Spring naar bijdragen
Gaitema

We laten zonden voor niets achter.

Aanbevolen berichten

Op een dag dacht ik: "o God, was ik maar iemand anders. Iemand die niet zo veel gezondigd had, zodat ik gewoon net als Jezus zonder een slecht geweten met U hoefde te leven. Dat iemand anders dan mijn zonden had gedaan, maar ik met U in het reine leefde! Het lijkt me zo heerlijk om een goed mens te zijn en altijd te zijn geweest, maar ik ben het niet." Toen schoot een gedachte door mijn hoofd, waarin God tegen me leek te spreken: "wat heb Ik er aan, als iemand anders die zonden had gedaan? Ik wil de zonde uit de wereld helpen en ook bij jou! Wees nieuw geboren en begin, alsof je niet meer die gene bent die gezondigd heeft, maar een goed mens bent. Dat is opnieuw geboren worden! Werk met Me mee om daarmee andere mensen te bereiken. Ik ben blij als de zonde uit heel de wereld verdwenen is!"
Daarbij, Samuel zei tegen het volk van God: "Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is!" Als we ons bewust zijn, van dat zonden niets is en God geeft alles is, wat maken we ons nog langer druk om niets? We nemen alles van Hem aan en laten niets achter.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Gaitema:

Op een dag dacht ik: "o God, was ik maar iemand anders. Iemand die niet zo veel gezondigd had, zodat ik gewoon net als Jezus zonder een slecht geweten met U hoefde te leven. Dat iemand anders dan mijn zonden had gedaan, maar ik met U in het reine leefde!

Wat gij niet wilt dat u geschied...

12 uur geleden zei Gaitema:

Wees nieuw geboren en begin, alsof je niet meer die gene bent die gezondigd heeft, maar een goed mens bent. Dat is opnieuw geboren worden!

Doen alsof? Zondigt iemand die wedergeboren is niet meer?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Wat vind jij van de uitdrukking "dagelijkse bekering"?

Een goede gewoonte 😊

1 uur geleden zei thom:

''De zonde uit de wereld helpen, de zonde uit heel de wereld verdwenen is'' ?

Is dat de bedoeling dan van deze wereld? Of is er ook een andere wereld.

Joh. 17 leest wel in die richting;

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.

13 Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven.

14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.

 

 

De zonde zal niet uit deze aarde helemaal geholpen worden. Echter kunnen we er wel naar streven. Ooit komt er een dag dat er geen zonde meer is. Als Jezus zich aan Zijn Vader onderwerpen zal, nadat alles aan Hem onderworpen is.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Is het een goede gewoonte om ervan uit te gaan dat we dagelijks zondigen?

Ja, maar daar ben ik me niet altijd van bewust en in mijn stuk had ik het over schuldgevoelens naar God toe en het verlangen een goed mens te zijn. En als ik echt eerlijk ben, dan denk ik dat mijn zondigen vaak reuze mee valt. Mijn geweten speelt ook op over de slechte dagen, als ik duidelijk gezondigd heb. Tegen mijzelf, tegen mijn vrouw, tegen mijn dochter en mensen om mij heen. Bovenal, tegen God.

Als je de bijbel goed leest, dan zie je ook dat de bekeerlingen ook bekeerden van levensstijl, niet alleen van geloof. Ze moesten het heidense moraal loslaten. Dat hield in dat ze niet meer konden hoereren, seksuele uitspattingen braken ze mee, dronkenschap en zwelgpartijen werden verledentijd. Occulte praktijken en tempelbezoek van heidense religie was verleden tijd. Moord en diefstal kon niet meer. Misbruik maken van mensen voor eigen gewin was er niet meer bij. Rijkdommen werden nu onderling verdeeld. Mensen werden niet meer aan hun lot over gelaten, maar werkelijk geholpen. Weduwen en wezen werden opgevangen. Etc... Er is iets met ze gebeurd door de komst van de Heilige Geest. De bijbel is ook heel duidelijk er in, dat de genen die bleven deelnemen aan de werken der duisternis, de ondergang te gemoed zouden gaan.

Dus ik zou niet stellig willen beweren dat het een goede gewoonte is om er van uit te gaan dat we dagelijks zondigen, want zo is jouw Urk al snel verlost! Er moet wel iets zichtbaar zijn van het werk van Jezus Christus in jouw leven, ander hoor je niet bij Hem en behoor je de duivel nog toe.  

8 uur geleden zei thom:

Dat heeft hij al voorgedaan. Dat is nu het hele verlossingsverhaal met de opstanding uit de dood.

1 Kor 15 beschrijft het in meervoud.

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 

Ja, daarom klopt het dus wat ik zei hé..

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Gaitema:

Dus ik zou niet stellig willen beweren dat het een goede gewoonte is om er van uit te gaan dat we dagelijks zondigen

Wellicht zijn er mensen die nog maar 1x per week zondigen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nog iets:

De zware gereformeerden lijken wel joden. Ze leven met de tien geboden, waaraan ze zich maar niet weten te kunnen houden en geloven dat ze nog niet verlost zijn, want dat moet God nog doen! 

Waar is de kracht van Pinksteren dan? Dat harten van steen worden vervangen door harten van vlees?

2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wellicht zijn er mensen die nog maar 1x per week zondigen.

Ben jij wel eens bekeerd in jouw leven? Is er wat veranderd sinds de bekering of was je nog net zo slecht als voor jouw bekering?

Christenen die niet kunnen stoppen met zondigen of het zondigen kunnen minderen, zijn niet wedergeboren en kennen Jezus nog niet. 

Jezus kennen, is door Jezus van binnen veranderd worden! Het gaat verder dan alleen "zand er over" en verder doorgaan met de oude zondige natuur!

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Kort samenvattend: in de bijbel staat dat het op weg zijn met Jezus bewijst, dat we nog zondaren zijn. Dat klopt! We leren op Jezus te lijken en zijn er nog niet, dus strijden we nog tegen zonden. Het wordt echter tijdens die weg, waarheid en leven dat we gaan wel steeds minder.

Duivel volgen doet zonden toenemen.

Jezus volgen doet zonden afnemen.

Bij mij neemt zonden af, doordat ik bijvoorbeeld niet meer zo snel boos word als vroeger. Echter ben ik er nog niet. Dus ben ik nog een zondaar.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Nee juist niet.

Jij schrijft dat Jezus dit nog moet ondergaan, maar Hij heeft het reeds volbracht.

De tekst schrijft, dat het Christus in ons is, waarin wij het ondergaan, als Kind van God.

Hier staat eigenlijk in de tekst; Volg Mij, doe als ik heb gedaan en dan zal overkomen wat Mij is overkomen.

 

Ik heb het niet over Jezus en hoe Hij het volbracht heeft. Ik heb het over mijn verlangen zonder zonden te zijn en Gods verlangen om een wereld zonder zonden te krijgen. En die wereld is er nog niet. Dan pas, als het er is hebben we werkelijk de grote "Sabbath!"

1 Kor. 15: 

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.   

 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Kort samenvattend: in de bijbel staat dat het op weg zijn met Jezus bewijst, dat we nog zondaren zijn. Dat klopt!

Ik heb de Bijbel er op nageslagen en lees daarin dat wij een plant worden. Wij zijn dus geen zondaren meer, maar planten.

Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.(Rom.6:5-6)

Oké, alle gekheid op een stokje, ik lees toch echt in de Bijbel dat wij geen zondaren meer zijn:

Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. (Rom.5:8)

Wat nu?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De ene vers zegt wat anders dan de andere vers, lijkt het. Beide moet waar zijn. Het komt neer op logisch denken.

Ten eerste: God kijkt aan onze zonden voorbij en rekent ons als rechtvaardig.

Ten tweede: door de Heilige Geest worden we ook betere goede mensen.

Lees ook de brieven van Johannes. Daar staat het nog uitgebreider. 

Dan komt de conclusie: als we zeggen dat we niet zondigen, liegen wij én als we zondigen, reinigt het bloed van Christus ons van die zonden.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Johannes 1 (HSV)

 

8  Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.

 9  Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

 10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

 

1 Johannes 5

 16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood.  Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden.

 17  Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt.

 18  Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Gaitema:

Mijn vrouw zegt dat hier het onderscheid is tussen bewuste zonden en onbewuste zonden.

Zoiets als een varken die bewust de drek opzoekt en een schaap die er onnozel in terecht komt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik las ook woorden van Paulus wat dit ook enigszins bevestigd:

1 Kor. 4: 3-4

"Maar het betekend zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja ik beoordeel ook mijzelf niet.

4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeeld, is de Heere."

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Gaitema:

Ik las ook woorden van Paulus wat dit ook enigszins bevestigd:

1 Kor. 4: 3-4

"Maar het betekend zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja ik beoordeel ook mijzelf niet.

4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeeld, is de Heere."

Bevestigt dit volgens jou dat wedergeborenen zich niet bewust zijn van hun zonden?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Gaitema:

Dat Paulus zich van zijn zonden niet bewust was. Het zal niet voor iedereen opgaan, denk ik.

Of van sommige van zijn zonden. Paulus had, naar mijn idee, het inzicht dat we kunnen zondigen zonder ons daarvan bewust te zijn. Deze gedachte is geheel in lijn met de TeNaCH waar immers offers gebracht worden voor onbewuste zonden.

Ik weet bijvoorbeeld niet hoeveel mensen ik in mijn leven al beschadigd of pijn gedaan heb, door woorden en daden. Ik heb dat niet bewust gedaan maar vraag er wel vergeving voor. En ik bid dat God al mijn onbewuste zonden ten goede wil uitwerken, vooral voor alle mensen die door mij zijn beschadigd.  

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Of van sommige van zijn zonden. Paulus had, naar mijn idee, het inzicht dat we kunnen zondigen zonder ons daarvan bewust te zijn. Deze gedachte is geheel in lijn met de TeNaCH waar immers offers gebracht worden voor onbewuste zonden.

Ik weet bijvoorbeeld niet hoeveel mensen ik in mijn leven al beschadigd of pijn gedaan heb, door woorden en daden. Ik heb dat niet bewust gedaan maar vraag er wel vergeving voor. En ik bid dat God al mijn onbewuste zonden ten goede wil uitwerken, vooral voor alle mensen die door mij zijn beschadigd.  

Dank voor de aanvulling. Zoals ik het lees was Paulus zich in het geheel van geen kwaad bewust. Hij lijkt me echt een Heilig persoon in navolging van Jezus. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Gaitema:

Dank voor de aanvulling. Zoals ik het lees was Paulus zich in het geheel van geen kwaad bewust. Hij lijkt me echt een Heilig persoon in navolging van Jezus. 

Hij beschouwde zichzelf als de allergrootste zondaar. Dat is misschien wel juist een kenmerk van echte heiligen. Maar hij offerde alles op voor zijn Heiland en zijn medemensen. Een zeer groot en geleerd mens die zichzelf als klein beschouwde.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Willempie:

Hij beschouwde zichzelf als de allergrootste zondaar. Dat is misschien wel juist een kenmerk van echte heiligen. Maar hij offerde alles op voor zijn Heiland en zijn medemensen. Een zeer groot en geleerd mens die zichzelf als klein beschouwde.

Zonden van voor zijn bekering. Ik vind het niet kloppen wat je zegt. Juist in de tekst die ik aanhaalde zegt hij dat hij zich van geen kwaad bewust is. Maar voor zijn bekering was hij een christenvervolger. Echter hij zou wel een mislukte apostel zijn, als hij nog steeds de allergrootste zondaar zou zijn. We lazen juist in de brieven van Johannes dat christenen die wedergeboren zijn geen zonden doen die tot de dood leiden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Gaitema:

Zonden van voor zijn bekering. Ik vind het niet kloppen wat je zegt. Juist in de tekst die ik aanhaalde zegt hij dat hij zich van geen kwaad bewust is. Maar voor zijn bekering was hij een christenvervolger. Echter hij zou wel een mislukte apostel zijn, als hij nog steeds de allergrootste zondaar zou zijn. We lazen juist in de brieven van Johannes dat christenen die wedergeboren zijn geen zonden doen die tot de dood leiden. 

Toen ik tot bekering kwam dacht ik dat mijn drie grootste zonden roken, drinken en masturberen waren. Daarna ging de Heilige Geest me heel andere dingen aanwijzen die veel en veel ernstiger zijn. Stapje voor stapje, om me niet totaal te verpletteren, dat wel. Maar dat proces gaat nog steeds door. Ik ben in de literatuur nog geen heiligen tegengekomen die dachten dat ze geen zondaren meer waren. Integendeel.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid