weten, dan geloof je dus in een universele moraal die in alle tijden en culturen geldt en gekend kan worden. Wij kunnen elkaar daarin dan ook van harte de hand schudden. De kerk had beter moeten weten en sowieso mogen priesters naar hun geloften überhaupt helemaal geen seks hebben, met wie dan ook, los van het misbruik zelf.
Maar de vraag of ze dat ook echt kón, of men toen ook alreeds de immoraliteit ervan (voldoende) had kúnnen weten of onderkennen, is een spannende. Je moet dan echt diepgaand de omstandigheden en de culturele, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen uit die tijd kunnen nagaan.
Zoals ik al zei: pas sinds begin deze eeuw werd seks met minderjarigen onvoorwaardelijk strafbaar gesteld. Die discussie heeft dus echt nog wel heel lang geduurd en de wet is daarin verschillende keren gewijzigd. En het zou zomaar kunnen dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is.

Je zwalkt tussen veroordelen en een verklaring zoeken waadoor het toch allemaal niet zo erg zou zijn. Dat de priesters het als gewoon overspel zagen is een mislukte poging om het misbruik te kunnen plaatsen.

Dat er toentertijd anders gedacht werd over kindersexualiteit heeft niets te maken met gedwongen sex tussen machthebbers en kinderen die daar geen enkele zelfstandige rol in hadden.

Je kronkelt redelijk met als doel het misbruik toch ergens wat minder erg te doen lijken. Ik zag het Antoine Bodar ooit op tv ook doen. Is niet verstandig.

Aan de andere kant stel je klip en klaar dat de kerk heeft gefaald. En dat kan alleen als ook toen in die tijd het misbruik walgelijk was. Dat is de verstandige weg.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei HJW:

Wat je deed was de integriteit van Hollywood (in zijn geheel) aan de kaak stellen. Een verdere onderbouwing zou je dan niet willen geven, want je vindt de term "het lijkt alsof" genuanceerd genoeg.

Hierin zit dus het verschil. Ik stel de integriteit van Hollywood namelijk helemaal niet aan de kaak. Ik beschuldig haar nergens van. Alleen als je meent dat het verkeerd is om bepaalde normen en waarden uit te dragen in culturele uitingen en om bepaalde politieke agenda's te volgen, dan zou je van beschuldigingen kunnen spreken.
Maar ik zie dat niet per se als iets verkeerd; ik geef zelfs nadrukkelijk aan dat dat iets goeds kan zijn. Het is iets wat mijns inziens zelfs onvermijdelijk is, omdat kunst immers nooit neutraal is. En het is prima te onderbouwen dat onze perceptie op seksualiteit en relaties behoorlijk beïnvloed is door onder meer films uit Hollywood. En ook andersom natuurlijk; het is een wisselwerking. Soms ten goede, soms ten kwade, net hoe je er zelf over denkt.

Er is dus geen sprake van beschuldigingen van mijn kant uit en ik geef zelfs aan dat het erop lijkt dat die invloed er is. Je kunt het vervolgens niet met mij eens zijn over Hollywood's invloed, maar dan kunnen we dáárover een discussie hebben. Of niet natuurlijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Robert Frans:

Hierin zit dus het verschil. Ik stel de integriteit van Hollywood namelijk helemaal niet aan de kaak. Ik beschuldig haar nergens van. Alleen als je meent dat het verkeerd is om bepaalde normen en waarden uit te dragen in culturele uitingen en om bepaalde politieke agenda's te volgen, dan zou je van beschuldigingen kunnen spreken.

Wat je daarmee suggereert is dat de gehele branche zijn onafhankelijkheid heeft opgegeven en aan de leiband van de politiek loopt. Je beschuldiging is dat men ten dienste MOET staan van politieke agenda's en dat daarmee de filmmakers aan de leiband lopen. En niet meer maken wat ze willen maken. Het is niet incorrect om politieke gedachten uit te dragen. Maar jij stelt dat ze dat MOETEN en dan is het een integriteitskwestie. want het is wel fout als je daartoe gedwongen wordt.

Je tekst:

Citaat

waar vooral ook vandaag de dag cinematografie steeds meer ten dienste lijkt te moeten staan van politieke agenda's, en mensen dat bij tijd en wijle ook expliciet van haar vragen.

stelt wel degelijk de integriteitskwestie aan de orde.

Voor jou is dit netjes. Maar als het over jou zou gaan, zou je het niet waarderen. Behandel anderen zoals je door anderen behandeld wilt worden.

Als ik stel: het lijkt alsof de RKK steeds meer ten dienste staat van de porno-industrie en dat ook van haar gevraagd wordt........dan zul jij vast een nadere toelichting danwel onderbouwing willen. En dat je het anders een niet-integere aantijging vindt.

En dan zeg ik: nee hoor, dat is geen beschuldiging.

En die vraag is dan terecht. En als ik dan zeg: ja, maar ik heb gezegd "het lijkt alsof" en daarmee heb ik genoeg genuanceerd, zul je dat waarschijnlijk niet acceptabel vinden

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei HJW:

Je zwalkt tussen veroordelen en een verklaring zoeken waadoor het toch allemaal niet zo erg zou zijn. Dat de priesters het als gewoon overspel zagen is een mislukte poging om het misbruik te kunnen plaatsen. 

Dat er toentertijd anders gedacht werd over kindersexualiteit heeft niets te maken met gedwongen sex tussen machthebbers en kinderen die daar geen enkele zelfstandige rol in hadden.

Je kronkelt redelijk met als doel het misbruik toch ergens wat minder erg te doen lijken. Ik zag het Antoine Bodar ooit op tv ook doen. Is niet verstandig.

Aan de andere kant stel je klip en klaar dat de kerk heeft gefaald. En dat kan alleen als ook toen in die tijd het misbruik walgelijk was. Dat is de verstandige weg. 

Als je misbruik in de toekomst wil voorkomen, en dat willen we allebei, dan ontkom je niet aan het zoeken naar mogelijke verklaringen en omstandigheden waarin het misbruik heeft plaatsgevonden. Alleen roepen dat het slecht is, hoe terecht ook, is dan niet voldoende.
Iets verklaren is namelijk níét hetzelfde als iets goedpraten. Die redeneerfout wordt heel vaak gemaakt. Je verklaart iets om erachter te komen wat je in de toekomst wil voorkomen of rechtzetten, niet om het misbruik te laten voortduren.

Verschillende oorzaken van het misbruik zijn al genoemd: een ongezonde vorm van clericalisme, teveel geslotenheid, onvoldoende onderkenning van de ernst van het misbruik, mogelijk dus ook een verkeerde kijk op pedofilie in politiek en samenleving door te weinig kennis of, etc.
Door kennis van deze oorzaken kunnen we ervan leren en zo middels hervormingen in de toekomst zo goed mogelijk voorkomen dat er nog misbruik plaatsvindt. Zodat we niet dezelfde fouten straks opnieuw maken.
Het is dus misschien niet altijd leuk en het voelt misschien niet altijd prettig om te doen, maar we hebben geen keuze. Bewust onwetend willen blijven is geen deugd en kan zelfs een zonde zijn als we wél hadden kunnen weten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Robert Frans:

Dat de kerk gefaald heeft hierin, daar zijn we beiden het wel over eens. Hoe dat in de toekomst zal gaan, dat moet nog blijken. Mensen en organisaties kunnen altijd zich verbeteren. De kerk voert immers nu ook geen kruistochten, heksenjachten en dat soort ongein meer.
Het kindermisbruik was en is buitengewoon kwalijk, maar er zijn altijd oplossingen voorhanden. Misschien niet van de één op de andere dag, zeker niet bij zo'n grote, wereldwijde organisatie, maar hervormingen blijven altijd mogelijk, óók buiten de kerk. Ik sta daar dus niet zo negatief in, eerlijk gezegd.

Maar deze vraag is wel interessant. Want wat je hier stelt, is voor ons inderdaad heel duidelijk immoreel en zou ook altijd als immoreel moeten worden gezien. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik noemde de jaren zestig en zeventig al, waarin door velen juist onverschillig tot heel positief tegenover "kinderseksualiteit" werd gekeken. Ook op hoog politiek niveau.
En in het nog verdere verleden was er nog veel minder sprake van kennis over de kinderpsyche; kinderen werden vooral als mini-volwassenen gezien. In het oude Griekenland, dus die van Plato enzo., waren relaties tussen jonge jongens en oudere mannen al vrij normaal, zo begreep ik.
Het is dus mogelijk dat die priesters het misbruik als hetzelfde zagen als "gewoon" overspel: ze braken er weliswaar hun celibaatsgeloften mee en pleegden zo wel ontucht, maar het zou dan niet meer of minder immoreel zijn geweest dan seks met een vrouw of een volwassen man.
Ook de kwestie gedwongen seksualiteit was nog best een lastige: zo werd bijvoorbeeld vekrachting binnen het huwelijk in Nederland pas in 1991 strafbaar gesteld. Daarvoor ging men er vanuit dat zoiets simpelweg niet mogelijk was. Dus tja.

Als je stelt dat men ook toen al de immoraliteit ervan had moeten weten, dan geloof je dus in een universele moraal die in alle tijden en culturen geldt en gekend kan worden. Wij kunnen elkaar daarin dan ook van harte de hand schudden. De kerk had beter moeten weten en sowieso mogen priesters naar hun geloften überhaupt helemaal geen seks hebben, met wie dan ook, los van het misbruik zelf.
Maar de vraag of ze dat ook echt kón, of men toen ook alreeds de immoraliteit ervan (voldoende) had kúnnen weten of onderkennen, is een spannende. Je moet dan echt diepgaand de omstandigheden en de culturele, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen uit die tijd kunnen nagaan.
Zoals ik al zei: pas sinds begin deze eeuw werd seks met minderjarigen onvoorwaardelijk strafbaar gesteld. Die discussie heeft dus echt nog wel heel lang geduurd en de wet is daarin verschillende keren gewijzigd. En het zou zomaar kunnen dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is.

Misschien is dat wel het probleem met moraliteit op basis van religie; het is een soort moraal op basis van autoriteit (wat dus eigenlijk geen moraliteit is). Het gegeven dat het destijds wellicht niet strafbaar was, wil niet zeggen dat het niet immoreel was/is. Schijnbaar waren de consequenties voor het slachtoffer minder belangrijk dan de vraag of het wel of niet strafbaar was. 

Je hebt geen universele moraal nodig om te kunnen vaststellen dat er leed wordt toegebracht. Het is juist dat door méér kennis er betere keuzes kunnen worden gemaakt op basis van moraliteit. Maar ik kan me niet voorstellen dat die kennis 20 jaar geleden zó klein was, dat kindermisbruik als moreel juist zou kunnen worden gezien. 

Ik ben inderdaad van mening dat moraliteit niet tijd- of cultuurgebonden is (hoe ik dat zie heb ik reeds in andere topics uitgelegd, maar wil graag daarover verder in discussie als je dat wilt).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Robert Frans:

Mensen en organisaties kunnen altijd zich verbeteren. De kerk voert immers nu ook geen kruistochten, heksenjachten en dat soort ongein meer.

Gelukkig heeft de Kerk zich op die punten verbeterd. Nu is er alleen nog sprake van seksueel misbruik waar de helft van de geestelijken van af weet. Wat een verbetering ten opzichte van vroeger.

29 minuten geleden zei Robert Frans:

Het kindermisbruik was en is buitengewoon kwalijk, maar er zijn altijd oplossingen voorhanden. Misschien niet van de één op de andere dag, zeker niet bij zo'n grote, wereldwijde organisatie, maar hervormingen blijven altijd mogelijk, óók buiten de kerk.

Het is behoorlijk ontmoedigend dat vanuit de Kerk voortdurende wordt gesproken in dit soort vergoelijkende bewoordingen en verwijzingen naar anderen. Over die anderen: als er bij een overheidsinstantie iemand ook maar wordt verdachte van dergelijke praktijken, wordt die er onmiddellijk uit gegooid, gevolgd door een persbericht daarover. De kerk kan daar nog een voorbeeld aan nemen. Als men dat wil, is van de één op de andere dag een oplossing voorhanden. We worden er nu echter al jarenlange mee geconfronteerd dat het niet gebeurd, en kennelijk dus de wil ontbreekt. 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Volgens de katholieke kerk gaan geaborteerde baby's NIET naar de hemel en ook niet naar de limbo. Ik denk dat je hier per abuis je eigen mening als die van de kerk hebt neer gezet, want je vervolgt met 'Officieel echter".... en dat was de vraag. Echter, de vraag was ook 'geaborteerde baby's'  en niet 'ongedoopte baby's'.  Het verschil zit hem uiteraard in de geboorte. 

Hemel en limbo waren en zijn de twee meest nagevolgde theorieën. De Kerk laat het inderdaad open; je mag er dus je eigen visie op hebben. En zij ziet inderdaad geen verschil tussen geboren en ongeboren kinderen.

In de Catechismus van de Katholieke Kerk staat dit:

1261.
Wat betreft de kinderen die zonder Doopsel gestorven zijn: die kan de Kerk enkel aan de barmhartigheid van God toevertrouwen, zoals zij dit ook doet in de uitvaartliturgie voor hen. De grote barmhartigheid van God die wil dat alle mensen gered worden, en de genegenheid van Jezus voor de kinderen, die blijkt uit zijn woorden: "Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen" (Mc. 10, 14), staan ons toe te hopen dat er voor de kinderen die zonder Doopsel gestorven zijn, inderdaad een weg ten heil bestaat. Des te dringender is dan ook de oproep van de Kerk om kleine kinderen niet te verhinderen tot Christus te komen en hun het heilig Doopsel te geven.

Concreet betekent dit dus, in de context van de gehele leer en de omgang met dit soort dingen, dat je mag geloven dat zij naar de hemel gaan, omdat dat immers niet in strijd is met Gods barmhartigheid. Je mag er honderd procent op vertrouwen dat God deze kinderen niet verloren wil en dus zal laten gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Robert Frans:

Als je misbruik in de toekomst wil voorkomen, en dat willen we allebei, dan ontkom je niet aan het zoeken naar mogelijke verklaringen en omstandigheden waarin het misbruik heeft plaatsgevonden. Alleen roepen dat het slecht is, hoe terecht ook, is dan niet voldoende.

Mee eens. Verklaren waarom, aanpakken en straffen. En dan moe de RKK zichzelf ook flink zuiveren.

6 minuten geleden zei Robert Frans:

Verschillende oorzaken van het misbruik zijn al genoemd: een ongezonde vorm van clericalisme, teveel geslotenheid, onvoldoende onderkenning van de ernst van het misbruik, mogelijk dus ook een verkeerde kijk op pedofilie in politiek en samenleving door te weinig kennis of, etc.

Een kerk die zichzelf hoger achtte dan het belang van de kinderen en daarom zaken in de doofpot stopte.

Een aartsbisschop die op tv rustig komt vertellen "wir haben es nicht gewusst" terwijl hij later toegaf het wel degelijk geweten te hebben.

Want het zijn niet alleen de misbruikers of de kijk op pedofilie, het is ook de hele beerput van het verzwijgen, het als kerk niet mee willen werken aan onderzoeken (zeker in het begin). De zuiverin zal ook in de hogere gelederen moeten plaatsvinden.

Waarbij dan de RKK zich niet langer hoger acht dan de gelovigen of anderen. Want daar zit ook een fundamenteel probleem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Robert Frans:

Hemel en limbo waren en zijn de twee meest nagevolgde theorieën. De Kerk laat het inderdaad open; je mag er dus je eigen visie op hebben. En zij ziet inderdaad geen verschil tussen geboren en ongeboren kinderen.

In de Catechismus van de Katholieke Kerk staat dit:

1261.
Wat betreft de kinderen die zonder Doopsel gestorven zijn: die kan de Kerk enkel aan de barmhartigheid van God toevertrouwen, zoals zij dit ook doet in de uitvaartliturgie voor hen. De grote barmhartigheid van God die wil dat alle mensen gered worden, en de genegenheid van Jezus voor de kinderen, die blijkt uit zijn woorden: "Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen" (Mc. 10, 14), staan ons toe te hopen dat er voor de kinderen die zonder Doopsel gestorven zijn, inderdaad een weg ten heil bestaat. Des te dringender is dan ook de oproep van de Kerk om kleine kinderen niet te verhinderen tot Christus te komen en hun het heilig Doopsel te geven.

Concreet betekent dit dus, in de context van de gehele leer en de omgang met dit soort dingen, dat je mag geloven dat zij naar de hemel gaan, omdat dat immers niet in strijd is met Gods barmhartigheid. Je mag er honderd procent op vertrouwen dat God deze kinderen niet verloren wil en dus zal laten gaan.

Dat gaat over reeds geboren kinderen.  De catechismus zegt immers "Aangezien kinderen geboren worden met een gevallen natuur en besmet met de erfzonde, hebben ook zij de nieuwe geboorte in het Doopsel nodig". Dat is duidelijk: in erfzonde geboren en dus het Doopsel nodig. Geen  doopsel, dan is de weg ten heil afgesloten. De stelling dat God ongedoopte kinderen niet verloren wil en dus zal laten gaan, is onverenigbaar met de catechismus.

Vervolgens is er, omdat  men dat natuurlijk niet wilde accepteren, de volledig onbijbelse en door mensen bedachte constructie ontstaan dat ongedoopte babytjes die stierven naar het Limbo gingen, en daar volmaakt gelukkig waren, echter zonder de aanwezigheid van God. De consequentie daarvan is echter weer, dat het dus mogelijk is om zonder god volmaakte gelukkig te zijn. Zo wordt met elke cognitieve dissonantie een nieuw probleem opgeworpen.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat gaat over reeds geboren kinderen.  De catechismus zegt immers "Aangezien kinderen geboren worden met een gevallen natuur en besmet met de erfzonde, hebben ook zij de nieuwe geboorte in het Doopsel nodig". Dat is duidelijk: in erfzonde geboren en dus het Doopsel nodig. Geen  doopsel, dan is de weg ten heil afgesloten. De stelling dat God ongedoopte kinderen niet verloren wil en dus zal laten gaan, is onverenigbaar met de catechismus.

Vervolgens is er, omdat  men dat natuurlijk niet wilde accepteren, de volledig onbijbelse en door mensen bedachte constructie ontstaan dat ongedoopte babytjes die stierven naar het Limbo gingen, en daar volmaakt gelukkig waren, echter zonder de aanwezigheid van God. De consequentie daarvan is echter weer, dat het dus mogelijk is om zonder god volmaakte gelukkig te zijn. Zo wordt met elke cognitieve dissonantie een nieuw probleem opgeworpen.

Wat jij wil. Ik heb geprobeerd uit te leggen wat de Kerk hierover leert, in de context van de héle leer, die ook aangeeft dat Christus niet per se gebonden is aan het doopsel. Aan jou wat je er verder van wil maken en welke motieven je gelovigen nu weer wil geven om te geloven wat zij geloven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei HJW:

Wat je daarmee suggereert is dat de gehele branche zijn onafhankelijkheid heeft opgegeven en aan de leiband van de politiek loopt. Je beschuldiging is dat men ten dienste MOET staan van politieke agenda's en dat daarmee de filmmakers aan de leiband lopen. En niet meer maken wat ze willen maken. Het is niet incorrect om politieke gedachten uit te dragen. Maar jij stelt dat ze dat MOETEN en dan is het een integriteitskwestie. want het is wel fout als je daartoe gedwongen wordt.

Je tekst:

stelt wel degelijk de integriteitskwestie aan de orde.

Voor jou is dit netjes. Maar als het over jou zou gaan, zou je het niet waarderen. Behandel anderen zoals je door anderen behandeld wilt worden.

Als ik stel: het lijkt alsof de RKK steeds meer ten dienste staat van de porno-industrie en dat ook van haar gevraagd wordt........dan zul jij vast een nadere toelichting danwel onderbouwing willen. En dat je het anders een niet-integere aantijging vindt.

En dan zeg ik: nee hoor, dat is geen beschuldiging.

En die vraag is dan terecht. En als ik dan zeg: ja, maar ik heb gezegd "het lijkt alsof" en daarmee heb ik genoeg genuanceerd, zul je dat waarschijnlijk niet acceptabel vinden

Ik heb mijns inziens voldoende aangegeven wat ik bedoelde en dat ik dus niet zo stellig over Hollywood schreef (of wilde schrijven) als jij nu suggereert. Zelfs in wat jij van mij citeert staat niet eens dat Hollywood zich zou conformeren aan politieke agenda's. Lees maar, het staat er niet.
Heb geen zin om deze discussie eindeloos te laten voortduren. Als je blijft vinden dat schrijven over culturele en politieke invloeden vanuit Hollywood hetzelfde is als schrijven over wel of geen misbruik of porno in de kerk, dan is dat aan jou. Als jij culturele en politieke invloeden net zo erg vindt als misbruik en dus net zo goed beschuldigend, dan is dat aan jou. Ik zie dat als twee verschillende dingen.

Ja, ik snap heus wel waar je heenwil hoor, maar je gaat zo alleen volledig aan mijn punt voorbij. Namelijk dat westerse culturen hun moraal niet zelden net zo superieur achten als de kerk doet en dat ook binnen westerse instellingen er mensen zijn die het ene roepen, maar het andere doen.
Hollywood was enkel een voorbeeld, omdat veel van onze films daar vandaan komen en er wel degelijk politieke bewegingen zijn die Hollywood proberen te beïnvloeden (dát schreef ik dus). En omdat gemeend werd dat Harvey Weinstein geen moraal of morele wijsheden zou propageren in zijn films.
De Metoo-beweging, Social Justice Warriors, Black Lives Matter, de LBGT-gemeenschap, christenen, ze laten echt wel van zich horen binnen Hollywood. Het hooghouden en propageren van een moraal is dus geen exclusief religieus iets. Alle beschavingen en levensbeschouwingen doen dat, alleen de ene is sterker en invloedrijker dan de andere. Dat is alles.

Het misbruik is en blijft dus geen exclusief katholiek of zelfs religieus probleem, hoe graag sommigen dat ook ervan proberen te maken. Het speelt echt overal, inclusief de hypocrisie die eromheen hangt en niet zelden ook het gebrek aan echte daadkracht in het aanpakken ervan.
Ja, van de kerk mag je misschien beter verwachten, maar dat is geen excuus voor niet-katholieken. Ook van hen mag je beter verwachten. God zal wellicht strenger oordelen over zijn gelovigen, maar dat betekent niet dat het buiten de kerk daarom minder ernstig zou zijn. Ook misbruikers daarbuiten wacht het oordeel.
Er is dus geen excuus. Misbruik is en blijft erg, komt overal voor en moet daarom overal onderzocht en bestreden worden. Enkel naar de ander wijzen is geen deugd en kan dus zelfs desastreus uitvallen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Ik heb mijns inziens voldoende aangegeven wat ik bedoelde en dat ik dus niet zo stellig over Hollywood schreef (of wilde schrijven) als jij nu suggereert. Zelfs in wat jij van mij citeert staat niet eens dat Hollywood zich zou conformeren aan politieke agenda's. Lees maar, het staat er niet.
Heb geen zin om deze discussie eindeloos te laten voortduren. Als je blijft vinden dat schrijven over culturele en politieke invloeden vanuit Hollywood hetzelfde is als schrijven over wel of geen misbruik of porno in de kerk, dan is dat aan jou. Als jij culturele en politieke invloeden net zo erg vindt als misbruik en dus net zo goed beschuldigend, dan is dat aan jou. Ik zie dat als twee verschillende dingen.

 

Laten we het maar stoppen. Je mist volledig wat ik bedoel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid