Spring naar bijdragen
zendeling

Dogmatisch religieus fundamentalisme is de grote Satan van de spiritualiteit

Aanbevolen berichten

Op 13-5-2018 om 15:35 zei Robert Frans:

En die stromingen zullen op hun beurt weer de Kerk verketterd hebben op valse gronden. Dat er bepaald niet altijd sjiek gehandeld door de Kerk en door de verschillende groeperingen, wil natuurlijk niet zeggen dat er maar een partij alle schuld zou dragen. De geschiedenis is nooit zo simplistisch.

Op spirituele grond hadden de nu verketterde groepen ruwweg ideologisch gezien gelijk en de hoofdkerk niet. De motieven van deze groepen zijn ook niet vergelijkbaar. De verketterde groepen hadden enkel de spirituele ontwikkeling van hun volgelingen op het oog en de hoofdkerk had als voornaamste doel haar machtsbasis zo sterk mogelijk te houden. En dat deed de hoofdkerk door verschillende visies bijeen te brengen en een vooral exotherische (niet mystieke of esotherische) religieuze praktijk te bevorderen waarbij de volgelingen het niet zonder ritualistische bemiddeling van priesters kon stellen, maar geen toegang had tot de zuiver mystieke benadering.

Op 13-5-2018 om 15:35 zei Robert Frans:

Dat oordeel laat ik maar voor jouw rekening. Ook omdat je zelf niet eens kunt weten hoe die groeperingen destijds precies acteerden. Zouden zij misschien ook niet de macht hebben willen grijpen als ze die mogelijkheid hadden gehad?

Ik denk dat de verketterde groeperingen helemaal geen interesse hadden in macht op de manier zoals de hoofdkerk die wel had.

Op 13-5-2018 om 15:35 zei Robert Frans:

Ik denk dat jij vooral een te beperkte definitie hebt van mystiek. Het lijkt erop dat je iets enkel als mystiek wil zien, als het binnen jouw leer of jouw denkpatronen past. Terwijl mystiek over het algemeen nu juist vrij universeel overal te vinden is en niet zonder meer in leringen vast te zetten is.

Hiermee ga je voorbij aan het feit dat in het Nieuwe Testament sprake is van echt mystieke teksten en teksten die dat bepaald niet zijn. Dat heeft niets te maken met denkpatronen of een bepaalde leer, mystiek is universeel, waar je het ook aantreft. Maar niet elke schrijver in het NT is gecharmeerd van de mystieke invalshoek en laat dat goed merken.

bewerkt door zendeling

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-5-2018 om 15:35 zei Robert Frans:

Het katholicisme is één en al mystiek, tot in de kleinste handelingen. Van het opdragen van het misoffer, waarin gelovige en Christus zowel lichamelijk als geestelijk gemeenschap met elkaar hebben, tot het bidden van de rozenkrans, waarin de gelovige al biddend de geheimen van het Evangelie innerlijk zich eigen maakt.
Van de mystieke wedergeboorte in het doopsel en de bevrijdende verzoening met God in de biechtstoel, tot aan de eenwording van man en vrouw in het huwelijk en de onvoorwaardelijke toewijding van de monnik of moniaal aan het gebed.
Zelfs het branden van wierook, het zingen in een eeuwenoude taal, het uitvoeren van vreemde rituelen die hun zin niet direct prijsgeven en de verstilde sfeer in de kerkgebouwen ontbreken niet. Evenals de soms vage teksten van moderne liederen die nog weleens gezongen worden, overigens.

Mystiek is zowel alledaags als geheimvol. Zij openbaart zich in de arbeider die in alle eenvoud zijn werk zo volmaakt mogelijk doet alsof hij het voor God zelf doet, maar ook in de geleerde die zich dagelijks over complexe teksten en theologieën buigt om zo Gods geheimen te doorgronden.
Zij openbaart zich in het kleine plukje gelovigen dat op een regenachtige maandagmorgen in een lege kerk bijeenkomt voor de mis, maar ook in de bedevaartsoorden waar vele duizenden gelovigen genieten van de gemeenschap met elkaar in gebed, sacrament en naastenliefde.
Zij openbaart zich in de vele dogma's en leefregels die kaders geven in het omgaan met elkaar en met Gods geheimen, maar ook in de vele poëzie, kunst, congegraties, leefwijzen en roepingen die vele gelovigen genieten.
En zij openbaart zich overal wereldwijd, waar mensen vanuit alle stammen, talen, culturen en ja, ook levensbeschouwingen elkaar herkennen in het oprecht zoeken naar de vereniging met het grootse mysterie dat wij in onze beperkte woordenschat God noemen.

Het is aan jou of je deze mystiek wil ontdekken of niet. Of je bereid bent zelf te geven wat je wil ontvangen en of je bereid bent jezelf steeds kleiner te maken, zodat God steeds meer in jou kan bewerken en je ten volle opgenomen kan worden in het goddelijk leven.
Het is aan jou of je bereid bent je als een echte leerling op te stellen, zoals dat in elke mystieke traditie behoort, en te leren van ervaren gelovigen die je alreeds voorgegaan zijn in die weg van onthechting, lijden, tegenslag en uiteindelijk vrede, vriendschap en verzoening.
De poort naar God, naar de mystiek staat wijd en uitnodigend voor je open. Ze is weliswaar klein en smal, zodat je even zult moeten knielen om er doorheen te kunnen gaan, en het pad erachter is ook smal en bij tijd en wijle erg frustrerend. Maar ze is het alles waard.

Dit is veel te makkelijk. natuurlijk is mystiek iets dat je hele beschouwen en handelen doortrekt en doordrenkt als je het eenmaal hebt leren toepassen. Maar ze is totaal niet alleen te beleven binnen roomsch-christelijke rituelen, sterker, je hebt die rituelen liever helemaal niet nodig om mystiek te beoefenen. Je kunt je tijd veel beter besteden aan het liefdevol verlichten van nood en lijden. Mystiek is ook geen verre pelgrimages maken voor je eigen zieleheil, God ís al aanwezig in je binnenste en overal in alles aanwezig, je hoeft niet speciaal ergens heen. De mystiek van Franciscus van Assisi of Hadewych, daar heb je het over echte mystieke beoefening, maar daarvoor heb je helemaal geen roomsche rites nodig, zelfs geen wierrook, altaren, religieuze dogmatiek of heiligenbeelden.

Was het maar waar dat de hoofdkerk vooral gericht was op mystieke beoefening. Dat is ze bewust niet en als ze dat wel was geweest, dat had deze gemeenschap heel anders geleefd en was haar omvang ook heel anders geweest tijdens al die eeuwen dat ze succesvol was.

bewerkt door zendeling

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei zendeling:

Dit is veel te makkelijk. natuurlijk is mystiek iets dat je hele beschouwen en handelen doortrekt en doordrenkt als je het eenmaal hebt leren toepassen. Maar ze is totaal niet alleen te beleven binnen roomsch-christelijke rituelen, sterker, je hebt die rituelen liever helemaal niet nodig om mystiek te beoefenen. Je kunt je tijd veel beter besteden aan het liefdevol verlichten van nood en lijden. Mystiek is ook geen verre pelgrimages maken voor je eigen zieleheil, God ís al aanwezig in je binnenste en overal in alles aanwezig, je hoeft niet speciaal ergens heen. De mystiek van Franciscus van Assisi of Hadewych, daar heb je het over echte mystieke beoefening, maar daarvoor heb je helemaal geen roomsche rites nodig, zelfs geen wierrook, altaren, religieuze dogmatiek of heiligenbeelden.

Was het maar waar dat de hoofdkerk vooral gericht was op mystieke beoefening. Dat is ze bewust niet en als ze dat wel was geweest, dat had deze gemeenschap heel anders geleefd en was haar omvang ook heel anders geweest tijdens al die eeuwen dat ze succesvol was.

We hebben ook geen kunst en cultuur nodig om te leven, maar toch maken we het graag en definiëren zij wel ons menszijn. Idealiter heb je inderdaad deze prachtige door jou genoemde hulpmiddelen niet nodig, maar we leven niet in een ideale wereld.
Dus schenkt God ons in zijn barmhartigheid die hulpmiddelen in overvloed.
Het één hoeft daarom ook het andere niet uit te sluiten. Je kunt én liefdadigheid verrichten én gezongen gebeden. Je kunt én schitterende altaren oprichten én tafels vol voedsel voor iedereen. Je kunt én verre pelgrimsreizen maken én prachtig werk verrichten in je eigen buurt.
Je hoeft dus helemaal niet te kiezen. De katholieke Kerk is mystiek, maar ook liefdadig, onderrichtend, verkondigend en ook een speler op het wereldtoneel. Rijke kunstwerken en sobere leefwijzen kunnen prima hand in hand gaan en vullen elkaar aan.

De Kerk is er voor iedereen. Voor de doorgewinterde mysticus en voor de eenvoudige bekeerling. Je kunt niet van elke gelovige verwachten dat ze meteen voluit de mystieke weg van onthechting, zelfverloochening en contemplatie bewandelt, dus reikt de Kerk vele hulpmiddelen en richtingwijzers aan daarvoor.
Net zoals een voetbalvereniging toch ook elftallen op lagere niveau's en zelfs leeftijden hebben, omdat je van een beginnende voetballer niet kunt verwachten dat het al met Messi kan meevoetballen.
Daarbij wijst zij het lichamelijke dus niet af; Christus wil ook fysiek met ons verenigd zijn en daarvoor heeft Hij ons de sacramenten gegeven. Daardoor ontstaat een mystieke vereniging die héél de mens en alles wat zij is omvat en opneemt in het goddelijk leven.
Héél de mens is goed geschapen en héél de mens is beminnelijk, niet alleen haar geest en niet alleen haar denken of voelen.
En zelfs met die hulpmiddelen is het zeker niet "veel te gemakkelijk." Het is een harde weg die veel vraagt van onze zwakke geesten. Maar hoe meer wij geven, hoe meer wij ontvangen en hoe eenvoudiger het wordt. Hoe kleiner we worden, hoe groter we zijn.

God is er alleen niet op uit om het ons zo moeilijk mogelijk te maken. De enigen die het zo moeilijk maken, zijn wijzelf. Door bijvoorbeeld te menen dat wij Gods hulp niet nodig hebben, dat wij zijn hulpmiddelen niet dankbaar mogen gebruiken en dat wij onze rijke culturele uitingen niet mogen richten op God zelf.
Door de vreemde gedachtengang aan te houden dat we onze eigen huizen mooi en sfeervol mogen inrichten, maar Gods huis ineens kaal en sober zou moeten zijn, alsof God niet van kunst houdt, Hij die dit schitterende universum geschapen heeft en de meest prachtige verhalen daarin laat ontstaan.
Of door te verkondigen dat Christus alleen werkelijk te kennen zou zijn in hele specifieke reconstructies van vermeende geschriften die nog nooit gevonden zijn, op basis van een hele specifieke Vedische traditie die totaal vreemd is aan de bijbelse cultuur waarin Hij leefde.
Nee, misschien is Christus inderdaad niet gebonden aan uitsluitend de katholieke traditie; uiteindelijk is Hij geheel soeverein in zijn doen en laten.
Maar deze traditie is wel buitengewoon toegankelijk voor álle lagen van de bevolking en kent in elk stadium van de geestelijke groei prachtige wegen en leefwijzen die je daarin kunnen helpen. Zij beantwoord wel heel consistent aan Gods liefde voor íédereen en voor de héle mens.

Nog als kleine terzijde: het is rooms, niet roomsch. We leven immers niet meer in de negentiende eeuw. Beter nog spreken we echter gewoon van katholiek, of van rooms-katholiek. Het lijkt me goed om wel zorgvuldig Nederlands te blijven schrijven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Door bijvoorbeeld te menen dat wij Gods hulp niet nodig hebben, dat wij zijn hulpmiddelen niet dankbaar mogen gebruiken en dat wij onze rijke culturele uitingen niet mogen richten op God zelf.
Door de vreemde gedachtengang aan te houden dat we onze eigen huizen mooi en sfeervol mogen inrichten, maar Gods huis ineens kaal en sober zou moeten zijn, alsof God niet van kunst houdt, Hij die dit schitterende universum geschapen heeft en de meest prachtige verhalen daarin laat ontstaan.
Of door te verkondigen dat Christus alleen werkelijk te kennen zou zijn in hele specifieke reconstructies van vermeende geschriften die nog nooit gevonden zijn, op basis van een hele specifieke Vedische traditie die totaal vreemd is aan de bijbelse cultuur waarin Hij leefde.
Nee, misschien is Christus inderdaad niet gebonden aan uitsluitend de katholieke traditie; uiteindelijk is Hij geheel soeverein in zijn doen en laten.
Maar deze traditie is wel buitengewoon toegankelijk voor álle lagen van de bevolking en kent in elk stadium van de geestelijke groei prachtige wegen en leefwijzen die je daarin kunnen helpen. Zij beantwoord wel heel consistent aan Gods liefde voor íédereen en voor de héle mens.

Nog als kleine terzijde: het is rooms, niet roomsch. We leven immers niet meer in de negentiende eeuw. Beter nog spreken we echter gewoon van katholiek, of van rooms-katholiek. Het lijkt me goed om wel zorgvuldig Nederlands te blijven schrijven.

Q-lite (de leringen van je eigen Jezus!) heeft juist niets te maken met "vedische tradities", het is zuivere tantrische mystiek. Dat is niet cultureel gebonden zoals ik al eerder schreef en ook niet iets specifieks van het Oosten. De tantrische traditie is veel ouder dan de vedische (die laatstgenoemde is afkomstig van blanken die met hun ritualistische en polytheistische godsdienst India binnen trokken vanuit Iran).

Culturele uitingen kunnen heel belangrijk zijn omdat het een mens helpt geinspireerd te raken door het hogere in de mens. Maar dat is niet hetzelfde als de vreemde gedachtengang dat je kunstzinnige pracht en praal nodig zou hebben om mensen spiritueel de juiste richting te wijzen. Integendeel, al die overdaad leidt enkel af van de essentie, namelijk dat God alleen in het Subject te vinden is.

Je kunt binnen een mystieke traditie zoals die de historische Jezus zelf onderwees ook prima ruimte bieden aan de meer "gewone" mens die nog geen groot verlangen naar mystieke ontwikkeling heeft om die toch in aanraking te brengen met meer eenvoudige methoden van spirituele ontwikkeling, die overigens even snel werkzaam kunnen zijn als allerlei mystieke technieken. Maar dat heeft dus niets te maken met mensen voor de gek houden met ritualistische poeha en hun geld uit de zakken te kloppen om daar bisschoppelijke en pauselijke paleizen mee te bouwen of mensen op zinloze pelgrimages naar zogenaamde "heilige plekken" te sturen.

Je hebt gelijk dat men in vroeger tijden de mystiek heel verborgen hield voor mensen die er nog niet aan toe waren door een lager ontwikkelingsniveau. Jezus gebruikt niet voor niets de symbolische taal "niet (bedoeld) voor de honden en de zwijnen". Maar die tijden komen nu op hun eind omdat steeds meer mensen daar wél klaar voor zijn qua ontwikkelingsniveau. Er zijn momenteel meer nederlanders met enigerlei vorm van mystiek bezig dan ooit tevoren. Je kunt tegenwoordig ook prima beginnelingen al eenvoudige meditatietechnieken leren en andere methoden om devotie mee te ontwikkelen voor het Hoogste in henzelf.

De term katholiek is niet alleen voorbehouden aan de kerk van Rome, ook andere denominaties vinden zelf dat zij de katholieke kerk vertegenwoordigen. Je spreekt ook van de Nederlandsche Bank, dus Roomsch-katholiek is helemaal zo gek nog niet.

Maar ik zeg liever gewoon Rooms(ch)e kerk omdat voor mij álle vormen van christendom even katholiek zijn of even weinig.

 

bewerkt door zendeling

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-6-2018 om 09:39 zei Robert Frans:

We hebben ook geen kunst en cultuur nodig om te leven, maar toch maken we het graag en definiëren zij wel ons menszijn. Idealiter heb je inderdaad deze prachtige door jou genoemde hulpmiddelen niet nodig, maar we leven niet in een ideale wereld.
Dus schenkt God ons in zijn barmhartigheid die hulpmiddelen in overvloed.

En zo hebben velen hun rituelen. Een gebed dat dwingend voorgeschreven wordt, is ook een ritueel. 

We leven niet in een ideale wereld, en dan zijn er rituelen die kunnen helpen om het leefbaar te maken/houden.

Op 15-6-2018 om 09:39 zei Robert Frans:

Het één hoeft daarom ook het andere niet uit te sluiten. Je kunt én liefdadigheid verrichten én gezongen gebeden. Je kunt én schitterende altaren oprichten én tafels vol voedsel voor iedereen. Je kunt én verre pelgrimsreizen maken én prachtig werk verrichten in je eigen buurt.
Je hoeft dus helemaal niet te kiezen. De katholieke Kerk is mystiek, maar ook liefdadig, onderrichtend, verkondigend en ook een speler op het wereldtoneel. Rijke kunstwerken en sobere leefwijzen kunnen prima hand in hand gaan en vullen elkaar aan.

Helemaal mee eens.

Op 15-6-2018 om 09:39 zei Robert Frans:

Daarbij wijst zij het lichamelijke dus niet af; Christus wil ook fysiek met ons verenigd zijn en daarvoor heeft Hij ons de sacramenten gegeven. Daardoor ontstaat een mystieke vereniging die héél de mens en alles wat zij is omvat en opneemt in het goddelijk leven.
Héél de mens is goed geschapen en héél de mens is beminnelijk, niet alleen haar geest en niet alleen haar denken of voelen.

Voor jou gaat dat via het sacrament, en dat is prima. Ik bewandel een andere weg, en die is niet beter of slechter dan de jouwe. Het is alleen anders. En ja, heel de mens is beminnelijk. Met alle goede en slechte zaken die op deze aarde plaatsvinden.

Op 15-6-2018 om 09:39 zei Robert Frans:

En zelfs met die hulpmiddelen is het zeker niet "veel te gemakkelijk." Het is een harde weg die veel vraagt van onze zwakke geesten

Zolang we de verbinding niet echt hersteld hebben, kan het een zeer zware weg zijn. Maar zolang je denkt dat de weg per definitie zwaar is, dan maak je het alleen nog zwaarder. Was zijn juk niet licht ?

Op 15-6-2018 om 10:54 zei zendeling:

    

 

Op 15-6-2018 om 09:39 zei Robert Frans:

God is er alleen niet op uit om het ons zo moeilijk mogelijk te maken. De enigen die het zo moeilijk maken, zijn wijzelf. Door bijvoorbeeld te menen dat wij Gods hulp niet nodig hebben,

Het zijn inderdaad wij mensen die het onszelf erg moeilijk maken. Door te denken bijvoorbeeld dat de weg zwaar is.

Ook daarmee maken we het onszelf moeilijk. Ik zoek niet zozeer Gods hulp, alswel de herinnering aan eenheid. En dan is de illusie voorbij. Het is nog niet gelukt.

Op 15-6-2018 om 09:39 zei Robert Frans:

Of door te verkondigen dat Christus alleen werkelijk te kennen zou zijn in hele specifieke reconstructies van vermeende geschriften die nog nooit gevonden zijn, op basis van een hele specifieke Vedische traditie die totaal vreemd is aan de bijbelse cultuur waarin Hij leefde.

Nee, misschien is Christus inderdaad niet gebonden aan uitsluitend de katholieke traditie; uiteindelijk is Hij geheel soeverein in zijn doen en laten.

Ik ben het echt helemaal met je eens. Niet gebonden aan een traditie, en niet aan vermeende teksten. Christus is wereldwijd aanwezig en de deur staat voor een ieder open. Het katholicisme is daarbij voor velen een mooie en goede weg om te gaan.

Christus is religie-overstijgend. Althans: dat geloof ik.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid