Spring naar bijdragen
thom

Kruis of paal? Welk belang heeft het, qua betekenis of historisch gezien?

Aanbevolen berichten

Trajecto: In een ander topic kwam er discussie over kruis of paal? Omdat het daar off-topic was is er een afgesplitsing gemaakt. Hier dus een nieuw topic ervoor.

 

Op 6-6-2018 om 16:06 zei WdG:

Ondanks het feit dat dit levensbeschouwing is, vind ik het oneerbiedig het Kruis te vervangen door een paal.

Ik denk dat oneerbiedig niet het juiste woord is, maar eerder het woord onwetend. Of onbegrepen.

Met één paal vervalt de betekenis van het kruis als symboliek voor 'het kruisigen' van de zintuigen of het ego.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Ik denk dat oneerbiedig niet het juiste woord is, maar eerder het woord onwetend. Of onbegrepen.

Met één paal vervalt de betekenis van het kruis als symboliek voor 'het kruisigen' van de zintuigen of het ego.

Het is geen uitvinding van de JG. Het is zo goed als historisch vastgesteld. Het is een historisch detail. Niks oneerbiedigs. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Is de vervanging van die paal door het kruissymbool wellicht gebeurd onder invloed van dat Egyptische kruisteken of anders de swastika die christenen van de eerste eeuwen nog gebruikten (zoals o.a. blijkt uit swastikas op christelijke graftombes in romeinse graftombes)?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Het is geen uitvinding van de JG. Het is zo goed als historisch vastgesteld. Het is een historisch detail. Niks oneerbiedigs.

Onjuist. Kruisingen door de Romeinen zijn juist wel vastgesteld. Maar ik snap werkelijk niet waarom het WTG hier een punt van betekenis van maakt. Wat is in hemelsnaam de meerwaarde van een paal boven een kruis? Misschien omdat de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet oorspronkelijk een kruis is? Waarom zegt Jezus tegen zijn volgelingen dat ze hun kruis (nee, geen paal) moeten opnemen en dragen? Al voordat Hij werd gekruisigd? Heeft dat dan voor JG's geen enkele betekenis? Ik blijf me verbazen! 

2 uur geleden zei antoon:

bijbelleraren dat zie ik niet

Dan doe je jezelf ernstig tekort. Want God is echt niet opgehouden om mensen met bijzonder inzicht en wijsheid uit te rusten. Indien je dat niet gelooft ben je geheel en al aangewezen op jouw eigen beperkte verstand, of op een zelf aangesteld gezagsorgaan ergens in New York. Erg jammer en ook niet verstandig. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Willempie:

Onjuist. Kruisingen door de Romeinen zijn juist wel vastgesteld. Maar ik snap werkelijk niet waarom het WTG hier een punt van betekenis van maakt. Wat is in hemelsnaam de meerwaarde van een paal boven een kruis? Misschien omdat de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet oorspronkelijk een kruis is? Waarom zegt Jezus tegen zijn volgelingen dat ze hun kruis (nee, geen paal) moeten opnemen en dragen? Al voordat Hij werd gekruisigd? Heeft dat dan voor JG's geen enkele betekenis? Ik blijf me verbazen! 

Dit gezegde, dat al in Q-lite staat, vormt een probleem voor veel Q-theologen. In Q staat namelijk verders niets over de kruisiging van Jezus, laat staan de "heilende" werking daarvan voor zijn volgelingen. 

Dus hoe kan een historische Jezus dan tóch, al is het maar indirect, iets zeggen over een toekomstige kruisiging als die kruisiging een bedenksel is van latere christenen? Voor mijn gevoel wordt er omheen gedraaid, men erkent het wel als een probleem, maar komt niet met een echte oplossing.

Het gezegde zou natuurlijk later kunnen zijn ingevoegd, maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk, want het staat in een Q-context en komt niet in Markus voor. Maar ga je uit van een goddelijke Jezus, dan zou je je kunnen indenken dat hij zelfs een nepkruisiging of illusionaire kruisiging heeft kunnen "voorzien" en misschien heeft in scene laten zetten (zoals o.a. de moslims beweren). Q-theologen zijn echter zelf doorgaans ongelovig, dus die kunnen daar niets mee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei zendeling:

Dus hoe kan een historische Jezus dan tóch, al is het maar indirect, iets zeggen over een toekomstige kruisiging als die kruisiging een bedenksel is van latere christenen? Voor mijn gevoel wordt er omheen gedraaid, men erkent het wel als een probleem, maar komt niet met een echte oplossing.

Het antwoord is, volgens mij, dat het kruis alreeds betekenis had voor de Joden, voordat Jezus werd gekruisigd. Het kruis, de laatste letter van het Hebreeuwse alefbet, heeft een heel bijzondere betekenis. Het duidt de laatste toestand aan, voordat er iets nieuws kan ontstaan. De tav (400) beeldt de verst mogelijke ontwikkeling aan voor de mens in deze wereld. Daarna komt de 500. Dat is, net als de de achtste dag, iets nieuws.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Overigens hebben historici vastgesteld dat de Romeinen meestal palen gebruikten, en omdat het griekse woord stauros letterlijk paal betekent zeggen JG dat Jezus hoogstwaarschijnlijk aan een paal is overleden.

Er stond inderdaad een grote, zware paal in de grond, maar Jezus werd met kruisbalk en al vervolgens op die paal gezet middels een pen-gatverbinding, zodat het kruis feitelijk een T-vorm had. Echte kruisvormen waren er ook, zo had ik begrepen, maar die waren te onpraktisch om vaak te gebruiken.
Het is inderdaad zeer onwaarschijnlijk dat hij de hele paal moest dragen, omdat die veel te zwaar daarvoor zou zijn. De paal moest immers een stuk zwaarder zijn dan ook fors gebouwde lichamen, om niet door het lichaamsgewicht in te storten.
Dus werden zijn handen aan de kruisbalk gebonden, werd hij daarmee zo door Jeruzalem geleid en op de plaats zelf werden zijn handen aan de kruisbalk genageld.

In Matteüs 27,37, óók in de NWV, staat dan ook dat het bord met de aanklacht boven zijn hoofd werd gehangen en niet boven zijn handen. Het bord hing dan ook op het kruispunt tussen paal en kruisbalk, terwijl zijn hoofd naar voren gebogen hing.
Zou Jezus aan een paal zijn gehangen zoals de JG zich dat voorstellen, dus met de handen boven het hoofd, dan zou het logischer zijn geweest als de evangelist het bord boven zijn handen zou hebben omschreven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei zendeling:

Is de vervanging van die paal door het kruissymbool wellicht gebeurd onder invloed van dat Egyptische kruisteken of anders de swastika die christenen van de eerste eeuwen nog gebruikten (zoals o.a. blijkt uit swastikas op christelijke graftombes in romeinse graftombes)?

Het is misschien wel aardig om iets van Marcel Messing aan te halen, uit zijn boekje ´van levensboom tot kruis´.

 

''Het kruis, een oeroud symbool.

In het christendom is het kruis lange tijd als een uniek symbool beschouwd. Toch komt het net als de levensboom in alle culturen voor. Het is een van de belangrijkste archetypen in de menselijke geest. Al in het Rhodesisch stenen tijdperk kende met het kruis in de vorm van een zonnerad. Het symboliseert de jaarlijkse loop van de zon om de aarde. Verwant hieraan is de swastika, ook wel ´crux gammata´ of `hakenkruis´genoemd. De hamer van Thor, mjölnir, had de vorm van een omgekeerd kruis, in de Noorse mythe 'fylvot' (veelvoet) geheten. Het is de hamer der schepping en vernietiging, die steeds naar Thor terugkeert na een scheppingsperiode (vgl. de drietand van Shiva).De ansata- of hengselkruis (ankh-hiëroglief) is het bekendste symbool uit Egypte, verwant aan de levensboom. Bevindt zich het kruis nog in de cirkel(zonnerad), dan is het symbool van de ongeopenbaarde materie, Isis.Het kruis onder de cirkel symboliseert de intieme relatie van geest en stof (Osiris-Isis) en de overgang van de geestelijke androgyn naar de stoffelijke, duals mens, versluierd weergegeven in diverse mythes over Osiris en Isis.

Plato spreekt in zijn Timaeus over de wereldziel die door de Schepper in kruisvorm op het wereldlichaam is gespannen. Vele mythen en legenden verhalen over het kruis als verbinding tussen hemel en aarde, waarlangs de zielen tot God kunnen komen. Bekend werd vooral het Griekse kruis met vier gelijke zijden en het brandpunt in het midden, symbool voor het universum. Bij het Romeinse kruis bevindt zich de dwarsbalk boven het centrum. Het werd gebruikt voor de kruisiging van als dan niet vermeende misdadigers. De Latijnse naam 'infelix arbor' betekent zowel 'ongelukkige' boom als 'kruis'.

Kruisiging van heilanden.
Geboorte, lijden, sterven, helletocht en opstanding van Christus hebben hun voorbeeld in mysteriemythen als die van Osiris, Adonis, Bacchus, Mithra en andere goden. Ook de kruisiging van heilanden heeft haar mythische voorgangers. Zo zou volgens sommige overleveringen Krishna aan een boom gekruisigd zijn, voordat pijlen een einde aan zijn stoffelijk lichaam maakte. De god Odin uit de Edda hing negen nachten lang, gewond door een speer, aan de boom Ygdrasil 'zichzelf aan zichzelf wijdend 'om zo de 'runen der wijsheid' te verkrijgen. Ook de Indiaanse god Quetzalcoatl werd gekruisigd.''

(Het is teveel om alles over te nemen uiteraard.)

 

Betreft de tekst uit Matth. 10; 38 En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden..  moet de symboliek wel indalen lijkt mij.
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei thom:

Het is misschien wel aardig om iets van Marcel Messing aan te halen, uit zijn boekje ´van levensboom tot kruis´.

Boeiend om te lezen, een zeer oud archetypisch symbool dus, dat al ver voor de religies bestond bij allerlei volkeren.

Zoals ik het geleerd heb staat de verticale as voor het Kosmisch Bewustzijn (Heilige Geest) dat in of achter de schepping aanwezig is en staat de horizontale as voor het Scheppende Principe dat uit eerstgenoemde is voortgebracht. In de schepping werken beiden samen als de twee zijden van een en dezelfde munt in een dynamisch vooruitstrevend momentum (dynamiek in de schepping), uitgebeeld door de 4 "haken" aan het kruis. Die haken behoren dan ook 1 kant op te wijzen, anders beeldt het kruis een negatief of regressief momentum uit. 

Ik vraag me af of die christenen uit de eerste eeuwen op de hoogte waren van deze diepere betekenis.

Op enig moment is men Jezus gaan aanbidden in gekruisigde vorm en ging men de huidige vorm van het kruis afbeelden.

Missschien valt dit samen met het moment dat men hem een baard is gaan geven.

bewerkt door zendeling

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei zendeling:

Is de vervanging van die paal door het kruissymbool wellicht gebeurd onder invloed van dat Egyptische kruisteken of anders de swastika die christenen van de eerste eeuwen nog gebruikten (zoals o.a. blijkt uit swastikas op christelijke graftombes in romeinse graftombes)?

Ja, dat is heel goed mogelijk. Maar het gaat hier over de opname van de gemeente dus graag ontopic vanaf nu.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

In het christendom is het kruis lange tijd als een uniek symbool beschouwd. Toch komt het net als de levensboom in alle culturen voor. Het is een van de belangrijkste archetypen in de menselijke geest. Al in het Rhodesisch stenen tijdperk kende met het kruis in de vorm van een zonnerad. Het symboliseert de jaarlijkse loop van de zon om de aarde. Verwant hieraan is de swastika, ook wel ´crux gammata´ of `hakenkruis´genoemd. De hamer van Thor, mjölnir, had de vorm van een omgekeerd kruis, in de Noorse mythe 'fylvot' (veelvoet) geheten. Het is de hamer der schepping en vernietiging, die steeds naar Thor terugkeert na een scheppingsperiode (vgl. de drietand van Shiva).De ansata- of hengselkruis (ankh-hiëroglief) is het bekendste symbool uit Egypte, verwant aan de levensboom. Bevindt zich het kruis nog in de cirkel(zonnerad), dan is het symbool van de ongeopenbaarde materie, Isis.Het kruis onder de cirkel symboliseert de intieme relatie van geest en stof (Osiris-Isis) en de overgang van de geestelijke androgyn naar de stoffelijke, duals mens, versluierd weergegeven in diverse mythes over Osiris en Isis.

Toch nog even dit hoor.

Hier is spreken over 'kruis' wel héél erg ruim genomen. Alles wat maar een beetje op een kruis lijkt is hier een kruis genoemd.

2 uur geleden zei thom:

Plato spreekt in zijn Timaeus over de wereldziel die door de Schepper in kruisvorm op het wereldlichaam is gespannen.

Dat is volstrekte kolder.

 

2 uur geleden zei thom:

Kruisiging van heilanden.
Geboorte, lijden, sterven, helletocht en opstanding van Christus hebben hun voorbeeld in mysteriemythen als die van Osiris, Adonis, Bacchus, Mithra en andere goden. Ook de kruisiging van heilanden heeft haar mythische voorgangers.

Volstrekte onzin.

Dus hoepel maar op met je 'diepere betekenis'. Een kruis is een kruis, en het Griekse woord daarvoor is stauros.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Willempie:

Kruisingen door de Romeinen zijn juist wel vastgesteld.

Dan graag de bron

4 uur geleden zei Willempie:

Maar ik snap werkelijk niet waarom het WTG hier een punt van betekenis van maakt.

Nou, dat heeft @thom eigenlijk al uitgelegd. Als het kruis niet van Jezus dood vandaan komt, waar komt het dan vandaan? En wat heeft het dan met Jezus te maken? Mogen we het kruis dan wel gebruiken in onze aanbidding.

1 uur geleden zei Desid:

stauros

Stauros betekent een rechtopstaande paal. Maar als we het over het kruis willen hebben maak dan een topic aan, want hier hoort het niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Nou, dat heeft @thom eigenlijk al uitgelegd. Als het kruis niet van Jezus dood vandaan komt, waar komt het dan vandaan? En wat heeft het dan met Jezus te maken? Mogen we het kruis dan wel gebruiken in onze aanbidding.

Als dat de reden is waarom je voor een paal kiest dan voor een kruis, kan je in ieder geval ook paal afvoeren... Want ook die werd gebruikt voor Christus, meer nog zelfs in de bijbel wordt over de heilige Palen van Esjera gesproken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei ZENODotus:

Als dat de reden is waarom je voor een paal kiest dan voor een kruis

Nou nee, er staat stauros en dat betekent  een paal. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Desid:

Dus hoepel maar op met je 'diepere betekenis'. Een kruis is een kruis, en het Griekse woord daarvoor is stauros.

@Desid Ik snap deze opmerking. Benieuwd  naar jouw gedachten over waar Paulus zijn theologie vandaan heeft gehaald. Niet uit de tenach. Maar waar vandaan dan wel ?

 

bewerkt door HJW

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei zendeling:

Zoals ik het geleerd heb staat de verticale as voor het Kosmisch Bewustzijn (Heilige Geest) dat in of achter de schepping aanwezig is en staat de horizontale as voor het Scheppende Principe dat uit eerstgenoemde is voortgebracht. In de schepping werken beiden samen als de twee zijden van een en dezelfde munt in een dynamisch vooruitstrevend momentum (dynamiek in de schepping), uitgebeeld door de 4 "haken" aan het kruis. Die haken behoren dan ook 1 kant op te wijzen, anders beeldt het kruis een negatief of regressief momentum uit. 

En nog wat verder schrijft Marcel Messing, over de symboliek van de kruisiging;

''Voor de gnosticus dient de verlossing hier en nu in het menselijk lichaam verkregen te worden, zoals de mysterieeën altijd leerden. Wedergeboorte als mens is de meest unieke kans om bevrijding, verlichting , Godrealisatie te bereiken De weg daartoe is de kruisiging van de 'vijf bomen', de vijf zintuigen, de lagere, nog dierlijke natuur. Reeds Plato zei in Phaedo dat elk genot en iedere smart de ziel met een spijker aan het lichaam vastnagelen.

Symbool van de kruisiging is het lichaam dat de vorm van een kruis heeft. Het proces van 'sterven vóór de dood' is de totale 'omkering' van de 'lichten', een totale transformatie van het splitsend ik-bewustzijn naar universeel bewustzijn. Dan dooft het vuur van het ego volkomen uit, de levensboom regenereert.
Voor de gnosticus bevatten leven en leer van Jezus het pad om tot innerlijke opstanding te komen. Voor hen betekenen Christus' woorden 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader de wijngaardier' (Joh.15) dat de wijnstok ( of stok van Brahma) door de vitaliserende kracht van de 'Vader'(goddelijke levensenergie) weer vrucht kan dragen, waardoor Christus' woorden 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' innerlijk begrepen kunnen worden. De wijnstok is de weg tot heelheid, eenheid, de kosmische levensboom, de Vader (beter; Vader-Moeder). Zonder de wijnstok blijven we ranken zonder vrucht (vgl de verdorde vijgenboom), blijft het ego gevangen in het vormenspel van maya.
Het ego kan gekruisigd worden, het Atman, het Zelf, nimmer. Daarom kan van Jezus gezegd worden dat hij gekruisigd werd en níet gekruisigd.
De gekruisigde is boven de vier elementen uitgestegen. De Ierse hoogkruisen en de Russische iconografie gaven er daarom de voorkeur aan Christus als triomfator af te beelden. Boven het hoofd van de gekruisigde prijken vier letters; I.N.R.I. Voor de gnosticus geen latijnse afkorting van ; Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jezus de Nazarener, Koning der Joden) maar van de Hebreeuwse beginletters van de vier elementen; Iammin(zee of water) Nour(vuur) Roauch(lucht) en Iebeschah(droge aarde). De alchemisten vertaalden I.N.R.I. met 'Igne Natura Renovatur Integra'(het vuur vernieuwt de gehele natuur). 'In Nobis Regnat Iesus'(in ons heerst Jezus), zeiden de oude Rozenkruizers.''
 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei HJW:

@Desid Ik snap deze opmerking. Benieuwd  naar jouw gedachten over waar Paulus zijn theologie vandaan heeft gehaald. Niet uit de tenach. Maar waar vandaan dan wel ?

 

Natuurlijk wel deels uit de Joodse Schriften. Maar wat betreft het kruis had hij gewoon te maken met een historisch feit: Jezus was gekruisigd.

Overigens is het inderdaad niet zeker hoe die kruisiging er dan precies heeft uitgezien, omdat de praktijk per plaats en periode zal hebben verschild. Maar er zijn wel aanwijzingen

Zoals @Robert Frans al opmerkte, is het onwaarschijnlijk dat Jezus de verticale paal droeg voor de kruisging, en er werd een bord boven Jezus' hoofd geplaatst, niet boven zijn handen. Daarnaast zijn er tweede-eeuwse aanwijzigingen dat de T-vorm geassocieerd werd met stauros, namelijk in de Brief van Barnabas, in sommige handschriften (staurogram) en door de Griekse schrijver Lucianus in Het oordeel der vocalen. Hieruit blijkt dat de kruisiging in T-vorm beslist niet uitgesloten kan worden.

Maar de ware reden waarom JG-ers tegen het kruis zijn is natuurlijk om de katholieke te stangen. Heeft niets met wetenschap te maken, want dat vegen ze aan de kant als het ze niet uitkomt.

bewerkt door Desid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

bijbelleraren dat zie ik niet

Citaat

Dan doe je jezelf ernstig tekort. Want God is echt niet opgehouden om mensen met bijzonder inzicht en wijsheid uit te rusten. Indien je dat niet gelooft ben je geheel en al aangewezen op jouw eigen beperkte verstand, of op een zelf aangesteld gezagsorgaan ergens in New York. Erg jammer en ook niet verstandig.

ik ben aangewezen op een leraar en dat is, Jezus geheel volgens de Bijbelse leer

zgn bijbelleraren spreken elkaar tegen en profileren hun eigen denkbeelden, vaak ontkennen ze schriftgedeelten  op enkele goede na zijn dat niet de mensen waar je heen moet, Gods woord heeft mij het juiste inzicht gegeven, ik haal mijn kennis dus bij de ultieme bron.

En inderdaad God houdt niet op kennis te geven aan mensen die zijn woord respecteren. ik bemerk het regelmatig.

Desid JG stangen niet , alhoewel  kan het natuurlijk wel eens gebeuren, bij de vergaderingen wordt aan elkaar onderwezen hoe mensen met respect te benaderen, wel wordt er niets afgedaan aan de Bijbelse  boodschap, dat kan wrevel teweeg brengen begrijp ik, ik denk er vaak over na, ik vraag mij weleens af of de schepper het mensen niet makkelijker kan maken om te geloven, maar wie ben ik, God volvoert zijn plan.

bewerkt door antoon
toevoeging

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Desid:

Natuurlijk wel deels uit de Joodse Schriften. 

Overigens is het inderdaad niet zeker hoe die kruisiging er dan precies heeft uitgezien, omdat de praktijk per plaats en periode zal hebben verschild. 

Dat Jezus historisch gezien gekruisigd is, geloof lik wel.

Ik doelde op de theologie dat hij gestorven zou zijn voor de zonden van de mensheid.

Dit omdat Thom kwam met de anderen die iets vergelijkbaars gedaan zouden hebben.

bewerkt door HJW

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei HJW:
9 uur geleden zei Desid:

Natuurlijk wel deels uit de Joodse Schriften. 

Overigens is het inderdaad niet zeker hoe die kruisiging er dan precies heeft uitgezien, omdat de praktijk per plaats en periode zal hebben verschild. 

Dat Jezus historisch gezien gekruisigd is, geloof lik wel.

Ik doelde op de theologie dat hij gestorven zou zijn voor de zonden van de mensheid.

Dit omdat Thom kwam met de anderen die iets vergelijkbaars gedaan zouden hebben.

De essentie van het kruis dragen en het kruisigen ansich, is de symboliek van dit gebeuren in relatie van de overgave of het overwinnen van het aan de natuur gebonden of afhankelijke systeem.

Het kruis is daarmee het lichaam waarin zich alles afspeelt. En dat gebeuren is van alle tijden waarin zich dit proces voltrokken heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei antoon:

ik ben aangewezen op een leraar en dat is, Jezus geheel volgens de Bijbelse leer

zgn bijbelleraren spreken elkaar tegen en profileren hun eigen denkbeelden, vaak ontkennen ze schriftgedeelten  op enkele goede na zijn dat niet de mensen waar je heen moet, Gods woord heeft mij het juiste inzicht gegeven, ik haal mijn kennis dus bij de ultieme bron.

Jezus heeft die "Bijbelse leer" zelf nooit ingesteld. In het door christenen bijeen geschreven zogenaamde Nieuwe Testament komen veel "bijbelleraren" aan het woord die elkaar tegenspreken en hun eigen denkbeelden profileren. Dat is nu precies de reden dat ik Jezus alleen wens te lezen in Q-lite en de rest met een flinke dosis argwaan bekijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei HJW:

Dat Jezus historisch gezien gekruisigd is, geloof lik wel.

Ik doelde op de theologie dat hij gestorven zou zijn voor de zonden van de mensheid.

Dit omdat Thom kwam met de anderen die iets vergelijkbaars gedaan zouden hebben.

Die gedachte bestond ook onder de Joden in Jezus' tijd, vooral in verband met de figuur van de martelaar.

Uiteindelijk komt die gedachte bij de Grieken vandaan, waar er verschillende verhalen zijn over generaals die zich opofferen om zo bij de goden de overwinning voor het leger te bewerkstelligen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Desid:

Overigens is het inderdaad niet zeker hoe die kruisiging er dan precies heeft uitgezien, omdat de praktijk per plaats en periode zal hebben verschild. Maar er zijn wel aanwijzingen

In ieder geval niet zoals beschreven. Spijkers door handen werkt niet om reden dat de handen dan scheuren. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-6-2018 om 07:14 zei sjako:

Nou nee, er staat stauros en dat betekent  een paal. 

Desid heeft al aan hoe we aan de kruisvorm komen van de eerste eeuwen van onze jaartelling... Een taal is niet statisch en woorden veranderen dus vaak van betekenis door de jaren heen... Dat stauros een rechtopstaande paal betekende en in een betekenis vooral van het opzetten van hekkens (voor dieren) komt uit Homeros, en dateert van ettelijke eeuwen voor onze jaartelling... Het zou ook allang gebruikt zijn als martelwerktuig en dan werd het vooral gebruikt om misdadigers en slaven aan te spietsen (dus niet zozeer om aan vast te hangen). Verder spreekt de Bijbel inderdaad van nagels (in zijn handen) en van dat zijn veroordeling boven zijn hoofd werd geplaatst, dit zijn duidelijk aanwijzingen dat het niet om een paal zou kunnen kunnen (dan had je namelijk maar één nagel (enkelvoud) nodig en zou zijn veroordeling boven zijn handen zijn geplaatst).

1 uur geleden zei Mullog:

In ieder geval niet zoals beschreven. Spijkers door handen werkt niet om reden dat de handen dan scheuren. 

Proeven met lijken toonden enkele eeuwen geleden aan, dat iemand van het kruis af zou scheuren als de nagels door de handpalmen zouden zijn geslagen. Recenter onderzoek van National Geographic Channel lijkt daarentegen uit te wijzen dat het toch mogelijk is dat de doorboorde voeten zoveel lichaamsgewicht torsten, dat ook de handpalmen zonder gevaar voor scheuring konden worden doorboord en het slachtoffer aldus zo veel mogelijk pijn leed.

(Wikipedia)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid