Spring naar bijdragen
WdG

Jezus en Thomas

Aanbevolen berichten

In Johannes 20 lezen we dat Jezus verschijnt aan de tien discipelen. Thomas was er niet bij, maar, toch hoorde hij het nieuws:

De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.

Hoe reageerde Jezus?

Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen,  en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.

Jezus toonde Thomas Zijn handen, die doorboord waren met meerdere spijkers aan het kruis, waarop Thomas antwoordde:

Mijn Heere en mijn God!

En de reactie:

Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

Thomas geloofde nadat hij de doorboorde handen van de gekruisigde Jezus gezien had. Thomas erkende Jezus direct als God. Toch had hij een bewijs nodig, en God gaf hem het bewijs! In hoeverre hebben mensen tegenwoordig bewijs nodig, en in hoeverre toont God de bewijzen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

 

Thomas geloofde nadat hij de doorboorde handen van de gekruisigde Jezus gezien had. Thomas erkende Jezus direct als God. Toch had hij een bewijs nodig, en God gaf hem het bewijs! In hoeverre hebben mensen tegenwoordig bewijs nodig, en in hoeverre toont God de bewijzen?

Thomas wilde niet geloven wat zijn broeders hem vertelden over de opgestane Jezus en zondigde daarmee. Het is de bedoeling dat wij geloven zonder te zien. Waarom gaf God Thomas toch dit bewijs?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Thomas wilde niet geloven wat zijn broeders hem vertelden over de opgestane Jezus en zondigde daarmee. Het is de bedoeling dat wij geloven zonder te zien. Waarom gaf God Thomas toch dit bewijs?

Ik denk omdat God een God van Genade is. Hij wil dat niemand naar de hel gaat. Ieder mens krijgt meerdere gelegenheden om voor God (Jezus) te kiezen. Ik ben het met je eens dat Thomas zondigde, immers, ongeloof is een zonde. Ben jij altijd gelovig geweest? Ik niet, ooit was ik atheist, en zeker heb ik God vaak afgewezen. Ik ben God oneindig dankbaar dat Hij mij kans op kans gegeven heb. God is Genadig en God is lankmoedig (geduldig). Toch komt er voor ieder mens een laatste kans. Overigens geloof ik dat mensen op allerlei manieren kunnen waarnemen dat de Bijbelse God bestaat, en dat Hij de enige ware God is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Overigens geloof ik dat mensen op allerlei manieren kunnen waarnemen dat de Bijbelse God bestaat, en dat Hij de enige ware God is.

Dus ook nog steeds op de wijze waarop Thomas werd overtuigd?

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Dus ook nog steeds op de wijze waarop Thomas werd overtuigd?

Het gaat om het principe, Kaasjeskruid! Als jij getuigt, en iemand gelooft jou niet, dan is het goed mogelijk, zeer waarschijnlijk zelfs, dat er meer kansen komen voor die persoon. Als iemand twijfelt (en ik ken er vele!), kan het zijn dat God een teken geeft. Ik ken mensen die niet geloofden, maar wel zoekende waren. Ze vroegen Jezus "Als u bestaat, laat het mij dan merken". Sommigen geloven zonder te zien, sommigen geloven na het krijgen van een bewijs, maar sommigen geloven ook niet als ze een bewijs krijgen. Ik ken mensen die zeggen "Als God vandaag voor me staat, geloof ik er nog niks van". Thomas was ongelovig, het kan dus nog erger.

Terug naar jouw vraag: misschien kan het in theorie. Ik weet het niet. Sluit jij het uit? En waarom? Er zijn moslims tot geloof gekomen door een droom. Geloof je dat God mensen dromen kan geven?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei WdG:

Terug naar jouw vraag: misschien kan het in theorie. Ik weet het niet. Sluit jij het uit?

Ja.

7 minuten geleden zei WdG:

Er zijn moslims tot geloof gekomen door een droom. Geloof je dat God mensen dromen kan geven?

Hij zal het vast kunnen, maar doet het niet.

7 minuten geleden zei WdG:

En waarom?

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. (Joh.20:29)

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. (Joh.20:29)

Je denkt dus dat Thomas de enige uitzondering op de regel was?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Je denkt dus dat Thomas de enige uitzondering op de regel was?

Die regel werd na Thomas ingevoerd. Nadien is het de Heilige Geest die ons werd gegeven die ons overtuigd van zonde en een beter leven:

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; (Joh.16:7-10)

En daar worden geen uitzonderingen op gemaakt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere.

en:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Kaasjeskruid:

En daar worden geen uitzonderingen op gemaakt.

God houdt zich niet aan onze regels. Zelf ben ik door God ooit gedwongen om naar Hem te luisteren doordat Hij me op een bovennatuurlijke wijze toesprak. Hoe God mensen beweegt en overtuigt is niet aan ons om te bepalen. Zie bijvoorbeeld de bekering van Paulus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; (Joh.16:7-10)

Hij werd opgenomen in het Al. Wij kunnen Hem niet meer zien zoals de tijdgenoten Hem zagen in een lichaam, gekomen in het vlees, maar opgestaan in Geest, en later opgenomen in Geest.

Ter rechterhand Gods zittende, betekent dan de werkzaamheid Gods voorstellende.

Ieder mens die na het leven van Jezus in het vlees het geloof omarmt, zal Hem kunnen belijden, door de werken volgend op dat geloof, en waaruit Zijn leven uiteindelijk geopenbaard zal worden; dat is het Licht en het Leven zelf.

En dat is niet ''een klein beetje beter, mogelijk,'' maar de opstanding in het Leven Zelf, als Nieuwe schepping.

 

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Willempie:

God houdt zich niet aan onze regels. Zelf ben ik door God ooit gedwongen om naar Hem te luisteren doordat Hij me op een bovennatuurlijke wijze toesprak. Hoe God mensen beweegt en overtuigt is niet aan ons om te bepalen. Zie bijvoorbeeld de bekering van Paulus.

Persoonlijk geloof ik dat Jezus aan iedere deur klopt, en Hij kan dat op verschillende manieren doen, ook in een visioen. Ananias zag Jezus in een visioen. Ik geloof dat het vaker voorkomt. Ik geloof ook dat zeker in landen waar de Bijbel verboden is, waar mensen de Bijbel niet mogen lezen, en dus ook niet kennen, waar mensen gevangen zitten en geen toegang hebben tot internet of televisie, dat door Gods Genade deze mensen Jezus ontmoeten, in bijvoorbeeld een visioen. En, ik denk dat we God slechts beperken door het tegen te spreken. Zie:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

In Johannes 20 lezen we trouwens:

En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.

Thomas werd Didymus genoemd, het betekent tweeling(broer). Ik geloof niet dat het er toevallig staat. De Bijbel vermeldt niet wie de broer was. Is het relevant? Zo ja, waarom?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Willempie:

God houdt zich niet aan onze regels. Zelf ben ik door God ooit gedwongen om naar Hem te luisteren doordat Hij me op een bovennatuurlijke wijze toesprak. Hoe God mensen beweegt en overtuigt is niet aan ons om te bepalen. Zie bijvoorbeeld de bekering van Paulus.

Ik ben overtuigd van jouw persoonlijke ervaring. 

En je hebt helemaal gelijk dat het niet aan ons is om te bepalen hoe het goddelijke ons beweegt en overtuigt en zelfs niet WAARVAN hij overtuigt.

Juist daarom moeten gelovigen niet het goddelijke trachten op te sluiten in hun geloofsovertuiging.

Het goddelijke is religie overstijgend. En spreekt mensen op allerlei manieren aan. De een via het christendom, de ander via het boeddhisme en weer een ander in humanisme.

De een via teksten in een schrift, de ander via meditatie. Weer een ander via yoga of zen.

God houdt zich niet aan onze regels. En laat zich niet beperken door christelijke of islamitische of joodse of andere overtuigingen.

Iedereen gaat zijn persoonlijke weg.

bewerkt door HJW

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Christenen mogen getuigen van wat Jezus voor hen betekent en gedaan heeft. Religie als "systeem" doet meer schade dan goed en dat geldt voor alle religies. Persoonlijke omgang met God en Jezus is inderdaad meer dan een religie. Boeddhisten en humanisten geloven niet in God maar in "zelfredding". Je moet het daar allemaal zelf maar zien te bereiken en dat legt m.i. een loodzware last op mensen. Jezus wil ons daarvan bevrijden.

Wat Thomas betreft had die nogal een zwartgallig en sceptisch karakter. Maar hij was wel trouw en liet zich gezeggen en corrigeren. Hij was waarschijnlijk exact de juiste persoon om naar India te gaan en de mensen daar over Jezus te vertellen. Jezus accepteerde hem zoals hij was maar vertelde hem wel dat het moeilijker, moediger en beter is om te geloven zonder te zien. Dat is voor ons allemaal een belangrijke les. God heeft in mijn leven grote wonderen gedaan waardoor ik niet langer het recht heb ongelovig te zijn maar er zijn anderen die hem volgen zonder spectaculaire dingen te hebben gezien, waarvoor mijn respect en bewondering.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Willempie:

Christenen mogen getuigen van wat Jezus voor hen betekent en gedaan heeft. Religie als "systeem" doet meer schade dan goed en dat geldt voor alle religies. Persoonlijke omgang met God en Jezus is inderdaad meer dan een religie. Boeddhisten en humanisten geloven niet in God maar in "zelfredding". Je moet het daar allemaal zelf maar zien te bereiken en dat legt m.i. een loodzware last op mensen. Jezus wil ons daarvan bevrijden.

Wat Thomas betreft had die nogal een zwartgallig en sceptisch karakter. Maar hij was wel trouw en liet zich gezeggen en corrigeren. Hij was waarschijnlijk exact de juiste persoon om naar India te gaan en de mensen daar over Jezus te vertellen. Jezus accepteerde hem zoals hij was maar vertelde hem wel dat het moeilijker, moediger en beter is om te geloven zonder te zien. Dat is voor ons allemaal een belangrijke les. God heeft in mijn leven grote wonderen gedaan waardoor ik niet langer het recht heb ongelovig te zijn maar er zijn anderen die hem volgen zonder spectaculaire dingen te hebben gezien, waarvoor mijn respect en bewondering.

Het is je volste recht om te getuigen wat Jezus voor jou gedaan heeft, zeer zeker. Het kan anderen inspireren.

Boeddhisten gaan gewoon een andere weg. Een weg waarvan JIJ vindt dat het een loodzware last op mensen legt, maar dat is jouw beleving.

Toch heeft het boeddhisme ook zeer grote voordelen. Het kan mensen enorm helpen om goed te doen en goed te zijn. Ook dat kan inspirerend zijn. En misschien ervaren zij het helemaal niet als grote last.

Anderen zullen naar het christendom kijken en vinden dat zondaarschap een loodzware last is. Mijn pad in dit leven is begonnen binnen het christendom en is daar later vanaf geweken. Voor mij werkte het niet. Het goddelijke en ik gaan een gezamenlijk ander pad.

Zo heeft iedereen zijn eigen kijk en visie.

bewerkt door HJW

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei HJW:

Toch heeft het boeddhisme ook zeer grote voordelen. Het kan mensen enorm helpen om goed te doen en goed te zijn. Ook dat kan inspirerend zijn. En misschien ervaren zij het helemaal niet als grote last.

In ieder geval bevrijdt het mensen uit het kastenstelsel. Dat is op zich al een zeer goede zaak. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei HJW:

Toch heeft het boeddhisme ook zeer grote voordelen. Het kan mensen enorm helpen om goed te doen en goed te zijn. Ook dat kan inspirerend zijn. En misschien ervaren zij het helemaal niet als grote last.

Bericht gemeld. Hier geldt de geloofsbelijdenis als basis, waar de Drie-ene God centraal staat. Het boeddisme heeft geen enkel voordeel en gaat slechts uit van zelfverwezenlijking. Een discussie over boeddhisme graag in een ander topic. Voel je vrij een discussie te starten, maar niet hier! Graag on-topic blijven. Alvast bedankt!

Ik ga graag terug naar het onderwerp, met Johannes 20 als uitgangspunt.

Persoonlijk geloof ik dat Jezus aan iedere deur klopt, en Hij kan dat op verschillende manieren doen, ook in een visioen. Ananias zag Jezus in een visioen. Ik geloof dat het vaker voorkomt. Ik geloof ook dat zeker in landen waar de Bijbel verboden is, waar mensen de Bijbel niet mogen lezen, en dus ook niet kennen, waar mensen gevangen zitten en geen toegang hebben tot internet of televisie, dat door Gods Genade deze mensen Jezus ontmoeten, in bijvoorbeeld een visioen. En, ik denk dat we God slechts beperken door het tegen te spreken. Zie:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

In Johannes 20 lezen we ook:

En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.

Thomas werd Didymus genoemd, het betekent tweeling(broer). Ik geloof niet dat het er toevallig staat. De Bijbel vermeldt niet wie de broer was?

Vraag: is het relevant dat Thomas Didymus genoemd werd? Zo ja, waarom?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Thomas werd Didymus genoemd, het betekent tweeling(broer). Ik geloof niet dat het er toevallig staat. De Bijbel vermeldt niet wie de broer was. Is het relevant? Zo ja, waarom?

Voor mij bestaat de relevantie hieruit dat ik mezelf wel herken als een tweelingbroer van Thomas. De man van de kritische vraagstelling en hoe vaak heb ik wel niet sceptisch gestaan tov de waarheid. Twijfel is mij niet onbekend en toch mag ik ook genieten van het geloof in de opgestane Heiland, zonder te hebben gezien met mijn ogen. Die les heb ik ook dankzij Thomas geleerd en leg mijn hand dan ook op zijn schouders als zijnde mijn broer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Voor mij bestaat de relevantie hieruit dat ik mezelf wel herken als een tweelingbroer van Thomas. De man van de kritische vraagstelling en hoe vaak heb ik wel niet sceptisch gestaan tov de waarheid. Twijfel is mij niet onbekend en toch mag ik ook genieten van het geloof in de opgestane Heiland, zonder te hebben gezien met mijn ogen. Die les heb ik ook dankzij Thomas geleerd en leg mijn hand dan ook op zijn schouders als zijnde mijn broer.

Inderdaad. Ik denk dat wij die tweelingbroer zijn. Overigens geloof ik dat mensen wel om een teken "mogen" vragen. Je kunt dit "weerleggen" met Matt. 4 (Stel de Heer, uw God, niet op de proef) en Matt. 12 (Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken). Echter, als we nu Thomas beschouwen: Jezus veroordeelde hem niet! Sterker nog: Hij nodigde Thomas uit zijn wonden aan te raken en zich zo te overtuigen dat Hij Jezus is! Zo spreekt Hij dus ook tegen niet-gelovigen! Zalig wanneer je gelooft zonder te zien. Nergens staat dat je niet om een teken mag vragen. Bovendien zijn er mensen die visioenen ontvangen. De Bijbel bevestigt en bewijst dat, zoals ik aangegeven heb.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei WdG:

Echter, als we nu Thomas beschouwen: Jezus veroordeelde hem niet! Sterker nog: Hij nodigde Thomas uit zijn wonden aan te raken en zich zo te overtuigen dat Hij Jezus is! Zo spreekt Hij dus ook tegen niet-gelovigen! Zalig wanneer je gelooft zonder te zien. Nergens staat dat je niet om een teken mag vragen. Bovendien zijn er mensen die visioenen ontvangen. De Bijbel bevestigt en bewijst dat, zoals ik aangegeven heb.

Als Jezus nu nadat Hij Thomas met zijn ogen heeft laten zien dat Hij de opgestane Messias is zegt:

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. (Joh.20:29)

Hoe leg jij dan uit dat mensen toch zalig kunnen worden door Hem wel te zien in zogenaamde visoenen/dromen/gezichten?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei WdG:

Bericht gemeld. Hier geldt de geloofsbelijdenis als basis, waar de Drie-ene God centraal staat. Het boeddisme heeft geen enkel voordeel en gaat slechts uit van zelfverwezenlijking. Een discussie over boeddhisme graag in een ander topic. Voel je vrij een discussie te starten, maar niet hier! Graag on-topic blijven. Alvast bedankt!

Aldus onze nieuwe moderator. En ik zeg nergens dat Nicea niet deugt. 

Je haat neemt een loopje met je.

bewerkt door HJW

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Als Jezus nu nadat Hij Thomas met zijn ogen heeft laten zien dat Hij de opgestane Messias is zegt:

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. (Joh.20:29)

Hoe leg jij dan uit dat mensen toch zalig kunnen worden door Hem wel te zien in zogenaamde visoenen/dromen/gezichten?

Ik begrijp je vraag niet helemaal. Misschien een kwestie van lezen? Thomas is gered. Er staat inderdaad dat zalig zij zijn die geloven zonder te zien! Ofwel, er zijn mensen die "gewoon" geloven, zonder vragen te hebben, zonder twijfel, mensen die het simpel aannemen, als een kind. De meeste mensen hebben op bepaalde punten twijfel of ongeloof. Maar ook dan is God genadig, en toont Hij Zich! Denk aan de vader van de maanzieke zoon, denk aan de wijze waarop Saulus tot geloof kwam, denk aan Thomas, denk aan Petrus die twijfelde en zonk. Jezus wil dat we ons op Hem richten, altijd. Echter, wanneer het ons niet lukt, wanneer we falen, dan steekt Hij nog Zijn Hand uit, keer op keer! Soms in visioenen, soms door het Woord of een preek, soms door een toevallige ontmoeting. God is genadig en lankmoedig! Er is inderdaad maar EEN Weg, en inderdaad komt er een laatste kans, voor iedere Thomas!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei WdG:

Er staat inderdaad dat zalig zij zijn die geloven zonder te zien! Ofwel, er zijn mensen die "gewoon" geloven, zonder vragen te hebben, zonder twijfel, mensen die het simpel aannemen, als een kind. De meeste mensen hebben op bepaalde punten twijfel of ongeloof. Maar ook dan is God genadig, en toont Hij Zich!

Ook ik stap in de valkuil van de twijfel en heb mijn vragen, maar weet mij niet afhankelijk van toegevoegde openbaringen en/of visioenen om deze twijfel te overkomen en om antwoord te krijgen op mijn vragen.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ook ik stap in de valkuil van de twijfel en heb mijn vragen, maar weet mij niet afhankelijk van toegevoegde openbaringen en/of visioenen om deze twijfel te overkomen en om antwoord te krijgen op mijn vragen.

Ik beweer ook niet dat ik er van afhankelijk ben! Wat ik wel beweer is dat God Zich wel degelijk openbaart in visioenen, zoals de Bijbel heeft aangetoond, gelukkig maar!

maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

Laban werd in een droom, Jacob ontvangt gerechtigheid in een droom waarin de Engel van God sprak (Gen. 31)

Droom van Jozef (Matt. 1)

Visioenen komen voor in o.a. 2 Koningen 6, Petrus ontving een opbaring (Hand. 10), Paulus werd opgetrokken tot in de derde hemel (2 Kor. 12),Hij ( Cornelius) zag een engel (Hand. 10), Ezechiël krijgt een visioen.

Enige manier om visioenen af te keuren is alle tekenen, gaven en openbaringen na Handelingen af te keuren. Niks wijst daarop. Overigens moeten we m.i. wel voorzichtig zijn met de beoordeling en uitleg van visioenen. Ook demonen kunnen visioenen geven. Daarom is het belangrijk geesten te onderscheiden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid