Spring naar bijdragen
Kaasjeskruid

Hypocrieten in de kerk.

Aanbevolen berichten

Nog niet aangesloten bij een gemeente daagt bij mij vaak de gedachte dat ik er te hypocriet voor ben. Met regelmaat kom ik ook mensen tegen die juist niet gaan omdat ze er teveel hypocrieten zouden tegenkomen. Een lastige kwestie. Temeer omdat het woord hypocriet nogal eens verward wordt met zondaar, ook door mij. Alle hypocrieten zijn zondaren, daar zou ik het bij kunnen laten en nooit meer een kerk bezoeken omdat deze altijd vol zou zitten met hypocrieten. Dat is niet een eerlijke redenatie, want omdat moordenaars naar de gevangenis gaan, zitten de gevangenissen niet per definitie vol met moordenaars. Deze redenatie verdient dus nuance. Aan de andere kant zouden mensen buiten de kerk kunnen denken: mensen in de kerk zouden niet meer moeten zondigen, dus als iemand zondigt in de kerk dan is die een hypocriet. Gebaseerd op de aanname dat een Christen iemand is die niet meer zondigd, lijkt dit een logische gedachtegang. Maar volgens mij is het omgekeerde het geval. Iemand die claimt een Christen te zijn, zal eerst moeten toegeven dat hij een zondaar is. Deze acute gewaarwording houdt niet op bij de bekering maar is een leven lang beseffen dat we altijd Jezus nodig hebben ipv Jezus zijn. Met dit in mijn achterhoofd wordt de stap wel makkelijker, want ik ben een zondaar die genezen wil worden. En een kerk vol zondaren lijkt mij logisch, net zo logisch als een ziekenhuis vol zieken. Maar een kerk vol hypocrieten, daar ben ik het niet mee eens. De kerk zit vol met mensen die zich schuldig maken aan allerlei soorten zonden, waarvan hypocrisie er een is. En ook hypocrisie is er in verschillende vormen. Er zijn er die toegeven hypocriet te zijn en willen werken aan deze zonde, zo zijn er ook die zeggen te geloven maar dat met hun hart niet doen en onder valse voorwendselen lid worden van een kerk. Laat ik mijn best maar doen om mezelf te beoordelen naar dezelfde maat als ik anderen meet. Een perfecte kerk bestaat niet en mocht deze bestaan, dan ruïneer ik deze door lid te worden.

 

Bestaat het om als Jezus op aarde te zijn, of hebben we Jezus juist nodig omdat ons dit hier nimmer zal lukken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Bestaat het om als Jezus op aarde te zijn, of hebben we Jezus juist nodig omdat ons dit hier nimmer zal lukken?

Ja, het bestaat om als Jezus op aarde te zijn.

Jezus spreekt zijn vertrouwen in jou en mij meerdere keren uit. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is goed om je niet teveel bezig te houden met hoe andere mensen binnen of buiten de kerk zouden zijn. Net zoals het in een ziekenhuis ook dwaas zou zijn om als patiënt je af te vragen of de andere patiënten wel serieus bezig zijn met hun behandeling. Laat dat maar aan de artsen over om te beslissen, jij hebt enkel de opdracht om met je eigen behandeling bezig te zijn en goed te luisteren naar de artsen en verpleegkundigen.

In de kerk heb je de roeping om je broeders en zusters liefdevol bij te staan als ze om je hulp vragen en om je relatie met Christus gestalte te geven door gebed, sacrament en naastenliefde. Jouw roeping is om hun tekortkomingen te verexcuseren waar dat redelijkerwijs mogelijk is, in het besef dat de bekoring voor hen dan wel heel zwaar moet zijn (geweest), en ze het kwaad dat ze jou aandoen van harte te vergeven.

Niet zelden wordt zwakheid van geest verward met hypocrisie. Zo kan iemand zeggen dat je geen porno zou moeten kijken, terwijl hij of zij dat zelf wel (stiekem) doet. Dit kan echter betekenen dat hij die strijd nog aan het voeren is, dat de verleiding voor hem nu nog groter is dan de sterkte van zijn geest. Aan de buitenkant kun je niet altijd zien of hij uit zwakheid handelt of daadwerkelijk hypocriet is, dus kun je het beste maar van het goede uitgaan.

Luister goed naar de woorden en handreikingen die je in de kerk ontvangt, ook als de pastoor of dominee naar jouw idee er niet (voldoende) naar zou handelen, bidt dat God je bewaart voor de bekoringen en je de kracht geeft weerstand te bieden en wees voor je broeders en zusters een zachtmoedige, verstandige en hulpvaardige geloofsgenoot, ook op praktisch gebied. Je hoeft er niet alleen voor te staan en zij ook niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Bestaat het om als Jezus op aarde te zijn, of hebben we Jezus juist nodig omdat ons dit hier nimmer zal lukken?

Toevallig was het een onderwerp waar we vandaag mee bezig waren. We kunnen HELEMAAL NIKS uit onszelf.

"Ben jij een Christen?" Een herkenbare vraag? Een vraag die je wel eens gesteld is? En wat antwoord je dan? Of, welke antwoorden volgen soms? Een veel gehoord antwoord luidt: 

"Ik ga naar de kerk. Ik geef geld aan de armen. Ik volg Bijbelstudies, en ik evangeliseer". Maar, feitelijk is dit het slechtste antwoord dat een mens kan geven! In Matthëus 7 lezen we een vergelijkbaar antwoord op deze vraag: 

Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 

Jezus' antwoord is duidelijk en hard: 

En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! 

Is het verkeerd om te profeteren? Is het verkeerd om duivelen uit te werpen? Is het verkeerd een kerk te bezoeken of aan Bijbelstudie te doen? Is het verkeerd om geld te geven aan armen? Het antwoord op al deze vragen luidt natuurlijk "nee!". Sterker nog, het zijn vruchten van geloof en gaven van de Geest, die duidelijk zichtbaar horen te zijn in Christenen. 

Wat is wel het juiste antwoord op de vraag "Ben jij een Christen?"? 

Ja, ik ben Christen, omdat ik Jezus heb aangenomen als persoonlijke Verlosser! Het gaat niet om wat ik gedaan heb, het gaat om wat HIJ gedaan heeft. Jezus heeft geleden en is gestorven voor mij. Jezus heeft de dood overwonnen. HIJ heeft de duivel verslagen, voor eens en altijd! Alles wat ik doe, maakt mij geen Christen. Slechts HEM aannemen als persoonlijke Verlosser maakt mij een Christen! 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei WdG:

Ja, ik ben Christen, omdat ik Jezus heb aangenomen als persoonlijke Verlosser! Het gaat niet om wat ik gedaan heb, het gaat om wat HIJ gedaan heeft. Jezus heeft geleden en is gestorven voor mij. Jezus heeft de dood overwonnen. HIJ heeft de duivel verslagen, voor eens en altijd! Alles wat ik doe, maakt mij geen Christen. Slechts HEM aannemen als persoonlijke Verlosser maakt mij een Christen! 

Dit klinkt zo afstandelijk, alsof Jezus ergens vandaan glimlachend toekijkt hoe jij dit verkondigt.

Dan moet ik aan deze tekst denken van Joh. 17

10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

 

En blijkt Hij werkelijk in diegenen die Hem aangenomen hebben, verheerlijkt. 

Dat klinkt toch anders.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Geen lid van de kerk zijn omdat je denkt dat het vol zit met hypocrieten is al hypocriet op zichzelf.

Je beter voelen dan.....kerkgangers, geen kerkgangers is al hypocriet. Je beter voelen dan gelovigen, niet gelovigen is hypocriet. Hypocrisie, volgens mij hebben we allemaal wel eens last van.

bewerkt door Lobke

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei WdG:

Het gaat niet om wat ik gedaan heb, het gaat om wat HIJ gedaan heeft.

Romeinen 2:6 God beoordeelt ieder mens naar zijn daden.

Maar je uitspraak past bij een eerdere analyse die ik maakte op nog zo een kromme redenering van jou.

 

Op 13-5-2018 om 14:31 zei Mullog:
Op 11-5-2018 om 12:28 zei WdG:

Inderdaad. De mens IS slecht vanuit zichzelf. De mens kan niks goeds doen. Door Christus zijn we volledig schoon gewassen. God ziet ons door Christus. Gelukkig maar, anders was ik kansloos. Enige voorwaarde is het offer van Jezus Christus aanvaarden.

Christus is voor ons gestorven en heeft daarmee de erfzonde teniet gedaan. Je bevestigt dat met de woorden "Door Christus zijn we volledig schoon gewassen". Mochten wij door de erfzonde vanuit onszelf slecht geworden zijn dan is het door Jezus offer voorbij en zijn we weer van nature goed geworden. 

Daarna zeg je iets vreemds "God ziet ons door Christus". Ik neem dat vrij letterlijk omdat ik niet weet hoe ik het anders moet interpreteren. Christus zet een filter op wat God ziet. Hij laat niet de ware aard van de mens zien maar een opgepoetste variant. Je bevestigt dat met de zin "Gelukkig maar, anders was ik kansloos.". Blijkbaar is jou ware aard dusdanig slecht dat, mocht God deze zien, je linea recta naar de hel zou worden verbannen. 

De vraag is dan, waarom laat Jezus een vertekend beeld aan God zien. Dat kan alleen maar als hij van mening is dat zijn missie mislukt is en hij dit niet met God durft te delen. Anders zou God zien dat de mens van zichzelf nog steeds slecht was.

De zin "Enige voorwaarde is het offer van Jezus Christus aanvaarden" heeft ook twee minder fraaie implicaties. Ten eerste wekt deze de suggestie dat Jezus de mens chanteert, want als je hem niet aanvaardt ga je naar de hel. Ten tweede dat God niet zo slim is dat hij doorziet dat hij twee soorten mensen voorgeschoteld krijgt. Die door Jezus in de luwte worden gehouden en die van welke hij de ware aard ziet. Een beetje God zou begrijpen dat er mensen zijn die Jezus nooit hebben kunnen leren kennen toch wel hemelwaardig zouden kunnen zijn. 

Nogmaals, de redenering is gebouwd op jou uitspraken,  

Wij doen niks, want Jezus doet alles en is vooral bezig om voor God te verbergen dat zijn missie mislukt is.

Ik wijs er nogmaals op dat dit jou redenering is, niet de mijne.

En ik vraag me ernstig af in wat voor wereld dat jij leeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Het is goed om je niet teveel bezig te houden met hoe andere mensen binnen of buiten de kerk zouden zijn. Net zoals het in een ziekenhuis ook dwaas zou zijn om als patiënt je af te vragen of de andere patiënten wel serieus bezig zijn met hun behandeling. Laat dat maar aan de artsen over om te beslissen, jij hebt enkel de opdracht om met je eigen behandeling bezig te zijn en goed te luisteren naar de artsen en verpleegkundigen.

Als je de vergelijking doortrekt naar de kerk, wie zijn dan de artsen en verpleegkundigen?

Wie den spotter tuchtigt, behaalt zich schande; en die den goddeloze bestraft, zijn schandvlek. Bestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben. (Spr.9:7-8)

Persoonlijk hoop ik van ganser harte dat men het lef in zijn donder heeft om mij te wijzen op zaken die beter kunnen. Dat vind ik wel zo eerlijk.

1 uur geleden zei Lobke:

Geen lid van de kerk zijn omdat je denkt dat het vol zit met hypocrieten is al hypocriet op zichzelf.

Je beter voelen dan.....kerkgangers, geen kerkgangers is al hypocriet. Je beter voelen dan gelovigen, niet gelovigen is hypocriet. Hypocrisie, volgens mij hebben we allemaal wel eens last van.

De grootste hypocriet is diegene die ons wil laten denken dat hij probeerd om anderen te ontwijken die hij hypocriet noemt maar hetzelfde zijn als hem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:
1 uur geleden zei WdG:

Ja, ik ben Christen, omdat ik Jezus heb aangenomen als persoonlijke Verlosser! Het gaat niet om wat ik gedaan heb, het gaat om wat HIJ gedaan heeft. Jezus heeft geleden en is gestorven voor mij. Jezus heeft de dood overwonnen. HIJ heeft de duivel verslagen, voor eens en altijd! Alles wat ik doe, maakt mij geen Christen. Slechts HEM aannemen als persoonlijke Verlosser maakt mij een Christen! 

Dit klinkt zo afstandelijk, alsof Jezus ergens vandaan glimlachend toekijkt hoe jij dit verkondigt.

Dan moet ik aan deze tekst denken van Joh. 17

10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

 

En blijkt Hij werkelijk in diegenen die Hem aangenomen hebben, verheerlijkt. 

Dat klinkt toch anders.

En daar wilde ik nog aan toevoegen uit 1 Kor. 44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt.

Christen zijn, is daarmee; de opgewekte zelf.

@WdG schreef; Alles wat ik doe, maakt mij geen Christen.

Precies.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Persoonlijk hoop ik van ganser harte dat men het lef in zijn donder heeft om mij te wijzen op zaken die beter kunnen. Dat vind ik wel zo eerlijk.

Dat lef heb ik wel. Geen probleem.

Ik zou je ten eerste aanraden om je mentaliteit van “ik zal alles en iedereen wel eens even neersabelen” eens loslaten,

En als je dat gelukt is dan zou je je eens open kunnen stellen voor oprechte gelovigen en eens met een positieve insteek in je opnemen wat zij geloven in de wetenschap dat zij dezelfde oprechtheid in hun geloofsleven hebben als dat jij dat hebt.

En dan heb ik het niet over mijn geloofsleven, maar lees eens onbevooroordeeld de bijdragen van bijvoorbeeld @Robert Frans, @Willempie, @Lobke, @ZENODotus of @Olorin.

En er zijn er meer. En besef dat ook in de verschillen die je met hem ziet zij een mooi geloofsleven hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het probleem is wel dat ik geen correctie pik van een hypocriet.

Tja... maar de kerk zit ook vol hypocrieten. Wie houdt je dan nog over ?

Je staat overduidelijk nergens voor open. Dan heeft vragen ook weinig zin.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei HJW:

Tja... maar de kerk zit ook vol hypocrieten. Wie houdt je dan nog over ?

Je staat overduidelijk nergens voor open. Dan heeft vragen ook weinig zin.

Maak je niet druk, ik heb geen behoefte noch de intentie om lid te worden van jou club.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Als je de vergelijking doortrekt naar de kerk, wie zijn dan de artsen en verpleegkundigen?

Uiteindelijk is Christus natuurlijk de Geneesheer. Maar het is altijd goed om een vaste geestelijk leidsman te hebben, een pastoor of dominee, die je kunt vertrouwen en die je de weg kan wijzen in de navolging van Christus. Individueel, maar ook in de prediking en in de sacramenten. Maar ook een goede gelovige waarmee je bevriend bent kan je daarin helpen. Christus werkt immers op de eerste plaats door mensen heen en niet enkel door je eigen gedachten.

Het veiligst is om jezelf als arme zieke zondaar te zien en in elk persoon die je ziet Christus zelf te herkennen, die jou iets door die persoon wil meegeven. Dus ook in die onredelijke buurman, of die schijnbaar zo vrijzinnige gelovige.
Natuurlijk is dat érg moeilijk tot vrijwel onmogelijk als iemand je echt vreselijk kwaad en lijden aandoet en dan moet je jezelf niet forceren daarin, maar uiteindelijk kun je ook dát lijden opdragen aan Christus en bij Hem genezing vinden.

36 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Persoonlijk hoop ik van ganser harte dat men het lef in zijn donder heeft om mij te wijzen op zaken die beter kunnen. Dat vind ik wel zo eerlijk.

Als men lef nodig heeft om jou te vermanen, dan is er al teveel afstand. Het beste is als je zo vriendelijk, zachtmoedig en nederig van hart bent, dat mensen nooit bang hoeven te zijn dat hun woorden misschien verkeerd bij jou zouden vallen. Omdat zij erop kunnen vertrouwen dat je begrijpt wat ze willen zeggen, ook al zouden ze zich misschien in hun boosheid wat fel en onredelijk uiten, omdat ze weten dat jij de beste bedoelingen hebt en er nooit op uit bent om hen aan te vallen.

Heel veel mensen die zeggen graag feedback te willen ontvangen, willen dat dan vaak wel op hun eigen, vaak wispelturige en ongeschreven voorwaarden. Zo moet dat bij jou niet zijn. De ander moet zijn hart kunnen luchten bij jou en samen met jou een oplossing kunnen vinden voor het probleem dat er blijkbaar speelt. Waarbij je altijd eerst onderzoekt waar jouw schuld misschien gelegen was, zodat je het kunt goedmaken.
En als een geestelijk leidsman tot jou spreekt, vanaf de kansel of tijdens een gesprek, dan stel je je het beste op als een leergierige student, in het besef dat je een veel meer ervaren man (of vrouw) voor je hebt, met kennis en wijsheid in Gods weg, die samen met jou wil verkennen hoe jij Gods weg behoort te gaan.

Als je jezelf als de minste ziet, als de meest onervaren en de meest dwaze onder alle gelovigen in de kerk, en vervolgens daarna niet meer aan jezelf denkt, maar enkel aan Christus en je naasten, dan zal het je goed gaan. Dan zul je Gods vrede en blijdschap vinden en zul je vrij worden van alle ongeregelde, verkeerde verlangens. En kun je misschien op een dag wel als Christus voor een ander zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Maak je niet druk, ik heb geen behoefte noch de intentie om lid te worden van jou club.

Laat ik in mijn bijdrage ook maar iets merken dat dat mijn intentie is ?

Van wie op dit forum zou je wel een correctie pikken ? Zijn het niet allemaal hypocrieten ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Robert Frans:

Uiteindelijk is Christus natuurlijk de Geneesheer. Maar het is altijd goed om een vaste geestelijk leidsman te hebben, een pastoor of dominee, die je kunt vertrouwen en die je de weg kan wijzen in de navolging van Christus. Individueel, maar ook in de prediking en in de sacramenten. Maar ook een goede gelovige waarmee je bevriend bent kan je daarin helpen. Christus werkt immers op de eerste plaats door mensen heen en niet enkel door je eigen gedachten.

Maar ik voel niet de drang om onderscheid te maken tussen mijn broeders.

2 minuten geleden zei Robert Frans:

Het veiligst is om jezelf als arme zieke zondaar te zien en in elk persoon die je ziet Christus zelf te herkennen, die jou iets door die persoon wil meegeven. Dus ook in die onredelijke buurman, of die schijnbaar zo vrijzinnige gelovige.
Natuurlijk is dat érg moeilijk tot vrijwel onmogelijk als iemand je echt vreselijk kwaad en lijden aandoet en dan moet je jezelf niet forceren daarin, maar uiteindelijk kun je ook dát lijden opdragen aan Christus en bij Hem genezing vinden.

Ik kan en wil mij niet laten corrigeren door iemand die God niet erkent als zijn God.

4 minuten geleden zei Robert Frans:

Als men lef nodig heeft om jou te vermanen, dan is er al teveel afstand.

Of gebrek aan lef.

5 minuten geleden zei Robert Frans:

Als je jezelf als de minste ziet, als de meest onervaren en de meest dwaze onder alle gelovigen in de kerk, en vervolgens daarna niet meer aan jezelf denkt, maar enkel aan Christus en je naasten, dan zal het je goed gaan.

Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. (Mat.5:22)

Laat ik mezelf ook maar niet voor dwaas uitmaken.

8 minuten geleden zei HJW:

Zijn het niet allemaal hypocrieten ?

Lees het schrijven in mijn topicstart eens goed.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Lees het schrijven in mijn topicstart eens goed.

Ja, die heb ik gelezen. Je zoekt mensen die het lef hebben je te corrigeren, maar niet door hypocrieten. Vervolgens is iedereen hypocriet.

Dan is het een zinloze vraag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Robert Frans:

Het is goed om je niet teveel bezig te houden met hoe andere mensen binnen of buiten de kerk zouden zijn. Net zoals het in een ziekenhuis ook dwaas zou zijn om als patiënt je af te vragen of de andere patiënten wel serieus bezig zijn met hun behandeling. Laat dat maar aan de artsen over om te beslissen, jij hebt enkel de opdracht om met je eigen behandeling bezig te zijn en goed te luisteren naar de artsen en verpleegkundigen.

Goed vergelijk. Je kan een kerk of gemeente zelfs heel goed vergelijken met een ziekenhuis. Geestelijk hebben we onderhoud en genezing nodig. Volmaakte mensen zullen we dan ook niet vinden in een gemeente. We moeten allemaal werken aan verbetering en zelfs dan zullen we toch nog de fout in gaan, al dan niet bewust. Maar mensen die een fout maken hypocriet te noemen vind ik een beetje te ver gaan. Het is voor iedere gelovige een strijd, zeker in deze maatschappij.

13 uur geleden zei Mullog:

Romeinen 2:6 God beoordeelt ieder mens naar zijn daden.

Maar vooral naar geloof in Jehovah en Jezus gelukkig. Als we enkel naar onze daden geoordeeld zouden worden zou het er voor de hele mensheid niet goed uitzien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Goed vergelijk. Je kan een kerk of gemeente zelfs heel goed vergelijken met een ziekenhuis. Geestelijk hebben we onderhoud en genezing nodig.

Niet slechts geestelijk. Kerken zijn eerder koelkasten, waar het verrottingsproces wel wordt vertraagd, maar niet wordt omgekeerd. Mensen moeten wedergeboren worden. Veel kerkgangers zijn cultuur-kerkgangers. Een deel is wedergeboren, en inderdaad, dat botst. Ik ben wedergeboren, sjako. Ben jij wedergeboren?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Lezen is ook een kunst.

Wat ik lees is dat je niet lid van een kerk wilt worden omdat het vol zit met 'hypocrieten'. Maar je kan niet verwachten dat mensen die een kerk bezoeken feilloos zijn. Het goede van een gemeente is juist dat je elkaar kunt corrigeren. En waar mensen bij elkaar komen voor aanbidding van God, daar is de heilige Geest te vinden. Ik vind het vergelijk met een ziekenhuis wat dat betreft een goed vergelijk. Ik hoop voor je dat je over dat vooroordeel heen kan zetten, je mist zo veel op deze manier. Zou je meer gunnen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Wat ik lees is dat je niet lid van een kerk wilt worden omdat het vol zit met 'hypocrieten'.

Lezen is ook een kunst.

13 minuten geleden zei sjako:

Maar vooral naar geloof in Jehovah en Jezus gelukkig. Als we enkel naar onze daden geoordeeld zouden worden zou het er voor de hele mensheid niet goed uitzien.

Als we geoordeeld worden naar onze geaardheid, dan zitten we met een levensgroot probleem. Redding kan niet worden verdiend, beloning daarentegen wel. En die beloning geschied naar onze daden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei WdG:

Mensen moeten wedergeboren worden.

Ik vind dit zo'n misvatting. Wat is wedergeboren worden? Oprechte mensen ervaren dat ze niet wedergeboren zijn en denken dat ze verloren zijn of erger nog naar de hel gaan. Goed voorbeeld is m'n oma. Het lieve mens is meerdere keren opgenomen geweest in de psychiatrie om deze angst. Ieder die geloof stelt in Jezus en doet wat hij van je vraagt is in principe gered. Maar juist in het 'geloof stellen' zit de crux. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid