Spring naar bijdragen
WdG

De opstanding

Aanbevolen berichten

De meeste mensen "geloven" in de historische Jezus. De meeste mensen nemen ook wel aan dat Hij gekruisigd is. Essentieel is de opstanding. Er zijn mogelijk historische bronnen die vermelden dat Jezus' graf leeg was. "Waar is Zijn lichaam gebleven?" is een veelgestelde vraag. Was het een truc? Zijn de bewakers bij het graf omgekocht?

De Bijbel leert dat Jezus letterlijk opgestaan is uit de dood.

Maar hij zei tegen hen:  Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.

Na Zijn opstanding heeft Jezus Zich nog getoond aan tal van mensen. Diverse getuigen hebben Hem aangeraakt, waaruit geconcludeerd kan worden dat Jezus ook fysiek opgestaan is. Hoe kijken we tegen deze fysieke opstanding aan, en wat bewijst het?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

Na Zijn opstanding heeft Jezus Zich nog getoond aan tal van mensen. Diverse getuigen hebben Hem aangeraakt, waaruit geconcludeerd kan worden dat Jezus ook fysiek opgestaan is. Hoe kijken we tegen deze fysieke opstanding aan, en wat bewijst het?

Het bewijst twee duizend jaar later betrekkelijk weinig. Je hebt betrekkelijk weinig bronnen, wat trouwens helemaal niet gek is. Maar je hebt het ook nog over iets bovennatuurlijks. Op dat moment begeef je je op terrein wat buiten de wetenschap ligt. En in tegenstelling tot wat sommige mensen beweren: De wetenschap neemt dan niet de stelling dat het onzin is, de wetenschap zegt vooral dat het buiten het terrein van de wetenschap ligt en daardoor niet wordt meegenomen in de weging van de conclusies. Ze houdt haar handen er dus van af.
Anyway, terugkomend op je vraag: Ik vind het verhaal geenszins overtuigend.
Ik geloof overigens wel in de opstanding, maar dat komt niet omdat ik die tekst lees. Ik ben christen, maar stel ik was agnost, dan zou ik me niet bekeren nadat ik de evangelieën las en op historische gronden overtuigd zou raken. Ik geloof daarom ook niet zo in gratis bijbels verspreiden (afgezien van verdrukkende plekken waar mensen interesse hebben maar het regime het onderdrukt natuurlijk, zoals N-Korea). 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei WdG:

Na Zijn opstanding heeft Jezus Zich nog getoond aan tal van mensen. Diverse getuigen hebben Hem aangeraakt, waaruit geconcludeerd kan worden dat Jezus ook fysiek opgestaan is. Hoe kijken we tegen deze fysieke opstanding aan, en wat bewijst het?

Veel van de getuigen die Jezus hebben gezien na Zijn opstanding, stierven een gruwelijke dood. Het getuigenverslag krijgt hierdoor wat mij betreft meer gewicht, want welk voordeel kan er gehaald worden uit het vertellen van een leugen die met de martelaarsdood wordt bekocht? Die mensen hielden van Jezus en waren bereid om voor Hem te sterven. Deze getuigenis is consequent en door meerdere personen aangeleverd; het beste bewijs voor een partij in een rechtszaak.

Deze opstanding vormt het fundament van het Christelijke geloof en belooft ons de opstanding uit de dood. Ik sluit mij daarom aan bij Paulus die het belang van deze kwestie duidelijk weet te onderstrepen:

Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. (1Kor.15:12-21)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Olorin:

Ik geloof daarom ook niet zo in gratis bijbels verspreiden (afgezien van verdrukkende plekken waar mensen interesse hebben maar het regime het onderdrukt natuurlijk, zoals N-Korea). 

Ik ben wel benieuwd hoe jij aankijkt  tegen het “gered worden”. In behoudende protestantse kring draait daar alles om.

In katholieke kring gaat dat (gelukkig) een stuk genuanceerder.

Want mensen die niet het evangelie kennen, lopen die een groot risico ?

Je maakt een ontspannen indruk op dit vlak dus ben benieuwd naar jouw gedachten .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-5-2018 om 17:22 zei WdG:

Hoe kijken we tegen deze fysieke opstanding aan, en wat bewijst het?

Het bewijst dat ook zijn andere profetieën vervuld zullen worden, met name de algemene opstanding van allen en het Laatste Oordeel. Laten we dan ons best doen om het goede te doen.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De opstanding is het grootste wonder. Een kruisdood was misschien zeldzaam, maar geen wonder. De opstanding wel. Als je in de opstanding gelooft, dan zijn andere wonderen ook te geloven. Tegelijkertijd moet die opstanding ook gerelativeerd worden. Jezus zegt tegen de Farizeeën middels het verhaal van de arme Lazarus: als je in Mozes niet gelooft, geloof je ook niet als er iemand uit de dood opstaat. De opstanding ligt al besloten in het onderwijs van Mozes.

 

De opstanding is ook van belang in de gedachte dat Jezus de eersteling is. De opstanding is de opstanding in een nieuw lichaam, maar het blijft een lichaam. Als mensen zijn we niet bestemd voor de hemel, maar voor de aarde. Vanuit dat geloof kan je ook positief kijken naar deze aarde. Het lichaam is niet iets waar we van bevrijd moeten worden, onze bestemming ligt juist op de aarde en dat is niet anders als alles nieuw wordt. Het betekend dat we omzien naar deze wereld, niet onverschillig zijn, deze wereld niet uitwonen.

 

De opstanding is ook een consequentie van Jezus' onderwijs dat je je leven moet verliezen om het te vinden. Niet dat je dood moet willen, maar wel dat het je niet bang moet zijn om alles te verliezen. Hoewel Jezus dodelijk beangst was, heeft hij zich niet verzet en de beker aanvaard. Angst was geen drijfveer. Een christelijk leven bestaat ook in afsterven. Zoals zei: Christus moet groeien, ik moet minder worden. Petrus die eerst ging waar hij zelf wilde, maar later geleid zou worden waar hij niet wilde. Bij een fysieke opstanding is niets voor te stellen, maar een leven waarin je verlies lijdt om Christus wil, brengt je ook de vreugde van Christus en dat kan een voorsmaak zijn van een fysieke opstanding die alleen in geloof kan worden aanvaard.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Peter79:

De opstanding is ook van belang in de gedachte dat Jezus de eersteling is. De opstanding is de opstanding in een nieuw lichaam, maar het blijft een lichaam. Als mensen zijn we niet bestemd voor de hemel, maar voor de aarde. Vanuit dat geloof kan je ook positief kijken naar deze aarde. Het lichaam is niet iets waar we van bevrijd moeten worden, onze bestemming ligt juist op de aarde en dat is niet anders als alles nieuw wordt. Het betekend dat we omzien naar deze wereld, niet onverschillig zijn, deze wereld niet uitwonen.

Volgens sommigen hebben de gelovigen in Christus Jezus geen aardse maar een hemelse bestemming.

"In Mattheus 6:9-13 geeft onze Heer de Joden het voorbeeld van een gebed dat zij tot de Vader kunnen richten – let wel: in afwachting van de komst van Zijn Koninkrijk op aarde! Hij zegt: “… en breng ons niet in een uitprobering, maar berg ons voor de boze.” vs.13 Dat gebed geldt niet voor ons, leden van de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. Voor ons die immers een hemelse verwachting hebben, heeft Paulus onder meer in de Efeziërsbrief aangegeven welke beden wij tot de Vader kunnen richten.
Het verschil tussen ons die een hemelse bestemming hebben en de Joden die het koninkrijk op aarde verwachten, komt ook bij het ‘uitproberen’ naar boven. Vergelijk de woorden in Jakobus 1:2-4 maar eens met die van onze apostel Paulus in Romeinen 5:1-5! God laat bij Jakobus en de overige evangeliën van de besnijdenis een andere aanpak zien dan bij ons. In ons geval heeft het ‘uitproberen’ een geheel andere bagage. God stelt ons geen voorwaarden. Bij ons wegen de vruchten van de geest."

Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/niet-boven-jullie-kunnen/

"Dus, hoewel er voortdurend sprake is van tegenstellingen m.b.t. alles wat te maken heeft met de besnijdenis en Handelingen, is er tegelijkertijd sprake van voortdurende aansluiting bij de eerdere paulinische brieven. Het is nog ‘onvolkomen’ (1Kor.13:12) – om Paulus’ eigen woorden te gebruiken. De tendens is duidelijk genoeg, nl.: wegneming uit het fysieke en aardse naar het geestelijke en hemelse. Maar: onze bestemming wordt niet en kon ook niet geopenbaard worden, zolang God nog bemoeienis had met Zijn afvallige volk Israël. Het ging van heerlijkheid tot heerlijkheid, waarbij elke nieuwe openbaring stoelde op de voorafgaande (2Kor. 3:18)."

Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/het-adres-op-de-envelop/

Wat m.i. niet wil zeggen dat er niet respectvol zou moeten worden omgegaan met moeder Aarde.

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Peter79:

De opstanding ligt al besloten in het onderwijs van Mozes.

Al veel eerder. Je ziet het al in het Abrahamitisch verbond. In Genesis 12:3 zegt God dat via Abraham alle families van de aarde zullen worden gezegend. Om ALLE families te kunnen zegenen, ook die al lang overleden zijn, is dus een opstanding nodig. Het is de wettelijke basis voor het Messiaanse Koninkrijk. Via Abraham is de Messias, Jezus, tot de mensheid gekomen. 

38 minuten geleden zei Bastiaan73:

Volgens sommigen hebben de gelovigen in Christus Jezus geen aardse maar een hemelse bestemming.

En dat klopt dus niet. Zoals ik heel vaak heb uitgelegd gaat het om allebei. Maar het overgrote gedeelte van de mensheid staat een aardse opstanding te wachten. Jesaja beschrijft hoe die aarde eruit zal zien. De oorspronkelijke aarde, zoals die bedoelt was, zal dan worden hersteld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei sjako:

Al veel eerder. Je ziet het al in het Abrahamitisch verbond. In Genesis 12:3 zegt God dat via Abraham alle families van de aarde zullen worden gezegend. Om ALLE families te kunnen zegenen, ook die al lang overleden zijn, is dus een opstanding nodig. Het is de wettelijke basis voor het Messiaanse Koninkrijk. Via Abraham is de Messias, Jezus, tot de mensheid gekomen. 

Genesis behoort dan ook tot het onderwijs van Mozes. Maar goed om ook wat jij zegt, verder uit te diepen.

 

De reactie van Bastiaan kom ik op terug, daarvoor wil ik het een ander gaan nalezen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

 

En dat klopt dus niet. Zoals ik heel vaak heb uitgelegd gaat het om allebei. Maar het overgrote gedeelte van de mensheid staat een aardse opstanding te wachten. Jesaja beschrijft hoe die aarde eruit zal zien. De oorspronkelijke aarde, zoals die bedoelt was, zal dan worden hersteld.

 

Op 6 december 2019 gaf @Aristarkos een uitstekend overzicht in de topic “ Waarom verwoest God de duivel niet?” :

Citaat

Voor het simpele evangelie is er maar 1 en is alles hetzelfde, voor Gods woord niet. Het verschil is duidelijk, er is een koninkrijk der Hemelen voor Israel op aarde (nog niet daar) en er is het koninkrijk Gods (is er altijd geweest), hier het verschil:

A Het Koninkrijk der hemelen:

Het heeft Messias tot Koning.

Het is van de hemelen, d.i. wordt opgericht van uit de hemelen door de komst van zijn Koning uit de hemelen.

Het is politiek, middellijk van aard, de heerschappij van een koninkrijk over alle andere koninkrijken en berust op recht en gerechtigheid.

Het is Israëlitisch van aard, Israël is het Centrale orgaan der wereldheerschappij.

Het is het bijzondere onderwerp der O.T. profetieën.

Het is beperkt in duur en is nog toekomstig; in David en Salomo's dagen is het voorafgeschaduwd.

Het is nabij geweest in de Persoon des Konings, is verworpen (in de Evangeliën), aangeboden opnieuw na de opstanding (in Handelingen), andermaal verworpen, en zal opgericht worden in de toekomst (Openbaring).

B Het Koninkrijk Gods:

Het K.G. heeft God tot Heerser.

Het omspant hemelen en aarde.

Het is ethisch (zedelijk) onmiddellijk, geestelijk van aard, berust op de heerschappij van Gods Geest in Zijn schepselen, dus op liefde.

Het omvat alle geschapen wezens in de hemelen en op de aarde (engelen, overheden, machten en a.). Abrahams geestelijk zaad, dus geloofsrechtvaardigen.

Het is niet uitsluitend het onderwerp van het O.T., maar loopt, evenwel meer verborgen, de hele H.S. door.

Het begon bij de schepping, omvat alle eeuwen (aionen) en bedelingen en blijft altijd bestaan.

Het wordt in Zijn Openbaring telkens nog tegengestaan, maar het welbehagen Gods gaat toch gelukkig voort. Einddoel: God alles in allen.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:
6 uur geleden zei Bastiaan73:

Volgens sommigen hebben de gelovigen in Christus Jezus geen aardse maar een hemelse bestemming.

En dat klopt dus niet. Zoals ik heel vaak heb uitgelegd gaat het om allebei.

Dat klopt niet volgens de leer van de JG  bedoel je.

'Zoals ik heel vaak heb uitgelegd' klinkt nogal pretentieus vind je niet? Alsof jij een leraar zou zijn.

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Dat klopt niet volgens de leer van de JG  bedoel je.

'Zoals ik heel vaak heb uitgelegd' klinkt nogal pretentieus vind je niet? Alsof jij een leraar zou zijn.

Nou nee, volgens de Bijbel. Heel duidelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei sjako:

Nou nee, volgens de Bijbel. Heel duidelijk.

De Bijbel waaruit jullie gedeelten die -heel duidelijk- over de stammen van Israël gaan, op jullie zelf betrekken. Openbaring 7:

4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israels.
5 Uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend uit de stam Gad twaalfduizend,
6 Uit de stam Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend,
7 Uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend,
8 Uit de stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden.

Ik voorspel dat je het nu weer over het geestelijk Israël gaat hebben...

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bastiaan73:

En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israels.

Dit is het Israël Gods, oftewel het natuurlijke Israël aangevuld met gezalfde Christenen. Israël is niet enkel het natuurlijke Israël meer. Er worden takken afgehakt en nieuwe takken geënt. Dus het zijn Christen inclusief Joodse Christenen.

Nog een interessante tekst vinden we in 1Kor 15:51

Luister, ik vertel jullie een heilig geheim: we zullen niet allemaal gaan slapen in de dood, maar we zullen allemaal veranderd worden,  52 in een ogenblik, in een oogwenk, tijdens de laatste trompet. Want de trompet zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en we zullen veranderd worden.

Wat zegt deze tekst. Het begint ‘we zullen niet allemaal gaan slapen’. Dit slapen is niet naar bed gaan, maar dat is een ander woord voor de slaap in de dood. Dus niet iedereen zal gaan slapen. Dit geeft al aan dat er twee groepen zijn: degenen die wel gaan slapen en (2] degene die veranderd zullen worden. Dus bij het klinken van de trompen, de tweede komst van Christus, zullen doden tot onvergankelijkheid worden opgewekt. Gezalfde personen die sterven tijdens Jezus aanwezigheid, dus nu, zullen direct een hemelse opstanding krijgen. De rest bij het aanbreken van het Duizend jarig Rijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Bastiaan73:

Volgens sommigen hebben de gelovigen in Christus Jezus geen aardse maar een hemelse bestemming.

"In Mattheus 6:9-13 geeft onze Heer de Joden het voorbeeld van een gebed dat zij tot de Vader kunnen richten – let wel: in afwachting van de komst van Zijn Koninkrijk op aarde! Hij zegt: “… en breng ons niet in een uitprobering, maar berg ons voor de boze.” vs.13 Dat gebed geldt niet voor ons, leden van de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. Voor ons die immers een hemelse verwachting hebben, heeft Paulus onder meer in de Efeziërsbrief aangegeven welke beden wij tot de Vader kunnen richten.
Het verschil tussen ons die een hemelse bestemming hebben en de Joden die het koninkrijk op aarde verwachten, komt ook bij het ‘uitproberen’ naar boven. Vergelijk de woorden in Jakobus 1:2-4 maar eens met die van onze apostel Paulus in Romeinen 5:1-5! God laat bij Jakobus en de overige evangeliën van de besnijdenis een andere aanpak zien dan bij ons. In ons geval heeft het ‘uitproberen’ een geheel andere bagage. God stelt ons geen voorwaarden. Bij ons wegen de vruchten van de geest."

Het is inderdaad duidelijk dat degene die dit geschreven heeft een andere mening is toegedaan. Is dat ook iemand die de Apostolische Geloofsbelijdenis ("opstanding des vlezes") niet onderschrijft? Verder lees ik in dit citaat geen onderbouwing en ik begrijp ook niet waarom de schrijver Jakobus en Paulus tegen elkaar op zet.

 

12 uur geleden zei Bastiaan73:

"Dus, hoewel er voortdurend sprake is van tegenstellingen m.b.t. alles wat te maken heeft met de besnijdenis en Handelingen, is er tegelijkertijd sprake van voortdurende aansluiting bij de eerdere paulinische brieven. Het is nog ‘onvolkomen’ (1Kor.13:12) – om Paulus’ eigen woorden te gebruiken. De tendens is duidelijk genoeg, nl.: wegneming uit het fysieke en aardse naar het geestelijke en hemelse. Maar: onze bestemming wordt niet en kon ook niet geopenbaard worden, zolang God nog bemoeienis had met Zijn afvallige volk Israël. Het ging van heerlijkheid tot heerlijkheid, waarbij elke nieuwe openbaring stoelde op de voorafgaande (2Kor. 3:18)."

Hier lijkt de bron echt wel gnostisch te zijn. De genoemde teksten geven echter geen enkele onderbouwing.

Bij de bestudering van de Bijbel zal men de schrijver voor alles moeten beoordelen naar het milieu, waaruit hij voortkomt en waarop hij zich beroept. Wat Paulus zegt moet eerder worden bezien in het licht van het Oude Testament en het rabbijnse Jodendom (Bron H. Ridderbos, 1973, Paulus; ontwerp van zijn theologie). Er is geen enkele noodzaak om Paulus op te zetten tegen Jakobus of de evangelisten. De tweespalt tussen aardse en hemelse bestemming vervalt. Een verheerlijkt lichaam (zoals Jezus na de opstanding had) is nog steeds een lichaam op aarde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Peter79:

Een verheerlijkt lichaam (zoals Jezus na de opstanding had) is nog steeds een lichaam op aarde.

Ik verwacht dat we zo’n soort lichaam gaan krijgen. Jezus was overal de eersteling in, dus ook die als eerste een verheerlijkt lichaam kreeg. Ik denk dat we nog niet precies weten wat voor soort lichaam het gaat zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Peter79:

Verder lees ik in dit citaat geen onderbouwing en ik begrijp ook niet waarom de schrijver Jakobus en Paulus tegen elkaar op zet.

Hij zet ze niet tegen elkaar op, hij maakt onderscheid in bedelingen. Jakobus begint met

1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.

~

"De Gemeente is niet van de wereld. Haar leven, positie en hoop is geheel hemels, in de allerdiepste zin van dat woord. De leer aangaande het hemelse karakter der Gemeente werd in al haar kracht en schoonheid door de Heilige Geest ontwikkeld in de apostel Paulus. Tot op zijn tijd en gedurende de vroegere gang van zijn bediening was het Gods voornemen te handelen met Israël. Er was een lange reeks van getuigen geweest die uitsluitend tot het huis Israëls werden gezonden. Zoals reeds in het begin van dit artikel bleek, betuigden de profeten Israël niet alleen zijn algehele ondergang, maar profeteerden ook de toekomstige oprichting van het koninkrijk overeenkomstig het verbond, gemaakt met Abraham, Izak, Jacob en David."

Bron: https://www.amen.nl/artikel/248/de-leer-aangaande-de-gemeente

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Bastiaan73:

Hij zet ze niet tegen elkaar op, hij maakt onderscheid in bedelingen. Jakobus

Ik ken dat blaadje en ik ben een keer aangelopen tegen de leer van Jakob Klein Haneveld. Ik had dat niet achter je gezocht of is dat wat je aanspreekt? Ik vind gesprekken met die mensen wel heel moeilijk, omdat de wetenschap waarvan zij gebruik maken gestopt is bij de Statenvertaling. Ik zou in een spagaat komen als ik enerzijds hun bijbelvisie aanhang en anderzijds volop in het leven van nu wil staan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Peter79:

Ik ken dat blaadje en ik ben een keer aangelopen tegen de leer van Jakob Klein Haneveld. Ik had dat niet achter je gezocht of is dat wat je aanspreekt? Ik vind gesprekken met die mensen wel heel moeilijk, omdat de wetenschap waarvan zij gebruik maken gestopt is bij de Statenvertaling. Ik zou in een spagaat komen als ik enerzijds hun bijbelvisie aanhang en anderzijds volop in het leven van nu wil staan.

Waarom beschuldig je iemand (Bastiaan)  van  tegen elkaar opzetten van bijbelschrijvers en kom je daarna met een ad hominem - je gaat niet in op de inhoud maar gelijk in de aanval door verdachtmakingen, iets op een negatieve manier gnostisch te noemen terwijl het gewoon in de Bijbel staat - en dan ook nog aanzien des persoons te gebruiken t.a.v iemand die niet exact gelooft wat jij gelooft.  Waarom? Is het zo bedreigend voor je geloof als iemand niet exact dezelfde visie heeft?

2 uur geleden zei Peter79:

Een verheerlijkt lichaam (zoals Jezus na de opstanding had) is nog steeds een lichaam op aarde.

Het wordt in de Bijbel klaarhelder dat dat geen lichaam is zoals van de mensen op aarde.  Dat begint al bij de verheerlijking op de berg, dus nog voor de opstanding uit de fysieke dood,  maar ook bij zijn verschijningen na de opstanding wordt dat duidelijk. Jezus kan zich manifesteren zoals hij dat wil. Hij ziet er niet altijd hetzelfde uit. Hij toont een enkeling wonden zoals hij die had kort na het kruis, aan anderen toont hij zich op een wijze waardoor zij hem niet herkennen (Emmaüsgangers), Maria denkt aanvankelijk dat hij de tuinman is, dus hij ziet er dan niet exact zo uit als zij hem heeft gekend toen hij nog onder hen was.  Etc.  Christus kan zelfs elke gewenste verschijningsvorm aannemen, zoals van iemand in de gevangenis, of een dakloze (Mat.25:31-46)

Het is, als hij dat wil, met de ogen en de oren niet te onderscheiden van sterfelijke mensen, maar het is toch niet hetzelfde.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Peter79:

Is dat ook iemand die de Apostolische Geloofsbelijdenis ("opstanding des vlezes") niet onderschrijft?

Want? Iemand die misschien niet de belijdenis van jouw club onderschrijft kan geen bijbelstudie doen?

Waar lees jij in de Bijbel dat Jezus heeft gezegd dat je de apostolische geloofsbelijdenis zou moeten onderschrijven? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid